Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас)Скачати 86,85 Kb.
Дата конвертації29.09.2017
Розмір86,85 Kb.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ З УГОРСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ

(7 КЛАС)

(2014-2015 навчальний рік)
Кожна правильна відповідь з мови оцінюється 2-ма балами.

Правильну відповідь обвести кружечком, а де потрібно – дописати відповідь.
І частина – українська мова
1.Морфологія – це ...

а) розділ граматики ,що вивчає частини мови;

б) розділ граматики ,що вивчає лексичний склад мови;

в) розділ граматики ,що вивчає будову слова;

г) розділ граматики ,що вивчає звуковий склад мови;
2. За значенням і функціями розрізняють частини мови:

а) самостійні і службові;

б) самостійні, службові і вигук; .

в) змінні і незмінні;

г) самостійні і змінні.
3.Скільки є самостійних частин мови ?

а) 6;


б) 10;

в) 4;


г) 8.
4.У котрому рядку правильно названо самостійні частини мови?

а) іменник, сполучник,дієслово,займенник, прикметник,числівник;

б) іменник, прикметник,числівник, дієслово,частка, займенник;

в) іменник, займенник, числівник, дієслово,прикметник,прислівник;

г) іменник, прикметник, сполучник, частка, прийменник, вигук .
5. У котрому рядку всі слова є іменниками ?

а) читанка, відмінник, гнів, біль;

б) дошка, крейда,співати, радість;

в) глядач, циркач, копати, вісім;

г) вимова, левада, літити, зима.
6. У словах якого рядка всі іменники чоловічого роду?

а) біль, кір, насип,Сибір;

б) кір, грип, метро, степ;

в) кафе, розпродаж, розпач, щирість;

г) соловей, шофер, день,рослина.
7. У словах якого рядка всі іменники жіночого роду?

а) купіль, піаніно, гуаш, турист;

б) синь, радість, серце,поні ;

в) жирафа, путь, морозиво, золото;

г) філія, любов, клавіша, жовч.
8. Прикметники змінюються:

а.числами і відмінками;

б.за родами і відмінками;

в. за числами, за родами і відмінками (в однині);

г. тільки за родами.
9. Дієслово – це частина мови , яка:

а. вказує на назву предмета;

б. вказує на кількість предметів;

в. вказує на дію предмета;

г. вказує на ознаку предмета.
10. Установіть відповідність між словами та частинами мови, до яких вони належать.

а. Там, попідвіконню, добре, навесні. 1. Іменники.

б. Семеро, троє, вісім, мільйон. 2. Прислівники.

в. Четвірка, трійка, отара, зграя. 3. Займенники.

г. Дводенний, зелений, тризначний, 4. Прикметники.

десятирічний. 5. Числівники.11. Вкажіть рядок,у якому всі числівники кількісні :

а. сто, два, тисяча, сорок;

б. третій, три, десять, десятеро;

в. одна друга,п’ятнадцять, вісьмий;

г.восьмеро, вісімдесят, другий, шість .
12. У якому рядку всі слова є особовими займенниками?

а. Його, нею, нас, тобою.

б. Ваш, їхній, весь, всякий.

в. Сьомий, оцей, мамин, батьків.

г. Себе, хто, що, чий.

10. У якому рядку всі прислівники пи­шуться разом?

а. З/ранку, в/осени, в/літку, с/тиха.

б. По/нашому, ген/ген, на/світанку, у/зимку.

в. Далеко/далеко, з/відусіль, з/низу, на/право.

г. З/вечора, до/дому, на/щастя, по/літньому.

13. У котрому рядку всі числівники порядкові ?

а.першого, двадцятий, третьому,двадцять другому;

б. дев’ятьома,сімнадцятим, четвертого,чотирьох;

в. шістдесят, тисячний, п’ятий,шестеро;

г. двоє,кільканадцять, сотий,чотирнадцятий.
14. Позначте рядок, у якому всі прикметники є присвійними.

а. зозулин, сестрин, хліборобів, ковалів;

б. шевченківський, молочний братів, заячий;

в. доччин, Маріїн, чоловіків, інститутський

г. Миколин, бригадирів, дівчачий, бадьрий

15. У якому рядку всі дієслова з не пишу­ться разом?

а. Не/виконати, не/написати, не/бути, не/вміти.

б. Не/хотіти, не/дивитися, не/додивитися, не/знати.

в. Не/зрозуміти, не/забути, не/спитати, не/вка­зати.

г. Не/навидіти, не/хтувати, не/добачати, не/до­їдати.

16.Займенниками є слова:

а. мені, ти, ви, вас, тобі;

б. і, а, але, й ,до;

в. на, у, в, під, через;

г. для, біля, мені,ти.
17. Прислівник – це :

а. службова частина мови;

б. самостійна частина мови;

в. самостійна незмінна частина мови;

г. змінна частина мови.
18. Запишіть ,як ви розумієте вислів:

Прикусити язика-....

а. замовкнути;

б. зробити собі боляче;

в. розмовляти;

г. набрати в рот води.
19.Знайдіть правильну відповідь. Котра година?

а. вісім годин ранку;

б. восьма година;

в. сім годин шістдесят хвилин ;

г. двадцята година ранку.
20. Установіть відповідність між власни­ми назвами та тематичними

групами їх.

а. Закарпаття. 1. Власні імена людей.

б. Оксана. 2. Географічні назви.

в. Біблія. 3. Позначення предметів духовної культури.

г. "Антей" (літак). 4. Позначення предметів матеріальної культури.

5. Назви періодичних видань.


21.У якому рядку визначення прийменника правильне?
а) Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника та займенника від інших слів.
б) Прийменник — незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв'язку однорідних членів речення.
в) Прийменник — незмінна службова частина мови, що вживається для зв'язку частин складного речення.
г) Прийменник — незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
22. У якому рядку всі прийменники пишуться разом

а) Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.


б) По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.
в) В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.
г) На/впроти, у/зв'язку/з, поруч/з, з/метою, з/посер

д) За/для, відповідно/до, незалежно/від, о/крім, по/за.


23.У якому варіанті всі слова узгоджуються з словом моє?

а) зошит, батько, небо, лікарня;

б) курча, пальто, дівча, життя;

в) поле, липа, джміль, край.


24. У якому варіанти всі іменники написані правильно?

а) Київ, Карпати, вулиця музична, Марія;

б) Мукачево, Чорне Море, Дніпро, Галина;

в) Тихий океан, Тиса, Кримські гори, собака Дружок.25. У якому варіанті дієслова вжито тільки в дійсному способі?

а) жити, вчіть, встань, збудуй;

б) писав би, сядь, іде, сказав;

в) співає, танцює, зробить, пішов.


26.У якому варіанті всі дієслова доконаного виду?

а) пише, сказала, спить, написала, їсть, запитує, малював;

б) подивились, скопали, відпочили, записав, порадила, засміявся;

в) говорити, пішов, співає танцює, відповідав, допомогти.


27.Якщо дія відбувалася до того, як про неї повідомили, то який це час?

а) теперішній; б) минулий; в) майбутній.


28.В якому з поданих словосполучень виділене слово є прикметником?

а. Добре сказано. б. Довше їхати. в. Добре бажання.


29. До якої частини мови належать подані слова?

Гарно, добре, вранці, по-угорськи, додому, колись, сьогодні, вдень.

а.іменник,

б.прикметник,

в.прислівник,

г.займенник.
30.Спільнокореневими є іменники :

а. ручка,рукав,рукава;

б. риба,рибак,рибалка;

в. радість,радгосп,річка;

г. риба,рибі,рибою.


ІІ частина - українська література
31 .Дума – це:

а. пісні про важливі історичні події та конкретних історичних осіб;

б.народні, пісенно-епічні твори переважно героїчного змісту про важливі події та визначних героїв історії України;

в.пісні, які відтворюють громадське життя в усіх його виявах, зокрема стосунки між людьми різних прошарків.


32. Історична пісня – це:

а) великий пісенно-розповідний твір переважно героїчного змісту;

б) ліро-епічний твір героїчного характеру про важливі події минулого та видатних історичних осіб минулого;

в) пісня, яка відтворює громадське життя в усіх його виявах, зокрема стосунки між людьми різних прошарків.


33. Балада –це:

а. усний невеликий віршований твір, в якому зображені героїчні або незвичні фантастичні події переважно трагічного характеру, з гострими переживаннями дійових осіб;

б. народна пісня родинно-побутового змісту, в якій виражені глибокі переживання і почуття;

в. народний, пісенно-епічний твір переважно героїчного змісту про важливі події та визначних героїв історії України.


34. Учасником якого таємного політичного товариства був Т. Шевченко?

а. Народна воля.

б. Москвофіли.

в. Кирило-Мефодіївське братство.

г. Народовці.
35. В якій із названих дум головною темою є тема невільництва?

а. Дума про Марусю Богуславку;

б. Дума про козака Голоту.
36.Який історичний час описаний у„ Думі про козака Голоту”?

а. період боротьби проти панської шляхти;

б. початок боротьби запорізького козацтва проти татарських нападників;

в. період визвольної війни під проводом Б. Хмельницького.


37. З якого твору поданий уривок:

„...Ой, – каже, – татарине, ой сідай же ти, бородатий!

Либонь же ти на розум небагатий:

Ще козака не взяв,

А вже за його й гроші пощитав...?”

а) Дума про козака Голоту;

б) Дума про Марусю Богуславку.
38. Який із названих творів належить до народної думи?

а) „Ой був у Січі старий козак...”;

б) ,,Маруся Богуславка”;

в) ,,Маруся Чурай”.


39. Хто був зрадником у баладі „Ой був у Січі старий козак...”?

а. старий козак;

б. Гнатко з Кравчиною;

в. Сава Чалий.


40. Що козаки пропонували Марусі Богуславці?

а. очолити повстання;

б. піти з ними на батьківщину;

в. вбити турецького пана.


41. Події у повісті І. Франка «Захар Беркут» відбуваються:

а. у Карпатах;

б. на Волині;

в. на Чернігівщині.


42. Тугар Вовк – це:

а. сільський староста;

б. боярин;

в. воєвода.


43. Пізнайте героя за його портретом:

«...Плечистий, підсадкуватий, з грубими рисами лиця і грубим, чорним волоссям» - це:

а. Максим Беркут;

б.Тугар Вовк;

в. Захар Беркут.44. Вказати роки життя і смерті Т. Г. Шевченка.

а) 1856 – 1916;

б) 1814 – 1860;

в) 1814 – 1861.


45 Кого образно називають Кобзарем?

а) М. Коцюбинського;

б) І. Франка;

в) Т. Шевченка.


46. В якому році Т. Г. Шевченка викуплено з кріпацтва?

а) 1838;


б) 1839;

в) 1840.
47. Де було вперше видруковано „Кобзар” Т. Шевченка?

а) у Санкт-Петербурзі;

б) у Києві;

в) у Москві.

48. Який із віршів Т. Шевченка носить біографічний характер?

а. «Мені тринадцятий минало»;

б. «На Великдень на соломі»...;

в. «Сон».49 Згадайте, що сказала у сні покійна мати Орисі:
а. молиться, щоб Орися була здорова;

б. молиться, щоб Бог послав їй вірного чоловіка;

в. молиться, щоб Орися була багата.

50. Хто такий Сторож у повісті І. Франка „Захар Беркут”:

а. незмінний вартовий села Тухлі;

б. великий камінь на вході у долину;

в. вожак тухольців.Каталог: images -> files
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
files -> Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти I
files -> Наказ №1243 Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України
files -> Програма з української літератури для 5-9 класів побудована згідно із Концепцією літературної освіти, затвердженою монмолодьспорту України 26. 01. 2011 р та вимогами Державного стандарту базової І повної середньої освіти
files -> Конкурс учнівських творчих та наукових робіт «У зморшках героїв вогонь боротьби»
files -> Щодо відзначення 120-річчя від дня народження Бруно Шульца


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconЗавдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими мовами навчання

Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconУкраїнська література
Завдання на ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури для учнів шкіл з угорською та румунськими...
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconКонтрольна робота. Тестові завдання. (7 клас)
З досвіду роботи над проблемою Проектна технологія навчання на уроках української мови та літератури
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconПрограма вступного випробування з української мови та літератури для вступників на навчання
Тестові завдання та програму вступного випробування розроблено викладачами кафедри філології Закарпатського угорського інституту...
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconПрограма з української літератури для вечірніх загальноосвітніх шкіл із заочною формою навчання 9 12 класи

Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання 2017 Програму підготували
Н україни; Савченко О. В., учитель української мови І літератури, учитель-методист вищої категорії спеціалізованої школи І-ІІІ ступеня...
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconЗбірник матеріалів з української літератури для учнів 7-го класу
Даний збірник матеріалів дозволить доповнити підручник «Української мови та літератури» Слоньовської О., як для класів з українською...
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconПрограма з української літератури (для організацій освіти з українською мовою навчання) 5-9 класи
Бронич І. О., вчитель української мови та літератури вищої кваліфікаційної категорії доз «Республіканський український теоретичний...
Тестові завдання з української мови та літератури для загальноосвітніх шкіл з угорською мовою навчання (7 клас) iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. К.: Видавничий дім «Освіта», 2013
Значення української мови як навчального предмета в школі випливає з її суспільних функцій. Вона є державною мовою українського народу,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка