Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття МетаДата конвертації16.01.2018
Розмір92 Kb.

Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття

Мета: ознайомити учнів з устроєм Запорізької Січі в ІІ пол..Х\/ІІ ст., її участю в суспільно-політичному житті країни, у війнах проти Польщі, Османської імперії та Кримського ханства; формувати вміння характеризувати діяльність історичної особи; виховувати почуття гордості за свій народ.

Виховний аспект уроку слід реалізувати на основі аналізу ролі окремої людини в історії.Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник (В.Власов. Історія України. 8 клас. - К., 2002р.), історичний атлас, портрет Івана Сірка, картина І.Ю. Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові», «Шляхами віків: Довідник з історії України».-К.: Україна, 1993, «Запорозька Січ (короткий довідник)». – К., 1992р, роздавальний матеріал.

Основні дати: 1652-1709 - час існування Чортомлицької Січі

1663р – розміщення на Січі московської залоги

1672р – ув’язнення І.Сірка

1675 - похід на КримОсновні поняття: козацька республіка, консолідація, зимівник, сірома, кошовий отаман, залога, мито.

Хід уроку

І. Організація навчальної діяльності.

Мотивація пізнавальної діяльності учнів.

ІІ. Вивчення нового матеріалу

*Бесіда


Кому стала належати Запорозька Січ із виникненням Української держави в середині Х\/ІІ ст.?

Хто стояв на чолі Запорозької Січі?

Який був вищий орган влади на Січі?

Як називалося об’єднання запорозьких козаків в одну організацію?

Яку роль відігравала Запорозька Січ під час Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького?

Яку політику проводив Богдан Хмельницький у ставленні до Запоріжжя?

Як ставився до конфліктів гетьманів і запорозької старшини московський уряд?

Учитель. Після смерті Богдана Хмельницького Запорозька Січ почала відігравати значну й часто деструктивну роль у політичному житті України. Саме тут зосереджувалися антигетьманські сили, організовувалися антигетьманські заколоти. Та, попри суперечливі дії Січі у внутрішніх справах, запорожці ніколи не зраджували свого покликання – боротися проти загарбників українських земель.

Учитель повідомляє тему і основні завдання уроку.

План

Запорозька Січ у складі Гетьманщини.

Участь запорожців у війнах з Польщею, Османською імперією та Кримським ханством. Кошовий І.Сірко.

Політика російського уряду щодо Запорозької Січі.

Економічне життя Запорожжя.

Учні записують план уроку в зошити

.

Виконання проблемного завдання.

- Доведіть, що, незважаючи на допомогу козаків, царський уряд завжди прагнув поширити свою владу на всі українські землі. (записано на дошці)Учитель. Перед початком Національно – визвольної війни Запорозька Січ розміщалась на Микитиному Розі. Запорозька Січ, закладена у гирлі річки Чортомлик, існувала протягом 1652-1709 рр. В історичній літературі її називають Чортомлицькою.

Робота з картою ( атлас с. 16 – 17)

Розповідь учителя

Демонстрація портрета Івана Сірка.

«Іван Дмитрович Сірко був могутньою особистістю серед усіх низових козаків і за всіх часів існування Запорожжя. Родом він був із козацької слободи Мерефа за 24 верстви від Харкова. Про народження Сірка легенда розповідає, що він з'явився на світ із зубами, і тільки-но повитуха піднесла його до столу, від одразу ж ухопив звідти пиріг з начинкою і з'їв його. Це нібито було знамення того, що йому судилося увесь свій вік гризти ворогів». У рукописній хроніці ХVІІ ст. сказано, що «Бог його вибрав, Сірка, поклавши свій знак з правого боку на губі, як червоний плат»... «Кошовий Сірко був превеликий характерник! (мав зв'язок з вищою силою). Було, хто не задумав воювати з ним – він уже знає. Недаром його турки прозвали шайтаном» Упродовж 35 років (1645 — 1680) тривала активна діяльність Івана Сірка в Україні і на Запорожжі. Слава його набула розголосу у Польщі, Франції, Литві, Кримському ханстві, Туреччині, Молдові, Росії, особливо серед донського козацтва. За цей час він брав участь принаймні у 55 великих битвах і завжди, крім трьох-чотирьох випадків, виходив переможцем. Було ще безліч дрібних сутичок з татарськими загонами. Козацький отаман мірявся силою і з польськими хоругвами, які також змушував відступати.

Прослухування розповідей, підготовлених двома учнями про кошового отамана І.Сірка (можна використати матеріал підручника В.Власова, поданий на с. 167 - 170).

1 –й учень розповідає біографію Івана Сірка.

2 –й учень характеризує його як визначного військового керівника, суперечливого політичного діяча.

Завдання учням. Слухаючи розповіді учнів та використовуючи пам’ятку для характеристики історичної особи, скласти історичний портрет кошового отамана Івана Сірка.

Обговорення наступних питань можна провести у формі дебатів. Мета такої дискусії - навчити школярів висловлювати власне ставлення до подій, а також переконувати інших у правильності своєї думки.Учитель. З великим військом, що налічувало 20 тисяч козаків, Іван Сірко улітку 1675р. перейшов Дніпро й попрямував на Крим. Через Сиваш запорожці переправилися в ханство, де вогнем і мечем знищили чимало селищ і міст, зокрема ханську столицю Бахчисарай. Під час походу козаки захопили велику здобич і вивели з неволі 7 тисяч християн. Отаман запропонував землякам, за їхнім бажанням, іти в Україну або повернутися в Крим. Близько 3 тисяч захотіли рушити назад: у Криму вони мали хоч якесь майно і господарство. Цікавими є дані татарського історика Евлії Челебі,. За переписом 1666 р., у Кримському ханстві проживало 1 млн. 120 тис. чоловік, з них — 180 тис. татар і 920 тис. козаків, українців, зайнятих на різних роботах. Кінець походу кошового Івана Сірка склався надзвичайно драматично. Відпустивши частину християн у Крим, він наказав молодим козакам наздогнати їх і всіх порубати; щоб не лишилися "між бусурманами на наші християнські молодецькі голови і на свою вічну без хрещення погибель".

Проблемне запитання.

- Як ви ставитеся до такого вчинку Івана Сірка?

(Відповіді вчитель пропонує записати в зошит 5-6-ма реченнями.)

Учитель. Сьогодні можна почути, що Іван Сірко буцімто впродовж усього свого життя добивався гетьманської булави. Немає сумніву, що в ті часи головною рушійною силою у розв’язанні воєнних конфліктів, у боротьбі за верховну владу були низові козаки, запорожці, січовики. Упродовж 26 років з невеликими перервами саме Іван Сірко очолював це грізне товариство. То хіба ж не міг він, якби так хотів тієї булави, змести геть з дороги будь-кого з гетьманів? Чи є для таких тверджень підстави? Давайте міркувати…

Формулюються висновки.

Незважаючи на те, що Іван Сірко міг досить вільно заволодіти гетьманською булавою, він цього не хотів. Не верховної влади та затишних маєтків бажалося йому, а щасливої долі для України та її дітей. За це поклав своє життя.

Організація пізнавальної діяльності в групах.

Самостійна робота

Учні розподіляються на 3 групи. Необхідно розподілити їх таким чином, щоб у кожній групі були учні, що працюють на високому, достатньому, середньому й низькому рівнях. Один із членів групи виконує функції лідера: одержує завдання, керує своєю групою в ході його виконання, виступає перед класом з інформацією про виконану роботу, а також оцінює діяльність своїх товаришів на уроці і подає виставлені оцінки на розгляд учителя.

Кожна група отримує картку із завданням.

ГРУПА 1 Якими були наслідки походів запорожців під проводом Івана Сірка проти Туреччини та Криму? Відповідь обґрунтуйте, застосувавши метод «Прес» (с. 167 -168 підручника)

ГРУПА 2 Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників? Обґрунтуйте свою думку методом «Прес». (с. 168 -169 підручника)

ГРУПА 3 У чому полягала історична місія Запорозької Січі? Спробуйте визначити це з погляду очевидця-козака, учасника битви під стінами Відня. Застосуйте метод «мозковий штурму» (с. 169 – 170 підручник)

Заслуховування виступів груп.

Робота з картиною.Учитель. У народних думах та переказах Івана Сірка оспівано як безстрашного воїна, оборонця національних інтересів знедоленого українського народу. За одним із переказів, Сірко із запорожцями написали зухвалого листа турецькому султану у відповідь на його вимоги підкоритися Туреччині. (доречно буде зачитати листи султана і козаків).

Демонстрація картини І.Ю.Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

Заздалегідь підготовлений учень розповідає як створювалася картина «Запорожці…»

- А як ви вважаєте, це вигадка чи дійсні історичні події?

Учитель заслуховує декілька відповідей і робить висновок.

Евристична бесіда.

Пригадайте, як змінилося ставлення російського уряду до українських земель після смерті Богдана Хмельницького? Про що свідчать такі факти, як:

Підтримка Москвою заколоту Мартина Пушкаря та Якова Барабаша;

Московсько-українська війна 1658 – 1659 р.;

Переяславський договір 1659 р;

Московський договір 1665 р.

Підписання «Вічного миру» між Польщею та Московією?

Застосування інтерактивних методів.

Робота в малих групах (5 груп) з метою набуття навичок спілкування та співпраці.

Розподілити в групах ролі варто так:

Спікер – керівник групи

Секретар – веде роботу групи

Посередник – стежить за часом

Доповідач

Спікер отримує завдання на картці.

ГРУПА 1. Розповісти, як царський уряд вів боротьбу за підкорення Січі (с.170 – 171 підручника)

ГРУПА 2. Пояснити, у чому виявилось обмеження державницьких прав України (с. 171 підручника)

ГРУПА 3. Визначити чинники, що сприяли розвитку господарства на Січі (с. 171 підручника)

ГРУПА 4. Визначити, що заважало розвитку господарства на Січі (с. 171-172 підручника)

ГРУПА 5. Розповісти, які галузі господарства були найбільш поширені на Січі (с. 171-172, підручника)

Опрацьовані питання учні висвітлюють перед іншими групами. Вони вчаться виділяти головне, занотовують ключові моменти, ставлять одне одному перехресні запитання.

Кожна група в кінці робить висновок. Розв’язуємо проблемне завдання, поставлене на початку уроку.

ІІІ. Підбиття підсумків уроку

Обговорення проблемного завдання.

Царський уряд завжди ставився до Запорозької Січі упереджено, вбачаючи в ній загрозливе для себе вогнище вільнодумства і свободи. Московія прагнула підкорити Січ, аби якнайповніше використати її військові та економічні можливості.

І\/. Домашнє завдання.

Вивчити § 19 підручника.

Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархату».

Тестові завдання

І рівень

1.Яку роль відігравала Запорозька Січ у житті козацької держави – Гетьманщини у другій половині Х\/ІІ ст.?

А) конструктивну – сприяла укріпленню влади гетьманів;

Б) деструктивну – підривала владу гетьманів, організовуючи анти гетьманські виступи;

В) нейтральну – не втручалася у справи гетьманської влади.

2. Кого із запорозьких ватажків другої половини Х\/ІІ ст. татари називали «урус - шайтаном»?

А) Я. Барабаша;

Б) П.Суховієнка;

В) І.Сірка.

3. На які територіальні одиниці поділялася територія Запорозької Січі у другій половині Х\/ІІ ст.?

А) на воєводства;

Б) на полки;

В) на паланки.

4. У якому році Запорозька Січ потрапила під подвійний польсько-російський контроль?

А) 1654 р.;

Б) 1667 р.;

В) 1686 р.;

Г) 1673 р.

5. Хто очолював запорозьке товариство в період «Руїни»?

А) Іван Сірко;

Б) Семен Палій;

В) Петро Сагайдачний.

6. Перед початком Національно-визвольної війни Запорозька Січ містилася:

А) на Микитиному Розі;

Б) в гирлі річки Чортомлик;

В) на острові Хортиця.ІІ рівень

1. Розташуйте в хронологічній послідовності:

Чортомлицька Січ;

Хортицька Січ;

Базавлуцька Січ;

Микитинська Січ;

Томаківська Січ.

2. Доповніть речення.

Відомий художник ….. залишив …. Варіанти картини «………», яка нині зберігається у Державному російському музеї в ……

ІІІ рівень

Як складалися відносини Запорозької Січі з Гетьманщиною? Розкажіть.І\/ рівень

Чому Іван Сірко зажив шанобливого ставлення сучасників? Аргументуйте.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconЗапорізька Січ у другій половині хviiстоліття
«Використання інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі»
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconТема: Запорізька Січ у складі Гетьманщини. Іван Сірко Мета
Сірка; продовжити формування навичок критичного мислення, удосконалювати навички роботи з підручником, атласами та контурними картами,...
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета icon„Запорізька Січ у 18 столітті
Вибори нового гетьмана
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconТема. Тарас Шевченко. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ'яненка», «На вічну пам'ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови »). Мета
Т. Г. Шевченка в умовах підневільного становища нації в першій половині ХІХ століття
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconВідкритий урок всесвітня історія 11 клас вчитель Пасічна Л. М. 2012 рік Тема Сполучені Штати Америки та Канада в другій половині ХХ на початку ХХІ століття Мета
Повідомлення теми та мети уроку. Побажання один одному успіху. Учні озвучують власні очікування від уроку
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconУрок-узагальнення з теми: «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X- у першій половині XI століття»
Київської держави кінця Х – першої половини ХІ століття, та розв’язувати відповідні задачі
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconТема розвиток освіти та науки на українських землях
Розділ духовне життя в українських землях наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconТема. Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій у першій половині ХІХ століття
Позначте назву української землі, де у 1810 – 1815 рр., І в 1831 р були «холерні бунти»
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconЮрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан І статус. Чернівці: "Рута", 1998. – 208 с
Тема. Запорізька Січ в ІІ половині XVІІ століття Мета iconСходознавчі студії в історичному кримознавстві в першій половині XIX століттяБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка