Тема заняття: Правопис складних слівСкачати 89,26 Kb.
Дата конвертації18.08.2017
Розмір89,26 Kb.


Тема заняття: Правопис складних слів

Мета: познайомити учнів із правилами написання складних слів; формувати уміння правильно визначати і записувати складні слова; розвивати самостійність у різних видах діяльності, сприяти реалізації їх творчих можливостей; розвивати навички роботи в групах, раціонального використання часу; вдосконалювати навички культури письма; розвивати логічне мислення, пам'ять, увагу, зв’язне мовлення; прищеплювати любов до України.

Обладнання: міні-підручник, дидактичний матеріал.

Перебіг уроку:

Отак воно і йдеться до руїни,

Отак ми й загрузаємо в убозтво.

Є боротьба за долю України,

Все інше – то велике мискоборство!

Ліна Костенко


І. Організаційний момент.

Пояснення епіграфу.ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Піклуватися про розвиток держави – обов’язок кожного українця. І це не значить братися за зброю і йти на Майдан. Треба починати з себе: вивчати рідну мову, не цуратися співати своїх пісень, шанувати традиції, вчити історію, передавати з уст в уста із покоління в покоління усну народну творчість.

На уроках української мови та на заняттях факультативу ми спробуємо докласти максимум зусиль, щоб краще знати орфографічні правила, удосконалити грамотність, бути компетентним (обізнаним) у мовному середовищі.
ІІІ. Оголошення теми та мети.

Учні самі визначають завдання, очікуваний результат.

-Знайдіть у епіграфі нашого заняття складне слово. Що воно означає? Який спосіб словотворення?

-Знайдіть складне слово у іншому уривку:Куди б мене не закидала доля,

в синівськім серці бережу щомить

жовто-гарячу золотавість поля

та неба українського блакить...

Проблемне питання: Чому одні слова, утворені складанням основ пишуться разом, а інші –через дефіс?

Відповідь ми спробуємо знайти під час опрацювання теоретичного матеріалу.
ІV. Засвоєння теоретичного матеріалу.

1.Робота в групах. Опрацювання теоретичного матеріалу за міні-підручником.

I група - Написання складних слів із рівноправними частинами;

ІІ група - Написання складних слів із нерівноправними частинами;

IIІ група - Написання складних слів, до складу яких входять слова та префікси іншомовного походження.

Міні-підручник

Група 1


Написання складних слів через дефіс

1. Якщо складне слово утворене від сурядного словосполучення (перед кожною частиною можна поставити сполучник і), то воно пишеться через дефіс: національний і демократичний — національно-демократичний,

і північний і східний — північно-східний,

і синій і жовтий — синьо-жовтий,

і хліб і сіль — хліб-сіль.
Але: разом пишуться жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий.
Іменники, що означають власну назву з частиною пів-: пів-Миколаєва, пів-Європи.
2. Якщо складне слово утворене повторенням того самого слова, синонімів чи антонімів, то воно пишеться через дефіс:

білий-білий, думав-думав, один-однісінький, рано-вранці, мало-помалу, часто-густо, тишком-нишком, сила-силенна, сад-вино-град, сам-один, більш-менш, видимо-невидимо, купівля-продаж, розтяг-стиск, година-дві, не сьогодні-завтра.


Але: якщо повторюється те саме слово в різних відмінках, то таке сполучення пишеться окремо: кінець кінцем, одним один, честь честю, чин чином, нога в ногу, рука в руку, раз у раз, рік у рік, з року в рік.
3. Традиційно через дефіс пишуться слова свят-вечір, багат-вечір, дівич-вечір, зелен-сад, буй-тур, сон-трава, чар-зілля, жар-птиця, негній-дерево, люби-мене (незабудка), мати-й-мачуха (підбіл), брат-і-сестра (братки).
4. Через дефіс пишуться також складні прізвища та подвійні імена: Гулак-Артемовський, Нечуй-Левицький, Антоненко-Давидович, Анна-Марія, hop-Богдан.

Група 2


Написання складних слів разом

1. Якщо складне слово утворене від підрядного словосполучення (від однієї до другої частини можна поставити питання), то воно пишеться разом:

будова (яка?) нова — новобудова,

будує (щ о?) машини — машинобудівний,

Київ (який?) старий — старокиївський,
Слова, що позначають загальні іменники з частиною пів-: півсела, півпарти.

2. Складні іменники, утворені шляхом поєднання за допомогою сполучного звука двох або кількох основ: самокат, лісосплав, краснопис, чорнозем, верболіз.


3. Складні іменники, утворені шляхом поєднання дієслова в 2-й особі однини наказового способу з іменником: вернигора, горицвіт, перекотиполе.

.

4. Іменники, утворені шляхом поєднання трьох і більше основ: веломотоспорт.


5. Складні прикметники, співвідносні з складними іменниками, що пишуться разом: електросиловий, самохідний.
6. Складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника: народно-поетичний, первіснообщинний.
7. Складні прикметники з другою дієслівною частиною: деревообробний.
Група 3

Написання складних слів із іншомовними частинами

1. Разом пишуться іншомовні частини (що своїм значення» наближаються до префіксів): авіа-, авто-, агро-, аеро-, гео-гідро-, електро-, кіно-, мікро-, мото-, радіо-, стерео-, теле- фото-, супер- і под.:авіаквиток, аеровокзал, електробритва, радіотовари, телебачення, фотокопія, суперобкладинка.


2. Через дефіс прийнято писати іншомовні частини віце-, екс максі-, міні-, міді-, прем'єр-, генерал-: віце-президент, екс-чемпіон, максі-пальто, міні-фабрика, міні-спідниця, прем'єр-міністр, генерал-майор.
3. Через дефіс пишуться також іншомовні слова блок-схема, вакуум-апарат, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-капітан, пап'є-маше, яхт-клуб, стоп-кран, дизель-мотор, крекін- процес тощо.
2.Завдання: кожна група вибирає із записаних на картці слів слова до свого правила.

Мікро/міліметр, націонал/соціаліст, екс/віце/прем’єр/міністр, лісо/смуга, людино/година, інженер/механік, лісо/степ, літак/снаряд, пасажиро/кілометр, крути/голова, нечуй/вітер, мало/літражка, бджоло/ знавство, багато/тиражка, радіо/фізик, альфа/промені, водо/грай, Мало/катеринівка, агро/грунто/знавство, Ново/українка, буряко/комбайн, водо/масло/заправник, барометр/анероїд, авіа/мото/будування, блок/апарат, Велико/британія, дівчина/красуня, земле/впорядкування, життя/буття, жокей/ клуб, жень/шень, житло/кооперація, земле/трус, зерно/ елеватор, стоп/кран, жирно/молочність, фото/монтаж, восьми/класник, динамо/машина, динамо/метр, жук/носоріг, залізо/бетон, 50/річчя, сто/шістдесяти/річчя, євшан/зілля, полин/трава, дід/хлібороб.


3.Вправа з ключем.

Запишіть у дві колонки слова: 1) які пишуться через дефіс; 2) які пишуться разом.


Унтер\офіцер, вакуум\апарат, соціал\демократ, само\хід, ячміно\житній, вербо\ліз, кисло\солодкий, овоче\сховище, єдино\початок, олійноково\слобідський, м'ясо\молочний, право\бережний, обл\виконком, учитель\фізик, південно\східний, олійно\екстракційний, дизель\мотор, віце\президент, воле\любний, індо\китайський, радіо\фізичний, яйце\подібний, історико\культурний, розтяг\стиск, їдальня\зимівниця.
Ключ. Підкресліть першу букву - прочитаєте народну мудрість.

Відповідь: У всякому подвір’ї – своє повір’я.


4. Міні-диктант. Записати текст, підкреслити складні слова і пояснити.

Батько нашої історії ...........

Нестор прийшов до Києво-Печерської лаври сімнадцятилітнім юнаком і назавжди залишився тут, щоб стати не тільки монахом-чорноризцем, а й батьком української історії. Історики сходяться на тому, що він був надзвичайно освіченою людиною, добре знався і на давньоруських, і на іноземних літописах. Нестора часто називають літописцем. Але правильніше його називати письменником та істориком. Прагнення висловитися ширше й докладніше диктувало йому численні вставні оповіді в "Повісті минулих літ". Пригадаймо, наприклад, життєпис віщого Олега чи легенду-розповідь про Ольгу.
5. Творче завдання

Прослухати поезію, виписати складні слова.

-Яким настроєм пройнятий вірш?

Ввести виписані слова у речення.

 Юрій Загорський.

 Бурхливо-неспокійні хвилі у Дніпрі,


                     Нуртують чорні хмари угорі.
                    Бувало також: мряка та імла
                     Неждано чистий обрій облягла.
                    Настане довгоочікувана мить –
                     Коли побачиш, як наш прапор майорить.
                    Зима настала. Глибоченний сніг
                     На сквери, площі і бульвари ліг.
                    Та подивися, друже, у вікно,
                      Де має жовто-синє знамено.
                    Ласкавий літній легіт проліта.
                      Он там цвіте пшениця золота.
                    Це український прапор - дивоцвіт.
                      Відбився в ньому неповторний світ.
                     І чорноморська гожа синява,
                     І лісостеп, зелена далина.
                      Карпати в нім, Донбас, Галичина –
                     Вся прехороша рідна сторона.
                     В нім біль народу, гордість, жаль і гнів,
                      Чекання світлих, радісних часів
V. Підсумки. Тестові питання.

1 Вкажіть правильне твердження:

а) основи складених слів з’єднуються за допомогою сполучних звуків [о], [е];

б) основи складних слів з’єднуються за допомогою сполучних звуків [а], [о], [у];

в) складні слова мають одну основу;

2. Якщо основа складного слова закінчується на твердий приголосний вживаємо:

а)сполучний голосний [о];

б) сполучний голосний [а];

в) сполучний голосний [е];

3. Якщо основа складного слова закінчується на [й], то вживаємо:

а) сполучний голосний [а];

б) сполучний голосний [е], позначаємо літерою (є);

в) сполучний голосний [о];

4. Вкажіть правильне твердження:

а) складні слова пишуться разом і через дефіс;

б) складні слова пишуться окремо, разом і через дефіс;

в) складні слова пишуться разом;

5. Вкажіть рядок, де всі складені слова пишуться через дефіс:

а) жовто/гарячий, міні/диктант, синьо/окий;

б) кімната/музей, сон/трава, українсько/російський;

в) шеф/кухар, авто/клуб, крає/вид;

6. вкажіть рядок, де всі складні слова пишуться разом:

а) кімната/кухня, фото/альбом, лісо/степ;

б) чорно/слив, три/річний, ультра/звук;

в) міні/спідниця, сон/трава, євшан/зілля;

7). Вкажіть рядок, де всі слова складні:

а) будинок, сонце, багатоповерхівка;

б) навчання, жовтогарячий, кінозірка;

в) фотоальбом, авіапошта, п’ятиденка;

8. Вкажіть рядок, де всі слова з пів-пишуться разом:

а) пів/села, пів/сонця, пів/парти;

б) пів/Києва, пів/яблука, пів/аркуша;

в) пів/парти, пів/юрти, пів/Одеси;

9. складні слова – це слова, які мають:

а) одну твірну основу;

б) дві твірних основи;

в) словосполучення двох слів.
VI. Домашнє завдання.

Середній рівень – скласти із словосполучення складне слово, ввести у речення.Високий бал – скласти речення і написати текст про Київ.

Багато віків, лівий берег, золотий верх собора, турки і татари, багато люду в місті, народна пісня.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема заняття: Правопис складних слів iconМетодична розробка заняття «Уживання І правопис іншомовних слів» з дисципліни «Українська мова»
Методична розробка заняття з дисципліни «Української мова». Підготувала Солов’єнко О. Ф. – викладач кваліфікаційної категорії «Спеціаліст...
Тема заняття: Правопис складних слів iconУрок з української мови в 5 класі ( Битківська У. М.,вчитель-методист) Тема уроку: Правопис слів іншомовного поход­ження. Систематизація та узага­льнення вивченого
Розширювати знання учнів про місце іншомовної лексики в українській мові. На основі вив­ченого удосконалювати навики правопису слів...
Тема заняття: Правопис складних слів iconОрфографія правопис ненаголошених голосних
...
Тема заняття: Правопис складних слів iconКонспект заняття в гуртку Заклад: Борщівський районний будинок дитячої творчості Керівник гуртка: "Паперове диво" Подлесна Ольга Ігорівна Тема заняття
Тема заняття: Витинанки. Знайомство з групами витинанок (фігурки, розетки, дерева, стрічки, шпалери, фіранки). Закінчення виготовлення...
Тема заняття: Правопис складних слів iconУрок №1 Тема. Безсполучникове складне речення, його будова, смислові відношення між його частинами
Лучникових складних речень; розвити вміння знаходити ці синтаксичні конструкції у висловлюваннях, аналізувати будову безсполучникових...
Тема заняття: Правопис складних слів iconЗакони мови, збагнути її таємницю, прочитати історію слів
Однією з важливих передумов успішного навчання мови є виховання в учнів любові до рідної мови. Позакласні заняття дають можливість...
Тема заняття: Правопис складних слів iconМета заняття: ознайомити учнів із особливостями жанру «роман у віршах»
Тема заняття. «Маруся Чурай» Ліни Костенко перлина української літератури ХХ століття. Історична основа твору, сюжетна канва. Тл:...
Тема заняття: Правопис складних слів iconТема заняття: «Євген Плужник. Поезії. «Для вас, історики майбутні », «Вчись у природи творчого спокою » Мета заняття
Тема заняття: «Євген Плужник. Поезії. «Для вас, історики майбутні», «Вчись у природи творчого спокою»
Тема заняття: Правопис складних слів iconТема заняття: І. Нечуй – Левицький. «Кайдашева сім’я». Будні родини Кайдашів. Проблематика твору. Мовне багатство повісті. Мета заняття
Тема заняття: І. Нечуй – Левицький. «Кайдашева сім’я». Будні родини Кайдашів. Проблематика твору. Мовне багатство повісті
Тема заняття: Правопис складних слів iconРозділ І. Лексичне значення іменника лексичні групи іменників ключові питання
Вправа №1. З-поміж поданих спільнокореневих слів виберіть І випишіть лише іменники. Обґрунтуйте свій вибір, вкажіть частиномовні...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка