У 2013-2014 навчальному році у закладі


Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програмСторінка3/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.3 Наявність тематичних, комплексних, регіональних освітніх програм.

У закладі складалася програма «Виховання». Структура програми відповідає вимогам, вона охоплює більшість напрямків виховної роботи закладу, проте потребує доопрацювання. У закладі слухалося питання стану реалізації даної програми, але довідки не носять аналітичного характеру: • на нараді при директорові «Аналіз реалізації «Програми Виховання» (в квітні-травні кожного року);

 • на науково-методичній раді «Обговорення «Програми виховання» на 2011-2012 н.р.».

У ЦДЮТ тільки у незначній кількості у наявності плани заходів та інформації про виконання міських, обласних та державних програм:

- Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41);

- Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» (постанова кабміну № 785 від 27 серпня 2010 р.);

- наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту облдержадміністрації від 22.02.2013 № 189 «Про заходи з профілактики правопорушень та злочинності, проявів насильства серед дітей.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

 • не розроблюються заходи щодо реалізації міських, обласних, державних програм;

 • відсутній контроль за реалізацією власної програми, не підводяться підсумки етапів реалізації;

 • програми не розглядалися на раді закладу, педагогічній раді.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • розробити заходи щодо реалізації міських, обласних, державних програм;

 • забезпечити контроль за реалізацією власних програм, підводити підсумки етапів реалізації;

 • розглянути питання доцільності реалізації програм та визначити терміни та етапи реалізації;

 • забезпечити розгляд програм на раді закладу, педагогічній раді.

Кількість фактично виставлених балів дорівнює 0,77 б, що відповідає середньому рівню.

2.4 Експертиза відповідності структури закладу, наявної мережі гуртків, секцій, творчих об’єднань вимогам Статуту та перспективам розвитку закладу. Доцільність та обґрунтованість вибору напрямків діяльності.

В Центрі дитячої та юнацької творчості в наявності організаційна структура системи управління закладу, яку вкладено до плану роботи на поточний навчальний рік. Дана структура не в повній мірі відповідає Статуту закладу, штатному розпису та посадовим інструкціям працівників. В ній не відображено наявні рівні управління центром (частково присутні органи самоврядування), підпорядкованість, зв’язки між суб’єктами та структурними одиницями подано в основному в розрізі організації методичної роботи, а не управління.

Перспективна мережа гуртків вперше розроблена та затверджена директором у 2014 році, вона розрахована на три навчальних роки (з 2013-2014 по 2015-2016 н.р.). Дана перспективна мережа відповідає Статуту закладу.

Питання формування ефективної мережі закладу, збільшення кількості вихованців визначено одними із завдань на 2013-2014 н.р. Але на педагогічній раді, раді закладу розглядається тільки питання формування робочого навчального плану, що вже є питанням, яке забезпечує навчальний процес у сформованих гуртках. Також не практикувалося вивчення стану відповідності мережі гуртків запитам учнів шкіл міста, не обговорювалися пропозиції від педагогічного колективу та батьків про внесення змін до мережі. Тобто дане питання взагалі залишалося поза увагою громадських органів управління закладом.

У квітні 2014 року розпочато вивчення соціального запиту щодо напрямків гурткової роботи, складено програму дослідження задоволеності батьків роботою центру, проводиться опитування через сайт закладу. У 2014 році вперше заплановано обговорення напрямків гурткової роботи на раді закладу.

За період, який пройшов після попередньої атестації в ЦДЮТ, рекомендації експерта виконані частково, рівень роботи з даного напрямку діяльності дещо знизився.Відхилення від нормативної бази недоліки, упущення:

- відсутність Програми розвитку закладу; • не враховано наявність рівнів управління навчальним закладом в організаційній структурі,

 • недостатній рівень участі педагогічних працівників у формуванні перспективної мережі гуртків,

 • недостатній рівень залучення ради навчального закладу до визначення напрямків гурткової діяльності,

 • недостатня робота з вивчення запиту учнів та батьків щодо напрямків гурткової роботи.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • доопрацювати організаційну структуру навчального закладу,

 • розробити Програму розвитку закладу,

 • підвищити рівень участі педагогічних працівників в обговоренні перспективної мережі гуртків ЦДЮТ,

 • залучати раду навчального закладу до визначення напрямків гурткової роботи,

 • забезпечити вивчення соціального запиту на напрямки гурткової роботи.

Кількість фактично виставлених балів дорівнює 1,42 б, що відповідає середньому рівню.
2.5 Динаміка розвитку мережі гуртків, груп та інших творчих об’єднань відповідно до типу закладу (за останні три роки) з урахуванням стану фінансування та статутних завдань

Розвиток мережі та комплектування гуртків проводиться відповідно до Статуту закладу. Основними напрямками роботи у центрі є художньо-естетичний, військово-патріотичний та науково-технічний.

Враховуючи державні вимоги, можливості закладу щодо кадрового, навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення і відповідно до Статуту, в закладі за останні 3 роки мережа гуртків змінюється за рахунок внутрішнього перерозподілу годин та оптимізації мережі гуртків між групами у рамках виділеного тижневого навантаження.

Порівняльна характеристика охоплення дітей гуртковою роботою


Навчальний рік


Кількість


В них дітейГуртків

Груп

2011-2012

65

163

1615

2012-2013

42

104

1180

2013-2014

40

101

1118

Адміністрацією ЦДЮТ формування мережі проводиться після вивчення результативності роботи гуртків та доцільності їх функціонування у попередньому навчальний рік.

Впродовж останніх трьох років кількість груп гуртків поступово знижується, проте корекція чисельності вихованців за результатами контролю за відвідуванням навчальних занять упродовж навчального року не проводиться.


Кількість вихованців

Різниця станом на 05 вересня та станом на 01 січня

2012-2013 н.р.

станом на 05.09.122012-2013 н.р.

станом на 01.01.132013-2014 н.р.

станом на 05.09.132013-2014 н.р.

станом на

01.01.14


1180

1119

1118

1118

=

В Центрі спостерігається зниження кількості вихованців, які відвідують гуртки із початку їх формування. Найменша кількість дітей займається у закладі в групах 4 та 5 років навчання. Нестійка зацікавленість дітей впливає на показники збереження контингенту та його плинність, про що також свідчить зменшення кількості вихованців на основному та вищому рівнях. Таким чином, актуальним залишається принцип наступності у навчанні в позашкільному закладі, від найнижчого (початкового) до найвищого рівнів.

Останні три роки прогнозована мережа не співпадає з фактичною. За статистичною формою 1-ПЗ кількість гуртків, груп значно різниця з мережею станом на 05 вересня у бік зменшення.


Кількість груп

Рік навчання у закладі(кількість груп / відсоток)

І рік

%

ІІ рік

%

ІІІ рік

%

ІV

рік


%

V

рік


%

більше 5

%

101

31

31

15

15

19

18

16

16

9

9

11

11

Навчально-виховний процес у ЦДЮТ здійснюється посеместрово відповідно до розкладу занять гуртків. Гурткові заняття проводяться як безпосередньо на базі закладу, так і на базі навчальних закладів міста.

У закладі у наявності угоди про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами, але фактично вони регулюють тільки використання центром навчальних кабінетів ЗНЗ. Відсутні і плани про співпрацю із загальноосвітніми навчальними закладами.

В закладі в наявності розклад навчальних занять на І півріччя та ІІ півріччя 2013-2014 навчального року, затверджений директором закладу. Його погоджено головою профспілкового комітету закладу та радою закладу. Розклад занять складається відповідно до навчальних планів та санітарних вимог, із урахуванням вікових категорій дітей і учнівської молоді та допустимих для них норм навантаження двічі на рік (до 15 вересня та до 10 січня). Проаналізувавши розклад занять, слід зазначити, що найбільше навантаження припадає на понеділок та вівторок (завантажений день у ЗНЗ міста ), що не відповідає Положенню про позашкільний навчальний заклад у частині планування днів для позашкільної роботи. Крім того виявлено порушення щодо складання розкладу занять гуртків та груп, а саме:

- недотримання державних санітарних правил і норм в частині тривалості занять;

- співпадання розкладу занять двох споріднених гурків, які працюють у одному приміщенні.

У ЦДЮТ функціонує одна платна група гуртка "Англійська мова".

У порівнянні із атестаційною експертизою, проведеною у 2005 році адміністрація не змогла усунути залежні від закладу причини зміну контингенту. Дана ситуація потребує ретельного аналізу зміни динаміки контингенту вихованців.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- низький відсоток вихованців, які навчаються в закладі в гуртках високого рівня;

- недостатній показник наступності в навчанні вихованців ЦДЮТ;

- відсутність угод про співпрацю між ЦДЮТ та ЗНЗ міста;- недотримання вимог санітарно-гігієнічних правил та норм під час формування розкладу занять.

Рекомендації адміністрації закладу:

 • дотримуватись п.9.4 та п.9.7 Державних санітарних правил і норм влаштування, щодо організації навчально-виховного процесу при встановленні тривалості занять та перерв;

 • при формуванні мережі гуртків та плануванні роботи закладу здійснювати управлінський аналіз результативності роботи гуртків;

 • забезпечити дотримання розкладу занять гуртків. Керівникам гуртків всі тимчасові зміни терміну чи дати проведення проводити після попереднього інформування адміністрації службовою запискою та отримання дозвільної резолюції.

Кількість фактично виставлених балів дорівнює 3,8 б, що відповідає достатному рівню.
2.6. Дотримання законодавства щодо мови навчання у закладі. Енергодарський центр дитячої та юнацької творчості відповідно до рішення колегії управління освіти Енергодарської міської ради від 14.05.2008 р. «Про стан забезпечення функціонування та розвитку державної мови в закладах освіти міста», рішення виконавчого комітету Енергодарської міської ради від 19.08.2010 №248 «Про хід виконання рішення виконавчого комітету від 20.07.2007 №195 «Про затвердження графіка подальшого переведення закладів освіти в україномовний та двомовний режим роботи на 2007-2010 роки», Статуту, затвердженого рішеннями Енергодарської міської ради від 27.04.2012 № 12, функціонує як двомовний позашкільний навчальний заклад. Вся робота в позашкільному навчальному закладі щодо виконання ст.10 Конституції України, реалізації Закону України «Про засади державної мовної політики» проводиться з метою створення належних умов для розвитку та розширення сфери функціонування української мови в закладі, виховання шанобливого ставлення до державної мови, патріотизму. Адміністрація та педагогічний колектив знайомі з законодавчими та нормативними документами щодо подальшого функціонування та розвитку української мови. Документація у закладі в основному ведеться державною мовою. Виявлено факти оформлення журналів гурткової роботи російською мовою: гурток естетичного виховання «Розумниці та розумники», хореографічний гурток «Бруклін» та гурток «Ансамбль гітаристів». Інформаційні матеріали стендів у навчальних кабінетах у більшості виконані українською мовою. В оформленні інтер’єру закладу використана державна символіка та українські національні мотиви. В річному плані роботи закладу на 2013-2014 н.р. одним із завдань науково - методичної та виховної роботи є виховання громадянського світогляду, патріотичних почуттів, національної культури та любові до Батьківщини. Для задоволення мовно-культурних потреб та національного відродження традицій українського народу в ЦДЮТ проводяться масові заходи (До дня соборності України, Свято Покрови - День українського козацтва», виставки дитячих робіт декоративно-прикладного відділу за творами Т.Г.Шевченка, літературні вечори, поетичний вечір до Дня рідної мови, тижні української культури «Шевченківськими стежками» та конкурси знавців рідної мови «І там, де звучить рідна мова, живе український народ», інтелектуальні вікторини «Моя країна – Україна» (до Дня писемності України) тощо. Вихованці ЦДЮТ приймають участь в обласних та регіональних фестивалях: фестивалі «Козацькі розваги», у V обласному фестивалі-конкурсі пісні та музики «Мій спів тобі, мій краю рідний», у обласному Козацькому військово-патріотичному вишколі «Джура-2014», в міському та обласному етапах виставки-конкурсу декоративно-ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», у Всеукраїнському конкурсі «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» тощо.

Впродовж останніх трьох років в закладі зменшується відсоток вихованців, які отримують позашкільну освіту на державній мові.Навчальний рік

Кількість груп

%

Кількість вихованців

%

2011-2012

86

59

776

50

2012-2013

44

42

512

43

2013-2014

38

38

442

40

У порівнянні з минулим навчальним роком у 2013-2014 н.р. мережа груп з українською мовою навчання зменшилася на 3 групи та 70 вихованців і склала 38 груп - 442 вихованці – 40% від загальної кількості гуртківців ЦДЮТ.

В планах роботи ЦДЮТ передбачено питання оглядового контролю про стан функціонування та розвитку державної мови в гуртках як чинника патріотичного виховання. Аналітичні матеріали за його наслідками оприлюднюються на нарадах при директорові (жовтень, 2011, 2012 роки), на засіданні науково-методичної ради закладу (листопад 2013).

У порівнянні з попередньою атестацією закладу кількість вихованців, що навчаються українською мовою, майже є сталою: 430 осіб у 2005 році проти 442 у поточному, але відсоток вихованців, які отримують освіту на державній мові, за три останні роки знизився на 10%.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- не повне дотримання мовного режиму у виконанні інформаційних матеріалів, веденні шкільної документації;

- зменшується кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту на державній мові.

Рекомендації адміністрації закладу:


 • дотримуватися мовного режиму у виконанні інформаційних матеріалів, веденні документації;

 • вивчити запит батьків та вихованців щодо отримання позашкільної освіти на державній мові.

Кількість фактично виставлених балів із урахуванням коефіцієнту значимості показника дорівнює 1,2 б, що відповідає достатньому рівню.
2.7. Проведення організаційно - масової роботи в закладі та координація цієї роботи в регіоні. Соціальне партнерство закладу та міжнародне співробітництво.

Всі заходи та свята Центра дитячої та юнацької творчості проводяться та організуються згідно з річним планом організаційно-масових заходів, але він не є розділом річного плану ЦДЮТ. Плану виховної роботи взагалі не існує. Планування виховної роботи керівники гуртків здійснюють згідно з Програмою «Виховання», яка дійсна до 2014 року. В закладі масовими вважаються і заходи для одного гуртка або гуртківця, таким чином план організаційно-масових заходів є перевантаженим, хоча в нього внесено не всі міські заходи. Також в останні роки недоліком стала несвоєчасність доведення інформації з питань організації виховної роботи до членів педагогічного колективу: ні на нарадах при директорі, ні на нарадах при заступнику директора ці питання не розглядалися. Якщо в попередні роки всі зміські заходи проходили за участю вихованців ЦДЮТ, то останнім часом заклад працює більш на внутрішні потреби. Традиційними в Центрі є наступні заходи: «День відкритих дверей», «Покровський ярмарок», «Весняна міс». До цих заходів готуються святкові концерти для батьків, виставки образотворчого та декоративного ужиткового мистецтва. Вихованці ЦДЮТ беруть участь у міських та обласних етапах Всеукраїнських конкурсів: «Знай і люби свій край», «Таланти твої, Запорізькій край», «Наш пошук і творчість тобі, Україно», «Початкове технічне моделювання», «Космічні фантазії» тощо.

Вже десять років вихованці школи «Джур», керівник Луценко О.М., беруть участь в обласному козацькому вишколі, в міських та обласних етапах військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), «Зірниця», «Орлятко» та є їх постійними призерами. Джури є постійними учасниками всіх міських заходів патріотичного спрямування: акції «Вахта пам’яті», змагань «Майбутній захисник», мітингів, присвячених Дню виведення військ з Афганістану, Дню захисника Вітчизни, Дню визволення України, акції «Свічка пам’яті», Дню Перемоги тощо.

Робота педагогічного колективу щодо формування громадянина України здійснюється через участь вихованців у міському святах: «День Незалежності України», День Соборності України, «10 – річчя Школи джур»; співпрацю з громадськими організаціями міста у проведенні акцій «Твори добро» , «Біла ромашка», «Ветерани живуть з поруч»; зустрічі з воїнами – афганцями, ветеранами війни; проведенні «Тижня писемності та мови», участі у міському віськово-спортивному конкурсі-змаганні «Майбутні захисники», конкурсі малюнків «Свічечка пам’яті».

Центр веде постійну роботу щодо попередження противоправних дій дітьми та підлітками: перегляд навчально – виховних фільмів «Це повинен знати кожен», «За здоровий спосіб життя», робота «Правового куточку», бесіда – гра «Мандрівка до Правознайки», година психолога «Ні насильству», «Торгівля людьми», психологічний тренінг «Розвиток соціальних навичок», проведення анкетування серед вихованців «Чи знаєш ти що таке насильство?», година психолога «Про шкоду лихослів’я».

Виховання художньо-естетичної культури особистості вихованців ЦДЮТ здійснювалось через загальні заходи: свята «День відкритих дверей», День Святого Валентина; конкурсну програму «Міс Весняночка», випускний бал гуртка «Естетичне виховання», конкурс читців «Живи, Тарасове слово»; зустріч з Заслуженим працівником культури В.М. Синиченко, Тиждень «Українські святки», «Новорічно – різдвяні привітання», роботу «Творчої майстерні»; святкування «Дня іменинника», традиційну виставку творчих робіт вихованців «Різдвяні фантазії».

Формування екологічної культури здійснюється через участь вихованців у міському конкурсі «Довкілля – 2013»; проведення свята «Проводи Масляниці», організацію «Тижня екологічної культури» та «Тижня у світі тварин»; традиційну екологічну операцію «Фіалка»; участь в Обласних конкурсах «Годівничка», «Чисте довкілля», «Туристськими шляхами».

Забезпечення повноцінного фізичного розвитку школярів здійснюється через участь вихованців у Тижні здорового способу життя, організації спортивно – розважальної програми «Веселі перегони»та змагань «Козацькі розваги»; проведенні «Веселих фізкультхвилинок» в гуртках, в проведенні спортивно – розважальної програми: «Бути здоровим – це здорово!» під час роботи міських ігрових майданчиків. Вихованці беруть участь у міських змаганнях із вільної боротьби, стрільби. Було проведено зустріч з директором міської «Школи боксу» М.Стукало.

Формування загальнолюдських моральних цінностей здійснюється через участь вихованців у Тижні толерантності, акції «Червона стрічка»; через години психолога: «Ні шкідливим звичкам!», «Про шкоду лихослів’я», «Уроки толерантності» та участь в благодійних акціях до свят «Святого Миколая», Дня ветерана та людей похилого віку. ЦДЮТ бере участь в міській акції «Милосердя», співпрацює з організацією «Червоний Хрест».

В закладі проводяться трудові десанти щодо прибирання території та приміщень, що створює умови для трудового виховання. Також гуртківці беруть участь в акціях «Годівничка» та «Шпаківня», які виготовляють власноруч та розміщують на території міського Парку відпочинку.

Педагоги позашкільного закладу працюють у безпосередньому контакті з педагогами шкіл та вихователями дошкільних навчальних закладів, з метою реалізації єдиної мети: всебічного та гармонійного розвитку в особистості дитини.

В Центрі можна виділити слідуючи напрямки взаємозв‘язку педагогів шкіл та педагогів ЦДЮТ : • створення умов для максимального використання школами творчого потенціалу ЦДЮТ в розвитку індивідуальності вихованця, його інтересів та здібностей (ЕЗОШ № 4, ЕЗОШ № 2, ЕБЛ, ЕБГ «Гармонія», ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ»№9) ;

 • спільний пошук напрямків активізації творчої діяльності дітей у вільний від уроків час ((ЕЗОШ № 4, ЕЗОШ № 2, ЕБЛ, ЕБГ «Гармонія», ЕНВК «ДНЗ-ЗНЗ»№9 );

 • спільні дії по створенню умов для вправ у позитивному досвіді соціально створювальної діяльності , яка відповідає інтересам і творчим здібностям дітей (ЕНВК «ЗНЗ-ДНЗ»№6, всі ДНЗ).

Створено систему роботи з батьками та учнями на основі даних про сім‘ї, надається допомога батькам у вихованні дітей, за планом регулярно проводяться загальні та гурткові батьківські збори. Діє консультативний пункт для батьків з питань виховання за планом практичного психолога Балагутрак Н.Ю., а саме: «Вправи, які допомагають подолати страхи», «Помилки, які допускають батьки у вихованні дітей», «Як навчити дитину гідно програвати», «Формування творчої особистості дитини», «Шість помилок у дисципліні, які допускають батьки»тощо. Консультації проводяться у груповій та індивідуальній формах. Проведено педагогічну раду з теми: «Взаємодія ПНЗ і сім’ї. Стратегія, технологія, моделі». З практичним досвідом роботи поділилися з колегами керівники гуртків Шевченко С.О., Морозова В.С., Теплюк Н.І.

ЦДЮТ взаємодіє з такими міськими організаціями, службами. закладами: ПК «Молодіжний», ПК «Сучасник», Центр соціальних служб для сім‘ї, дітей та молоді, Відділом в справах сім‘ї та молоді, організацією «Червоний хрест», з виставковою залою, дитячою художньою школою, дитячою музичною школою, бібліотеками. Але ні одного плану спільних дій, договору про співпрацю немає.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- невірне трактування поняття «масовий захід»;

- несвоєчасність доведення інформації з питань організації виховної роботи до членів педагогічного колективу;

- невиконання одного з головних завдань ЦДЮТ в якості координаційного центра організаційно-масової роботи в місті.


Рекомендації адміністрації закладу:

- здійснювати координація організаційно-масової роботи в місті;

- здійснювати координацію результативності участі у Всеукраїнських, обласних та міських конкурсах, фестивалях, змаганнях, турнірах;

-здійснювати координацію участі у міських, обласних, всеукраїнських акціях, заходах;

- своєчасно доводити інформацію з питань організації виховної роботи до членів педагогічного колективу;

-створити план організаційно-масової роботи з урахуванням всіх недоліків;

- створити спільні плани дій з організаціями та навчальними закладами.

Показник складає 2,4 б, що відповідає достатньому рівню.


Каталог: 2014
2014 -> Біографія: Максим Рильський
2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
2014 -> Вступного випробування
2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка