Титульний аркушСторінка4/11
Дата конвертації21.03.2018
Розмір1,83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Вантажоперевезення автомобільні: експедиторське обслуговування усіх видів вантажів автомобільним транспортом між країнами СНД, Прибалтики, Західної, Центральної і Східної Європи, в будь-який регіон Росії. Для організації перевезень використовується власний автотранспорт, автотранспорт дочірнього підприємства ПрАТ "ІВТ-Авто", а також притягнений автотранспорт. Одними їх пріоритетних напрямів перевезень являються перевезення з України в Італію, Німеччину, Голландію, Австрію, Казахстан, Росію, Туреччину.


Вантажоперевезення морські: Послуги з організації вантажоперевезень морським транспортом, що включають: перевалку вантажу в порту (стивидорные роботи, накопичення і зберігання вантажу, сюрвейерские послуги і так далі); безпосередньо морське перевезення вантажу, у тому числі пошук і фрахтування тоннажу. Перевезення залізно-дорожнім транспортом. ПАТ "Іллічівськзовніштранс" надає повний комплекс послуг з оперативного розрахунку ставок і відправки вантажів по залізниці усіма видами рухливого складу, у тому числі маршрутних, по території України, країн СНД, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзю.
За основними видами продукції та послуг товариство у звітному рік не отримано 10 або більше відсотків доходу, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі). Суму виручки у звітному періоді складає 25063 грн. Сума експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів відсутня так як товариство не здійснює експорт послуг.
Послуги складські: На складах ПАТ " Іллічівськзовніштранс" є усі необхідні умови для обробки Ваших вантажів: власні під'їзні залізними шляхи здатні одноразово прийняти близько ста вагонів; криті рампи завдовжки 740 погонних метрів, що дозволяють здійснювати вивантаження вагонів в будь-яку погоду;
контейнерний термінал місткістю 3 500 TEU з оперативною площею для стафирования і расстафирования контейнерів;
складські площі 120 000 м2, в т.ч.:
- криті склади 50 000 м2;
- відкриті склади 70 000 м2;
митний ліцензійний склад 15 500 м2;
склад тимчасового зберігання.
Послуги митно-брокерські: Митне оформлення здійснюється у рамках єдиної митної політики України і чинного законодавства України про митну справу на основі положень Митного Кодексу України, інших актів законодавства України, а також нормативних документів Державного Митного Комітету України.
Особливості транспортування вантажів під митним контролем накладають ряд складнощів при самостійному оформленні супровідної документації. Професіонали "Іллічівськзовніштранс" роблять усебічне сприяння в оформленні супровідних документів.
Багаторічний досвід роботи в області митного оформлення і висококваліфікований персонал підприємства дозволяють виконувати повний комплекс послуг з митного оформлення вантажів: оформлення і розміщення митних вантажів на складах тимчасового зберігання і митному ліцензійному складі; брокерське обслуговування учасників зовнішньоекономічної діяльності; виготовлення документів і їх електронних зразків, необхідних для митних процедур; підготовка документів для оформлення вантажної митної декларації декларування вантажів; здійснення інших дій, необхідних для митного оформлення і митного контролю, як особа, що має повноваження відносно декларованого вантажу; забезпечення сплати митних платежів і інших платежів передбачених митним законодавством України, відносно декларованого вантажу;
проходження митних формальностей, оформлення і узгодження у функціональних відділах митниці; представлення інтересів клієнтів в митних органах; класифікація товарів відповідно до ТН ВЭД; розрахунок сум митних платежів; довідкова інформація по ставках митних зборів.
Діяльність товариства не залежність від сезонних змін;
Основними ринками надання послуг є територія України, країни СНД, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзю.
Ризик є об'єктивним елементом підприємницької діяльності, соціально-економічі процеси в країні, підсилюють вплив ризиків. Доступність до фінансово-кредитних ресурсів, валютний ризик, дорогий капітал-високі відсотки кредитів, операційне, боргове забезпечення. На підприємстві для мінімізації ризиків здійснюється: диверсифікацію діяльності; фінансово-кредитне забезпечення; страхування. Розширення ринку збути надаваємих послуг.
Каналами збуту є територія України, країни СНД, Європи і в поромному повідомленні (через Варну, Поті), включаючи Закавказзю.
Собівартість наданих послуг з кожним роком зростає за рахунок здороження енергоносіїв та податків.
Спеціалізовані склади, високий рівень послуг, що відмічається багатьма суб'єктами ВЭД комплексне обслуговування при переробці вантажів на складах, розвиток сервісу морськими перевізниками, через Іллічівський порт дозволяють сказати, що ПАТ "Іллічівськзовніштранс" в змозі впоратися з будь-яким збільшенням вантажопотоку через свої склади на найвищому професійному рівні. Кадровий персонал експедиторів високо кваліфікований, має великий виробничий досвід накопичений за 40 років своєї діяльності підприємства, забезпечений сучасною оргтехнікою і має в розпорядженні величезний досвід роботи. Присутній протягом багатьох років на ринку транспортних послуг, ПАТ "Іллічівськзовніштранс" освоїв увесь комплекс робіт, пов'язаних з перевантаженням вантажів і робить будь-які послуги з організації їх перевалці. Це стосується і організації мультимодальных перевезень "від дверей до дверей".
В умовах ринкової економіки, не дивлячись на жорстку конкуренцію на ринку експедиторських послуг ПАТ "Іллічівськзовніштранс" зберегло свої позиції та на теперішній час є найбільшою в Україні тринспортно - експедиторською компанією, що має можливість для обробки широкої номенклатури вантажів на своїх складах, впроваджує нові технології.
У перспективі розвитку є пріоритетним направленням експедиція, перевалка, зберігання та відвантаження товарів.
Емітент не здійснював оцінку особливостей стану розвитку галузі, в якій здійснює свою діяльність.
Емітент не здійснював оцінку становища на ринку послуг, що надає.
Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання відсутні. Основними партнерами є: Іллічівський морський торгівельний порт, Залізничні дороги (Одеса та іллічівськ), "Укрзалізниця" (одна з перших в країні уклала договір експедиторської діяльності та перевезень), Український Державний Центр транспортного сервісу "Лиски", "Інтертранс", ТОВ "Перша вантажна компанія" (Україна), "Ремстрим", "Imperial Tobacco Group PLC", "Агромат", "Saturn".
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останнi п'ять рокiв пiдприємством було:


Придбано активiв (тис. грн.):
2013 2012 2011 2010 2009
1422 835 1347 408 444
Загалом придбано за п'ять років: 4456 тис. грн.
Вибуло активiв (тис. грн.):
2013 2012 2011 2010 2009
1834 1215 1207 1122 7501
Загалом вибуло за п'ять років: 12879 тис. грн.
Основних придбань або відчуженнь активів за останні рокiв пiдприємство не здiйснювало. Підприємство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу емітента, афілійованими особами, а також правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми / залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку протягом звітного року не здійснювались.


Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби знаходяться за фактичною адресою товариства. Термін та умови користування основними засобами - не обмежений. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності.


Станом на 31 грудня 2013 року первiсна вартiсть та знос основних засобів (відповідно) становить:
- будівлі та споруди - 34053 тис. грн., знос - 13591 тис. грн.;
- машини та обладнання - 7928 тис. грн., знос - 5568 тис. грн.;
- транспортні засоби - 21703 тис. грн., знос - 13565 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3176 тис. грн., знос - 2055 тис. грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис. грн..., знос - 19 тис. грн.;
- інші основні засоби - 821 тис. грн., знос - 519 тис. грн.;
- бібліотечні фонди - 35 тис. грн., знос - 35 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 246 тис. грн., знос - 244 тис. грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - 359 тис. грн., знос - 359 тис. грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди - 5-80 рокiв, виробничi машини та обладнання - 4-20 рокiв, транспортнi засоби - 1-20 рокiв, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1- 20 років.
Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить:
- будівлі та споруди - 40%;
- машини та обладнання - 70%;
- транспортні засоби - 63%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 65%;
- багаторічні насадження - 63%;
- інші основні засоби - 63%;
- бібліотечні фонди - 100%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 99%;
- інші необоротні матеріальні активи - 100%.
У 2013 роцi вибуло за первісною вартістю:
- будівлі та споруди - 641 тис. грн.,
- машини та обладнання - 2150 тис. грн.,
- транспортні засоби - 2765 тис. грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 320 тис. грн.,
- інші основні засоби - 27 тис. грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 96 тис. грн.
Надiйшло за рік:
- будівлі та споруди - 5 тис.грн...,
- машини та обладнення - 575 тис.грн.,
- транспортні засоби - 488 тис. грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 288 тис. грн.,
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 66 тис. грн.
Значні правочини емітента щодо власних основних засобів, включаючи об'єкти оренди у звітному періоді не здійснювались. Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало. Обладнання використовувались на припустиму потужнiсть. Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Спосiб утримання активiв полягає в тому, що активи пiдприємства щорiчно iнвентаризуються, їх вартiсть вiдображається в балансi пiдприємства. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. На даний час Товариство не визначилося щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсiв, вартiсть яких є високою. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому видатки не вiдраховувалися, сума видаткiв складає нуль гривень нуль копiйок. Товариство не проводило капiтального будивнiцтва, розширення або удосконалення основних засобiв, тому методи фiанасування не вживалися, iнформацiя щодо дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення вiдсутня.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Фактори, якi впливають на дiяльнiсть та дiлову активнiсть Товариства пов'язанi з проблемами економiки держави, як у фiнансовiй, банкiвськiй, податковiй, так i в соцiальнiй та полiтичнiй сферах, а саме: непослiдовнiсть втiлення в життя економiчної полiтики, недосконалiсть законодавчої та нормативної бази; iнфляцiйнi процеси; нестабiльнiсть податкового законодавства та його навантаження; політична нестабільність, що не дає змоги планувати дiяльнiсть.


Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплат штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсації за порушення законадавства за звітний рік відсутні.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Дiяльнiсть Товариства не має державної пiдтпримки i здiйснюється на засадах самофiнансування в умовах зростаючої конкуренцiї.


Робочого капіталу для поточних потреб підприємства не достатньо. З метою зменшення збиткiв були вжитi жорсткi заходи щодо скорочення затратної частини дiяльностi Товариства.
Для вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня прибутковості.
Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:
- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
- подальше збільшення обсягів реалізації товарів;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту продукції (товарів);
- залучення інвестицій (кредитів) та ін.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених та не виконаних договорiв товариство за звітний період не має.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство будє здійснювати пошук iнвестицiй для фiнансування оновлення та розширення спектру надаваємих послуг.


Для поліпшення фінансового стану на підприємстві планується застосувати: підвищення ефективності використання основних фондів підприємства; підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства; подальше збільшення обсягів реалізації товарів; зниження матеріальних операційних витрат; розширення ринку збуту продукції; залучення інвестицій (кредитів).
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

У звiтному перiодi товариством не проводились дослiджень та розробки.


Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

Судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи відсутні.


Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

За звiтний перiод незвичайних та виняткових подiй у фiнансово-господарьськiй дiяльностi Товариства, якi б суттєво вплинули на розмiр доходу вiд операцiйної дiяльностi - не вiдбувалось. Фiнансування здійснюється за рахунок власних коштiв.


Чистий доход вiд реалiзацiї продукцiї та послуг за звітний період - 25063 тис. грн. (за 2012р. - 25690 тис. грн,; за 2011р. - 27787 тис.грн.).
Чистий прибуток за звiтний перiод - 724 тис. грн. (за 2012р. - 1070 тис. грн,; за 2011р. - (-1014) тис.грн.).
Власний капiтал за звiтний перiод - 39773 тис. грн. (за 2012р. - 39436 тис. грн,; за 2011р... - 28466 тис.грн.).

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.04.06 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIV
XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

35113

32396

0

0

35113

32396

будівлі та споруди

21419

2046221419

20462

машини та обладнання

3250

23603250

2360

транспортні засоби

9017

81389017

8138

інші

1427

14361427

1436

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

машини та обладнання

0

0

транспортні засоби

0

0

інші

0

0

Усього

35113

32396

0

0

35113

32396

Опис

Місце розташування основних засобів за місцем знаходженням товариства: Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Промислова буд. 7. Використання основних засобів здійснюється за їх цільовим призначенням. Ступінь використання майна -100%. Значні правочини відсутні. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Основні засоби утримуються підприємством для використання у господарчій діяльності. Термін використання основних засобів: будівлі від 240 місяців, споруди від 180 місяців, машини та обладнання від 60 місяців транспортні засоби від 60 місяців, передавальні пристрої від 120 місяців, інші засоби від 48 місяців.


Станом на 31 грудня 2013 року первiсна вартiсть та знос основних засобів (відповідно) становить:
- будівлі та споруди - 34053 тис. грн., знос - 13591 тис. грн.;
- машини та обладнання - 7928 тис. грн., знос - 5568 тис. грн.;
- транспортні засоби - 21703 тис. грн., знос - 13565 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3176 тис. грн., знос - 2055 тис. грн.;
- багаторічні насадження - 30 тис. грн., знос - 19 тис. грн.;
- інші основні засоби - 821 тис. грн., знос - 519 тис... грн.;
- бібліотечні фонди - 35 тис. грн., знос - 35 тис. грн.;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 246 тис. грн., знос - 244 тис. грн.;
- інші необоротні матеріальні активи - 359 тис. грн., знос - 359 тис. грн.
Нарахування амортизацiї здiйснюється вiдповiдно до п.26 нацiонального П(С)БО №7 за нормами i методом, передбаченим податковим законодавством. строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди - 5-80 рокiв, виробничi машини та обладнання - 4-20 рокiв, транспортнi засоби - 1-20 рокiв, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1- 20 років.
Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить:
- будівлі та споруди - 40%;
- машини та обладнання - 70%;
- транспортні засоби - 63%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 65%;
- багаторічні насадження - 63%;
- інші основні засоби - 63%;
- бібліотечні фонди - 100%;
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 99%;
- інші необоротні матеріальні активи - 100%.
У 2013 роцi вибуло за первісною вартістю:
- будівлі та споруди - 641 тис. грн.,
- машини та обладнання - 2150 тис. грн.,
- транспортні засоби - 2765 тис. грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 320 тис. грн.,
- інші основні засоби - 27 тис. грн.
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 96 тис. грн.
Надiйшло за рік:
- будівлі та споруди - 5 тис.грн.,
- машини та обладнення - 575 тис.грн.,
- транспортні засоби - 488 тис. грн.,
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 288 тис. грн.,
- малоцінні необоротні матеріальні активи - 66 тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Титульний аркуш iconНевербальні засоби ділового спілкування
Пк; термінологічний словничок з теми (на кожному столі)(див додаток 2); чистий аркуш формату А4 І роздруковані тести (для кожного...
Титульний аркуш iconУрок гра Лобунець Людмила Анатоліївна, вчитель фізики Гейсиської зош І-ІІІ ступенів
Обладнання: фізичні прилади, аркуш паперу, стакан з водою, три склянки, яйце, графин, свічка, сирники, шашки або набір монет, лінійка,...
Титульний аркуш iconУрок української літератури в 11 класі тема життєвий І творчий шлях олександра довженка мета: ознайомити учнів із життєвим І творчим шляхом Олександра Довженка
Ладнання: портрет О. Довженка, карта «Історико-етнографічні регіони України», чистий аркуш (ватман із заголовком) «Велич І безсмертя...
Титульний аркуш iconМагнітна діяструму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом. Мета уроку: навчальна
Обладнання: джерело струму, реостат, провідники, ключ, магнітна стрілка, штабовий магніт загорнутий у аркуш паперу, портрет Ерстеда,...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка