Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від урокуДата конвертації21.03.2018
Розмір445 b.Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку

 • Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку

 • Найцікавішим для мене на уроці було…

 • Найскладнішим для мене на уроці було… • Поставити учням питання, відповідь на яке вони можуть дати, вивчивши новий матеріал • Розділити аркуш паперу на три колонки та заповнити їх

 • Що я знаю з цієї теми.

 • Що я хочу дізнатися.

 • Мої очікування від вивченої теми.Роздати учням смайлики, що сигналізують про їх настрій під час уроку

 • Роздати учням смайлики, що сигналізують про їх настрій під час урокуСенкан – це своєрідний вірш із 5 рядків, у якому:

 • Сенкан – це своєрідний вірш із 5 рядків, у якому:

 • 1 – слово, що називає тему;

 • 2 – два прикметники, що асоціюються з першим словом;

 • 3 – три дієслова, пов'язані з темою;

 • 4 – фраза з чотирьох слів

 • (думка-підсумок);

 • 5 – слово-синонім до теми.Виступ автора, героїв твору. Їхні відповіді на питання учнів, їхні запитання учням

 • Виступ автора, героїв твору. Їхні відповіді на питання учнів, їхні запитання учнямПід номерами літер алфавіту зашифроване слово, словосполучення. Це може бути тема уроку, герой, автор твору…

 • Під номерами літер алфавіту зашифроване слово, словосполучення. Це може бути тема уроку, герой, автор твору…

 • На закріплення стилів і типів мовлення для ефективнішої розумової діяльності учнів можна використати такі невеличкі криптограми:

 • Р О З П О В І Д Ь П О Р Т Р Е Т

 • П У Б Л І Ц И С Т И Ч Н И Й О П И С

 • Н А У К О В И Й Р О З М О В Н И Й

 • С Т И Л І С Т И К А X У Д О Ж Н І Й

 • Р О З У М

 • М О В А

 • У Р О К

 • Д І Є С Л ОВ О

 • З

 • П Р А Ц Я

 • О Й

 • О Б С Т А В И Н А

 • О Ф І Ц І Й Н О - Д І Л О В И Й

 • ГО Р Ь К И ЙНа 3-5 хв.

 • На 3-5 хв.

 • зробити презентацію нового матеріалу,

 • вивченої теми,

 • домашнього завданняЗАПОВНИТИ ТАБЛИЧКУ

 • ЗАПОВНИТИ ТАБЛИЧКУ

 • ”Чи справдилися ваші очікування від вивченої теми”

 • Табличка має три колонки:

 • 1. Добре засвоїв (-ла).

 • 2. Маю сумніви.

 • 3. Хочу дізнатися більше.Розгляньте предмет, явище різнобічно (із позицій шести граней куба)

 • Розгляньте предмет, явище різнобічно (із позицій шести граней куба)

 • за такими вказівками:

 • Опишіть це.

 • Порівняйте це.

 • Установіть асоціації.

 • Проаналізуйте це.

 • Знайдіть застосування цьому.

 • Запропонуйте аргументи “за” і “проти”.Назвати учням головне слово або фразу.

 • Назвати учням головне слово або фразу.

 • Запропонувати їм записати

 • (у формі виноградного грона чи асоціативного куща) ті слова та фрази, що спадають на думку з обраної теми.

 • Регламентувати час і рекомендувати учням встановити, де потрібно, зв'язки між поняттями.

 • Микола Вороний

 • модерніст – новатор – символізм – неоромантизм – тонкий лірик – співець краси – закоханий поет …ЗОБРАЗИТИ КОЛЬОРАМИ СВІЙ НАСТРІЙ,

 • ЗОБРАЗИТИ КОЛЬОРАМИ СВІЙ НАСТРІЙ,

 • ЙОГО ЗМІНИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ УРОКУУЧНІ ВІДМІЧАЮТЬ У ТЕКСТІ:

 • УЧНІ ВІДМІЧАЮТЬ У ТЕКСТІ:

 • + - ті частини, які підтверджують те, що вони знали, з чим погоджуються;

 • - те, що суперечить їхнім думкам;

 • ? - виникли запитання;

 • ! - нова інформація;

 • - неочікувані ідеї.На різнокольорових аркушах паперу записати відповіді на питання:

 • На різнокольорових аркушах паперу записати відповіді на питання:

 • “ЯКИЙ ЖИТТЄВИЙ УРОК ВИ ВИНЕСЛИ ІЗ ЦЬОГО ЗАНЯТТЯ?”

 • Діти читають відповіді,

 • а вчитель розташовує аркуші

 • на дошці у вигляді фундаментуКожен із учнів має картки двох кольорів – червоного й зеленого. Учитель читає вголос твердження,

 • Кожен із учнів має картки двох кольорів – червоного й зеленого. Учитель читає вголос твердження,

 • а школярі піднімають картки відповідного кольору: якщо погоджуються – зеленого кольору, якщо не згодні – червоногоНАЗВАТИ ЗА 1 ХВ. ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ПИСЬМЕННИКІВ,

 • НАЗВАТИ ЗА 1 ХВ. ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ПИСЬМЕННИКІВ,

 • ПОЕТІВ ЗА ТВОРАМИ, ІМЕНАМИ ПЕРСОНАЖІВ, ДАТАМИ,

 • ФАКТАМИ БІОГРАФІЇ, ПОДІЯМИ З ТВОРІВ ТОЩО6 пелюсток “ромашки” – це 6 типів запитань:

 • 6 пелюсток “ромашки” – це 6 типів запитань:

 • 1. Прості (назвати факти, пригадати інформацію);

 • 2. Уточнюючі (починаються зі слів: “Отже, ти говориш, що..?”, “Якщо я правильно розумію, то..?”);

 • 3. Інтерпретаційні (часто починаються зі слова “Чому?”);

 • 4. Творчі (у запитанні є частка “б”, елемент умовності);

 • 5. Оцінюючі (спрямовані на з'ясування критеріїв оцінки тих чи інших подій, явищ, фактів);

 • 6. Практичні (спрямовані на встановлення взаємозв'язку між теорією і практикою). • Робота в групах – це метод, який дозволяє активізувати всіх учасників

 • Перед тим, як почати роботу в групах, учитель повинен

 • подумати, ураховуючи мету занять, про розмір груп,

 • про кількість груп (якщо це необхідно для досягнення мети

 • вправи), про спосіб розподілу учасників по групах,

 • про розміщення груп у класі.

 • Щоб вибрати правильний розмір групи, треба враховувати не

 • тільки вміння учасників, але також мету вправи; насамперед, чи

 • хочемо тільки одержати відповідь на конкретне питання чи

 • привести до вичерпної дискусії.1. Об'єднайте учнів у малі групи (4-5 осіб).

 • 1. Об'єднайте учнів у малі групи (4-5 осіб).

 • 2. Повідомте їм про ролі, які вони можуть виконувати.

 • Спікер (керівник групи)

 • зачитує завдання групи;

 • організовує порядок виконання;

 • пропонує учасникам групи висловитися по черзі;

 • заохочує групу до роботи;

 • підбиває підсумки роботи;

 • визначає доповідача.

 •  

 • Секретар

 • фіксує результати роботи своєї групи;

 • записи робить стисло й розбірливо;

 • як член групи має бути готовий висловити думку групи при підбитті підсумків або допомогти доповідачеві.Посередник

 • Посередник

 • стежить за часом;

 • заохочує групу до роботи.

 •  

 • Доповідач

 • чітко висловлює думку групи;

 • доповідає про результати роботи групи.3. Доручіть кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо

 • 3. Доручіть кожній групі конкретне завдання та інструкцію щодо

 • організації групової роботи:

 • а) можна починати висловлюватися спочатку за бажанням, а потім по черзі;

 • б) необхідно дотримуватися одного з правил активного слухання: коли хтось говорить, усі слухають і не перебивають;

 • в) намагайтеся обговорювати ідеї, а не учнів, котрі висловили цю ідею; утримуватися від невиважених оцінок та образ учасників групи.

 • г) намагайтеся в групі дійти спільної думки, хоча подеколи члени групи можуть мати особливу думку, яка має право на існування.

 •  

 • 4. Дайте час на виконання групової роботи. Під час групової роботи

 • надайте кожній з груп потрібну допомогу.

 • 5. Запропонуйте групам представити результати роботи.

 •  

 • 6. Прокоментуйте роботу груп.Учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати відкрито, на весь клас. Самі ж учні пояснюють це так: “У нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмета” тощо.

 • Учень часто не має (!) власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати відкрито, на весь клас. Самі ж учні пояснюють це так: “У нас рідко запитують власну думку”, “Чи цінна моя думка?”, “А раптом вона не співпаде з думкою вчителя чи колективу?”, “Вона суперечить думці учня, що має в класі авторитет з цього предмета” тощо.

 • Учень не готовий у процесі обговорення змінювати свою думку, іти на компроміс.

 • Учням важко бути мобільними, змінювати обстановку, методи роботи.

 • Труднощі в малих групах:

 • Лідери намагаються “тягнути” групу, а слабші учні відразу стають пасивними.

 • Часто трапляється висловлення відверто антисуспільних думок з метою завоювання “авторитету”, привернення уваги.

 • При обговоренні замість аргументувати свою думку, учень починає демагогію: “Ви ж самі сказали, цінною є кожна думка, а я так думаю і Ви мене не переконаєте!”Після презентації проблеми, питання

 • Після презентації проблеми, питання

 • вчитель пропонує всім висловлювати свої

 • ідеї, коментарі, навести фрази чи слова,

 • пов'язані з цією проблемою. Усі вони

 • записуються на дошці, із них обираються

 • найоптимальніші

 • 1. Кажіть усе, що спаде на думку.

 • 2. Не обговорюйте й не критикуйте висловлювання інших.

 • 3. Можна повторювати ідеї, запропоновані іншими.

 • 4. Розширюйте запропоновані ідеї.Методика проведення

 • Методика проведення

 • приготувати картки з правилами чи інформацією в кількості, достатній для всієї групи;

 • роздати по одній картці кожній учаснику;

 •  вивчивши протягом кількох хвилин інформацію на картці, учні починають рухатися по класу, по черзі розповідаючи іншим учасникам те, що вивчили зі своєї картки, і вислуховуючи відповідну інформацію від них;

 • водночас між собою спілкуються лише дві людини;

 • після того, як учні закінчать цю вправу, попросіть відтворити отриману інформацію, проаналізуйте та узагальніть отримані ними знання;

 • запитайте, як проходив процес навчання МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ОБГОВОРЕННЯ

 • 1. Виберіть проблему, що не має однозначного рішення (вона може бути викладена у формі епізоду літературного твору, ситуації з життя тощо).

 • 2. Підготуйте на дошці чи роздайте кожному учневі зразок „дерева рішень”.

 • 3. Сформулюйте проблему для вирішення, визначте її суть і запишіть на дошці.

 • 4. Шляхи й варіанти вирішення проблеми можна визначити проведенням „мозкового штурму”. На цьому етапі жоден із варіантів не може бути неправильним. Важливо набрати якомога більше ідей.

 • 5. Обговоріть кожен із варіантів рішення, що позитивного чи негативного для кожної із сторін він містить. Таким чином можна відхилити частину ідей і залишити 3-4.6. Поділіть учнів на групи і запропонуйте кожній заповнити схему. Група повинна шляхом обговорення прийти до одного варіанта рішень.

 • 6. Поділіть учнів на групи і запропонуйте кожній заповнити схему. Група повинна шляхом обговорення прийти до одного варіанта рішень.

 • 7. Кожна група пропонує своє рішення. Проводиться обговорення, в результаті якого клас повинен прийти до єдиної думки. 

 •  

 • - визначити цілі заняття; - сформувати навчальні групи

 • (чим менша група, тим краще); - розподілити ролі між учнями всередині групи; - видати завдання, роз'яснити учням, який очікується результат;

 • - роз'яснити, що саме буде критерієм якості виконаної роботи;

 • - надавати можливість кожному сказати, як, на його думку, треба виконати завдання;

 • - перевірити, чи кожен член групи засвоїв матеріал попереднього завдання;- упевнитися в тому, що учні прийшли до загальної думки про те, які можна зробити висновки на основі цього матеріалу;

 • - упевнитися в тому, що учні прийшли до загальної думки про те, які можна зробити висновки на основі цього матеріалу;

 • - залучити до роботи всіх членів групи;

 • - уважно вислухати думки членів групи;

 • - допомогти учням почати роботу в групі, - контролювати ефективність заняття і втручатися в його хід, якщо виникне така необхідність (не оцінюючи “правильно” чи “неправильно”); - оцінювати роботу учнів (за допомогою тестів, за умінням застосовувати свої знання і навички); - організувати обговорення членами групи того, наскільки гарно вони взаємодіяли один з одним. • Добре відомо, що ніщо так не привертає увагу й не

 • стимулює роботу мозку, як цікаве. Учитель

 • повинен знайти такий кут зору, щоб навіть

 • повсякденне стало дивовижним

 • “Увага! На уроці мови – математика!”На початку уроку вчитель загадує загадку (цікавий факт), відгадка на яку (ключ до розуміння) буде відкрита на уроці під час роботи над новим матеріалом. Можна подати (цікавий факт) загадку наприкінці уроку, щоб розпочати з неї наступне заняття.

 • На початку уроку вчитель загадує загадку (цікавий факт), відгадка на яку (ключ до розуміння) буде відкрита на уроці під час роботи над новим матеріалом. Можна подати (цікавий факт) загадку наприкінці уроку, щоб розпочати з неї наступне заняття.

 • Перед вивченням теми „Прийменник” (7 кл.) попередній урок можна завершити так:

 • - Наступного уроку мова піде про слова, які не мають значення, не є членами речення, але без них наше мовлення стало б незв’язним і тим самим незрозумілим. Цікаво, що ж це за слова такі? Але про це на наступному уроці.5-7 класи

 • 5-7 класи

 • “Усі ми вийшли з дитинства”:

 • дописати деталі, події, описи, характеристики, яких, на вашу думку, не вистачає у творі;

 • змоделювати ситуацій, у яких відобразяться основні риси задуманого вами персонажа;

 • запропонувати товаришам відгадати, кого учень мав на увазі…8-9 класи

 • 8-9 класи

 • Завдання “психоаналізу” на визначення подій, про які не йдеться у творі, але які могли стати рушійною силою певних вчинків чи переконань героя;

 • “звичайний день” (маючи певні відомості, потрібно докладно описати звичайний день із життя персонажу);

 • “по той бік дзеркала” (припустити, про що думав герой у певний момент життя);

 • “нездійснене” (розповіді про те, на що здатен герой і що не встиг здійснити”;

 • “це може бути й інакше”.10-11 класи

 • 10-11 класи

 • “Екстремальна ситуація” (вибір автора й учня);

 • “зробіть людину щасливою”;

 • “робота над помилками” (якби герой не так вчинив, що змінилося б у його долі);

 • зміна фіналу розповіді;

 • продовження твору із збереженням стилю автора;

 • “переклад навпаки” (учень змінює у вірші поета слова й поняття протилежними за значеннями й пише свій вірш “навпаки”);

 • “наслідування поетові” (написання твору з використанням художніх образів і засобів певного поета).Педагогічна діяльність,

 • Педагогічна діяльність,

 • яка є сплавом науки

 • й мистецтва, за своїми компонентами завжди передбачає творчість

 • (В. Сухомлинський)Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Наталія звольська
downloadcenter -> Перекази І легенди Звягельщини
downloadcenter -> Уроках читання. Презентація творчих знахідок учителів молодших класів. Тема уроку: Літературні казки про тварин. Іван Франко «Лисичка і Журавель»
downloadcenter -> Методичні рекомендації до проведення заходів оформлення експозицій книжково-журнальних виставок Тема бесіди для учнів старших класів
downloadcenter -> До Антології увійшли поетичні та прозові твори письменників міста Катеринослава – Січеслава – Дніпропетровська, написані для дітей І про дітей, для юнацтва І про юнацтво за період 1883-2012 рр
downloadcenter -> Сценарій за іншими джерелами Методичні рекомендації до проведення заходів


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconВідкритий урок всесвітня історія 11 клас вчитель Пасічна Л. М. 2012 рік Тема Сполучені Штати Америки та Канада в другій половині ХХ на початку ХХІ століття Мета
Повідомлення теми та мети уроку. Побажання один одному успіху. Учні озвучують власні очікування від уроку
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconЗагальні відомості про мову значення мови в житті суспільства
За допомогою мови люди спілкуються між собою, узагальнюють свій досвід, нагромаджують знання І передають їх один одному. Мова, отже,...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconТренінгові вправи Тренінги та технологія їх проведення Учитель, проектуючи навчально-виховний процес, мусить знаходити відповіді не лише на запитання «Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?»
«Що засвоїли (засвоять у результаті виконання навчальної діяльності) учні?», але й на не менш актуальне – «Як працюють (повинні працювати)...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconІсторія України. Тест 21. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconТести Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconТести 10 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconТести 11 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...
Учні передають уявний мікрофон один одному, дають відповіді на запитання вчителя або діляться враженнями від уроку iconТести 6 Завдання з вибором однієї правильної відповіді
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка