Учнівське самоврядування білозерського районуСторінка1/12
Дата конвертації21.03.2018
Розмір2,59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ БІЛОЗЕРСЬКОГО РАЙОНУ
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема виховання соціально активної, творчої, компетентної особистості, яка самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Чим більше таких людей у суспільстві, тим життєздатнішою є держава.

Не випадково в документах Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН (травень 2002) зазначено, що діти повинні мати можливість здійснювати право вільно висловлювати свої думки, набувати знань і навичок, які стосуються прийняття рішень і спілкування з тим, щоб розв'язувати завдання, яке ставить життя.

Наш час потребує лідерів нової формації. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки людини майбутнього, яка відповідає вимогам ХХІ століття.

Ось чому необхідні пошук і підтримка учнівської молоді, чиї особистісні переконання спрямовані на активну участь у громадському житті, молоді, яка має організаторські здібності, усвідомлює себе потенціальним лідером, має бажання використовувати свою енергію та здібності заради інших.Участь молоді в учнівському самоврядуванні – важливий шлях і умова залучення учнівської молоді до радикальних перетворень, що відбуваються у нашому суспільстві. У цьому контексті важливого значення набуває організація дієвого самоврядування не тільки у кожному навчальному закладі, а й у масштабах району, області і т.п.

На основі реалізації концептуальних положень Конвенції ООН про права дитини, Європейської хартії про участь молоді в громадському житті на місцевому та регіональному рівнях, підсумкового документу Спеціальної Сесії Генеральної Асамблеї ООН «Світ, сприятливий для життя дітей» (травень 2002р., Нью – Йорк), Резолюції міжурядової конференції «Зробимо Європу та Центральну Азію регіоном, придатним для життя дитини» ( 13 – 15 травня 2004 р., Сараєво), Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», Національної програми виховання дітей та учнівської молоді в Україні, в усіх 28 загальноосвітніх закладах Білозерського району створено та ефективно працює учнівське самоврядування.Учасники процесу самоврядування у ЗНЗ району.

Участь дітей в діяльності учнівського самоврядування дає їм можливість: • розвивати свої комунікативні, , організаторські та лідерські якості

 • реалізувати особистісний та творчий потенціал

 • відчути причетність до громадських та державних справ

 • вчитися толерантності

 • розширювати світогляд, своє інформаційне поле

 • самовдосконалюватися та само реалізовуватися як особистість

 • формувати відповідальність, почуття колективізму

 • реалізувати соціальні ініціативи, знайти своє місце у громадському житті.

Учнівське самоврядування відіграє значну роль у процесі духовного становлення особистості, засвоєння нею соціальних нормативів поведінки. У цьому контексті розвиток дитячого лідерства є також ефективним засобом попередження девіантної поведінки дітей та молоді.

Аналіз сучасного стану шкільної практики у загальноосвітніх закладах району показує різні системи самоврядування у школах:

1) різноманітні учнівські організації в структурі навчального закладу, які здійснюють співуправління на рівні делегування інтересів і запитів дітей для розгляду їх керівництвом школи та самостійної або спільної з педагогами організації не навчальної діяльності школи ( шкільний парламент, учком, президентська республіка, учнівська держава, дитяча рада школи, рада командирів, рада учнівського самоврядування, Рада співдружності, учнівська рада, шкільний учнівський центр, штаб самоуправління, Міністерства)

2) дитячі та юнацькі громадські організації, осередки організацій (шкільна учнівська організація, шкільна республіка «ТЕМП», шкільна республіка «Оранта», дитяча організація «Школіда»)

3) різноманітні учнівські об'єднання за інтересами в структурі школи (творчі, спортивні, дослідницькі).

під гаслом «За Батьківщину, добро справедливість»

за принцами добровільності, рівноправ’я

її учасників, самоврядування, законності і гласності.

шкільні дитячі осередки, об’єднання дітей

і дорослих Голопристанського району


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Голопристанська районна дитяча громадська організація "Веселкова республіка" є І місцевою дитячою громадською організацією, яка об'єднує дітей та дорослих.

1.2. Голопристанська районна дитяча громадська організація "Веселкова республіка" у

своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та Законами

України: "Про об'єднання громадян", "Про молодіжні та дитячі громадські організації" та

цим Статутом.

1.3 Голопристанська районна дитяча громадська організація "Веселкова республіка" є

незалежною, неурядовою організацією, її діяльність поширюється по Голопристанському

району, Херсонської області.

1.4. Голопристанська районна дитяча громадська організація "Веселкова республіка"

створюється і діє на принципах добровільності, рівноправності її членів,

самоврядування, законності і гласності, не передбачає отримання прибутку від своєї

діяльності.

1.5. Місцезнаходження керівного органу Голопристанської районної дитячої громадської

організація "Веселкова республіка": 75600 м. Гола Пристань, вул.. Покришева, 1 будинок

дитячої та юнацької творчості Телефон: 2-61-03II. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою діяльності Голопристанської районної дитячої громадської

організація "Веселкова республіка" є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та

захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення інтересів своїх членів, які не

суперечать законодавству, та соціальне становлення яі повноправних членів суспільства.

2.2. Основними завданнями Спілки є:

• згуртування дітей, підлітків та дорослих, з метою вироблення найрізноманітніших форм, методів, програм, спрямованих на виконання добрих і корисних справ, розвиток різноманітних здібностей у підростаючого покоління;

• сприяння виховання у дітей віри в себе, в свої сили, любові до своєї родини, до краю, в якому вони народилися;

• сприяння пізнанню та примноженню краси природи; сприяння утвердженню, збереженню та примноженню традицій свого народу;

• вивчення історичного минулого України;

• сприяння вихованню підростаючого покоління в дусі поваги до старших, піклування про молодших, своїх рідних, близьких, друзів;

• надання шефської допомоги інвалідам та людям похилого вік;

• прагнення жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів

• прищеплення любові до праці;

• турбота про соціальні незахищені групи неповнолітніх;

• сприяння організації оздоровлення дітей та підлітків;

• організація походів, екскурсій по рідному краю;

• сприяння розвитку дитячої творчості (проведення фестивалів, свят, конкурсів, виставок, конференцій тощо).III. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Голопристанська районна дитяча громадська організація "Веселкова республіка" набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному суді, третейському суді.

3.2. Голопристанська районна дитяча громадська організація «Веселкова республіка»

(далі - організація) має право відкривати рахунки в банківських установах, має

круглу печатку зі своє повною назвою, кутовий та інші штампи, фірмовий бланк, зразки

яких затверджуються бюро Координаційної ради. Зразки символіки затверджуються

Зльотом і реєструються в установленому законом порядку.

3.4. Право підпису фінансово-господарських документів від імені організації мають

Голова Координаційної Ради та інші уповноважені Головою особи.

3.5. Організація не відповідає по зобовязаннях членів, а члени не відповідають по

зобов'язаннях Голопристанської районної дитячої громадської організації

"Веселкова республіка».

3.6. Організація є незалежною від державних, господарських органів та посадових осіб.

Втручання в діяльність організації органів державної влади, місцевого самоврядування

та їх посадових осіб, як і втручання організації в діяльність органів державної влади та

органів місцевого самоврядування не допускається, крім випадків, передбачених

законодавством.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Організація має право:

• виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

• представляти і захищати свої законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах

• ідейно, організаційно та матеріально підтримувати членів організації та інші дитячі об'єднання;
• вносити пропозиції до органів влади і управлінь

• брати участь в розробці і обговоренні проектів рішень щодо питань державної політики відносно дітей;

• засновувати засоби масової інформації, підприємства та організації;

• створювати у відповідності з чинним законодавством України свої відділення;

• мати власну символіку, яка підлягає державній реєстрації в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;

• мати інші права згідно з чинним законодавством України. 4.2.Організація зобов'язана:

• дотримуватись законодавства України;
• здійснювати всю свою діяльність на користь дітей, виховання їх повноправними громадянами України, створювати умови для всебічного розвитку особистості.

V. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, IX ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

5.1. Членство в організації може бути як індивідуальним, так і колективним.

5.2. Прийом в члени організації та вибуття здійснюються на підставі заяви та рішення керівного органу про вступ (для колективних членів).

5.3. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, а також іноземці та фізичні особи без громадянства, які перебувають на Україні на законних підставах.

5.4. Членами організації є особи віком від 6 до 18 років. Вступ неповнолітніх віком до 1( років здійснюється за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів. Особи старшого віку можуть бути членами організації за умови, якщо їх кількість, у цих організаціях не перевищує третини загальної кількості членів.

5.5. Члени організації мають право:

• брати участь у всіх заходах;

• обирати та бути обраними в керівні органи;

• отримувати інформацію про діяльність організації, відповідно з приводу своїх звернень та критичних зауважень;

• захищати свою позицію при вирішенні будь-якого питання.

5.6. Члени організації зобов'язані:

• виконувати вимоги Статуту та керівних органів організації;

• піклуватись про розвиток організації;

• брати участь в реалізації Програми організації;

• сплачувати членські внески, розмір, яких затверджується Пленумом Координаційної Ради на рік;

• популяризувати діяльність організації.VI. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Вищим керівним органом організації є Зліт, який скликається не рідше одного разу на 3 роки за рішенням Координаційної Ради, яка визначає норму представництва і порядок виборів на Зліт. Позачерговий Зліт проводиться за ініціативою 1/3 членів організації Координаційної Ради та ревізійної комісії.

6.2. Зліт вважається правомірним, якщо в його роботі бере участь більше половини

обраних делегатів.

6.3. Всі свої рішення Зліт приймає простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Зльоті.

6.4. Зліт вирішує такі питання:• приймає рішення про створення організації, затверджує її Статут та Програму;

приймає рішення про внесення змін і доповнень до Статуту;

визначає основні напрямки та шляхи реалізації Програми організації;

визначає порядок формування і діяльності виконавчого органу, затверджує Положення про Координаційну Раду;

• обирає голову та членів Координаційної Ради і ревізійну комісію терміном на п'ять років;

• обирає заступників Голови Координаційної Ради із членів Координаційної Ради;

• приймає рішення про створення місцевих осередків та погоджує їх Статути (Положення);

• заслуховує звіт і оцінює діяльність Координаційної Ради та звіт ревізійної комісії

• затверджує символіку організації;

• затверджує розмір вступних внесків та вирішує інші майнові питання організації;

• приймає рішення про припинення діяльності організації;

• Зліт може розглядати і будь-які інші питання діяльності організації.

6.5. Зліт має право в установленому порядку прийняти рішення про передачу частин своїх

повноважень іншому органу або посадовій особі, крім питань виключної компетенції.

6.6. Між зльотами діє — Координаційна Рада, яка складається з двох палат: дитячої та

дорослої.

Дитяча палата - постійно діючий збір, який збирається не рідше одного разу на рік Кількісний склад дитячої палати затверджується рішенням Зльоту. Палата дорослих - Пленум, який збирається не рідше одного разу на рік. Кількісний склад Пленуму фіксований: 1-2 особи від кожної місцевої організації залежності від чисельності організації.

6.7. Координаційна Рада вирішує такі питання:

• організовує та контролює виконання рішень Зльоту;

• представляє інтереси організації в державних установах, громадських та інши: організаціях району;

• визначає, здійснює фінансово-господарську діяльність організації;

• проводить прийом в члени і виключення із членів;

• приймає рішення про нагородження членів організації;

• обирає бюро Координаційної Ради, затверджує Положення про його діяльність;

• в разі необхідності вирішує питання про виконання обов’язків Голови Координаційної Ради;

• Координаційна Рада може розглядати і будь-які інші питання діяльності організації

6.8. Бюро Координаційної Ради - робочий орган, діє між засіданнями Координаційної

Ради:


• приймає рішення щодо поточної діяльності організації;

• пропонує заснування підприємств, створення організацій;

• затверджує зразки печатки, штампу;

• забезпечує організаційно-методичну роботу з керівниками місцевих осередків (організацій);

• вирішує інші питання щодо виконання рішень Зльоту та Координаційної Ради та Бюро.

6.9. Організацію очолює Голова, який здійснює керівництво роботою Координаційної

Ради та Бюро. Відповідно до компетенції Голова:

• затверджує річні звіти про діяльність організації;

• відкриває рахунки в банках;

• встановлює розподіл обов язків, видає розпорядження;

• представляє організацію у відносинах з усіма фізичними та юридичними особами;

• організовує виконання рішень Зльоту, Координаційної Ради та Бюро;

• Організація може створювати місцеві осередки в селах Голопристанського району, які в разі реєстрації набувають прав юридичної особи.

VII. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Майно організації складають рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, що придбане на законних засадах.

7.2. Майно організації згідно з чинним законодавством, Статутом та укладеними угодами, належить їм на правах власності. Організація має право здійснювати відносно майна та засобів, що знаходяться в її власності, будь-які угоди, що не суперечать її Статутним цілям та законодавству України.

7.3. Джерелами формування майна та коштів організації є:

• майно та кошти, передбачені її членами або державою;

• внески членів організації, добровільні пожертвування, отримані від юридичних та фізичних осіб, що спрямовуються на Статутну діяльність;

• надходження від господарської діяльності створених організацією підприємств установ і організацій, засобів масової інформації;

• майно, придбане за рахунок власних коштів;

• інші джерела, не заборонені законодавством України.

VIII. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТУ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Організація здійснює облік результатів своєї діяльності, веде оперативний бухгалтерський облік і статистичну звітність відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Контроль за господарською та фінансовою діяльністю організації здійснює ревізійна комісія.

8.3. Голова ревізійної комісії обирається на першому її засіданні.

8.4. Ревізійна комісія підзвітна Зльоту.

IX. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Голопристанська районна дитяче громадська організація «Веселкова республіка» може здійснювати необхідні господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку встановленому законодавством.

9.2. Створені установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерським облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

X. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Діяльність організації може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація проводиться за рішенням Зльоту.

10.3. Ліквідується за рішенням Зльоту, а також за рішенням суду при порушенні вимог законодавства України.

10.4. Ліквідація організації здійснюється призначеною Зльотом ліквідаційною комісією, в разі припинення діяльності за рішенням суду призначеною ним ліквідаційною комісією. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами організації. Кошти та інше майно у випадку її ліквідації не можуть перерозподілятися між членами і використовуватись для Статутних завдань або на благодійні цілі, а в випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

10.5. Ліквідація вважається закінченою, а організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту анулювання запису про це в реєстрі об'єднань громадян.XI. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД ТА КОНТРОЛЬ

11.1.Державний контроль за діяльністю організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

11.2.Реєструючий орган має право здійснювати контроль за додержанням організацією

положень статуту. Представники цих органів мають право бути присутніми на

заходах, що проводяться організацією, вимагати необхідні документи, одержувати

пояснення.

11.3.Нагляд за виконанням та додержанням законності організацією здійснюють органи

прокуратури.

11.4. Контроль за джерелами та розмірами надходжень, сплатою податків

здійснюють відповідно фінансові органи та органи державної податкової інспекції.XII. ПЕРВИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1.Організація в процесі своєї статутної діяльності може створювати первинні осередки, які

утворюються за рішенням Зльоту Голопристанської районної громадської організації

«Веселкова республіка».

12.2. Вищим керівним органом первинної організації є Загальні збори.

На Загальних зборах:

• затверджують організаційну структуру первинної організації;

• здійснює прийом в члени;

• обирають делегатів на Зліт Голопристанської районної громадської організації «Веселкова республіка»;

• приймає рішення про виключення з членів первинної організації;

• обирають голову первинної організації;

• заслуховують звіти голови, ревізійної комісії, приймають відповідні постанови;

Загальні збори скликаються за рішенням голови якщо його рішення підтримало не менше 15% членів. Збори правомочні при наявності не менше 51% членів. Рішення приймається простою більшістю голосів.

12.3. Вищою посадовою особою первинної організації є Голова первинної організації:

• скликає загальні збори;

• розробляє плани роботи;

• здійснює загальне керівництво первинною організацією;

• забезпечує виконання рішень Загальних зборів;

• забезпечує облік членів;

• розглядає заяви, скарги, пропозиції;

• забезпечує організацію звітності в установленому порядку

• здійснює інші функції які не суперечать Статуту.ХІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Зміни та доповнення до даного статуту приймаються Зльотом організації, оформляються в письмовій формі, затверджуються і реєструються відповідно діючого законодавства.

13.2. Якщо зміни стосуються основних положень статуту, він підлягає перереєстрації у встановленому законом порядку.


МАЄ НА МЕТІ- ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ; СТВОРЕННЯ УМОВ

ДЛЯ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ, ЇЇ ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОГО ЖИТТЯ; ВИХОВАННЯ МОЛОДОЇ ЛЮДИНИ ГІДНИМ ГРОМАДЯНИНОМ УКРАЇНИ, ЩО ЦІНУЄ СВОЇХ БАТЬКІВ, ПОВАЖАЄ

СТАРШИХ, ДБАЄ ПРО МОЛОДШИХ, ПРАГНЕ БУТИ ДУХОВНО БАГАТОЮ І ФІЗИЧНО ЗДОРОВОЮ ОСОБИСТІСТЮ.
КЕРУЄТЬСЯ У СВОЇЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКОНАМИ: ЄДНОСТІ СЛОВА І СПРАВИ, ЧЕСТІ І СОВІСТІ, ДРУЖБИ І ТОВАРИСЬКОСТІ, ТУРБОТИ І

МИЛОСЕРДЯ.


ВІДКРИВАЄ ДИТИНІ МОЖЛИВОСТІ САМОВИРАЖЕННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ, СПРЯМУВАННЯ ВЛАСНИХ ЗУСИЛЬ НА ВАГОМІ СПРАВИ ДИТЯЧОГО ГРОМАДСЬКОГО ГУРТУ.


РЕАЛІЗУЄ ПРОГРАМУ «Я-РОДИНА-БАТЬКІВЩИНА», ВЕСЕЛКОВІ

ПРОГРАМИ-ОРІЄНТИРИ.


ПИШАЄТЬСЯ МЕШКАНЦЯМИ ВЕСЕЛКОВОЇ КРАЇНИ – ДІТЬМИ І

ДОРОСЛИМИ, ЇХ ЗДОБУТКАМИ І СПРАВАМИ.


ПРАГНЕ БУТИ КОРИСНОЮ ДІТЯМ, СУСПІЛЬСТВУ, ДЕРЖАВІ.
ДБАЄ ПРО БЕЗПЕЧНЕ, ЩАСЛИВЕ МАЙБУТНЄ ДІТЕЙ УКРАЇНИ.
ПРОПОНУЄ ВАРІАТИВНІ ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ПРОГРАМИ, ЯКІ ДОПОМАГАЮТЬ ДІТЯМ ЗДОБУВАТИ В ІГРОВИХ ФОРМАХ ДОДАТКОВІ

ЗНАННЯ, СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД.


СТВЕРДЖУЄ: ДИТЯЧА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ-УНІКАЛЬНА

ІНСТИТУЦІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ, НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.


ВЗАЄМОДІЄ З ДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВМИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ У ПИТАННЯХ ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ, СПІЛЬНОГО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ДИТИНСТВА.
КРОКУЄ У МАЙБУТНЄ В ІМЯ ДИТИНИ, РОДИНИ, СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ.


Голова Координаційної Ради

Коваленко Світлана Юріївна


Заступник голови Координаційної Ради

Михайленко Світлана Анатоліївна


Заступник голови Координаційної Ради

Єрощенко Надія


Члени Координаційної Ради:

Власенко Євгенія

Кравченко Євгеній

Бєляєва Юлія

Лазуткіна Тетяна
Організація використовує найрізноманітніші форми, методи і засоби

розвитку загальнолюдських цінностей через реалізацію

програми «Я – родина – Батьківщина».
“Я”

Я – виховую віру в себе, розкриваю і розвиваю свої здібності, поспішаю творити

добро, намагаючись розділяти радість і горе інших;

Я - пізнаю, бережу та примножую красу у всьому, розумію, що до істини веде

безліч шляхів, відшукую з них свій;

Я – утверджую себе в праці, шаную будь-яку корисну справу, прагну стати

сильним, витривалим та сміливим.
“РОДИНА”

Я – шаную свою родину, бережу тепло батьківської оселі;

Я – поважаю старших, піклуюсь про молодших; живу турботами й радощами

рідних, близьких і друзів;

Я – готуюсь до сімейного життя.
“БАТЬКІВЩИНА”

Я – вивчаю, утверджую та примножую традиції і святині свого народу, України;

Я – прагну жити в мирі та дружбі з дітьми інших народів,пам'ятаючи:

Земля – наш спільний дім;

Я – живу у злагоді з приро
ДОРОСЛА

ПАЛАТА

ДИТЯЧА

ПАЛАТАШкільний осередок

Козацька

республіка


Червона калина”

“Червона калина” об'єднала роботу щодо

вивчення, збереження примноження традицій і

звичаїв українського народу, пропагування

історії рідного краю, його культурного минулого

і сьогодення, розвитку народного мистецтва.

За програмою-орієнтиром дитячі громадські

формування-члени організації проводять

фольклорні, етнографічні фестивалі “Червона

калина”; вечори української пісні, гумору, казки;

пошуково-пізнавальні експедиції “Мій край –

земля моїх дідів”, ігри “Козацькому роду немає

переводу”, “Козацькі забави”; “Українська

лялька”, “З бабусиної скриньки”, “Мов

квітка сорочка-вишиванка”, “Моє село

найкраще”, “Від діда прадіда”; вивчають, описують народні ігри, забави, пісні, фольклорні твори, збирають цікаві дитячі матеріали про свої рідні міста, села для створення енциклопедії “Батьківщина моєї дитячої організації”, відкривають творчі майстерні умільців, художників; залучають дітей до духовних скарбів народів, що проживають в Україні, пропагують їх культурно-історичні досягнення, традиції, ознайомлюють із видатними діячами мистецтва, майстрами народних ремесел.


Лідер”

Програма-орієнтир організації “Лідер” спрямована

на розвиток організаторських здібностей, вміння

дітей відстоювати свою точку зору, формувати

світогляд, прагнення змінити своє життя на краще,

згуртування однодумців навколо спільної справи, адже

лідер – це людина, котра йде попереду і здатна повести

за собою інших. Ця програма дозволяє кожній дитині

реалізувати себе, показати свій характер. Появу програми-

орієнтиру “Лідер” у організації спричинило те, що

найважливішим аспектом, особливою прикметою дитячого

громадського формування є самоврядування, яке можливе

лише в громадській організації, адже у школі на “заваді”

стоїть учительські авторитет, а вдома непорушний авторитет

і роль батьків. Дитина відчуває себе господарем дитячого

громадського формування, де може вільно висловлювати

свою думку, запропонувати щось цікаве, організувати

будь-яку справу, взяти на себе відповідальність за власну

діяльність, вдало виконувати своє доручення.


Берегиня”

Програма-орієнтир “Берегиня” звертає

увагу на значення та роль сім'ї, родини у

формуванні характеру та світогляду

дитини. Вона спрямована на вивчення

дітьми свого родоводу, родинних традицій

та свят, виховання поваги та любові до

своїх батьків, рідних, друзів.

У рамках програми проводиться безліч цікавих

та незвичних конкурсів, змагань, акцій:

“Господарочка”, “З бабусиної скрині”, “Я і

тато”, “Доньки-матері”, “Тато, мама і я –

піонерська сім'я”, “Поле чудес”, КВК між

сім'ями, родинні свята; діти з батьками

створюють свої родинні дерева, організовують вечори, зустрічі виставки творчості дітей і батьків. Організація звертає особливу увагу на реалізацію цієї програми-орієнтира, тому що вважає своїм завданням створення всіх умов для того, щоб батьки жили проблемами та радощами своєї дитини, розуміли, підтримували її, були їй найвірнішими друзями, здійснювали повноцінне сімейне виховання.

Краю мій лелечий”

Програма-орієнтир “Краю мій лелечий”

розроблена з метою виховання у дітей любові

до рідного краю, екологічної культури;

усвідомлення важливості своєї ролі у тому,

щоб зробити наш світ кращим, чистішим,

здоровішим; розуміння необхідності збереження

та збагачення рідної природи; залучення дітей до

участі у екологічних проектах, акціях, іграх,

конкурсах, що сприятиме підвищенню рівня

екологічних і природоохоронних

дитячих знань, їх реалізації у житті.

Діти – господарі своєї землі.

Повір у себе"

Програма-орієнтир “Повір у себе” –

одна з перших справ, яка сповістила Україну

про існування сучасних піонерів, спрямована

на виявлення та розвиток творчих та індивідуальних

здібностей дитини, виховання найкращих людських

якостей, вміння творити добро, бути милосердними.

Програма допомагає дітям робити добрі справи, бути

корисними, знайти своє покликання. Віра в себе, свій

талант; можливості творити, досягати висот у різних

галузях людського життя; уміння передати свій досвід,

знання; розуміння проблем людей; намагання у кожній

дитині бачити сонце – об'єднали у програмі творчі

справи дітей:

За цією програмою працюють загони милосердя, проводяться розважальні заходи, свята, концерти, різноманітні конкурси, акції, операції “Діти – дітям”, “Іграшка для друга”, “Лелеченя добра”, благодійні ярмарки виробів дітей-майстрів, створюються гуртки, клуби для виготовлення подарунків для дітей з обмеженими фізичними і соціальними можливостями.


Помагай”

Програма-орієнтир “Помагай” направлена на

виховання у дітей господарського ставлення до

рідного краю, прагнення бути корисним людям,

потреби працювати, допомагати іншим, розуміння

дитиною економіко-соціальних реалій сьогодення,

набуття навиків господарювання у нових

економічних умовах; допомагає опановувати

знаннями, необхідними для надання допомоги своїй

сім'ї, друзям, організації, знайомить

основами бізнесу. . Дитячі організації міста можуть

укладати угоди з міськими виконавчими комітетами,

територіальними житловими об'єднаннями,

домоуправліннями на спільне обладнання та

утримання в чистоті дитячих майданчиків, скверів, парків, берегів водойм. Якщо дитяча організація діє в межах школи, то тут поле її діяльності найрізноманітніше: відкриття бірж дитячих іграшок, “Книжкових майстерень”, “Міста майстрів”, клубів “Майбутня господиня”, “Містер-господар” тощо.

Традиційною у програмі “Помагай” залишається трудова допомога людям похилого віку, батькам та тим, хто її потребує.

Цікавою справою дитячої громадської організації може бути щомісячна “біржа праці”, де накопичується інформація про те, що необхідно зробити у школі, мікрорайоні, дитячому садочку тощо.


Котигорошко”

Програма “Котигорошко” для тих, хто

не хоче змиритися з таким фактом, що кожен

день в Україні у мирний час гине понад 200 дорослих

і майже 10 дітей. Якщо залишатися байдужим до

цього, то завтра – післязавтра сумна статистика

нещасних випадків поповниться черговою жертвою,

яка буде не з іншої області, міста, вулиці чи будинку,

а з вашої родини. Але мало бажати безпеки собі

чи своїм рідним. Треба вміти та знати що і як робити.

Мета програми – сформувати свідоме та

відповідальне ставлення кожної дитини до питань

особистої та колективної безпеки, пропаганда

фізичної культури та спорту;

• навчити дітей правилам особистої безпеки,

психологічної готовності до небезпеки та вмінню

протидіяти небезпеці;

• навчити правилам надання само і взаємодопомоги в

екстремальних ситуаціях;

• навчити правильно і рішуче діяти у будь-якій

ситуації;

• соціальний та юридичний захист дітей;

• пропаганда та впровадження передового досвіду роботи

з питань дитячої безпеки та занять фізичною культурою та спортом;

• проведення індивідуальних, групових та масових заходів: змагань, конкурсів, вікторин, семінарів, конференцій, навчання, підготовки та апробації програм,

випуск методичної, довідкової та навчальної літератури;

• підготовка організаторів, лідерів програми.
Програма – орієнтир «Джерела Таврійського краю»

ДЖЕРЕЛО ДОБРОТИ І МИЛОСЕРДЯ


Виховувати віру у себе, загартовуючи себе фізично, поспішати

творити добро, зберігаючи кращі традиції – головне наше завдання.

Ми готові допомогти дітям-інвалідам, чорнобильцям, літнім людям,

сім’ям загиблих воїнів-інтернаціоналістів та учасникам Великої Вітчизняної

війни, дитячим будинкам, хворим. Усім, хто потребує допомоги.

Зберігаючи народну пам’ять, шанувати історичне минуле, пам’ятники і меморіали. Продовжувати літопис, використовуючи спогади учасників

історичних подій. Бути в курсі сьогоденних подій, вміти орієнтуватися в них.

Акції Милосердя:

«Від Святого Миколая

до Святого Валентина»

«Сонечко в долонях»

«Стежинами любові і добра»
ДЖЕРЕЛО ПАМ’ЯТІ НАРОДНОЇ

Пам’ятаючи, що наша земля – земля наших батьків, ми вивчаємо історію рідного краю, історію рідного краю, історію понад 100 національних угрупувань, що проживають на Херсонщині. Їхні обряди, звичаї, традиції.

У далеку давнину сягає історія рідного краю. Його населяли скіфські, сарматські, слов’янські племена.

Боротьба проти турецько-татарських загарбників, чумацький шлях, створення військового форту, а згодом міста Херсона.

Післяреволюційна історія не менш цікава: Каховський плацдарм, Сиваш, Перекоп, Каховська ГЕС, Велика Вітчизняна війна.


 • Відзначення Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників

 • Виставки малюнків «Голодомор очима дітей», «Забуттю не підлягає»

 • Упорядкування пам’яток загиблим воїнам

 • День пам’яті жертв Чорнобиля
Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Учнівське самоврядування білозерського району iconФормування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconУчнівське самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл району, тому все, що зроблено за звітний період, є результатом...
Учнівське самоврядування білозерського району iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКалендар знаменних І пам'ятних дат по Чернігівському району на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати по Чернігівському району на 2014 рік : календар / Центральна бібліотека цбс чернігівського району; уклад....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка