Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук ВСторінка1/16
Дата конвертації12.06.2017
Розмір2,8 Mb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Управління освіти Шепетівського міськвиконкому

Методичний кабінет

Календарно-тематичне планування

Світова література

5 – 9 клас

(для шкіл з українською мовою навчання)

Шепетівка

2012


Укладачі: Дацко Л.Я., Михальчук М.В., Івасюк Н.Г. (НВК №1); Мазур Л.М., Біленька О.М., Глєбова В.К. (НВК №3); Павлова Т.М., Борис С.М. (СЗОШ №2); Адамець Г.С., Рой А.Ф. (ЗОШ №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В.К. (ЗОШ №6); Пістрюга Л.В., Хоронжук Л.П. (ЗОШ №4).
Календарно-тематичне планування. Світова література. 5 – 9 кл. – Шепетівка: 2012. – с. 145.
Упорядники: Піонтковська Г.Р., Баранова В.П., Сокальська Т.П., Гоняк О.В. (ЗОШ №1).
Рекомендовано методичною радою управління освіти Шепетівського міськвиконкому Хмельницької області 23.11.2012 протокол №2.
Рецензент: Музика Т.В., вчитель світової літератури, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, заступник начальника Шепетівського управління освіти.

Пропонований посібник містить орієнтоване планування всіх уроків світової літератури для 5 – 9 класів, що передбачені програмою для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (2012 р.)
С Піонтковська Г.Р.,

Баранова В.П.,

Сокальська Т.П.,

Гоняк О.В., 2012

С Шепетівка, 2012Зміст

Передмова……………………….………………………………………….4

5 клас (70 годин)……………………………………………………………6

6 клас (70 годин)……………………..……………………………………17

7 клас (70 годин)……………………..……………………………………27

8 клас (70 годин)……………………..……………………………………43

9 клас (70 годин)……………………..……………………………………53

Додатки


Словник літературознавчих термінів……………………………………65

Рекомендована науково-методична література на допомогу вчителю……………………………………………………………………84

Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Світова література (5-9класи)…………………..….………………...…91Передмова

З 01 вересня 2013 року в частині базової загальної середньої освіти впроваджується Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти »). Зміст літературного компонента освітньої галузі «Мови і літератури» в основній школі спрямований на досягнення належного рівня читацької компетентності, формування гуманістичного світогляду особистості, розширення її культурно-пізнавальних інтересів.

Завданнями освітньої галузі в частині «Література», зокрема світової літератури, є:


  • формування стійкої мотивації до вивчення світової літератури;

  • формування знань про специфіку художньої літератури як виду мистецтва, розвиток умінь і навичок учнів сприймати, аналізувати та інтерпретувати літературний твір;

  • формування мовленнєвої і читацької культури, творчих здібностей, культури ведення діалогу, розвиток критичного мислення та естетичних смаків учня.

Для практичного втілення Держстандарту з вивчення предмета «Світова література» авторський колектив міського методичного об’єднання вчителів світової літератури і російської мови міста Шепетівки розробив календарно-тематичне планування для вивчення світової літератури в 5-9-х класах.

Календарно-тематичне планування уроків з предмета «Світова література» розроблено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання (5-9 класи), (авторський колектив під керівництвом доктора філологічних наук, професора, завідуючої кафедрою світової літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка О.М.Ніколенко).

Структура календарно-тематичного планування відповідає сучасним вимогам щодо змісту уроку: тема, очікувані результати навчальних досягнень відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів, відомості з теорії літератури, обладнання уроку. Також укладачі посібника пропонують перелік сучасної науково-методичної літератури для вчителя і словник літературознавчих термінів, що сприятиме більш якісній підготовці вчителя до уроку. Крім того, календарно-тематичне планування є орієнтовним, тому за потребою вчитель може перерозподіляти години: об’єднувати теми, змінювати порядок проведення уроків з розвитку мовлення.

Календарно-тематичний план

5 клас

Усього – 70 годин;

текстуальне вивчення творів – 56 годин;

розвиток мовлення – 4 години;

позакласне читання – 4 години;

резервний час – 6годин.


з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

І СЕМЕСТР

Вступ (2 години)

1
Світова література – духовна скарбниця людства. Роль книги в сучасному житті.

Визначає мету й завдання світової літератури; обґрунтовує сенс теми: розуміє значення світової літератури в сучасному житті людини.

Літера-тура, світова література.

Карта світу, книжкова виставка, бібліотечні формуляри учнів.
2
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів. Література і фольклор.

Наводить приклади прислів’їв різних народів світу. Розпізнає, пояснює і порівнює пряме і переносне значення вивчених прислів’їв та приказок.

Загадки, пісні, фольклор, жанри фоль-клору, прислів’я та при-казки, прямий і прихований зміст.

Збірки прислів’їв, приказок народів світу, ілюстрації до них.
3
Розвиток зв’язного мовлення (усно). Твір за прислів’ям.

Уміє зв’язно, грамотно, аргументовано, логічно висловлювати думки, пояснюючи зміст прислів’я та наводячи приклади.

Прислів’я, приказки, учнівський твір.

Пам’ятка для написання твору; зразки учнівських творів.
Казки народів світу (16 годин)

4
Жанрова специфіка фольклорної та літературної казки, їх характерні ознаки.

Знає визначення народної казки, літературної казки, називає різновиди казок, наводить приклади; визначає конфлікт.


Народна казка, літературна казка, її різновиди, конфлікт.

Збірки казок народів світу, ілюстрації до них; таблиця “Різновиди казок”.


з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

5
Індійська народна казка “Фарбований шакал”. Викриття в образах тварин негативних людських якостей. Філософський зміст казки.

Виразно читає казку; визначає головну думку прочитаного; переказує текст казки (окремі фрагменти й цілісно); висловлює враження і власне ставлення до подій твору; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості.

Елементи будови казки, народна казка.

Збірки казок народів світу, ілюстрації до них; таблиця “Різновиди казок”.
6
Японські народні казки “Іссумбосі, або Хлопчик-Мізинчик”, “Момотаро, або Хлопчик-Персик”

(1 за вибором учня). Відображення любові до праці, кмітливості, сміливості. Національний колорит японських казок.
Виразно читає казку; визначає головну думку прочитаного; переказує текст казки (окремі фрагменти й цілісно); висловлює враження і власне ставлення до подій твору; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості; розкриває національний колорит народних казок.

Антитеза, алегорія, початкові поняття про оригінал і переклад; національ-ний колорит.

Збірки казок народів світу, ілюстрації до них; зошити з ТЛ.
7
Китайська народна казка “Пензлик Маляна”. Поетизація мистецтва й уславлення образу митця в казці. Значення фантастичних елементів.

Виразно читає казку; визначає головну думку прочитаного; переказує текст казки (окремі фрагменти й цілісно); висловлює враження і власне ставлення до подій твору; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості.“Мандрів-ні сюжети”.

Збірки казок народів світу, ілюстрації до них; зошити з ТЛ.

8
Арабська народна казка “Сіндбад-Мореплавець” (третя подорож).

Виразно читає казку; визначає головну думку прочитаного; переказує текст казки (окремі фрагменти й цілісно)Художній образ.

Збірки казок народів світу, ілюстрації до них; зошити з ТЛ.

Тексти казки,
з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

міткиУтвердження в казці жаги відкриття світу, мужності й людяності.

висловлює враження і власне ставлення до подій твору; дає характеристику казкових персонажів, оцінює їхні вчинки, моральні якості.

відеофільм “Сіндбад-Мореплавець”.
9
Втілення в образі Сіндбада-Мореплавця віри в перемогу людини над обставинами.

Дає оцінку персонажам з огляду на їхні вчинки та моральні якості.

Художній образ.

Тексти, казки, відеофільм “Сіндбад-Мореплавець”.
10
Контрольна робота № 1. Тести.

Виконує тестові завдання; створює власні висловлювання; аргументує їх; наводить приклади.
Тестові завдання.
11
Брати Грімм – відомі збирачі німецьких народних казок. Моральні цінності в казках.

Висловлює судження про повчально-виховний характер народної казки; визначає конфлікт.

Головний конфлікт, фольклористи.

Збірки казок братів Грімм, портрети письменників, карта Європи, старої Німеччини, краєвиди країни.

12
Брати Грімм “Пані Метелиця”. Уславлення любові до праці та інших людських чеснот.

Дає оцінку персонажам з огляду на їхні вчинки та моральні якості.

Художній образ, художній засіб, оригінал, переклад.

Збірки казок братів Грімм, портрети письменників, карта Європи, старої Німеччини, краєвиди країни.
13
Позакласне читання.

Гауф В. “Маленький Мук”.Уміє самостійно працювати з книгою, дає оцінку вчинкам героїв, виразно читає твір.
Тексти, відеофільм.
14
Літературна казка.

О. С. Пушкін, його казки.Знає факти біографії поета, назви його казок; дає визначення поняття “літературна казка”.

Літератур-на казка.

Портрет

О.С. Пушкіна, ілюстрації до його життя й творчості, книги поета.


15
Вступ до поеми

О.С. Пушкіна “Руслан і Людмила”. Виразне читання напам’ять.Називає казкових героїв, згаданих у вступі, казки, у яких вони зустрічаються. Виразно читає напам’ять уривок.

Вступ (пролог) поеми, темп, інтонація, пауза.

Портрет

О.С. Пушкіна, ілюстрації до його життя й творчості, книги поета.
з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

16
Розвиток зв’язного мовлення (письмово). Характеристика казкового героя за простим планом.


Уміє складати простий план, характеризувати за ним образ героя казки.

Простий план, образ, головний герой.17
Ганс Крістіан Андерсен. Поєднання побутовості й фантастики в казках Андерсена.

Знає факти біографії письменника; перелічує його казки; називає їх героїв.

Біографія, літератур-на казка.

Портрет

Г.К. Андерсена, збірки казок, ілюстрації до них, фрагменти кінофільмів.
18
Г.К. Андерсен “Соловей”.

Знає зміст казки; уміє його переказувати. Сприймає текст цілісно; переказує зміст казки від третьої особи та від імені однієї з дійових осіб.


Літератур-на казка, персонажі, сюжет, головні епізоди.

Портрет

Г.К. Андерсена, збірки казок, ілюстрації до них фрагменти кінофільмів.
19
Оскар Уайльд “Хлопчик-зірка”. Казкові персонажі, їх характеристика.

Знає факти біографії письменника; знає зміст казки, уміє його переказувати; характеризує героїв; висловлює своє ставлення до них.Сюжет.

Портрет Уайльда, збірки казок, ілюстрації до них фрагменти кінофільму.
20
Основний конфлікт казки О.Уайльда “Хлопчик-зірка”. Символічний зміст назви твору.


Визнає основний конфлікт казки, інтерпретує символічний зміст назви твору.

Конфлікт, алегорія.

Тексти казки, зошити з ТЛ.
21
Еволюція образу головного героя казки Уайльда “Хлопчик-зірка”.


Дає характеристику образу головного героя, висловлює своє ставлення до героя.

Художній образ.

Тексти казки, фрагменти з кінофільму, таблиця “Художній образ”.
22
Контрольна робота № 2.

Виконує завдання літературного диктанту, створює
Літературний диктант.


з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

міткиЛітературний диктант.

власні висловлювання, аргументує їх, наводить приклади.


Природа і людина (10 годин)

23

24

Джон Кітс “Про коника і цвіркуна”. Поетизація образу природи у вірші, його ідея (“Поезія землі не вмре ніколи…”).

Виразно читає і емоційно сприймає віршований твір, знаходить у творі описи природи, розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті, визначає ставлення автора до світу.Вірш, епітет, метафора.

Портрет Д. Кітса, пейзажні картини.
25
Йоганн Вольфганг Гете “Нічна пісня подорожнього”. Зображення взаємозв’язку різних сфер природи й людини в поетичному творі.

Виразне читання напам’ять.
Виразно читає і емоційно сприймає віршований твір, знаходить у творі описи природи, розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті, визначає ставлення автора до світу.

Знає текст напам’ять.Вірш, епітет, метафора. Пейзаж, тема, ідея.

Портрет Гете, збірки віршів.
26
Генріх Гейне “Задзвени із глибини…”. Втілення краси весняної природи у вірші. Зв'язок із фольклором (пісня).

Виразне читання напам’ять.Виразно читає і емоційно сприймає віршований твір, знаходить у творі описи природи, розкриває їх емоційне забарвлення, роль у тексті, визначає ставлення автора до світу; встановлює роль у розкритті авторського задуму; встановлює специфіку літературного пейзажу порівняно з іншими творами мистецтва (живописом, музикою).

Знає текст напам’ять.Пісня.

Портрет Гейне, картини живопису, музичні зошити.
27з/п
Дата про-

ведення

Ернест Сетон-Томпсон“Снап”. Спостереження за світом природи.
Тема уроку


Знає зміст твору, виділяє ключові епізоди, висловлює свої враження, визначає тему, ідею.

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Тема, ідея.

Теорія літератури

Портрет

Сетона-Томпсона, тексти твору, ілюстрації, презентації.Обладнання, ілюстративні матеріали


При-

мітки

28

Утвердження любові до всього живого.

Знає зміст твору, виділяє ключові епізоди, висловлює свої враження, визначає тему, ідею. підтверджує усну відповідь цитатами з тексту.29
Зображення художніх образів, їх розкриття в подіях твору.

Знає зміст твору, виділяє ключові епізоди, висловлює свої враження, визначає тему, ідею.30
Позакласне читання. Сергій Єсенін. Вірші про природу.

Виразно читає, аналізує вірші, висловлює свої враження, порівнює з попередніми творами; знаходить епітети, метафори.

Темп, інтонація, пауза, логічний наголос, жест, міміка, епітет, метафора.


Портрет С. Єсеніна, ілюстрації до віршів
31
Контрольна робота

№ 3. Відповіді на запитанняВиконує завдання різних рівнів, складає власні висловлювання; обґрунтовує їх, дає відповіді на запитання.

Різнорівневі завдання.
32
Підсумковий урок.

Систематизує матеріал, вивчений в

І семестрі.Літерату-рознавчі поняття, художні образи та засоби.


Повідомлення, мультимедійні презентації, виставка ілюстрацій до вивчених творів.
ІІ СЕМЕСТР

Світ дитинства(12 годин)


33
Марк Твен “Пригоди Тома Сойєра”.

Знає факти біографії письменника; називає основні його твори для дітей.

Повість, автобіографічний мотив.

Портрет М. Твена, виставка його книжок, ілюстрації до повісті.з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

34
Світ дорослих і світ дітей у повісті.

Переказує зміст розділів повісті; коментує його. Має початкові уявлення про сюжет. Переказує зміст розділів повісті, уміє виділяти головні епізоди, пояснювати їх.

Головні та другорядні герої.

Портрет М. Твена, виставка його книжок, краєвиди Америки, ілюстрації до повісті.
35
Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.

Переказує зміст розділів, характеризує вчинки героїв, висловлює своє ставлення до них.

Портрет, початкові поняття про сюжет. Порівнян-ня образів.


Портрет М. Твена, виставка його книжок, краєвиди Америки, ілюстрації до повісті.
36
Ставлення автора до своїх героїв.

Сприймає цілісно текст великого обсягу; виділяє автобіографічні мотиви, різні плани та проблеми твору.


Портрет, початкові поняття про сюжет. Порівнян-ня образів.

Портрет М. Твена, виставка його книжок, краєвиди Америки, ілюстрації до повісті.
37
Провідні ідеї твору (дружба, кохання, людяність).

Характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним вчинкам. Визначає головну думку твору.


Тема, проблема-тика, ідея.

Портрет М. Твена, виставка його книжок, краєвиди Америки, ілюстрації до повісті.
38
Елеонор Портер. “Поліанна”.

Знає факти біографії письменників і називає основні твори, переказує зміст.


Початкове поняття про роман.

Портрет Е. Портер; ілюстрації до твору.
39
Щирість, мужність і оптимізм героїні твору, її вплив на життя міста.

Уміє переказувати зміст розділів, виділяти ключові епізоди, висловлювати свої враження.


Початкове поняття про роман.

Портрет

Е. Портер; ілюстрації до твору.


40
Поліанна та її друзі.

Характеризує образи персонажів, дає оцінку їхнім моральним якостям.


Головні та другорядні герої (персонажі твору).

Портрет

Е. Портер; ілюстрації до твору.


41
Художні засоби розкриття образу Поліанни.

Визначає окремі художні засоби створення образів персонажів. Переказує окремі розділи, визначає в тексті портрети персонажів.Художній образ, художній засіб.

з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

42
Ідея радості життя і відкриття світу у творі.

Уміє зв’язно висловлювати свої думки на задану тему, наводити приклади з тексту, виділяти пізнавальні, виховні моменти.


Проблема, ідея.43
Урок позакласного читання. Астрід Ліндгрен “Пеппі Довгапанчоха”.

Уміє самостійно працювати з книгою, стисло переказувати розділи твору, характеризувати образ головної героїні.Фантазія, реальне та фантасти-чне.

Портрет письменниці, різні видання твору, ілюстрації до твору.
44
Контрольна робота

№ 4. Твір у формі листа літературному герою.Уміє висловлювати власні думки, наводити приклади, аналізувати.

Пам’ятка про написання твору.
Сила творчої уяви (11 годин)


45

Льюїс Керролл “Аліса в країні Див”.Уміє розповідати факти біографії письменника; уміє передавати зміст великого твору.

Вікторіан-ська доба. Повість-казка, фантасти-ка, фентезі

Портрет письменника, виставка книжок, ілюстрації до твору.46

Творча історія, її зв'язок із біографією письменника та життям Англії “вікторіанської” доби.

Уміє виділяти конкретні епізоди, коментувати їх; розповідати про творчу історію книги.


47
Образ Аліси, світ її уяви і захоплюючі пригоди. Персоналіїї, які оточують Алісу.

Уміє переказувати зміст розділів, характеризувати героїв; описувати образ Аліси та інших персонажів, що її оточують.

Художній образ. Портрет.48
Розвиток зв’язного мовлення (усно). Характеристика літературного героя.

Уміє зв’язно висловлювати свої думки на задану тему, наводити приклади, складати зв’язні судження, пояснювати і коментувати популярність образів улюблених книг.

План характеристики.


з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

49
Особливості художньої мови твору.

Визначає ознаки казки; повісті в творі, виявляє особливості художньої мови повісті-казки, виявляє фантастичні елементи в творі.


50
Марина Цвєтаєва “Книжки в червоній палітурці”. Чарівний світ літератури і мистецтва у вірші.

Знає основні відомості про поетесу. Уміє виразно читати вірш, висловлювати своє ставлення до морально-етичних проблем, порушених у вірші.

Вірш, тема, ліричний герой.

Портрет поетеси, різні ілюстрації, збірки віршів, класична музика (інструментальна).
51
Знайомі образи з прочитаних книг (Том Сойєр, Гекльберрі Фінн). Образ ліричної героїні, котра любить читати.

Розуміє особливості розвитку сюжету в ліричному творі

М. Цвєтаєвої (як теми почуттів, спогадів, роздумів, образів); виразно читає вірш, аналізує його висловлює свої враження.
52
Роль літературних і музичних ілюстрацій в творі.

Розповідає про свої улюблені уривки в творі, мистецькі уподобання. Уміє виразно читати вірш, аналізувати, порівнювати.

Асоціація. Символ.53
Позакласне читання.

С. Єсенін “Біла береза.”Виразно читає, аналізує вірш, висловлює свої враження, знаходить епітети, пояснює їх роль.

Поетичний пейзаж, епітет

Портрет поета, ілюстрації-пейзажі.
54
Розвиток зв’язного мовлення (письмово). Твір-відгук на тему “Чарівна сила поетичного слова”.

Уміє зв’язно висловлювати свої думки на задану тему, наводити приклади, складати зв’язні судження.

Пам’ятка про написання твору.
55
Контрольна робота

№ 5. Тести.Уміє відповідати на питання, здійснювати правильний вибір

Завдання.


з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

Сучасна література (15 годин)

56
Роальд Дал “Чарлі і шоколадна фабрика”.

Називає інших популярних сучасних письменників, їхні твори для дітей. Знає факти біографії письменника, переказує зміст твору, висловлює свої враження.Фентезі.

Портрет письменника, ілюстрації до книги.
57
Цікаві пригоди хлопчика Чарлі та його на казковій шоколадній фабриці містера Вонкі.


Переказує близько до тексту зміст твору, окремих епізодів, розкриває особливості сюжету, визначає актуальні ідеї твору.


Сюжет, компози-ція.58
Доброта і щирість головного героя твору.

Характеризує образи персонажів у їхніх вчинках, ставлення до них, висловлює власні судження щодо вчинків героїв; розрізняє поняття “персонаж” і “герой”.


Персонаж і герой літератур-ного твору.59
Урок творчості. Репрезентація творчих робіт, ілюстрацій, кросвордів.


Уміє зв’язно висловлювати свої думки, аргументувати вибір, репрезентувати власний творчий продукт.

Мультимедійні презентації, виставка ілюстрацій, кросвордів.
60
Пауль Маар “Машина для здійснення бажань, або Суботик повертається в суботу”

Уміє розповідати факти біографії письменника, переказувати зміст твору, виділяти проблемні епізоди, обґрунтовувати вибір.

Портрет письменника, виставка книжок, ілюстрації до твору.
61
Яскравість художнього світу твору.


Переказує зміст розділів твору, коментує його.Літератур-ний герой, персонаж.

з/п

Дата про-

ведення

Тема уроку

Очікувані результати навчальних досягнень учня

Теорія літератури

Обладнання, ілюстративні матеріали

При-

мітки

62
Оптимістичний образ Суботика, його віра в силу думки й фантазії.

Виділяє головні епізоди, проблеми твору; характеризує образ головного героя твору.


Портрет.

Ілюстрації.
63
Реальне і фантастичне в творі.

Уміє висловлювати свої думки, виділяти пізнавальні, виховні, естетичні моменти. Пояснює відомість художнього світу твору від реального світу.


Реальне, фантас-тичне, антитеза.64
Елементи фольклору (казки) та їх значення для розкриття головної ідеї – реалізації мрій, бажань і прагнень особистості.


Уміє виділяти різні плани та проблеми твору, переказувати зміст епізодів, коментувати їх, висловлювати своє ставлення до них.

Проблема-тика, тема.65
Чарівний світ дитячої літературиРозповідає про свої улюблені твори сучасної літератур, пояснює, чому саме вони привернули увагу.
Виставка книг, ілюстрацій.
66
Контрольна робота

№6. Анкета головного героя.Знає зміст вивчених творів; уміє відповідати на питання.
Завдання до диктанту.
67

68

Узагальнення і систематизація вивченого. Літературне свято.

Працює з додатковою літературою, готуючись до літературного свята.

Доповідь, повідом-лення, презента-ція.

Презентації, ілюстрації, виставка книг.
69

70

Підсумковий урок.

Каталог: tbkp
tbkp -> Усього 0 год. На тиждень год. Резервний час год
tbkp -> Інформація. Повідомлення. Способи подання повідомлень
tbkp -> Урок №1. Українська література 20 30-х років ХХ ст Урок №2 павло Тичина найбільший модерніст 20-их років. Життєвий І творчий шлях. Звернення до
tbkp -> Науково-методичний центр
tbkp -> Очікувані результати: Знати
tbkp -> Урок пам'яті В. А. Чабаненка «Про сина вірного шумить Великий Луг»
tbkp -> Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика. Народився 25 листопада 1838 року в Стеблеві, в сім'ї сільського священика


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconПізнавальний посібник «Цікаві факти з історії» Вчитель історії Дячук Світлана Григорівна нвк «зош І-ІІІ ст дитячий садок»
Вчитель історії Дячук Світлана Григорівна нвк «зош І-ІІІ ст дитячий садок» с. Датинь
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconПояснювальна записка Сучасна школа, як соціально педагогічна система, покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, що відповідали б цілям розвитку особистості школярів І сучасних соціальних вимог
«Настає час вибору» програма факультативного курсу Укладачі: Сідляр Тетяна Василівна практичний психолог Донецького нвк №78, Свірчкова...
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconПлан роботи миронівського нвк на 2013-2014 н р. Укладачі: Майсус Л. Г, заступник директора
Виразною ознакою розвитку національної системи освіти є розбудова її на компетентнісно зорієнтованій основі, що зумовлено кількома...
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconВиконали учениці 10 –Д класу нвк “ Олександрійський колегіум- спеціалізована школа” Тараніч Вікторія І Смик Тетяна

Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconЗвіт директора Калуського нвк “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей” перед громадськістю 22 травня 2014 року
Звіт директора Калуського нвк "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 ліцей" перед громадськістю 22 травня 2014 року
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconВідділ освіти Тальнівської райдержадміністрації Районний методичний кабінет Тальнівський нвк «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія»

Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconСкладні речення, їх види
Йосипівського нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської...
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconПіраміда Блума. Розвиток навичок мислення високого рівня
З досвіду роботи вчителя Петраківського нвк „Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І–ііі ступенів”
Укладачі: Дацко Л. Я., Михальчук М. В., Івасюк Н. Г. (Нвк №1); Мазур Л. М., Біленька О. М., Глєбова В. К. (Нвк №3); Павлова Т. М., Борис С. М. (Сзош №2); Адамець Г. С., Рой А. Ф. (Зош №3); Король Н.І. (школа-інтернат); Артемчук В iconТема: Зірка Мензатюк. «Таємниця козацької шаблі»
Йосипівського нвк «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка