Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильнуСкачати 128,02 Kb.
Дата конвертації25.06.2017
Розмір128,02 Kb.

Тест 17. Новітня історія України

Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст.

Західноукраїнські землі на початку ХХ ст.

Культура України на початку ХХ ст.

У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну відповідь.

1.Вкажіть ініціатора розвитку спілчанського руху у Наддніпрянщині:

а)І. Шраг;

б)П. Столипін;

в)С. Єфремов;

г)М. Левитський;

д) Д. Антонович.

2.Визначте дату заснування Українського наукового товариства (УНТ):

а)1901 р.;

б)1905 р.;

в)1907 р.;

г)1909 р.;

д) 1911 Р-

3.Оберіть місто, в якому було відкрито перший стаціонарний про­фесійний театр на Україні:

а)Харків;

б)Київ;


в)Одеса;

г)Житомир;


д) Полтава.

4.Вкажіть місто, в якому було відкрито першу організацію «Просві­та» у Наддніпрянщині:

а)Катеринослав;

б)Київ;


в)Одеса;

г)Чернігів;

д)Вінниця.

У завданнях 5—8 вкажіть три правильні відповіді.

5.Вкажіть характерні ознаки суспільно-політичного життя захід­ноукраїнських земель на початку XX ст.:

а)домінування москвофільської течії;

б)боротьба за створення українського університету;

в)вимоги австрійського уряду щодо приєднання Західної України до Російської імперії;

г) вимога проголошення української автономії Східної Галичини;

д) ополячення уніатського духовенства;

е) активна участь у боротьбі за загальне виборче право.

6.Зазначте заходи, які реалізував А. Шептицький:

а)боротьба за поширення польської мови в церковному служінні;

б)розрив відносин з москвофілами;

в)популяризація ідеї україно - польського компромісу;

г) поширення проросійських настроїв;

д)утвердження уніатської церкви як української національної;

е) об'єднання уніатської церкви з православною.

7.Вкажіть основні положення столипінської аграрної реформи:

а)скасування всіх виплат селян за землю;

б)руйнування общини;

в)заборона виходу селян з общини;

г)прискорення розвитку індивідуальних селянських господарств;

д) створення військових поселень;

е)збереження общинної власності на луки, ліси та ін.

8.Вкажіть досягнення українських вчених:

а)закладення основ теорії відносності;

б)відкриття реакції металоорганічного синтезу;

в)розроблення теорії умовних рефлексів;

г)закладення теорії вищого пілотажу;

д)винайдення препарату від холери;

е) винайдення телефону.

У завданнях 9—12 встановіть хронологічну послідовність.

9.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) створення ТУП;

б)циркуляр М. Столипіна про заборону реєстрації неросійських організацій;

в) поява першої «Просвіти» в Одесі;

г)створення УНП;

д)поява ЗУО;

е)заборона викладання в школах українською мовою.

10.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) початок «справи Бейліса»;

б) створення РУП;

в)проголошення ідеї «сепарації» Д. Донцова;

г) початок столипінської аграрної реформи;

д) створення УНП; .

е) відкриття в Києві Вищої музично-драматичної школи.

11.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а) Київське повстання саперів;

б) обрання митрополитом уніатської церкви А. Шептицького;

в) відкриття у Львові Українського національного музею;|

г) створення УДП;

д)бойкотування українськими студентами Львівського університету;

е) опублікування збірника проповідей українською мовою на Поділлі.

12.Розташуйте події у хронологічній послідовності:

а)створення в Києві «Клубу російських націоналістів»;

б)виконання П. Нестеровим «мертвої петлі»;

в)маніфест Миколи II про дарування громадянських прав і свобод;

г)видання Біблії українською мовою;

д)публікація М. Міхновським брошури «Самостійна Україна»;

е) створення молодіжного військово-спортивного товариства «Січові стрільці».

У завданнях 13—16 встановіть відповідність між двома групами елементів.

13.Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів та їх посадами у суспільно-політичних організаціях:

а)А. Волошин; 1)керівник спортивно- фізкультурного товариства «Сокіл»;

б)С. Смаль-Стоцький; 2) голова Українського національного музею у Львові;

в)І. Боберський; 3)редактор тижневика «Наука»;

г)А. Шептицький; 4)голова «Руської ради».

14.Встановіть відповідність між датами і подіями:

а)1900 р.; 1) видання австрійським урядом інструкції про рівні права українського

б)1906 р.; та польського населення у Галичині;

в)1912 р.; 2) досягнення українсько-польського компромісу;

г)1914 р.; 3)обрання митрополитом греко-католицької церкви А. Шептицького;

4)проведення Львівського віча.

15.Встановіть відповідність між датами і подіями:

а)14 червня 1905 року; 1) повстання саперів у Києві;

б)17 жовтня 1905 року; 2) повстання на броненосці «Потьомкін»;

в)30 жовтня 1905 року; 3) проголошення Миколою II маніфесту про дарування

г)18 листопада 1905 року; громадянських свобод;

4) створення «Просвіти» в Одесі.

16.Встановіть відповідність між діячами культури і науки та їх дося­гненнями:

а)Д. Заболотний; 1) висунув теорію вищого пілотажу;

б)С. Реформаторський; 2) винайшов препарат від холери;

в)П. Нестеров; 3) довів генетичну спорідненість української та

г)А. Кримський; давньоруської мов;

4) відкрив реакцію металоорганічного синтезу.У завданнях 17—20 встановіть відповідність між трьома групами елементів.

17.Встановіть відповідність між датами, подіями та їх учасниками:

а)1900 р.; 1)видання газети А) Є. Чикаленко;

б)1905 р.; «Громадська думка»; Б) С. Щоголєв;

в)1912р. 2)видання брошури В)М.Міхновський. «Самостійна Україна»;

3)видання книги «Український

рух як сучасний етап

південноросійського сепаратизму»;

18.Встановіть відповідність між прізвищами політичних діячів, пар­тіями, які вони представляли, та їх ідеологічними позиціями:

а)М. Порш; 1)УНП; А) поєднання марксистської ідеології з вимогами

б)М. Міхновський; 2) УДП; автономії України;

в)Є. Чикаленко; 3) УСДРП; Б) проголошення гасла самостійної України;

В) пропагування ідеї реформування Російської імперії у федерацію і створення українського сейму.

19.Встановіть відповідність між історичними регіонами, прізвищами


історичних діячів та організаціями, що діяли в цьому регіоні:

а)Закарпаття; 1) І. Боберський; А) спортивно-фізкультурна організація

б)Буковина; 2) А. Волошин; «Сокіл»;

в)Галичина; 3) С. Смаль-Стоцький; Б) Руська рада;

В) український гурток при тижневику «Наука».

20.Встановіть відповідність між організаціями, датами їх заснування


і прізвищами представників:

а)Полтавський 1)1905р.; А)Ф.Вовк;

професійний 2) 1906 р.; Б)М.Лисенко;
театр; 3) 1907 р.; В) М. Садовський.

б)Українське


наукове
товариство;

в)Музичний інститут

у Львові.

У завданнях 21—24 встановіть відповідність між двома змістовими групами елементів.

21.Встановіть відповідність між назвами регіонів Західної України та характерними ознаками їх суспільно-політичного життя:

а)Галичина; 1) протистояння румунізації та онімечення;

б)Буковина; 2) збереження позицій москвофілів;

в)Закарпаття; 3) діяльність підпільного товариства «Молода Україна»;

4)видання україномовного тижневика «Наука»;

5)діяльність Руської ради;

6)боротьба за відкриття українського університету.

22.Встановіть відповідність між історичними періодами і подіями:

а)1900—1904 рр.; 1) початок створення «Просвіт»;

б)1905—1907 рр.; 2) становлення масового страйкового руху;

в)1908—1914 рр.; 3)оформлення ідеї «сепарації» України від Росії Д. Донцова;

4)створення РУП;

5)проведення українських маніфестацій під час похорону М. Лисенка;

6)діяльність «Української громади» в Державній думі.

23.Встановіть відповідність між назвами історичних регіонів і харак­терними ознаками їх економічного розвитку:

а)Наддніпрянська Україна; 1) трудова еміграція в інші регіони імперії;

б)Західна Україна; 2) тиск аграрного перенаселення;

3)бурхливий розвиток залізничного транспорту;

4)повний занепад цукроваріння;

5)розвиток нафтової промисловості;

6)швидкі темпи розвитку машинобудування;

7)трудова еміграція за кордон;

8)ослаблення сільської общини внаслідок столипінської аграрної реформи.

24.Встановіть відповідність між назвами історичних регіонів та характерними ознаками їх суспільно-політичного життя:

а)Наддніпрянська Україна; 1) боротьба за створення окремого українського університету;

б)Західна Україна. 2)діяльність ТУП;

3) занепад москвофільського руху;

4)видання першого перекладу Біблії українською мовою;

5)діяльність спортивно-фізкультурної організації «Сокіл»;

6)вимоги автономії в складі Російської імперії;

7)поширення чорносотенного руху;

8)активна участь у політичному житті уніатського духовенства.

У завданнях 25—28 визначте історичну особу за уривком із біографії.

25.Вкажіть прізвище історичної особи:

Український культурно-освітній діяч, композитор і письменник. Наро­дився в м. Миколаїв. Навчався в Одеській гімназії. У 1875 р. закінчив Новоросійський (тепер Одеський) університет. У 1875—1893 рр. слу­жив у морському відомстві в Миколаєві. Був знайомий із П. Ніщинським, М. Кропивницьким, М. Лисенком. Відкрив на власні кошти народну школу з викладанням українською мовою (відразу заборонена вла­дою). Один із засновників і голова «Просвіти» в Миколаєві. Його голов­ний музичний твір, оперу «Катерина» за сюжетом однойменно" поеми Т. Шевченка, вперше поставлено М. Кропивницьким у Москві. Автор популярної книги «Історія України-Руси» (1908).

26.Вкажіть прізвище історичної особи:

Видатна українська співачка (лірико-драматичне сопрано), педагог. Народилась у с. Білявинці (тепер Бучацького р-ну Тернопільської обл.) в 1872 р. У 1893 р. закінчила Львівську консерваторію і вперше виступи­ла на сцені Львова в опері «Фаворитка» Г. Доніцетті. В 1893—1896 рр. вдосконалювала вокальну майстерність у професора Ф. Креспі у Міла­ні (Італія) і в 1895 р. вивчала партії в операх Р. Вагнера у Відні. Воло­діла винятковими природними вокальними і сценічними здібностя­ми, опанувала школу бельканто. Пропагувала за кордоном укра­їнські народні пісні та твори українських композиторів (М. Лисенка. Д. Січинського, О. Нижанківського, А.Вахнянина). Із величезним успі­хом виступала на сценах оперних театрів Європи та Америки. До її репертуару належали арії майже з 60 опер.

27.Вкажіть прізвище історичної особи:

Народився у 1865 р. в с. Прилбичі в боярській родині, при хрещенні
отримав імена Роман та Олександр. Відомий церковний і громадський діяч Західної України. Навчався на юридичних факультетах Краків­ського і Вроцлавського університетів. У 1888 р. здійснив подорож до Росії, під час якої познайомився з відомим філософом В. Соловйовим та істориком В. Антоновичем. У цьому ж році став ченцем Добромільського монастиря василіан й отримав після постригу ім'я Андрій, здобув звання доктора теології, а в 1892 р. його було висвячено на
священика у Перемишлі. У 1900 р. обраний митрополитом уніатської галицької церкви, пізніше став делегатом галицького сейму. Брав активну участь в українському національному русі, вимагав відкриття у Львові окремого українського університету. В 1914 р. став одним з ініціаторів українсько-польського компромісу. •

28.Вкажіть прізвище історичної особи: |

Видатний український письменник і громадський діяч. Народився в 1864 р. у Вінниці. У 1880 р. закінчив Шаргородське духовне училище, згодом навчався в духовній семінарії. У період перебування в Кам'янці-Подільському зблизився з народовольською молоддю. У 1882 р. його було заарештовано, але незабаром звільнено. З 1886 р. перебу­вав під постійним поліцейським наглядом. У 1890 р. виїхав до Львова, де познайомився з І. Франком, В. Гнатюком, М. Павликом. На почат­ку 90-х років XIX ст. став членом Братства тарасівців. У 1898 р. пере­їхав до Чернігова. Із 1909 р. працював статистиком у земській управі. У 1906—1908 рр. очолював товариство «Просвіта» у Чернігові, де й помер у 1913 р. Автор творів «Іпtermezzo» (1908), «Fata morgana» (1903—1910). За мотивами його твору знято фільм «Тіні забутих предків» (1967).

У завданнях 29—32 визначте поняття.

29.Визначте поняття (одним словом):

Ділянка громадських земель, яку виділяли селянинові в особисту власність, коли він виходив із громади. Набув поширення в період столипінської аграрної реформи.

30.Визначте поняття (одним словом):

Політична концепція, проголошена Д. Донцовим на II Студентському з'їзді у Львові, головною тезою якої є ідея політичного відокремлення українських земель від Російської імперії.

31.Визначте поняття (одним словом):

Баптистська секта, що виникла в середині XIX ст. в Російській імперії, а на початку XX ст. стала найпоширенішою з усіх сектантських рухів на території України, особливо Херсонщині, Катеринославщині та Волині. її послідовники щодня зобов'язувались одну годину присвячу­вати читанню Біблії та співанню псалмів. До 1905 р. була офіційно заборонена царською владою.

32.Визначте поняття (одним словом):

Назва української націоналістичної течії, засновником якої на початку XX ст. став М. Міхновський. Головною метою своєї діяльності учасники цього руху визнавали проголошення української незалежної держави.

У завданнях 33—36 знайдіть і виправте помилки в історичному тексті.

33.Знайдіть і виправте в історичному тексті помилку:

На початку XX ст. у промисловості розгортається процес укрупнення капіталу і виробничих потужностей. Першою і найпоширенішою фор­мою монополізації стає утворення артілей.

34.Знайдіть і виправте в історичному тексті помилку:

Унаслідок розколу РУП розгорнувся бурхливий процес формування українських політичних партій у Наддніпрянщині. У 1905 р. унаслідок об'єднання УДП та УСДРП сформувалась нова партія ліберального спря­мування — УДРП.

35.Знайдіть і виправте в історичному тексті дві помилки:

Наприкінці XIX — на початку XX ст. в Західній Україні почала швидко розвиватись вуглевидобувна галузь промисловості. Поштовхом до цього став переворот у технічному оснащенні, а також зростання кіль­кості кваліфікованих робітників. Не менш важливим чинником приско­рення стало те, що ця галузь промисловості повною мірою контролю­валась вітчизняним капіталом.

36.Знайдіть і виправте в історичному тексті помилку:

На початку XX ст. в архітектурі поширюється український стиль, піоне­ром якого став Ф. Вовк. Суть цього напряму полягала у використанні при будівництві елементів українського бароко і народного дерев'яно­го будівництва. Найбільш яскравим прикладом втілення українського стилю в архітектурі є будинок Полтавського губернського земства.

У завданнях 37—40 вставте в історичний текст пропущені слова.

37. Вставте в історичний текст пропущену абревіатуру:

Посилення гонінь проти представників українського національного руху після революції 1905-1907 рр. засвідчило неготовність УДРП до підпільної діяльності. В результаті цього у 1908 р. з її ініціативи було створено нову безпартійну українську національну організацію ___________.

38.Вставте в історичний текст пропущені ім'я та прізвище особи:

У травні 1906 р. почала свою роботу І Державна дума. 102 її депутати, обрані від українських губерній, об'єдналися в окрему парламентську громаду. Її очолив відомий земський діяч із Чернігівщини __________________________.

39.Вставте в історичний текст пропущений термін (двома словами):

Захисником українства у Закарпатті був мукачівський єпископ Юлій Фірцак, який активно боровся не лише проти культурно-релігійного, а й економічного гноблення українців. На його протести змушені були реагувати офіційні владні кола Будапешта. Було проведено низку реформ для покращення становища українців, що увійшли в історію під назвою ___________________________________________.

40.Вставте в історичний текст пропущену назву регіону:

На початку XX ст. національний рух у__________________ залишався слаб­ким. У політичному і культурному житті цього краю переважали мос­квофіли. Чи не єдиною проукраїнськи налаштованою залишалась група інтелігенції, що гуртувалась навколо тижневика «Наука». За словами М. Драгоманова, цей край на початку XX ст. залишався для українських земель «пораненим братом».

У завданнях 41—42 продемонструйте навички роботи з ілюстраціями та історичною картою.

41.Встановіть відповідність між прізвищами історичних діячів почат­ку XX ст. та їх фотографіями:

а)М. Аркас;

б)Є. Чикаленко;

в)Д. Донцов;

г)Ф. Вовк.42. Позначте на мапі регіон, у якому на початку ХХ ст. найбільше селян вийшло з громад, заснувавши хуторське господарство:

1.Волинська губернія; 2.Київська, Подільська, Чернігівська губернії;

3.Полтавська губернія; 4.Харківська, Катеринославська, Таврійська, Херсонськагубернії.


Каталог: teachers -> gerasimenco -> history room -> pupil pg
pupil pg -> Тест 27. Україна в період загострення кризи радянської системи
pupil pg -> Тест 28. Розпад Радянського Союзу І відродження незалежності України у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Рішення про початок непу в 1921 р.: а)vii з'їзд рсдрп(б); б)X з'їзд ркп(б); в)xv з'їзд вкп
pupil pg -> Тест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Тест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Тест 22. Радянська модернізація (1928-1938) у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
pupil pg -> Рішення про утворення раднаргоспів: а 1955 р.; б 1956 р.; в 1957 р.; г 1958 р. Вкажіть сільськогосподарську культуру, вирощування якої напо­легливо нав'язувалося в період правління в СРСР м. Хрущова: а картопля
pupil pg -> Тест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 16. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії у другій половині ХІХ ст. Культура України у другій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть, до якої нової форми боротьби вдавались селяни Захід­ної України у другій половині XIX ст
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 28. Розпад Радянського Союзу І відродження незалежності України у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть місце підписання угоди між керівниками України, Росії та Білорусі про припинення існування СРСР І створення снд 8 грудня...
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 29. Україна в умовах незалежності у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Визначте політичну силу, яка мала найбільшу фракцію у Верхов­ній Раді у перше десятиліття незалежності України
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 13. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть, яке з українських міст Російської імперії мало статус вільного порту
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconТест 22. Радянська модернізація (1928-1938) у завданнях 1—4 вкажіть одну правильну
Вкажіть політичних діячів, які стали жертвами сталінських репре­сій у 30-ті роки XX ст
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconІсторія України. Тест 17. Українські землі наприкінці XVII – початку XVIII ст
...
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconМалієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
Розділ ІІ україна на початку ХХ ст. Вплив процесів модернізації на українське суспільство
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconПлани-конспекти розробок модульних уроків з історії України в 11-му класі до розділу: ”Післявоєнна відбудова й розвиток України в 1945-на початку 1953 рр
Значення періоду відбудови для подальшого розвитку України в другій половині ХХ ст
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconПрограма навчальної дисципліни історія України кінця XVIII початку ХХ століття
Варіативної частини освітньо-професійної програми сво львівського національного університету імені Івана Франка галузі знань 0203...
Тест 17. Новітня історія України Наддніпрянська Україна на початку ХХ ст. Західноукраїнські землі на початку ХХ ст. Культура України на початку ХХ ст. У завданнях 1—4 вкажіть одну правильну iconСловник фіксує новостворені І запозичені слова, що з’явилися в періодичних, літературно-критичних, науково-популярних виданнях, художніх творах, засобах масової інформації, усному мовленні кінця ХХ початку ХХІ ст
Словник новотворів української мови початку ХХІ століття / Упорядники. – Кривий Ріг, 2005. – 158 с


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка