Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотекаСторінка1/4
Дата конвертації21.04.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4

Тернопільська державна обласна

універсальна наукова бібліотека


Бережанський музей Богдана Лепкого


125 річчю від дня

народження Богдана

Лепкого присвячуїться

Богдан Сильвестрович

Лепкий


(1872-1941)

Бібліографічний покажчик

Тернопіль

1997

Бібліографічний покажчик "Богдан Сильвестрович Лепкий (1872-1941)" виданий за кошти Тернопільської обласної державної адміністрації.

Укладачі: М.В.Пайонк,

С.М.Даньків, Т.В.Тремба
Автор вступної статті: Н.П.Дирда
Редактор: Г.С.Моліцька
Відповідальні за випуск: В.І.Вітенко, Н.П.Дирда

Бібліографічний покажчик присвячений 125-річному ювілею Б.Лепкого -Людини, яка майже усе своє життя прожила поза межами України, але цілком віддала його українському народові,розвитку української літератури.

Це перша спроба творчої співпраці Тернопільської державної обласної універсальної наукової бібліотеки та музею Б.Лепкого у Бережанах.

Мета - якнайповніше представити бібліографію багатогранного життя і творчості поета, прозаїка, перекладача, критика, і історика літератури, редактора, видавця, педагога, художника,мистецтвознавця - дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка у Львові. До бібліографії включені лише ті матеріали, які ї у фондах ДОУНБ та музеї Б.Лепкого. Вони згруповані у розділах:

1. Основні видання творів Б.Лепкого.

2. Наукова діяльність.

3. Мистецтвознавець і маляр.

4. Сторінками книги життя.

5. Вшанування пам"яті.

В межах розділів література розміщена в логічній послідовності з винесенням на перше місце видань загального характеру, в окремих розділах - за алфавітом авторів і назв творів. Бібліографічний опис та скорочення здійснено відповідно до діючих стандартів. Прижиттєві видання творів Б.Лепкого подаїмо, зберігаючи мову та правопис видання тих часів.

Покажчик доповнюї довідково-бібліографічний апарат:

алфавітний покажчик авторів та назв.


Видання адресоване літературознавцям, науковцям,країзнавцям, бібліотекарям, працівникам архівів і музеїв, а також усім прихильникам і шанувальникам творчості Б.Лепкого.

Видаючи цей покажчик, складаїмо сердечну подяку доктору Романові Смику, а також усім, хто допомагав нам у донесенні і популяризації доброго імені нашого земляка Б.Лепкого до широкого читацького загалу.


ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ

БОГДАНА СИЛЬВЕСТРОВИЧА ЛЕПКОГО

(1872-1941)
Богдан Лепкий видатний діяч української культури, відомий як

поет-лірик, автор безсмертних "Журавлів", прозаїк-белетрист, автор

серії історичних повістей під назвою "Мазепа",мемуарист, перекладач,

вчений, літературознавець і критик, педагог-освітній діяч, художник,

оратор, дійсний і почесний член НТШ.

Творчість Б.Лепкого тривала майже півстоліття, на яке припали

складні і драматичні події та суспільно-політичні процеси. Його ім"я

і творчість надовго та несправедливо були вилучені із культурного

життя українського народу, його духовної спадщини.

"Трьома визначними письменниками може гордитися Галичина, коли

мова про її вклад у всеукраїнську скарбницю, а саме: Іваном Франком,

Василем Стефаником і Богданом Лепким". (Володимир Безушко).

"Інколи здаїться, що словами Лепкого співаї сам народ".

(І.Франко).

"Лепкий - це один з наших найплідніших поетів".(С.Гординський).

"Поезія Б.Лепкого заслужено ввійшла в золотий фонд українського

письменства. Б.Лепкий - один з найкращих ліриків не лише в українсь-

кій, а й у світовій літературі".(Яр Славутич).

"Богдан Лепкий - не епізодичне ім"я в українській літературі,

це постать першорядної ваги, непересічного таланту".(М.Ільницький).

Батьківщина Лепкого - Золоте Поділля, край благословенний, ові-

яний легендами.

Колисав мою колиску

Вітер рідного Поділля

І зливав на сонні вії

Степового запах зілля


("Заспів").

Народився Богдан Нестор Лепкий 4 листопада 1872р. на хуторі

Кривенькім, недалеко Крегульця Гусятинського району, на Тернопільщи-

ні, де парохом був батько його матері - Домни з Глібовицьких

(1850-1913) о.Михайло Глібовицький (1814-1887) - греко-католицький

священик, який і охрестив свого першого внука у місцевій церкві. Тим

то формально Крегулець вважаїться місцем народження поета.

Перші знання майбутній письменник одержав у батьківському домі,

де вчителем був сам батько, який виступав з літературними творами

під псевдонімом Марко Мурава. Богдан закінчив у Бережанах так звану

"нормальну школу", а пізніше Брежанську гімназію. Далі продовжуї

навчання у Віденській академії мистецтв. Але навчання там не принес-

ло морального задоволення: Богдан відчув, що розминувся зі своїм

справжнім покликанням, тому йде на філософський факультет Віденсько-

го університету. Пізніше туга за батьківщиною приводить його до Ль-

вівського університету.

На ті роки припадаї активна літературна діяльність Б.Лепкого:

він пише поезії, оповідання, перекладаї. З 1895 року його твори де-

далі частіше з"являються на сторінках "Діла","Буковини",інших періо-

дичних видань.

Після закінчення Львівського університету (1895) - знову Бере-

жанська гімназія, де Б.Лепкий стаї вчителем української та німецької

мови і літератури. Він швидко здобуваї авторитет серед колег (немало

з них ще недавно були його вчителями), повагу серед гімназистів

блискучими лекціями, врівноваженістю, прагненням познайомити слуха-

чів з новинками літератури. Знайоме культурномистецьке середовище,

близькість до батьківської оселі - все це створювало сприятливий

клімат для творчості. Ціла низка віршів, оповідань ("Стріча","Для

брата","В світ за очі","Дивак"), перекладів, літературно-критичних

студій (дослідження про творчість М.Конопніцької)- результат кілька-

річного бережанського періоду. Спробував письменник свої сили і в

жанрі драматургії, написавши п"їсу "За хлібом", яку поставив театр

"Руської бесіди".

На початку 1899 року у Кракові в Ягеллонському університеті бу-

ло відкрито лекторат української мови і літератури. Викладати ці

предмети запрошено Богдана Лепкого. З Краковом пов"язано майже все

життя письменника. Одна за одною виходять книжки його оповідань: "З

села"(1898),"Оповідання"(1901),"Щаслива година"(1902),"В глухім ку-

ті"(1903),"По дорозі життя"(1905),"Кидаю слова"(1911), збірки віршів

"Стрічки"(1901),"Листки падуть","Осінь"(1902),"На чужині" (1904),"З

глибин душі"(1905),"Для ідеї"(1911);літературознавчі дослідження

"Василь Стефаник","Начерк історії української літератури","Маркіян

Шашкевич","Про життя великого поета Тараса Шевченка...". Серед пе-

рекладів польською мовою - "Слово о полку Ігоревім". Цей переклад

високо оцінив Іван Франко. Такий далеко не повний перелік видань

свідчить передусім про широту творчих інтересів письменника та його

виняткову працездатність.

Твори Б.Лепкого починають перекладати польською, російсь-

кою,чеською, німецькою та сербською мовами.

Доля закинула письменника у Німеччину, де він працюї у таборі

військовополонених (першої світової), проводить культурно-освітню

роботу серед колишніх воїнів царської армії. Події першої світової

війни знайшли відображення у багатьох його поетичних і прозових тво-

рах.


Передусім, у великій поемі "Буря", з якої, на жаль, лишилися

тільки фрагменти, а також у циклах "Intermezzo", оповіданнях і нари-

сах "Вечір","Дзвони","Душа","Свої" та ін.

З 1925 року Б.Лепкий повертаїться до Кракова, де стаї професо-

ром Ягеллонського університету. Знову розгортаїться його творча пра-

ця та видавнича діяльність.

Помер письменник 21 липня 1941 року. Похований на Раковецькому

цвинтарі у Кракові (Польща).

Створене Богданом Лепким забуття поглинути не може. Він все

життя і талант присвятив своїму народові, збагаченню його культури і

літератури.

Провідне місце у великій різножанровій спадщині Лепкого нале-

жить поезії. Саме вона якнайповніше розкриваї особливості вдачі

письменника, допомагаї глибше збагнути його творчість. В 20-30 роки

письменник виступаї переважно в жанрі історичної прози. Великий ін-

терес викликають повісті "Вадим" та "Крутіж",а також знаменита три-

логія "Мазепа".

Не можна обминути й літературознавчих досліджень Б.Лепкого. Ма-

буть, нема такої сторінки нашої історії літератури, яка б опинилася

поза його увагою - починаючи від обрядових пісень українського фоль-

клору і "Слова о полку Ігоревім" до творчості його сучасників. Його

перу належать дослідження про І.Котляреського, Т.Шевченка, М.Шашке-

вича,Марка Вовчка,Ю.Федьковича,І.Франка та інших, які ставлять Леп-

кого на одне з чільних місць в українському літературознавстві пер-

шої половини ХХ століття. Його працям з історії літератури притаман-

ні любов до предмету, легкість і доступність викладу, сповненого

своїрідної теплоти й ліричності. Це тільки один штрих до діяльності

Богдана Лепкого. А ще була невтомна видавнича діяльність: десятки

впорядкованих і прокоментованих книг української класики (навіть

портрети авторів малював сам). А книга спогадів "Казка мого життя" ї

неоціненним документом життя, побуту, культурно-просвітницького руху

на західноукраїнських землях кінця ХІХ століття.

Б.Лепкий належав до тіїї рідкісної категорії письменників, кот-

рі ще за життя користуються шаною і популярністю. Щиру повагу своїю

невтомною працею науковця, письменника, громадського діяча Богдан

Сильвестрович заслужив не лише в колі колег, студентів, в науковому

світі, а й у своїх земляків.

Бережанці широко відзначали 60-ліття Лепкого.На кошти, зібрані

земляками, йому побудували в курортному селищі Черче (Івано-Фран-

ківськ) віллу, названу "Богданівка". Та особливим визнанням заслуг

Б.Лепкого перед Батьківщиною стало нагородження його урядом Укра-

їнської Республіки в екзилі перехідним Мазепинським перстнем у

1932році.

За 69 років життя і 50 років творчої невсипущої, муравлиної

праці Б.Лепкий видав 62 книги перекладів та переспівів українських

поетів, письменників. Видавав букварі, читанки, казки для дітей.

Власних книг видав - 77.

Коли глибоко вглянутися в життя Богдана Лепкого, простудіювати

його багатющий спадок, навіть лише бібліогафію його творів, то перед

нами встаї постать геніальної Людини й Великого Громадянина, яким

був би гордий кожен без винятку культуний, цивілізований народ і за

його писання, і за його знання, і за діла,і за криштально чесно від-

дане своїму народові життя.

Надія Дирда

м.Бережани.
1. Основні видання творів Б.Лепкого

1.1. Поезія

1. Лепкий Б. Поезії, розрадо одинока: Наша лепкіана.Ч.1.-Тернопіль,

1996.- 84с.-/Літ.-просвіт.Т-во ім.Б.Лепкого/.

2. Лепкий Б. Поезії /Редкол.В.В.Біленко та ін.:Упоряд.,вступ.ст.і

приміт.М.М.Ільницького.- К.: Рад.письменник,1990.- 383с.,16арк.іл.,

факс.- /Б-ка поета/.

3. Лепкий Б. Вибрані поезії /У пер. іт.мовою І.Труша.- Бережани,

1997.- 37с.

4. Лепкий Б. Під Великдень:Поезія та проза.- Тернопіль,1993.-

38с.

5. Лепкий Б. Під Різдво: Зб. різдвяних і новорічних поезій/Упоряд. д-р Р.Смик.- Тернопіль: Лілея, 1993.
* * *

6. Лепкий Б.[Вірші] //Жулинський М.Г. Із забуття - в безсмертя:

/Сторінки призабутої спадщини/.- К.,1990.- С.86-91.

7. Лепкий Б. До січових стрільців та інші поезії //Стрілецька гол-

гофа:Спроба антології.- Львів,1992.- С.91-103.

8. Лепкий Б. Журавлі; В городі духа;Вечором у хаті:[Вірші] //Моло-

да муза:Антол. західноукр. поезії початку ХХ ст.- К.,1989.- С.12-51.

9. Лепкий Б. Заспів;Наші гори; Журавлі; Бачиш?; Буря; Василеві Сте-

фаникові; Мої пісні; Кидаю слово:[Вірші] //Украінське слово:Хресто-

матія укр. літ. та літ. критики ХХ ст.-К.,1994.- Кн.1.-С.250-256.

10. Лепкий Б. Часом. Чому? //Курінь: Літ.-мист.альманах.Вип.1.-

Збараж,1992.- С.22-23.

* * *

11. Лепкий Б. Бережани:[Вірш] //Бережанська земля:Іст.-мемуар.зб.- Нью-Йорк; Париж; Торонто, 1970.- С.316-318.

12.Лепкий Б. Ви не будіть мене: Вірш із посмертної спадщини //Жай-

вір.- 1996.- N2 /лип./; Дзвін.- 1991.- N7.- С.3.

13. Лепкий Б. [Вірші] //Літ. Україна.- 1989.- 30 берез.

14. Лепкий Б. ...І наш народ не вмре!:[Вірш] //Україна.- 1988.-

N42.- С.8-9.

15. Лепкий Б. Калнишевський у неволі:[Поема] //Україна.- 1991.-

N14.- С.10-11.-/Чиста криниця/.

16. Лепкий Б. На святий вечір:[Вірш] //Визвольний щлях.- 1995. -

N1.- С.4-5.

17. Лепкий Б. Понесися, колядко:[Вірш] //Літ.Україна.- 1990.-

11 січ.


1.2. Проза
18. Лепкий Б.С. Твори:В 2т. /Упоряд., авт. передм. та приміт.

М.М.Ільницький.- К.: Дніпро,1991.

Т.1. Поезія. Оповідання і нариси. Іст. повісті.- 862с.

Т.2. Повість.Спогади.Виступи.- 719с.

19. Лепкий Б. Вибране /Передм. М.М.Ільницького.- Львів:Світ,

1990.- 184с.

20. Лепкий Б. З-під Полтави до Бендер: Іст. повість.- К.:Дніпро,

1992.- 264с.

21. Лепкий Б. З-під Полтави до Бендер. Крутіж:Іст.повісті.- Львів:

Червона калина,1991.- 335с.

22. Лепкий Б. Крутіж: Іст.повість.- К.: Веселка, 1992.- 390с.-

/Золоті ворота/.

23. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія: У 2т.- Львів: Каменяр: Кооп."Ма-

нускрипт", 1991.- Т.1-2.

24. Лепкий Б. Мотря: Іст.повість.- К.:Дніпро, 1992.- 464с.

25. Лепкий Б. Не вбивай. Батурин: Іст.повісті.- К.:Дніпро,

1992.- 534с.

26. Лепкий Б. Не вбивай. Батурин: Іст.повісті.- Львів: Червона

Калина, 1991.- 450с.

27. Лепкий Б. Полтава: Іст.повість.- К.:Дніпро, 1992.- 485с.

28. Лепкий Б. Полтава: Іст.повість.- Львів:Червона калина,

1991.- 407с.

29. Лепкий Б. Сотниківна. Іст.карт. з часів І.Виговського.- Тер-

нопіль: Ред. видав.відділ упр.по пресі,1991.- 115с.


* * *
30. Лепкий Б.Вадим. Іст.повість /Публ. Р.Коритка //Жовтень.-

1989.- N6.- С.14-66.

31. Лепкий Б. За що?: Оповідання //Тернопіль.- 1991.-N1.-С.7-9.

32. Лепкий Б. Криза: Оповідання //Жовтень.-1989.-N1.- С.35-37.

33. Лепкий Б. Крутіж: Іст.малюнки з часів гетьмана Виговського

//Дзвін.- 1990.- N10-11.

34. Лепкий Б. Мотря //Дзвін.- 1991.- N2-3.

35. Лепкий Б. Над ставом; Гусій; Матвій Цапун; Дідусь:[Оповідання]

//Образки з життя: Оповідання, новели,нариси.- Львів, 1989.- С.200-

220; С.381: біогр.дані.

36. Лепкий Б. Свято в гімназії: Уривок з книги спогадів "Казка мо-

його життя" ІІІ частина - "Бережани" //Нове життя.- 1989.- 9 берез.

37. Лепкий Б. Шевченкове свято в гімназії:[З архіву письменника]

//Бережанська земля: Іст.-мемуар.зб.- Нью-Йорк,1970.-С.478-484.


* * *
38. Лепкий Б. Казка про Ксеню і дванадцять місяців.- Львів: Світ

дитини, 1934.- 56с. - /Діт.б-ка/.

39. Лепкий Б. Казки /Упоряд., передм. та приміт. Ф.Погребенника.-

К.: Веселка,1991.- 94с.

40. Лепкий Б. Три казки: Казки для дітей.- Львів: Рідна школа,

1931.- 78с.


1.3. Твори,видані в діаспорі
41. Лепкий Б. Каяла: Іст.оповідання з нагоди 750-ліття походу князя

Ігоря Святославича на половців 1185р.- 2-е незмінне вид. /Образки і

мал. на обкл. О.Кульчицької.- Нью-Йорк:Говерля,1956.- 68с.
Бережан. музей

Б.Лепкого.

42. Лепкий Б. Крутіж: Іст. малюн. з часів гетьмана І.Виговського.-

Регенсбург, 1947.- 172с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.


43. Лепкий Б. Мазепа. З-під Полтави до Бендер: Повість.- Нью-Йорк:

НТШ в Америці, 1955.- 346с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.


44. Лепкий Б. Мазепа:Трилогія. Батурин: Іст.повість.- К.,Ляйнціг:

Укр.накладня, 1959.- 415с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.


45. Лепкий Б. Мазепа: Трилогія. Мотря.Т.2.: Іст.повість.- Чікаго:

Вид-во М.Денисюка, 1959.- 307с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.


46. Лепкий Б. Під тихий вечір: Повість-казка з передм. д-ра

Л.Білецького.- Вінніпег, 1953.- 318с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.


47. Лепкий Б. Під ялинку:Вірші і оповідання. - 2-е вид. - Нью-Йорк:

Накладом Льва Р.Лепкого, 1958.- 103с.

48. Лепкий Б. Сотниківна: Іст. малюнок з часів гетьмана І.Виговсь-

кого.- 3-е вид. - Нью-Йорк: Говерля, 1957.- 171с.

Бережан.музей

Б.Лепкого.

1.4. Прижиттїві видання,які зберігаються

у фондах Бережанського музею

Б.Лепкого

49. Достойно їсть: Зб. в Шевченкові роковини.- Вецляр:Струя.

Ч.2, 1920.- 32с.

50. Котляревський І. Енеїда:Т.1. /зі вступ. і поясн. Б.Лепкого.

- Берлін: Укр.слово, 1922.- 205с.

51. Куліш П. Україна: /зі вступ.,поясн. й рисунками Б.Лепкого.-

Берлін: Укр.слово, 1923.- 116с.

52. Куліш П. Чорна рада:Іст. роман/зі вступ. і поясн. Б.Лепкого.

Берлін: Укр. слово, 1922.- 244с.

53. Лепкий Б.Вадим: Повість з княжих часів.- Львів: Червона калина,

1930.- 22с.

54. Лепкий Б. Веселка над пустарем:Повість.- Львів: Книгозбірня

"Неділі",Т.YIII, 1930.- 349с.

55. Лепкий Б. Вибір віршів.- Вецляр: Струя,1921.-60с.

56. Лепкий Б. З глубин душі:Вибір поезій.- Львів:Накладом Михай-

ла Петрицького,"Друк. Уділова",1905.- 192с.

57. Лепкий Б. Зарис літератури украінськей (пол.мовою):Інформ.

підруч.- Варшава;Краків: Слав"яне, 1930.- 272с.

58. Лепкий Б. Зірка:Повість з повоїнного життя.- Львів: Червона

калина, 1929.- 181с.

59. Лепкий Б. Казка мойого життя: Бережани. IIIч.- Краків:

Українське вид-во, 1941.- 180с.

60. Лепкий Б. Казка мойого життя: Крегулець.- Львів: Дружина,

Вип.4.- 1936.- 80с.

61. Лепкий Б. Казка про Ксеню і дванадцять місяців.- Львів:

Світ дитини, 1934. - 56с.

62. Лепкий Б. Каяла: Іст. оповід. з нагоди 750-ліття походу

князя Ігоря Святославича на половців 1185р. /Образки і мал. на

обкл. О.Кульчицької.- Львів: Накладом Т-ва "Просвіта",1935.

63. Лепкий Б. Кидаю слова: Нариси й оповідання.[Ред.А.Веретель-

ник].- Чернівці: Видав.відділ "Союзу руських хліборобських спілок

на Буковині","Селянська Каса", 1911.- 78с.

64. Лепкий Б. Маркіян Шашкевич.-Коломия: Галицька накладня Якова

Оренштайна, 1912.- 108с.

65. Лепкий Б. Мотря: Іст. повість.Т.1.- Буенос-Айрес: Укр. книгарня,

друк."Промінь", 1926.- 491с.

66. Лепкий Б. Мотря: Іст. повість.Т.2.- К; Ляйпціг: Укр.накладня:

Друковано в друк. К.Редера, т-ва з обм.порукою в Ляйпцігу.- 307с.

67. Лепкий Б. Мотря.Ч.1-2, польською мовою. /Авторизований пер. з

пол. Марії Лазар-Беньковської.- Варшава: Видав. т-во "Рог",1937.-516с.

68. Лепкий Б. Над рікою: Поезії.- Львів: Накладом Гординського, з

друк. В.А.Шийковського, 1905. - 93с.

69. Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Кн.1. - Ляйп-

ціг: Укр. накладня,1923.- 333с.

70. Лепкий Б. Начерк історії української літератури. Кн.2.- Коломия:

Галицька накладня Я.Оренштайна, 1923.- 272с.

71. Лепкий Б. Наше письменство: Корот. огляд укр. літ. від найдавні-

ших до теперішніх часів.- Краків: Українське вид-во,1941.- 129с.

72. Лепкий Б. Повісти й оповідання. II.Трильогія: Мазепа.I.Мотря.

Іст. повість. Т.I. - К;Ляйпціг: Укр. накладня.- 387с.-/Памяти батька/.

73. Лепкий Б. Повісті й оповідання.II.Трилогія: Мазепа. 2.Не вбивай:

Іст. повість.- К; Ляйпціг:Укр. накладня. Друковано в друк. Зінгбург

в Берліні,1922.- 395с.- [Книга з присвятою швагрові І.Ліщинському].

74. Лепкий Б. Повісті й оповідання. II. Трилогія Мазепа.3.Батурин:

Іст. повість.- К; Ляйпціг: Укр. накладня, 1927.- 416с.

75. Лепкий Б. Повісті та оповідання. Трилогія Мазепа. Полтава:Іст.

повість.I. Над Десною.- Львів: Накладом книгарні наук. т-ва ім.Т.Шев-

ченка, 1928.- 329с.

76. Лепкий Б. Полтава: Іст. повість.II.Бої.- Львів: Накладом кни-

гарні наук. т-ва ім.Шевченка, 1929. - 415с. -[Обкладинка Дам"яна

Горняткевича].

78. Лепкий Б. Писання.Т.1. Вірші.- К.,Ляйпціг: Укр. накладня:Ко-

ломия: Галицька накладня (вступ. ст. В.Верниволі).

79. Лепкий Б. Писання.Т.2. Проза.- К., Ляйпціг: Укр.накладня;Ко-

ломия: Галицька накладня.

80. Лепкий Б. Під тихий вечір: Повість-казка.- К.,Ляйпціг: Укр.

накладня "Просвіта",1929.- 394с.

81. Лепкий Б. Сотниківна: Повість.- Львів: Червона калина,1927.-

184с.

82. Лепкий Б. Три казки: казка для дітей.- Львів: Рідна школа,1931.- 38с.

83. Лепкий Б. Три портрети: Франко-Стефаник-Оркан.- Львів,

1936.- 162с.- [Б-ка "Діла"; Ч.16].

84. Слово о полку Ігоревім: Поема з ХII ст. /У пер. на сучасну

мову. Ред. і вступ. ст. Б.Лепкого.- Краків: Укр. вид-во,1941.- 63с.

85. Струни: Антологія української поезії...Т.1./ Влаштував Б.Леп-

кий.- Берлін: Укр. нар. б-ка; Укр. слово, 1922.- 239с.

86. Струни: Антологія української поезії...Т.2. /Влаштував Б.Леп-

кий.-Берлін:Укр.нар.б-ка:Укр.слово,1922.-239с.

87. Шевченко Т. Гайдамаки /З портр. авт. і іл. - Венцляр: Друк.

Шарфого, 1920.- 100с. - [Видав і ілюстрував Б.Лепкий].

88. Шевченко Т. Повне видання творів. У 16-ти томах. Т.14. Пер.


поезій на польську мову /За ред. Б.Лепкого.- Варшава; Львів: Укр.

наук. ін-тут, 1936.- 386с.


1.4.1. Ксерокопії
89. Лепкий Б. Вибір віршів.- Вецляр: Струя, 1921.- 60с.

90. Лепкий Б. З глубин душі: Вибір поезій. 2-й наклад.- Львів:

Накладом М.Петрицького, 1905. - 194с.

91. Лепкий Б. З села: Оповідання.- Ужгород: Викторія, 1923.- 31с.

92. Лепкий Б. Зірка: Повість з повоїнного життя.- Львів: Червона

калина, 1929. - 181с.

93. Лепкий Б. Казка мого життя. Ч.2. До Зарваниці. На спомін палом-

ництва до Зарваницької Богоматері.- Ню-Йорк: НТШ, 1967.- С.125-146.-

/Укр б-ка, Т.9./.

94. Лепкий Б. Казка про Ксеню і дванадцять місяців /Іл. й обкл.

викон. М.Фартух.- Львів: Світ дитини, 1934.- 56с.

95. Лепкий Б. Каяла: Іст. оповідання з нагоди 750-ліття походу

князя Ігоря Святославича.- Львів: Просвіта, 1935.- 69с.

96. Лепкий Б. Над рікою: Поезиї.- Львів: Накладом Гординського з

друк. В.Шийковського, 1905.- 93с.

97. Лепкий Б. Оповідання. - Стейт Коледж: ПА, 1975.- 190с.

98. Лепкий Б. Орли: Іст.оповідання з часів 1734-1750 рр.- Львів:

Просвіта, 1935. - 69с.

99. Лепкий Б. Осінь: Вірші.- Коломия: Накладом Вільгельма Бран-

цера, 1902.- 94с.

100.Лепкий Б.Слота:Вірші.- Львів:К.:Червона калина,1926.-27с.

101. Лепкий Б. Три казки: Казки для дітей.- Львів: Рідна школа,

1931.- 78с.

102. Різдв"яна і великодна лірика Богдана Лепкого.- Рим: Вид-во

о.о.Василіян, 1968.- 39с. - (До 120-річчя з дня народження Поета.

9.ХI.1872-1992).

* * *

103. Слово о полку Ігоревім:[У віршованих пер. Б.Лепкого].-Відень:Накладом загальноукраїнської культ. Ради, 1915.- 55с.

* * *


104. Лепкий Б. Власна хата: Прольог написаний на відчинення Народ-

ного дому в Бережанах (III.1903).- Коломия: Поступ,1903.- 13с.

105. Лепкий Б. Кидаю слова: Нариси й оповідання.- Чернівці: Руска

Рада, 1911.- 79с.- (Народна б-ка, 1911; Ч.1-2).

106. Лепкий Б. Наше письменство: Корот. огляд укр. літ. від найдав-


Каталог: wp-content -> uploads -> 2009
uploads -> Бібліотека вищашко ла анотований огляд періодичних видань за 011 рік Випуск київ 2012
uploads -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
uploads -> Літературна вікторина Т. Г. Шевченко – великий син України Коли І де народився Т. Г. Шевченко?
uploads -> Плани практичних занять
uploads -> Тема. Життєвий І творчий шлях французького письменника Альбера Камю; його філософські та естетичні погляди. А. Камю й екзистенціалізм
uploads -> Поетика національного міфу в романній творчості Пола Остера
2009 -> Тов "Медіа Дім "рава" Кудрявський узвіз 3-Б, оф. 56, 040533 Київ
2009 -> Сценарій літературно-музичного вечора, присвячений 60-річчю від дня народження новелістки Галини Христан Підготувала: Раїса Грушецька


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconБібліотеки Дніпропетровщини
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Первоучителів слов’янських
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconВолян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека»
Волян Наталія Петрівна, головний бібліотекар відділу маркетингу та наукової роботи Комунального закладу «Рівненська обласна універсальна...
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Управління культури І туризму, національностей та релігій сумської обласної державної адміністрації
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconЧернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка Глибоцька центральна районна бібліотека
Осадчук Ганна – головний бібліотекар науково-методичного відділу чоунб ім. М. Івасюка
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconЧернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка Путильська центральна районна бібліотека
Данила Харов’юка : метод бібліогр матеріали. Чернівці : чоунб ім. М. Івасюка, 2013. 12 с
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconВижницька центральна районна бібліотека Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка
Макарейчук Т. В., зав відділу науково-методичної роботи та інновацій у бібліотечній справі Чернівецької оунб ім. М. Івасюка
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconРівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
Азбука краси І бадьорості / упоряд. І. І. Перевозченко. К. Урожай, 1994. 288 c
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconУкраїнська народна республіка І наш край
Комунальний заклад сумської обласної ради «сумська обласна універсальна наукова бібліотека»
Тернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека iconБібліотеки сумщини (всі дані станом на 01. 01. 2015 року) обласна універсальна наукова бібліотека
У 2014 році бібліотека стала переможцем конкурсу ідей «Смарт-технології в навчальному процесі з використанням інтерактивної дошки»...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка