Учнівське самоврядування білозерського районуСторінка2/12
Дата конвертації21.03.2018
Розмір2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ДЖЕРЕЛО МІЦНОГО РОДУ

Доля рідного краю переплетена з долею твого роду!


Сім’ю плекають джерела любові, вірності, поваги і довіри. Ми прагнемо виховати в собі ці чисті почуття, щоб потім як найбільший скарб, передати у спадок нащадкам. Сім’я, у якій дорослі і діти шанують одне одного, де знають ціну і силу слова, де чоловіча суворість поєднується з жіночою ніжністю є справжньою шкалою людських стосунків, взірцем для майбутніх чоловіка і дружини, батька й матері.

Глибоко пізнаємо походження своєї родини, Ії традиції, звичаї, таланти. Самі поповнюємо цю скарбницю.

Від батьківських уроків і материнської мудрості наберімося розуму і людяності.

Адже культ роду – культ народу.

Чи знають діти свій сімейний родовід?

До цього звернено «Джерело міцного

роду» . Ким працювали, як жили бабуся

й дід? Які традиції й свята в твоїй родині?

А це: свято День матері, виставка-конкурс

«Моє родинне дерево», конкурс творів

«Найдорожча мені людина»

ДЖЕРЕЛО СТРУН ДУШІ НАРОДНОЇ


Сучасне і майбутнє неможливе без народної творчості. Невичерпне багатство народної думи, пісні, ігри, звичаї і прикмети, приказки й прислів’я.

Знайдемо і поповнимо місцевим фольклором свою національну культуру.

Будемо зберігати і примножувати народний фольклор, промисли, оволодівати ремеслами дідів, організуємо і музей народознавства.

Вивчимо і розповсюдимо колядки і щедрівки, свято першої оборони та Івана

Купала, легенди та казки, рецепти приготування національних страв.
Виховні години: «Традиції та обряди мого народу», Свято «Веселий ярмарок», Відзначення Дня рідної мови, «Різдвяний вертеп» – конкурси колядок та

щедрівок, виставки

малюнків та аплікацій

до народознавчих святДЖЕРЕЛО ЗЕЛЕНОГО СВІТУ


Наша рідна земля, таврійський степ, Чорне та Азовське моря, Дніпро і ліси – все потребує нашої допомоги. Ми відчуваємо їх біль.

Розпочнемо екологічні екскурсії по рідному краю:

 • прикрасимо свої оселі типовим українським озелененням: верба, мальви і чорнобривці, рута-м’ята і калина хай стануть барвистим вбранням нашої

землі;

 • створимо осередки охорони природи, шкільні заказники, загони по боротьбі з ерозією грунтів, екологічні патрулі;

 • ведімо активну боротьбу за чистоту навколишнього середовища.

 • Екскурсії та походи;

 • Фотовостивки «Чарівний світ навколо нас»;

 • Акція «Допоможемо зимуючим птахам»;

 • День Землі;

 • День довкілля;

 • Всеукраїнська акція «Зелена толока»;

 • Конкурс «Екологічні стежини».ДЖЕРЕЛА ТВОРЧОСТІ


Ми живемо у світі, сповненому краси, виплеканої природою і створеної руками людини. Вона не може не бентежити серце і розум і не бавити взяти в руки пензель, олівець, і відтворити побачене на полотні, передати свої почуття і думки через слово, музику.

Ми прагнемо творити самі і вивчаємо творчу спадщину митців слова, музики, живопису... Ми вивчаємо творчість людей, котрі жили і працювали у Таврійському краї, котрі оспівали його у своїх творах.

«Таврійський барвограй»;

«Наша земля - Україна»

Новорічні свята

«Космічні фантазії»

Конкурси малюнків

«Купальські зорі»

«Мельпоменочка»

«Люби і знай свій край»
ДЖЕРЕЛО МИРУ І ЗЛАГОДИ НА ЗЕМЛІ


Щасливим дитинство може бути лише в тому разі, якщо його не затьмарить своїм чорним крилом грізний птах війни.

Джерело миру – це перш за все взаємна повага усіх дітей світу, це бажання

зрозуміти звичаї і традиції дітей, котрі живуть в різних країнах, це прагнення залишити в пам’яті ровесника добру згадку про себе, про свою країну. Наше завдання – виховати в собі почуття дружби, поваги, взаємодопомоги і любові. Тільки ці почуття можуть стати справжньою, могутньою перемогою злим силам.


ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
1. Навчальна комісія:

• здійснює роботу, спрямовану на формування в учнів свідомого ставлення

до навчання;

• організовує консультативну допомогу; • бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, веде облік і

збереження обладнання;

 • члени комісії беруть участь у підготовці і проведенні бесід

в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читанню тощо);

 • організовує конкурси, виставки з різних навчальних дисциплін.

2. Комісія дисципліни і порядку:

 • надає допомогу педагогічному колективу у вихованні свідомої дисципліни дотриманні учнями Правил для учня;

 • організовує чергування по школі, оцінює якість виконання цієї роботи;

 • призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи.

3. Культурно-масова комісія:

• організовує естетичне вихо­вання учнів; :

• пропагує здоровий спосіб життя;

• залучає учнів до роботи в гуртках за інтересами;

• оформлює альбоми до пам'ят­них дат, традиційних свят у школі;


 • керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних,

класних, участь у районних, обласних, всеукраїнських заходах;

 • несе відповідальність за утримання і підготовку програми «Дозвілля».

 • • залучає дітей до позаурочної діяльності, організаційно-змістов­ного

дозвілля та відпочинку, ху­дожньої самодіяльності.

• організовує участь в експе­диції «Моя земля — земля моїх батьків»,

етнографічно-пошукову роботу;

• здійснює збір народознавчого матеріалу;

• бере участь у створенні наро­дознавчої кімнати;

• досліджує маловідомі героїч­ні та трагічні сторінки історії сво­го краю;

• досліджує виникнення обря­дів і свят кожної пори року;

• підбирає матеріали до напи­сання сценаріїв різноманітних свят,

вечорів відпочинку, зустрі­чей (ініціативна група сцена­ристів);

4. Комісія зв'язків із громад­ськістю:

• забезпечує гласність у діяль­ності органів учнівського самовря­дування;

• налагоджує тісні стосунки з шефськими закладами, установа­ми та організаціями;

• збирає матеріали для рубрик шкільних газет та радіо;

• сприяє підвищенню інтересу дітей до життя школи.

5.Комісія прес-служби:

• інформує про події, які від­буваються в школі, класах, через стенди «Вісті з класів», «Добри­день!», «Голос школи», «Голос чергового»;

• збирає та систематизує мате­ріали звітів учнів чергового класу;

• проводить загальношкільні лінійки, відкриті зустрічі, класні збори

з метою запобігання нега­тивним проявам поведінки.

Радіовузол «Шкільний ві­сник»:

• забезпечує інформацією з життя класів («Гарячі новини», «Вітання на замовлення», «Спор­тивні новини», «Інформаційний вісник безпеки життєдіяльності»,

«Музичний калейдоскоп», «Навколо світу», «Підсумки роботи»).

6. Комісія охорони здоров’я і спорту:

• дбає про охорону та зміцнен­ня здоров'я учнів;

• пропагує здоровий спосіб життя (антиалкогольна, анти тютюнова,

антинаркотична програми);

• залучає учнів, батьків, педколектив до спортивно-масової та

фізкультурно-оздоровчої роботи;

• організовує роботу спортив­них секцій, груп здоров'я;

• проводить спортивні ігри піс­ля уроків та ігри на перервах;

• організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

До складу комісії входить орга­нізація «Санпост»:

• контролює санітарний стан у школі, класах, дотримання

гігієнічного режиму в їдальні, осо­бисту гігієну учнів;

• проводить санітарно-освіт­ню роботу серед учнів (випускає санбюлетені,

проводить бесіди, дискусії, анкетування, тематичні вечори).

7. Мала ініціативна група «Юні інспектори руху»:

• організовує заняття з профі­лактики дорожнього травматизму;

• залучає до участі в акції «Діти на дорозі»;

• проводить місячник дорож­нього руху;

• співпрацює з учнями молод­ших класів, проводить з ними ді­лові ігри.

8. Мала ініціативна група «Юний пожежник»:

• сприяє вихованню обережно­го поводження з вогнем;

• проводить місячник пожежної безпеки;

• проводить ділові ігри з на­вчання правил пожежної безпеки;

• навчає учнів основ пожеж­ної справи, вмінь, навичок запо­бігання й гасіння пожежі,

надання першої медичної допомоги під час пожежі.9. Комісія захисту прав ди­тини:

• виконує плани реалізації заходів щодо забезпечення виконання Націо­нальної програми

«Діти України»;

• здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з ма­лозабезпечених

сімей, сиротам, напівсиротам;

• забезпечує захист прав та ін­тересів учнів;

• організовує роботу шкільного бюро знахідок, учнівського бюро добрих послуг;

• формує навички здорового способу життя;

• контролює дотримання учня­ми Статуту школи (Правил для учнів);

• піклується про молодших школярів.

До складу комісії входять:

Консультпункт соціальної служби молоді:

• проводить бесіди з дітьми (індивідуальні та групові) з пи­тань організації

здорового способу життя;

• проводить індивідуальні бесі­ди з дітьми, схильними до право­порушень.Рада профілактики:

• здійснює разом з учнями зраз­кової поведінки заходи, спрямова­ні на залучення

підлітків, схиль­них до правопорушень, до роботи в органах учнівського

самовряду­вання (рейди-перевірки, спортивні секції);

• веде облік дітей, схильних до правопорушень, проводить з ними профілактичні бесіди;

• збирає інформацію на засі­дання учнівської ради, ради про­філактики

та розпорядницької ради з питань правової освіти й виховання.

Розпорядницька рада:

• захищає права, інтереси учнів (розглядає спірні питання, девіантну

поведінку неповнолітніх);

• формує банк даних про дітей, схильних до правопорушень, подає інформацію про них

на засіданнях учнівської ради.

10. Господарська комісія:

• здійснює профорієнтаційну роботу в школі;

• виховує готовність жити і ді­яти на засадах гуманізму, милосер­дя, людяності;

• піклується про ветеранів, ін­валідів, літніх людей;

• охороняє довкілля, дбає про збереження шкільного майна;

• організовує проведення тру­дових операцій, десантів;


 • створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентарю на протязі навчального

року та в літній період;

 • не рідше одного разу на місяць організовує рейди по перевірці збереження шкільного майна.

До складу комісії входять: Штаб «Живи, книго.»:

• виховує культуру читання та дбайливого ставлення до книжок, підручників;

• проводить рейди-перевірки збереження підручників у класах;

• організовує роботу книж­кових лікарень, проводить бе­сіди про дбайливе

ставлення до книжки;

• проводить книжкові місячни­ки, тижні, бібліотечні години.Пост ввічливості, чистоти, культури (ВЧК):

• проводить дні ВЧК;

• готує інформацію на загальношкільні лінійки;

• перевіряє санітарний стан у класі;

• щоденно звітує черговому вчителю про результати чергуван­ня по школі.

Мала ініціативна Еко-група :

• організовує роботу з озеле­нення класних кімнат і коридорів;

• проводить акції «Зелений патруль», «Зробимо нашу школу найкращою»;

• проводить конкурси на кра­щий зелений куточок класу.Мала ініціативна група «Во­лонтер»:

• виявляє милосердя до хворих і людей літнього віку, допомагає в господарстві;

• готує заходи до Дня людей по­хилого віку, Дня інваліда, Дня за­хисту дітей, організовує

зустрічі з ветеранами, їхніми вдовами

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Учнівське самоврядування білозерського району iconФормування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconУчнівське самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл району, тому все, що зроблено за звітний період, є результатом...
Учнівське самоврядування білозерського району iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКалендар знаменних І пам'ятних дат по Чернігівському району на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати по Чернігівському району на 2014 рік : календар / Центральна бібліотека цбс чернігівського району; уклад....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка