Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 рокуСкачати 413.63 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації16.03.2018
Розмір413.63 Kb.
1   2   3

А

2

Б

5

В

1

Г

4Писемність, освіта, наукові знання та література Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 136–139.

50

Установіть відповідність між подіями та періодами, упродовж яких вони відбувалися:

 1. діяльність у Львові гуртка “Руська трійця”;

 2. реформи Олександра ІІ в Російській імперії;

 3. оборона Севастополя під час Кримської війни;

 4. реформи Марії-Терезії та Йосифа ІІ в Австрійській імперії.

 1. 1854–1855 рр.;

 2. 1832–1837 рр.;

 3. 1770-і – 1780-і рр.;

 4. 1892–1893 рр.;

 5. 1860-і – 1870-і рр.


А

2

Б

5

В

1

Г

3Західноукраїнсь-кі землі та Наддніпрянська Україна наприкінці XVIII – першій половині ХІХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 81–82, 91–92, 126–136.

51

Установіть відповідність між назвами договорів (угод) та інституціями, представники яких їх підписували:

 1. Брестський договір з Німеччиною та її союзниками (1918);

 2. Варшавська угода (1920);

 3. Ризький мирний договір (1921);

 4. мирний договір з Литвою (1921) та договір про дружбу і братерство з Туреччиною (1922).

 1. Раднаркоми РСФРР та УСРР;

 2. Раднарком УСРР;

 3. Директорія УНР;

 4. Рада Народних Міністрів УНР;

 5. Рада Міністрів Української Держави П. Скоропадського.


А

4

Б

3

В

1

Г

2Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920). УСРР в умовах непу (1921–1928)

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 68–182.

52

Установіть відповідність між митцями та сферами їхньої творчості: 1. Є. Мірошниченко, Г. Ціпола;

 2. П. Майборода, А. Штогаренко;

 3. А. Роговцева, К. Степанков;

 4. І. Драч, М. Вінгаровський.

  1. музика;

  2. література;

  3. оперний спів;

  4. театр;

  5. живопис.


А

3

Б

1

В

4

Г

2Культура і духовне життя України в період загострення кризи радянської системи

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 119–120.

53

Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

 1. протекціонізм;

 2. ембарго;

 3. демілітаризація;

 4. концесія.

 1. передача в експлуатацію на певних умовах державних земельних ділянок, покладів корисних копалин, підприємств іноземним компаніям;

 2. економічна політика держави спрямована на захист власної економіки від іноземної конкуренції;

 3. одночасне закриття всіх військових підприємств і масове звільнення робітників і службовців;

 4. заборона державою ввезення або вивезення з країни товарів, послуг, валютних цінностей;

 5. роззброєння, ліквідація згідно з міжнародними угодами військових споруд та укріплень на певній території.


А

2

Б

4

В

5

Г

1Облаштування повоєнного світу. Версальський договір. Західні демократії. Соціально-економічний розвиток країн

Ладиченко Т. Всесвітня історія: 10 клас: Підручник. К.: А. С. К. 2003.

54

Установіть хронологічну послідовність подій:

 1. Андрусівське перемир’я між Московською державою та Річчю

Посполитою;

 1. гетьманування І. Виговського;

 2. Хотинська війна;

 3. створення першої Малоросійської колегії.


1

В

2

Б

3

А

4

ГУкраїнські землі під владою Речі Посполитої. Українські землі в другій половині XVII – першій половині XVIIІ ст.

Власов В. Історія України: Підручник для 8-го класу. – К.: Генеза, 2005. – С. 40–41, 137–142, 151, 211.

55

Установіть хронологічну послідовність подій:

 1. Маніфест Миколи ІІ про проголошення громадянських свобод;

 2. скасування панщини на західноукраїнських землях;

 3. заснування в Одесі Новоросійського університету;

 4. ліквідація полкового устрою Слобідської України.1

Г

2

Б

3

В

4

АУкраїнські землі в другій половині XVІII – початку ХХ ст.

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 13, 95, 221, 267.

56

Установіть хронологічну послідовність подій:

 1. підписання мирного договору між УНР і Німеччиною та її союзниками;

 2. проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР;

 3. проголошення автономії України Першим Універсалом Центральної Ради;

 4. створення Директорії УНР.

1

В

2

А

3

Г

4

БУкраїнська революція. Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920)

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 21, 68–69, 85–86, 101–102.

57

Установіть хронологічну послідовність подій:

 1. відставка П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ;

 2. початок членства Української РСР в ООН;

 3. доповідь М. Хрущова на ХХ з’їзді КПРС “Про культ особи та його наслідки”;

 4. проведення операції “Вісла”.

1

Б

2

Г

3

В

4

АПіслявоєнна відбудова України. Україна в умовах десталінізації

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 7, 49, 93.

58

Установіть хронологічну послідовність подій:

 1. перший у світі політ людини в космос;

 2. початок реалізації “плану Маршалла”;

 3. “оксамитові” революції в країнах Східної Європи;

 4. укладання Паризької угоди щодо В’єтнаму та припинення американської агресії.

1

Б

2

А

3

Г

4

ВМіжнародні відносини в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С.43, 89, 231, 328–339.

59

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“Помер великий князь руський Ярослав. І заповів синам своїм: “Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяславль, а Ігорю – Володимир, а В’ячеславу – Смоленськ”.Який порядок престолонаслідування заповів Ярослав Мудрий? Чи виконали сини його заповіт?

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Київська Русь за наступників Ярослава. Правління Ярославичів

Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7-го класу. – К.: Генеза, 2003. – С. 86–88.

60

Прочитайте уривок і дайте відповідь на запитання.

“Замість того, щоб довічно відчувати благоговійні почуття до осіб августійшої фамілії, які удостоїли його викупити з кріпосництва, писав вірші малоросійською мовою найобурливішого змісту. ... З його віршами в Малоросії могли виникати та укорінятися думки про ... можливість існування України як окремої держави. ... Почав писати підбурливі твори ще з 1837 р. ... за підбурливий дух і зухвалість, що виходила за всякі межі, його потрібно визнати одним з найнебезпечніших злочинців. ... за писання віршів ... призначити рядовим в Оренбурзький окремий корпус”.Кого і за що влада вважала “найнебезпечнішим злочинцем”?

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Український національний рух наприкінці ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство

Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9-го класу. К.: Генеза, 2005. – С. 74–77, 109.

61

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“Народе Український! Народе селян, робітників, трудящого люду!

Волею своєю ти поставив нас, Українську Центральну Раду, на сторожі прав і вольностей Української землі.

... Хай Україна буде вільною. Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на Вкраїні дають вибрані ... Всенародні Українські Збори (Сейм).

... Ми гадали, що Центральне Російське Правительство простягне нам руку ... Але Тимчасове Російське Правительство одкинуло всі наші домагання...

І через те ми, Українська Центральна Рада, видаємо сей Універсал ... і оповіщаємо: однині самі будемо творити наше життя”.Коли (місяць, рік) та чому був прийнятий і проголошений цитований Універсал?

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Проголошення автономії України. Наростання політичної боротьби в Україні у липні – жовтні 1917 р.

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 21–23, 26.

62

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“Під вогнем артилерії та ударами німецької авіації змушені були воїни проводити переправу. Війська часто переправлялися через Дніпро без танків і важкої артилерії. Під вогнем ворога пливли на правий берег воїни хто як міг: тримаючись за колоди, дошки, плащ-палатки, напхані соломою. Тонули тисячами в холодній листопадовій воді”.У якому році відбулася описана подія та які наслідки вона мала?

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Україна в 1943 р. Падіння “Східного валу”

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 340–342.

63

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання.

“За рішенням Потсдамської конференції утворювався Міжнародний військовий трибунал для Далекого Сходу, який мав засудити головних японських воєнних злочинців. Суду було віддано 28 осіб. Сімом злочинцям було винесено смертний вирок, 16 – довічне ув’язнення. Серед страчених були колишні прем’єр-міністри Японії, військовий міністр, представники вищого генералітету”.Упродовж якого періоду та в якому місті проходив трибунал над японськими воєнними злочинцями?


Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Завершення та підсумки Другої світової війни

Бердичевський Я., Ладиченко Т. Всесвітня історія:1945–1997: 11 клас. – К.: А. С. К., 1998. – С.8–12.

64

Прочитайте текст і дайте відповідь на запитання до нього.

“... Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною державою українського народу.

З усіма сусідніми державами ... ми хочемо жити в згоді і приязні, але ні одна з них не може втручатися в життя самостійної Української Республіки...

Отож, насамперед приписуємо правительству республіки нашої, – Раді Народних Міністрів, – від цього дня вести розпочаті вже нею переговори про мир ... цілком самостійно й довести їх до кінця...

Що ж до так званих більшовиків ... що нищать та руйнують наш край, то приписуємо правительству ... твердо й рішуче взятися до боротьби з ними... Народна Українська Держава повинна бути вичищена від насланих з Петрограду найманих насильників, які топчуть права Української Республіки.

Так само приписуємо встановити державно-народний контроль над всіма банками...

... Усі демократичні свободи, проголошені ... Українська Центральна Рада підтверджує і, зокрема, проголошує: в самостійній Народній Українській Республіці нації користуватимуться правом національно-персональної автономії...”.

Запитання до тексту джерела:1. Укажіть назву цитованого документа та коли (місяць, рік) він був проголошений. (2 бали)

2. За яких обставин було проголошено незалежність УНР? (2 бали)

3. На яких засадах Центральна Рада прагнула будувати свої стосунки з сусідніми державами? (1 бал)

4. З ким пропонувалося довести мирні переговори до кінця? Чи вдалося це зробити? (2 бали)

5. У який спосіб вдалося “вичистити” державу “від насланих з Петрограду насильників”? Як ви вважаєте, чи вдалося Центральній Раді зміцнити цим свої позиції в суспільстві? Чому? (2 бали)

6. Визначте історичне значення проголошення незалежності УНР. (1 бал)

Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Війна радянської Росії з Українською Народною Республікою. Проголошення незалежності УНР

Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1917–1945. 10 клас. К.: Генеза, 1998. – С. 53–59.

65

Які заходи, здійснені в промисловості та сільському господарстві України середини 1950-х – середини 1960-х років, мали позитивні, а які негативні наслідки? Чому?


Схема оцінювання подано нижче в таблиці

Стан економіки України наприкінці 1950-х – у першій половині 1960-х років

Турченко Ф. та інш. Новітня історія України. (1945–1998): Підручник для 11-го класу. К.: Генеза, 1998. – С. 58–69.


СХЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ВІДКРИТИХ ЗАВДАНЬ ТЕСТУ З ІСТОРІЇ ЗНО 2007 РОКУ


59

Змістові елементи правильної відповіді

Бали

Заповів наслідування київського столу за принципом старшинства – від старшого брата меншому. Не виконали. Після короткострокового співправління (тріумвірат Ярославичів) брати розпочали міжусобні війни

2

Відповідь неправильна або відсутня

0


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconТест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року
Укажіть назву грецького міста-колонії, заснованого на Бузькому лимані, неподалік сучасного Миколаєва
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconВідповіді на тести зно з історії України 2010 року (І сесія) Історія України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Перша сесія
Основна сесія №1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року icon1. Найдавніший, за писемними джерелами, народ Північного Причорномор’я – це кіммерійці
України. Відповіді на завдання тесту з історії України зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року. Друга сесія
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconМетодичні рекомендації щодо підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови І літератури
України (з офіційного звіту про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати...
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconОсновна сесія №2 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
У результаті адміністративної реформи, великий київський князь Володимир Святославич
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»

Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconПро затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти
Відповідно до частини 3 статті 45 Закону України "Про вищу освіту", з метою організованого проведення зовнішнього незалежного оцінювання...
Тест з історії зовнішнього незалежного тестування 2007 року iconІсторія України зно 2009
Тестування з історії України проводилося з метою визначення рівня навчальних досягнень учасників тестування та ступеня їхньої підготовленості...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка
Інформації
Інформація
Автореферат
Диплом
Довідка
Додаток
Закон
Звіт
Картка
Книга
Конкурс