У 2013-2014 навчальному році у закладі


Розвиток учнівського самоврядуванняСторінка4/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1,29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2.8. Розвиток учнівського самоврядування

В закладі створено систему самоврядування, вищим органом якого є Парламент громадської організації «Веселка». До складу її входять найбільш яскраві та самобутні особи гуртківців (старости), а також голова-президент та його заступники за напрямками. Голова бере участь у засіданнях міського учнівського парламенту та є його активним учасником. Існує статут громадської організації, означені ­мета та завдання, щорічно складається план роботи. Організація працює згідно плану, але дієво працює лише центр «Дозвілля». В закладі немає екрану змагань. На сучасному етапі парламент не виконує найважливішу функцію: керівництво самовихованням активу. В закладі перестав працювати гурток «Лідер», не випускається газета учнівського самоврядування, немає екрану роботи парламенту ЦДЮТ.

За період із останньої атестації парламент перестав брати на себе відповідальність за організацію та якість виконання колективних творчих справ та в проведенні конкурсів «Кращий гурток року», «Кращий вихованець року».

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: громадська організація «Веселка», а також парламент ЦДЮТ як орган учнівського самоврядування не мають самостійності, оскільки діють в рамках гуртка ЦДЮТ.

Рекомендації адміністрації закладу:

- розмежувати діяльність громадської організації «Веселка» та парламенту ЦДЮТ.;

- відновити діяльність гуртка «Лідер»;

- створити умови для створення дитячої газети, органу учнівського самоврядування в ЦДЮТ;

- створити екран роботи учнівського самоврядування;

- залучати членів учнівського самоврядування до планування роботи ЦДЮТ, проведення педагогічних рад, вивчення думки вихованців, громадськості про життя в ЦДЮТ.Показник розвитку учнівського самоврядування складає 1,5 б, що відповідає середньому рівню.
2.9 Результативність участі вихованців, учнів і слухачів закладу у міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалях, конкурсах, турнірах, конкурсах захистах науково - дослідницьких робіт тощо. Наявність у закладі творчих колективів, що мають почесні звання.

Протягом навчального року вихованці центру приймали участь у заходах різних рівнів: міських, обласних, всеукраїнських етапах конкурсів та змагань.

Важливим показником ефективності роботи гуртків є результативність їхньої участі у міських, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, змаганнях, фестивалях, тощо. Протягом навчального року вихованці ЦДЮТ приймали участь у заходах різних рівнів: міських, обласних, регіональних, всеукраїнських етапах конкурсів та фестивалях.

З метою виявлення найкращих гуртків упродовж року запроваджено конкурс на "Кращий гурток" та "Кращий вихованець", з ІІ півріччя 2013/2014 навчального року запроваджена рейтингова оцінка ефективності роботи гуртків (протокол наради при директорові від 26.11.2013 №08). З 2012 року підводяться підсумки роботи гуртків наказом директора по закладу. За результатами І півріччя 2013/2014 навчального року підведено підсумки роботи гуртків (наказ від 28.12.2013 №152 "Про ефективність роботи гуртків ЦДЮТ та участь у заходах за І півріччя 2013/2014 н.р."), проте даний наказ не відповідає структурі аналітичного наказу та його зміст тематиці наказу. Потребує вдосконалення критерії рейтингової оціни роботи гуртків.

Заступником директора з навчально-виховної роботи наприкінці навчального року щорічно проводиться аналіз ефективності роботи гуртків, підводяться підсумки роботи, проте результативність роботи майже не враховується при формуванні мережі гуртків на наступний навчальний рік. Вихованці ЦДЮТ майже не приймають участь в обласних конкурсах зі свого профілю, не проводяться конкурси-виставки на кращу поробку на рівні закладу.

Кількість заходів, в яких прийняли участь вихованці ЦДЮТ у 2013/2014 навчальному році, склала 39 заходів, що менше ніж у 2012/2013 року на 12 заходів –(таблиця 1).

Таблиця 1

Кількість заходів, в яких прийняли участь вихованці ЦДЮТ

у 2013-2014 н.р.


Рівень заходів

Напрямок діяльності

всього

Художньо-естетичний

Науково-технічний

Військово-патріотичний

Міський

14

5

8

27

Обласний

8

1

1

10

Всеукраїнський

3

0

0

3

Міжнародний

5

0

0

5

Всього перемог

30

6

9

45

Всього

13 фестивалів

17 конкурсів

9 фестивалів

39

Згідно з даними моніторингу досягнень гуртківців у 2013-2014 н. р. (станом на березень2014 року) призових місць 47, що на менше, ніж у 2012-2013 навчальному році (таблиця 2). На обласному рівні зайнято 10 призових місць, що в 10 разів менше ніж у 2012/2013 навчальному році (10 проти 100), Всеукраїнському – 5 перемог, у порівнянні з минулорічним показником кількість перемог збільшилася на 1 перемогу (5 проти 4).

Таблиця 2

Кількість призових місць, що посіли вихованці ЦДЮТ в масових заходах різних рівнів, протягом 2012-2013та 2013-2014 н.р
Змагання/місця

Художньо-естетичний та технічний

Військово-патріотичний

всього

І

II

III

І

II

ІІІ
Міські

6/5

6/2

5/2

3/9

20/2

0/7

40/27

Обласні

9/0

7/1

8/1

6/3

8/2

1/3

39/10

Всеукраїнські

2/2

2/1

0/0

0/0

0/1

0/1

4/5

Міжнародні

1/2

0/1

0/2

1/0

1/0

0/0

3/5

Всього

18/9

15/5

13/5

10/12

29/5

1/11

86/47

ВСЬОГО за напрямами

46/19

40/28

86/47

Показники результативності участі вихованців закладу

у заходах різних рівнів


Назва показника

2011

2012

2013

Разом середня

Кількість вихованців, які взяли участь у заходах різного рівня

(Кк.у.)


1097

537

197

610

Загальна кількість перемог вихованців (Кк.п.)

105

86

47

79

Загальна кількість перемог вихованців у заходах всеукраїнського, міжнародного рівня (Кк.в.\р.)

28

7

10

15

Кількість вихованців закладу (Кк.в.)

1615

1180

1118

1304

Кількість дітей, що зареєстровані у місті (Кз.к.д.)

5967

6017

6158

6047Назва показника

Формула для обчислення показника

Вагомість показника

1

Участь вихованців закладу у заходах різного рівня (Ку.)

Ку.=Кк.у./ Кз.к.= 610/1304=0,4

1,5

2

Коефіцієнт перемог учасни-ків (Ку.)

Кп.=Кк.п./ Кк.у.= 79/610=0,1

2

3

Коефіцієнт перемог у заходах всеукраїнського, міжнародного рівня (Кп.в.р.)

Кп.в.р.=Кк.в.р./Кк.п.=15/79=0,2

2

4

Коефіцієнт залучення дітей до позашкільного закладу (Кз.)

Кз.=Кк.в./Кз.к.д.=1304/6047=0,2

0,5

5

Коефіцієнт інтенсивності роботи закладу (Кі.р.)

К і.р.=Ку.з./Км.к.з.=610/1304=0,4

0,5

Додаткові показники

6

Д1

Участі закладу у науково-дослідницьких проектах

0

Д2

Наявності у закладі творчих колективів, що мають почесні звання (кращий гурток року)

5

К заг.р.=1.5×Ку. + 2×Кп.+ 2×Кк.в.р.+ 0.5×Кз.+0.5×Кі.р.+ Д1+ Д2 =

=1,5×0,4+2×0,1+ 2×0,2+ 0,5×0,2+0,5×0,4+0+5=6,2


Вихованці центру приймають участь в міських та обласних змаганнях, проводять масові заходи, проте не є організаторами проведення загальноміських заходів. Проте відсутні достовірні дані щодо кількості вихованців, залучених до масових заходів.

У порівнянні із попередньою атестаційною експертизою результативність роботи гуртків погіршилася.
Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- відсутність ведення загального обліку участі вихованців в заходах різного рівня;

- відсутність журналу обліку масових заходів;

- різні підходи оцінювання ефективності роботи гуртків;Рекомендації адміністрації закладу:

- вдосконалити рейтингову систему оцінювання ефективності роботи гуртків;

- забезпечити залучення вихованців до участі в заходах та конкурсах всіх рівнів: внутрішніх, міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних

- забезпечити ведення журналу обліку масових заходів, не допускати формального підходу до обліку участі вихованців у масових заходах.Показник результативності участі вихованців у фестивалях, конкурсах, турнірах складає 3,8 б, що відповідає достатньому рівню.
2.10. Результати організаційно-просвітницької роботи закладу (наявність виставкових матеріалів, концертних програм, фото - відеопродуктів, публікацій у пресі, на радіо та телебаченні, методичних розробок тощо)

У закладі створено банк даних «Кращий вихованець» та «Кращий гурток року» за роками, стенд «Інформація про центр дитячої та юнацької творчості», де розміщено інформацію про Центр для батьків та дітей. Але немає стендів, які б висвітлювали перебіг конкурсів «Кращий вихованець року» та « Кращий гурток року». Немає стенду, де б батьки бачили кращих керівників гуртків, переможців конкурсу «Джерело творчості».

В закладі в наявності відеотека з відеоматеріалами всіх міських та внутрішньоцентровських заходів, які розміщено на сайті ЦДЮТ, відеотека міського каналу ТВ «Оріон» із сюжетами, в яких розповідається про діяльність ЦДЮТ. Всі матеріали систематизовано за роками.

Зібрано фотоматеріали, що підтверджують участь вихованців у різних зльотах, змаганнях, фестивалях, конкурсах та масових заходах, які також викладені на сайті.

В позашкільному закладі ведеться постійна робота щодо пропаганди закладу, а саме: День відкритих дверей, виставки відділу декоративно ужиткового мистецтва для жителів міста, участь в міських концертах та фестивалях, демонстрація відеосюжетів на ТВ. Нажаль, в 2013 році не було проведено традиційного свята День захисту дітей з концертом та виставкою.

В ЦДЮТ є банк публікацій щодо організаційно-масової та виховної діяльності закладу у засобах масової інформації, а також публікації у ЗМІ та періодичних виданнях. Позитивним є тє, що педагоги ЦДЮТ друкуються у виданнях не тільки міського та обласного рівнів, а й на Всеукраїнського.

На виконання рекомендації попередньої атестації в закладі створено банк методичних розробок масових заходів із різних напрямків: військово-патріотичного, екологічного, морального, правового виховання та пропаганди здорового способу життя. Проте, в обласному конкурсі методичних розробок бере участь тільки незначна кількість педагогів.
Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: немає.

Рекомендації адміністрації закладу:

- створити стенди «Кращий вихованець», «Кращий гурток», «Переможці Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»;

- залучати більшу кількість педагогічного колективу до участі у конкурсі методичних розробок;

- відновити традицію святкування Дня захисту дитини 1 червня.

Показник результативності організаційно-просвітницької роботи закладу складає 3,5 б, що відповідає достатньому рівню.
2.11. Інформаційно – методичне забезпечення діяльності закладу (наявність методичних рекомендацій, положень, розробок, сценаріїв тощо). Організація роботи методичних об’єднань, проведення семінарів, конференцій тощо. Участь у відповідних міських, обласних, Всеукраїнських заходах.

В процесі експертизи інформаційно-методичного забезпечення діяльності закладу було вивчено і проаналізовано річні плани роботи закладу, науково-методичної ради, педагогічної ради, методичних об’єднань, накази про організацію науково-методичної роботи та її результати, матеріали засідань педагогічної і науково-методичної рад, а також матеріали методичних заходів, діагностичних досліджень. Аналіз матеріалів експертизи показав, що система методичної роботи у закладі перебуває на етапі становлення. Її зміст, в основному, відповідає державним вимогам, цілям і завданням, визначеним Програмами розвитку освіти області, міста. Науково-методичну роботу сплановано в річному плані закладу в розділі IV. Проте, сама назва розділу «Науково-методичну робота в релізації цілей» сформульована некоректно, тому існує невідповідність назви розділу змісту.

В поточному навчальному році в закладі працює 41 педагогічний працівник, з яких 32 педагоги – керівники гуртків. Всі педпрацівники мають педагогічну або фахову освіту. Враховуючи досвід роботи керівників гуртків, конкретні умови їх діяльності в методичній роботі закладу в певній мірі використовуються різні форми підвищення кваліфікації педагогів.

В ЦДЮТ на допомогу молодим та малодосвідченим керівникам гуртка працює Школа молодого педагога, де вивчаються питання щодо структури занять, планування роботи гуртків, компетентнісного підходу до НВП та інше. Робота Школи спланована на три роки. На сьогодні в ній навчається 5 молодих педагогів. Також у рамках роботи Школи організовано наставництво, що забезпечує адресну допомогу кожному слухачу.

Не дивлячись на деякі позитивні зміни в частині сприяння розвитку професійної компетентності педкадрів, є досить багато проблем, труднощів, невикористаних резервів.

У 2013 – 2014 навчальному році науково-методична робота в Центрі дитячої та юнацької творчості була спланована згідно з проблемною темою закладу: «Впровадження системи проектування професійного самовизначення обдарованої особистості дитини у позашкільному освітньому закладі». Проте, слід зауважити, що в закладі відсутня система роботи над єдиною методичною темою. Не створено алгоритм роботи з теми та дієвий поетапний план діяльності. А між тим, саме правильно організована робота над єдиною методичною темою спонукає і педколектив, і кожного педагога зокрема до цілеспрямованої самоосвітньої діяльності.

Проблемою в діяльності керівників закладу є реалізація аналітичної функції в частині науково-методичної роботи. Про це свідчить слабка аналітична база рішень педагогічної ради та науково-методичної ради. Відсутність глибокого аналізу конкретного, реального стану справ призводить до прийняття декларативних, неконкретних рішень, що, звичайно, значно знижує їх ефективність.

Проблемою у закладі є діагностична діяльність на основі моніторингового підходу. В закладі поки що не створено банку методик моніторингових методичних досліджень (за виключенням психолого-педагогічних, які проводить психолог закладу переважно з вихованцями), а члени адміністрації ще не володіють достатніми знаннями і уміннями як для підготовки і процедури їх проведення, так і для аналізу отриманої інформації та інтерпретації результатів. Тому діагностика професійного рівня педагогів, яку вже здійснено, і яка продовжує здійснюватися, проводиться за різними методиками і в різних напрямках, що не дозволяє відстежити динаміку професійного росту кожного члена колективу і обмежує можливості адресної допомоги педагогам і цілеспрямованої роботи кожного щодо самовдосконалення.

Слід відзначити роботу психолога закладу щодо визначення психологічного клімату та згуртування колективу. З метою створення сприятливого психологічного клімату в колективі ЦДЮТ, згуртування працівників закладу практичним психологом були проведені тренінги для згуртуванні колективу «Людина – індивід. Всі разом - колектив» (2012-2014 р.р.).

Крім того з метою підвищення психологічної культури педагогів ЦДЮТ практичним психологом систематично проводяться психолого-педагогічні семінари (2 рази на рік), тренінги, психологічні практикуми (тренінг «Розвиток рефлексії у педагогів» (2011р.).; «Культура педагогічного спілкування» (2011 – 2012 н.р.); ділова гра «Портрет професіонала» (2012р.); «Допомогти дружити» (2013 р.) та інші.

З метою вивчення психологічного клімату в колективі практичний психолог щорічно проводить діагностичне дослідження серед колективу за методикою «Соціально-психологічна характеристика групи я до колективу». Запропонована методика дає можливість отримати надійну інформацію про те, який психологічний клімат в колективі на момент дослідження. За результатами діагностичних досліджень поводиться консультативна, просвітницька та корекційно–розвивальна робота з педагогами.

Найпоширенішою формою методичної роботи з педагогами в ЦДЮТ є методичні об‘єднання. Методичні об‘єднання спланували свою роботу у відповідності з рекомендаціями НМЦ. На своїх засіданнях вони розглядають актуальні питання навчально-виховного процесу, нормативно-правові документи, методичні рекомендації. Проблемою для всіх МО є аналіз роботи за рік та прийняття рішень. Рішення, які приймаються методичними об‘єднаннями, потребують конкретизації і адресності, ретельного і реального підходу до планування методичних заходів і забезпечення їх проведення.

В закладі періодично проводяться семінари щодо підвищення компетентності педагогів. На достатньому рівні проводиться робота щодо вивчення та узагальнення ППД керівників гуртків.

Організація самоосвітньої діяльності керівників гуртків потребує удосконалення. Недостатня зорієнтованість і вмотивованість колективу на експериментально-дослідницьку діяльність. Необхідно розпочати роботу методичної служби закладу щодо вивчення досвіду працівників інших позашкільних закладів і впровадження його в практику педагогів закладу.

Питання впровадження інноваційних педагогічних технологій у роботі відділів обговорюються, але реально інноваційні процеси в закладі мають стихійний характер.

Резервом активізації педагогічного колективу щодо модернізації науково-методичної роботи, підвищення інтересу до самовдосконалення є впровадження інноваційних форм роботи з кадрами. Поки що цей резерв використовується недостатньо.

Відмічається низький рівень виступів педагогів закладу на сторінках педагогічних видань.

Адміністрація працює над удосконаленням інформаційного забезпечення науково-методичної роботи і НВП в цілому. Заклад в поточному році передплачує за бюджетні кошти 21 періодичне видання та 2 видання за позабюджетні кошти.

В закладі відсутній методичний кабінет, хоча площа закладу дозволяє його організувати. Організація роботи методичного кабінету та його відповідне наповнення дасть змогу систематизувати науково-методичну роботу в цілому.

В ЦДЮТ на час перевірки відсутня система внутрішньошкільного контролю за окремими методичними ланками, хоча надалі адміністрацією при коригуванні річного плану закладу сплановано ВШК за методичною роботою.

Внутрішній адміністративний контроль за станом методичної роботи в закладі, який проведено, не містить конкретних заходів та термінів їх виконання, що унеможливлює якісну організацію роботи не тільки адміністрації, але й всього педагогічного колективу. Не розроблено критерії щодо аналізу матеріалів внутрішнього контролю.

Аналіз вивчених документів і матеріалів дає підставу зробити висновок про те, що організаційна структура науково-методичної роботи у закладі дозволяє забезпечити діяльність щодо неперервного навчання педагогічних кадрів, підвищення їх професійної майстерності.

За період із попередньої атестації відбулося погіршення роботи із даного напрямку.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

- відсутня діагностико-аналітична діяльність щодо планування науково-методичної роботи;- відсутня система діагностичних досліджень щодо професійної компетентності педагогів та їх запитів відносно змісту і організаційних форм методичної роботи;

- не забезпечено виважене планування тематики засідань НМР і якісна підготовка до розгляду питань з науково- методичної роботи на засіданнях НМР, педради та не завжди приймаються виважені рішення;

- не розроблено алгоритм роботи над єдиною методичною темою та відсутній поетапний план роботи над нею;

- недостатнє залучення педагогів до інноваційної, дослідно- експериментальної роботи та до самоосвітньої діяльності.

- не створено методичний кабінет.
Рекомендації адміністрації закладу:


 • розробити дієву систему діагностичних досліджень щодо професійної компетентності педагогів та їх запитів відносно змісту і організаційних форм методичної роботи, враховувати результати цих досліджень з метою надання їм реальної і адресної допомоги;

 • чітко визначити коло актуальних методичних питань, які мають бути вирішені в рамках діяльності закладу, а також форми роботи, які забезпечать вирішення цих питань і охоплять всіх педагогів закладу;

 • забезпечити виважене планування тематики засідань НМР і якісну підготовку до розгляду питань з науково- методичної роботи на засіданнях НМР, педради та приймати виважені рішення;

 • спланувати поетапно за роками роботу над проблемною темою закладу та розробити методичні заходи, які б забезпечили реальну діяльність колективу щодо впровадження проблемної теми.

 • створити методичний кабінет, забезпечити його поповнення методичними матеріалами та відповідну їх систематизацію, встановити комп‘ютер, підключити його до системи «Інтернет»;

 • в плані адміністративного контролю в системі передбачати вивчення якості роботи окремих методичних підструктур, а також контроль за виконанням власних планів і рішень;

 • активно залучати педагогів до інноваційної, дослідно- експериментальної роботи та до самоосвітньої діяльності.


Показник результативності інформаційно – методичного забезпечення діяльності закладу складає 1,82 б, що відповідає середньому рівню.
Блок ІІІ. Кадрове забезпечення (максимальна кількість балів – 16; кількість фактично набраних балів – 11,77 б, що знаходиться в межах достатнього рівня.
3.1.Укомплектованість закладу педагогічними кадрами.

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами складає 100% від потреби, що досягнуто за рахунок підвищення педагогічного навантаження керівників гуртків з урахуванням їх побажань та роботи штатних педагогічних працівників з додатковим педагогічним навантаженням, як керівника гуртка. Забезпеченість навчально-виховного процесу педагогічними кадрами відбувається за рахунок штатних працівників (41 особа), із них 3 особи працюють за внутрішнім сумісництвом, 11 осіб – зовнішнє сумісництво. У закладі працюють 3 працівника, які мають повну загальну середню освіту, що є відхиленням від нормативної бази. Отже можна зробити висновок що ЦДЮТ укомплектований кадрами на 100%, але з відповідною педагогічною або фаховою освітою на 73%.

З 2013/2014 навчального року спостерігається стабільність кадрового складу (плинність кадрів зменшилась до 4%).

Розподіл педагогічних працівників ЦДЮТ за стажем роботи: • до 3 років – 9 ( 22 %);

 • від 3 років до 10 років – 24 ( 58,5 %);

 • від 10 років до 20 років – 8 ( 19,5 %);

Розподіл педагогічних працівників ЦДЮТ за освітніми рівнями:Нав-чаль-ний рік

ВСЬОГО

з них

Повна вища освіта

Базова вища

Неповна вища

навч. заочно

друга освіта

повна загальна середня освіта

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непедагогічна

2013-2014

41

13

11

1

2

2

7

2

0

3

У статуті закладу повністю обумовлені права і обов'язки педагогічних працівників, дотримання норм трудового законодавства щодо організації трудової діяльності педагогічних працівників.

У ЦДЮТ трудові книжки ведуться на педагогічний та обслуговуючий персонал. Журнал обліку трудових книжок, в якій реєструються трудові книжки, прийняті від працівників при влаштуванні на роботу, пронумерована, прошнурована та скріплена печаткою закладу та підписом керівника.

Типова форма №П-2 заповнюється повністю.

Тенденції перевищення кількості прийнятих працівників над звільненими відсутні.

За період із попередньої атестації рівень роботи залишається стабільним.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: позашкільний навчальний заклад не укомплектований педагогічними працівниками із повною вищою педагогічною або фаховою повною вищою освітою.

Рекомендації адміністрації закладу: сприяти 100-відсотковій укомплектованості закладу педагогічними кадрами з повною вищою освітою або з відповідною фаховою повною вищою освітою.

Показник укомплектованості закладу педагогічними кадрами складає 1,7 б, що відповідає достатньому рівню.
3.2 Освітній рівень керівника закладу (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), завідуючих відділами, секціями, лабораторіями тощо (вища педагогічна або фахова освіта)

Навчальний заклад на 88% забезпечений керівним складом, який має повну вищу педагогічну освіту або повну вищу непедагогічну (фахову) освіту та повну вищу непедагогічну, і володіє державною мовою. Експертиза освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня керівного складу ЦДЮТ за 2013-2014 н.р. показує:Нав-чаль-ний рік

ВСЬОГО

з них

Повна вища освіта

Базова вища

Неповна вища

навч. заочно

друга освіта

повна загальна середня освіта

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непедагогічна

2013-2014

7

5

2

0

0

0

0

0

0

0

Отримано відомчі нагороди:з/п


Назва нагороди

Кількість

1.

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»

-

2.

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

-

3.

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

1

4.

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

1

5.

Нагрудний знак «Кращий працівник» виконавчого комітету Енергодарської міської ради

-

6.

Почесна грамота виконавчого комітету Енергодарської міської ради

-

7.

Подяка міського голови

1

8.

Почесна грамота управління освіти Енергодарської міської ради

1

9

Подяка управління освіти Енергодарської міської ради

2

За період із попередньої атестації рівень роботи залишається стабільним.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: немає.

Рекомендації адміністрації закладу: укомплектувати заступником директора з навчально-виховної роботи.
Показник освітнього рівня керівника закладу складає 2,6 б, що відповідає високому рівню.
3.3. Освітній рівень керівників гуртків (молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр), керівників гуртків (вища педагогічна або фахова освіта)

Навчально-виховний процес на 93% забезпечено фахівцями, які мають спеціальну освіту і володіють державною мовою. Експертиза освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня педагогічних працівників ЦДЮТ за 2013-2014 н.р. показує:
Нав-чаль-ний рік

ВСЬОГО

з них

Повна вища освіта

Базова вища

Неповна вища

навч. заочно

друга освіта

повна загальна середня освіта

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непе-дагогіч-на

педагогічна

непедагогічна

2011-2012

61

36

10

0

1

4

8

0

0

2

2012-2013

41

13

11

1

2

2

10

0

1

1

2013-2014

41

13

11

1

2

2

7

2

0

3

Якість освітнього рівня працівників повинен стати постійною турботою керівника закладу. Кадровій політиці притаманна орієнтація на отримання керівниками гуртків повної вищої освіти (педагогічної або фахової). Для цього в навчальному закладі потрібно створити відповідні умови. Значна увага приділяється підвищенню комп'ютерної грамотності керівників гуртків на рівні користувачів.


Отримано відомчі нагороди:

з/п


Назва нагороди

Кіль-кість

 1. 1

Нагрудний знак «Василь Сухомлинський»

-

 1. 2

Нагрудний знак «Відмінник освіти України»

-

 1. 3

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

-Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

7Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

14Подяка управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації

8Нагрудний знак «Кращий працівник» виконавчого комітету Енергодарської міської ради

-Почесна грамота виконавчого комітету Енергодарської міської ради

2Подяка міського голови

5Почесна грамота управління освіти Енергодарської міської ради

26Подяка управління освіти Енергодарської міської ради

7

За період із попередньої атестації стан роботи закладу знизився в межах високого рівня.

Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення: немає.

Рекомендації адміністрації закладу: Сприяти здобуттю повної вищої педагогічної освіти працівникам або фахової, які її не мають.

Показник освітнього рівня керівників гуртків складає 2,78 б, що відповідає високому рівню.


  1. Каталог: 2014
   2014 -> Біографія: Максим Рильський
   2014 -> Спортивна слава україни (довідково-інформаційний матеріал для лекторсько-просвітницьких груп народних домів про спортсменів Героїв України)
   2014 -> Теоретико літературні поняття Епос
   2014 -> Управління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
   2014 -> Святе Письмо Старого та Нового Завіту / перекл о. Івана Хоменка, Львів: «Місіонер» убт «Свічадо», 2007 (1-е вид.: Рим: видавництво оо. Василіян, 1963). Барщевський Т. П’ятикнижжя конспект
   2014 -> Тема. Джон Кітс- англійський поет-лірик. Сонет «Про коника та цвіркуна»
   2014 -> Вступного випробування
   2014 -> Диктатура Гая Юлія Цезаря
   2014 -> Дев’ятдесятники: молодий струмінь в сучасній українській літературі


   Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка