У травні 2012 року м. ДніпропетровськСторінка2/5
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,02 Mb.
1   2   3   4   5

32

Т82


Туленков, Микола Васильович

Політика соціального захисту : монографія / М. В. Туленков,

Ю. Ж. Шайгородський. – К. : Центр соц. комунікацій, 2011. – 184 c. –

10 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
33 - Економіка. Економічні науки

33

І-66


Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні : аналіт. доп. / авт.: С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко та ін.; за ред.

С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

331

К56


Ковальов, Валерій Миколайович

Трудовий потенціал регіону: розвиток, стимулювання, ефективність використання : монографія / В. М. Ковальов, О. А. Атаєва. – Слав'янськ : Друкарський двір, 2011. – 204 c. – 22 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

М77


Монахов, Вадим Макариевич

Методы оптимизации : применение мат. методов в экономике /

В. М. Монахов ; В. М. Монахов, Э. С. Беляева, Н. Я. Краснер. – М. : Просвещение, 1978. – 175 c. – 40 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 163, Ч. 2. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 294 c. – 15 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 168, Ч. 3. Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 270 c. – 12 грн

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

336

Р45


Реформи системи державних фінансів України: перші результати та подальші перспективи : аналіт. доп. / авт.: О. О.Молдаван,

О. В. Шевченко, О. А. Єгорова. – К. : НІСД, 2011. – 88 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

33(075.8)

Ч-15


Чайковська, Марина Петрівна

Кількісні методи макроекономіки : навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочної форм навч. спец. "менеджмент організацій" /

М. П. Чайковська ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова та ін. – О. : Астропринт, 2011. – 68 c. – 17 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34 - Право. Юриспруденція

34

А43


Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів : (засідання "круглого столу") / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 76 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-19


Законодательные акты Русского государства второй половины XVI - первой половины XVII века. Тексты / Подгот. текстов Р. Б. Мюллер; под ред. Н. Е. Носова. – Л. : Наука. Ленинград. отд., 1986. – 263 c. – (Законодательные памятники Русского централизованного государста XV -XVII веков). – Дар о. Ю. Мыцыка. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

З-46


Здійснення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції - оцінка громадянського суспільства : [засідання " круглого столу"] / Комітет ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. – К. : ФОП Москаленко О. М., 2011. – 68 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

И92


Италия: Конституция и законодательные акты / под ред.

В. А. Туманова. – М. : Прогресс, 1988. – 392 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

М23


Манжура, О. В.

Інтелектуальна власність як чинник формування економіки знань : монографія / О. В. Манжура. – Полтава : ТОВ НВП "Укрпромторгсервіс", 2011. – 179 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Н34


Науково-практичний коментар до Закону України "Про доступ до публічної інформації!" / авт. кол. : Р. Головенко, Д. Котлер,

О. Нестеренко та ін. – К. : ГО "Фундація "Центр суспільних медіа", 2012. – 335 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

О-58


Онищенко, Ганна Володимирівна

Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія /

Г. В. Онищенко. – К. : Алерта, 2012. – 268 c. – 25 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34

П78


Проблеми законності : акад. зб. наук. пр. Вип. 108 / відп. ред.

В. Я. Тацій. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. – 296 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Р17


Развитие русского права в XV - первой половине XVII в. : монография / Отв. ред. В. С. Нерсесянц. – М. : Наука, 1986. – 287 c. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

34

С24


Сванідзе, Ерік

Ефективне розслідування фактів жорстокого поводження. Керівні принципи застосування європейських стандартів / Е. Сванідзе ; Генеральний Директорат з прав людини і правових питань. Рада Європи ; пер.С. Колесника. – К. : К. І. С., 2009. – 142 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

С24


Сванідзе, Ерік

Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю. Права затриманих і обов'язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Е. Сванідзе ; Генеральний Директорат з прав людини і правових питань. Рада Європи ; пер.С. Колесник. – К. : К. І. С., 2010. – 40 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

34

Ч-44


Чепурнов, Вадим Олександрович

Благодійництво як пріоритетна форма некомерційної господарської діяльності : монографія / В. О. Чепурнов, В. І. Ярема ; Ужгород. нац.

ун-т. – Ужгород : Ужгород. міська друкарня, 2008. – 144 c. – 21 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


34(075.8)

Ш36


Шебулдаєва, Ірина Володимирівна

Основи споживчих знань : навч. посіб. / І. В. Шебулдаєва. – Кам'янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 156 c. – Реком. МОНУ. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
35 -- Державне адміністративне управління. Військова справа


355

П61


Посилення доброчесності та протидія корупції в оборонному секторі України : зб. матер. міжнар. конф. 16 травня 2011 р. / за ред.

О. О. Котилянець; Нац. ін-т стратег. дослід. – К. : НІСД, 2011. – 47 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

36 -Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб


36(075.8)

О-93


Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики : навч. посіб. у 2-х ч.для студ. ВНЗ. Ч. 1 / І. Д. Звєрєва, В. О. Кузьмінський,

З. П. Кияниця та ін. – К. : Задруга, 2011. – 224 c. + CD. – Реком. МОНУ. – 40 грн.Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)
37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля

378

А38


Академія наук вищої освіти України. Наук.-інформ. вісник. №1( 78) січень-лютий / голова редкол. І. С. Зозуля. – К. : АН ВО України, 2011. – 159 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Д46


Димов, Владимир Александрович

Университет Ломоносовых. Круг основателей. Клятвы Воробьевых гор. Эпоха И. Г. Петровского / В. А. Димов. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 2003 . – 416 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д54


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Довідник абітурієнта / уклад. С. Щ. Давидов, О. Н. Хамініч. – Д. : РВВ ДНУ, 2012. – 72 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(03)

Д54


Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Довідник абітурієнта / уклад. В. І. Карплюк. – Д. : РВВ ДНУ, 2011. –

72 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

З-33


Запорізький державний університет. Наукові праці історичного факультету : збірник. Вип. 1 / ред. кол. Ф. Г. Турченко та ін. – Запоріжжя, 1993. – 202 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

К27


Картавий, Петро Васильович

Світ осиротілих дітей: крізь біль і міфи - до справжності : есе про дитячі будинки мовою документів та в спогадах вихованця, допов. віршами і фото / П. В. Картавий. – Суми : МакДен, 2011. – 72 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378(075.8)

К71


Косів, Ганна

Як написати наукову роботу = How to write a research paper : навч. посіб. для студ. / Г. Косів. – Л. : Колесо, 2011. – 64 c. – Обклад. і текст англ. мовою. – 5 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37(076)

К75


Кочина, Лидия Петровна

Обучение в 1 классе четырехлетней начальной школы : математика: ознакомление с окруж. миром: пособ. для учителя: пер. с укр. яз. /

Л. П. Кочина, Н. М. Бибик, Н. С. Коваль. – К. : Рад. школа, 1991. –

256 c. – (Б-ка учителя нач. кл.). – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

378

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія педагогічна. Вип. 27 / голов. ред. Т. Кошманова. – Л. : ЛНУ

ім. І. Франка, 2011. – 243 c. – 27 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


378(016)

М34


Матеріали до історії Острозької академії (1576-1636) : бібліогр. покажч. / упоряд. І. З. Мицько; відп. ред О. М. Дзюба. – К. : Ін-т іст.

АН УРСР, 1990. – 217 c. – (Наук.-довід. вид. з історії України). –

Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


37

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 159, Ч. 1. Серія Педагогіка. Психологія. Філософія / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 437 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Н53


Непрерывное образование как принцип функционирования современных образовательных систем ( первый опыт становления и развития в Украине ) : монография / под. общ. ред. В. И. Астаховой. – Х. : НУА, 2011. – 216 c. – 12 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

37

Х21


Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". Вчені записки : зб. наук. пр. Т. XVII. – Х. : НУА, 2011. – 624 c. – 50 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)4 — Мова. Мовознавство


42

А65


Андрейчук, Надія Іванівна

Семіотика лінгвокультурного простору Англії кінця XV - початку XVII століття : монографія / Н. І. Андрейчук. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 280 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

49

Г64


Гоман, Олег Гаврилович

Русский & иврит - бхай-бхай ! Забавное пособие по ивруситу /

О. Г. Гоман, О. Я. Гоман, О. Я. Гоман. – Д. : Гамалія, 2011. – 400 c. : портр. – 35 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


46:4Р

И88


Испанско-русский учебный словарь. 6000 слов / сост. М. Хисберт и

В. А. Низский. – М. : Иниздат, 1962. – 548 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

К78


Краткий русско-шведский словарь / Сост. А. П. Валениус. – М. : ОГИЗ, 1948. – 400 c. – Дар. о. Ю. Мыцыка. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

М74


Мова - народ : висловлювання про мову та її значення в житті народу / упоряд. О. Тихий. – К. : Смолоскип, 2007. – 416 c. – 30 грн.

Кільк. прим.: 1 (ЧзГ. – 1)

4У-3

Н67


Німчук, Василь Васильович

Староукраїнська лексикографія в її зв'язках з російською та білоруською : монографія / В. В. Німчук ; Ін-т мовознавства

ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1980. – 304 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)


Н88


Нуждак, Людмила Василівна

Український ономастикон посттоталітарної доби у світлі еколінгвістики : монографія / Л. В. Нуждак ; Ужгород. нац. ун-т та ін. – Ужгород : ПП "Інвазор", 2012. – 239 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

49

П49


Полесский этнолингвистический сборник : матер. и исслед. / отв. ред. Н. И.Толстой; Ин-т. славяноведения и балканистики АН СССР. – М. : Наука, 1983. – 287 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

44

Р65


Ройтенберг, Фанни Ефимовна

Lire et parler. Читай и говори по французски : короткие рассказы и упр. по развитию разговорных навыков для начинающих изучать франц. яз. / Ф. Е. Ройтенберг, М. Есельсон. – М. : Воениздат, 1969. – 249 c. : ил. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


Р89


Русско-немецкий словарь. 22 000 слов / под ред. А. А. Лепинга. –

19-е изд., стер. – М. : Сов. энцикл., 1969. – 554 c. –8 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 6)

С47


Слинько, Ілларіон Ілларіонович

Дослідження з історичного синтаксису української мови за пам'ятками XIV - XVIII ст. (місцево-просторові звороти) / І. І. Слинько. – Л. :

Вид-во Львів. ун-ту, 1968. – 110 c. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 4 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, КПМ. – 1)


С98


Сюсько, Михайло Іванович

З народного джерела: Карпатоукраїнський зоонімікон у контексті інших слов'янських ( і неслов'янських) мов : монографія / М. І. Сюсько ; Мукачівський держ. ун-т. – Ужгород : Раджа, 2011. – 272 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
5 - Математика та природничі науки

50 - Загальні відомості про математичні та природничі науки

502.1

Б82


Борейко, Владимир Евгеньевич

В защиту волков / В. Е. Борейко ; Киев. эколого-культ. центр. – К. : Логос, 2011. – 156 c. – (Охрана дикой природы. Вып. 68). – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

502.1

Ф19


Фальцфейнівські читання : міжнар. наук. конф. 25-27 квітня 2001 р.:

зб. наук. праць / відп. ред. С. В. Шмалєй. – Херсон : Терра, 2001. –

240 c. – 8 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

51 - Математика

512(075.3)

А45


Алгебра и начала анализа : учеб. для сред. спец. учеб. завед. / под ред. Г. Н. Яковлева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Наука, 1981. – 335 c. – (Математика для техникумов). – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

51(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник :

зб. наук. праць. Т. 16. Вип. 16. Математика і механіка / голов. ред.

І. М. Коваль. – О. : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2011. – 168 c. : ілюстр. –

58 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

519.8

Ф33


Федоров, Вячеслав Васильевич

Численные методы максимина / В. В. Федоров ; ред. серии

Н. Н. Моисеев. – М. : Наука, 1979. – 278 c. – (Оптимизация и исследование операций). – 7 грн.

Кільк. прим.: 10 (ВНЛ. – 7, Чз2. – 1, Б3. – 1, ВІЛ. – 1)


519.2

Ч-49


Чернов, Герман

Элементарная теория статистических решений / Г. Чернов,

Е. Линкольн ; пер.с англ. Б. А. Власюка и М. М. Горяинова. – М. :

Сов. радио, 1962. – 406 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)
52 Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія


524.8

В14


Вайнберг, Стивен

Первые три минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной / С. Вайнберг ; под ред., с предисл. и доп. Я. Б. Зельдовича ; пер.с англ. А. В. Беркова. – М. : Энергоиздат, 1981. – 208 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, ФТФ. – 1)

523.164

К71


Космические мазеры : сб. статей / под ред. В. И. Слыша ; пер.с англ.

В. С. Стрельницкого. – М. : Мир, 1974. – 213 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

523.2

С60


Солнечная система / под ред. В. И. Мороза ; пер.с англ.

И. Н. Глушневой и Т. А. Лозинской. – М. : Мир, 1978. – 200 c. –10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)
53 Фізика

53(075.3)

К70


Коршак, Евгений Васильевич

Физика 8 класс : учеб. для общеобраз. учеб. завед. / Е. В. Коршак,

А. И. Ляшенко, В. Ф. Савченко. – 2-е изд. перераб. и доп. – К. : Перун, 2003. – 200 c. : ил. – Утв. МОНУ. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


536.75(075.8)

Л96


Лютый, Александр Иванович

Элементы статистической термодинамики в курсе физики : учеб. пособ. для студ. высш. техн. учеб. завед. / А. И. Лютый, Л. Н. Глушко ; Нац. горный ун-т. – Д. : НГУ, 2011. – 197 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

53(060.55)

Л89


Львівський національний університет ім. Івана Франка. Вісник.

Серія фізична. Вип. 46 / голов. ред. І. Вакарчук. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 287 c. : ілюстр. – 32 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3

М54


Методи розв'язання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла = Methods of solving applied problems in solid mechanics : зб. наку. праць. Вип. 5 / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Д. : Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара, 2003. – 138 c. : ілюстр. –

6 грн.


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3

М54


Методи розв'язання прикладних задач механіки деформівного твердого тіла = Methods of solving applied problems in solid mechanics : зб. наку. праць. Вип. 6 / наук. ред. В. І. Моссаковський ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Донецьк : Изд-во

Норд-Прес, 2003. – 150 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

М54


Методи розв'язування прикладних задач механіки деформівного твердого тіла : зб. наук. праць. Вип. 21 / відп. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 320 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

531/534(075.8)

М55


Механіка : підруч. для студ. фіз. та фіз.-техн. ф-тів ун-тів / за ред.

В. Г. Бар'яхтара. – К. : Наук. думка, 2011. – 350 c. – Затв. МОНУ. –

30 грн.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconВипуск 7 Дніпропетровськ 2012 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
Музикознавча думка Дніпропетровщини: Зб наук праць. – Вип. – Дніпропетровськ : Юрій Сердюк, 2012. – 174 с
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ грудні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ березні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ квітні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ червні, липні, серпні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації Дніпропетровськ 2012

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ icon25 жовтня 1943 року визволено місто Дніпропетровськ
Дніпропетровськ. Окупований 25 серпня 1941 р. Звільнений 25 жовтня 1943 р військами 3-го Українського фрнту в ході Дніпропетровської...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconСвідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8
Свідоцтво Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 16 липня 2012 року, серія вб, №01692 5
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка