Учнівське самоврядування білозерського районуСторінка7/12
Дата конвертації21.03.2018
Розмір2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені.

2. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівня і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 2 роки.

3. Президентом школи може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ.

4. Президент школи є головою учнівського парламенту.

5. Президент школи:

* виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів школи;

* має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів;

* скликає чергові засідання шкільного парламенту;

* не має права передавати свої повноваження іншим особам;

* координує діяльність парламентських засідань;

* має право «вето» щодо рішень парламенту;

* рішення президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування;

* має право брати участь у роботі педагогічних рад.

6. Повноваження президента школи припиняються у разі:

* відставки;

* неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

* усунення з поста в порядку імпічменту;

* закінчення школи.

7. Питання про усунення президента школи з поста ініціюється більшістю (50%+1) парламенту.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор школи

____________Козубенко Н.П.


ЗАКОН

про захист честі і гідності учня школи, викладача і працівника школи
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров'ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

- нанесення побоїв, побиття;

- загроза, залякування і шантаж;

- вживання образливих слів, кличок;

- дискримінація за національними і соціальними ознаками;

- глузування з фізичних недоліків;

- навмисне доведення іншої людини до стресу, зриву;

- поява в стані сп'яніння;

- добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки");

- здирство, вимагання;

- крадіжка;

- псування особистих речей інших людей;

- брудні наклепи, плітки;

- будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.
Прийнято парламентом школи

Президент школи А.С.Яременко

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор школи

____________Козубенко Н.П.

ЗАКОН

про побутову культуру
Кожен школяр дбає про високу побутову культуру в школі. Побутова культура - це вміння бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитися до шкільного майна і робити все для його збереження.

В школі вважається варварством і не допускається:

- смітити;

- заходити в приміщення у брудному взутті;

- плювати;

- писати на меблях, стінах, підвіконнях, дверях та інших не призначених для писання предметах;

- ламати меблі, обладнання, виводити з ладу технічні засоби навчання, приводити їх в неестетичний стан, псувати книги;

- завдавати будь-якої шкоди особистим речам школярів, учнів, викладачів чи працівників школи.

Рішення про стягнення, відшкодування збитків і т. і. приймає староста, класний колектив, Парламент школи, вихователь, адміністрація школи.


Прийнято парламентом школи

Президент школи А.С.Яременко

ЗАТВЕРДЖУЮ:

директор школи

____________Козубенко Н.П.
ЗАКОН

про прогули і спізнення
Прогул - це неявка на уроки без попередження і відкритого пояснення причин (достатньо серйозних) або без документального підтвердження причин неявки (заяви батьків, довідки з лікарні тощо).

Якщо у школяра є необхідність пропустити урок, він повідомляє про це викладача, вказує причину. Прогульник відпрацьовує і здає навчальний матеріал пропущеного уроку у визначений викладачем час і спосіб.

Спізнення - це поява школяра в класі після того, як викладач почав урок, без попередження і відкритого пояснення причин або без такого пояснення після закінчення уроку.

Кожний викладач систематично веде облік відвідування і спізнень у класних журналах на своїй предметній сторінці.

В разі систематичних прогулів, спізнень викладач звертається в Парламент школи, повідомляє класного керівника, дирекцію школи.

Прогул і спізнення - вчинки, що ображають гідність і марнують час викладача і школярів, тому за прогул і спізнення винуватці повинні вибачитись.

Прийнято парламентом школи

Президент школи А.С.ЯременкоPer aspera ad astra

Модель органів учнівського самоврядування

Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської районної ради

Черкаської області
Вдовиченко В.А.

Танцюра О.Г

Каптенко В.В.

«Галактична рада»
1. Загальні положення
У всі часи кожна країна світу піклувалася і піклується про свій подальший розвиток і своє стверджування на міжнародному рівні. І це відбувається тільки тоді, коли своєчасно вирішується головна проблема всіх часів і на­родів - виховання енергійної, дієвої, полі­тично освіченої молоді. Виникла соціальна потреба виховання особистості, яка здатна активно включатись у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні, людини, яка вміє самостійно проектувати власне життя, визначаючи його стратегію відповідно до осо­бистих уявлень про навколишнє середовище та способи взаємодії з ним.

Зокрема, у законах України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" визначено, що основними завданнями системи освіти на сучасному етапі розвитку суспільства є: • виховання громадянина України;

 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового
  світогляду;

 • реалізація права учнів на вільне фор­мування політичних і світоглядних переконань.

Права дитини формувати, висловлювати та відстоювати власні погляди, свободу дум­ки, мирних зборів визначено ст. 12, 13, 14, 15 Конвенції ООН про права дитини.

Розвиток учнівської ініціативи, формуван­ня здатності виробляти нові ідеї та критично аналізувати проблеми, відстоювати власну позицію, приймати нестандартне рішення неможливе без широкого залучення учнів до участі в управління шкільними справами.

Сучасна епоха ставить перед навчальними закладами нові складні завдання, зумовлює необхідність пошуку нових шляхів розвитку виховання. Насамперед - це педагогіка співпраці, партнерства педагогів та учнів, що забезпечується через розвиток системи органів учнівського самоуправління, яке є важливим елементом виховної системи «Формування особистості учня – свідомого громадянина - патріота».

2. Соціально-психологічне підґрунтя діяльності

органів учнівського самоврядування

Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Один з перших етапів створення моделі учнівського самоврядування – вивчення учнівського контингенту, на який має бути спрямована її діяльність. Для цього у школі щороку проводиться громадський огляд стану утримання, навчання, виховання та працевлаштування дітей різних категорій та проводилася діагностика вихованості учнів.

Наслідком громадського огляду стало укладання соціального паспорта школи на 2008-2009 н.р. (додаток 1) Згідно з ним, у школі навчається 126 учнів. З них:


 • дітей-сиріт – 1

 • дітей-інвалідів – 3

 • дітей з багатодітних сімей – 5

 • напівсиріт – 10

 • дітей з сімей, батьки яких розлучилися – 25

 • дітей з неблагополучних сімей – 3

 • дітей, схильних до правопорушень – 2 (причому простежується тенденція до зменшення їхньої кількості: з 6 у 2007-2008 н.р. до 2 у 2008-2009 н.р.)

Діагностика вихованості проводилася за таким планом (додаток 2).

За наслідками проведеного моніторингу вихованості загальний рівень вихованості учнів (у відсотках в розрізі по класах) такий (див. додаток 2, відповідна таблиця)

Також проводилося дослідження розвитку основних якостей особистості, на які спрямовується діяльність учнівського самоврядування, як-от: єдність слова і діла, активність, сила волі, критичність і самокритичність. Наслідки цього вивчення узагальнено у діаграмах додатка 2.

Крім того, для планування роботи органів учнівського самоврядування важливим видається і розумовий розвиток учнів, тому при створенні моделі органів учнівського самоврядування враховувалися і рівні навчальних досягнень учнів.

Серед 1-4 класів найвищий рівень навчальних досягнень має 4 клас, на другому місці – 2 клас, на третьому місці – 3 клас.

Серед 5-11 класів найсильнішим за навчальними досягненнями є 11 клас, на другому місці - 8 клас на третьому – 7 клас, на четвертому – 10 клас, на п’ятому – 9 клас, на шостому – 5 клас, на сьомому – 6 клас.

Матеріалом для створення загального психологічного портрету школярів послужили і багаторічні спостереження за учнівським контингентом педагога-організатора та класних керівників.

Згідно з ними різняться учні за психологічними особливостями, що зумовлено їх віком.

Для учнів 1-4 класів та молодших підлітків характерна прив’язаність до вчителя, намагання у всьому з ним радитися, бути сумлінним виконавцем доручень вихователя, педагога, низький (3,6 класи) та середній (2,4,7 класи) рівень ініціативності, самостійності.

Характерними рисами середніх підлітків є намагання самоствердитися, показати себе, проявити свою індивідуальність перед однолітками, вихователями. Ці діти більш самостійні, ініціативні, можуть працювати самостійно над обраною задачею, виявляючи задатки творчості (8 клас), проте прагнення самостійності нерідко виявляється у небажанні коритися установленим правилам, чітко виконувати доручення вчителя, гіперактивності, яка не спрямовується у позитивне русло (9 клас).

10,11 класи – старші підлітки – характеризуються самостійністю, здатністю працювати над поставленою задачею творчо, самостійно планувати свою діяльність; вирізняються вмінням висловити власну думку щодо об’єктивної дійсності.

За рівнем розвитку, інтересами всередині кожного класного колективу можна виділити такі умовні групи дітей:

1) інтелектуали (діти, що мають високий та достатній рівень навчальних досягнень з базових предметів учбового плану, беруть активну участь в предметних олімпіадах різного рівня, ведуть дослідницьку діяльність, цікавляться інтелектуальними конкурсами, вікторинами) Гайван А., Гуртова Є., Шандура А. (11 клас), Нестеренко А., Осаула А., (9 клас), Мовчан О., Назаренко О. (8 клас), Дорофєєва Ю., Тимошенко А., Кравченко В (7 клас);

2) творчо обдаровані діти (учні, що мають потенційну або реалізовану обдарованість за напрямками: художня, вокальна, артистична, загальна, прикладна; є учасниками творчих конкурсів різного рівня) (Гуртова Є., Шандура А. (11 клас), Лехмус В., Московченко А. (9 клас), Осаула Н., Краснокутська Н., Поліщук А., Гайван В., Василенко О. (8 клас), Кравченко В., Поліщук Т., Шандура І. Кукуяка Л. (7 клас), Бондаренко Д. (6 клас));

3) фізично розвинені, гіперактивні, непосидючі діти (люблять спорт, активну діяльність, часто представляють школу на спортивних змаганнях різного рівня)(Середа Р., Захватихата О. (11 клас), Товспоп’ят С. (9 клас), Шандура І., Нечипоренко С., Назаренко І. (7 клас), Шлапак М. (10 клас).

За активністю у житті школи класи поділяються так: • високоактивні (4 клас, 7 клас, 8 клас);

 • досить активні (2 клас, 11 клас, 9 клас);

 • малоактивні (3 клас, 6 клас).

Всередині кожного класного колективу є також учні, небайдужі до громадського життя школи, виховної роботи в ній – активісти: Гайван А., Шандура А., Гуртова Є., Левченко М. (11 клас), Лехмус В., Московченко А., Нестеренко А. (9 клас), Осаула Н., Краснокутська Н., Поліщук А., Гайван В., Василенко О. (8 клас), Кравченко В., Поліщук Т., Шандура І. Кукуяка Л. (7 клас), Бондаренко Д. (6 клас).

Для забезпечення потреб вищезазначеного контингенту учнів у активній суспільно корисній діяльності, реалізації їх особистісного потенціалу і було створено систему органів учнівського самоврядування Галактична Рада Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
3. Опис системи органів учнівського самоврядування Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

3.1. Структурна схема Галактичної Ради, органу учнівського самоврядування Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Супутник_«Наукових_забав»'>Супутник «Наукових забав»

Супутник «Знань»


Супутник

« Наше обличчя»

Супутник «Спортивних ігор»

Супутник «Я і моє здоров’я»

Супутник «Весела перерва»

Супутник «До 16 і старші»

Супутник «Мийдодір»

Супутник «Юні захисники правопорядку»

Супутник «Черговий по школі»


3.2. Мета, завдання, очікувані результати діяльності Галактичної Ради

Учнівське самоуправління Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів діє в рамках виховної системи «Формування особистості учня – свідомого громадянина - патріота», забезпечуючи реалізацію діяльнісного аспекта її мети, яка полягає в комплексному виховному впливові на учнів шляхом їх залучення до усвідомленої та систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та школи.Мета діяльності органів учнівського самоуправління –

формування і розвиток соціальне активної, гуманістично сформованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності.Дана мета ґрунтується на реалізації принципів, які лежать в основі шкільного самоврядування:

 • демократизація та гуманізація виховного процесу;

 • зв'язок виховання з реальним життям;

 • єдність вимог та повага до особистості;

 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів;

 • відповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів;

 • свідомість, самодіяльність, активність учнів;

Цінність учнівського самоврядування Учні глибоко та всебічно проникають у сутність своїх прав та обов'язків. Відповідальні справи керівництва всім життям школи спочатку доручаються частині активу, а потім усьому учнівському колективу.

Самоуправління дозволяє постійно розвивати шкільний колектив, у якому учні є справжніми господарями; створити в школі мо­рально-психологічну атмосферу, яка сприяє виявленню можливостей та здібностей кожного. Система органів самоуправління переводить учнів з позиції об'єкта на позицію суб'єкта виховання, дає можливість змінювати лідерів, коли всі почергово виконують обов'язки як організаторів, так і виконавців.Очікувані результати діяльності учнівського самоврядування

Сприяння виробленню в учнів почуття господаря школи, класу, уміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму, позитивний вплив на формування в учнів моральних якостей громадянина – патріота.


3.3. Організаційно-функціональний зміст роботи структурних
складових Галактичної Ради

Органи учнівського самоуправління Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів («Галактична рада») належать до позанавчальної підсистеми виховної системи і є структурним компонентом позакласної роботи школи. Галактична рада складається з Ради планет і Дитячої спілки «Сузір’я».

Об’єднання Ради планет (колишній учком) і Дитячої спілки дозволило охопити кожного школяра участю у колективній управлінській діяльності, створило умови для кращого оволодіння культурою спілкування, засвоєння технології вироблення, прийняття і виконання рішень, навчання правил колективного спілкування, товариської доброзичливості, вияву ініціативи.
Якщо в Раді планет беруть участь активісти класу за напрямками діяльності, то членами Дитячої спілки «Сузір’я» є класні колективи. Таким чином, забезпечується участь широкого учнівського загалу у житті школи, дається можливість кожному зреалізувати себе в міру потенційних можливостей.

Рада планет як орган самоврядування тісно пов’язана із органами класного учнівського самоврядування, які делегують своїх представників для участі в ній.

Сфери діяльності Ради планет відповідають складовим частинам виховання. Таким чином, створюється система планет, що охоплює всі напрямки виховної роботи, до яких можна залучати школярів (додаток 3). Очолює Раду планет голова, зазвичай старшокласник, якого обирають представники тематичних планет.

Діяльність Ради планет та вибори голови Ради планет регулюються відповідними положеннями (додаток 4), що забезпечують нормативну базу самоврядування, є підґрунтям його діяльності, обумовлюють повноваження даних органів у системі навчально-виховного процесу школи

Основна мета роботи Ради планет – допомога педагогічному колективу та адміністрації школи в організації навчально – виховного процесу на засадах особистісно–зорієнтованого навчання (коли педагог і учень - партнери, об’єднані спільною метою), що допомагає зреалізувати діяльнісний аспект мети виховної системи школи.

Завданнями ж Ради планет, що реалізують мету, є:


 • виховання відповідального ставлення до навчання,

 • виховання свідомої дисципліни на уроках;

 • естетичне виховання учнів;

 • виховання учнів на засадах здорового способу життя;

 • залучення учнів до санітарно – профілактичних заходів школи.

Широка сфера діяльності Ради планет передбачає їх структурні підрозділи – супутники, що спрямовуються на реалізацію основних напрямків роботи кожної з планет (Додаток 5).
Одним із структурних компонентів органів учнівського самоврядування Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Галактичної ради) є Дитяча спілка «Сузір’я», що працює над реалізацією емоційно – вольового (розвиток вольових якостей, почуттів, здібностей, обдарувань учня – громадянина-патріота) та діяльнісного (реалізація емоційно-вольових задатків в суспільно-корисній діяльності, яка є проекцією діяльності особистості в суспільстві) аспектів мети виховної системи.

Згідно зі Статутом спілки дитячих і юнацьких організацій Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (Додаток 6) Дитяча спілка «Сузір’я» – самостійна організація дітей, юнаків та дівчат, дорослих, створена на добровільній основі і діє згідно з Законами та Конституцією України. Спілка функціонує на території села.Метою Спілки є згуртування дітей та юнацтва на корисні і добрі справи, захист їх прав та інтересів, розвиток здібностей.

Мета конкретизується рядом завдань: • формування свідомості учня на засадах гуманістичної моралі та виховання поваги до таких цінностей, як свобода, рівність, справедливість, толерантність;

 • розвиток здібностей та талантів кожного учня, необхідних як для школи, так і для подальшого життя в суспільстві;

 • формування національної свідомості, належності до рідної землі, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;

 • виховання учня – активного учасника громадського життя.

Цінність Дитячої спілки «Сузір’я»:

 • виявлення та розвиток потенційних талантів обдарованих дітей;

 • надання можливостей дитині зреалізувати себе у позанавчальній діяльності, справах на користь школи, сільської громади;

 • у центр уваги ставиться учень, який розглядається як суб’єкт виховання, задовольняються його потреби, інтереси, запити;

 • йде пошук оптимальних активних форм, спрямованих на виховання милосердя, доброти, людяності;

 • опора на позитивні риси учня, соціальний досвід, захоплення, його контакти в нетрадиційному спілкуванні;

 • визначення ролі кожного учасника в реалізації завдань і змісту роботи об’єднання;

 • орієнтація на встановлення глибоко гуманістичних відносин з однолітками і дорослими в середині об’єднання і поза ним;

 • формування культури спілкування,

Дитяча спілка «Сузір’я» як організація учнівської молоді школи розподіляється на три вікові об’єднання: «Промінчики» ( учнівські колективи 1-4 класів), «Мріяни» (5-8 класи), «Зоряни» (9-11 класи) (Додаток 7).

Найменше вікове об’єднання «Промінчики», діючи в рамках спілки, працює за системою проектів «Країна дитинства». Вибір такої форми участі молодших школярів у роботі Дитячої спілки «Сузір’я» обумовлений віковими особливостями дітей, згуртованістю дитячих колективів навколо вчителя – класовода та метою виховання молодших школярів, поставленою у виховній системі школи (пізнання оточуючого світу, правил життя у шкільній родині, розширення уявлення про норми культурного життя і залучення до цих норм). Реалізуючи кожен з тематичних проектів, діти проходять підготовчі етапи, які дають можливість виявити задатки здібностей та організаторських навичок кожного з них. Завершення роботи над проектом – участь у загальному для 1-4 класів святі – презентації.

Робота над реалізацією кожного з проектів проходить за схемою (Додаток 8).

Тематика проектів передбачає реалізацію усіх напрямків творчого, інтелектуального потенціалу молодших школярів (Додаток 9)

Об’єднання «Мріяни» та «Зоряни» охоплюють відповідно учнів 5-8 та 9-11 класів. Враховуючи більшу самостійність даної вікової категорії школярів, значний розвиток громадянських рис, багаж знань та життєвого досвіду, бажання підлітків самоствердитись, їхній індивідуалізм, Дитяча спілка «Сузір’я» пропонує їм діяльність за тематичними міні-програмами, які об’єднують дітей різних класів за спільними інтересами, здібностями, уподобаннями, що відображено в діяльнісній структурі спілки «Сузір’я» (додаток 10)

Це дозволяє реалізувати мету виховання молодших та старших підлітків, поставлену в виховній системі школи (розширення знань про людину як частину суспільства, залучення до участі в громадському житті, формування фізичного здоров’я підлітків, формування індивідуального стилю життя, здатності коригувати власну життєдіяльність, усвідомлення цілісності та єдності людини, суспільства і природи).

Кожна із зірок має свій девіз (коротеньку поезію, складену самими учнями), мету та відповідну тематику основних річних заходів (додаток 11).
4. Зміст діяльності Галактичної Ради протягом 2007-2008 р.

4.1. Ефективність діяльності органу учнівського самоврядування

Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Про ефективність діяльності Галактичної ради свідчить: • участь у районних виховних заходах, підготовка та проведення на базі школи районних метод них заходів (2007 р. – семінар педагогів-організаторів на тему «Впровадження методу проектів у практику діяльності органів учнівського самоврядування») (додаток 12).

 • Відгуки учнів про заходи, проведені за участі Галактичної Ради, у місцевій пресі (додаток 13).

 • Практичне використання учнями проектної методики, оволодіння ними навичкою захисту проектів, реалізованих Радою планет (додаток 14 – зразки виступів-захистів проектів учнями, членами планет).

 • Розробка та показ членами учнівського самоврядування виступу соціального театру, що презентує діяльність Галактичної Ради на районному семінарі педагогів-організаторів (додаток 15).


4.2. Діяльність Галактичної Ради на прикладі реалізації цілей волонтерського руху

У Носачівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів поширення волонтерського руху обумовлюється і реалізацією виховної системи «Формування особистості учня – свідомого громадянина-патріота», завданнями якої є: • формування національної свідомості, належності до рідної землі, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини;

 • формування працелюбної особистості, відповідальної за свої дії;

 • формування соціальної активності особистості на основі таких соціальних умінь: готовність до участі у процесах державотворення, здатність до спільного життя і співпраці в громадянському суспільстві, готовність узяти на себе відповідальність, здатність розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей;

 • виховання негативного ставлення до будь-яких форм насильства;

 • забезпечення розвитку у дітей потреби у здоровому способі життя, гармонійному поєднанні духовного, фізичного та психічного здоров’я.

Очікуваним наслідком роботи над реалізацією вищезазначених завдань є забезпечення активного життя учнівської молоді і спрямування роботи школи на виховання свідомих громадян з високою моральністю та відповідальністю. А це належить до аспекту волонтерської діяльності, що регулює соціалізацію дітей і молоді.

Як уже було сказано вище, волонтерська діяльність займає важливе місце у системі виховної роботи школи.

Оскільки, згідно з вимогами волонтерського руху, доброчинна робота не повинна заважати навчанню, то її веденням у Носачівській загальноосвітній школі охоплено позанавчальну підсистему виховної системи (див. додаток 16)

Суб’єкти цієї підсистеми: Рада планет (органи учнівського самоврядування), класний керівник і очолювані ним класні колективи – і є головними учасниками волонтерського руху у школі.

Центром волонтерської роботи школи є Дитяча спілка «Сузір’я», що пов’язано із виконанням таких вимог волонтерського руху, як-от:


 • забезпечення розмаїття форм і напрямків волонтерської діяльності;

 • доброчинна робота дітей – вияв їх власної ініціативи і самостійних рішень, а також персональної відповідальності.

А метою роботи Дитячої спілки «Сузір’я» у виховній системі школи якраз і є згуртування дітей та юнацтва на корисні і добрі справи, захист їх прав та інтересів, розвиток здібностей, що забезпечує реалізацію емоційно – вольового (розвиток вольових якостей, почуттів, здібностей, обдарувань учня – громадянина-патріота) та діяльнісного (реалізація емоційно-вольових задатків в суспільно-корисній діяльності, яка є проекцією діяльності особистості в суспільстві) аспектів мети виховної системи.

Осердям волонтерської роботи як в органах учнівського самоврядування, так і в Дитячій спілці «Сузір’я» є її структурний компонент - зірка «Милосердя».

Її функції у волонтерській діяльності органів учнівського самоврядування:


 • Керівництво волонтерським рухом школи (керівник зірки «Милосердя» Осаула Неля відповідає за її ведення);

 • Координація роботи між учасниками волонтерського руху школи (члени зірки «Милосердя» за участі представників інших компонентів органів учнівського самоврядування, делегатів класних колективів розробляють річний план роботи Галактичної ради із реалізації цілей та завдань волонтерського руху в школі (див. додаток 17); донесення змісту плану до первинних осередків волонтерського руху – волонтерських груп у класних колективах; забезпечення системності ведення волонтерської роботи (див. додаток 18);

 • Зв'язок з Радою планет, яка забезпечує контроль за волонтерською діяльністю первинних осередків – класних колективів;

 • Систематизація матеріалів волонтерської роботи класних колективів, школи (через організацію конкурсів-презентацій, творчих звітів класних колективів);

 • Допомога людям з особливими потребами, дітям-інвалідам, людям похилого віку (через проведення доброчинних заходів, акції «Від серця до серця», організацію та проведення благодійних ярмарків, зборів продуктів для одиноких малозабезпечених, рейдів з допомоги по господарству на рівні школи, класних колективів; керівництво вищезазначеними напрямками діяльності).

Однак багатоаспектність волонтерської роботи вимагає залучення до участі у волонтерській роботі інші структурні компоненти Дитячої спілки «Сузір’я», між якими розподіляються інші напрямки волонтерської діяльності школи (див. додаток 19).

Дані напрямки реалізуються у формах роботи (див. додаток 20)

Крім загальношкільного осередку волонтерської роботи, діють первинні – загони у класних колективах, які мають свою структуру (див. додаток 21). Керівник, секретар волонтерського загону, відповідальні за реалізацію цілей структурно-тематичних підрозділів загальношкільного осередку волонтерського руху (зірки «Пам'ять», «Гра - справа серйозна», «Здоров’я) на рівні класу – це члени постійно діючого волонтерського загону школи. Відповідно створюється кістяк волонтерського загону школи і класу, який нараховує 37 осіб:


 1. Керівник волонтерського загону (1 особа) – керівник зірки «Милосердя»;

 2. Секретар волонтерського загону школи (1 особа) – член зірки «Милосердя»;

 3. Покласне представництво волонтерів:

 • Керівник волонтерського загону класу (1 особа у загоні - всього 7 осіб);

 • Секретар волонтерського загону класу (1 особа у загоні - всього 7 осіб);

 • Відповідальні за реалізацію цілей структурно-тематичних підрозділів загальношкільного осередку волонтерського руху (зірки «Пам'ять», «Гра - справа серйозна», «Здоров’я) на рівні класу (3 особи у загоні – всього 21 особа).

Оскільки волонтерство передбачає виконання великого масиву роботи, то час від часу до такої діяльності (збір продуктів для малозабезпечених, допомога пристарілим, упорядкування пам’ятних місць, проведення благодійних ярмарків та ін.) залучаються усі представники класного колективу.

Таким чином, волонтерська робота школи зосереджена у позанавчальній підсистемі її виховної системи. Центром волонтерського руху є зірка «Милосердя» - структурний компонент Дитячої спілки «Сузір’я», що у свою чергу входить до органів учнівського самоврядування школи. Зірка «Милосердя» - це одночасно і керівний орган волонтерських загонів класних колективів, і координатор роботи у цьому напрямку всіх інших суб’єктів.


4.3. Реалізація основних напрямків роботи Галактичної Ради через
організацію літнього відпочинку школярів

Літній відпочинок – час, коли дитина з одного боку відчуває себе певною мірою вільною від обмежень, які накладалися на неї протягом навчального року, а з іншого – вона прагне встановити свої правила: правила гри у дитячому колективі; вибудувати власну державу з ієрархією управління, що так наслідує дорослу, шкільну. Отже, це чудова пора для розвитку організаторських здібностей дітей, направлення їх лідерських задатків у корисне русло (на базі табору – це допомога дорослим в організації власного дозвілля). Ці завдання покликане вирішити табірне самоврядування. Звісно, мова не йде про строго регламентовану систему органів самоуправління, що обтяжувало б дітей, а скоріше про групу старших лідерів на загальнотабірному рівні та тематичні групи всередині загонів, що мають спонукати інших до корисної діяльності, керувати нею.

Відповідно до вищезазначеного було сформовано систему самоврядування у таборі (додаток 22).


4.4. План роботи Галактичної Ради на 2008-2009 н.р.
Метою діяльності органів учнівського самоуправління на 2008-2009 н.р. є подальше формування і розвиток соціально активної, гуманістично сформованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності; об'єднання активних, ініціативних учнів для організації цікавого, змістовного, насиченого знаннями і подіями шкільного життя; об'єднання всіх, хто є у школі, у єдину, дружну сім’ю.

З огляду на поставлену мету Рада планет спрямовується на розв’язання таких завдань:

1. Подальше впровадження виховної системи «Формування особистості учня – свідомого громадянина-патріота» та класних виховних систем;

2. Активізація роботи окремих структурних підрозділів Ради планет (планета «Совість і закон», «Всезнайок») по реалізації цілей та завдань виховної системи;

3. Реорганізація звітно-інформаційних заходів Ради планет (зокрема лінійок, засідань).

Метою Спілки на наступний навчальний рік є згуртування дітей та юнацтва на корисні і добрі справи, захист їх прав та інтересів, розвиток здібностей, відкриття нових зірок шкільної галактики, допомога у реалізації їх талантів через участь у корисних справах.

З огляду на вищезазначене діяльність Дитячої спілки «Сузір’я» Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у 2008-20009 н. р. спрямовуватиметься на розв’язання таких завдань:

1. Планування спільної діяльності з класоводами по реалізації проектів «Країни дитинства», уникнення формального підходу до реалізації даних проектів;

2. Активізація роботи окремих напрямків роботи (зірок) по реалізації цілей та завдань виховної системи.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Учнівське самоврядування білозерського району iconФормування громадської компетентність учнів через органи учнівського самоврядування Учнівське самоврядування
Учнівське самоврядування – управління життєдіяльністю шкільного колективу, здійснюване учнями школи разом з учителями та батьками,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconУчнівське самоврядування
Діяльність учнівського самоврядування спрямовується на підвищення якості освіти, зміцнення свідомої дисципліни, реалізацію вимог...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення травня 2016 року Про звіт голови районної державної адміністрації про виконання Програми економічного і соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету
Колоса В. П. про виконання Програми економічного І соціального розвитку Котелевського району, районного бюджету та делегованих районною...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Районна рада представляє спільні інтереси територіальних громад сіл району, тому все, що зроблено за звітний період, є результатом...
Учнівське самоврядування білозерського району iconМетодичні рекомендації до проведення уроків місцевого самоврядування, присвячених Дню місцевого самоврядування в Україні
Однак значна кількість дітей залишається поза межами активної громадської діяльності, що в майбутньому, як свідчить практика життя,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconПро місцеве самоврядування в Україні
Котовської міської ради з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики, керуючись...
Учнівське самоврядування білозерського району iconРішення № Проект від 31 січня 2017 року м. Вашківці Про попередній розгляд Статуту Вашківецької отг
З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування,...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКонкурсі «Вінниччина регіон успішних людей»
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», ст ст. 10, 33-1 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»...
Учнівське самоврядування білозерського району iconЗакону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
«Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)...
Учнівське самоврядування білозерського району iconКалендар знаменних І пам'ятних дат по Чернігівському району на 2014 рік
Знаменні І пам’ятні дати по Чернігівському району на 2014 рік : календар / Центральна бібліотека цбс чернігівського району; уклад....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка