У травні 2012 року м. ДніпропетровськСторінка1/5
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,02 Mb.
  1   2   3   4   5Дніпропетровський національний

університет ім. Олеся Гончара

Наукова бібліотека

Бюлетень


нових надходжень літератури

у травні 2012 року

м. Дніпропетровськ

Основні розділи Бюлетеня


0 Загальний відділ

00 Загальні питання науки і культури

004 Комп’ютерна наука і технологія, застосування комп’ютера

01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. Каталоги

02 Бібліотечна справа

1 Філософія. Психологія

159.9 Психологія

16 Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки

17 Філософія моралі. Етика. Практична філософія

2 Релігія. Теологія

3 Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

31 Демографія. Соціологія. Статистика

32 Політика

33 Економіка. Економічні науки

34 Право. Юриспруденція

35 Державне адміністративне управління. Військова справа

36 Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб

37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

39 Етнологія. Етнографія. Звичаї. Традиції. Спосіб життя. Фольклор

4 Мова. Мовознавство

5 Математика та природничі науки

50 Загальні відомості про математичні та природничі науки

51 Математика

52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія

53 Фізика

54 Хімія. Кристалографія. Мінералогія

55 Геологія. Науки про землю

56 Палеонтологія

57 Біологічні науки в цілому

58 Ботаніка

59 Зоологія

6 Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 Загальні питання прикладних наук

61 Медичні науки

62 Машинобудування. Техніка в цілому

63 Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство

64 Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту

65 Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії

66 Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

67 Різні галузі промисловості та ремесла

68 Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію

681 Точна механіка та автоматика

681.1 Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами

681.2 Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування

681.3 Обладнання для обробки даних

681.5 Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології

681.6 Розмножувальні та друкарські машини і обладнання

681.7 Оптична апаратура та прилади

681.8Технічна акустика. Музичні інструменти

681.85 Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи

681.9 Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродукування об’ємних форм

69 Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт

71 Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

72 Архітектура

73 Пластичні мистецтва

74 Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли

75 Живопис

76 Графічні мистецтва. Графіка

77 Фотографія, кінематографія та подібні процеси

78 Музика

79 Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт

8 Літературознавство

84 Художня література.

9 Географія. Біографії. Історія

902 Археологія

903 Передісторія. Доісторичні залишки, знаряддя праці, Старожитності

904 Археологічні пам’ятки історичних часів

908 Краєзнавство

91 Географія. Географічні дослідження землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія

94 Історія

0— Загальний відділ


0(016)

А86


Вера Александровна Артисевич ! 1907 - 1999 ) : биобиблиогр. указ. / сост..: А. В. Зюзин, Г. Я. Палагина; отв. ред.. А. В. Зюзин. – Саратов : Науч. книга, 2007. – 188 c. : ил., портр. – (Сотрудники ЗНБ СГУ. Биобиблиогаф. материалы). – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)0

Б90


Буквар Тимофія Вербицького 1627 року / упоряд. О. Дзюба, В. Фрис; Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. М. Грушевського НАНУ. – К. : Українознавство, 1995. – 35 c. – 2 грн., 3 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

0

Б94


Бухарин, Николай Иванович

Избранные труды. История и организация науки и техники /

Н. И. Бухарин ; под. общ. ред. Е. П. Велихова. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1988. – 504 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 9 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


0(016)

В42


Видання Полтавського краєзнавчого музею за 100 років : бібліогр. покажч. / уклад. Н. І. Пасько, О. Б. Супруненко; відп. ред. В. М. Ханко; Полтав. краєзнавчий музей. – Полтава, 1991. – 64 c. – Дар.

о. Ю. Мицика. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

В42


Видашенко, Марія Борисівна

Музей Івана Федорова у Львові : ілюстр. проспект /

М. Б. Видашенко. – Л. : Каменяр, 1979. – 128 c. : ілюстр. – Укр., рос. та англ. мовами ; Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

В85


Вспоминая Библиотечную легенду ... : сб. воспоминаний о Вере Александровне Артисевич / сост. А. В. Зюзин; отв. ред.

И. В. Лебедева. – Саратов : Науч. книга, 2008. – 100 c. : ил. –

К 100-летию со дня рожд. В. А. Артисевич. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (НМВ. – 1)


0

Е43


Езова, Светлана Андреевна

Библиотечное общение как феномен исследования : монография /

С. А. Езова ; отв. ред. серии О. Р. Бородин. – М. : Либерия-Бибинформ, 2007. – 160 c. – (Библиотекарь и время. ХХ 1 век. Вып. № 78). – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

И32


Из коллекций редких книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. / под ред. Е. С. Карповой. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1981. – 120 c. : ил. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (НМВ. – 1, КСХ. – 1)

0

К59


Козловская, Евгения Ивановна

Львовский исторический музей : краткий путеводитель /

Е. И. Козловская, И. А. Свешникова. – Л. : Каменяр, 1979. – 70 c. : ил. – Резюме англ. мовою; Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 34, Ч. 1 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 309 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89


Львівський національний університет ім. І. Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 34, Ч.2 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 273 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія Журналістика : зб. наук. праць. Вип. 35 / голов. ред. Б. Потятиник. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 330 c. – 22 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

М89


Музееведение. Музеи исторического профиля : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "История" / под ред. К. Г. Левыкина и В. Хербста. – М. : Высшая школа, 1988. – 430 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 59 (КСХ. – 5, Чз3. – 2, УБГ. – 52)

0

О-11


О простом и сложном профессионально : спец. вып. Учен. записок / Харьков. гуманит. ун-т "Народная украинская академия". – Х. : НУА, 2011. – 248 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(016)

П23


Певческие рукописи XVII - XIX веков : каталог / авт.-сост.

А. Г. Хачаянц; отв. ред. А. В. Зюзин и др. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2001. – 80 c. : ил. – (Редкие книги ЗНБ СГУ. Вып. 20). – На обл. назв. только серии " Редкие книги научной библиотеки СГУ". – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0(016)

П65


Почекутова, Олена І.

Преса Закарпаття XIX - першої половини ХХ століття : бібліогр. покажч. / О. І. Почекутова ; Ужгород. нац. ун-т. наук. б-ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

001

П75


Придніпровський науковий вісник : наук. журн. № 2 (13) січень1997р / голов. ред. С. В. Єкімов. – Д. : Наука і освіта, 1997. – 49 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р33


Редкие книги : сб. ст. Вып.17 / авт.: А. Г. Хачаянц, С. В. Клейменова, Н. А. Попкова и др. – Саратов : Изд-во Саратов. ун-та, 2000. – 56 c. – (Редкие книги ЗНБ СГУ). – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Р85


Рукописная и печатная книга / ред. кол. Т. Б. Князевская ,

Е. С. Лихтенштейн, А. А. Маркушевич и др. – М. : Наука, 1975. –

257 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 2, ВРК. – 1, КФС. – 1)


0

С82


100-річчя Полтавського краєзнавчого музею : матер. ювіл. наук. конф. Ч. 3. Краєзнавство Полтавщини / Відп. ред. В. С. Лобурець; Полтав. краєзнав. музей. – Полтава, 1991. – 72 c. : ілюстр. – Дар. о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45


Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 22 / голов. ред. О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1988. – 520 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45


Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 25 / голов. ред. О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1991. – 400 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

У45


Україна. Наука і культура : щоріч. Вип. 26-27 / голов. ред.

О. Сергієнко; АН УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – К. : Знання, 1993. – 384 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

0

Ч-49


Черниговский исторический музей : фотопутеводитель / авт.-сост.

М. А. Попудренко; фото С. Н. Луговского, С. Н. Разумного. – К. : Мистецтво, 1983. – 23 c. : ил. – Текст на рус. и англ. яз.;

Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


0

Э68


Энциклопедическій словарь. Т. XXIII. Полутом 45. Патенты на изобрътенія - Петропавловскій / под ред. К. К. Арсеньева и

О. О. Петрушевского. – С.Пб. : Издатели: Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон, 1898. – 474 c. : ил. – Издание выходило полутомами с послед. нумерацией вып. на корешке переплета; Дар А. К. Василевского. –

100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)

004 — Комп'ютерна наука і технологія, застосування комп'ютера

004

І-74


Інформаційні технології як фактор суспільних перетворень в Україні : зб. аналіт. доп. / авт.: М. А. Ожеван, С. Л. Гнатюк, Т. О. Ісакова; за заг. ред. Д. В. Дубова. – К. : НІСД, 2011. – 96 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
1 — Філософія. Психологія

1

Л79


Лосев, Алексей Федорович

Античная философия истории. / А. Ф. Лосев. – М. : Наука, 1977. –

207 c. – (Из истории мировой культуры). – 5 грн., 2 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


1

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник. Серія філософські науки. Вип. 14 / голов. ред. В. Мельник. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 218 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

П58


Попов, Володимир Юрійович

Антична ідентологія та патристична екзегеза тотожності : монографія / В. Ю. Попов. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 321 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

1

Р49


Резнік, Володимир Станіславович

Легітимація приватної власності як концепт соціологічної теорії : монографія / В. С. Резнік. – К. : Ін-т соціології НАН України, 2010. –

512 c. – 40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


1

Р90


Рутенбург, Виктор Иванович

Титаны возрождения / В. И. Рутенбург ; отв. ред. И. П. Медведев;

АН СССР. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1976. – 143 c. : ил. –

(Из истории мировой культуры). – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)

1

С31


Сепетий, Дмитро

Відкрите суспільство: етика та раціональність / Д. Сепетий. – К. : Смолоскип, 2007. – 358 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

1(077)

С83


Стратий, Ярослава Михайловна

Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я. М. Стратий, В. Д. Литвинов,

В. А. Андрушко ; АН СССР: Ин-т филос. – К. : Наук. думка, 1982. –

346 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

1(075.8)

Ф56


Философия науки: системный аспект : учеб. пособ. для препод., аспир., магистр. филос. и нефилос. спец. / А. И. Уемов,

Л. Н. Терентьева, А. В. Чайковский и др. – О. : Астропринт, 2010. –

360 c. – 76 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

159.9 - Психологія

15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Элитизм с позиции двойственности человеческой природы : лекция первая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – 2-е изд., испр. и доп. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2011. – 48 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Троичность и двойственность природы человека : лекция вторая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Проблема добра и зла. Загадка Сфинкса : лекция третья из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Vivere est militare : лекция четвертая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко, И. В. Брицкая, А. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 52 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Причины и следствия в жизни человека и общества : лекция пятая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. В. Брицкая, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 56 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Проблема двух направлений интеллектуального развития : лекция шестая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

И. А. Бондарь, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Г17


Гальченко, Галина Ильинична

Жизнь как путь эволюции человеческого сознания : лекция седьмая из цикла "Двойственность человека. Эволюция сознания. Проблема формирования общестенно-полит. элиты / Г. И. Гальченко,

Н. С. Кишинская, С. М. Локтионов. – Х. : Центр соц.-филос. исслед., 2010. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


15

Л36


Леви, Владимир Львович

Искусство быть собой : индивидуальная психотехника / В. Л. Леви. – изд. обновл. – М. : Знание, 1991. – 255 c. : ил. – 5 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

15

М82


Москаленко, Валентина Володимирівна

Економічна культура особистості: соціально-психологічний аспект : монографія / В. В. Москаленко, Ю. Ж. Шайгородський,

О. О. Міщенко. – К. : Вид. "Центр соц. комунікацій", 2012. – 348 c. –

15 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
2 - Релігія. Теологія

2

Б68


Елена Петровна Блаватская : биогр. очерк Е. Ф. Писаревой. Отзывы учеников. Выдержки из произ. Е. П. Б. – К. : МП "Элисс", 1991. – 80 c. : портр. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В12


Вавилонская башня. "Новое религиозное сознание" в современном мире. – М. : Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1997. – 104 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

В75


Воропаева, Валентина Алексеевна

В поисках единого культурного пространства. Ю. Н. Рерих и российские исследователи истории Востока : монография /

В. А. Воропаева ; под ред. А. Ч. Какеева. – Бишкек : КРСУ, 2010. –

408 c. – 70 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

З-56


Зеньковский, Василий

Пять месяцев у власти (15 мая - 19 октября 1918 г.). Воспоминания /

В. Зеньковский ; Публикация текста и ред. М. А. Колерова. – М. : Крутицкое патриаршее подворье, 1995. – 240 c. – (Материалы по истории церкви. Кн. 6). – Дар о. Ю Мыцыка. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


2

М74


Мокрий, Володимир

Церква в житті українців / В. Мокрий. – Л. : Просвіта, 1993. – 112 c. : ілюстр. – (Популярна енциклопедія "Просвіти"). – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

2

М82


Московская Духовная Академия и собрание Церковного археологического кабинета : к 300-летию Московской Духовной Академии / по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена. – М. : Изд-во Москов. Патриархии, 1985. – 48 c. : ил. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

П68


Православні храми Дніпропетровщини : до 75-річчя Дніпропетровської області: нариси: у 2-х т. Т. 1 / Дніпропетровське єпархіальне упр. Укр. Православної Церкви; з бласлов. Високопреосвященнійшого Іринея Митрополита Дніпропетровського і Павлоградського. – Д. : АРТ-Прес, 2007. – 272 c. – 100 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

2

Ц44


Церква і Україна ( деякі актуальні питання ) / Б. О. Мільков. – Чернівці, 1996. – 30 c. – Дар о. Ю. Мицик. – 3 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

2

Ш35


Швець, Олександр

З прикарпатських православних друкованих джерел / О. Швець,

І. Швець. – Самбір : Філадельфія - Братолюбство, 1997. – 50 c. –

Дар о. Ю. Мицика. – 4 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
3 — Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля.

Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія

32 – Політика

3

Г59


Год планеты. Экономика. Политика. Безопасность : ежегодник.

Вып. 2011 года / гл. ред. В. Г. Барановский; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений Рос. АН. – М. : Идея-Пресс, 2011. – 488 c. –

40 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Г94


Гулевич, Віктор Наумович

Класи і політичні партії ФРН / В. Н. Гулевич. – К. : Наук. думка, 1975. – 286 c. – (АН УРСР Ін-т історії). – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

32(477)

І-19


Іваничук, Роман Іванович

Бласлови, душе, моя, Господа ... Щоденникові записи, спогади і роздуми / Р. І. Іванничук. – Л. : Просвіта, 1993. – 270 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

32

І-71


Інститут політичних і регіональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. Наукові записки. Вип. 4(54). Липень-серпень / голов. ред.

Ю. А. Левенець. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2011. – 416 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327(09)

И90


История дипломатии. Том IV. Дипломатия в годы второй мировой войны / под ред. А. А. Громыко. – М. : Политиздат, 1975. – 752 c. –

35 грн.


Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

327(09)

И90


История дипломатии. Том V. Кн.2. / авт.: В.Н. Белецкий,

А. П. Бондаренко, А. В. Горев и др.; под ред. А. А. Громыко. – М. : Политиздат, 1979. – 767 c. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

32(477)

М75


Молода нація : альманах. № 4( 49), 2008 / голов. ред. П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2008. – 128 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32(477)

М75


Молода нація : альманах. Спец. вип № 52, 2011 / голов. ред.

П. Вознюк. – К. : Смолоскип, 2011. – 270 c. – 12 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

О-62


Оптимізація структури керівних документів державної політики ( на прикладі інформаційної сфери ) : аналіт. доп. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

П27


Перспективы взаимоотношений Украины и Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации : аналит. док. / авт.: А. В. Ермолаев, И. В. Клименко, Я. А. Жалило и др.; под ред. Я. А. Жалило. – К. : НИСИ, 2011. – 180 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

32

П50


Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз : [ монографія ] / за ред. Ф. М. Рудича. – К. : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса

НАН України, 2011. – 456 c. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

327

П76


Пріоритети політики України щодо країн Азії : аналіт. доп. /

А. З. Гончарук, А. М. Кобзаренко, О. К. Микал; за заг. ред.

О. В. Литвиненка. – К. : НІСД, 2011. – 64 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


32

Т82


Туленков, Микола Васильович

Політичне управління в сучасному суспільстві : монографія /

М. В. Туленков, Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Центр соц. комунікацій, 2011. – 218 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconВипуск 7 Дніпропетровськ 2012 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
Музикознавча думка Дніпропетровщини: Зб наук праць. – Вип. – Дніпропетровськ : Юрій Сердюк, 2012. – 174 с
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ грудні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ березні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ квітні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ червні, липні, серпні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації Дніпропетровськ 2012

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ icon25 жовтня 1943 року визволено місто Дніпропетровськ
Дніпропетровськ. Окупований 25 серпня 1941 р. Звільнений 25 жовтня 1943 р військами 3-го Українського фрнту в ході Дніпропетровської...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconСвідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8
Свідоцтво Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 16 липня 2012 року, серія вб, №01692 5
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка