У 2013-2014 навчальному році у закладіСторінка6/7
Дата конвертації15.03.2018
Розмір1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

4.3. Сформованість та дієвість роботи органів управління закладом (рада закладу, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет, піклувальна рада, учнівське самоврядування тощо).

Нормативні документи, типові положення, які регулюють державно-громадське управління закладом освіти в цілому, частково конкретизовано та доповнено внутрішніми. Такими документами в ЦДЮТ є: статут, колективний договір між представником адміністрації та профспілковим комітетом, правила внутрішкільного розпорядку. У закладі забезпечено діяльність ради центру, педагогічної ради, самоврядування, батьківського комітету, профспілкового комітету. У закладі у наявності законодавчі, інструктивні та методичні матеріали з питання, яке підлягало експертизі. Всі засідання колегіальних органів управління закладу проходять згідно із затвердженими планами, їх хід протоколюється. Книги протоколів прошнуровано, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою.

Загальні збори (конференція) в ЦДЮТ у передбаченому законодавством форматі вперше проведено в вересні 2012 року. До цього вони проводилися як збори трудового колективу. Хід конференції запротокольовано у спеціальній книзі, яку розпочато 20.09.2012 року та оформлено відповідно до вимог. Протокол ходу конференції дає підстави говорити, що на ній розглядалися питання стану навчально-виховної та методичної роботи, розвитку навчального закладу, обрано раду Центру та затверджено план її роботи. Але прийняті рішення носять загальний характер, що ускладнить роботи ради, серед задач якої є виконання рішення загальних зборів (конференції).

Рада навчального закладу спільно із адміністрацією розглядає та затверджує план та режим роботи, погоджує робочий навчальний план, приймає участь у обговоренні шляхів підвищення ефективності навчально-виховного процесу, покращення матеріально-технічного стану закладу, організації літнього оздоровлення вихованців, тощо.

Педагогічна рада закладу забезпечує реалізацію двох функцій: організаційно-педагогічну (затвердження плану роботи, розгляд підсумків роботи закладу за певний період тощо) та науково - методичну (обговорення шляхів реалізації науково – педагогічних проблем, над якими працює центр, результатів упровадження педагогічних інновацій і т.д.)

Зміст роботи педагогічної ради визначається основними нормативними та законодавчими актами у галузі освіти, напрямками роботи закладу. Тематика засідань, як правило визначається в кінці навчального року, виходячи із проблем закладу, потреб колективу, аналізу стану навчально-виховного процесу, бесід з педагогами, батьківським колективом, вихованцями. Рішення педагогічних рад не завжди конкретні, дієві та своєчасні.

В ЦДЮТ організовано діяльність органів учнівського самоврядування, за формою це президентська дитяча республіка. Вищим органом самоврядування є загальні збори вихованців, які проводяться двічі на рік. Виконавчим органом самоврядування є дитячий Парламент ЦДЮТ. Його структура, регламент засідань, цілі і задачі визначені Статутом, проте він не пройшов відповідний рівень затвердження. До дитячого Парламенту входять представники від гуртків ЦДЮТ віком від 10 до 18 років. Члени дитячого Парламенту, Президент обираються на загальних зборах терміном на 1 рік. У ЦДЮТ відповідно до розробленої структури створено 5 центрів, які організовують роботу за напрямками: дозвілля, корисні справи «Умілі руки», інформації та зв’язку, формування здорового способу життя. В складі Ради 5 центрів, в які входять по 5 представників, проте у 2013/2014 році їх кількість складає по 3 вихованця.

Створення дієвої системи учнівського самоврядування, дитячої самоорганізації залежить від рівня компетенції та креативності координаторів, рівня їх співпраці з молоддю. У ЦДЮТ за кожним центром закріплено педагога - куратора. Загальну координацію роботи учнівського самоврядування здійснює педагог-організатор Компанієць А.Г.

Перевірка показала, що в закладі робота органів учнівського самоврядування проводиться відповідно до плану. У наявності протоколи засідань Парламенту за період з 2011 року по 2012 рік включно. Матеріали роботи сформовано в окремі папки, до яких вкладено плани, сценарії заходів, інформації із друкованих та Інтернет видань, проте документальні підтвердження із року в рік дублюються.

З 2013 року у центрів учнівського самоврядування призначені куратори-педагоги. Діє самоврядування під керівництвом педагога-організатора, яка власне перебирає на себе функції самоврядування. Учнівське самоврядування не залучається до визначення кращого гуртка та вихованця року.

У закладі створено дитячу громадську організацію «Веселка». Дана організація зареєстрована у виконавчому комітеті Енергодарської міської ради у 2002 році, про що свідчить запис від 22.08.2002 № 102 у книзі обліку громадських організацій. Метою діяльності даної організації є участь в опрацюванні міських та регіональних програм, що стосуються дітей та молоді щодо формування здорового способу життя та екологічної просвіти. З метою реалізації основних завдань із членами ДГО «Веселка» проводяться цікаві заняття, ділові ігри, тренінги, на яких розглядаються зміст поняття «самоврядування», його сутність, завдання, організацію, алгоритм створення проектів та шляхи їх реалізації, методи інформаційного обміну тощо. Прогнозується, що діти мають оволодіти вмінням спланувати та організовувати роботу будь-якого органу дитячого самоврядування, самостійно складати сценарії, проекти заходів, розподіляти доручення в колективі однолітків, співпрацювати з іншими організаціями. Але оскільки в закладі не розмежовано повноваження дитячого Парламенту ЦДЮТ та ДГО «Веселка», це призвело до плутанини у виконанні певних повноважень.

Таким чином, існують перешкоди розвитку учнівського самоврядування в ЦДЮТ через:

- відсутність системи навчання координаторів дитячого руху;

- нерозвиненість у учнів соціальної компетентності та відповідальності, необхідної для прийняття рішень;

- відсутність чіткого розподілу обов’язків між представниками учнівського самоврядування;

- постійний рух вихованців.

Основними формами співробітництва з батьками, які впроваджуються у практику роботи центру, є батьківські збори, участь батьків у виховних заходах (організація екскурсій, зустрічей,); проведення щорічного дня відкритих дверей.

У закладі розроблено положення про батьківську раду закладу, яке затверджено на загальних батьківських зборах (протокол № 01 від 26.09.2013).

У закладі не використано можливість залучення до управління та організації допомоги у вирішенні проблем матеріально-технічного забезпечення громадськості, оскільки не створено піклувальну раду.

Планом роботи ради не передбачено розгляд питань щодо виконання рішень загальних зборів, не приймалося рішення щодо кількісного, якісного складу, терміну повноважень батьківського комітету тощо. Ініціатором обговорення всіх стратегічних питань, кандидатури голови ради закладу є адміністрація Центру.

У адміністрації закладу налагоджено певні зв’язки із підприємствами та організаціями міста, проте, у ряді випадків вони є недостатніми.Практично не використано засоби масової інформації для висвітлення роботи органів громадського самоврядування.

У закладі працює профспілковий комітет. Він створений для захисту соціальних, економічних і трудових інтересів членів колективу: кваліфікована юридична допомога, захист прав працівників у судах, організація звернень до органів державної та міської влади у разі незаконних дій адміністрації закладу, участь в укладанні колективного договору і контроль за його виконанням, участь у роботі комісій з охорони праці, з розслідування нещасних випадків та з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з питань охорони праці, погоджує «Розклад занять» гуртків та наказ директора Центру про преміювання працівників тощо.

Профспілковий комітет Енергодарського центру дитячої та юнацької творчості здійснює свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства про профспілки, освіту, Статуту галузевої Профспілки, відповідних положень, які регламентують його діяльність.

Профспілковий комітет належним чинном забезпеченний законодавчими, інструктивно-нормативними документами, методично-інформаційними матеріалами.

Адміністрація закладу забезпечує гарантії діяльності профспілковій організації. Має місце номенклатура справ, але вона потребує переоформлення на 2014 рік.

Плани роботи мають раціональну структуру, охоплюють всі напрямки статутної діяльності.

Колективно-договірне регулювання трудових, соціально-економічних відносин з соціальними партнерами спрямоване на виконання законодавчих та нормативних актів, відстеження стану виконання обопільних зобов’язань.

Згідно з колективним договором між адміністрацією та профспілковою організацією погоджуються соціально-економічні питання:

-графіки режиму роботи;

-графік відпусток;

-навантаження педагогічних працівників;

-щорічної грошової винагороди.премій;

-Правил внутрішнього розпорядку,тарифікації.

У порівнянні із попередньою атестаційною експертизою у закладі відбулися не значні зміни щодо покращення роботи органів управління закладом. Проте як і раніше не розглянуто можливість про створення піклувальної ради, не вдалося налагодити роботу батьківського комітету закладу.Відхилення від нормативної бази, недоліки, упущення:

 • план роботи ради закладу не затверджувався на загальних зборах;

 • план роботи ради закладу, педагогічної ради не передбачає розгляд ряду питань що належать до компетенції даних органів;

 • недостатній контроль за виконанням власних рішень і рекомендацій педагогічної ради;

 • низький рівень протоколювання засідань органів громадського самоврядування;

 • недостатній рівень організації батьківського всеобучу;

 • положення про батьківський комітет не має необхідного рівня затвердження;

 • відсутня піклувальна рада закладу;

 • недостатнє залучення учнівського самоврядування до обговорення напрямків роботи закладу, планування діяльності, формування мережі тощо;

 • недостатнє використання засобів масової інформації щодо висвітлення роботи органів громадського самоврядування;

 • часткове недотримання вимог оформлення протоколів, стислість і некоректне формування питань;

 • відсутність інформації про осіб, які виступили при обговоренні та про зміст їх виступів;

 • відсутність деяких погоджувальних документів.


Рекомендації адміністрації закладу:

- передбачити в плані роботи ради закладу, педагогічної ради розгляд ряду питань що належать до компетенції даних органів;

- забезпечити якісне протоколювання засідань органів громадського самоврядування;

- організувати роботу батьківського всеобучу;

- залучати членів учнівського самоврядування до обговорення напрямків роботи закладу, планування діяльності, формування мережі, визначення переможців конкурсів «Кращий гурток року» та «Кращий вихованець року» тощо;

- розглянути доцільність створення піклувальної ради закладу;

- забезпечити висвітлення роботи органів громадського самоврядування у засобах масової інформації;створити стенд для розміщення інформації органів громадського самоврядування;

- сформувати банк досвіду роботи закладів із питання державно-громадського самоврядування (з літератури, преси, досвіду навчальних закладів міста) та познайомити з ним членів ради закладу, батьківського комітету та учнівського самоврядування;

- усунути недоліки в Положеннях про органи самоврядування Центру та затвердити їх відповідно до вимог;

- спланувати навчання активу самоврядування з питання ведення документації;- забезпечити наявність на сайті закладу інформації про прийняті рішення органами громадського самоврядування;

- забезпечити оформлення протоколів профспілкових зборів та засідань профспілкового комітету відповідно до вимог Примірної інструкції з ведення ділової документації в ПНЗ за допомогою персонального комп’ютера.


Кількість фактично виставлених балів дорівнює 1,1, що відповідає достатньому рівню.


  1. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату.

Вивчення стану психологічної роботи та психологічного клімату в колективі працівників і вихованців ЦДЮТ в ході атестації з використанням таких джерел інформації, як документація практичного психолога закладу, анкетування всіх учасників освітньо-виховного процесу, бесіди, спостереження за вихованцями під час занять показало, що психологічний супровід навчально-виховного процесу в Центрі дитячої та юнацької творчості здійснюється на достатньому рівні, в колективі вихованців і педагогів створений сприятливий психологічний клімат.

На посаді практичного психолога закладу працює Балагутрак Н.Ю., спеціаліст ІІ категорії, стаж роботи на посаді психолога – 3 роки. Спеціаліст психологічної служби має свій робочий кабінет, площа якого не відповідає чинним вимогам (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.10.2001р. №691).

В робочому кабінеті практичного психолога у наявності є всі види необхідної документації, банк діагностичного інструментарію та банк корекційних програм, теки нормативно-правової документації, робочі теки за напрямками роботи.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 №127 про нормативи робочого часу працівників психологічної служби виконується на належному рівні; своєчасно та відповідно до вимог чинного законодавства заповнюється журнал обліку робочого часу та інша обліково-реєстраційна документація.

Практичний психолог працює за затвердженим планом роботи, в якому відображаються основні напрямки діяльності спеціаліста психологічної служби та враховуються мета і проблемна тема діяльності закладу – впровадження системи проектування професійного самовизначення обдарованої особистості дитини у позашкільному закладі. Практичний психолог має свій блог, де активно пропагує психологічні знання, розміщує цікаві психологічні матеріали і опитувальники для педагогів, батьків і дітей.1. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі працівників позашкільного закладу. Щорічно практичним психологом проводяться дослідження соціально-психологічного клімату в колективі педагогів та ступінь їх задоволеності життєдіяльністю позашкільного закладу. Так, за даними останнього дослідження у лютому 2014 р. рівень зрілості і згуртованості колективу – на достатньому рівні. У системі проводяться психологом обстеження професійних і особистісних рис педагогів – рівень їх адаптованості, емпатії, рефлексії, комунікативності, толерантності, професійної мотивації, тощо. На кожного педагога заведена індивідуальна карта результатів дослідження, де видно загальну картину особистісної і професійної зрілості кожного педагога. Результати досліджень ретельно аналізуються з наступними висновками і рекомендаціями психолога.

За результатами досліджень планується і проводиться профілактична і корекційна робота з педагогами: тренінги, ділові ігри, психолого-педагогічні семінари (так, за три останні роки проведено 3 тренінги, 6 психолого-педагогічних семінарів, 1 ділова гра і 2 семінара-практикума, тематика яких пов’язана з актуальними для закладу проблемами: «Людина – індивід, всі разом – колектив», «Регуляція негативних емоційних станів», «Портрет професіонала», тощо). Практичний психолог систематично проводить індивідуальні консультації з проблем взаємодії педагогів та згуртування колективу. Згідно зі статистичними даними за 2012/2013 н.р. таких консультацій було проведено 7, за 2013/2014 н.р. – 5. З профілактично метою в куточку психолога розміщуються пам’ятки, рекомендації для вихованців, батьків, педагогів щодо покращення психологічного клімату та особистісного самопочуття. Практичний психолог приймає участь у психологічному супроводі атестації педагогів: проводить психологічні обстеження, надає психологічну характеристику на педагога, що атестується, приймає участь в засіданнях атестаційної комісії.

За даними обстежень практичного психолога рівень інформованості колективу ЦДЮТ зростає: у 2011 р. – рівень інформованості був низький, а у 2013/2014 він визначився як середній. Розподіл матеріальних заохочень, його критерії висвічуються на дошці об’яв закладу, рішення щодо розподілу приймається колегіально. Щотижня керівником закладу проводяться оперативні засідання, на які запрошуються члени адміністрації і практичний психолог, де обговорюються поточні актуальні питання. У закладі створена комісія з розгляду трудових спорів на випадок виникнення конфліктних ситуацій. Раніше такі ситуації мали місце, в цьому навчальному році конфліктів не було.

Керівник закладу вбачає шляхи подальшого згуртування колективу в активному проведенні спільних заходів для колективу, інформованості, в залученні педагогів до прийняття рішень.2. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі вихованців позашкільного закладу. Практичний психолог щорічно проводить анкетування серед вихованців щодо їх задоволеності навчально-виховним процесом у позашкільному закладі. Останні обстеження проводились у квітні 2013 року. За їх результатами - 85% вихованців йдуть на заняття з радістю, 98% виявляють симпатію до керівника свого гуртка, 78% вважають, що створені всі умови для їх розвитку, тощо. Психологом здійснюється психологічний супровід процесу адаптації вихованців: спостереження, ігри на зняття напруженості, консультації і рекомендації керівникам гуртків і т.і. Психологом розроблені рекомендації з конкретними методами та іграми для керівників гуртків щодо створення сприятливого психологічного клімату в дитячих колективах; в групах психолог проводить тренінги на розвиток соціальних навичок вихованців, на згуртування дітей у дружний колектив. Опікується психолог і реалізацією принципів здоров’язберігаючих технологій: пропонує керівникам гуртків для використання фізкультхвилинки різнопланової направленості, психологічні ігри та вправи на зняття перевтоми, тощо.

За спостереженнями психолога і керівників гуртків проблемні діти в закладі відсутні, що може мати місце, якщо діти почуваються успішними у своїй діяльності і вона їм дуже цікава. Ситуативні негативні прояви емоцій і поведінки керівники гуртків регулюють з використанням психологічних методів. Психолог здійснює супровід категорійних дітей (5 осіб), серед них - діти з особливими потребами (3 особи) через залучення їх до різноманітних заходів у закладі, індивідуальні заняття з ними.

Відповідно до плану роботи психологом проводяться тижні «Здорового способу життя», «16 днів проти насильства», «Тиждень толерантності, психології», тощо. Також у системі проводяться години психолога в гуртках з профілактики негативних звичок (лихослів’я, куріння, насильство і т.і.). До проведення цих заходів залучаються не лише діти, але й керівники гуртків, і батьки. Багато профілактичних матеріалів розміщено на блозі практичного психолога: це і пам’ятки, і рекомендації для батьків і керівників гуртків («Профілактика насильства та жорстокості», «Травля в дитячому колективі», «Система виявлення порушень в поведінці», тощо). З метою профілактики проводяться і тренінги для вихованців «Гнів та агресія в нашому житті», «Твої права та обов’язки» і інші.

Враховуючи специфіку закладу ї проблемну тему, практичний психолог здійснює психологічний супровід обдарованих дітей: оформлений банк даних на дітей з підвищеними здібностями, проводяться консультації для батьків «Обдарована дитина», «Особливості обдарованих дітей»; на інформаційному стенді психолога та на блозі розміщені матеріали для батьків «Перші ознаки обдарованості», «Визначення дитячої обдарованості», «У сім'ї – обдарована дитина» та інші; проводяться консультації для педагогів з проблем індивідуального підходу та створення умов для розвитку обдарованих дітей.

Психолог проводить також тренінги для представників учнівського самоврядування «Школа лідера»; допомагає психологічно підготуватися до змагань вихованцям школи «Джур»; проводить психологічні години, залучає дітей до психологічних акцій.

3. Створення сприятливого психологічного клімату в колективі батьків вихованців позашкільного закладу. Належну увагу приділяє психолог роботі з батьками. Виступи спеціаліста на загальних батьківських зборах носять профілактичний характер і сприяють підвищенню психологічної культури батьків («Покарання: необхідні і різні» (2013), «Права дитини. Дитина теж людина» (2013), «Шляхи формування безконфліктної взаємодії в сім'ї» (2014). Виступає психолог і на групових батьківських зборах з актуальних проблем виховання дітей («6 помилок дисципліни, які допускають батьки», «Діти та соціальні мережі», «Як навчити дитину достойно програвати»). Але недостатньо ще використовуються психологом інтерактивні методи роботи з батьками.

Щорічно проводиться анкетування батьків, мета якого – з’ясувати рівень задоволеності батьків діяльністю ЦДЮТ. Результати останнього обстеження вказують на достатній рівень задоволеності батьків позашкільним закладом: 72% задоволені повністю, 27% - частково. Результати свідчать також про те, що батьки в переважній більшості утруднюються назвати форми співпраці з Центром, що може свідчити про недостатньо відповідальне ставлення батьків до позашкільного закладу.

Згідно зі статистичними даними психолога на консультування батьків витрачається до 20 годин на рік.

Практичним психологом ЦДЮТ налагоджена взаємодія з колегами шкіл і дошкільних закладів: консультування з проблем, особливостей індивідуального розвитку дітей, обмін практичними матеріалами, проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів), взаємне інформування.

Психолог приймає активну участь в педагогічних радах закладу, другий рік очолює раду закладу, виступає на педрадах, методичних об’єднаннях закладу, нарадах при директорі, оперативних нарадах («Психологічна компетентність педагогічного працівника», «Аналіз результатів дослідження професійної мотивації педагогів», «Організація роботи щодо забезпечення охорони та соціального захисту дітей» та інші).

Балагутрак Н.Ю за 3 роки психологічного стажу роботи розробила декілька тренінгів для педагогів і дітей, є співавтором Програми з формування навчальної мотивації учнів, затвердженої НМР ЗОІППО; посіла І місце в конкурсі газети «Шкільний світ» (2014 р.) у номінації «Гуманітарна направленість» з презентацією «Права і обов’язки дитини»; є переможцем обласного конкурсу на кращу методичну розробку з науково-технічної творчості (2012 р.) з тренінговим заняттям для вихованців МАН.Адміністрація залучає батьків до життєдіяльності закладу: масові заходи, батьківські збори, звіти керівника, виставки дитячих робіт, тощо. ЦДЮТ має свій сайт; в бібліотеці влаштовуються відеоперегляди для батьків, дискусії, ознайомлення з літературою, лекції на теми виховання дітей. Але ступінь залученості батьків до життєдіяльності позашкільного закладу та їх активність потребує подальшого підвищення.

4. Результати психологічних досліджень в закладі показали, що:

 1. Психологічний клімат в колективі педагогів ЦДЮТ за результатами досліджень – сприятливий (коефіцієнт – 0,85 – високий рівень). Педагоги задоволені повністю або частково усіма сторонами діяльності, в тому числі стосунками з колегами, адміністрацією, директором, інформованістю про справи в колективі, творчою атмосферою, колективними заходами (усі оцінки на високому і достатньому рівнях – від 4,0 до 4,8), за винятком матеріально-матеріального забезпечення – оцінка 3,5.

 2. Вихованці ЦДЮТ 100% виражають задоволеність від відвідування гуртків закладу та від стосунків з наставниками (93%), відмічають дружні стосунки в колективах дітей та гарний настрій під час занять (90%). 88% гуртківців завжди можуть висловити свою думку; 90% завжди можуть звернутися за допомогою до керівника гуртка; 96% впевнені в дружбі в дитячому колективі. Побажання, які висловили вихованці, - частіше влаштовувати екскурсії, заняття на свіжому повітрі, побільше свят, фестивалів, придбати нове устаткування, тощо.

 3. Стосунки колективу з адміністрацією визначені як задовільні на середньому та високому рівнях. На середньому рівні колектив одностайно оцінив гностичний компонент членів адміністрації. Загальні оцінки відношень педколективу з адміністрацією ЦДЮТ представлені у наступній таблиці:
Капля Л.В.

6,8 - середній

Горбенко С.І.

7,1 - високий

Самарцева Р.Я.

7,0 - високий

Вінс І.В.

5,5 - середній

Єрмак С.Г.

7,1 - високий

Попкова В.О.

7,0 - високий

Гізьо К.В.

7,1 - високий


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconЗвіт директора Державного навчального закладу «Одеське професійне училище залізничного транспорту та будівництва» за 2013-2014 навчальний рік
...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до організації та проведення Першого уроку у 2013-2014 навчальному році Чернігів 2013
Тарас Шевченко – совість України, її душа І оберіг (до 200-річчя від дня народження) : методичні рекомендації до організації та проведення...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо навчання й вивчення української мови І літератури в 2013 2014 навчальному році Загальна інформація І. Структура 2013 2014 навчального року

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення Першого уроку у старшій школі у 2013-2014 навчальному році черкаси 2013

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconРозділ основні підсумки діяльності школи у 2013/2014 навчальному році та завдання на 2014/2015 навчальний рік

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації до проведення першого уроку у 2013-2014 навчальному році
Кіровоградської області районний методичний кабінет відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської райдержадміністрації рекомендує...
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconКіровоградщині – 75 Розробки уроків І позакласних заходів для проведення Першого уроку в 2013/2014 навчальному році

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
Синтез мистецтв на уроках світової літератури як засіб формування особистості учнів
У 2013-2014 навчальному році у закладі iconМетодичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах міста Донецька першого уроку в 2013 2014 навчальному році На виконання Указу Президента України

У 2013-2014 навчальному році у закладі iconІ. Рекомендації щодо організації та проведення ІІ етапу олімпіади
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури у 2013/2014 навчальному році


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка