Теорема Піфагора



Скачати 97,67 Kb.
Дата конвертації28.08.2017
Розмір97,67 Kb.




«В математиці є своя краса, як і в живопису та поезії»
М. Жуковський.

Тема: Теорема Піфагора

Мета: 1) сформулювати і довести теорему Піфагора;

2) познайомити учнів з біографією Піфагора;

3) вчити застосовувати теорему до розв'язання задач;

4) розвивати логічне мислення; розвивати інтерес до математики.


Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: портрет, таблиці, схеми.
План уроку

I. Оргмомент.

II. Актуалізація знань.

Звучить музика Чайковського “Вальс квітів”.

1) Як ви вважаєте, чому на нашому уроці сьогодні звучить музика?

2) Який інструмент веде головне соло в цьому музичному фрагменті? (Арфа).

3) Чи не вважаєте ви, що є зв'язок між цим інструментом і якоюсь геометричною фігурою?

(трикутником).


Бесіда.

Давайте зараз поговоримо про знайомий нам прямокутний трикутник. (малюнок на дошці).

1) Назвіть сторони прямокутного трикутника АВС.

2) Яку з сторін називають гіпотенузою? (АВ сторона, яка лежить напроти прямого кута) Яку

називаємо катетом?

3) Назвіть катет прилеглий до кута α? (b), до кута β? (а).

4) Назвіть катет, протилежний куту α? (а), куту β? (b).

5) Що називається соs гострого кута прямокутного трикутника? (Косинусом гострого кута

прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до гіпотенузи).

6) Знайдіть чому дорівнює соsА? (соsА= відношенню прилеглого катета АС до

гіпотенузи АВ).

Знайдіть чому дорівнює соsВ? (соsВ= відношенню прилеглого катета до гіпо-

тенузи).

7) Скажіть, чи залежить значення соs кута від розмірів трикутника? (ні).

8) Чи залежить значення соs кута від розміщення трикутника? (ні).

9) А від чого залежить соs кута прямокутного трикутника? (соs кута залежить тільки від

градусної міри кута).
Усне розв'язування задач.
Задача 1.

У прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює

10см, соsα=0,8. Знайдіть катет, прилеглий до цього

кута.


Розв'язання

Так як соsα= і соsα=, та АС=8см.


Відповідь: 8см.

D

Задача 2.





А


В прямокутному трикутнику ΔАВС з прямим кутом

С проведено висоту СD.

1) Назвіть всі прямокутні трикутники, що є на ма-

люнку (ΔАВС, ΔАDС, ΔСDВ).

2) Знайдіть соs

3) ΔАВС соs

ΔАDС соs

4) Знайдіть соsВ

ΔАСВ соs;

ΔСDВ соs.



III. Вивчення нового матеріалу.

Наприкінці XIX століття на Марсі було відкрито “канали”, які тривалий час вважалися штучними. Для налагодження зв'язків з марсіанами запропонували на величезному просторі Західно-Сибірської низини побудувати гігантський прямокутний трикутник. Ця фігура повинна була світитися, бо вважали, що побачивши це зображення, марсіани зроблять висновок, що на Землі живуть розумні істоти, і дадуть відповідь також мовою математики.

- Що таке можна виділити в прямокутному трикутнику, що відомо всій цивілізації?

(можливо дехто з учнів відповість).

Це співвідношення між катетами і гіпотенузою, яке отримало назву “Теорема Піфагора”. І читається вона так: «В прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів».
Запишіть тему уроку: Теорема Піфагора.

Сьогодні ми з вами на уроці доведемо цю теорему і будемо вчитися користуватися нею під час розв'язання задач.


Доведення теореми Піфагора за таблицями. (Дивись додаток 1).
Давайте працювати разом.

1) Побудуємо ΔАВС прямокутний трикутник. Доречі,

єгиптяни будували прямокутний трикутник на міс-

цевості користуючись вірьовкою, яку ділили на час-

тини в 5, 4 і 3 одиниці. (Два учні допомогають це


С
продемонструвати).

2) Виконаємо додаткову побудову: проведемо висоту

СD (СDАВ)

3) Знайдіть соsА в ΔАСD (соs)

4) Знайдіть А в ΔАСВ (соs)

5) Порівняйте ці нерівності ()

6) Застосуйте основну властивість пропорції АС•АС=АD•АВ, АС2=АD•АВ

Аналогічно

7) Знайдіть соsВ в ΔВСD (соs)

8) Знайдіть соsВ в ΔВСА (соs)

9) Порівняйте ці нерівності ()

10) Застосуйте основну властивість пропорції

ВС•ВС=ВD•АВ

ВС2=ВD•АВ (Отримали квадрат катета)

11) Додамо результати

АС2+ВС2=АD•АВ+ВD•АВ=АВ(АD+ВD)=АВ•АВ=АВ2



АВ2=АС2+ВС2

12) Зробіть висновок

Діти, дякую вам за допомогу. Ми разом з вами довели теорему Піфагора. Але існує більше ніж 300 доведень цієї теореми, та вважають, що Піфагор дав перше повноцінне доведення.

Піфагор, стародавній грецький вчений, який народився на острові Самос близько 580 років до н.е.



2. Повідомлення учня «Біографія Піфагора» (Додаток2)

3. Усні тренувальні вправи


Додаткові вправи





В

С

В


С

А

8

?

?

А

М

N

D

5

4

5

А

М

D

В

С

5

45o

АD=?


IV. Закріплення нового матеріалу.

1. Задача 1.

Заповніть таблицю



а

b

c

3

4




5




13




8

10
Це Піфагорові трикутники. Таких трикутників безліч.

Під час розв'язання задач ми можемо отримувати Піфагорові трійки чисел.

Задача 2.

Катет АС прямокутного трикутника АВС і гіпотенузи АВ дорівнюють відповідно 20см і 25см.

Знайдіть катет ВС.

Розв'язання:

В ΔАВС за теоремою Піфагора АВ2=АС2+ВС2, звідси ВС2=АВ2-АС2=252-202=225

ВС=

Відповідь: 15см.

2. Робота з підручником

№5 (стор.107)

7252+62

4951

Відповідь: не можуть.

№6 (2), (стор.102)

Дано: АВСD ромб, ВD=16дм, АС=30дм

Знайти: АВ

Розв'язання

1) В ромбі АВСD ВDАС, АО=ОС=15дм, ВО=ОD=8дм

В прямокутному трикутнику ВОС: за теоремою Піфагора

ВС=

2) АВ=ВС=СА=АD=17дм

Відповідь: 17дм.

Додаткова задача

№8 (стор.107)


V. Домашнє завдання.

Вивчити пункт 63, №6 (1), №4, №3 (1).



VI. Підсумок уроку.

Сьогодні на уроці ми вивчили теорему Піфагора, вчилися використовувати її при розв'язанні різних видів задач.

Давайте ще раз сформулюємо теорему Піфагора.

Закінчимо урок віршем А.Шаміссо.





А.Шаміссо

Пребудет вечной истина, как скоро

Всё познает слабый человек!

И ныне теорема Пифагора

Верна, как и в его далёкий век.
Обильно было жертвоприношение

Богам от Пифагора. Сто быков

Он отдал на закланье и сожженье

За свет луча, пришедший с облаков.
Поэтому всегда с тех самых пор

Чуть истина рождается на свет,

Быки ревут, её почуя, вслед.
Они не в силах помешать,

А могут лишь, закрыв глаза, дрожать

От страха, что вселил в них Пифагор.


Додаток 1.



Доведення теореми Піфагора






Додаток 2.

Піфагор народився близько 580 р. до н.е. на острові Самос. Там у сім'ї золотих діл майстра народився син. За давньою легендою, молодому подружжю Мнесахера і Парфеніси оракул устами бога Аполона Піфійського пророчив народження сина, який прославиться у віках своєю мудрістю, ділами і красою. Тому, коли народився син, йому дали ім'я Піфагор, тобто передбачений Піфієм.

Піфагор і справді виявив неабиякі здібності до наук. У свого першого вчителя Гермодамаса він вивчив основи музики і живопису. Пам'ять тренував завчаючи пісні “Одиссея” та “Імада”. Зовсім юним він залишив Батьківщину і вирушив до Єгипту. Але до Єгипту ще далеко і він на острові Лесбос у своїх родичів під опікою Фалеса кілька років навчався астрології, передбаченню затемнень, таємниці чисел, медицині, Піфагор відвідав також Вавілон, де він вивчив теорію чисел. Всі ці подорожі сприяли тому, що Піфагор став найосвідченішою людиною свого часу. В 60 років Піфагор повертається на свою батьківщину, де організовує школу, яка діяла майже 30 років.

Школа Піфагора – це заклад зі строго обмеженою кількістью учнів з аристократії і потрапити туди було дуже нелегко. Претендент мав витримати кілька іспитів. Піфагорійці прокидалися зі світанком, співали, акомпануючи собі на мрії, потім робили гімнастику, вивчали теорію музики, філософії, математики, астрономію та інші науки.

Навчання в школі було двоступінчатим. Одні учні називалися “математиками”, тобто пізнавачами, а інші – “акусматиками”, тобто слухачами. Школа була одночасно і філософською і політичною партією і релігійним братством. Наприкінці V століття до н.е. в Греції прокотилася хвиля демократичного руху. Піфагор з учнями переїхав у Тарент, а звідти в Метапонт, де відбулося народне повстання. В одній із нічних сутичок і загинув майже 90 літній Піфагор.

Основна ідея Піфагорійців “Початком усього є числа”. Без них нічого б не було і не було б порядку, гармонії. Піфагорійці приписували числам різні властивості. Парні числа вважалися нещасливими, а непарні – щасливими. Так, вважається, що слід дарувати букет з непарної кількості квіток. Піфагорійці розбили всі числа НП непарні – “чоловічі”, і парні “жіночі”. Символом шлюбу складався із суми чоловічого непарного числа 3 і жіночого числа 2, тобто 5. З цієї причини прямокутний прямокутник зі сторонами 3, 4, 5 називали фігурою нареченої. Піфагорійці винайшли і досконалі числа, які дорівнювали сумі своїх дільників (крім самого числа). Наприклад 6=1+2+3, або 28=1+2+4+7+14.

Увесь світ, на думку піфагорійців, був побудований на перших чотирьох непарних і перших чотирьох парних числах, а тому найстрашнішою клятвою в них вважалась клятва числом 36. За їх теорією число 666 – це “число звіра”, воно дорівнює сумі квадратів перших семи простих чисел;




воно дорівнює сумі перших 36 натуральних чисел і багато іншого. Піфагор пильно вивчав співвідношення чисел і застосував їх у музиці. Піфагорійці дійшли висновку, що якісні відмінності звуків обумовлюються кількісними розходженнями довжин струн. Наприклад, відношення числа коливань у чистої квінти 2:3, у кварті 3:4, октави 1:2. Гармонійний акорд виходить при звучанні трьох струн, коли їхні довжини зіставляються зі співвідношенням чисел 3, 4 і 6.

Трикутник зі сторонами 3, 4, 5 називають також Піфагоровим. Піфагорових трикутників безліч (5; 12; 13), (6; 8; 10), (15; 17; 8), (7; 24; 25) і т.д. Застосування теореми Піфагора разноманітне:

  1. для вимірювальних робіт (це знали ще в III тис. до н.е.)

  2. для геометричного знаходження квадратних коренів з цілих чисел.

  3. Для знаходження степенів цілих чисел і др.

Те, що Піфагор пов'язав реальний світ з числовими закономірностями,

дало змогу більш пізнім поколінням учених зрозуміти краще світ і глибше.




Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Теорема Піфагора iconМайстер – клас «Теорема Піфагора та її застосування» Мета
Це поєднання двох суперечностей І надає їй особливої привабливості. Про теорему Піфагора так сказав німецький вчений Йоганн Кеплер:...
Теорема Піфагора icon«Теорема Піфагора» 8 клас
Теорема: у прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів
Теорема Піфагора iconУрок геометрії у 8 класі (Поглиблене вивчення математики) Тема уроку: Теорема Піфагора Мета уроку
Навчальна: Підвести учнів до висновку теореми Піфагора шляхом вимірювальних робіт І логічних міркувань. Познайомити учнів із змістом...
Теорема Піфагора iconПлан-конспект уроку з геометрії в 8 класі Тема. Теорема Піфагора Мета: сформувати в учнів розуміння змісту теореми Піфагора та її доведення. Формувати вміння
Піфагора, застосовувати її формулювання для розв'язування задач на знаходження невідомих сторін прямокутних трикутників. Розширювати...
Теорема Піфагора iconТема. Розв'язування задач І вправ по темі «Теорема Піфагора» Мета
Мета: Форматувати вміння та навички учнів, застосувати теорему Піфагора І розвивати пізнавальну активність учнів; культуру спілкування,...
Теорема Піфагора iconДослідження доведень Теореми Піфагора
Піфагора не асоціювалось би з теоремою Піфагора. Навіть ті, які давно не мають справи з математикою, зберігають спогади про «Піфагорові...
Теорема Піфагора iconТеорема Піфагора Зміст розділу І
Бог Аполлон, вустами оракла, радить їм плити в Сірію. Пророцво збувається- в Сидоні Парфеніса народила хлопчика. І тоді за давньою...
Теорема Піфагора iconЖиття Піфагора Піфагор
З тих часів мало що прояснилося в біографії Піфагора та в історичній ролі організованого ним союзу, клубу чи ордену піфагорійців....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка