Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часиДата конвертації10.01.2018
Розмір96,8 Kb.

Тестове контрольне опитування. Варіант 1

Тема 1. Історія та культура населення України в стародавні часи.
1. Які заняття людей були основою ведення привласнюючого господарства?

А землеробство, скотарство, рибальство;

Б мисливство, збиральництво, рибальство;

В збиральництво, тваринництво, рибальство;

Г землеробство, збиральництво, мисливство.
2. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються наскальні малюнки та різьблені орнаменти?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліт
3. Дайте визначення поняттю тотемізм

А. віра в надприродні властивості неживої природи, поклоніння неживим предметам.

Б. віра в уміння людини впливати на інших людей, тварин, явища природи.

В. віра в спільного для колективу предка – певну тварину або рослину.

Г. віра в існування душі та духів, що ніби то управляють усім світом.
4. Головна ознака неолітичної революції – це  

А відокремлення ремесла від сільського господарства

Б відокремлення скотарства від землеробства

В перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого

Г переході від матріархату до патріархату
5. Який народ на території України першим розпочав виплавляти залізо з болотяної руди, називався «уславлені кобилодойці», а також залишив після себе кам’яні стели без голів?

А племена трипільської культури.

Б східні слов’яни.

В кіммерійці.

Г скіфи.
6. Панування скіфських племен у степах Північного Причорномор’я припадає на період

А неоліту.

Б енеоліту.

В бронзового віку.

Г раннього залізного віку.
7. Який народ в історичних джерелах ототожнюють з амазонками?

А східні слов’яни.

Б сармати.

В кіммерійці.

Г скіфи.
8. Велике розселення слов’ян тривало впродовж

А І ст. до н. е. – І ст. н. е.

Б І – ІІ ст.

В ІІІ – IV ст.

Г V – VII ст.
9. Позначте твердження, які характеризують діяльність населення трипільської культури (4 правильні відповіді):

1 користувалися мідним і залізним знаряддям праці;

2 займалися орним землеробством;

3 виготовляли плоскодонну багатоколірну кераміку;

4 мешкали поселеннями, житло мало тип куреня, укритого шкурами тварин;

5 практикували культ родючості;

6 насипа́ли на похованнях кургани;

7 панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»;

8 споруджували “протоміста” з 2-3-поверховими глинобитними житлами.

Тестове контрольне опитування. Варіант 2

Тема 1. Історія та культура населення України в стародавні часи


 1. В основу періодизації стародавньої історії України покладено

 1. заняття первісної людини.

 2. природно-кліматичні умови.

 3. антропологічний тип людини.

 4. матеріал виготовлення знарядь праці.

2. Дайте визначення поняттю анімізм 1. віра в надприродні властивості неживої природи, поклоніння неживим предметам.

 2. віра в спільного для колективу предка – певну тварину або рослину.

 3. віра в існування душі та духів, що ніби то управляють усім світом.

 4. віра в багатьох богів, які ототожнюють сили природи

3. Винайдення первісною людиною лука та стріл сталося в добу 1. палеоліту

 2. мезоліту

 3. неоліту

 4. енеоліту


4. Які заняття людей були основою ведення відтворюючого господарства?

А землеробство, скотарство;

Б мисливство, збиральництво;

В збиральництво, тваринництво;

Г землеробство, мисливство.
5. Освоєння нового матеріалу для виготовлення знарядь праці – міді, існування Трипільської культури – це характерні риси розвитку людського суспільства в епоху


 1. палеоліту.

 2. мезоліту.

 3. неоліту.

 4. енеоліту.


6. Найдавнішу згадку про кіммерійців містить

А «Одіссея» Гомера.

Б «Історія» Геродота.

В «Грецька історія» Ксенофонта.

Г «Історія Пелопоннеської війни» Фукідіда.
7. У мистецтві яких народів був поширений звіриний стиль?

А племена трипільської культури

Б слов’яни

В скіфи


Г кіммерійці
8. Богом грому та блискавки у давніх слов’ян був

А Перун.

Б Велес.

В Сварог.

Г Даждьбог.
9. Що з наведеного стосується історії сарматських племен? (4  правильні відповіді)

 1. за легендою, вони походили від шлюбів скіфів з амазонками

 2. виготовляли «палеолітичні Венери»

 3. їх називали «керовані жінками»

 4. в мистецтві залишили по собі царські кургани, «кам’яні баби»

 5. винайшли гончарне коло

 6. поширення християнства

 7. збереження пережитків матріархату

 8. перемога над перським царем Дарієм І

Тестове контрольне опитування. Варіант 3

Тема 1. Історія та культура населення України в стародавні часи

1. Первісна людина з’явилася на території сучасної України близько

 1. 2 млн років тому.

 2. 1 млн років тому.

 3. 500 тис. років тому.

 4. 250 тис. років тому.


2. Стоянка первісних людей Королеве на Закарпатті є пам’яткою

А палеоліту.

Б мезоліту.

В неоліту.

Г енеоліту.
3. Дайте визначення поняттю фетишизм

А. віра в надприродні властивості неживої природи, поклоніння неживим предметам.

Б. віра в уміння людини впливати на інших людей, тварин, явища природи.

В. віра в спільного для колективу предка – певну тварину або рослину.

Г. віра в існування душі та духів, що ніби то управляють усім світом.
4. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях люди приручили перших диких тварин?

А палеоліту

Б мезоліту

В неоліту

Г енеоліт
5. Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого – це характерна риса розвитку людського суспільства в епоху


 1. палеоліту

 2. мезоліту

 3. неоліту

 4. енеоліту


6. Найдавніший народ Північного Причорномор’я – це

А гуни.

Б скіфи.

В сармати.

Г кіммерійці.
7. Позначте, який народ завдав нищівної поразки війську перського царя Дарія І:

 1. кіммерійці;

 2. скіфи;

 3. сармати;

 4. готи.


8. Перший великий суспільний поділ праці (бронзовий вік) полягав у

А відокремленні ремесла від сільського господарства

Б відокремленні скотарства від землеробства

В переході від привласнюючого господарства до відтворюючого

Г переході від матріархату до патріархату
9. Що з наведеного стосується історії скіфських племен? (4 правильні відповіді)

1 налагоджували торговельні зв’язки із трипільцями

2 утверджували монотеїстичну релігію

3 створювали поховальні пам’ятки – царські кургани

4 ставили «кам’яні баби» - статуї, присвячені культу предків

5 створювали загони важкоозброєної піхоти

6 винайшли гончарне коло

7 панування в образотворчому мистецтві «звіриного стилю»

8 перемогли перського царя Дарія І

І рівень складності.

1. Які заняття первісних людей були основою ведення привласнюючого господарства?

А землеробство, скотарство, рибальство;

Б мисливство, збиральництво, рибальство;

В збиральництво, тваринництво, рибальство;

Г землеробство, збиральництво, мисливство.


2. Християнство на Русі було проголошено державною релігією у

 1. 988 році

 2. 990 році

 3. 980 році

 4. 998 році

3. Хто з князів почав створювати перші школи? 1. Володимир Великий

 2. Ярослав Мудрий

 3. Святослав Ігорович

 4. Володимир Мономах

4. Ілюстрація є фрагментом сторінки Радзивіллівського літопису, де розповідається про хрещення великого київського князя Володимира Великого. Така картинка в рукописних творах називається
https://lh3.googleusercontent.com/x8hakpfcblxehqdaujuc62b90zp38npdap4wk5klflxfw-8vltgyevxnqbyuzcfuqdhidwvruy4t2jq0xkkedrpqn6etiwamvgomm9qphjjnng0t117cnjik3qorjvhukwzue9x5wt3h3blapw

А фреска

Б мініатюра

В гравюра

Г мозаїка

5. Яке місто на Русі називали Царгородом? 1. Київ

 2. Новгород

 3. Рим

 4. Константинополь
 1. 6. «Апостол» (1574), «Буквар» (1574), Острозька Біблія (1581) є першими

 2. А друкованими на українських землях книгами, виданими І. Федоровим.

 3. Б рукописними книгами, створеними тогочасною українською мовою.

 4. В підручниками, надрукованими коштом православних братств.

 5. Г книгами, надрукованими коштом князя К. Острозького 1. 7. Про появу якого явища в театральному мистецтві йдеться в уривку з історичного джерела? «У братських школах, академіях учні писали вірші, промови, а потім виголошували їх. Виконавці виходили на сцену й декламували текст, об’єднаний спільною темою. Шкільні вистави присвячувалися християнським святам, впливовим особам, важливим подіям. Вистава тривала досить довго, тому глядачам давали перепочинок, пропонуючи їхній увазі в перервах між діями спектаклю театралізовані сценки народно-побутової тематики».

 1. А комедія

 1. Б містерія

 1. В прелюдія

 1. Г інтермедія
 1. 8. Кого Станіславський називав «сонцем української музики»?

 1. М.Лисенка

 2. М.Леонтовича

 3. С.Гулак-Артемовськогоhttp://www.fotodom.com.ua/index2.php?option=com_datsogallery&func=slideshow&catid=3&id=100

 4. А.Веделя

9. У якому архітектурному стилі збудовано Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври?  1. А класичному

  2. Б романському

  3. В готичному

  4. Г бароко
 1. 10. З іменами Леся Курбаса, Амвросія Бучми, Богдана Ступки пов’язаний розвиток

 1. А монументального мистецтва.

 1. Б театрального мистецтва.

 1. В музичного мистецтва.

 1. Г оперного мистецтваІІ рівень складності.
4. Установіть відповідність між прізвищами митців і фактами їхньої творчої біографії.

 1. О. Гончар

 2. С. Параджанов

 3. Л. Костенко

 4. Л. Биков

 5. М. Кропивницький

А кінорежисер, автор фільмів «В бій ідуть одні старики», «Ати-бати, йшли солдати»

Б письменник, громадський діяч, автор трилогії «Прапороносці», романів «Тронка», «Собор», «Берег любові»

В режисер, актор, засновник першого українського театру – «Театру корифеїв»

Г поетеса, автор збірок «Проміння землі», «Мандрівки серця», романів у віршах «Маруся Чурай», «Берестечко»

Д кінорежисер, автор фільмів «Українська рапсодія», «Квітка на камені», «Тіні забутих предків», «Цвіт граната»


ІІІ рівень складності.
Розкажіть про заснування Острозької слов'яно-греко-латинської академії. У чому історичне значення цього закладу?                          
Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconТестове завдання з історії України. 11 клас І варіант
Завдання 1-20 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді...
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconУроку. Відомості про кількість населення в давні часи. Кількість і густота населення, їх територіальні
Практична робота №3. Побудова графіка зміни кількості населення за певний період
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconМіністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської обласної державної адміністрації відділ освіти васильківської районної державної адміністрації письменська середня загальноосвітня школа
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconКонтрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни І -варіант
Підсумкова контрольна робота за І семестр Україна на карті світу Населення України. Загальна характеристика господарства країни
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи icon«Роки «застою» (1964 1985)»
Ппз «Всесвітня історія за програмою 11-х класів» видавництва «Дієз-продукт», атлас «Новітня історія (1939 – 2003 рр.) 11 клас., картки...
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconТема. Культура І духовне життя в Україні наприкінці 1950 у першій половині 1960-х рр
Опрацюйте параграф №22 підручника ( Турченко Ф. Г. Новітня історія України. 1939 – початок XXI ст ), документи №№1 -3 на с. 154 –...
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconНемає прав без обов’язків ( виховна година )
У стародавні часи у людей виникла необхідність відстоювати свої права. Спочатку це робили силою. Слабка людина не мала жодних прав,якщо...
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconІсторія української культури
Стародавні кочівники кіммерійці, жили на території Північного Причорномор'я в період
Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconТема: Початок дослідження території України. Географічні відомості про територію України в античні часи, у літописах І «Повісті минулих літ», відомості в добу Середньовіччя. Перші карти України Г. Л. Боплана

Тестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи iconКонтрольна робота з дисципліни Історія України
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка