Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіантСкачати 123,24 Kb.
Дата конвертації11.04.2017
Розмір123,24 Kb.

Тестове завдання з історії України. 11 клас
І варіант
Завдання 1-20 мають чотири варіанти відповідей, з яких лише один правильний. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді та позначте його у бланку відповідей згідно з інструкцією.


 1. Позначте подію церковного життя, пов’язану з ім’ям Іпатія Потія:

 1. надання Києво-Печерському монастирю права ставропігії;

 2. заснування Київського Богоявленського братства;

 3. відновлення Київської православної митрополії;

 4. утворення греко-католицької церкви в Речі Посполитій.
 1. Яке з поданих нижче тверджень є правильним?

А У 850 р. Олег, підступно вбивши князя Аскольда, захоплює владу в Києві та стає повновладним князем, правлячи державою від імені Рюрика.

Б Після смерті Рюрика у 912 р. великим київським князем став його син – Ігор, якому вперше вдалося укласти мирну угоду з печенігами.

В Приборкавши повстання деревлян, княгиня Ольга регламентувала стягнення данини, встановивши її розміри та пункти збору.

Г Упродовж 971–972 рр. князь Святослав здійснює свій перший переможний похід проти Волзької Булгарії.
3. У якому році Галицьке та Волинське князівства було об’єднано в єдину державу?

А 1171 р.;

Б 1185 р.;

В 1199 р.;

Г 1205 р.
4. Укажіть положення, які розкривають основний зміст Білоцерківського договору 1651 р.:

1) гетьман позбавлявся права дипломатичних зносин з іноземними державами;

2) територія Гетьманщини охоплювала Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводства;

3) козацький реєстр встановлювався в 20 тис. осіб;

4) у Києві розміщувався польсько-литовський загін у 12 тис. осіб;

5) козацька територія визнавалася в межах Київського воєводства;

6) магнати та шляхта одержали дозвіл вернутися до своїх маєтків;

7) козацький реєстр мав становити 40 тис. осіб.

Варіанти відповіді:

А 1, 2, 3, 6;

Б 2, 4, 6, 7;

В 1, 3, 5, 6;

Г 3, 4, 5, 6.
5. Яка суспільна верства наприкінці XVI – на початку XVII ст. відігравала вирішальну роль в утворенні братств?

А шляхта;

Б козацтво;

В духовенство;

Г міщанство.

6. Укажіть прізвище діяча, якому належать наступні факти біографії: «У 1812 р. під час російсько-французької війни, з дозволу генерал-губернатора, сформував на Полтавщині 5-й український козачий полк. Упродовж 1817–1821 рр. – директор Полтавського театру».А І. Котляревський;

Б П. Гулак-Артемовський;

В М. Садовський;

Г І. Карпенко-Карий.
7. Острогозький, Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський – це козацькі полки:

А Лівобережної Гетьманщини;

Б Слобідської України;

В Правобережної Гетьманщини;

Г Вольностей Війська Запорозького.
8. Укажіть події, сучасником яких був Іван Франко:

1) утворення Русько-Української радикальної партії;

2) скасування панщини на західноукраїнських землях;

3) скликання першої Державної думи Російської імперії;

4) відкриття університету у Львові;

5) Емський указ імператора Олександра ІІ;

6) створення легіону Українських січових стрільців;

7) видання «Руською трійцею» альманаху «Русалка Дністровая».

Варіанти відповіді:

А 1, 2, 4, 6;

Б 2, 4, 5, 7;

В 1, 3, 5, 6;

Г 2, 3, 6, 7.
9. Програмним документом якої організації була «Руська правда» П. Пестеля?

А Руської трійці;

Б Північного товариства декабристів;

В Товариства об’єднаних слов’ян;

Г Південного товариства декабристів.
10. Яке твердження відображає ставлення Товариства українських поступовців до Антанти та її противників в ході Першої світової війни?

А українці мають зайняти нейтральну позицію і не підтримувати жодну з воюючих сторін, бо жодна з них «не могла викликати співчуття ні цілями, ані способами боротьби»;

Б українці підтримують Троїстий союз, бо, «ідучи війною, Росія грозить загином українському життю, яке знайшло охорону у конституційному устрої австрійської держави»;

В українці повинні виступити проти обох воюючих сторін, щоб вибороти «єдину, нероздільну, вільну, самостійну Україну від Карпатів аж по Кавказ»;

Г українці мають бути цілком лояльними до влади й готовими чесно, «не піддаючись на провокації, виконати свій обов’язок громадян Росії в цей тяжкий час до кінця».

11. Хто був лідером самостійників доби Української Центральної Ради?А А. Ніковський;

Б С. Петлюра;

В М. Міхновський;

Г С. Єфремов.
12. Чи правильне твердження?

Другий Універсал Української Центральної Ради:

1) покладав вирішення питання автономії України на Всеросійські Установчі Збори;

2) спричинив урядову кризу, яка стала прологом загальної політичної кризи

в Росії.

А обидва варіанти правильні;

Б тільки 1-й варіант правильний;

В тільки 2-й варіант правильний;

Г обидва варіанти не правильні.
13. Укажіть положення, які розкривають основний зміст політики українізації, здійснюваної в УСРР у 1920-х – 1930-х рр.:

1) усунення представників інших національностей з керівних посад і заміна

їх українцями;

2) підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності;

3) проголошення в республіці української мови державною;

4) розширення мережі навчальних і культурних закладів і друкування

засобів масової інформації мовою корінного населення;

5) заміна мов національних меншин українською мовою в системі освіти

республіки;

6) створення окремих адміністративно-територіальних одиниць в місцях

компактного проживання неукраїнського населення;

7) проведення культурно-освітньої роботи серед українців за межами

республіки.

Варіанти відповіді:А 1, 3, 4, 6;

Б 2, 3, 5, 7;

В 1, 3, 4, 6;

Г 2, 4, 6, 7.
14. В якому році було проголошено курс на індустріалізацію?

А 1921 р.;

Б 1925 р.;

В 1928 р.;

Г 1930 р.
15. Коли відбулася описана нижче подія?

«На подарованому Хрущовим «Лінкольн-зефірі» Патон діставався дерик-крана. А далі – пішки по вимостках зі шпалами. У червні всі пролітні споруди було змонтовано, всі зварювальні роботи на мосту успішно завершено. То була перемога. Перемога всього його великотрудного життя. Для випробування моста Патона, по ньому пустили бронетанкову колону легендарних «Т–34», до яких він теж доклав руки й серце».А перша половина 1940-х рр.;

Б друга половина 1940-х рр.;

В перша половина 1950-х рр.;

Г друга половина 1950-х рр.
16. Як називається «самвидавський» часопис, заснований у 1970 р. В. Чорноволом?

А «Смолоскип»;

Б «Український вісник»;

В «Хроніка поточних подій»;

Г «Сучасність і свобода».
17. На карті заштриховано території, що були приєднані до Київської Русі за князювання

А Олега;

Б Ігоря;

В Святослава;

Г Володимира.
18. Галицьку православну митрополію було створено за ініціативи князя

А Ярослава Мудрого;

Б Данила Галицького;

В Лева Даниловича;

Г Юрія І Львовича.
19. Унаслідок Першого поділу Речі Посполитої до володінь Австрійської монархії приєднано

А Волинь;

Б Закарпаття;

В Східну Галичину;

Г Північну Буковину.


 1. Яка організація в ході революції 1848 – 1849 рр. у Австрійській імперії домагалася поділу Галичини на дві частини: східну – українську та західну – польську?

А Головна руська рада;

Б Руська трійця;

В Руський собор;

Г Центральна рада народова.
У завданнях 21-22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви).


 1. Установіть відповідність між інституціями та прийнятими ними рішеннями:

1

Український національний союз;

А

проголошення Західно-української Народної Республіки;

2

Всеукраїнський хліборобський конгрес;

Б

прийняття першої Конституції УСРР;

3

Українська Національна Рада;

В

створення Директорії;

4

ІІІ Всеукраїнський з’їзд рад.

Г

ультиматум Раднаркому Українській Центральній Раді;Д

обрання П. Скоропадського гетьманом України.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4


 1. Установіть відповідність між суспільно-політичними подіями 1920-хх рр. та їх наслідками.
1 проголошення курсу на коренізацію в УСРР;

А

запровадження трудової мобілізації, заборонатоварно-грошових відносин і вільної торгівлі;

2 утворення Союзу РСР;

Б

зростання питомої ваги українців серед службовців партійно-державного апарату республіки;

3 утворення Всеукраїнської надзвичайної комісії по боротьбі з неписьменністю;

В

швидка відбудова промисловості, зростання продуктивності праці та фізичного обсягу продукції.;


4 проголошення курсу на нову економічну політику обрання.

Г

половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та вміли читати;
Д

Затвердження нового тексту Конституції УСРР, де юридично закріплювалися повноваження республіки.

А

Б

В

Г

Д

1
2
3
4

У завданнях 23-24 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблиці в тесті на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта.


 1. Установіть послідовність правління гетьманів:

А Іван Мазепа;

Б Петро Дорошенко;

В Данило Апостол;

Г Іван Скоропадський.
А

Б

В

Г

1

2

3

4 1. Установіть хронологічну послідовність подій:

А написання П. Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна»;

Б видання брошури М. Міхновського «Самостійна Україна» у Львові;

В перше видання трьох частин «Енеїди» І. Котляревського в Петербурзі;

Г перше видання «Кобзаря» Т. Шевченка в Петербурзі.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconТестове контрольне опитування. Варіант 1 Тема Історія та культура населення України в стародавні часи
...
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconТестові завдання: зміст, форма, структура
Кожне тестове завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. Тільки якісні завдання забезпечують високу...
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconВідділ освіти Баришівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Баришівської районної ради
Картки-завдання для використання на уроках історії України (Вступ до історії) у -Х класах. Дидактичний матеріал для шкільного курсу...
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconЗавдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії 015-2016 клас Завдання І
Розташуйте вислови, що стосуються історії Київської держави ІХ-ХІ століття у хронологічній послідовності
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconТестові завдання з історії України для -го класу. Тематичне оцінювання. №1 «Українські землі під владою Речі Посполитої» Варіант І рівень
Нереєстровій обрали гетьманом Тараса Федоровича, більше відомого під прізвиськом Трясило. У березні 1630 року він зі своїм військом...
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconЗавдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2011 -2012 н р. 10 клас І. Тестові завдання (по 0,5 б.)
Співвіднесіть імена історичних діячів та факти їх біографій
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconКонтрольна робота №2 (контрольний тест) «Орфографія» ІI варіант
Завдання 1-7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconКонтрольна робота №2 з української мови для 10 класу (контрольний тест) І варіант
Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconЗавдання ІІІ етапу (міського) Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії проведеної 9 лютого 2017 року клас
Коли ці події відбулись? (2 б.) До різниці між цими подіями додайте дату завоювання норманами Англії та відніміть кількість балканських...
Тестове завдання з історії України. 11 клас І варіант iconКонтрольна робота з історії 9 клас I рівень максимум балів за одне завдання 2
Який кочовий народ прийшов у степи України з території Монголії та Китаю, започаткувавши епоху Великого переселення народів?


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка