Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рікСторінка1/9
Дата конвертації03.11.2017
Розмір1,57 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Т Е З И

звітної наукової конференції

професорсько-викладацького складу

факультету іноземних мов за 2012 рік

(7-8 лютого 2013 р.)

До 75-річчя від дня народження

професора кафедри класичної філології

Андрія Олександровича Содомори

Львів – 2013

Тези звітної наукової конференції професорсько-викладцького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік (7–8 лютого 2013 р.). До 75-річчя від дня народження професора Содомори А. О. – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 100 с.


У збірнику вміщено тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов національного університету імені Івана Франка за 2012 рік, яка відбулася 7-8 лютого 2013 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка. У тезах висвітлено питання дериватології, дискурсознавства, контрастивної лінгвістики, лексичної семантики, лінгвопрагматики, лінгвостилістики, фразеології, міжкультурної комунікації, історії, теорії та практики художнього перекладу, генології, теорії та історії літератури, лінгвокраїнознавства та методики викладання іноземних мов.

Відповідальна за випуск: доц. Л. М. Глущенко© Львівський національний університет ім. І. Франка, 2013

ЗМІСТ
Домбровський Р. О..

ЕСЕЇСТИКА АНДРІЯ СОДОМОРИ 14

Андрущак О. В., Фітьо Т. Я.

ВПЛИВ НОРМ ТА УМОВНОСТЕЙ УКРАЇНОМОВНОГО ПИСЬМА

НА НАПИСАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 15

Антонюк С. А.

ТАКТИЛЬНІ ПРИКМЕТНИКИ (МІКРОПОЛЯ “ФАКТУРИ”)

У ПОЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ ВЕРГІЛІЯ, ОВІДІЯ ТА ГОРАЦІЯ 16

Арцишевська А. Л.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВОЇ

ЮРИДИЧНОЇ МОВИ: ОСОБЛИВОСТВІ ТА ТРУДНОЩІ 17

Багрій Софія.

ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

НА ЕКОНОМІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТІ 18

Басюк Тетяна.

ОБРАЗОТВОЧІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ. МОВА ЯК ДЕНОТАТ ОСОБИСТОСТІ 19

Боднар Ірина

УЧАСНИКИ ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ

У ЛІНГВОКОГНІТИВНОМУ АСПЕКТІ 20

Бублик Тетяна

ТРОПЕЇКА АНГЛОМОВНОЇ МЕДИТАТИВНОЇ ПРИТЧІ

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЕНТОНІ ДЕ МЕЛЛО) 21

В’єнцко В. І.

Етнокультурні фрейми у фразеологічних одиницях

з компонентами-предметами домашнього вжитку 22

Висоцька О. Л.

ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ БАР’ЄРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 23

Віталіш Л. П.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗНАЧЕНЬ ПОЛІСЕМАНТИЧНОГО

СЛОВА "WASSER" У НІМЕЦЬКІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ 24

Войціцька М. Г.

ЗЛОЧИННИЙ СВІТ В РОМАНІ АПУЛЕЯ «МЕТАМОРФОЗИ» 25

Гардецька Р. П.

ВТРАТА ПРОДУКТИВНОСТІ ДЕМІНУТИВНИХ

ПОХІДНИХ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 26

Гнатів Р. Я.

ПАРЦЕЛЯЦІЯ В РАМКАХ КОГНІТИВНО-ГЕОМЕТРИЧНИХ СТРУКТУР 27

Голуб І. З.

ЛІТЕРАТУРНІ ЗАСОБИ ТЕОКРІТА 28

Горлач Мар’яна

АВТОБІОГРАФІЧНІ МОТИВИ РОМАННОЇ ТВОРЧОСТІ

ДОРІС ЛЕССІНГ 29

Гриня Н. О.

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТИПІВ КОНТРАСТУ

В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 30

Дитина Тетяна

ПЕРЕКЛАД ЯК МЕТАФОРА В ПОСТКОЛОНІАЛЬНІЙ ТЕОРІЇ 31

Домбровський М. Б.

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОГО СВІТУ У ГУМБОЛЬДТА 32

Дудок Р. І.

СЕМАСІОЛОГІЧНЕ ПОЯСНЕННЯ ФАХОВОГО ТЕРМІНА

(ЕКСТРА / ІНТРАЛІНГВАЛЬНІ ФАКТОРИ) 33

Дьомова Наталія

РОЛЬ ПРОСОДІЇ В АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 34

Жох І. П.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО

КОНЦЕПТУ MIEDO (СТРАХ) В ІСПАНСЬКІЙ МОВІ 35

Знась О. Ф.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ЯВИЩА КОНТРАСТУ ПРОЗАЇЧНИХ ТВОРІВ (НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛ Й. ГЕТЕ) 36

Зубченко С. В.

ТИПОЛОГІЯ ДВОЧЛЕННОЇ АНТИТЕЗИ У ГЕРОДОТА

(НА МАТЕРІАЛІ І-VI КНИГ «ІСТОРІЇ») 37

Івасів Наталія

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПРОЕКТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ТУРИЗМ” 38

Івашків-Ващук Орислава

ЕКФРАЗИС У ПЕРШІЙ ІДИЛІЇ ТЕОКРІТА 39

Іващишин О. М.

РОЗВИТОК ФАХОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 40

Ігнатенко Лідія

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДРАМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ У П’ЄСІ Т. ВАЙЛДЕРА «СВАХА» 41

Іліх М. В.

ВПЛИВ П. Б. ШЕЛЛІ НА ОРИГІНАЛЬНУ ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА 42

Ісаєва Галина, Жовнірук Зоряна

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ТА ФАКУЛЬТЕТУ ЕЛЕКТРОНІКИ 43

Кіт Оксана

РЕЦЕПЦІЯ ТА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ОБРАЗУ ЖАННИ Д’АРК

В ЕПІЧНИХ ПОЕМАХ ВОЛЬТЕРА І РОБЕРТА САУТІ 44

Колпакова Г. Ю.

ЕКСПЛІЦИТНА АСПЕКТУАЛЬНА ТРАНСПОЗИЦІЯ СТАЛИХ

ДІЄСЛІВНО-ІМЕННИКОВИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

ТА КОРЕЛЯТИВНИХ ДІЄСЛІВ: КОРПУСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 45

Коминська Н. І.

КОНЦЕПЦІЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ

ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ 46

Кость Г. М.

КОМПОНЕНТИ ТЕКСТОВОЇ КОГЕРЕНТНОСТІ (ЛЕКСИКА,

ГРАМАТИКА, СТИЛІСТИКА) 47

Кравець Я. І.

ПРОЧИТАННЯ ВОЛОДИМИРОМ САМІЙЛЕНКОМ

ВІРША ЕМІЛЯ ВЕРГАРНА «У ЧЕРВНІ» 48

Красільнікова О. М., Горностай Л. М.

РОЗВИТОК НАВИЧОК ФАХОВОГО МОВЛЕННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 49

Куйбіда Т.

СКЛАДНІ ПРИКМЕТНИКИ МОВИ ЕПІЧНИХ ПОЕМ

ГОМЕРА В РОЛІ ПРЕДИКАТА 50

Курудз О. М.

НОМІНАЦІЯ БОТАНІЧНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ

ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ( НА ОСНОВІ ТРАКТАТІВ КАТОНА,

ВАРРОНА, ПЛІНІЯ СТАРШОГО «ПРИРОДНИЧА ІСТОРІЯ» 12-14,

16-18,21,25 КН.) 51

Каталог: ukrainian
ukrainian -> В пакистані він знайшов книгу Їцгар Аль Хак
ukrainian -> Цілей Біографія Пророка Мухаммада по Khadeijah А
ukrainian -> 1 бібліографія – Таня Гаев, Алла Татаренко лютий 2013 Аналітична частина
ukrainian -> -
ukrainian -> 1 лютий 2013 І. Вступ
ukrainian -> Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2014 рік
ukrainian -> Результати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
ukrainian -> Шкільна Рада при укка централя Шкіл Українознавства в США
ukrainian -> Другий рік громадсько-політичної роботи Шановні чернівчани! Дорогі буковинці!


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2014 рік

Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconТези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2013 рік

Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconПрограм а звітної наукової конференції університету за 2017 рік
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2017 р та завдання на 2018 р. Проф. Карась А. Ф
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2014 рік
Кушнір І. Б. Ш. Ф. Рамюз, співець свого краю Во: проблема національної ідентичності у франкомовній швейцарській літературі : навчальний...
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconРезультати наукової роботи кафедри світової літератури факультету іноземних мов за 2011 рік
Шаповалова М. С., Рубанова Г. Л., Моторний В. А. Історія світової літератури Середньовіччя та Відродження : підручник [гриф мон україни]...
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconОсновна І старша школа Іноземні мови
«Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних...
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconЗбірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов маріуполь – 2014
Дебют. Збірник тез доповідей студентів факультету іноземних мов за результатами участі у Декаді студентської науки – 2014 / За заг...
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconО. Г. Бандровський // Тези VIII международної конференції «Проблеми історії та археології України»
Бандровський О. Археологічні дослідження на території Закарпаття / О. Бандровський // Тези науково практичної конференції «Рятувальний...
Тези звітної наукової конференції професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов за 2012 рік iconЮвілей наома: шляхи розвитку українського мистецтвознавства тези І матеріали доповідей міжвузівської наукової конференції молодих науковців, аспірантів І студентів
У роботі конференції в ролі керівників секцій, модераторів, доповідачів взяли участь доктори мистецтвознавства О. Лагутенко, Л. Соколюк,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка