Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'яСторінка12/60
Дата конвертації21.03.2018
Розмір9,75 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   60

IV. ПРЕЗЕНТАЦІЯ
V. ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Завдання для учнів

Підготувати повідомлення про театр ляльок вертеп за наступним планом.

1. Зародження театру.

2. Вертепна скринька.

3. Тематика вистав.

4. Автори і виконавці вертепних драм.

5. Місця проведення вертепних вистав.

6. Значення вертепу в розвитку української культури.
Матеріали для ознайомлення

«Зародження театру

Основою українського театру стали народні ігри й обряди, в яких драматич­на дія поєднувалася з діалогами, співами, танцями, перерядженням тощо. Теат­ралізовані видовища влаштовувалися на міських майданах і ярмарках, де зби­ралося багато глядачів: селяни, міщани, козаки, шляхта.

В Острозькій школі, Київському колегіуму, братських школах влаштовува­лися театралізовані вистави - так звані шкільні драми. Ставилися драматичні твори на релігійні або міфологічні теми. Акторами виступали здебільшого учні й студенти. Серед таких вистав - драми невідомих авторів - «Слово про збу­рення пекла», «Трагедія руська», а також «Роздуми про муки Христа, спасителя нашого» Іоаникія Волковича. В антрактах драм виконувалися комедійні інтер­медії на побутові теми.


Вертепна скринька

Із Різдвяною шкільною драмою, що має давнє коріння в українській обря­довості, тісно пов'язані національний театр ляльок вертеп. Час його виникнення ще й досі точно не з'ясований, адже не були розшукані тексти вертепних драм. Вертепна дія розігрувалася у великій дерев'яній скрині, поділеній на два (інко­ли три) поверхи. У підлозі сцени обох ярусів прорізувалися щілини, крізь які один чи два актори водили ляльок, закріплених на дротах. Така конструкція скрині не випадкова: вона відповідала особливостями сюжету, що розгортала­ся за двома сюжетними лініями - релігійною і народною. На верхньому, «не­бесному» поверсі розігрувалася християнська драма — містерія про народження Христа Дівою Марією, співалися янгольські хори, канти, колядки. На нижньо­му, «земному», діяли інші персонажі.Тематика вистав

Українська вертепна драма складалася з двох частин: релігійної та інтер­медійної з національно-побутовими елементами. Починалася вистава релігійною частиною, яка відбувалася на горішній сцені. Тут чергувалися епізоди народжен­ня Ісуса Хреста, поклоніння пастухів, винищення немовлят царем Іродом і йо­го смерті. Потім дійство переходило на нижню сцену, де розігрувалися комічні народно - побутові сценки з реального життя. Серед персонажів найпопулярнішими були Запорожець, Циган, Москаль, Шинкарка, Баба та інші. Вони роз­мовляли народною українською мовою, були вдягнені в українські національні костюми. Вертепна драма збагачувалася народними піснями, обрядами, іграми.


Автори і виконавці вертепних драм

Вертеп - старовинний український народний театр ляльок. В Україні він по­ширився у XVII—XVIII ст. Вистави відбувалися у скриньці (шопці), що мала виг­ляд двоповерхового будиночка або церкви. Вертепник, пересуваючи на дротиках дерев'яні ляльки і змінюючи відповідно голос, говорив за кожну дійову особу. Виконавцями зазвичай були мандрівні дяки або вихованці шкіл, які під час кані­кул розходилися по Україні в пошуках засобів до існування.

Авторами і виконавцями вертепних драм також були школярі та студен­ти Києво-Могилянської академії, які, не маючи коштів на навчання, тимчасо­во переставали навчатись. У п'єсах для вертепу вони зазвичай використову­вали знання, набуті у школах. Отож, вертеп мав багата спільного зі шкільною драмою. Вертепна драма складалася із двох частин: драми про Ірода, писаної книжною українською мовою, та інтермедійної - кількох інтермедійних сцен живою українською мовою. Збагачувалася вона народними піснями, обряда­ми, іграми.

У другій, інтермедійній дії розігрувались комічні сценки та діалоги з ук­раїнського життя, виконувались народні пісні й танці, грали «троїсті музи­ки». Наприкінці з'являвся головний герой — народний захисник сміливий Запорожець. Цю ляльку робили вищою за всі інші й одягали в яскравий ук­раїнський костюм. Запорожець усіх перемагав і співав рішучу епічну пісню: «Та не буде лучче, та не буде краще, як у нас та на Україні». Поляки танцю­вали краков'як, російський солдат, «москаль» — камаринську, українці Дід і Баба співали «Ой під вишнею, під черешнею» і танцювали запальний коза- чок. У такий спосіб музика емоційно підсилювала національну своєрідність образів.


Місця проведення вертепних вистав

Відомо, що студенти-мандрівники ходили під час Різдвяних свят із верте­пом селами і хуторами, відвідували панські садиби і козацькі оселі, заробляю­чи собі на хліб.


Значення вертепу в розвитку української культури

В Україні вертепна драма стала улюбленим видовищем широких кіл наро­ду, предтечею демократичного театру. На Галичині, Буковині й Закарпатті на­був популярності так званий живий вертеп, у якому замість ляльок грали люди-актори.


VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Завдання для учнів

Складіть міні-розповідь на одну з наступних тем.

1. Розвиток театру на українських землях у першій половині XVII ст.

2. Українська вертепна драма.

3. Шкільна драма.

4. Як виникли інтермедії.
Словничок-довідничок

Вертеп (походить від назви печери поблизу Віфлеєма, де народився Ісус Христос) - народний театр ляльок, де розігрувалися вистави гумористичного чи сатиричного змісту, на релігійні або світські теми.

Інтермедія (від лат. «проміжний», «середній») - невелика п'єса комедійного характеру, що виконується між актами вистави.

Містерія (від грецького «таємниця», «таїнство») - різновид релігійної вистави.

10 клас


ТЕМА: Контрольний урок за І семестр.
МЕТА: узагальнити знання учнів з пройдених тем; підвести підсумок вивчення курсу у І семестрі; розвивати вміння учнів робити уза­гальнення, формулювати висновки, висловлювати власні спосте­реження; виховувати інтерес і зацікавленість учнів до різних видів мистецтв, до художньої культури загалом.
ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Слово вчителя

Доброго дня, любі друзі. Ми завершили вивчення художньої культури Ук­раїни XVII—XVIII ст. Сьогодні ми спробуємо узагальнити наші знання з цієї теми. Для цього я пропоную вам письмову роботу за варіантами та наступне виконання цікавих творчих завдань.


II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

Чи готові ви до написання роботи? Чи цікавим для вас стане самостійно надати відповідь про розвиток художньої культури українців у XVII—XVIII ст.? Для виконання завдань вам необхідно зосередитися, пригадати найголовніші іс­торичні події, імена відомих митців, цікаві факти, дослідження, приклади творів мистецтва, а потім стисло викласти свої думки у письмовому вигляді. Наступ­ним етапом нашої роботи стануть індивідуальні творчі завдання, виконання яких дасть змогу не тільки виявити рівень ваших знань, але й розкрити вашу творчу особистість. Ото ж, до справи!


ІІІ. ПРОВЕДЕННЯ ПИСЬМОВОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ

Учитель.

Перед початком роботи погляньте на дошку: там викладені за­вдання для кожного варіанту. Тепер залишилось тільки дізнатися, який варіант дістанеться вам. Для цього назвіть, будь ласка, відомі вам чотири стихії. (Учні називають стихії: вода, повітря, земля, вогонь.) Зараз називаємо по черзі стихії та разом із цим визначаємо свій варіант. Отже 1-й варіант — це всі, хто назвав вогонь, 2 й варіант - усі, у кого у руках є повітря, 3-й варіант — у всіх, хто назвав землю, ну а 4-й варіант - водяна стихія.

Зосередьтеся, ви добре знаєте відповідь. Але для того, щоб одержати висо­кі бали, вам необхідно намагатися якомога повно і послідовно надати відповіді на запитання. Можна уявити собі, що ви кореспондент шкільної газети, і ваша відповідь буде являти собою невелику статтю до спецвипуску «Художня культура України» або матеріал для інформаційно-мистецького альманаху. На вико­нання цього завдання вам достатньо буде 15 хвилин. Отже, розпочинаємо робо­ту творчої лабораторії нашого класу. Завдання для варіантів перед вами.
Варіант № 1

• Надайте характеристику українському «козацькому» бароко. Наведіть від­повідні приклади пам'яток.

• Які різновиди української народної музичної творчості періоду XVII-XVIII ст. ви знаєте? Надайте характеристику думам, історичним пісням.
Варіант № 2

• Що ви знаєте про портретний український живопис? Яка історія народної картини «Козак Мамай»?

• Надайте характеристику шкільному театру XVII—XVIII ст. Наведіть при­клади.
Варіант № З

• Назвіть характерні риси українського іконопису і світського портретного живопису ХУІІ-ХУШ ст.

• Назвіть творців хорового концерту на Україні. Які особливості цього жанру вам відомі?
Варіант № 4

• Що ви знаєте про особливості народного лялькового театру — вертепу?

• У чому полягає мистецтво кобзарів і лірників? Надайте характеристику цьо­му періоду розвитку музичного мистецтва.
IV. ВИКОНАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ЗА ВИБОРОМ

Учитель.

Наступним етапом нашого контрольного уроку стане виконан­ня творчих завдань, які ви обираєте самостійно. Погляньте на дошку й оберіть те завдання, яке вам найбільш подобається. Творче завдання буде оцінюватися за окремою системою оцінювання — це будуть додаткові бали, що надаються за вашу творчість. На виконання цього завдання у вас є 7—8 хвилин.

Отже, творчі завдання перед вами.
Творче завдання № 1: спробуйте написати план проекту фольклорної експе­диції класу, яка вивчає народну пісенну творчість рідного краю.
Творче завдання № 2: спробуйте зробити план сценарію сучасної вистави вертепу.
Творче завдання № 3: створіть ескіз сучасного кафе у стилі «українського бароко».
Творче завдання № 4: спробуйте створити форзац до книги «Мистецтво гра­вюри в Україні».
V. ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ

Учитель.

Для нашого контрольного уроку досить корисним буде ви­конання невеликого індивідуального творчого завдання. За декілька хвилин кожен із вас отримає репродукцію відомої картини, зображення скульптури або витвору архітектури України с певного періоду: від найдавніших часів до XVIII, ст.

Ваше завдання: за поданою схемою охарактеризуйте цей твір. Якщо змо­жете, назвіть його назву і автора. Якщо у вас буде бажання, то можете уявити себе гідом одного з відомих музеїв українського мистецтва. Як би ви розповіли туристам, відвідувачам музею про відомий витвір мистецтва? На чому ви зосе­редили б увагу?

На виконання цього завдання у вас є 5—7 хвилин. Розпочнемо останній етап уроку — за справу! (Кожен учень класу одержує одну картку та індивіду­альні запитання.)


Приклади блоків запитань до ілюстрацій

• До якого виду мистецтва ви відносите дану ілюстрацію?

• Які почуття і настрій викликає у вас цей витвір мистецтва?

• В якому стилі, на вашу думку, створено цей твір?

• До якого виду мистецтва відноситься цей витвір?

• Хто є головними героями твору? Опішить їхні основні риси.

• Що саме створює настрій твору? Які думки, на ваш погляд, хотів донести до нас автор?

• До якого виду мистецтва ви віднесли б даний твір?

• Хто є, на вашу думку, головним героєм твору? Надайте йому характерис­тику.

• У чому головна особливість даного твору? В який час він був створений?

• До якого виду мистецтва ви віднесли б даний твір?

• Хто на ньому зображений?

• Надайте характеристику головному герою твору.
VI. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКУ УРОКУ

Учитель.

Сьогодні ми намагалися пригадати цікаві факти та яви­ща з художньої культури України. Це стало значним етапом в узагальненні отриманих вами на уроках художньої культури знань. Ви виконали робо­ту; всі ваші напрацювання ми обов'язково обговоримо на наступному уроці. А тепер у нас залишається декілька хвилин на підведення загальних підсум­ків уроку.

Скажіть, будь ласка, що сьогодні для вас було найважчим моментом? Чи в повному обсязі ви встигли виконати завдання?

Ми зробили огляд художньої культури України від найдавніших часів до XVIII ст. Який загальний висновок про культурний розвиток українського мистецтва в цей період ви зможете зробити? Що на вашу думку, стало найваж­ливішим моментом для формування художньої культури України в найдавніші часи? А в період XVI—XVIII ст.? Який витвір мистецтва, на вашу думку, став візиткою епохи і чому?VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Учитель.

Попереду на нас чекають цікаві зустрічі з українською худож­ньою культурою. Невдовзі ми розпочинаємо знайомство з мистецькими шедев­рами XIX ст. Зараз я надаю вам можливість обрати тему вашого домашнього завдання, яке допоможе вам здійснити самостійне мистецьке дослідження, під­готувати індивідуальний мистецький проект за наступними темами. Це попе­реднє завдання, тому ваші проекти повинні мати узагальнену інформацію про розвиток українського мистецтва в XIX ст. Орієнтовні теми та інструкцію для виконання проекту ви знайдете в мистецькому куточку класу. Ваше завдання: обрати тему проекту, скласти план дій, обробити зібрану інформацію, визначи­тися з часом презентації (за календарно-тематичним планом семестру) та підго­тувати портфоліо. Портфоліо може бути представлено у вигляді мультимедійної презентації, альбому, публікації (газети, статті, буклету тощо) або іншим твор­чим варіантом за вашим бажанням. Сподіваюся, що підготовлені проекти до­поможуть вам не тільки самостійно опанувати певний період, вид українсько­го мистецтва, але і проявити свої творчі здібності й заробити додаткові бонусні бали.Теми проектів

Розділ III. Українська художня культура XIX ст.Тема 1. Образотворче мистецтво

«Шедеври української архітектури та скульптури XIX ст.»;

«Шляхами палацово-паркових комплексів України»;

«Історія українського живопису»;

«Шевченко — живописець»;

«Тиражна графіка в Україні»;

«Декоративно-прикладне мистецтво в Україні XIX ст>;

«Українські народні художні промисли».


Тема 2. Музична культура

«Українські соціально - та родинно-побутові пісні»

«Творчість С. Гулака-Артемовського»;

«Музика М. Колачевського»;

«Історія гімну України»;

«Видатні музичні виконавці XIX ст.».Тема 3. Театральна культура

«Аматорський театр XIX ст.»;

«Галицький і Буковинський театр»;

«Історія театру корифеїв»;

«Перший український стаціонарний театр у Києві»

«Театральний портрет М. Заньковецької».

10 клас

ТЕМА: Т. Г. ШЕВЧЕНКО ВІДОМИЙ І НЕВІДОМИЙ


МЕТА: ознайомити учнів із творчою діяльністю Т. Г. Шевченка як видат­ного художника, його найвідомішими творами; розкрити внесок Т. Шевченка у розвиток української культури XIX ст. та сучасності; розвивати вміння самостійно отримувати знання, творчо їх ви­користовувати; сприймати та аналізувати твори образотворчо­го мистецтва; формувати інтерес до культурних надбань усього людства; виховувати повагу і любов до людей мистецтва, почуття гордості за свою країну, громадянську позицію, художньо-есте­тичний смак.
ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин Т. Г. Шевченка, відеофільми «Тарасові шляхи», «Віщування батька», відео-галерея «Т. Г. Шевченко — відомий ху­дожник», виставка художньої та науково-популярної літератури, малюнки учнів до літературних творів Шевченка
ТИП УРОКУ: урок-салон, урок-подорож.
ЕПІГРАФИ:

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури...І. Франко

Будь моя родина самая бедная, ничтожная на земле, и тогда бы она мне казалась краше Швейцарии й всех Италий...Т. Шевченко

ХІД УРОКУІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ

Звучить пісня «Реве та стогне Дніпр широкий». Діти називають автора тек­сту пісні.

Учитель пропонує переглянути фрагмент фільму «Тарасові шляхи».
ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАННЯ

Слово вчителя

Відома сторінка життя — Шевченко-поет. Але що нам відомо про Шевченка-художнка?


III. ПОДАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Слово вчителя

Для того, щоб познайомитися з культурною спадщиною Т. Г. Шевченка — художника, можна завітати до багатьох музеїв України, Росії, Казахстану, Поль­щі, США. Але найбільш цікавою, на мою думку, буде подорож до Національного музею Т. Г. Шевченка в Києві. До нього я вас сьогодні і запрошую.(Учні виконують роль журналістів, яким необхідно скласти замітку до районної газети. На партах лежить аркуш, на якому учні роблять нотатки. Наприкінці уроку оголошується результат.)
Подорож Національним музеєм Т. Шевченка.

Учитель. Національний музей Т. Шевченка розташовано в історичній частині Києва на розі вулиць Терещенківської та бульвару Шевченка. Будівля належала свого часу відомому українському меценатові та промисловому дія­чеві Миколі Терещенку. Зведено її у стилі італійського палаццо епохи Ренесансу. Сьогодні тут розміщене музейну експозицію, яка не тільки розповідає про жит­тя та творчість визначного поста і художника Тараса Шевченка, а ще й зберігає культурну атмосферу київської аристократії кінця XIX — початку XX ст.

Музейна збірка налічує на сьогодні близько 73 тис. одиниць, експонатів. Тут зосереджена найбільш повна колекція художніх творів Шевченка (близько 700) — у техніці олійного живопису, акварелі, офорту, олівцеві начерки та ескізи. Серед реліквій музею також автографи, особисті речі та живописне приладдя Шевчен­ка.


III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Екскурсія залами Національного музею Тараса Шевченка за наступним планом.

1. «Біографічна зала». Учитель проводить вікторину «Цікаві сторінки біогра­фії»

2. «Відеотека». Відбувається перегляд фільму «Віщування батька».

3. «Літературна зала». За участю учнів організовується «Поетичний калейдос­коп віршів Тараса Григоровича Шевченка».

4. Виступ екскурсоводів

Словничок-довідничок

Офорт — різновид гравюри на металі, техніка станкової графіки глибокого дру­ку, яка дозволяє отримати відтиск з друкованих форм. Відомий із початку XVI ст.

Естамп — станковий вид графічного мистецтва, що являє собою гравюр­ний або літографський відбиток, як правило, на папері, зображення, виконане на літографському камені або на друкованій формі з міді чи сталі травленням чи різьбленням.
Характеристика жанрів образотворчого мистецтва

Побутовий — жанр в образотворчому мистецтві, в якому об'єктом зобра­ження є повсякденне життя людей.

Пейзажний — жанр в образотворчому мистецтві, об'єктом зображення яко­го є природа.

Історичний — жанр в образотворчому мистецтві; в якому об'єктом зобра­ження є події історії, суспільства.
IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ

РЕФЛЕКСІЯ

Метод «Мікрофон»

Учні розмірковують, чи можна вважати Т. Г. Шевченка великим українцем, універсалом XIX ст. Чому?

Учні зачитують перші рядки своїх заміток.

Відбувається демонстрація мистецьких творів учнів школи (малюнки, кар­тини до творів Т. Г Шевченка, декоративні вироби, презентації мистецьких про­ектів «Шевченко відомий і невідомий»).

У тяжкий і жорстокий вік кріпацтва Шевченко весь свій талант художника віддав народові. Його мистецькі твори сповнені душевної краси трудящої люди­ни, її героїчним минулим, привабливістю її звичаїв, замилуванням рідною зем­лею і ненавистю до гнобителів.

Шевченко увійшов до світу мистецтва як художник. Завдяки своєму та­ланту він отримав свободу від кріпацької залежності. І коли до нього прийшла слава, він залишився самостійним і глибоко національним живописцем, став ви­датним майстром XIX ст.

Уся творчість Шевченка — громадського діяча, поста, драматурга, прозаїка, живописця, рисувальника і гравера — міцно пов'язана з дійсністю свого часу, ви­росла із цієї дійсності і спрямована в майбутнє.

Оглядаючи творчий шлях Шевченка, переконуємося, що це був шлях ви­датного, всебічно обдарованого художника, який із однаковою самовідданістю творив у портретному, історичному, побутовому та пейзажному жанрах. Із вір­туозною майстерністю Шевченко володів технікою олійного й акварельного живопису, а також був чудовим майстром рисунку і першорядним офортистом свого часу.


V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Ознайомитися з матеріалом підручника, дописати замітку до газети, здійс­нити письмовий аналіз улюбленої картини Т. Шевченка.Вікторина «Цікаві сторінки біографії»

Форма проведення вікторини — прийом «Незакінчене речення».Речення, які необхідно продовжити:

«Народився Тарас Григорович Шевченко... (9 березня 1814 р). в с. Моринцях (с. Кирилівка) в сім'ї селянина-кріпака.

Шевченко на початку 1831 р. прибув до Петербурга разом зі своїм паном...(Павлом Енгельгардом.)

У Петербурзі Т. Шевченко знайомиться з...( українським художником Іва­ном Сошенком, а також із Карлом Брюловим, Веніціановим, Жуковським, ук­раїнським поетом Гребінкою).

У 1838 р. був розіграний у лотерею...(портрет Жуковського, написаний Брю­ловим, і за 2500 карбованців Шевченка викупили з кріпацтва).

Тарас Григорович навчався...( в Петербурзькій Академії мистецтв під керів­ництвом Карла Брюлова).

Навесні 1843 р. виїхав до...( України.)

На початку 1844 р. повернувся з України і... (закінчив навчання в Академії мистецтв, здобув звання художника).

За великі успіхи в навчанні Шевченко був відзначений... (нагородами Ради Академії — двома малими срібними медалями 2-го ступеню.)

Ще за життя в 1860 р. Рада Академії мистецтв присвоїла Шевченкові... (по­чесне звання, академіка гравюри)Виступ екскурсоводів

Герої Шевченка - його сучасники. Найбільша витонченість і одухотво­реність притаманні його жіночим портретам. Портрет Ганни Закревської, напи­саний у 1843 р. олією. Шевченко використовує широкі мазки, насичений колір, округлі форми. Портрет княгині Кейкуатової, написаний у 1847 р., дослідники називали вершиною портретного живопису Шевченка і одночасно його лебеди­ною піснею, бо заслання художника змусило його відмовитися від роботи олією. Зображення молодої української красуні передає внутрішній рух і комфорт­ність, красу внутрішню і духовну. Кращі портрети художник створив наприкінці життя. Це образи російського актора Михайла Щепкіна, американського актора Айри Олдріджа, російського вченого-зоолога і мандрівника М. О. Сєверцова та багато інших. Вони приваблюють вільною невимушеною манерою виконання, глибокою психологічною проникливістю.

Полюбляв Тарас Шевченко й автопортрети. У них він наче намагався зазирнути у власну душу, пізнати себе, осмислити власне життя. Його перший олійний автопортрет, написаний у 1840 р., овіяний духом романтизму. На ньо­му зображено молоду, енергійну, сповнену творчої наснаги людину з натхнен­ним блиском в очах. Таким був Кобзар у кращій період свого життя, в роки першого великого успіху, популярності, сподівань на майбутнє. З автопортретів останніх років на вас пильним поглядом дивиться людина, яка зазнала тяжких випробувань, проте не пала духом. Автопортрети, які Шевченко писав протя­гом усього свого творчого життя, відображають не тільки еволюцію його ху­дожньої майстерності, але і психологічні метаморфози, що відбулися з ним під впливом сумних життєвих обставин. Усього він створив близько п'ятдесяти автопортретів.

До вашої уваги найвідоміше живописне полотно «Катерина» — своєрід­на ілюстрація до однойменної поеми. Ця картина — абсолютно оригінальний витвір мистецтва, не схожий на жодну картину Шевченка. У її композиції про­стежуються традиції українського іконопису, мистецтва бароко, народної кар­тини.

У двох наступних роботах 1843 р. «Селянська родина» і «На пасіці» до Шев­ченка як живописця приходить відчуття сонця, кольору і повітря. Художнику вдалося-за допомогою олійних фарб передати внутрішній рух життя. «Селянсь­ка родина» — це не уривок із життя конкретної сільської родини, а узагальнення образу родини, її внутрішня сутність. Не маючи своєї родини, Шевченко вбачав у ній вершину людських взаємовідносин, теплоту і захист. «На пасіці» — фігури людей не мають чітких контурів, вони окутані димкою і світлом. Простір пере­дано за допомогою світла і тіні.

Син селянина-кріпака, Шевченко став не тільки художником, академіком, але й особистістю-універсалом XIX ст. Його живопис і графіка — це світ, що ма­ло схожий на конкретне життя, яке прожив Шевченко. Із сорока семи років жит­тя лише тринадцять він був вільним громадянином.

Шевченко почав писати вірші приблизно у 1836-1837 рр., коли вже був художником. Його вірші просякнуті глибокою народністю, гуманізмом, палкою безмежною любов'ю до Батьківщини, ліричністю, яскравою образністю мови, мелодійністю і разом із цим - гнівним пафосом. Перша збірка його поезії «Коб­зар» (1840 р.) відкрила нову добу в історії української літератури.

Як живописець і графік він працював у різних жанрах: побутовому, пейзаж­ному, історичному.

Шевченко багато подорожував Україною, під час цих подорожей він ство­рив велику кількість рисунків та акварелей. У них він реалістично змалював краєвиди України, сцени з життя народу. Ним була створена серія графічних робіт «Живописна Україна».

(Демонструються автопортрети Т. Г. Шевченка.)

10 клас


ТЕМА: Декоративно-прикладне мистецтво та народні художні промисли.
МЕТА: ознайомити учнів із видами декоративно-прикладного мистец­тва, які існували а Україні в XIX ст.; розвивати навички пошуку потрібної інформації, уяву, фантазію при створенні композицій; виховувати шанобливе ставлення до української культури.
ОБЛАДНАННЯ: учнівські творчі роботи, завдання до кросворду, ілюстративний матеріал, фарби, пензлі, кольоровий папір, клей, ножиці.
ХІД УРОКУ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   60

Схожі:

Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Тема 1: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор'я
Лу, що базується на наукових даних; виховувати любов до історії своєї Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Уроків образотворчого мистецтва -6-7 -8 класи (35 годин, год на тиждень) Вчитель Л. В. Папіш
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Історія української культури
Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Педагогічні умови вивчення творів українського образотворчого мистецтва
Презентація досвіду вчителя образотворчого мистецтва Нововолинської гімназії Уманця Євгенія Анатолійовича
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Урок образотворчого мистецтва в 6 класі Вчителя Кізілової Г. О
Сху, В. М. Шумило та С. М. Ковальчуком; невеличка виставка графічних портретів учнів попередніх років; зразки графічних портретів,...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Дипломна робота «Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво
Кафедра образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва, дизайну та методики їх викладання
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво, 8 клас Урок 18
Тема: Мистецтво бароко. Особливості живопису мистецтва бароко. Види та жанри мистецтва бароко. Творчість живописців Мікеланджело...
Тема: Зразки образотворчого мистецтва Трипіль­ської та скіфської культур. Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор\Мистецтво є формою відображення суспільного буття, формою суспільної свідомості
Модуль Феномен мистецтва. Ранні форми мистецтва та особливості його розвитку у країнах Стародавнього Сходу. Мистецтво античності:...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка