Тзов «Воля Луцьк»Скачати 212.5 Kb.
Дата конвертації21.03.2018
Розмір212.5 Kb.

ТзОВ «Воля Луцьк» код ЄДПРОУ 37204672, місцезнаходження: 43000, м. Луцьк, Волинська обл., вул. Відродження 53/58 повідомляє про проведення аукціону з продажу майна ТзОВ «Імідж» код ЄДРПОУ 13359961, місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1.
Продавець майнаТзОВ «Імідж» код ЄДРПОУ 13359961, місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1., в особі ліквідатора Темчишина Володимира Петровича. Свідоцтво на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 494 від 17.04.2013 року.

Місцезнаходження: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, пр.Перемоги,13. Телефон для зв’язку: 0503784177Дані про провадження справи про банкрутство: Номер справи № 8/34-Б від 28.07.2010 р., що знаходиться на розгляді у господарському суді Волинської області.

Організатор аукціону: ТзОВ «Воля Луцьк» код ЄДПРОУ 37204672, місцезнаходження: 43000, м. Луцьк, Волинська обл., вул. Відродження 53/58, е-mail: volia_lutsk@ukr.net тел. 0666376737

Статус аукціону: проводиться вперше, без можливості зниження початкової вартості на тому ж аукціоні.

Можливість надання переможцю податкової накладної: податкова накладна не надається.

Ознайомлення з об’єктами продажу: ознайомитись з майном можна в робочі дні за місцем його знаходження звернувшись до організатора торгів попередньо узгодивши час. Додаткову інформацію можливо отримати у організатора аукціону за тел. 0666376737

Дата проведення аукціону: 20 січня 2014 року о 10.00 годині за адресою: м. Луцьк, Волинська обл., вул. Карбишева буд. 2

Заяви на участь в аукціоні приймаються організатором з дня розміщення даного оголошення на сайті Міністерства юстиції України (www.minjust.gov.ua) в робочі дні з 9.00 до 17.00 години за адресою: 43000, м. Луцьк, Волинська обл., вул. Карбишева буд. 2

Кінцевий термін прийому заяв – 13 січня 2014 року включно.

Для участі в аукціоні необхідно: сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості лоту, що вносяться на рахунок організатора аукціону ТзОВ «Воля Луцьк» код ЄДПРОУ 37204672, р/р 26007010015372 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО: 307770, призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу майна ТзОВ «Імідж» (номер лоту) без ПДВ».Кінцевий термін сплати гарантійного внеску – 13 січня 2014 року.

Заява на участь в аукціоні складається в довільній формі державною мовою і повинна містити такі відомості: • найменування, організаційно-правова форма, місцезнаходження, поштова адреса заявника (для юридичної особи);

 • прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, відомості про місце проживання заявника (для фізичної особи);

 • номер контактного телефону, адреса електронної пошти заявника;

 • номер лоту та найменування майна, яке заявник має намір придбати на аукціоні.

Заява на участь в аукціоні повинна містити також відомості про наявність або відсутність заінтересованості заявника стосовно боржника, кредиторів, замовника, організатора аукціону та про характер цієї заінтересованості у разі її наявності.

До заяви на участь в аукціоні повинні додаватися копії таких документів: • покупці – юридичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копії установчих документів;

-  копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

-  копія довідки органу державної статистики про включення до ЄДРПОУ;

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (якщо Покупець зареєстрований платником ПДВ);

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (якщо Покупець зареєстрований платником єдиного податку);

-  копія рішення про призначення керівника підприємства;

-  довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на подання заяви, участь в аукціоні та підписання протоколу аукціону;

-  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копії ідентифікаційного коду уповноважених осіб;

-  довідка про банківські та інші  реквізити підприємства;

-  документи (копії платіжних доручень), що підтверджують перерахування гарантійного внеску; • покупці – фізичні особи (заявники) до заяви на участь в аукціоні додають:

-  копія Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію (для суб’єктів підприємницької діяльності);

-  паспортні дані (1, 2, 11 сторінки паспорту) та копія довідки про надання ідентифікаційного коду;

-  копія Свідоцтва платника єдиного податку (для платників єдиного податку);

-  копія Свідоцтва платника ПДВ (для осіб, зареєстрованих платниками ПДВ);

-  довідка про відкриття рахунку в банківській установі;

-  документи (копії платіжних доручень, квитанцій), що підтверджують перерахування гарантійного внеску.

Копії документів заявника – юридичної особи та фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності повинні бути завірені їх печатками, фізичної особи – її підписом (за умови пред’явлення всіма покупцями оригіналів документів). У разі непред’явлення заявником оригіналів документів приймаються лише нотаріально посвідчені копії документів.

Рішення про допуск заявників до участі в аукціоні приймається за наслідками розгляду представлених заяв на участь в аукціоні і оформляється протоколом про визначення учасників аукціонів, який складається 13 січня 2014 року о 17.30 год. організатором аукціону. До участі в торгах допускаються заявники, що подали заяви на участь в аукціоні і документи, що додавалися до них, відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону. Заявники, допущені до участі в торгах, визнаються учасниками аукціону.

Рішення про відмову в допуску заявника до участі в аукціоні приймається у разі, якщо:


 • заява на участь в аукціоні не відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» і вказаним у повідомленні про проведення аукціону;

 • подані заявником документи не відповідають встановленим до них вимогам;

 • на дату складання протоколу про визначення учасників аукціону не підтверджено надходження гарантійного внеску на рахунок, вказаний у цьому оголошенні, окрім лотів початкова вартість яких не перевищує десяти прожиткових мінімумів, крім випадків проведення електронних торгів.

Організатор аукціону протягом п'яти днів з дня підписання протоколу про визначення учасників аукціонів повідомляє всіх заявників про результати розгляду

представлених заяв на участь в аукціоні шляхом відправлення заявникам у електронній формі копій цього протоколу.

Умови продажу, виявлення переможця торгів:

Аукціон відбувається за умови наявності двох учасників. Крок аукціону – Крок аукціону 1 % від початкової вартості лоту. Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту і оголошений ліцитатором переможцем аукціону. Строк оплати покупцем вартості лоту – 5 календарних днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу. У разі відмови або ухилення переможця торгів від підписання договору купівлі-продажу майна протягом п’яти днів з дня отримання даного договору, гарантійний внесок йому не повертається, і замовник аукціону має право запропонувати укласти договір купівлі-продажу учасникові торгів, яким запропонована найбільш висока ціна порівняно з ціною майна, запропонованою іншими учасниками торгів, за винятком переможця аукціону. Якщо договір купівлі-продажу майна не був укладений, замовник аукціону приймає рішення про проведення повторних торгів і про встановлення нової початкової ціни продажу майна.Порядок і критерії виявлення переможця торгів: торги проводяться безпосередньо ліцитатором у формі аукціону. Переможцем аукціону за кожним лотом є учасник, який запропонував найвищу ціну лоту. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявлять бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця. Під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну. Після закінчення аукціону підписується з переможцями аукціону (його представниками) протокол, який ведеться під час аукціону. Протокол є підставою для укладення проекту договору купівлі-продажу між переможцем аукціону та продавцем майна.

Переможець аукціону (покупець) повинен протягом 5 (п’яти) днів з дня одержання проекту договору купівлі-продажу підписати його та перерахувати кошти за придбане майно на рахунок ТзОВ «Імідж» код ЄДПРОУ 13359961, р/р 26007266276 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303484. Гарантійний внесок, сплачений покупцем, зараховується до ціни, що підлягає до сплати.

Додаткову інформацію щодо характеристик та стану майна, можна отримати у арбітражного керуючого (ліквідатора) - Темчишина Володимира Петровича. Засоби зв’язку – 0503784177

Ознайомитись з більш якісним технічним паспортом можна звернувшись з відповідним запитом до організатора торгів.
Лот №1

Об'єкт нерухомості:- виробничо – торгівельна база будматеріалів. Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3б. Загальна площа 4104,0 кв.м. Стіни – цегла, залізобетонні панелі по залізобетонних колонах. Перегородки – цегляні. Кількість поверхів – 1 та технічний поверх – 1. Оздоблювальні роботи звичайної якості. Інженерне обладнання – відсутнє. Стан незадовільний, фізичний знос – 45%. Кількість приміщень – 18 шт., в тому числі внутрішні приміщення загальною площею 4043,6 кв.м. – 14 шт., душова площею 8,4 кв.м. – 1 шт., санвузол площею 5,9 кв.м. – 1 шт., кабінети площею 46,1 кв.м. – 2 шт. Виробничо – торгівельна база розташована на земельній ділянці площею 34477 кв.м. несільськогосподарського призначення, що перебуває у власності згідно договору купівлі – продажу від 06 лютого 2006 року укладеного між ТзОВ «Імідж» та Луцькою районною адміністрацією. Право на земельну ділянку, що переходить до покупця, визначається згідно ст.377 Цивільного кодексу України та ст.120 Земельного кодексу України.
Технічна документація земельної ділянки


Фото Лот №1
2013-11-19 12 2013-11-19 12
2013-11-19 13
2013-11-19 13
2013-11-19 13

2013-11-19 13
2013-11-19 13

Технічна документація лот№1


Початкова вартість лота №1: 949783,00 грн. (дев’ятсот сорок дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 00 копійок), без ПДВ.

Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3 Б. Гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості лоту, що вносяться на рахунок організатора аукціону ТзОВ «Воля Луцьк» код ЄДПРОУ 37204672, р/р 26007010015372 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО: 307770, призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу майна ТзОВ «Імідж», Лот№1 без ПДВ».ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) Лоту №1

«__»_______2013 року
Ми, що нижче підписалися: ТзОВ «Імідж», ЄДРПОУ 13359961. Юридична адреса 43000, Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1., в особі ліквідатора Темчишина Володимира Петровича який діє на підставі постанови Господарського суду Волинської області від 28.07.2010 р. № 8/34-Б, (далі - Продавець), з однієї сторони,

та


_____________________________________________, в особі ______________________

_____________________, який (-а) діє на підставі ____________________ (далі - Покупець), з іншої сторони (далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони) уклали цей договір (далі - Договір) про таке 
1. Мета Договору

  1. Метою Договору є оформлення результатів продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) без можливості зниження початкової вартості відповідно до Протоколу проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №__________ від ______________р..

2. Предмет Договору


2.1. Предметом Договору є передача Продавцем у власність Покупцеві майна у порядку та на умовах, передбачених Договором. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю наступне майно (далі - Об'єкт аукціону): визначене як Лот № 1 виробничо – торгівельна база будматеріалів. Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3б. Загальна площа 4104,0 кв.м.

Покупець зобов'язується прийняти Об'єкт аукціону, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.

2.2. Право власності на Об'єкт аукціону переходить від Продавця до Покупця з моменту сплати його повної вартості на поточний рахунок або в касу Продавця та підписання акту прийому-передачі.

2.3. На підставі протоколу про проведення аукціону та  акту прийому-передачі на куплене нерухоме майно, нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.

2.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об'єкта переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання акту про передання права власності на куплене нерухоме майно.

2.5. Продавець доводить до відома Покупця, що Об’єкт аукціону є власністю Продавця та він має повне право на його продаж.

2.6. Початкова ціна (вартість) продажу Об'єкта аукціону без урахування ПДВ встановлюється у сумі: 949783,00 грн. (дев’ятсот сорок дев’ять тисяч сімсот вісімдесят три гривні 00 копійок), без ПДВ.

2.7. Згідно з Протоколом проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №______________ від __________ р., затвердженим Ліквідатором : ТзОВ «Імідж» ціна продажу Об'єкту аукціону становить ___________ грн. (_________________), без ПДВ.3. Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт аукціону


3.1. Гарантійний внесок у сумі 94978,30 грн. (дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сімдесят вісім гривень 30 копійок), сплачений Покупцем, зараховується до ціни продажу Об‘єкта аукціону.

3.2. За цим Договором оплаті підлягають грошові кошти у сумі ____________ грн. (_________ гривень), без ПДВ.

3.3. Покупець зобов‘язаний перерахувати на поточний рахунок Продавця, вказаний у цьому Договорі, або в касу Продавця, грошові кошти у сумі, визначеній у п. 3.2. Договору, а саме: ___________ грн. (__________ гривень без ПДВ _________ грн., у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення Договору.

4. Передача об'єкта аукціону

4.1. Передача Об'єкту аукціону Покупцю здійснюється Продавцем у триденний строк після оплати Покупцем повної вартості Об'єкту аукціону.

4.2. Передача Об'єкту аукціону Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі, який підписується Сторонами.

5. Обов'язки та права сторін


5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків і має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов'язків.

5.2. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов'язання, повинна усунути ці порушення.


6. Обов'язки Покупця


6.1. Покупець зобов'язаний у встановлений Договором строк сплатити ціну продажу Об'єкта аукціону.

6.2. В установлений Договором строк прийняти Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі.


7. Обов'язки Продавця


7.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцю Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі у встановлений Договором строк.

8. Відповідальність Сторін


8.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Договору він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань.

8.3. У разі невиконання Покупцем умов Договору Продавець має право в установленому порядку порушити питання про його розірвання, стягнення завданих збитків у цінах, що діяли на момент розірвання Договору. 

9. Гарантії та претензії


9.1. Продавець гарантує, що на момент укладення Договору, Об'єкт аукціону не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.

9.2. Покупець свідчить, що відчужуваний Об‘єкт аукціону ним оглянутий, недоліки або дефекти, які перешкоджали б його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлено не було. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик та недоліків відчужуваного Об‘єкту нерухомості  Покупець не має.


10. Ризик випадкової загибелі Об'єкта аукціону


10.1 Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об'єкта аукціону несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

11. Форс-мажорні обставини
(обставини непереборної сили)


11.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.

11.2. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:

11.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

11.2.2. непередбачувані ситуації, спричинені такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція;

11.2.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені в пп. 11.2.2 та 11.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом).

12. Вирішення спорів


12.1.Усі спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Зміни умов Договору та його розірвання


13.1. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою Сторін згідно з чинним законодавством України.

13.2 Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються в письмовій формі.

13.3. У разі невиконання Продавцем умов Договору він може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду.

13.4. У разі відмови або ухилення від підписання договору, коли Покупець переможець аукціону, протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається та договір вважається не укладеним (розірваним).


14. Прикінцеві положення


14.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами.

14.2. Договір складений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Сторони отримують по одному примірнику Договору.

15. Адреси та реквізити Сторін:


ПРОДАВЕЦЬ:

ТзОВ «Імідж»

ЄДРПОУ 13359961, місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1., в особі ліквідатора Темчишина Володимира Петровича. Свідоцтво на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 494 від 17.04.2013 року.

р/р 26007266276 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303484
Ліквідатор
____________________ Темчишин В.П.

М. П. 


ПОКУПЕЦЬ:
код ЄДРПОУ

ІПН


Свідоцтво платника ПДВ №

п/р __________________

Керівник

___________________ М.П.
Лот №2

Об'єкт нерухомості: • склад готової продукції. Одноповерхова будівля, є технічний поверх з коридором та кабінетами. Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3в. Загальна площа 4314,7 кв.м. Стіни – цегла, залізобетонні панелі по залізобетонних колонах. Перегородки – цегляні. Кількість поверхів – 1 та технічний поверх – 1. Оздоблювальні роботи звичайної якості. Інженерне обладнання – водопровід, каналізація, центральне опалення, електропостачання, телефон. Стан незадовільний, фізичний знос – 45%. Кількість приміщень – 17 шт., в тому числі внутрішні приміщення загальною площею 147,7 кв.м. – 10 шт., вбиральня площею 5,8 кв.м. – 1 шт., склад площею 4110,6 кв.м. – 1 шт., тамбур площею 5,7 кв.м. – 1 шт., кабінети площею 35,1 кв.м. – 3 шт., коридор площею 9,8 кв.м. Виробничо – торгова база розташована на земельній ділянці площею 34477 кв.м. несільськогосподарського призначення, що перебуває у власності згідно договору купівлі – продажу від 06 лютого 2006 року укладеного між ТзОВ «Імідж» та Луцькою районною адміністрацією. Право на земельну ділянку, що переходить до покупця, визначається згідно ст.377 Цивільного кодексу України та ст.120 Земельного кодексу України.


Фото Лот № 2
2013-11-19 13
2013-11-19 13

2013-11-19 13

2013-11-19 13
2013-11-19 13

2013-11-19 13
Технічна документація лот№2

Початкова вартість лота №2: 998544,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок чотири три гривні 00 копійок), без ПДВ.

Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3 В. Гарантійний внесок у розмірі 10% від початкової вартості лоту, що вносяться на рахунок організатора аукціону ТзОВ «Воля Луцьк» код ЄДПРОУ 37204672, р/р 26007010015372 в ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» МФО: 307770, призначення платежу: «Гарантійний внесок за участь в аукціоні з продажу майна ТзОВ «Імідж», Лот №2 без ПДВ».


ПРОЕКТ ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) Лоту №2

«__»_______2013 року
Ми, що нижче підписалися: ТзОВ «Імідж», ЄДРПОУ 13359961. Юридична адреса 43000, Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1., в особі ліквідатора Темчишина Володимира Петровича який діє на підставі постанови Господарського суду Волинської області від 28.07.2010 р. № 8/34-Б, (далі - Продавець), з однієї сторони,

та


_____________________________________________, в особі ______________________

_____________________, який (-а) діє на підставі ____________________ (далі - Покупець), з іншої сторони (далі кожна окремо – Сторона, а разом – Сторони) уклали цей договір (далі - Договір) про таке 
1. Мета Договору

  1. Метою Договору є оформлення результатів продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) без можливості зниження початкової вартості відповідно до Протоколу проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №__________ від ______________р..

2. Предмет Договору


2.1. Предметом Договору є передача Продавцем у власність Покупцеві майна у порядку та на умовах, передбачених Договором. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцю наступне майно (далі - Об'єкт аукціону): визначене як Лот № 2 склад готової продукції. Місцезнаходження с. Коршовець Луцького району Волинської області, вул. Радянська, 3в. Загальна площа 4314,7 кв.м. Покупець зобов'язується прийняти Об'єкт аукціону, сплатити ціну його продажу і виконати визначені в Договорі умови.

2.2. Право власності на Об'єкт аукціону переходить від Продавця до Покупця з моменту сплати його повної вартості на поточний рахунок або в касу Продавця та підписання акту прийому-передачі.

2.3. На підставі протоколу про проведення аукціону та  акту прийому-передачі на куплене нерухоме майно, нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом.

2.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження об'єкта переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання акту про передання права власності на куплене нерухоме майно.

2.5. Продавець доводить до відома Покупця, що Об’єкт аукціону є власністю Продавця та він має повне право на його продаж.

2.6. Початкова ціна (вартість) продажу Об'єкта аукціону без урахування ПДВ встановлюється у сумі 998544,00 грн. (дев’ятсот дев’яносто вісім тисяч п’ятсот сорок чотири три гривні 00 копійок), без ПДВ.

2.7. Згідно з Протоколом проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна банкрута №______________ від __________ р., затвердженим Ліквідатором : ТзОВ «Імідж» ціна продажу Об'єкту аукціону становить ___________ грн. (_________________), без ПДВ.

3. Порядок розрахунків за придбаний Об'єкт аукціону


3.1. Гарантійний внесок у сумі 99854,40 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот п’ятдесят чотири гривні 40 копійок), сплачений Покупцем, зараховується до ціни продажу Об‘єкта аукціону.

3.2. За цим Договором оплаті підлягають грошові кошти у сумі ____________ грн. (_________ гривень), без ПДВ.

3.3. Покупець зобов‘язаний перерахувати на поточний рахунок Продавця, вказаний у цьому Договорі, або в касу Продавця, грошові кошти у сумі, визначеній у п. 3.2. Договору, а саме: ___________ грн. (__________ гривень без ПДВ _________ грн., у повному обсязі протягом 5 (п‘яти) днів з моменту укладення Договору.

4. Передача об'єкта аукціону

4.1. Передача Об'єкту аукціону Покупцю здійснюється Продавцем у триденний строк після оплати Покупцем повної вартості Об'єкту аукціону.

4.2. Передача Об'єкту аукціону Продавцем і прийняття його Покупцем засвідчуються актом приймання-передачі, який підписується Сторонами.

5. Обов'язки та права сторін


5.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї Договором, сприяти іншій Стороні у виконанні її обов'язків і має право вимагати від іншої Сторони виконання належним чином її обов'язків.

5.2. Сторона, яка порушила взяті відповідно до Договору зобов'язання, повинна усунути ці порушення.


6. Обов'язки Покупця


6.1. Покупець зобов'язаний у встановлений Договором строк сплатити ціну продажу Об'єкта аукціону.

6.2. В установлений Договором строк прийняти Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі.


7. Обов'язки Продавця


7.1. Продавець зобов'язаний передати Покупцю Об'єкт аукціону за актом приймання-передачі у встановлений Договором строк.

8. Відповідальність Сторін


8.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору.

8.2. У разі невиконання або неналежного виконання Покупцем умов Договору він несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. Сплата штрафних санкцій не звільняє Покупця від виконання договірних зобов'язань.

8.3. У разі невиконання Покупцем умов Договору Продавець має право в установленому порядку порушити питання про його розірвання, стягнення завданих збитків у цінах, що діяли на момент розірвання Договору. 

9. Гарантії та претензії


9.1. Продавець гарантує, що на момент укладення Договору, Об'єкт аукціону не є проданим, переданим, заставленим, не перебуває під арештом, судових справ щодо нього немає.

9.2. Покупець свідчить, що відчужуваний Об‘єкт аукціону ним оглянутий, недоліки або дефекти, які перешкоджали б його використанню за цільовим призначенням, на момент огляду виявлено не було. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик та недоліків відчужуваного Об‘єкту нерухомості  Покупець не має.


10. Ризик випадкової загибелі Об'єкта аукціону


10.1 Ризик випадкової загибелі або випадкового псування Об'єкта аукціону несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

11. Форс-мажорні обставини
(обставини непереборної сили)


11.1. Сторони звільняються від відповідальності щодо виконання умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), повинна повідомити про це іншу сторону протягом двох тижнів.

11.2. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) належать:

11.2.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух);

11.2.2. непередбачувані ситуації, спричинені такими діями, як страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція;

11.2.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені в пп. 11.2.2 та 11.2.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені відповідним компетентним органом).

12. Вирішення спорів


12.1.Усі спори, що виникають під час виконання умов Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягли домовленості, спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

13. Зміни умов Договору та його розірвання


13.1. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього здійснюються за згодою Сторін згідно з чинним законодавством України.

13.2 Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються в письмовій формі.

13.3. У разі невиконання Продавцем умов Договору він може бути розірваний на вимогу іншої Сторони за рішенням суду.

13.4. У разі відмови або ухилення від підписання договору, коли Покупець переможець аукціону, протягом п’яти днів з дня отримання цього договору гарантійний внесок йому не повертається та договір вважається не укладеним (розірваним).


14. Прикінцеві положення


14.1. Договір вважається укладеним з моменту його підписання Сторонами.

14.2. Договір складений у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Сторони отримують по одному примірнику Договору.

15. Адреси та реквізити Сторін:


ПРОДАВЕЦЬ:

ТзОВ «Імідж»

ЄДРПОУ 13359961, місцезнаходження: Волинська обл., м. Луцьк вул. Плитниця 9/1., в особі ліквідатора Темчишина Володимира Петровича. Свідоцтво на право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 494 від 17.04.2013 року.

р/р 26007266276 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 303484
Ліквідатор
____________________ Темчишин В.П.

М. П. 


ПОКУПЕЦЬ:
код ЄДРПОУ

ІПН


Свідоцтво платника ПДВ №

п/р __________________

Керівник

___________________ М.П.


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Тзов «Воля Луцьк» iconТема. Рідний край у творчості волинських поетів (Слайд 1)
Література: Я. Найда. Матусині світанки,- луцьк,Видавництво Волинськогодержуніверситету «Вежа»,2000;В. Гей. Кривавник рідного слова,Луцьк...
Тзов «Воля Луцьк» iconТема. Рідний край у творчості волинських поетів (Слайд ) клас Дидактичні задачі уроку
Література: Я. Найда. Матусині світанки,- луцьк,Видавництво Волинськогодержуніверситету «Вежа»,2000;В. Гей. Кривавник рідного слова,Луцьк...
Тзов «Воля Луцьк» iconОголошення про проведення аукціону на веб-сайті в порядку статті 58 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Тзов «Бізнес-Консалтинг» в особі Кобака Георгій Андрійович, код єдпроу 22073488, місцезнаходження
Тзов «Воля Луцьк» iconОлександр Довженко. Розповідь про письменника. Оповідання „Воля до життя
Правдиве зображення трагічних подій Другої Світової війни. Тема та ідея художнього твору
Тзов «Воля Луцьк» iconСоціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання Луцьк 2013

Тзов «Воля Луцьк» iconСловник економіко – політологічної термінології 2016 Леонід Кусик
Економічна теорія – основа політики, a основою суспільства залишаються політика та мораль наша колективна воля та інші приватні системи...
Тзов «Воля Луцьк» iconНапрями музики масових жанрів
«Yesterday» (біг-біт), «Рол-лінг стоунз» — «Satsfaction» (блюз-рок), гуртів «Арія» — «Воля І розум», «Ворон» (хеві метал), «Yes»...
Тзов «Воля Луцьк» iconУніверситету «україна» актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті євроінтеграційного поступу матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Луцьк 2015

Тзов «Воля Луцьк» iconНімецька служба академічних обмінів (daad)
Ужгород, Львів, Луцьк, Чернівці, Вінниця, Одеса, Київ, Миколаїв, Кіровоград, Харків, Мелітополь, Дніпропетровськ, Запоріжжя
Тзов «Воля Луцьк» icon“1890/1895” ббк 3. (4 Укр) 52 Андрій Королько
Франка, С. Даниловича, К. Трильовського та інших, які виступали з відповідними програмами на народних зібраннях; простежено діяльність...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка