Учнівське самоврядування білозерського району


Головне управління освіти і наукиСторінка5/12
Дата конвертації21.03.2018
Розмір2,59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Головне управління освіти і науки

Черкаської обласної державної адміністрації


Черкаський обласний інститут

післядипломної освіти

педагогічних працівників

Учнівське самоврядування

в загальноосвітніх та позашкільних закладах

Черкащини
Черкаси

2009

ББК
Автор-укладач Кудін В.С., методист Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників

Рецензенти:

Король В.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи ЧНУ ім. Б. Хмельницького.

Данилевський В.В., заступник начальника Головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

У даний посібник увійшли матеріали з досвіду роботи загальноосвітніх та позашкільних закладів Черкащини.

Матеріали будуть корисними для практичного використання в повсякденній роботі працівниками методичних кабінетів, педагогічними працівниками загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, заступниками директорів із виховної роботи, класними керівниками, керівниками гуртків.

Призначений для широкого педагогічного загалу області.


Зміст
1.Учнівське самоврядування в контексті викликів ХХІ століття. Крутенко О.В.;

2.Ліга старшокласників Черкащини. Кудін В.С.;

3.Проекти учнівського самоврядування загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів:

3.1Ватутінської загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради;

3.2Учнівське самоврядування Носачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради «Галактична рада»;

3.3 Учнівське врядування спілки дитячих та юнацьких організацій Золотоніського району «Ліга творчості»;

3.4 Учнівське самоврядування туристсько-краєзнавчого клубу «Альта» Черкаської районної станції юних техніків.

4. Проект « Сім духовних святинь малої Батьківщини»;

5.Проект «Добро починається з тебе».

6.Список використаної літературиУчнівське самоврядування

у контексті викликів ХХІ століття

Більш корисний державі той,хто зробить багатьох здатними

управляти державою, ніж той

хто управляє нею сам.

Я.Коменський
На сучасному етапі розвитку суспільства особливої актуальності набуває проблема виховання соціально активної, творчої, компетентної особистості, яка, на відміну від людини-виконавця. самостійно генерує нові ідеї, приймає нестандартні рішення. Нові реалії вимагають від молодої людини динамізму, гнучкості поведінки, адаптуватися до видозмін соціальних ролей, вміти поєднувати особисті й корпоративні інтереси.

Відомий дослідник М.Фуллан із цього приводу зазначає: «Громадяни як індивідуально, так і колективно у контексті динамічних, глобальних змін повинні бути здатними упродовж всього життя здійснювати зміни, а не просто реагувати на них».

Масштаб викликів ХХІ століття зумовлює потребу в особистості, яка здатна здійснювати зміни, вирішувати як щоденні, так і масштабні завдання, що мають забезпечити не лише виживання, але і прогрес нації. Адже молодь це органічний суб’єкт економічного, політичного та культурного життя суспільства. Труднощі, з якими вона стикається у процесі свого входження в соціум, засвоєння норм суспільної поведінки часто зумовлюються невідповідністю потреб та сподівань молодих людей реальним викликам суспільства. Одним зі шляхів вирішення цих суперечностей є створення умов і можливостей для самореалізації молоді, здійснення власного внеску у процес розвитку суспільства творчою працею, залучення молоді до участі у процес прийняття рішень. Аналіз сучасних тенденцій молодіжної політики країн світу засвідчує, що в ній домінують орієнтири на підвищення соціальної активності молодіжної громади за рахунок посилення активності окремих особистостей. Сьогодення потребує людей, яким властиві ініціативність, самостійність думки, здатність до здійснення свідомого соціального вибору, розвинене почуття власної гідності, творча активність. здатність до особистісного самовдосконалення, оскільки саме такі люди можуть брати участь у подальшій розбудові суспільства.

Здатність і готовність виступити в ролі активного і свідомого члена суспільства може бути розвинута в особистості, яка буде відповідальною за вирішення будь- якої проблемної ситуації, особливо на рівні прийняття рішень. Потрібно не боятись доручати підліткам серйозні справи, адже громадська інфантильність призводить до обмеженості інтелектуальної. Тому головним завданням учнівського самоврядування є виховання таких взаємин, за яких людина вже у підлітковому віці безпосередньо спілкуваласяб із суспільством, а кожен вихованець відчув би себе активним учасником громадського життя, конче потрібним суспільству, своїй Батьківщині.

Проблема виховання такої особистості – це проблема підготовки людини, що відповідає вимогам ХХІ століття. Чим більше таких людей у суспільстві, тим життєздатнішою є держава.

На виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 року №1013/2005 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечується розвиток демократичних засад у закладах освіти, складовою яких є учнівське і студентське самоврядування, залучення в установленому порядку дітей та молоді до участі у вирішенні питань місцевого значення. Важливу роль у підготовці таких людей відіграє учнівське самоврядування. Адже досвід, набутий у щоденних ситуаціях навчального закладу, буде потім перенесений на інші ситуації дорослого життя Основними структурами учнівського самоврядування в закладах освіти є учнівський комітет, шкільна республіка, учнівський парламент, шкільна, дитяча рада. Самоврядування – це школа колективної дії, створення таких життєвих ситуацій, в яких виявляються, виробляються , відточуються кращі якості особистості.

Учнівське самоврядування забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, формує в неї установку на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності. Воно сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадської думки, формуванню організаційних та управлінських умінь учнів, ефективному входженню у доросле життя. Діти уже стають не пасивними спостерігачами життя, а активними його учасниками. Через самоврядування відбувається підготовка активних громадян держави. Ось чому основний напрям розвитку учнівського самоврядування в навчальному закладі має лежати в площині вирішення проблем формування організаційних та управлінських умінь учнів. технологізації цього процесу. Технологія формування організаційних і управлінських умінь учнів об’єднує широке коло проблем, пов’язаних з діагностичним вивченням учнів, розробкою програм навчання лідерів, розвиток в учнів умінь і навичок вироблення і прийняття рішень.

Діяльність учнівського самоврядування навчальних закладів області спрямована на підвищення якості навчання, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог режиму роботи школи, організацію позакласної виховної роботи, на розвиток ініціативи та творчої самодіяльності учнів, реалізацію їхніх прав і обов’язків. Турботою органів учнівського самоврядування є також робота щодо збереження шкільного майна, благоустрій території та навчальних кабінетів, робота загонів милосердя, екологічних постів, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

На виконання тристоронньої Угоди між Головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації, обласною батьківською Радою і обласною Лігою старшокласників щорічно складається відповідний план спільних дій, проходять обласні конференції Ліги старшокласників, батьківської Ради і представників органів управління освітою. Під час цих зустрічей обговорюються надзвичайно важливі питання, які хвилюють у першу чергу дітей, їхніх батьків, вчительську громаду.

Структура обласної Ліги старшокласників

Цього року відбулось навчання активу Ліги старшокласників у місті Черкаси. Проведено виїзне засідання обласного учнівського самоврядування у Авторську Олександра Антоновича Захаренка загальноосвітню школу І-ІІІ ступеню села Сахнівки Корсунь-Шевченківської району з метою ознайомлення з діяльністю районної спілки дитячих та юнацьких організацій Корсунщини. Старшокласники та їхні наставники мали можливість ознайомитись з кращим досвідом проведення районного зльоту добротворців, який за традицією щорічно проходить у селі Сахнівка. «У шкільних стінах починається все, що може радувати чи непокоїти… Тут сьогодні плекається громадянин, який перейме на свої плечі тягар з плечей старших поколінь, діятиме й мислитиме по-новому, нестандартно, буде активним перетворювачем життя, борцем за наші світлі ідеали.» - говорив директор школи О.А.Захаренко. Адже для створення ефективної системи виховання необхідний цілеспрямований, усвідомлений підхід до формування виховної стратегії, реалізація якої можлива лише за умови розробки продуманого обґрунтованого психолого-педагогічного проекту виховного простору. Саме соціокультурне середовище у Сахнівці і є найголовнішим виховним простором для учнів. Зустріч з учнівським та учительським колективом школи, відвідання обсерваторії екскурсія територією школи яку провів начальник відділу освіти Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації Кочегура В.П. надовго залишиться у пам’яті старшокласників.

На щорічній конференції обласної Ліги старшокласників були підбиті підсумки роботи за 2008 рік, протягом якого обласна Ліга старшокласників здійснила 4 соціальних проекти: «Репортаж, присвячений Міжнародному дню рідної мови», «Спорт для всіх», «Квіти біля школи», «Волонтер». Відповідно до рейтингу, журі визнало найкращою роботу органів учнівського самоврядування Городищенського, Тальнівського, Чигиринського районів, міст Ватутіного, Сміли, які були нагороджені Грамотами Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації.
Педагогічне керівництво роботою обласної Ліги старшокласників базується на принципах діалогу, співпраці, глибокої поваги до прояву дитячої та молодіжної ініціативи та активності. Основні прийоми та методи – це з одного боку, порада, пропозиція, спонукання до самодіяльності, а з другого – ознайомлення дітей з сутністю, змістом життя дитячих і молодіжних організацій в регіоні, місті, Україні, участь у роботі організацій на правах її членів. Саме так і проходять зібрання Ліги старшокласників області. Активісти учнівського самоврядування діляться досвідом за різними напрямами роботи. Президент обласної Ліги старшокласників Танцюра Аня презентувала фільм про роботу Смілянської асоціації активної молоді «Молодь діє», дієві акції якої викликали жвавий інтерес до їхньої роботи представників учнівського самоврядування області.

У програмі конференції відбулась також презентація роботи літнього навчально-оздоровчого табору «Лідер». Учасники конференції подивились кінорепортаж про перебування Лідерів учнівського самоврядування області у таборі та заслухали враження старшокласників про їхній відпочинок.

Програмою конференції було передбачено роботу у двох секціях, а саме: секція для методистів відділів освіти, яку очолила завідувач лабораторії виховної роботи Черкаського ОІПОПП Крутенко О.В. .та секція для старшокласників, проведена методистом ОІПОПП Кудін В.С. Учасники конференції навчались працювати із сайтом обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, спілкуватись в режимі форуму.

Крім того, на конференції був презентований інтернет - проект «Ми - патріоти Черкащини», який спрямовуватиме діяльність Ліги старшокласників у 10 основних напрямках, а саме: • «На цій землі я народився» (історія мого села, міста – в історії моєї Батьківщини);

 • «Сім духовних святинь малої Батьківщини»;

 • «Добро починається з тебе» (милосердне, доброзичливе, толерантне ставлення до співвітчизників на рівні міжособистісних стосунків);

 • Щоденник корисних справ (патріотично спрямовані справи старшокласників у громаді та довкіллі);

 • «Квіти біля школи» (турбота про рідний навчальний заклад);

 • «Пишаюся тобою, рідний краю!» (старшокласники описуватимуть ті регіональні події, які підвищують авторитет Черкащини в Україні та світі);

 • «Народні та родинні традиції мого краю» (народознавча творчо-пошукова діяльність);

 • «Знаю та реалізую свої права» (старшокласники висвітлюватимуть прояви власної активної суспільної позиції);

 • «Мій ідеал громадянина-патріота» (портрети сучасних земляків- патріотів, які є для старшокласників прикладом прояву патріотичних почуттів у повсякденному житті);

 • Фестиваль «Спорт для всіх» (старшокласники висвітлюватимуть те, як вони організовують фізкультурно-оздоровчу роботу у канікулярний та у вільний від навчання час: патріоти мають бути здоровими).

Згідно рішення конференції обласної Ліги старшокласників, протягом наступного року активісти учнівського самоврядування продовжать роботу за даними проектами.

Учнівське самоврядування

Ватутінської

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2

ім. М.Ф.Ватутіна

Ватутінської міської ради

Черкаської області

Залізна Тетяна Іванівна


Опис роботи учнівського самоврядування
В нашій школі учнівське самоврядування тісно співпрацює з адміністрацією, педагогічним колективом школи, батьківською громадою. Робота самоврядування налагоджена таким чином, що кожен член самоврядування має свої доручення. Вони або постійні або тимчасові.

Вищим органом учнівського самоврядування школи є Парламент, на чолі якого стоїть президент, заступник президента та секретар.

Учнівське самоврядування об’єднує в себе такі міністерства: «Культури та дозвілля», «Освіти та науки», «Суспільно-корисної діяльності» та «Дисципліни і порядку».

Міністерство освіти і науки здійснює роботу, спрямовану на вироблення в учнів свідомого ставлення до навчання. також організовує та надає консультаційну допомогу учням з вивчення предметів, бере участь у проведенні предметних тижнів та олімпіад, інтелектуальних конкурсів, веде боротьбу з учнями, які без поважних причин пропускають заняття. Також перевіряє щоденники учнів, систематичність записів домашніх завдань в них, наявність підписів класних керівників та батьків, своєчасне виставлення оцінок з предметів. Представники міністерства тісно співпрацюють на основі зібраних даних з класними керівниками та надають допомогу у підготовці домашніх завдань учням, які потребують допомоги.

До складу міністерства входить мала ініціативна група «Ерудит», яка організовує конкурси ерудитів, проводить інтелектуальні ігри з метою виявлення обдарованих дітей та закріплення програмного матеріалу з різних предметів. Зокрема, у І семестрі 2008-2009 н.р. було проведено п’ять конкурсів ерудитів («Розумниця - 2008», «Зорепад», «Мить удачі», «Зоряний час», «Володар супермозку»). Мала ініціативна група «Знання» організовує роботу груп-консультантів, для тих, хто відстає у навчанні, збирає і систематизує інформацію про успішність кожного класу та висвітлює рейтинг класних колективів в загальношкільній газеті, здійснює контроль за відвідуванням уроків та підготовкою до них.Міністерство дисципліни та порядку забезпечує захист прав та інтересів учнів, формує навички здорового способу життя, організовує чергування класних колективів по школі, контролює дотримання учнями Статуту школи, піклується про молодших школярів.

За період І семестру 2008-2009 н.р. було проведено таку роботу: • здійснювався контроль дисципліни та порядку в тих класах, де учні схильні до порушень поведінки під час навчально-виховного процесу;

 • проводилися роз’яснювальні бесіди з учнями 6-Б, 7-В, 8-А, 8-Б класів;

 • проводився контроль стану ведення особистих щоденників поведінки учнів вищезгаданих класів;

Також міністерство працює у напрямку зменшення кількості запізнень учнів на уроки, веде щоденний (після першого та п’ятого уроків), щотижневий та помісячний контроль відвідування навчальних занять. Члени міністерства успішно співпрацюють з класними керівниками з даного питання, ведуть електронний облік відвідування, аналізують та звітують перед президентом шкільного парламенту, заступником директора з виховної роботи та директором школи. Така тісна співпраця дає можливість уникнути пропусків занять без поважних причин та запобігти бродяжництву. За отриманими даними проводиться роз’яснювальна робота з порушниками та з їхніми батьками (за потребою).

В складі міністерства працює СБУ (служба безпеки учнів). Вона забезпечує виявлення та облік учнів, схильних до правопорушень та шкідливих звичок, забезпечує профілактичну роботу з ними, організовує чергування учнів по школі та під час проведення вечорів відпочинку. Підсумкові результати роботи міністерства доводяться до відома учнів школа на загальношкільних лінійках. Також міністерство організовує та проводить рейди-перевірки «Боротьба з курінням». Завдяки роботі цієї служби, останнім часом на території школи порушників не зафіксовано.

Важливою складовою міністерства дисципліни та порядку є Рада профілактики учнівських правопорушень, яка проводить роботу по попередженню правопорушень та по створенню умов, що сприяють соціальному зростанню молоді, формує в учнів правові почуття, що регулюють їхню поведінку. До складу шкільної Ради профілактики входять представники міських органів самоврядування, представники шкільного батьківського комітету, представники організацій міста, вчителі школи, що веде до плідної співпраці зі шкільним парламентом. Члени Ради профілактики правопорушень розробляють та розповсюджують серед учнів школи та їхніх батьків буклети на правову тематику «Якщо вам немає 18 років», «Чужих дітей не буває!», «В підтримку опікуну та піклувальнику», «Перелік державних документів та нормативно-правових актів Міністерства освіти та науки України», «Насильство над дітьми карається законом!».

У 2008 році робота міністерства дисципліни та порядку значно активізувалася, що сприяє вмінню учнів організовувати свою діяльність під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, розвиває в них стійку потребу у правомірній поведінці та вчинках.Міністерство культури та дозвілля пропонує альтернативні шляхи організації дітей в позаурочний час з метою профілактики бездоглядності та правопорушень. Робота міністерства дає можливість учням реалізувати свої творчі здібності та правильно організувати свій вільний час. Останнім часом було проведено таку роботу: організовано благодійну акцію серед учнів школи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІД; підготовлено новорічні вистави «1001 ніч Шахразади» та «Пригоди в іграшковому магазині»; проведено тематичні вечори відпочинку для старшокласників «Панна Осінь», «Цей веселий і жахливий Хеллоуін», «Караоке на танцполі», «Нумо, хлопці!», «Лицар року -2008», «Баба Яга - 2008». Також члени міністерства надали допомогу керівнику драматичного гуртка Барановій Т.О. у підготовці та проведенні драматичних міні-вистав «Провінціалки», «Сорочинський ярмарок» та «Ляльковий дім». Учні, що відвідують спецкурс «Журналістика», випускають шкільну газету, в якій висвітлюють новини шкільного життя. Протягом останніх місяців було проведено виставки творчих робіт учнів «Картинна галерея своїми руками» та «Новорічна іграшка». Проведено конкурс патріотичної пісні до дня Збройних Сил України серед учнів 5-11-х класів.

Клуб «Пошук» у 2008-2009 н.р. році спрямовував свою роботу на вивчення причин та наслідків Голодомору 1932-1933 рр.. збір та обробку свідчень очевидців подій тих часів. У с. Скаливатка було знайдено поховання загиблих від голоду. З метою вшанування їхньої пам’яті було проведено поминальну панахиду «Свіча пам’яті». Також укладено книгу «Пам’ятаємо минуле для майбутнього», в якій зібрано свідчення очевидців подій часів 1932-1933 рр.Міністерство суспільно-корисної діяльності спрямовує свою роботу на виховання свідомих громадян України, які небайдужі до реалій оточуючого життя. Міністерство тісно співпрацює з міським товариством Червоного Хреста по збору благодійних коштів, продуктів харчування та одягу для людей, що потребують допомоги. Члени міністерства не залишаються байдужими до санітарного стану школи та пришкільної території.

Штабом «Живи, книго!», що входить до складу міністерства, проводяться перевірки стану підручників та бережливого ставлення учнів до книг. Також протягом останніх 3-х років проводиться благодійна акція серед класних колективів школи «Подаруй книгу школі!!!». Лише за І семестр 2008-2009 н.р. учні подарували школі двадцять різножанрових книг.

У міністерстві діє два волонтерських загони «За здоровий спосіб життя», що сприяє формуванню потреби у здоровому способі життя, проводить тренінгові заняття за програмою «Рівний-рівному» та «Милосердя», робота якого спрямована на надання допомоги людям похилого віку, вчителям-пенсіонерам, інвалідам ветеранам ВВв та праці.

Всі ці міністерства діють згуртовано та на високому рівні, що забезпечує стійкий авторитет шкільного парламенту серед учнів, їхніх батьків та вчителів.ЗАТВЕРДЖЕНО: загальношкільною конференцією

від «22» жовтня 2007 року

протокол № 2
СТАТУТ

учнівського самоврядування

Ватутінської

загальноосвітньої школи І-Ш ступенів №2

ім. М.Ф.Ватутіна

Ватутінської міської ради

Черкаської області
ПОГОДЖЕНО:

директор загальноосвітньої

школи І-Ш ступенів №2

Ватутінської міської ради

Черкаської області

____________Козубенко Н.П.

І. Загальні положення.

1.Учнівське самоврядування Ватутінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. М.Ф.Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Законів України «Про освіту», «Про громадські організації», Статуту школи.

2.Учнівське самоврядування пропагує дружні взаємини та співпрацює з різними громадськими об'єднаннями на принципах взаємоповаги і незалежності; співпрацює з педагогами і батьками.

ІІ. Мета та завдання шкільного органу самоврядування.

1. Різносторонньо розвиватися, самовдосконалюватися, самореалізовуватися на благо собі, своїм ровесникам, школі, своїй родині, малій батьківщині, народові України.

2. Забезпечувати і захищати права та інтереси учнів на основі виконання правил і законів школи.

3. Формувати почуття відповідальності, свідоме ставлення до участі кожного у вирішенні важливих справ шкільного життя, оволодівати наукою управління.

4. Сприяти реалізації інтересів, можливостей, бажань дітей.

5.Прагнути узгодженості й балансу інтересів між учнями і дорослими.ІІІ. Органи управління учнівського самоврядування.

Права та обов'язки.

1. Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік.

2. Керівні функції учнівського самоврядування виконує сесія учнівської ради, яку скликають щомісяця в класних колективах (учнівські збори),в мікрогрупах (засідання міністерств, малих ініціативних груп).

3. Виконавчим органом самоврядування є шкільний парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4. Структуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції педагогічний та учнівський колективи шляхом відкритого голосування.

5. Президентом шкільного парламенту може бути учень 9-11 класу, якого обирають шляхом таємного голосуванням.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Учнівське самоврядування білозерського району iconФормування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconУчнівське самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл району, тому все, що зроблено за звітний період, є результатом...
Учнівське самоврядування білозерського району iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКалендар знаменних І пам'ятних дат по Чернігівському району на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати по Чернігівському району на 2014 рік : календар / Центральна бібліотека цбс чернігівського району; уклад....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка