У травні 2012 року м. Дніпропетровськ


- Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарствоСторінка4/5
Дата конвертації20.02.2018
Розмір1,02 Mb.
1   2   3   4   5

63 - Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство. Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство630

Л63


Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість = Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry : міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 37.2 / голов. ред. В. М. Максимів. – Л. : НЛТУ України, 2011. – 170 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.46

М54


Методы изучения почвенных микроорганизмов и их метаболитов / отв. ред. Н. А. Красильников. – М. : ИГУ, 1966. – 217 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

630*2(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. № 164, Ч. 3. "Лісівництво та декоративне садівництво" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : ВЦ НУБіП України, 2011. – 328 c. – 15 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 166, Ч. 2 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 332 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Серія "Техніка та енергетика АПК".

Вип. 166, Ч. 3 / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 259 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.171

(060.55)


Н35

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 166, Ч. 4. Серія "Техніка та енергетика АПК" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. –

279 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 162, Ч. 1. Серія " Агрономія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 348 c. – 18 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

631.5(060.55)

Н35


Національний університет біоресурсів і природокористування України. Науковий вісник. Вип. 162, Ч. 2. Серія " Агрономія" / відп. ред. Д. О. Мельничук. – К. : НУБіП України, 2011. – 268 c. – 14 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
65 - Керування підприємствами. Менеджмент. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв’язку, поліграфії


655.116

З-30


Запаско, Яким Прохорович

Мистецька спадщина Івана Федорова / Я. П. Запаско. – Л. : Вища школа, 1974. – 224 c. : ілюстр. – Укр. та рос. мовами. Покажчики та тести альбомної частини укр., рос., англ., фр., нім. мовами;

Дар. о. Ю. Мицика. – 30 грн.

Кільк. прим.: 4 (ВРК. – 2, Чз3. – 1, КСХ. – 1)


655.531(477)

М36


Мацюк, Орест

Історія українського паперу : монографія / О. Мацюк ; Ін-т укр. археограф. НАН України. – К., 1994. – 186 c. – (Проблеми едиційної та камеральної археографії: історія, теорія, методика. Вип. 22). –

Дар о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)


655(477)(09)

М36


Мацюк, Орест Ярославович

Папір та філігранні на українських землях ({ХVI - початок ХХ ст.) /

О. Я. Мацюк ; голова ред. ради О. Г. Витюков. – К. : Наук. думка, 1974. – 293 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 25 грн

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

66 - Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі

669.017

Л93


Любарский, Илья Моисеевич

Металлофизика трения / И. М. Любарский, Л. С. Палатник ; под общ ред. М. Л. Берштейна и И. И. Новикова. – М. : Металлургия, 1976. –

176 c. – (Успехи совр. металловедения). – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


669

О-92


Охрана труда в черной металлургии : учеб. пособ. для студ. горно-металлург. спец. / А. И. Каракаш, Г. А. Щедрин, Ю. Н. Ленский и др. – К. : УМК ВО, 1992. – 160 c. – 5 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

661.7

Ю23


Юкельсон, И. И.

Технология основного органического синтеза. : учеб. пособ. для студ. химико-технолог. спец. вузов / И. И. Юкельсон. – М. : Химия, 1968. – 846 c. –15 грн.Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)
681.1- Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами


681.142

К89


Кузнецов, Юрий Николаевич

Математическое программирование : учеб. пособ. для вузов /

Ю. Н. Кузнецов ; В. И. Кузубов, А. Б. Волошенко. – М. : Высш. школа, 1976. – 352 c. : ил. – 81 к., 20 грн.

Кільк. прим.: 86 (КСХ. – 4, УБП. – 2, Б4. – 75, Чз2. – 5)681.5 - Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології


681.5(075.3)

С87


Стрыгин, Вадим Васильевич

Основы автоматики и вычислительной техники : учеб. пособ. для техникумов / В. В. Стрыгин. – М. : Энергоиздат, 1981. – 376 c. : ил. –

10 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт


7.032

А94


Афанасьева, Вероника Константиновна

Искусство Древнего Востока / В. К. Афанасьева, В. Г. Луконин,

Н. А. Померанцева. – М. : Искусство, 1976. – 375 c. – (Малая история искусств). – На обл. только загл. сер. – 8 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 3, УБГ. – 1)


7,03(477)

С79


Степовик, Дмитро Власович

Скарби України : наук.-худож. кн.: для серед. та шк. віку /

Д. В. Степовик ; Худож. оформ. Д. Заруби. – К. : Веселка, 1990. –

192 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 9 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
71 - Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади

711.4

М65


Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. Вип. 42 / Відп. ред. М. М. Осєтрін; Київ. нац. ун-т будівн. і архіт. – К. : КНУБА, 2011. – 473 c. – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

711.4

П38


Плешкановская, Алла Михайловна

Города и эпохи : монография / А. М. Плешкановская, Е. Д. Савченко. – К. : Ин-т Урбанистики, 2011. – 230 c. : ил. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
72 Архітектура

728.81

В64


Возницький, Борис Григорович

Олеський замок [ Пам'ятка архітектури XIV - XVII ст. ] /

Б. Г. Возницький. – К. : Каменяр, 1977. – 144 c. : ілюстр.. – Укр., рос., пол. та англ. мовами; Дар о. Ю. Мицика. – 5 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


72.03(477)

С24


Свєшнікова, Ірина Олександрівна

Будинок Корнякта : фотонарис про унікальну пам'ятку цивільної ренесансної архітектури XVI ст. у Львові / І. О. Свєшнікова. – Л., 1972. – 26 c. : ілюстр. – (Скарби народні). – Дар. о. Ю. Мицика. – 3 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

72

С91


Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб.

Вип. 28 / відп. ред. М. М. Дьомін; Київ. нац. ун-т будів. і архіт. – К. : КНУБА, 2011. – 486 c. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
74 - Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли


744

К18


Каменев, В. И.

Аксонометрические проекции : учеб. пособ. для вузов / В. И. Каменев. – 4-е изд., доп. – М. : Машгиз, 1946. – 183 c. – 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
75 - Живопис


75

З-81


Золотов, Юрий Константинович.

Французский портрет XVIII века / Ю. К. Золотов. – М. : Искусство, 1968. – 275 c. : ил. – (Из истории мирового искусства). – 75 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75.071

К89


Кузнецов, Эраст Давыдович

Пиросмани / Э. Д. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л. : Искусство, 1984. – 208 c. : ил. – (Жизнь в искусстве). – 8 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75.052(477)

М60


Міляєва, Людмила Семенівна

Стінопис Потелича. Визвольна боротьба українського народу в мистецтві XVII ст. / Л. С. Міляєва. – К. : Мистецтво, 1969. – 248 c. : ілюстр. – Дар о. Ю. Мицика. – 8 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

75.033

П40


Плугин, Владимир Александрович

Мировозрение Андрея Рублева (Некоторые проблемы) Древнерусская живопись как исторический источник / В. А. Плугин. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1974. – 161 c. – 20 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

75

С20


Сарабьянов, Дмитрий Владимирович

Русская живопись XIX века среди европейских школ /

Д. В. Сарабьянов. – М. : Сов. художник, 1980. – 261 c. : ил. –15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
76 - Графічні мистецтва. Графіка


76

Ш37


Шевченкіана в книжкових знаках : [ екслібріси на шевченкові теми ] / передм. О. Годенко; Дніпропетр. обл. клуб екслібриса та графіки. – Д. : Облполіграфвидав, 1989. – 24 c. : ілюстр. – До 175-річчя з дня народж. Т. Г. Шевченка. – 1 грн.

Кільк. прим.: 1 (ВРК. – 1)77 - Фотографія, кінематографія та подібні процеси


778.5(485)

Б48


Бергман, Ингмар

Латерна магика : воспоминания / И. Бергман. – М. : Искусство, 1989. – 285 c. : ил. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)
79 - Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт


792.4(45)

В16


Вальденго, Джузеппе

Я пел с Тосканини / Д. Вальденго ; 2-е изд., доп. – Л. : Музыка, 1989. – 167 c. – 50 к., 5 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792

И90


История советского драматического театра : в 6-ти томах. Т. 3.

1926-1932 гг. / отв. ред. М. Н. Строева. – М. : Наука, 1967. – 613 c. –

15 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)


792.071

С73


Спогади про Миколу Садовського. Збірник / упоряд. , вступ. ст., прим. Р. Я. Пилипчука. – К. : Мистецтво, 1981. – 181 c. : ілюстр. –

Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

792.4

Ш39


Шейко, Рена

Елена Образцова : записки в пути. Диалоги / Р. Шейко. – М. : Искусство, 1984. – 352 c. : ил. – 5 р., 50 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

792(03)

Э68


Энциклопедический словарь юного зрителя : театр, кино, цирк, эстрада, телевидение: для сред. и ст. шк. возраста / ведущ. ред.

Т. П. Минина, Г. В. Таттар. – М. : Педагогика, 1990. – 416 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 25 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)
8 – Літературознавство


8

Г65


Гончар, Олесь Терентійович

"Берегти світло в душі ...". Про віру та сім'ю : із щоденникових записів / О. Т. Гончар ; упорядкуван. Л. О. Гончар. – К. : Веселка, 2011. – 223 c. : ілюстр. – 35 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 1, ЧзГ. – 1)

8(016)

З-86


Роксолана Зорівчак : бібліогр. покажч. 2004-2011 / уклад.

Г. Домбровська, О. Пилипчук, У. Романюк;. – Л. : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 368 c. – (Українська бібліографія. Нова серія. Чис. 30). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 1 / отв. ред.

И. С. Брагинский; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1983. – 584 c. : ил. – 40 грн.Кільк. прим.: 6 (КСХ. – 1, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 2 / отв. ред.

А. Д. Михайлов; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1984. – 672 c. : ил. – 45 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 3 / отв. ред.

Н. И. Балашов; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1985. – 816 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, УБГ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 4 / отв. ред.

Ю. П. Виппер; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1987. – 688 c. : ил. – 45 грн.Кільк. прим.: 7 (КСХ. – 2, ЛК. – 1, УБГ. – 3, ЧзГ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 5 / отв. ред. С. В. Тураев; гл. ред. Г. П. Бердников; АН СССР. Ин-т мировой лит.

им. А. М. Горького. – М : Наука, 1988. – 783 c. : ил. – 50 грн.Кільк. прим.: 8 (УБГ. – 3, КСХ. – 3, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)

8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 6 / отв. ред.

И. А. Тертерян; гл. ред. Ю. Б. Виппер; АН СССР. Ин-т мировой лит.

им. А. М. Горького. – М : Наука, 1989. – 880 c. : ил. – 60 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 1, УБГ. – 1, ЧзГ. – 1)


8

И90


История всемирной литературы : в 9-ти т. Т. 7 / отв. ред.

И. А. Бернштейн ; гл. ред. Ю. Б. Виппер; АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М : Наука, 1991. – 830 c. : ил. – 60 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, ЧзГ. – 1)

8

К26


Карпенко, Віталій Опанасович

Тут, біля самого моря : нариси, есе / В. О. Карпенко. – К. : Рад. письменник, 1989. – 277 c. : ілюстр. – 6 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

8

К71


Косів, Ганна

Віра Річ. Творчий портрет перекладача / Г. Косів. – Л. : Піраміда, 2011. – 264 c. : ілюстр. – 20 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Литературоведческий сборник : сб. науч. работ. Вып. 45-46 / ответ. ред. М. М. Гиршман. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – 133 c. – 7 грн.

Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Л64


Літописні оповідання про похід князя Ігоря / Упорядкуван, текстологічне дослід. та пер. В. Ю. Франчук; АН УРСР ; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. – К. : Наук. думка, 1988. – 191 c. : ілюстр. – Дар. о. Ю. Мицика. – 7 грн.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)

8

М64


Мірошніченко, Любов

Художня трансформація євангельських міфів у романах Г. Тарасюк : монографія / Л. Мірошніченко. – Кіровоград : Вид-во Поліум, 2012. – 180 c. – 15 грн.Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8(075.8)

П32


Підлісна, Галина Натановна

Історія античної літератури : навч. посіб. для студ. вузів з спец. "Журналістика" / Г. Н. Підлісна. – К. : Вища школа, 1972. – 166 c. –

5 грн.

Кільк. прим.: 4 (КСХ. – 4)


82.3(4Укр)

П43


Погребенник, Федір Петрович

Наша дума, наша пісня : нариси-дослідження / Ф. П. Погребенник. –

К. : Музична Україна, 1991. – 208 c. – Дар о. Ю. Мицика. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)


8

П91


Пушкин. Исследования и материалы. Т. 2 / авт.: Б. В. Томашевский,

М. А. Цявловский, П. Н. Берков и др.; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом). – М.: Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – 515 c. – (Инв. номер 1740816 - Т. 2, отд. вип. с. 308-323.) – 2 грн.Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 2, УБГ. – 1)

8

Р15


Радциг, С. И.

История древнегреческой литературы : учеб. для студ. гос. ун-тов и лит. фак. пед. ин-тов / С. И. Радциг. – М. : Изд-во АН СССР, 1940. –

497 c. – 12 р.

Кільк. прим.: 3 (КСХ. – 3)


8

Р88


Русистика : сб. науч. тр. Вып. 9-10 / гл. ред. Л. А. Кудрявцева; Укр. ассоц. препод. рус. яз. и лит.; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченко; МГУ

им. М. В. Ломоносова. – К. : ВПЦ "Київ. ун-т", 2010. – 96 c. – 10 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8

Р99


Ряшко, Михайло Ііванович

Життя і слово Юрія Шипа : літературний портрет / М. І. Ряшко. – Ужгород : ВАТ "Патент", 2011. – 256 c. – 50 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

8(075.8)

Т73


Тронский, Иосиф Моисеевич

История античной литературы : учеб. пособ. для филол. спец. ун-тов / И. М. Тронский. – 5-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 1988. – 463 c. : ил. –

5 грн., 1 р. 70 к.

Кільк. прим.: 14 (КСХ. – 3, УБГ. – 9, ЛК. – 1, ЧзГ. – 1)


8

Х98


Художественный мир Э. Т. А. Гофмана. – М. : Наука, 1982. – 296 c. : ил. – Дар о. Ю. Мыцыка. – 6 грн.

Кільк. прим.: 2 (КСХ. – 2)

8

Ш47


Шенбаум, С.

Шекспир. Краткая документальная биография / С. Шенбаум ;пер.с англ. А. Аникста и А. Л. Валичанского. – М. : Прогресс, 1985. – 432 c. – 8 грн.Кільк. прим.: 5 (КСХ. – 4, УБГ. – 1)
84 — Художня література

84(5Кир)

А37


Айтматов, Чингиз

Тополек мой в красной косынке : повесть / Ч. Айтматов. – М. : Знание, 1964. – 112 c. – 4 грн.Кільк. прим.: 2 (АХЛ. – 2)

84(4Укр)6

Б48


Бердник, Олесь

Золоті ворота : поезія, публіцистика, інтерв'ю / О. Бердник ; упоряд. та передм. Г. Бердник. – К. : Смолоскип, 2008. – 416 c. : порт. – (Всесвіт Олеся Бердника). – 30 грн.Кільк. прим.: 1 (КСХ. – 1)

84(4Фра)

Б51


Берри, Андре

Ронсар / А. Берри ; пер.с фр . М. З. Квятковская. – СПб. :

Искусство-СПБ, 1999. – 276 c. – (Жизнь в поэзии). – 20 грн.

Кільк. прим.: 1 (АХЛ. – 1)


84(4Укр)6

Б91Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5

Схожі:

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconВипуск 7 Дніпропетровськ 2012 ббк 85. 93 Музикознавча думка Дніпропетровщини
Музикознавча думка Дніпропетровщини: Зб наук праць. – Вип. – Дніпропетровськ : Юрій Сердюк, 2012. – 174 с
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ грудні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ березні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ квітні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconУ червні, липні, серпні 2012 року м. Дніпропетровськ
Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування....
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconДніпропетровськ 2012 Зміст Вступ
Ви тримаєте в руках черговий „Зведений каталог періодичних видань, передплачених головними бібліотеками м. Дніпропетровська на 2012...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації Дніпропетровськ 2012

У травні 2012 року м. Дніпропетровськ icon25 жовтня 1943 року визволено місто Дніпропетровськ
Дніпропетровськ. Окупований 25 серпня 1941 р. Звільнений 25 жовтня 1943 р військами 3-го Українського фрнту в ході Дніпропетровської...
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconСвідоцтво про атестацію від 23. 11. 2012 року №пт 444/12 8
Свідоцтво Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації від 16 липня 2012 року, серія вб, №01692 5
У травні 2012 року м. Дніпропетровськ iconХроніка культурно-мистецького життя Чернівецької області за квітень 2012 року Загальні питання
Згідно указу Президента України Віктора Януковича №216 від 27 березня 2012 року режисерові Чернівецького обласного театру ляльок...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка