У травні 2012 року м. Дніпропетровськ


Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)Сторінка3/5
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,02 Mb.
1   2   3   4   5

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 7 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Вид-во ДНУ, 2003. – 142 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 8 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Донецьк : Норд-Пресс, 2004. – 146 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 9 / наук. ред. В. І. Моссаковський; Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2004. – 152 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 11 / відп. ред. А. П. Дзюба Дніпропетровський нац. ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2007. – 160 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. Вип. 13 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : ІМА-прес, 2009. – 296 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. Вип. 14 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т

ім. О. Гончара. – Д. : Наука і освіта, 2010. – 364 c. – 18 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій :

зб. наук. пр. Вип. 12 / відп. ред. А. П. Дзюба Дніпропетровський нац.

ун-т. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 202 c. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)


539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 15 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 200 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 16 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 334 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)

539.3(082)

П78


Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Проблемы вычислительной механики и прочности конструкций :

зб. наук. пр. Вип. 17 / відп.. ред. А. П. Дзюба; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. – Д. : Ліра, 2011. – 332 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

53

С25


Сворень, Рудольф Анатольевич

В просторы космоса, в глубины атома : пособ. для учащ. /

Р. А. Сворень. – М. : Просвещение, 1981. – 143 c. : ил. – 4 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВНЛ. – 1)


530.12

Т66


Третяк, Володимир Іванович

Форми релятивістичної лагранжевої динаміки : монографія /

В. І. Третяк ; НАН України. Ін-т фізики конденсованих систем. – К. : Наук. думка, 2011. – 280 c. – (Проект "Наукова книга"). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (ВНЛ. – 2)

54-Хімія. Кристалографія. Мінералогія

547.07

А65


Андреев, Д. Н.

Органический синтез в электрических разрядах / Д. Н. Андреев ;

ред. А. Д. Петрова: Ин-т орган. химии СССР. – М.: Л. : Изд-во

АН СССР, 1953. – 334 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

54(075.3)

Б91


Буринская, Нина Николаевна

Химия 8 класс. : учеб. для общеобраз. учеб. завед. / Н. Н. Буринская. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : ФТП "Перун", 2003. – 160 c. : ил. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

54(023)

В19


Василега, Микола Денисович

Цікава хімія / М. Д. Василега. – 2-ге вид., переробл. та допов. – К. : Рад. шк., 1989. – 188 c. –7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

548

В19


Васильев, Дмитрий Михайлович

Физическая кристаллография : учеб. пособ. для металлург. спец. вузов / Д. М. Васильев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Металлургия, 1981. – 248 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

54(076)

Ж91


Журин, Анатолий Анатольевич

Реакции в растворах электролитов : задания для самост. работы учащ. для сред. шк. / А. А. Журин. – М. : Аквариум, 1997. – 256 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

541

Т35


Терентьев, Валерий Алексеевич

Термодинамика водородной связи / В. А. Терентьев. – Саратов :

Изд-во Сарат. ун-та, 1973. – 258 c. : ил. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


54(076)

Я77


Ярошенко, О. Г.

Задания и упражнения по химии : учеб. пособ. для средних школ /

О. Г. Ярошенко, В. И. Новицкая. – К. : Страница, 1997. – 180 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
55 - Геологія. Науки про землю

55(477)

Г36


Геологічні пам'ятки України : у 3-х т. Т.1. Карпатський регіон і Волино-Поділля / авт.: В. П. Безвинний, С. В. Білецький, О. Б. Бобров та ін.;за ред В. І. Калініна , Д. С. Гурського; Держ. геолог. служба України. – К. : ДІА, 2006. – 320 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. –

125 грн.


Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

55(477)

Г36


Геологічні пам'ятки України : у 4-х т. Т 2. Український щит

( Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Черкаська області ) / авт.: В. П. Безвинний,О. Б. Борров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського.; Держ. геолог. служба України. – К. : ДІА, 2007. – 320 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. –

125 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


55(477)

Г36


Геологічні пам'ятки України : у 4-х т. Т 3. Кримський півострів, Північне Причорномор'я / авт.: В. П. Безвинний, С. В. Білецький,

О. Б. Бобров та ін.; за ред. В. І. Калініна, Д. С. Гурського; Держ. геолог. служба України. – К. : Вид. Дім. "Панорама", 2009. – 200 c. : ілюстр. – Укр. та англ. мовами. – 80 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

551.4

О-79


Остроушко, Леонид Михайлович

Полтава = Poltawa. Путеводитель / Л. М. Остроушко ; пер.с укр.

А. И. Иоффе. – 2-ге вид., допов. – Х. : Прапор, 1980. – 96 c. : ил. –

Дар о. Ю. Мыцыка. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

55(09)

Р83


Рудько, Гергій Ілліч

Список наукових праць (1980-2011 рр.) / Г. І. Рудько. – К., 2012. –

70 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


553.042

Ф71


Флейшер, Майкл

Словарь минеральных видов / М. Флейшер ; под ред. В. А. Франк-Каменецкого. – М. : Мир, 1990. – 204 c. – 2 р. 50 к., 7 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
56 Палеонтологія


56(031)

Я62


Янин, Борис Тимофеевич

Терминологический словарь по палеонтологии : палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б. Т. Янин. – М. : Изд-во МГУ, 1990. –

129 c. – 1 р. 50 к., 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57 -Біологічні науки в цілому


572

А47


Алексеев, Валерий Павлович

Становление человечества / В. П. Алексеев. – М. : Политиздат, 1984. – 462 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

572

Д42


Джохансон, Дональд

Люси. Истоки рода человеческого : монография / Д. Джохансон,

М. Иди ; Пер.с англ. Е. З. Годиной. – М. : Мир, 1984. – 295 c. : ил. –

25 грн.


Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

57(076)

З-13


Завдання для державної підсумкової атестації з біології за курс основної школи / авт.-упоряд. Н. Ю. Матяш, О. В. Костільов,

А. С. Вихренко та ін. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Генеза, 2004. – 248 c. : ілюстр. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

573.4

Н56


Неструх, Михаил Федорович

Происхождение человека / М. Ф. Неструх. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1970. – 439 c. : ил. – 35 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

57(060.55)

О-41


Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Вісник. Т. 15. Вип. 17. Біологія / голов. ред. І. М. Коваль. – О. : Одеський нац. ун-т

ім. І. І. Мечникова, 2010. – 128 c. : ілюстр. – 46 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

57(075.4)

Т36


Тести для підготовки до вступних екзаменів з біології / за ред.

В. І. Гарець; Дніпропетровський держ. мед. акад. – 6-те вид., оновл. – Д., 2007. – 147 c. – 7 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
58 - Ботаніка

581.5(477)

Р68


Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття та стійкості фітосистем до несприятливих умов : монографія / за ред.

О. Т. Демківа, О. О. Кагала, О. В. Лобачевської та ін.; НАН України.

Ін-т екології Карпат. – Л., 2011. – 180 c. : ілюстр. – 10 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

59 - Зоологія

597(075.8)

М74


Моисеев, Петр Алексеевич

Ихтиология : учеб. для вузов / П. А. Моисеев. – М. : Легкая и пищевая пром-сть, 1981. – 364 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

595.7

С24


Свидерский, Владимир Леонидович

Полет насекомого / В. Л. Свидерский. – М. : Наука, 1980. – 136 c. : ил. – 4 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБП. – 1)
6 - Прикладні науки. Медицина. Техніка

60 - Загальні питання прикладних наук

61- Медичні науки

616.89

Б41


Бейн, Эсфиль Соломоновна

Афазия и пути ее преодоления / Э. С. Бейн. – Л. : Медицина, 1964. – 234 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

616-006

Б95


Быкорез, Анатолий Иосифович

Причины рака : факты и гипотезы / А. И. Быкорез, Б. Л. Рубенчик. – К. : Наук. думка, 1987. – 119 c. – 25 к., 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

616.21(075.8)

К63


Компанєєц, С. М.

Хвороби вуха, носа і горла : підруч. для студ. мед. ін-тів /

С. М. Компанєєц. – Х. : Держмедвидав, 1938. – 472 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


613.95

Р60


Родителям о детях : под ред. А. Ф. Тура. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1978. – 287 c. : ил. – (Науч.-попул. мед. лит.). – 15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
62 - Машинобудування. Техніка в цілому


621.386

А35


Азаров, Л.

Метод порошка в рентгенографии / Л. Азаров, М. Буртер ; пер.с англ. В. М. Акимова, под ред Ю. Т. Стручкова. – М. : Изд-во иностр. лит., 1961. – 363 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

А59


Алюминевые сплавы : сб. ст. Вып. 1. Литейные сплавы / под ред.

И. Н. Фридляндера. – М. : Оборонгиз, 1963. – 235 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.317

А86


Арутюнов, В. О.

Электроизмерительные приборы: устройство, монтаж и обслуживание / В. О. Арутюнов, В. П. Валицкий. – Л. : Госэнергоиздат, 1947. – 199 c. : ил. – 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.18(075.8)

Б74


Богомолова, Наталья Абрамовна

Практическая металлография : учеб. для сред. ПТУ /

Н. А. Богомолова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1987. – 240 c. – 6 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


621.315

Б74


Богородицкий, Н. П.

Высокочастотные неорганические диэлектрики / Н. П. Богородицкий, И. Д. Фридберг. – М. : Советское радио, 1948. – 328 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.382

В17


Ван-дер-Зил, А.

Флуктуационные явления в полупроводниках : могография /

А. Ван-дер-Зил ; под ред. Ф. В. Бункина ; пер.с англ.

А. А. Куликовского. – М. : Изд-во иностранной лит-ры, 1961. – 232 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)

621.3

Г71


Горячева, Галина Анатольевна

Конденсаторы : справочник / Г. А. Горячева, Е. Р. Добромыслов. – М. : Радио и связь, 1984. – 89 c. : ил. – (Массовая радиобиблиотека.

Вып. 1079). – 4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.315

Г93


Губанов, Александр Иванович

Теория выпрямляющего действия полупроводников / А. И. Губанов. – М. : Гостехиздат, 1956. – 348 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.7

Д50


Диффузия в металлах с объемноцентрированной решеткой / под ред. С. З. Бокштейна ; пер.с англ. Л. М. Мирского. – М. : Металлургия, 1969. – 41 c. –7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.38(082)

Е50


Електроніка та інформаційні технології : зб. наук. пр. Вип. 1 /

голов. ред. І. Болеста; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л. : Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 261 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.382(031)

И73


Интегральные микросхемы : справочник / под ред. Б. В. Тарабрина. – М. : Радио и связь, 1984. – 528 c. –8 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.385

К12


Каганов, И. Л.

Электронные и ионные преобразователи, основы промышленной электроники : учеб. для энергет. и электротехн. вузов и ф-тов. Ч. 2. Ионные приборы / И. Л. Каганов. – М.; Л. : Госэнергоиздат, 1955. –

456 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.431

К14


Казанджан, П. К.

Турбовинтовые двигатели : рабочий процесс и эксплуатационные характеристики / П. К. Казанджан, А. В. Кузнецов. – М. : Воениздат, 1961. – 264 c. – 78 к., 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

620.9

К59


Козлов, Владимир Борисович

Энергетика и природа / В. Б. Козлов. – М. : Мысль, 1982. – 92 c. –

4 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.396.6

К65


Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей :

сб. ст. Кн. 3 / ред. Б. Г. Белкин. – М. : Радио и связь, 1987. – 144 c. – (Массовая радиобиблиотека). – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.7

К82


Кристаллизация металлов : труды 4-го совещ. по теории литейных процессов / отв. ред. Б. Б. Гуляев; Ин-т машиновед.. – М. : Изд-во

АН СССР, 1960. – 326 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.865

К90


Кулаков, Феликс Михайлович

Супервизорное управление манипуляционными роботами /

Ф. М. Кулаков. – М. : Наука, 1980. – 448 c. – (Науч. основы робототехники). – 12 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


621.315

П53


Полупроводники в науке и технике : в 2-х т., для инж.-техн. работ.

Т. 1. Ч. 1; Ч. 2. Основы теории полупроводников. Полупроводниковые приборы / отв. ред. А. Ф. Йоффе. – М.; Л. : АН СССР, 1957. – 471 c. –

7 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


621.7

П78


Проблемы металловедения и физики металлов. 5-ый сб. тр. – М. : Металлургиздат, 1958. – 603 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

622.765

Р24


Растворы флотационных реагентов : физико-химические свойства и методы исследования / под ред. В. А. Кремера. – М. : Недра, 1973. –

248 c. – 1 р. 76 к., 7 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.01

С60


Соляник-Красса, К. В.

Кручение валов переменного сечения / К. В. Соляник-Красса ; под общ. ред. А. И.Лурье и Л. Г. Лойцянского. – Л.: М. : Гостехиздат, 1949. – 166 c. – (Современные проблемы механики). – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.396.6

С62


Сонин, Евгений Константинович

Радиоэлектроника в катерах и яхтах / Е. К. Сонин. – М. : Радио и связь, 1982. – 105 c. – (Массовая радиобиблитека. Вып. 1046). – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.317

С79


Стекольников, И. С.

Импульсная осциллография и ее применение / И. С. Стекольников. – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1949. – 200 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621.385

С97


Сэй, М.

Электромашинные усилители / М. Сэй ; пер.с англ. В. И. Радина. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1959. – 120 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621-52

Т78


Труды Первого Международного конгресса международной федерации по автоматическому управлению. Москва 27 июня -7 июля 1960 г. : теория дискретных, оптимальных и самонастраивающихся систем / отв. ред. Я. З. Цыпкин. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 996 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

621.372

Ф12


Фабрикант, В. Л.

Фильтры симметричных составляющих / В. Л. Фабрикант. – М.; Л. : Гос. энергетическое изд-во, 1950. – 276 c. – 6 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

621

Ф59


Финкель, Виталий Александрович

Низкотемпературная рентгенография металлов / В. А. Финкель. – М. : Металлургия, 1971. – 256 c. : ил. –7 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

621.386

Х35


Хейкер, Даниэль Мойсеевич

Рентгеновская дифрактометрия / Д. М. Хейкер, Л. С. Зевин ;

под ред. Г. С. Жданова. – М. : Физматгиз, 1963. – 380 c. – (Физ.-мат.

б-ка инженера). – 10 грн.Кільк. прим.: 8 (КСХ. – 8)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconВипуск 7 Дніпропетровськ 2012 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
Музикознавча думка Дніпропетровщини: Зб наук праць. – Вип. – Дніпропетровськ : Юрій Сердюк, 2012. – 174 с
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ грудні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ березні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ квітні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ червні, липні, серпні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації Дніпропетровськ 2012

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ icon25 жовтня 1943 року визволено місто Дніпропетровськ
Дніпропетровськ. Окупований 25 серпня 1941 р. Звільнений 25 жовтня 1943 р військами 3-го Українського фрнту в ході Дніпропетровської...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconСвідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8
Свідоцтво Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 16 липня 2012 року, серія вб, №01692 5
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка