Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврахСторінка18/19
Дата конвертації29.01.2018
Розмір2,92 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Вчитель.

Рафаель писав «Сікстинську мадонну» без попереднього ескізу. Вона зображена такою, якою художник побачив її уві сні. Мадонна з дитиною — одна із головних тем мистецтва італійського Відродження і Рафаеля. Саме об­рази Мадонни принесли всесвітню славу митцю. Невипадково Рафаеля назива­ли «Мадонеро». Дія відбувається на небі. Розкривається завіса. Повз хмари іде прекрасна Марія із Богом-немовлям на руках. Вона йде до людей, віддає немов­ля на покуту. Погляд Мадонни сповнений скорботного передчуття. Вона однією рукою пригортає дитину до себе, другою — ніби віддає її людству. Зустрічають Марію ставанням на коліна Папа Сікст (звернути увагу на його руку — в нього шість пальців) та Свята Варвара. Задумливо дивляться янголята. «Сікстинська мадонна» Рафаеля — це втілення краси і добра, мудрості, духовності.

Дивлячись на «Сікстинську мадонну», пригадуються рядки із поезії І. Гна-тюка «Аве, Марія»:

Твій образ мені щодня Як вогник вночі зоріє; Я завжди твоє ім'я Повторюю: Аве, Маріє!

Екскурсовод 6.В галереї знаходяться картини Джорджоне, Тиціана, Корреджіо, Веронезе, Дюрера, Рубенса, Рембрандта, Веласкеса, Ватто та ба­гато інших. Я хочу розповісти про картину видатного голландського худож­ника XVII ст. Рембрандта «Автопортрет із Саскією на колінах». Художник написав себе і дружину в найщасливіші роки свого життя. Вони написані у розкішному одязі за святковим столом. У руці художник тримає бокал

(Демонструється репродукція картини Рембрандта -(Автопортрет із Саскіею на колінах».

Страшні часи перенесла галерея під час Другої світової війни. Найкращі ек­спонати були сховані у шахті. 9 травня 1945 року підходи до шахт були заміно­вані. Місцеві жителі звернулись до радянських воїнів, які врятували 1240 кар­тин, їх реставрували і повернули Німеччині у 1955 році.(Звучить фрагмент із «Болеро» М. Равеля.)
Екскурсовод 7.

Я запрошую вас до країни яскравої, життєрадісної, со­нячної, де поєднались традиції різних народів та країн. Це країна Лопе де Вега, Сервантеса, Веласкеса, Гойї та багатьох інших видатних митців, які прослави­ли Іспанію.(Учень на карті показує Іспанію.)

(Демонструється відеосюжет «Мадрид» (пам'ятник Дон-Кіхоту, площа Пу-ерта дель Соль (у перекладі — «Ворота сонця») — серце Мадрида, палаццо Реаль (королівський палац), статуя Веласкеса, музей Прадо.)

Музей знаходиться у великому парку Прадо. Звідси й назва. Музей Пра­до — всесвітньо відома картинна галерея, де знаходяться твори Рафаеля, Тиціа­на, Веронезе, Дюрера, Рубенса та ін. Особливе місце у колекції музею займають картини іспанських художників XVII ст.— золотої доби розвитку іспанського живопису: Ель Греко, Сурбарана, Веласкеса. У музеї Прадо знаходяться твори видатного іспанського художника Гойї.

Музей було відкрито для відвідувачів у 1819 році. Його основою є колекція картин, яку три століття збирали королі Іспанії. Найбільше поповнення колек­ції було здійснено під час правління короля Філіпа IV. Важливу роль у цьому відіграв придворний художник, радник Дієго Веласкес.

Розквіт іспанського мистецтва тісно пов'язаний із геніальним художником Дієго да Сільва Веласкесом. З 24-х років Веласкес був на службі у короля, ви­конував замовлення королівського двору. Майже всі твори Веласкеса були влас­ністю короля. Філіп IV призначив художника своїм радником — він дуже його цінував. Завдяки художнику, який відбирав картини для колекції, галерея по­повнювалась шедеврами світового мистецтва.(Демонструється репродукція картини «Кінний портрет Філіпа IV»)

Веласкес був прекрасним портретистом свого часу. «Кінний портрет Філі­па IV» був призначений для палацу. Художник представляє короля на парадно­му портреті: капелюх із пір'ям, імпозантність фігури, обладунки надають герою урочистості й величі. Портрет короля написано на фоні гірського пейзажу.

Художня діяльність іспанського художника Франсіско Сурбарана, сучасни­ка Д. Веласкеса, відбулась в одному із економічних і культурних центрів Іспа­нії — Севільї. У 1638—1645 роках він написав серію картин із зображенням свя­тих, які представлені в особах заможних дам Севільї. У колекції музею Пра­до є дуже цікава картина «Свята Касильда». За легендою, Касильда — донька мавританського правителя міста Толедо в Іспанії, який жив у XI ст. Всупереч волі батька вона приносила їжу християнам, які були за ґратами. Одного разу, коли Касильда несла їжу, вона зустріла батька. Хліб, який вона тримала, пере­творився на троянди. Художник милується красою, грацією своєї моделі. З ве­ликою майстерністю Сурбаран передає відблиск дорогого одягу, прикрас у ви­шуканих співставленнях фарб.

(Демонструється репродукція картини Ф. Сурбарана «Свята Касильда».)
Вчитель.

Наша екскурсія закінчується. Я хочу подякувати нашим екс­курсоводам.


III. ПІДСУМОК УРОКУ

Запитання для учнів:

• Давайте пригадаємо, якими країнами, містами ми подорожували.

• До яких музеїв запросили екскурсоводи?

• 3 творчістю яких художників ми ознайомились?

• Назвіть експонати музеїв, які представляли екскурсоводи.

• Твір якого художника вам найбільше запам'ятався? Чому?
IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Розробити творчий проект «Музеї світу»: Львівська галерея мистецтв, Ер­мітаж. Розробіть комп'ютерну презентацію «Музеї світу».

2. Знайти інформацію про художників: Леонардо да Вінчі, Яна ван Ейка, Сан-дро Ботічеллі, Рафаеля, Дієго Веласкеса, Франсіско Гойю.

ТЕМА: Дизайн і реклама – складові художньої культури. Роль засобів масової інформації упоширенні мистецьких цінностей
МЕТА: дати уявлення про роль і місце реклами і дизайну в культурі сучасного суспільства; ознайомити

учнів з поняттями «ди­зайн», «реклама», їх видами; сформувати уявлення про роль і місце цих

видів художньо-творчої діяльності людини в су­часній культурі.
ТИП УРОКУ: урок-лекція
МЕТОДИ: пояснювально-ілюстративний, дослідницько-пошуковий.
ОБЛАДНАННЯ: відеоряд видів реклами та дизайну.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Оголошення теми та завдань уроку.
ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Запитання для учнів:

• Пригадайте широко відомі своєю красою і довершеністю форми промислові вироби.


III. ЛЕКЦІЯ УЧИТЕЛЯ З ПОВІДОМЛЕННЯМИ УЧНІВ

Учитель.

Яскравим явищем художньої культури сучасного світу є дизайн. Стрімко увірвавшись у наше життя на початку IX—XX століття на хвилі про­мислової, а потім науково-технічної революції, нині він перетворився на один із найпоширеніших і найвпливовіших видів проектно-художньої діяльності. Ди­зайн зорієнтований на вирішення проблем проектування від найменших дета­лей конструкції до глобальних великих і навіть утопічних ідей. Він спрямований на створення окремих об'єктів і середошіща загалом для задоволення утилітар­них і естетичних потреб людини.

З часів зародження дизайн вирішував проблему: як виконати привабли­вий, добротний, зручний у користуванні, довговічний продукт, яким захочуть користуватися споживачі. Тому популярними с визначення дизайну як поєд­нання користі і краси, синтезу мистецтва і техніки.

Дизайн (англ.— сіезщп) — означає задум, план, ціль, намір, проект, кон­струкцію, ескіз, малюнок. Терміном «дизайн» можуть позначатися різні види художньо-конструкторської діяльності, сам проект, процес проектування і його результат — реалізований проект. У більш вузькому, професійному розумінні дизайн означає творчу проектно-художню діяльність щодо розробки промисло­вих виробів та організації комфортного для людини предметного середовища (житлового, виробничого, соціально-культурного).

Сучасний дизайн інтегрує природні, технічні, гуманітарні знання, інженер­не і художнє мислення для формування на промисловій основі предметного сві­ту в усіх сферах життєдіяльності людини.

Дизайн охоплює найширший спектр об'єктів проектування: одяг і взуття, посуд і меблі, побутова апаратура і техніка, візуальна інформація, виробниче устаткування і транспорт, військова техніка і Космос, інтер'єри і комплексні се-редовищні об'єкти.

Види дизайну (відеоряд)

Індустріальний дизайн є основним видом діяльності дизайнера, звідси бере початок дизайн як промислове мистецтво. Першорядне місце в діяльності інду­стріального дизайнера займають знаряддя праці та механізми, предмети побуту.

Графічний дизайн — це мистецтво оформлення книги, промислова графіка й упакування, розробка етикетки і торговельних марок, фірмових знаків, шриф­тових гарнітур, рекламної продукції на щитах, фасадах будинків.

Комп'ютерний дизайн стрімко розвивається з прикладного у самостійний вид дизайнерської діяльності, він полягає у розробці спеціальних пакетів художньо-графічних, інженерно-конструкторських програм, включаючи тривимірну графіку і мультиплікацію, та використання їх практично в усіх видах дизайн-проектування.

Дизайн інтер'єрів включає інтер'єри й устаткування суспільних приміщень, житлових просторів

та інтер'єри влробничих будівель. Дизайн архітектурного середовища останнім часом містить у собі

садово-паркове мистецтво і ландшафт­ний дизайн.

Вироби арт-дизайну є мистецькими творами, що експонуються у музеях, виставкових залах.
Якби ви обрали професію дизайнера, яким із видів дизайну хотіли б займа­тися? Поясніть, чому.
Учитель.

Головним критерієм, що оцінює роботу дизайнера, є ринок. Створювані дизайнером форми мають бути сучасними, модними та відповіда­ти естетичним запитам споживачів. Дизайнер у своїй творчості повинен бути на крок уперед моди, передбачаючи її розвиток. Тому часто для надання ви­робу комерційного успіху та модернізації його зовнішнього вигляду застосову­ють стайлінг — формально-естетичде поліпшення його форми без зміни функції і технічних характеристик.

Вплив .новітніх технологій і матеріалів на художнє формоутворення особ­ливо відчутне з II половини XX століття. Постійний пошук і швидке впрова­дження у виробництво останніх науково-технічних досягнень, новітніх ма­теріалів і технологій спрямовані на оптимізацію продукції та досягнення мак­симального економічного ефекту. Багатофункціональність елементів, їх мо­більність — можливість трансформації залежно від ситуації — відбивають суть дизайну, що полягає в раціональній організації предметів і простору.

Дизайн став феноменом художньої культури XX століття. Сьогодні він виступає значною складовою у розвитку культури, він займає окреме місце у су­часному бутті. Ми невідступно слідуємо за дизайном, приймаючи його, захоп­люючись ним, імпонуючи йому. Найважливішою частиною культурної політики найбільших корпорацій світу стали міжнародні професійні конкурси з дизайну та архітектури. Такі всесвітньо відомі фірми, як «Дженерал електрік»< «Браун», ряд японських фірм регулярно проводять конкурси на кращу студентську ро­боту з дизайну. Тематика конкурсів останнім часом набуває яскраво виражено­го культурно-екологічного характеру. Взагалі запрошення студентів для роботи на фірмі як учасників експерименгальних груп, наприклад, на «Сіменсі», є ха­рактерною рисою сучасного життя дизайну.

Сприйняття цінності ескізу як вираження творчої думки проектувальни­ка, що по-справжньому відбулося тільки у 80-і рр., породило новий тип кон­цептуальної виставкової діяльності у дизайні. Найбільш характерною в цьому відношенні є, наприклад, виставка «Дизайн-процес», що проходила 1988 року в м. Нюрнберзі. Влаштовувачі цієї виставки — «Дизайн-форум Нюрнберг», То­вариство вільних дизайнерів, Німецький Веркбунд і Союз німецьких промисло­вих дизайнерів — поставили своєю метою на прикладі обмеженого числа екс­понатів показати процес проектування від народження задуму до реалізації продукту. Ескізи, начерки, пошукові макети склали істотну частину експозиції.

Виставка дозволила проникнути у таємницю народження нової речі, простежи­ти за процесом вибору, який виготовляє будь-який проектувальник, адже з без­лічі первісних ідей тільки одна продовжує свій шлях до моменту реалізації.


Відвідайте за нагоди виставку дизайну або розгляньте рекламні каталоги подібних виставок, ознайомтеся з новинками дизайну в друкованих видан­нях — журналах, проспектах. Висловіть власні судження про роль дизайну у художній культурі сьогодення.
IV. ПОВІДОМЛЕННЯ УЧНІВ

1. З історії дизайну

XX століття по прану можна вважати століттям дизайну. І хоча 100 з лиш­ком років для історії — це мізерно малий термін, дослідники вважають, що шлях, який пройшла наша цивілізація за останні 100 років, у своїх відкриттях і науко­во-технічних досягненнях порівнянний :І уоіі;іо попередньою історією людства. Отже, і літопис дизайну, що відображає весь хід науково-технічного прогресу, незважаючи на свої скромні тимчасові рамки, можна порівнювати з традицій­ною історією архітектури і містобудування, жипопису і декоративно-приклад­ного мистецтва.

Піонерами дизайну були архітектори і художники, які усвідомили нові мож­ливості, що відкриваються перед ними з розвитком масо його машинного вироб­ництва, їх захоплювала широта масштабів і складність :Іандань, не співставних з тими, котрі стояли перед художником раніше — голошиїм чином прикрашати побут верхівки суспільства. Дизайн безпосередньо пов'язаний із такими понят­тями, як «зручність» і «комфорт». З'явившись в умоиах індустріального вироб­ництва серійних недорогих виробів, дизайн був оріеіігоііаний головним чином на задоволення естетичних і утилітарних запитів масоїшго покупця із середнім статком.

Функціональність і раціональність, досягнення максимального ефекту при мінімальних витратахосновні позиції філософії дизайну. Впродовж його істо­рії створено видатні твори, які на Заході називають «іконами дизайну». Вони визначають віхи у розвитку дизайну, для них сьогодні будуються спеціальні му­зеї і виставкові зали. Всесвітню популярність здобули такі твори дизайну, як неблі Ле Корбюзье, Марселя Бройєра, Чарльза Макінтоша і Герріта Ритвельда, посуд Джозефа Гофмана, Карла Пота й Арне Якобсона. Шедеври дизайнерської діяльності відтворюються донині, стаючи престижною прикрасою інтер'єрів, офісів і дорогих салонів.
2. Культурологічний аспект розвитку дизайну

На розвиток дизайну вплинули художні стилі. Стилі в дизайні як скла­дові художньої культури співзвучні з великими історичними художніми стиля­ми у мистецтві, зокрема, в архітектурі. Наприклад, постмодерн, визнаний у новітній будівельній і промисловій практиці, набув популярності у дизайні житлового простору й інтер'єру та ха­рактеризується відродженням цінності орнаменту, символіки історичних стилів.

У формоутворенні масових виробів в умовах високих технологій розвива­ються художні напрями дизайну арт-деко, поп-арт, постмодерн і хай-тек.

Останнім часом дослідники дизайну дійшли висновку, що реалізація основ­ного гасла «функціоналізму» в сучасних умовах високорозвиненого промисло­вого виробництва призводить до створення одноманітного життєвого середови­ща, яке ставить людину поза традиційною художньою й духовною культурою, викликає напруження і стомлення. Усереднений інтернаціональний стиль приз­водить до виникнення загрози знецінювання і фактичного знищення національ­ної самобутності, й незабаром викличе зворотну реакцію.

Критичне осмислення функціоналізму сприяло виникненню «альтернатив­ного дизайну», який називають по-різному: антифункціоналізмом, метафорич­ним дизайном або новим дизайном. Йому надають нових соціокультурних функ­цій: здатності до інновацій, до відтворення в структурі середовища яких-небудь традиційних функцій, якостей житгя, побутових і художніх цінностей.

У сфері дизайну формується так званий культурологічний підхід. Він роз­глядає дизайн-діяльність як закономірний продукт розвитку людської культури, спрямовує її на зв'язок матеріальної та художньої культури. У рамках культу­рологічного підходу закономірним є зростаючий інтерес до матеріальної куль­тури суспільства і того предметного світу, що колись не був включений у коло художніх надбань.

Оригінальну концепцію в рамках культурологічного підходу висунув відо­мий теоретик і практик сучасного дизайну, активний член творчої груп «Мем­фіс» Матіас Тун. Спираючись на класичні позиції традиційного європейського мистецтвознавства, він позначив цей період терміном «необароко» — сучасною модифікацією бароко. Типовими рисами необароко є пошук форм, для яких ха­рактерна відсутність спільності, втрата систематичного порядку, що заміняється нестабільністю і багатошаровістю.

У потоці загальнокультурних цінностей усе частіше звучить тема традицій­ного народного мистецтва, регіональних культурних, цінностей, на основі яких починає складатися новий авангардний напрямок, об'єднаний загальною куль­турно-екологічною орієнтацією. Тут тісно переплітаються і турбота про охорону народних ремесел, і спроба відродження втраченої своєрідності культури, забу­того в предметному світі інтернаціонального дизайну.


3. Екологічний аспект

Реакцією на стихію технологічної революції став екологічний підхід, що ви­ник у 70-і роки. Дизайн виявився одним із напрямків всесвітнього екологічного руху, до завдань якого входять охорона і відновлення навколишнього природ­ного середовища. Основні положення екологічного підходу в дизайні проголо­шують максимальну економію ресурсів і матеріалів: використання енергетичних ресурсів і матеріалів відтворюваного й відновлюваного типу, врахування довговічності виробу.

Екологічний напрямок у дизайні підняв значення природного фактора у формуванні предметно-просторового середовища проживання людини, пока­завши плодотворність звертання до історичного досвіду, що сформували устрій життя у визначених природнокліматичних умовах. Це зближує екологічний під­хід із культурологічним.
4. Мінімалізм у дизайні

Мінімалізм — новий напрямок у дизайні, що виник, можна припустити, як реакція на крайній символізм та історичні посилання постмодерну. Мінімалізм характеризується строгістю й економічністю, але це не повернення до функ­ціоналізму. На перший план починають виступати гуманітарні мотиви. Гас­ла напрямку співзвучні принципам екологічного дизайну про впорядкування предметного світу. Поступово починає вимальовуватися тема регіонального, орієнтованого на культурно-екологічні цінності дизайну.

У XX столітті поширилося переконання в тому, що індивідуалізований про­дукт можливий тільки в умовах ремісничого виробництва. Поняття «промисло­ва продукція» зазвичай пов'язується із поняттям серії виробів, виготовлених в умовах машинного виробництва та позбавлених авторитету авторського вико­нання. Проте сьогодні ситуація здатна змінитися. Новітні досягнення науково-технічного прогресу дають можливість відмовитися від потокового виробництва і перейти до більш високого рівня комп'ютеризованого виробництва, за яко­го масштаб серійного виробництва промислової продукції зменшиться від міні­мальних 5000 штук сьогодні до 50, виключаючи різке підвищення вартості про­дукту.

Крім того, зростають технічні можливості мініатюризації предметного сві­ту, пов'язані з впливом мікроелектроніки на дизайн. Такі перспективи сприя­ють необхідності перегляду принципів формоутворення в дизайні, що склалися ще в період функціоналізму й визначали взаємозалежність між формою, функ­цією і конструкцією виробу. Оскільки технічні можливості конструкції стають практично необмеженими, вони вже не сковують фантазію дизайнера в пошу­ках форми.


5. «Хай-тек»

Характерною рисою стилю «хай-тек» вважається естетизація конструкції, цо виникає шляхом використання елементів, які застосовувалися дотепер тіль­ки у технічній сфері. Меблі Нормана Фостера, вперше показані на Мілансько­му ярмарку 1987 року, виражають уявлення про цей напрямок і можуть бути названі класичним зразком «хай-тек».«Транс-хай-тек» визначають як «хай-тек», побачений з далекого майбутньо­го, з якогось нового щабля цивілізації, коли вона стає археологічним об'єктом. Художній ефект цієї уявної епохи являв би собою ностальгічні спогади про еру високої технології. Матеріали, що використовуються у «хай-тєку»,— скло, сталь, алюміній — обробляються так, наче глядач із далекого майбутнього побачив об'єкти нашого часу.

Ще одна хвиля авангардного дизайну, пов'язана з технологічним дизайном <хай-тач> — «хай-теком» епохи інформатики. Вперше ця концепція була сфор­мульована відомим представником італійського авангарду К. Т. Кастеллі. її на­родження зумовлене виникненням новітніх технологій в електроніці.


V. ЛЕКЦІЯ ВЧИТЕЛЯ І3 ЗАПИТАННЯМИ НА ЗАКРІПЛЕННЯ

Учитель.

Ще одним цікавим і впливовим явищем сучасної культури є реклама. Сьогодні це частина нашої загальнодоступної повсякденної культу­ри, без якої, при всій критиці, що лунає в її бік, не може уявити себе жодна людина. Реклама створює новий нереальний світ, втягує у нього споживача та намагається впевнити нас у йото реальності. Вона здійснює соціальний, культур­ний, психологічний вплив на суспільство. Реклама багатофункціональна, вона вибудовує споживацькі здібності людей; породжує потреби в більяі високому рівні життя; стимулює старанність та продуктивність. Реклама може передава­ти суспільні, політичні та благодійні ідеї й тим самим ставати частиною гро­мадського життя.

Реклама — це цілеспрямована організація заходів, спрямованих на отри­мання будь-якої вигоди (суспільна думка, політична мета, кар'єра, вплив на кон­курентів, отримання додаткового прибутку тощо). Тому можна сказати, що реклама — це спосіб спілкування (особистий, фірми, підприємства тощо) як із зовнішнім світом, так із своїми співробітниками.

Формуючи стереотипи та еталони, реклама має значний вплив на кожно­го індивіда. Реклама намагається змінити уявлення людей з таких важливих проблем сьогоднішнього дня, як стан оточуючого середовища, охорона здоров'я, гігієна та санітарія. У ній мають бути присутні такі риси добросовісної реклами, як правдивість, цілеспрямованість, гуманізм і компетентність.

Цивілізована реклама — це не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування актуальних, спрямованих на саморозвиток потреб. Реклама дає людям нові знання, новий досвід, збагачує їхнє життя.
Наведіть приклади торговельної, соціальної, просвітницької, політичної реклами.

Засоби масової інформації внесли свій вклад у сучасний стан рекламно­го бізнесу. Особливо слід виділити телебачення, де домінують ролики навіть без вербального тексту. Проте з поширенням Інтернету можливості рекламно­го впливу значно розширилися як за географією, так і за можливістю здійснен­ня безпосереднього впливу на особистість та створення умов для задоволення її вибору.

Здавна метою рекламної діяльності було формування соціальної зацікавле­ності й установки на придбання. І тепер реклама по своїй суті — засіб стимулю­вання і розширення виробництва товарів та досягнення економічного зростання підприємства та як наслідок — кращого задоволення потреб споживачів. Про­буджуючи прагнення підвищувати рівень життя, реклама має великі можливості вдосконалення важливого для суспільства процесу взаємозв'язку виробництва та споживання. Вона є найпереконливішим і найдешевшим способом поінфор­мувати потенційних споживачів про певний товар або певну послугу.
Які види реклами видаються нам найбільш дохідливими?

Реклама подібно до гіпнотичного навіювання спершу намагається збудити емоції, а потім впливає па розум. Така реклама впливає на людину комплекс­но: повторами одного й того ж тексту; посиланням на думку авторитетної лю­дини; привертанням уваги споживача одночасно із послабленням його критич­ного сприйняття інформації.

Якими, на вашу думку, художніми засобами ниразності перш за все можна привернути увагу до друкованої реклами?

Функції реклами: економічна, просвітницька, виховна, політична, соціаль­на, естетична.

Мета реклами:

• мотивація споживача;

• генерування, формування й актуалізація його потреб;

• формування сприятливого образу (іміджу) організації;

• інформування громадськості про діяльність організації;

• формування у покупця позитивного ставлення до марки фірми;

• умовляння;

• формування у покупця переваги до марки та впевненості в необхідності здійснити купівлю;

• стимулювання акту купівлі;

• нагадування про фірму, її товари тощо.

Виділяються типи рекламних повідомлень, які інформують, нагадують, на­віюють, переконують.

За характером впливу на адресата рекламні засоби можуть бути індивіду­альними (призначеними конкретному споживачу) та масовими (розрахованими на широкі кола громадськості).

Залежно від охопленою рекламною діяльністю території розрізняють ло­кальну рекламу (в межах місця продажу — до території окремого населеного пункту); регіональну (що охоплює певну частину країни), загальнонаціональну (в масштабах держави) і міжнародну.

Засоби розповсюдження рекламної продукції:

• кіно, відео, телебачення (рекламно-престижні та короткометражні фільми, слай-фільми, рекламні передачі та ролики, рекламна відеоекспрес-інформація, рекламні телезаставки);

• радіо (інтерв'ю, рекламні передачі та повідомлення, радіожурнал, радіоре­портаж);

• періодичні друковані видання (газети, журнали, в яких розміщуються ре­кламні оголошення і статті);

• поліграфічна продукція (плакати, афіші, листівки, буклети, каталоги, паку­вальні матеріали);

• пряма розсилка (рекламні пропозиції, що надсилаються поштою, спеціальні рекламно-інформаційні листи);

• зовнішня реклама (бігборди, плазмові екрани, вуличні транспаранти, виві­ски, панно, вивіски та вітрини магазинів);

• світлова реклама (лайтбокси, дороговкази, електронні табло, світлові виві­ски підприємств, газосвітлові оголошення, «бігаючі рядки»);

• реклама на транспорті (зовнішнє оформлення автомобілів, реклама в са­лоні);

• ярмарки, професійні зустрічі, спеціалізовані постійно діючі і пересувні виставки (презентації, прес-конференції, «круглі столи», зустрічі з фахів­цями, демонстрація товарів, дегустація продуктів та виробів, усна рекла­ма);

• Інтернет (слай-фільми, рекламна відеоекспрес-інформація, відеокаталоги, оголошення).
Засоби масової інформації дозволяють:

• оптимально вирішувати завдання рекламування;

• впливати на певні групи людей в залежності від їх інтересів і купівельної спроможності, від географії проживання потенційного споживача;

• відповідати запитам споживачів і формувати попит.Каталог: download -> version
version -> Зміст Біографія
version -> Методичні рекомендації щодо вивчення світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році
version -> Методичні вказівки для роботи студентів розроблені відповідно до робочої програмою дисципліни "Історія української культури" для студентів денної форми
version -> Ведуча: Дивися, безкрайнєє, синєє небо, Стоїть над землею, неначе шатро. Воно посилає любов нескінченну І щиро дарує надію й любов ведуча
version -> Курс лекцій Кесоттеїкіесі Ьу Ле Міпізігу о Есіисаіїоп аз а Іехі-Ьоок ґог зішіепуз оґЬізіогісаі зресіііііез оґШе
version -> Розділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
version -> Від особистості письменника або особистості героя літературного твору до особистості учня
version -> Павленко Марина «Русалонька із 7 – В. В тенетах лабіринту»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

Схожі:

Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах icon9 клас І. Мистецтво в просторі культури Види і мова мистецтв
Види І мова мистецтв. Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні)...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconМатеріали для опрацювання художнякультур а
Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок №1 Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких шедеврах
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Мистецтво – основа художньої культури. Світ людини й образ світу в мистецьких...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconЛітература як вид мистецтва. Художній образ
Мета : Виявити ознаки різних видів мистецтва;ознайомити з поняттям «художній образ», та його різновидами – «традиційний образ», «вічний...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconПрограма курсу за вибором зі світової літератури «Мотиви й образи світової літератури в музичному мистецтві»
Заняття Мистецтво. Види мистецтва. Література, музика як види мистецтва
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУрок 15. Тема. Поліхудожній образ світу
Мета: Поглибити знання учнів про поліхудожній образ світу. Розвивати культуру мислення. Виховувати естетичне сприйняття навколишнього...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconІ. Франко. «Фарбований Лис». Образ лиса, риси його характеру
Визначити, з яких складових створюється образ. З’ясувати поняття «алегорія» й крізь образ фарбованого лиса побачити людину, її вади....
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconУкр літ клас 70 год на рік, год на тиждень
Вступ. Слово в житті людини. Краса світу й людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного...
Тема: Види мистецтва та специфіка їх художньо-образної мови. Просторові, часові та просторово-часові (синтетичні) види мистецтв. Поняття «образ» у мистецтві. Світ людини й образ світу у мистецьких шедеврах iconКонспекти уроків до теми «Портретний жанр в образотворчому мистецтві» 6 клас Тема уроку: Портрет як жанр образотворчого мистецтва. Портрети у творчості Т. Г. Шевченка. Портрет людини за уявою
Мета: ознайомити з творчістю Т. Г. Шевченка; дати поняття про зображення голови людини в різних положеннях, пропорції її елементів;...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка