У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс тСторінка1/8
Дата конвертації14.02.2020
Розмір1,26 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Дніпровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

БЮЛЕТЕНЬ


НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ

у жовтні 2018 року

м. Дніпро

З М І С Т:

0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці

004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера

005 Управління. Менеджмент

008 Цивілізація. Культура. Прогрес

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

030 Довідкові видання загального типу

070 Газети. Преса. Журналістика

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія.Теорія пізнання. Методологія та логіка наука

2 Релігія. Теологія (богослов’я)

3 Суспільні науки

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічна наука

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнографія. Звичаї. Традиції

5 Математика та природничі науки

502/504 Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія.

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про Землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки загалом

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Біотехнологія

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка загалом

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Мисливство. Рибне господарство.

64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз. Зв’язок з громадськістю

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість і споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості, що виробляють готову продукцію

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство

80 Загальні питання лінгвістики та літератури. Філологія

81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови

82 Художня література. Літературознавство

821.0 Теорія літератури. Вивчення літератури

9 Географія. Біографії. Історія

902. Археологія

903 Передісторія

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

92 Біографічні та подібні дослідження

93/94 Історія

930 Історична наука. Історіографія

94 Всесвітня історія .

94(477) Історія України
0 Загальний відділ
001 Наука та знання в цілому. Організація розумової праці


001(09)

Д54


Дніпровський національний університет. Вісник. Серія: Дослідження

з історії і філософії науки і техніки. Вип. 11. Вип. 26-27 / голов. ред.

В. С. Савчук; голова ред. ради М. В. Поляков. – Дніпро : Вид-во ДНУ, 2018. – 154 c. : іл. – 51 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


001(075.8)

З-63


Зірка, Віра Василівна

Наукова робота : якісний та успішний захист : навч. посіб. для студ. ВНЗ спец. "Переклад" / В. В. Зірка, Н. В. Зінукова ; Дніпропетр. ун-т

ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2011. – 156 c. – Реком. МОНУ; Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


001(09)(075.8)

П22


Пашков, Ф. Е.

Великие преобразователи науки и техники. Страницы истории : учеб. пособ. для техн. ун-тов / Ф. Е. Пашков, В. И. Шубин ; Днепропетр. гос. техн. ун-т ж.-д. транспорта. – Днепропетровск : ДИИТ, 1999. – 148 c. – Б-ка Фонду вчених. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

001.894

Т38


Технологічний імператив розвитку інтелектуального потенціалу України : наук-концепт. альманах у 7-ми кн. Кн. 1. Концепція розвитку технол. потенціалу України / за наук. ред. В. А. Ткаченко; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : Монолит, 2009. – 320 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
004 Комп’ютерна наука і технологія. Застосування комп’ютера


004.65(076)

И74


Информатика. Раздел "Системы управления базами данных" :

лаб. практ. / сост. : Н. О. Ризун, Т. В. Чумак, А. И. Пасько и др. ; Днепропетровский ун-т им. Альфреда Нобеля. – Днепропетровск :

ДУ им. Альфреда Нобеля, 2014. – 92 c. – Б-ка Фонду вчених. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


004.89

І-48


Ільман, Валерій Михайлович

Формальні структури та їх застосування : монографія / В. М. Ільман, В. В. Скалозуб, В. І. Шинкаренко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2009. – 205 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

004.3'144

К63


Комп'ютерна схемотехніка в інформаційних технологіях : навч. посіб. / авт.: Л. С. Сорока, О. М. Рисований, Б. І. Мороз та ін. ; Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ : УМСФ, 2016. – 356 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

004.451

К71


Косарев, В. М.

Информационные системы в менеджменте : учеб. пособ. /

В. М. Косарев, Е. А. Паршина, Ю. И. Паршин. – Днепропетровск :

Изд-во ДУЭП, 2006. – 256 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

004.056.5

(075.8)


М80

Мороз, Б. І.

Програмні та апаратні засоби захисту інформації : навч. посіб. /

Б. І. Мороз, В. П. Дюбко, В. В. Поліщук ; Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2008. – 296 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

004(075.8)

П18


Паршина, Олена Анатоліївна

Інформаційні системи і технології в менеджменті : навч. посіб. /

О. А. Паршина, В. М. Косарєв, Ю. І. Паршин. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2012. – 312 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзПТ. – 1)

004.65(076)

Р49


Різун, Ніна Олегівна

Інформатика : лаб. практ. для студ. екон. спец. Ч. 3 / Н. О. Різун,

Л. М. Савчук. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т

ім. А. Нобеля, 2014. – 68 c. – Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

004.451

Ч90


Чумак, Татьяна Валентиновна

Информатика. Разделы: "Операционная система Windows", "Системы обработки текста. Текстовый процессор MS Word" : лаб. практ. /

Т. В. Чумак, Л. И. Ярмоленко, А. И. Пасько ; Днепропетр. ун-т

им. А. Нобеля. – Днепропетровск : ТОВ Рояль Принт, 2011. – 88 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


004.421

Ш62


Шинкаренко, Виктор Иванович

Экспериментальные исследования алгоритмов в программно-аппаратных средах : монография / В. И. Шинкаренко ; Днепропетр. нац. ун-т ж.-д. транспорта им. В. Лазаряна. – Днепропетровск, 2009. – 275 c. : ил., график., табл. – Б-ка Фонду вчених. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
005 Управління. Менеджмент


005(075.8)

М15


Македон, В'ячеслав Владиславович

Бізнес - планування : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В. В. Македон, В. І. Познанський, О. М. Литвиненко ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – 236 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

005.936

М15


Макарова, Ніна Сергіївна

Менеджмент підприємства : посіб. для самост. роб. та контролю знань / Н. С. Макарова. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2008. – 108 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


005(076)

М15


Македон, В'ячеслав Владиславович

Корпоративне управління : посіб. для самост. роботи та контролю знань / В. В. Македон ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2007. – 156 c. – Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

005(075.8)

М76


Момот, Владимир Евгеньевич

Основы менеджмента : учеб. пособ. / В. Е. Момот. – 2-е изд. – Днепропетровск : Днепропетр. ун-т им. А. Нобеля, 2013. – 132 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


005.915

Ф68


ФІнансовий менеджмент : навч.-метод. посіб. для студ. денної форми навчання / авт.-уклад. Т. Ю. Александрюк ; Дніпропетр. держ. фін.-екон. ін-т. – Дніпропетровськ : ДДФЕІ, 2000. – 96 c. – Б-ка Фонду вчених. –

2 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


008 Цивілізація. Культура. Прогрес


008

Н28


Нарижный, Юрий Алексеевич

Культура и философия эпохи постмодернизма : монография /

Ю. А. Нарижный ; Днепропетр. гуманитарный ун-т. – Днепропетровск : Наука и образование, 2008. – 464 c. – Б-ка Фонду вчених. – 35 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


008(3)(075/8)

П22


Пашков, Ф. Е.

По следам древних цивилизаций : учеб. пособ. по культурологии для техн. ун-тов / Ф. Е. Пашков. – Днепропетровск : Поліграфіст, 2000. –

148 c. – Б-ка Фонду вчених. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

1 Філософія. Психологія


1(042)

Б26


Бартун, Микола Петрович

Філософія : курс лекцій : навч. посіб. / М. П. Бартун ; Дніпропетр. акад. упр., бізнесу та права. – Дніпропетровськ : ДАУБП, 1999. – 120 c. – Б-ка Фонду вчених. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

1(100)

Б26


Бартун, Микола Петрович

Джерела філософського дискурсу : до вчення шедеврів класичної філософії : навч. посіб. / М. П. Бартун ; Дніпропетр. акад.. упр., бізнесу та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2000. – 88 c. – Б-ка Фонду вчених. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

1(09)"05/18"

(075.8)


І-90

Історія Західної філософії в контексті вчень про етику обов'язку, державу і право (Античність - друга половина XIX століття) / за заг. ред. В. В. Кузьменка ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Київ :

Хай-Тек Прес, 2013. – 360 c. – Реком. МОНУ ; Б-ка Фонду вчених. –

60 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


133

П93


Пшинько, А. Н.

Познание и рациональность в культуре постмодерна (опыт междисциплинарного исследования) : монография / А. Н. Пшинько,

Т. И. Власова. – Днепропетровск : Изд-во Маковецкий Ю. В., 2012. – 152 c. – Б-ка Фонду вчених. – 30 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзПТ. – 1)

159.9 Психологія


159.9

Л14


Лагутін, Володимир Анатолійович

Основи психологічного консультування : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. А. Лагутін, О. П. Ілларіонова ; Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2011. – 160 c. – Реком. МОНУ;

Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


159.9(076)

Л64


Ліфарєва, Наталія Вікторівна

Психологія і педагогіка : посіб. для самост. роботи та практ. занять /

Н. В. Ліфарєва, Л. Г. Бойко ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2009. – 72 c. – Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


159.9

П14


Пальм, Галина Аркадиевна

Психодиагностика : учеб. пособ. для студ. вузов / Г. А. Пальм. – Днепропетровск : Изд-во ДУЭП, 2010. – 264 c. – Б-ка Фонду вчених. – 25 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)159.9(076)

П14


Пальм, Галина Аркадиевна

Практикум по общей психологии : учеб. пособ. / Г. А. Пальм,

Е. В. Севастьянова ; Днепропетр. ун-т экон. и права. – Днепропетровск : ДУЭП, 2009. – 212 c. – Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзПТ. – 1)


159.9(06)

П69


Практична психологія у міждисциплінарному аспекті : проблеми та перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 жовт. 2008 р.

м. Дніпропетровськ) / Дніпропетр. гуманітарний ун-т. – Дніпропетровськ : ДГУ, 2008. – 476 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

159.9

Ш38


Шевяков, Олексій Володимирович

Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем : монографія / О. В. Шевяков. – Дніпропетровськ : Інновація, 2009. –

460 c. – 40 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


159.9(075.8)

Ш38


Шевяков, Олексій Володимирович

Ергономічні засади психології праці та інженерної психології : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. В. Шевяков, Н. О. Євдокимова. – Миколаїв : Іліон, 2014. – 472 c. – Б-ка Фонду вчених. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


Логіка. Епістемологія.Теорія пізнання. Методологія та логіка наука

16(03)

К20


Капітон, Володимир Павлович

Логіка в поняттях і схемах : навч. посіб. / В. П. Капітон,

О. В. Капітон. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фін. академія, 2010. – 80 c. – Б-ка Фонду вчених. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


16(075.8)

К20


Капітон, Володимир Павлович

Логіка : навч. посіб. Ч 1 / В. П. Капітон, О. В. Капітон ; Дніпропетр. держ фін. академія. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2007. – 244 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


167

М54


Методологія і теорія гуманітарних досліджень в умовах глобалізації : монографія / за наук. ред. О. М. Пашінька, Т. І. Власової. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький Ю. В., 2012. – 456 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 45 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
2 Релігія. Теологія (богослов’я)


2-1(07)

Н28


Нарижный, Юрий Алексеевич

Неорелигии как социокультурный феномен : учеб.-метод. пособ. для преподавателей / Ю. А. Нарижный ; Юрид. акад.. МВС Украины. – Днепропетровск : Юрид. акад. МВС, 2004. – 232 c. – Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
3 Суспільні науки

30 Теорії, методологія та методи суспільних наук. Соціографія


305

В42


Від гендерних ідеологій до дискусій про сучасну сім'ю : монографія / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна ; за наук. ред. Т. І. Власової. – Дніпропетровськ : Вид-во ПФ Стандарт-Сервіс, 2015. – 160 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
31 Демографія. Соціологія. Статистика


314(042)

К96


Кушнір, Ірина Олександрівна

Демографія : опорний конспект лекцій для студ. в галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" / І. О. Кушнір ; Дніпропетр. держ. фін. акад. – Дніпропетровськ : ДДФА, 2009. – 265 c. – Б-ка Фонду вчених. –

8 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


316(07)

П52


Полторак, Владимир Абрамович

Социология общественного мнения : учеб. пособ. / В. А. Полторак. – Киев : Днепропетровск : Центр "Соціополіс" ; Арт-Прес, 2000. – 264 c. – Б-ка Фонду вчених. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

316(075.8)

С69


Социология : конспект курса лекций / авт. В. А. Полторак; [Днепропетр. акад.. упр., бизнеса и права]. – Днепропетровск :

Арт-Пресс, 1997. – 160 c. – Б-ка Фонду вчених. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

316(076)

С69


Соціологія : посіб. для самост. роб. / В. А. Полторак, І. С. Полторак,

Л. О. Колісник, Д. В. Прошин. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2009. – 112 c. – Б-ка Фонду вчених. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

316

Ф56


Філософські аспекти соціокультурних досліджень в умовах глобалізації : монографія / наук. ред. О. М. Пашінька, Т. І. Власової. – Дніпропетровськ : Вид-во Маковецький, 2014. – 240 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)
  1. Політика
323(477)

П50


Політична стратифікація суспільства : монографія / авт. кол.:

В. А. Полторак, Д. В. Прошин, І. А. Єремєєва та ін. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля, 2013. – 212 c. – Б-ка Фонду вчених. –

20 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


321.01

Т61


Торяник, Володимир Миколайович

Політичний консумеризм : генеза, сутність, технології : монографія / В. М. Торяник ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Нікополь : СПД Фельдман О. О., 2011. – 326 c. – Б-ка Фонду вчених. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)32(477)

Ш95


Шубін, Сергій Петрович

Політичний маркетинг : монографія / С. П. Шубін. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 1156 c. – 250 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 Економіка. Економічна наука


331(075.8)

Б14


Багрова, Інна Василівна

Нормування праці : навч. посіб. / І. В. Багрова ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУ ім. А. Нобеля, 2002. – 212 c. – Реком. МОНУ; Б-ка Фонду вчених. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

330(477)

В65


Войт, Сергій Миколайович

Концепти оптимізації інноваційного менеджменту : монографія /

С. М. Войт, В. А. Ткаченко, Б. І. Холод ; Дніпропетр. ун-т

ім. А. Нобеля. – Дніпропетровськ : Монолит, 2016. – 224 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


330

Г15


Галасюк, Валерий Викторович

Проблемы теории принятий экономических решений : монография /

В. В. Галасюк ; консалтинговая группа "Каупервуд". – Днепропетровск : Новая идеология, 2002. – 304 c. – Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


331(076)

Г20


Гармідер, Лариса Дмитрівна

Економіка праці і соціально-трудові відносини : зб. завдань і тестів для сам. роботи / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова, Н. І. Климович ; Дніпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2010. –

216 c. – Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


331.104(075.8)

Г20


Гармідер, Лариса Дмитрівна

Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. для студ. вузів екон. спец. / Л. Д. Гармідер, С. О. Філатова ; Днпропетр. ун-т екон. та права. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2009. – 638 c. –

Б-ка Фонду вчених. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


339.9

Г55


Глухая, Анна Яковлевна

Внешнеэкономическая деятельность предприятия : слайд-конспект / А. Я. Глухая, Е. А. Воробьева, Е. А. Косякина ; Днепропетр. ун-т экон.

и права. – Днепропетровск : ДУЭП, 2011. – 140 c. – Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


331(075.8)

Г82


Грибан, Віталій Григорович

Охорона праці в органах внутрішніх справ : підруч. для студ. ВНЗ /

В. Г. Грибан, О. В. Негодченко. – Київ : Центр учб. літ., 2009. – 336 c. – Б-ка Фонду вчених. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


336(076)

Г89


Гроші та кредит : зб. завдань для самост. роб. та контролю знань /

О. А. Євтушенко, А. І. Якименко, Ю. В. Горячкіна, І. М. Бершадська. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2009. – 144 c. – Б-ка Фонду вчених. – 20 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)336(076)

Г89


Гроші та кредит: практикум (для нефінансових спец.) : навч. посіб. /

за заг. ред. С. А. Кузнецової. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т

ім. А. Нобеля, 2014. – 136 c. – Б-ка Фонду вчених. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)


339.92

Д21


Дашевська, Ольга Володимирівна

Геоекономічні пріоритети України (синергетичний підхід) : монографія / О. В. Дашевська. – Дніпропетровськ : Вид-во ДУЕП, 2009. – 248 c. – Б-ка Фонду вчених. – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)

33.021

Е45


Економічний аналіз : навч.-метод. посіб. для студ. заоч. форми навчання / уклад. : В. П. Багров, І. В. Багрова. – Дніпропетровськ : Дніпропетр. держ. фін. академія, 2008. – 131 c. – Б-ка Фонду вчених. –

5 грн. Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)339.9(477)

Є24


Євроінтеграційний вибір України та проблеми макроекономіки :

V Всеукр. наук.-практ. конф. мол. вчених та студ. : тези доповідей

(11 груд. 2008 р.) / Дніпропетр. ун-т екон. та права; ДТПП. – Дніпропетровськ : ДУЕП, 2008. – 240 c. – Б-ка Фонду вчених. – 9 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзПТ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у березні 2018 року м. Дніпро зміс т
Організація та управління підприємствами зв’язку, транспорту, торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. Паблік рилейшнз....
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2017 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у січні-лютому 2018 року м. Дніпро Основні розділи Бюлетеня
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconПершість західної україни iude з сучасної хореографії «intisar dance -2018», присвячений міжнародному дню танцю!!! 28 квітня 2018 року в м. Хмельницький
Народний танець, Стилізований народний танець соло, дует, мала група, формейшн, продакшн
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconАртур Конан Дойль І його Шерлок Холмс. Підготувала бібліотекар
Африці. У жовтні 1879 року видрукував своє перше оповідання “Таємниці Сесасської долини”. У квітні 1986 року він завершив повість...
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т icon2013 р. Розділ Мої досягнення 1
За підсумками атестації нагороджена грамотою відділу освіти Лановецької райдержадміністрації від 05 травня 2009 року. У жовтні 2012...
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconКарантин 02. 03. 2018-07. 03. 2018 Учитель початкових класів Пагулич Є. П
Математика сборник заданий с. 28 (1 столбик), с
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconПроект cередньостроковий план пріоритетних дій уряду до 2020 року зміс т
Спрощення адміністрування податків, як інструмент залучення інвестицій та створення нових робочих місць
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconКарантин 05. 02. 2018-09. 02. 2018 Учитель інформатики – Сергєєв Сергій Валерійович
Зарубіжна література – зробити порівняльну характеристику образів Тома Сойєра І полліанни
У жовтні 2018 року м. Дніпро зміс т iconБюлетень нових надходжень літератури у жовтні 2016 року
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка