Теоретичний тур;; 11 клас Тест АСкачати 253.71 Kb.
Дата конвертації23.07.2017
Розмір253.71 Kb.c:\temp\finereader11\media\image1.pngТеоретичний тур ;; 11 клас


Тест А

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.Бажаємо успіху!


 1. Комплекс тканин (провідної, основної, механічної), який виконує головну роль у висхідному русі речовин та води, і, крім того, забезпечує механічну міцність органів рослин, називається:

а) флоема;

б) меристема;

в) перидерма;

г) ксилема. 1. У жарку погоду температура поверхні листка буває нижчою на 4-6 °С, ніж температура повітря. Цьому сприяє:

а) випаровування;

б) фотосинтез;

в) дихання;

г) фото дихання. 1. Який параметр квітки неможливо визначити на основі її діаграми?

а) кількість елементів оцвітини;

б) розташування та особливості елементів оцвітини;

в) положення зав’язі;

г) кількість тичинок. 1. Функцію виділення у найпростіших виконують:

а) мікротрубочки;

б) скоротливі вакуолі;

в) травні вакуолі;

г) псевдоподії. 1. Восьминіг належить до класу:

а) двостулкових;

б) війчастих;

в) черевоногих;


головоногих.


6.


7.


8.


9.

c:\temp\finereader11\media\image2.png
У зображеної на рисунку жаби перетинки на пальцях є пристосуванням до:

а) швидкого плавання;

б) пересування по поверхні води;

в) збільшення дихальної поверхні шкіри;

г) плануючого польоту.

У кого із вказаних тварин, у дорослих представників найменша кількість кісток (органи, які в процесі ембріогенезу утворились зрощенням декількох кісток, вважаємо за одну кістку)?

а) окунь;

б) ящірка зелена;

в) голуб;

г) кіт.

Кров тече під найменшим тиском:

а) у аорті;

б) в артеріях;

в) у венах;

г) у капілярах.

Серед наведених частин травної системи найбільша кількість складок слизової та ворсинок притаманні:

а) стравоходу;

б) шлунку;


б) ДНК-залежна РНК-полімераза;

в) РНК-залежна ДНК-полімераза;

г) РНК-залежна РНК-полімераза.


 1. Упізнання стартового кодону АІІС під час трансляції у прокаріот забезпечує:

а) тРНК;

б) мРНК;


в) рибосома;

г) амінокислота. 1. До якого типу покривних епітеліїв належить призматичний війчастий (миготливий) епітелій?

а) багаторядний одношаровий;

б) зроговілий багатошаровий;

в) незроговілий багатошаровий;

г) перехідний. 1. До складу плазмолеми еукаріотичної клітини НЕ входять:

а) білки;

б) ліпіди;

в) вуглеводи;

г) нуклеїнові кислоти. 1. Визначте ймовірність появи гомозиготних рецесивних особин у другому поколінні від схрещування ААВВ х ааЬЬ за умови, що чоловічі гамети АВ нежиттєздатні:


 1. Який з нижчезазначених процесів є складовою як процесу дихання так і бродіння?

а) гліколіз;

б) гліоксилатний цикл;

в) цикл трикарбонових кислот;

г) цикл Кальвіна. 1. У ядерці відбувається:

а) синтез ядерних білків та збирання субодиниць рибосом;

б) синтез р-РНК, ядерних білків та збирання субодиниць рибосом;

в) синтез р-РНК і ядерних білків;

г) синтез р-РНК та збирання субодиниць рибосом. 1. Вкажіть назву метаболізму мікроорганізмів, які отримують Карбон із органічних сполук:

а) органотрофи;

б) гетеротрофи;

в) хемотрофи;

г) фототрофи. 1. Процес зворотної транскрипції каталізує фермент:

а) ДНК-залежна ДНК-полімераза;в) 12-палій кишці;

г) клубовій кишці. 1. Переважна більшість нейронів передає імпульс на клітини-мішені за рахунок:

а) механічних впливів;

б) виділення хімічних речовин у синапсі;

в) секреції медіаторів у кров;

г) електричних струмів. 1. Спільною рисою нейронів та секреторних клітин є:

а)

здатність передавати потенціал дії на
інші клітини;

б)

наявність довгих відростків;

в)

здатність формувати синапси;

г)

добре виражений синтезуючий апарат
клітини.
а)

1 / 2;

б)

1 / 4;

в)

1/ 8;

г)

1/ 12,

20. У помідорів пурпурне забарвлення стебла (А) домінує над зеленим (а), розсічене листя (В) - над цільнокраїм (Ь). Оберіть генотип гомозиготної рослини із зеленим стеблом і розсіченим листям:

а) ААВВ;


б) АаВЬ;

в) ааВВ;


г) ААЬЬ.
Тест Б

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від одного до п’яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.

Бажаємо успіху!


 1. Роздільні листки характерні для таких рослин:

а) дуб;

б) виноград;

в) кульбаба;

г) яблуня;

д) латаття.


 1. Необхідними умовами фотосинтезу є:

а) наявність хлорофілу;

б) наявність світла;

в) наявність води;

г) наявність вуглекислого газу;

д) наявність кисню.


 1. Вкажіть, для яких рослин характерна наявність нектарників:

а) вітрозапильних;

б) комахозапильних;

в) тих, що запилюються летючими мишами;

г) водозапильних;

д) самозапильних.


 1. Особливостями процесів життєдіяльності покритонасінних рослин є:

а) необмежений ріст;

б) здатність до фотосинтезу;

в) не потребують кисню для дихання;

г) випаровують листками води більше, ніж її надходить з кореневої системи;

д) усі листки мають виключно зелений колір.


5. Рослина, частина якої зображена на рисунку


7.


c:\temp\finereader11\media\image3.png


належить до того ж класу, що і:

а) гінко;

б) ялина;

в) яблуня;

г) береза;

д) кипарис.Вкажіть, що утворюється в зародковому
мішку квіткових рослин:

а) яйцеклітина;

б) два спермії;

в) центральна диплоїдна клітина;

г) дві клітини - синергіди;

д) пилкова трубка.Вкажіть, які органели руху мають
інфузорії:

а) псевдоподії;

джгутики;
скоротливі вакуолі;
війки;

мікронуклеус.8. Життєвий цикл за участі двох проміжних хазяїв притаманний:

а) печінковому сисуну;

б) стьожаку широкому;


б)

в)

г) Д)


За якими ознаками можна віднести зображеного представника до Павуків?

а) наявність хеліцер;

б) наявність павутинних бородавок;

в) наявність органів чуття осфрадіїв;

г) відсутність кігтиків на лапках;

д) відсутність педипальп. 1. Спільними ознаками плоских червив та молюсків є:

а) наявність у травній системі анального отвору;

б) наявність у кровоносній системі серця;

в) наявність видільної системи;

г) наявність нервової системи;

д) наявність внутрішнього скелету.


 1. Вкажіть ознаки, характерні для кровоносної системи крокодилів:

а) трикамерне серце;

б) чотирикамерне серце;

в) два кола кровообігу;

г) три кола кровообігу;

д) артеріальна і венозна кров змішуються.


 1. Розвиток з метаморфозом відбувається:


c:\temp\finereader11\media\image4.png


в) бичачому ціп’яку;

г) свинячому ціп’яку;

д) котячому сисуну.

а)


у річкового рака;

б)

у павука-хрестовика;

в)

у міноги української;

г)

у ропухи сірої;

д)

у травневого хруща.

 1. Для пуголовків жаб характерні:

а) зовнішні зябра;

б) двокамерне серце;

в) два кола кровообігу;

г) резонатори;

д) бічна лінія.


 1. Вкажіть тварин, у яких наявні органи

бічної лінії.

а) ланцетник;

б) асцидія;

в) акула;

г) судак;

д) дельфін. 1. Виберіть правильне твердження:

а) відділи правої частини серця працюють синхронно з відповідними відділами лівої частини серця;

б) відділи правої частини серця скорочуються неодночасно з відповідними відділами лівої частини серця;

в) передсердя та шлуночки скорочуються одночасно;

г) передсердя та шлуночки скорочуються асинхронно;

д) всі відділи серця скорочуються одночасно.


 1. Вкажіть, які чинники призводять до

збільшення легеневої вентиляції?

а) зростання кількості вуглекислого газу у крові;

б) зменшення кількості вуглекислого газу у крові;

в) зростання концентрації молочної кислоти у крові;

г) зменшення концентрації молочної кислоти у крові;

д) зростання кількості кисню у крові. 1. Ферменти, які розщеплюють ліпіди (жири)

їжі, містяться:

а) у слині;

б) у шлунковому соці;

в) у жовчі;

г) у підшлунковому соці;

д) на мембранах клітин тонкої кишки. 1. Оберіть з переліку правила раціонального

харчування:

а) чим більш калорійною є їжа, тим краще;

б) співвідношення між білками, жирами і вуглеводами в раціоні приблизно повинно становити 2:1:1;

в) співвідношення між білками, жирами і вуглеводами в раціоні приблизно повинно становити 1:1:4;

г) на вечерю має припадати приблизно 50% від добового раціону;

д) не менше третини жирів їжі повинні мати рослинне походження. 1. З організму людини вода виділяється:

а) нирками у вигляді сечі;

б) нирками у вигляді жовчі;

в) через кишечник з калом;

г) через шкіру з потом;

д) через легені у вигляді пари.


 1. Зазначте ефекти активації симпатичного

відділу автономної нервової системи:

а) прискорення частоти серцевих скорочень;

б) сповільнення частоти серцевих скорочень;

в) збільшення сили скорочень серця;

г) зменшення сили скорочень серця;

д) зменшення збудливості серцевого м'яза.
 1. Рефлекторна дуга складного рефлексу відрізняється від рефлекторної дуги простого рефлексу тим, що:

а) має 2 чи більше чутливих нейрона;

б) має хоч би 1 вставний нейрон;

в) в центральній частині рефлекторної дуги 2 чи більше синапса;

г) має 2 чи більше рухових нейрона;

д) замість рухових нейронів містить вставні.


 1. Нерви, які відходять від головного мозку людини, можуть іннервувати:

а) шкіру голови;

б) окорухові м'язи;

в) сенсорні утвори присінку;

г) серце;

д) гладенькі м'язи травного тракту.


 1. Сприйняття сенсорних подразників за рахунок зміни положення спеціальних виростів чутливих клітин (волосків), відбувається у таких сенсорних системах:

а) зоровій;

б) слуховій;

в) нюховій;

г) вестибулярній;

д) смаковій.


 1. Характерними ознаками будови рослинної клітини є наявність:

а) глікокаліксу;

б) вакуолей;

в) клітинної стінки;

г) пластид;

д) мезосоми.


 1. Які процеси транспортування речовин у клітину не потребують затрат енергії?

а) осмос;

б) піноцитоз;
в) полегшена дифузія;

г) проста дифузія;

д) фагоцитоз.


 1. До процесів дисиміляції відносять:

а) бродіння;

б) гліколіз;

в) глюконеогенез;

г) клітинне дихання;

д) ліпогенез.


 1. Двомембранну будову мають:

а) ядро;

б) мітохондрії;

в) пластиди;

г) вакуолі;

д) рибосоми.


 1. Зазначте, які функції в клітині виконує плазматична мембрана еукаріотичних клітин:

а)

відокремлює внутрішнє середовище
клітини від зовнішнього;

б)

відповідає за синтез білків;

в)

забезпечує енергетичні потреби клітини;

г)

забезпечує вибіркову проникність;

д)

сприймає подразники.

 1. Вкажіть, які організми запасають вуглеводи у вигляді глікогену:

а) гриби;

б) віруси;

в) бактерії;

г) рослини;

д) тварини.


 1. Вкажіть ознаки, які відрізняють грамнегативні бактерії від грампозитивних:

а) не мають клітинної стінки;

б) на них не діє пеніцилін;

в) у них є ядро;


г) у них є додаткова зовнішня мембрана;

д) у них є комплекс Гольджі. 1. До складу сплайсосоми входять:

а) ДНК;

б) мРНК;


в) малі ядерні РНК;

г) тРНК;


д) білки

 1. Які з перелічених процесів в нормі відбуваються тільки в ядрі?

а) транскрипція;

б) трансляція;

в) реплікація;

г) рекомбінація;

д) репарація ДНК.


 1. Одна з властивостей генетичного коду - надлишковість (виродженість). Амінокислоту гліцин кодують чотири нуклеотида, один із яких ЦЦА. Які із перерахованих кодонів НЕ кодують зазначену амінокислоту:

а) ГЦА;

б) ЦЦТ;


в) АЦА;

г) ТЦЦ;


Д) ЦЦЦ-

 1. На вільних полісомах у цитозолі еукаріотичної клітини синтезуються білки, призначені переважно для:

а) мітохондрій;

б) ядра;


в) лізосом;

г) апарату Г ольджі;

д) плазмолеми.


 1. Визначте, які з наведених залоз ссавців належать до екзокринних:

а) молочна;


б) потова;

в) сальна;

г) щитоподібна;

д) надниркова. 1. Які з наведених ознак вірно описують

типовий процес апоптозу::

а) генетично запрограмована загибель клітин;

б) активний процес;

в) може відбуватися без первинного порушення клітинного метаболізму;

г) розвивається при дуже сильному пошкодженні клітини;

д) розвивається в разі інтенсивної зміни умов існування клітини. 1. Органели клітини, які можуть визначати

цитоплазматичну спадковість:

а)

ядро;

б)

мітохондрії;

в)

лізосоми;

г)

пластиди;

д)

центріолі.

 1. Основні постулати хромосомної теорії спадковості Т.Моргана:

а) частоти алелей - величина постійна;

б) гени в хромосомі розташовані лінійно;

в) гени, розташовані в одній хромосомі, утворюють одну групу зчеплення;

г) при схрещенні гомозигот гібриди першого покоління одноманітні;

д) кожна гамета має один із пари алелей.


 1. Зазначте голандричні ознаки людини:

а) наявність гемофілії;

б) наявність дальтонізму;

в) надлишковий ріст волосся на середніх фалангах пальців кисті;

г) розвиток перетинок між пальцями ніг;

д) гіпертрихоз вушної раковини.


 1. Закон незалежного успадкування ознак виконується за умови: гени, які кодують різні ознаки, знаходяться:

а) в одній хромосомі на відстані 70 морганід;

б) в різних парах гомологічних хромосом:

в) в різних аутосомах:

г) в статевих хромосомах;

д) в Х-хромосомі.Тест В


Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. Зверніть увагу на листок для відповідей. Бажаємо успіху!

В1. Уважно розгляньте запропонований малюнок та дайте відповідь на наведені нижче запитання.


c:\temp\finereader11\media\image5.png


 1. Цифрою 1 на рисунку (пунктирна лінія) позначено:

а) воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами;

б) розчинені органічні речовини;

в) ситоподібні трубки, якими відбувається низхідний потік речовин;

г) повітроносні ходи всередині рослин;

д) ситоподібні трубки, якими відбувається висхідний потік речовин.


 1. Цифрою 2 на рисунку (суцільна лінія) позначено:

а) воду з розчиненими в ній мінеральними речовинами;

б) розчинені органічні речовини;

в) ситоподібні трубки, якими відбувається висхідний потік речовин;

г) повітроносні ходи всередині рослин;

д) судини, якими відбувається низхідний потік речовин.


 1. Якщо цифрою 3 на рисунку позначити кисень, то під цифрою 4 позначено таку сполуку:

а) азот;

б) вуглекислий газ;

в) водень;

г) кисень. 1. Якщо цифрою 3 на рисунку позначити вуглекислоту, то під цифрою 4 позначено таку сполуку:

а) азот;

б) вуглекислий газ;

в) водень;

г) кисень.В2. Розгляньте наведені рисунки, на яких зображено шкідників деревини та пошкодження, які вони спричиняють.


c:\temp\finereader11\media\image6.png


Встановіть відповідності між рисунками (імаго, личинки та пошкодження), які позначені літерами, і назвами тварин:

 1. - короїд;

 2. - вусач;

 3. - златка;

 4. - рогохвіст;

 5. - свердлик.

ВЗ. На рисунку зображено силуети двох відомих представників класу Кісткові риби. Прямокутні області із літерами позначають розташування певних внутрішніх органів.


c:\temp\finereader11\media\image7.png


 1. Вкажіть літеру (літери), що позначає розташування серця .

 2. Вкажіть літеру (літери), що позначає розташування глоткових зубів.

 3. Вкажіть літеру (літери), що позначає розташування шлунку.

 4. Вкажіть літеру (літери), що позначає розташування нирок.

 5. Вкажіть літеру (літери), що позначає розташування сечового міхура.

В4. Розгляньте малюнок зовнішньої та внутрішньої основи черепа та дайте відповіді на запитання.


c:\temp\finereader11\media\image8.png


4.1. Вкажіть, якою літерою (А/Б) позначена внутрішня, а якою зовнішня основи черепа.


 1. Виберіть із наведених назв кісток ті, що відповідають цифрам на малюнку.

А - верхня щелепа; К - вилична кістка;

Б - клиноподібна (основна) кістка; Л - скронева кістка;

В - потилична кістка; М - решітчаста кістка;

Г - леміш; Н - нижня щелепа;

Д - піднебінна кістка; О - тім’яна кістка;

Е - носова кістка; П - під’язикова кістка;

Ж - слізна кістка; Р - лобна кістка.

З - нижня носова раковина; 1. Зазначте номери, якими відмічені парні та непарні кістки черепа.

Зазначте номери, якими позначено кістки, на яких лежать нижченаведені структури:

 1. Стовбур головного мозку.

 2. Скроневі частки півкуль головного мозку.

 3. Лобові частки півкуль головного мозку.

 4. Мозочок.

В5. На рисунку схематично представлена високомолекулярна органічна речовина.

йо'

с
о=<і
>-
c:\temp\finereader11\media\image9.png

 1. Яка з наведених формул відповідає мономерам представленого біополімеру?
Які з частин рисунку відповідають наступним зв'язкам:

 1. дисульфідний;

 2. водневий;

 3. йонний (електростатичний);

 4. ван-дер-ваальсовий.

 5. Який рівень організації біополімеру ілюструє наведений рисунок?

а) первинний;

б) вторинний;

в) третинний;

г) четвертинний. 1. Які функції можуть виконувати біополімери, структура яких наведена на рисунку?

а) рухову;

б) регуляторну;

в) рецепторну;

г) захисну;

д)запасальну.


 1. Зміна високорівневої структури зазначеного біополімеру в результаті екстремальних змін умов навколишнього середовища називається:

а) репарація;

б) денатурація;

в) реплікація;

г) транскрипція;

д) трансляція.

В6. На рисунку зображено схематична будова бактеріальної клітини.


c:\temp\finereader11\media\image10.png


Б


В


Г


Ж

Зазначте, якими літерами на рисунку позначено:


 1. цитоплазму;

 2. нуклеоїд;

 3. джгутик;

 4. пілі;

 5. цитоплазматичну мембрану;

 6. клітинну стінку;

 7. капсулу;

 8. рибосому;

 9. мезосому;

 10. внутрішньоклітинні включення.

В7. Уважно розгляньте наведений нижче рисунок.


Н* Н* лм>

c:\temp\finereader11\media\image11.png

 1. Як називається цей ланцюг реакцій?

а) фотосинтез;

б) дихання;

в) фотодихання;

г) фотофосфорилювання;

д) цикл Кальвіна.


 1. При циклічному функціонуванні цього процесу працює лише:

а) ФС І та комплкс цитохромів Ьб - Г;

б) ФС II та комплкс цитохромів Ьб - Г;

в) елементи ланцюга, що знаходяться у порожнині тилакоїда;

г) елементи ланцюга, що знаходяться у стромі;

д) система С-Ро-Рь

 1. При функціонуванні цього ланцюга донором електронів виступає:

а) квант світла;

б) молекула збудженого П^о;

в) строма хлоропластів;

г) вода;


д) вуглекислий газ.

 1. Первинним акцептором електронів у ФС II виступає:

а) феофітин;

б) П68о;

в) <2;

Г) 2; Д) % 02. 1. Первинним акцептором електронів у ФС І виступає:

а) хлорофіл а;

б) П700;в) Фд;

г) цит. Ь6;д) редуктаза.

В8. У пологовому будинку в одну ніч народилося чотири немовляти, які, як з’ясувалося пізніше, мали групи крові: 0, А, В та АВ. Групи крові чотирьох батьківських пар були:

(1) 0 та 0; (2) АВ та 0; (3) А та В; (4) В та В.

Визначте, де чия дитина. Впишіть у бланк для відповідей позначення груп крові дітей, які відповідають парам батьків.Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconІ. Теоретичний тур
Чому сільське господарство України має зональний характер спеціалізації? Відповідь обґрунтуйте конкретними прикладами
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconІіі (обласний) тур Всеукраїнської олімпіади з історії 11 клас Рівень Визначте правильну
У 1942 р на території Сумської області, окупованої німцями, діяли радянські партизанські загони під керівництвом
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconОлімпіада з історії ІІІ тур 015 р клас. Тести по балу
«Мед на язиці, молоко на словах, жовч у серці, омана насправді», – такі слова старовинне прислів’я говорило про
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconВступні випробування 016 тест із загальної навчальної правничої компетентності час виконання – 60 хвилин Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення»
Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення», секція «Аналітичне мислення», секція «Логічне мислення»
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconВступні випробування 016 тест із загальної навчальної правничої компетентності час виконання – 60 хвилин Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення»
Тест складається з трьох частин: секція «Критичне мислення», секція «Аналітичне мислення», секція «Логічне мислення»
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconТур Коновалов К., Замрій Д. Художник: роман / К. Тур-Коновалов, Д. Замрій. – Х. Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2013. – 368 с

Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 8 клас Практичний тур Тести Максимум 10 балів
Священики ІХ – Х століть у західній частині Європи доволі часто розпочинали свої молитви словами: «Боже врятуй нас від люті…». Від...
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconПублічна політика: теоретичний вимір І сучасна практика

Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconПоетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
Розділ І. Національна міфологія сша: історико-теоретичний та культурологічний аспекти 15
Теоретичний тур;; 11 клас Тест А iconМіністерство культури України Управління культури, національностей та релігій
Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний І педагогічний аспекти


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка