Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах


Учитель. Журі підводить підсумки і ионідомнті, нам, яка із команд лі­дирує. (Підсумки журі.) УчительСторінка16/19
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,92 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Учитель. Журі підводить підсумки і ионідомнті, нам, яка із команд лі­дирує.

(Підсумки журі.)Учитель. Підійшов вирішальний етап, у якому спої знання покажуть ка­пітани команд.
VII. «КАПІТАНСЬКИЙ БІЙ»

Учитель.

Кожному капітанові видані прапорці. Хто перший знає від­повідь на запитання, котрі я поставлю, піднімає прапорець. На обмірковування час не дається, відповідь має бути моментальною. Оцінюється відповідь у два бали: один — за назву твору + один — за її автора. Якщо капітан однієї команди неправильно назвав автора або назву твору, право відповіді переходить до капі­тана, який другим підняв свій сигнальний прапорець.

1. Поети і критики епохи романтизму бачили в цьому портреті фатальний початок, співзвучний їх власному художньому ідеалу. Вони порівнювали її з богинею родючості давніх єгиптян Ізідою, писали, що їй відомі закони життя і смерті, добра та зла. («Джоконда» Л. да Вінчі.)

2. Про яку картину епохи Відродження так натхненно сказав поет?

Она идет, хвале внимая,

Благим покрытая смиреньем,

Как бы небесное виденье

Собою на земле являя. («Сікстинська мадонна» Рафаеля.)

3. Французький письменник Стендаль своє враження від твору Мікеланджєло передав так: «Гідність, і краса, і скорбота...». Що це за твір? («П’єта»)
Учитель. Журі підводить підсумки, а команди готуються до останнього етапу — домашнього завдання.
VIII. «НІМА СЦЕНА» (Виступи команд.)

Учитель. Наша гра добігла кінця. Журі ми просимо оголосити результати.

ТЕМА: Художні напрями мистецтва XX ст.: від модернізму до постмодернізму. Полістилістика.


МЕТА: познайомити з прикладами та зразками основних напря­мів мистецтва XX століття; системати-

зувати знання про різ­номанітні напрями в образотворчому мистецтві; розглянути нові поняття та

терміни; вчити емоційно сприймати та аналі­зувати твори мистецтва формувати в учнів світо­ –

глядні орієнтації та компетенції у сфері художньої культу­ри; розвивати креативність учнів;

привчати до пошукової роботи, до користування мистецькою термінологією; вчити аналізувати

твори мистецтва; розвивати ерудицію; вихову­вати почуття прекрасного


ТИП УРОКУ: комбінований.
ОБЛАДНАННЯ: репродукції з картин відомих художників: А. Матісса, А. Дерена, Р. Дюфі, А. Марке,

М. Вламінка, Е. Мунка, Ж. Брака, П. Пікассо, X. Міро, С. Далі, В. Кандинського, К.

Малевича, П. Мондриана, М. Дюшана.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.


ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання:

• Що означає поняття «стиль» у мистецтві?

• Наведіть приклади різних стилів епохи.

• Проаналізуйте художні твори митця, який вас зацікавив яскравим індиві­дуальним стилем.
ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Після революційних кроків у мистецтві, що зробили художники імпресіоніз­му і постімпресіонізму, розкрилися нові аспекти й можливості мистецтва. По­ряд із розвитком реалістичної манери на межі XIX і XX століть виникає вели­ка кількість нових стилів, течій, напрямів, часто дуже далеких одне від одного, об'єднаних назвою модернізм. Мистецтво модернізму відкидає всі традиції і ка­нони й стверджує право на існування будь-якого засобу вираження індивіду­альності автора.

Вчитель пропонує записати основні напрями модернізму таким чином:
Основні напрями модернізму

Напрями Представники

Фовізм


Експресіонізм

Кубізм


Футуризм

Дадаїзм


Сюрреалізм

Абстракціонізм —

оп-арт

Поп-арт


Імп-арт
Під час розповіді вчителя учні заповнюють таблицю, записуючи яскравих представників відповідного напряму та їхні твори.

Фовізм (з фр.— «дикун») — головним засобом ниразіюсті обрано колір. Фовісти створювали художні образи, використовуючи чисті, насичені, відкриті кольори. Свою глузливу і дещо образливу назву фонізм одержав від критиків у 1905 році після виставки на Осінньому салоні у Парижі. Головними героями виставки були Анрі Матісс, Моріс де Вламінк, Андре Дерен, Альберт Марке, Ра­уль Дюфі та ін. Об'єднання проіснувало всього два роки, але залишило яскра­вий відбиток в історії мистецтва.

(Організація сприймання творів мистецтва.)
Учитель звертає увагу учнів на відеоряд репродукцій:

А. Матісс. «Червоний килим»;

А. Дерен. «Гайд Парк», «Танцюристка»;

Р. Дюфі. «Пані у рожевому», «Прикрашена вулиця»;

А. Марке. «14 липня у Гаврі»;

М. Вламінк. «Ресторан в Буживалі».(Під час перегляду учні визначають характерні особливості напряму.)

Експресіонізм («виразність») — зображення, форма, колір — все підкорене прагненню до підвищеної виразності. У багатьох творах можна бачити жахливі враження від часів війни. Стиль зародився у 20-х роках у післявоєнній Германії. Найбільш відомі художники: Е. Кірхнер, Е. Нольде, О. Кокошка, О. Дікс. Але піонером експресіонізму вважається Едвард Мунк. Його світобачення форму­валось під впливом письменників-символістів, що і визначило звертання до ха­рактерних для символізму «вічних» мотивів смерті, самотності, згасання, не­спокою.

Едвард Мунк писав: «Я услышал внутренний голос, который шепнул мне: "Эй, человек, люби людей, как только способен любить человек. И когда при­дет твой час, ты достигнешь своей цели и с легким сердцем отдашься небу и бу­дешь счастливым"».(Організація сприймання творів мистецтва.)

Учитель звертає увагу учнів на відеоряд репродукцій з картин Едварда Мунка: «Крик», «Голгофа», «Відчай», «Весна», «Прах».(Під час перегляду учні висловлюють свої враження від творів.)

Учитель.

Кубізм — деформація світу геометричними формами. Заснов­ники стилю — іспанець Пабло Пікассо та француз Жорж Брак. Саме цьому славетному дуету талановитих художників та геніальних винахідників ми зобов'язані новаціями, що визначили напрямок розвитку сучасного мистецтва на багато десятиріч уперед.

(Сприймання творів мистецтва.)

Учитель демонструє репродукції з картин Ж. Брака: «Португалець», «Скрипка та люлька», «Жінка з гітарою».

Учитель звертає увагу учнів на відеоряд репродукцій з картин П. Пікассо: «Портрет Амбруаза Воллара», «Портрет Канвейлера», «Скрипки», «Три музи­ки».

Під час перегляду учні звертають увагу на характерні особливості стилю, порівнюють творчість митців.Учитель.

Сучасний французький поет П'єр Декс писав: «Брак и Пикассо в период с 1912 по 1914 годы заложили основу того, что мы в настоящее время называем современным искусством».Футуризм («майбутнє») — спроба створити мистецтво майбутнього, відки­нувши досягнення минулого. Італійці Дж. Балла та Дж. Северині висловлюва­ли свої ідеї в маніфестах та у картинах, де намагалися передати рух, технічний прогрес, зростання темпу життя.

Дадаїзм («нісенітниця») — абсурд, безглузді колажі, домальовані шедеври, концерти, де замість музики били в банки, блазенські танці, скандали... Все це своєрідний анархічний бунт молодих художників, які намагались зрозуміти і по­казати бурхливий дух своєї епохи. У їхній творчості не було нічого спільного. Нічого, окрім нічим не обмеженого прагнення свободи.

(Сприймання творів мистецтва.)

Розповідь учителя супроводжується демонстрацією репродукцій картин, що є характерними для даної течії:

Марсель Дюшан. «Розфарбована репродукція Джоконди», «Сушилка для пляшок»;

Макс Ернст. «Імператор Убю», «П'єта»;

Курт Швіттерс. «Великая картина», «Мерцбільд»;

Хана Хьог. «Рундхау», «Захід Веймарської республіки».Сюрреалізм («надреальне») — реальні предмети та істоти з'являються у неймовірних поєднаннях, що дає дивні або жахливі враження від картин сюр­реалістів. Підґрунтям для художників була не тільки успадкована від дадаїстів необмежена свобода, але й тези Зігмунда Фройда — творця психоаналізу й тео­рії підсвідомості. Сюрреалізм прославляє сновидіння і фантазію. Саме підсвідо­мість дає цьому мистецтву матеріал. Найяскравіші представники — Сальвадор Далі, їв Тангі, Хуан Міро, Рене Магритт.

(Організація сприймання творів мистецтва.)

Учитель звертає увагу учнів на відеоряд репродукцій: С. Далі. «Передчуття громадянської війни», «Палаюча жирафа», «Наро­дження Нарциса»;

X. Міро. «Карнавал Арлекіна», «Город з віслюком»;

Р. Магритт. «Закохані», «Подвійна таємниця», «Цс не люлька»;

І. Тангі. «Уявна кількість».

(Під час перегляду учні визначають характерні особливості напряму.)

Абстракціонізм — найскладніша течія. Це безпредметне мистецтво, яке ціл­ком виключає ідейний зміст та образну форму і відмовляється від видимої ре­альності.

Родоначальником абстракціонізму вважається Василі. Кандинський. Його творчий спадок, окрім картин та малюнків, складає також теоретичні обґрунту­вання концепції абстрактного мистецтва у цілому. В 1931 році В. Кандинський писав: «В современной живописи точка говорит иногда больше, чем человече­ская фигура».(Сприймання творів мистецтва.)

Учитель демонструє репродукції з картин:

В. Кандинський. «Стріла», «Зелена пустота», Чорні грати», «Імпресія»;

К. Малевич. «Чорний квадрат на білому фоні»;

П. Мондріан. «Овальна композиція», «Композиція № 3», «Картина № 1».

(Під час перегляду учні висловлюють свої думки та враження від творів.)

Оп-арт («оптичне мистецтво») — передача оптичних ефектів, використан­ня різних зорових ілюзій, що ґрунтуються на особливостях сприйняття пласких і просторових фігур.

Художники Віктор Вазарелі та Бріджит Райлі вважаються засновниками цієї течії.Імп-арт («неможливе мистецтво») — досліджує властивості просторового сприйняття. Майстри імп-арту зображують об'єкти, які не можуть існувати ре­ально: їхні елементи з'єднано між собою так, як фізично поєднати їх було б не­можливо.

Яскравими представниками імп-арту вважають М. К. Ешера та Роба Гонсалвеса.Поп-арт («популярне мистецгво») — цей стиль виник на противагу абстрак­ціонізму як мистецтво витонченої розваги вищих класів. Зображаються повсяк­денні речі й технічні вироби, причому втрачається межа між живописом і скульп­турою, колажем і театральною виставою. Виникло це мистецтво всередині 50-х років XX ст. Представники: Р. Раушенберг, Р. Ліхтенштейн, К. Ольденбург.

(Сприймання творів мистеиріва.)

Розповідь учителя супроводжується демонстрацією репродукцій картин ви­щезгаданих художників.


IV. ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вчитель демонструє відеоряд репродукцій із яскравими прикладами різних стилів та напрямів модернізму, учні в усній або письмовій формі класифікують твори мистецтва до відповідних течій.

X. Грис. «Гітара»; Ж. Брак. «Чоловік з люлькою» — кубізм;

С. Далі. «Волосся»; X. Міро. «Материнство» — сюрреалізм;

М. Дюшан. «Механізм для подрібнення шоколаду» — дадаїзм.

Під час обговорення завдання учні доводять свою точку зору, дискутують, відстоюють власні думки.


V. ПІДСУМОК УРОКУ

Запитання до учнів:

• Які нові поняття і терміни вивчили на уроці?

• Які з течій модернізму особливо вразили? Чому?


VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Написати міні-твір на тему «Якщо б зустрілися у часі Сальвадор Далі та Казимир Малевич, про що б вони запитали один у одного?».


ТЕМА: Особливості культур Заходу і Сходу. Особливості культури інформаційного суспільства.Net-культура. Художній образ і симулякр.
МЕТА: дати поняття про особливості культур Заходу і Схо­ду; порівнювати твори мистецтва західних і схід­них країн; розвивати спостережливість, творчу уя­ву, здатність бачити естетичну сторону дійсності; викликати інтерес до художньої культури Сходу, пот­ребу спілкуватись із творами східного мистецтва.

вихову­вати почуття прекрасного


ОБЛАДНАННЯ: фото архітектурних споруд, приклади живопису Єв­ропейського регіону та Сходу (фото Тадж-Махалу (Індія), замку Хімедзі (Японія), Храму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо; репродукції робіт Чон Сона «Гора Інван в ясну погоду після до­щу», «Алмазні гори», Ван Вей «Гори під снігом», Тань Іня «Гірське озеро пізньої весни», Чан Синола «Птахи. Орли і фазани», Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», Кано Ейтоку «Пейзаж з квітами і птахами», М. Приймаченко «Павич у квітах», Ф. Ланко «Павичі» та ін.); приклади європейської (української) і східної (японської) музи­ки; відеофільм «Бойові мистецтва Сходу».
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.

Перевірка готовності до уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ НАБУТИХ ЗНАНЬ

Вправа -«Мозковий штурм»  • Що ми вкладаємо у поняття «Схід»?

  • Всім відома фраза «Восток — дело тонкое». Як ви її розумієте?

  • Чим же відрізняється культура країн Сходу від країн європейських?

— Уявіть, що ви раптом опинилися у якійсь східній країні. На що в першу чергу впаде ваш погляд? Звичайно ж, на архітектуру.
III. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ЗОРОВИМ РЯДОМ

Демонструються фотографії Тадж-Махалу (Індія), замку Хімедзі (Японія), Сраму Неба (Китай), Королівського палацу (Таїланд) тощо

  • Чим же відрізняється архітектура Сходу від архітектури Заходу? (Формою, кольором, декором.)

Учитель.

І форма, і колір, і декор східної архітектури ніколи не були ви­падковими і завжди мали певне значення, яке розуміли жителі східних країн. Так, наприклад, загнуті догори кути дахів японської архітектури мали ввести в оману злих духів, які, за віруваннями японців, спускаються на дах із небес і можуть рухатися тільки по прямій. Діставшись загнутого краю даху, духи ви­мушені повернутися назад на небо. (Фото замку Хімедзі.)

Розмаїття ж декору арабської архітектури можна пояснити тим, що худож­ники, обмежені в своїй творчості релігійними заборонами, зображувати живих істот, спрямовували всю свою майстерність на створення казкових орнаментів з мозаїки, каменю, цегли, металу

(Декор Тадж-Махалу.)

IV. АНАЛІЗ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ

Учитель.

Давайте розглянемо споруду, що вважається однією із перлин східної архітектури — Храм Неба (Пекін, Китай, 1420 рік). Структура храму, весь план ансамблю символічні й ретельно продумані. За замислом зодчих, роз­ташування храму та його вигляд мали уособлювати гармонію священних сил Землі і Неба. Круглий в плані храм (коло — символ сонця, неба) розташова­но на квадратній ділянці (квадрат символізує землю). Таке поєднання квадрата й круга означають союз Неба і Землі. Храм має три яруси, які уособлюють три основних сили Всесвіту — Небо, Землю і Людину. Синя глазурована черепиця триярусного даху символізує небесну блакить. Вона покладена у вигляді про­менів, кількість яких відповідає священним числам. Колони пофарбовано в чер­воний колір — колір вогню, що символізує союз Неба і Землі. Навіть кількість колон, що складають конструктивну основу храму, має свою символіку: чоти­ри великі 18-метрОві колони означають чотири пори року, 12 середніх колон — 12 місяців, а 12 золочених колон — 12 двогодинних відрізків часу. Разом же 28 колон символізують 28 сузір'їв. Храм прикрашено багатим декором. Візе­рунки у вигляді феніксів (володарів вогню) і драконів (володарів води) мали врівноважити сили Інь та Янь. Дракон вважався символом удачі, а фенікс, що відроджується з попелу, уособлював безкінечність. В образі Храму Неба в Пе­кіні втілено уявлення китайців про світобудову та її закони.


V. ВИКЛАДЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ

Учитель.

Як бачите, архітектура Сходу дуже своєрідна, символічна і відрізняється від звичної нам. Але архітектура — лише невелика часточка куль­тури будь-якого народу. І точно так само як східна архітектура відрізняється від західної, вся культура народів Сходу відрізняється від культури народів Заходу. І витоки цього — в різному природному середовищі, в історичному і релігійно­му світосприйнятті східних народів.

• Які ж основні відмінності між культурами Заходу та Сходу? (Демонс­трується таблиця, яку учням пропонується перенести до зошитів під час пояснення вчителя.)
Відмінності між культурами Заходу та Сходу
Культура Заходу

Культура Сходу

1.

Рухається вперед ривками і кожен ри­вок супроводжується крахом старої системи

Розвиток культури по суцільній пря­мій, все нове органічно вплітається у старе без руйнування

2.

Людина — міра всіх речей

Природа - міра всіх речей

3.

Боги — володарі природи

Боги — часточка природи

4.

Люди найбільше цінують свою свободу

Люди вважають себе комусь зобов'язаними

5.

Свою недосконалість люди компенсу­ють створенням різних механізмів

Удосконалення душі й тіла (стилі бойових мистецтв, йога)


Учитель.

Культура Заходу рухається уперед ривками і кожен ривок (ан­тичність, середньовіччя) супроводжується крахом старої системи. Пригадай­те стилі, які ви щойно вивчили: антична класика, романський стиль, готика, Відродження... Кожен наступний стиль заперечує попередній.

Культура Сходу розвивається по суцільній прямій, все нове органічно вплі­тається у старе без руйнування. Гнучкість, вміння увібрати в себе чужі елемен­ти — основна риса східної культури. Приміром, корейські художники, імітую­чи відомих китайських живописців, виробили власну манеру й техніку письма. Порівняйте ці два пейзажі корейського і китайського майстрів, виконані у жанрі «Гори-води». Що спільного і що відмінного ви помітили?

(Демонструються роботи Чан Сона «Гора Інван в ясну погоду після дощу* або •«Алмазні гори» і роботи Ван Вея -«Гори під снігом» або Тань Іня «Гірське озе­ро пізньої весни». Можна порівняти роботи корейського художника Чан Синопа •«Птахи. Орли і фазани» і китайського майстра Чжао Чжи «Гібіскус і фазани», виконані в жанрі «Квіти-птахи».)

На Заході вважають, що людина — міра всіх речей. Пригадайте античні ста­туї, портрети Відродження... Що можна сказати про уявлення європейських ху­дожників про людину?

На відміну від європейських художників, які вважають людину «мірою всіх речей», східні майстри виходять із принципу «Природа — міра всіх речей». То­му головна риса східного мистецтва — прагнення гармонії з природою. Жителі Сходу завжди сприймають себе як частину природи і в цій єдності з природою бачать шлях самовдосконалення.

У багатьох європейських народів боги - володарі природи (Перун, Зевс, Юпітер, Один...). У багатьох східних народів боги — часточка природи. Наприклад, японські божества не мали люДської подоби, а втілювались у саму природу — в сонце, місяць, гори, річки, квіти, дерева. Таке обожнення природи отримало назву «синто — шлях богів» і стало національною релігією, яку євро­пейці називають синтоїзмом.

Люди західних країн найбільше цінують свою волю. Люди Сходу — високо-дисципліновані і весь час вважають себе комусь зобов'язаними. Так, наприклад, в Кита" вважалося, що існує чотири типи влади:

• політична (державні, провінційні, волосні органи влади);

• родова (культ предків, роду, глави сім'ї);

• релігійна (підземні та небесні сили);

• влада чоловіка (для жінок).

Свою недосконалість люди Заходу компенсували створенням різних ме­ханізмів. На Сході свою недосконалість люди компенсують удосконаленням душі й тіла. Так в Індії виникла йога — найдавніша система досягнення повної гармонії людського існування, метою якої було підтримувати ідеально здоро­вими тіло й дух та рівновагу між ними. Окрім того, в результаті спостережень за рухами диких тварин (тигра, мавпи, ведмедя) у багатьох східних країнах скла­лися своєрідні стилі бойових мистецтв.


V). ПЕРЕГЛЯД ВІДЕОФІЛЬМУ

Демонстрація відеофільму «Бойові мистецтва Сходу» чи «Йога» (на вибір )VII. РОБОТА В ГРУПАХ

Учитель.

Культури Заходу і Сходу мають не тільки відмінності. Багато чого вони мають спільного. І це спільне можна помітити навіть в усній народ­ній творчості.Завдання для груп: дібрати російські або українські аналоги східним при­казкам.

Китайське прислів'я: Дружба не має ціни. (Укр.: Дружба й братство дорож­чі за багатство.)

Японське прислів'я: Слово, Ію вилетіло, і четвіркою коней не наздоженеш. (Укр.: Слово — не горобець, вилетить — не спіймаєш.)

Казахське прислів'я: Людина без батьківщини, що соловейко без лісу. (Укр.: Людина без Батьківщини — як птах без гнізда.)

Арабське прислів'я; Живий собака краще за мертвого лева. (Укр.: Краще си­ниця в руках, ніж журавель в небі.)

Турецьке прислів'я: Де багато кухарок, там юшка недобра. (Укр.: Де багато господинь, там і хата неметена.)

Ассирійське прислів'я: Як вчиниш з іншими, так вчинять і з тобою. (Укр.: Як гукнеш, так і відгукнеться.)
VIII. ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ

Учитель.

Як ви бачите, культура Сходу дуже своєрідна, має свої особли­вості. І хоча вона дуже відрізняється від культури західних країн, деякі спільні риси можна знайти між нашими культурами. І це — одвічні людські цінності, прагнення краси, досконалості...

Порівняйте дві роботи українського і японського майстрів на схожу тему (М. Приймаченко «Павич у квітах» або Ф. Панко «Павичі» і робота Кано Ей-току «Пейзаж з квітами і птахами»). Що поєднує ці твори і чим вони відрізня­ються? (Спільний сюжет, відмінне: матеріали, техніка виконання, колірна гама тощо.)

Роботи можна демонструвати під музику (українську та японську).


IX. ПІДСУМОК УРОКУ

Узагальнення теми. Оцінювання


X. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Створити тематичну композицію «Пташка у квітах» у стилі петриківського розпису або в стилі «Квіти-птахи».

ТЕМА: ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ ЗА ТЕМАТИЧНИМ БЛОКОМ «ХУДОЖНІ НАПРЯМИ ТА СТИЛІ»
МЕТА: систематизувати та оцінити рівень навчальних знань учнів за тематичним блоком «Художні напрями та стилі», узагаль­нити вивчений матеріал; розвивати розумові здібності, ак­тивізувати пам'ять учнів; виховувати інтерес до мистецтва.
ОБЛАДНАННЯ: схема-кросворд, зображення різних стилів та напрямів у мистецтві
ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА

Оголошення теми та завдань уроку.


Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconМатеріали для опрацювання художнякультур а
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок №1 Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво – основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconЛітература як вид мистецтва. Художній образ
Мета : Виявити ознаки різних видів мистецтва;ознайомити з поняттям «художній образ», та його різновидами – «традиційний образ», «вічний...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
Заняття Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
Мета: Поглибити знання учнів про поліхудожній образ світу. Розвивати культуру мислення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconІ. Франко. «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру
Визначити, з яких складових створюється образ. З’ясувати поняття «алегорія» й крізь образ фарбованого лиса побачити людину, її вади....
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconКонспекти уроків до теми «Портретний жанр в образотворчому мистецтві» 6 клас Тема уроку: Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Портрети у творчості Т. Г. Шевченка. Портрет людини за уявою
Мета: ознайомити з творчістю Т. Г. Шевченка; дати поняття про зображення голови людини в різних положеннях, пропорції її елементів;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка