Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки]Сторінка1/4
Дата конвертації09.10.2017
Розмір0,71 Mb.
  1   2   3   4

Ukrajinská knihovna (dveře 4.31b) + Grant ve Zbrojnici

Poslední aktualizace strany: 9.4.2008

Při vyhledávání ve Státní vědecké knihovně v Olomouci doporučuji též použít Tématickou mapu fondů vědecké knihovny, zvl. tématickou skupinu č.11 – Jazyk, lingvistiky a literatura.

ODKAZ NA SEZNAM KNIH Z GRANTU, JEŽ JSOU ULOŽENY VE ZBROJNICI

 

KNIŽNÍ FOND V KABINETĚ 4.31b ZAHRNUJE:

 

SEZNAM KNIH Z LINGVISTIKY:SEZNAM LEXIK:

SEZNAM BELETRIE a SEKUNDÁRNÍ LITERATURY:

SEZNAM SEMINÁRNÍCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

SEZNAM KNIH O HISTORII A KULTUŘE:

SEZNAM MULTIMÉDIÍ: CD, DVD, VHS, MC:

SEZNAM KNIH K TEORII LITERATURY A HISTORII LITERATURY

 

Pokyny pro hledání titulu, pro výpůjčku a pro značení knih:

 

Pro hledání požadovaného titulu stačí stisknout klávesovou kombinaci CTRL+F a následně zadat buďto jméno autora anebo slovo z názvu (pokud se jedná o knihu psanou v azbuce, tak v azbuce).Knihy si studenti mohou půjčit i absenčně.
Postup při výpůjčce:  Uvedení jména studenta, data půjčení knih(y), katalogového čísla knihy, vl. podpisu do sešitu výpůjček, který se nachází v místnosti doktorandů (dveře 4.31b).
Značení knih - katalogové číslo knihy:
- lingvistické tituly jsou v policích řazeny vzestupně a značeny zeleně L1,L2,L3...L529; 
- slovníky a encyklopedie jsou v policích řazeny taktéž vzestupně a značeny oranžově X1,X2...X143;
- knihy o historii a kultuře Ukrajiny a Ukrajinců jsou v policích řazeny vzestupně a značeny žlutě K1,K2...K307; 
- beletrie je řazena obdobným způsobem a značena prvním písmenem příjmení autora + číslem autora, tečkou, číslem knihy daného autora (např. všechny knihy od Tarase Ševčenka jsou značeny: Ш1.1, Ш1.2, Ш1.3, Ш1.4 apod.). Jelikož  tituly v azbuce jednoznačně převažují nad knihami psanými latinkou, bude pro lepší přehlednost veškerá beletrie řazena podle dle příjmení autorů podle ukrajinské abecedy (tj. А, Б, В...Я); sekundární literatura je řazena obdobným způsobem a značena navíc modrým pruhem;
- multimédií (CD, DVD, VHS, MC) je jen několik a jsou značeny M1...M22;
- seminární a diplomové práce bakalářské a magisterské
(práce jsou značeny P1...Px; jejich seznam zatím však není kompletní; část se nachází v kabinetě 4.31a a část v kabinetě 4.30).
- literárněvědné publikace
jsou značeny zlatě T1, T2,,...T51.

 

SEZNAM KNIH Z LINGVISTIKY: 

Pořadové číslo. Název. Rok vydání. Autor

1. Українсько-англійський розмовник. 1976 Левчук, Л.Г.; Штойко, Л.Л.

2. Українська мова. 1976 Ющук, ї.П.

3. Українська мова. 1961 Ващенко, В.С.

4. Українська мова. Практикум. 1990 Пазяк., О.М. та ін.

5. Сучасна українська літературна мова. 2000 Шкуратяна, Н.Г.; Шевчук, С.В.

6. Українська мова професійного спілкування. 2005 Михайлюк, В.О.

7. Синтаксис української мови. 2004 Шульжук, К.Ф.

8. Морфологічна будова сучасної української мови. 1975 Жовтобрюх, М.А.; Вихованець, І.Р.; Грищенко, А.П.

9. Морфологічна будова сучасної української мови. 1975 Жовтобрюх, М.А.; Вихованець, І.Р.; Грищенко, А.П.

10. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. 2003 Плющ., М.Я.; Леута, О.І.; Гальона, Н.П.

11. Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ. 2003 Плющ., М.Я.; Леута, О.І.; Гальона, Н.П.

12. Сучасна українська літературна мова. 2002 за ред. Грищенко, А.П.

13. Сучасна українська мова. 2005 за ред. Пономарів, О.Д.

14. Українська мова. 1959 Ващенко, В.С.

15. Українська мова. Збірник переказів із творчими завданнями 9-11. 2002 Кучинський, М.В.

16. Українська мова для молодших класів. Правила, таблиці, приклади. 1997

17. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка, словотвір, морфонологія. 1999 Горпинич, В. О.

18. Українська мова. Посібник для вступників до вузів. 1991 Кононенко, П.П.; Кадомцева, Л.О.; Мацько, Л.І.

19. Морфологія української мови. 2004 Горпинич В. О.

20. Українська мова. Пунктуація, правила, диктанти 2001 Ткаченко, Є. М.

21. Українська мова. Навчальний посібник. 1998 Мацько, Л.І.; Мацько, О.М.; Сидоренко, О.М.

22. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.

23. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.

24. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.

25. Українська мова І. Фонетика і морфологія. 1962 Кулик, Б.М.; Кулик, А.М.

26. Сучасна українська мова. 2001 за ред. Пономарів, О.Д.

27. Сучасна українська літературна мова. 2000 Шкуратяна, Н. Г.; Шевчук, С.В.

28. Українська мова. Посібник для вступників до вищих навчальних закладів. 1971 Бондаренко, О.А.

29. Український правопис. 1990

30. Сучасна українська літературна мова. 1995 Тоцька, Н.І.

31. Курс сучасної української літературної мови І. 1959 Жовтобрюх, М.А.; Кулик, Б.М.

32. Курс сучасної української літературної мови І. 1951 за ред. Л.А. Булаховський

33. Українське усне літературне мовлення. 1967 за ред. Білодід, І.К.

34. Сучасна українська літературна мова. 1973 за ред. Білодід, І.К.

35. Сучасна українська літературна мова. 1973 за ред. Білодід, І.К.

36. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. 2000 Волощак, М.

37. Неправильно-правильно. Довідник з українського слововживання. За матеріалами засобів масової інформації. 2003 Волощак, М.

38. Збірник вправ з української мови для педагогічних училищ. 1967 Кузьменко, І.П.; Яременко, І.І.

39. Збірник вправ з сучасної української мови 1961 Цупрун, Л.Д.

40. Збірник диктантів з української мови для 5-9 класів 1989 Сікорська, З.С.; Терновська, Т.П.

41. Як грамотно написати диктант. Навчальний посібник. 2002 Коваленко, О.В.

42. Збірник диктантів з української мови 2 (1) клас. 1997 Будна, Н.О.; Рябова, С. І.

43. Диктант з української мови. 2002 Клименченко, С.Д.; Могила, О.А.

44. Види диктантів і методика їх проведення. Посибник для вчителя 1989 Горбачук, В.Т.

45. Збірник диктантів з української мови. 1967 Білий, С.С.; Любивець, Л.П.

46. Збірник диктантів і переказів з української мови для вступників до вищих навчальних закладів 1993 Кочан, І.М.; Токарська, А.С.

47. Практикум з правопису української мови. 2000 Ющук, І.П.

48. Українська мова. Диктанти 5-11 кл. 2003 Шевелєва, Л.А.

49. Збірник вправ і завдань з української мови для 4-8 класів. 1969 Стельмахович, М.Г.

50. Дидактичний матеріал з української мови для 8 класу шкіл з російською мовою навчання. 1990 Павленко, Ю.І.; Ужченко, Т.Г.

51. Збірник вправ з стилістики. 1963 Кулик, Б.М.; Масюкевич, О.М.

52. Культура усного мовлення. Практикум. 2004 Сербенська, О.

53. Слово мовлене (українська літературна вимова). 1969 Жовтобрюх, М.А.

54. Зразки сучасної української мови та вправи для навчання. 1961 Ващенко, В.С.

55. Українська ділова мова. Практикум. 2003 Волкотруб, Г.Й.; Венцковський, А.М.

56. Ділова українська мова. 1996 за ред. Бабич, Н.

57. Індивідуальний довідник з української мови (свідоме усунення помилок різних типів, удосконалення власного тексту). 1992 Буяновер, Г.; Дубровський, В.

58. Збірник диктантів з української мови для 5-8 класів. 1967 Коваленко, Н.Д.; Рудик, Н.Т.

59. Складні питання граматики та орфографії. 1978 Чак, Є.Д.

60. Структура мови і статистика мовлення. 1974 за ред. Муравицька, М.П.; Олексієнко, Л.А.

61. Як ми говоримо. 1970 Антоненко-Давидович, Б.

62. Бесіда на уроках мови. Посібник для вчителя. 1990 Лукач, С.П.

63. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. 1992 В.В. Німчук

64. Назва як мовна одиниця (на матеріалі української мови). 1985 Галас, К.Й.

65. Багатозначність словотвірних співвідношень багатозначних дієслів та іменникових девербативів 2005 Колібаба, Л.

66. Сучасна українська літературна мова. Морфологія. 1983 Леонова, М.В.

67. Граматика апеляції в українській мові. 2002 Скаб, М.С.

68. Фонетика сучасної української літературної мови 1. 1963 Коструба, П.

69. Нарис словотвору прикметників української мови. Стоцький, Р. С.

70. Нарис словотвору прикметників української мови. Стоцький, Р. С.

71. Прийменник. 1960 Колодяжний, А.С.

72. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. 2003 Соколова, С.О.

73. Префіксальний словотвір дієслів у сучасній українській мові. 2003 Соколова, С.О.

74. Префікси в сучасній українській мові. 1953 Ільїн, В.С.

75. Словосполучення в сучасній українській літературній мові. 1968 Удовиченко, Г.М.

76. Структура українського дієслова. 1971 Русанівський, В.М.

77. Семантико-граматичне та словотвірне освоєння невідмінюваних імен. 2005 Фурса, В.

78. Говори української мови. 1958 Жилко, Ф.Т.

79. Конспект лекцій з курсу української діалектології (вступні розділи). 1966 Дзендзелівський, Й.О.

80. Нариси з діалектології української мови. 1955 Жилко, Ф.Т.

81. Лексикон словенороський Памви Беринди. Пам'ятки української мови КсВІІ ст. 1961

82. Лексикон словенороський Памви Беринди. Пам'ятки української мови КсВІІ ст. 1961

83. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. 1991 Бевзенко, С.П.

84. Історія українського мовознавства. Історія вивчення української мови. 1991 Бевзенко, С.П.

85. Історична граматика української мови 1. Вступ. Фонетика. 1956 Жовтобрюх, М.А.

86. Історія української мови. Фонетика. 1979 Жовтобрюх, М.А.; Русанівський, В.М.; Скляренко, В. Г.

87. Питання історичного розвитку української мови. 1962 збірник

88. Історія української мови. Морфологія. 1978 кол.

89. Нарис словотворчої системи української актової мови 14-15 ст. 1958 Гумецька, Л.Л.

90. Хрестоматія матеріалів з історії української літературної мови 1. 1959 Тимошенко, П.Д.

91. Фонетична система українських поліських говорів у 16-17 ст. 2006 Мойсієнко, В.М.

92. Вђдомђсть о рускомъ языцђ. 2003 Могильницький, І.

93. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). 1991 Жовтобрюх, М.А.

94. Збірник диктантів з української мови 5-11 класи. 1999 Марченко, О.Д.; Нартова, Л.В.

95. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі. 1964 Гамалій, А.Т.

96. Дидактичний матеріал з української мови. Лексика і фразеологія. 1995 Ужченко, Т.Г.

97. Дидактичний матеріал з української мови для 9 класу. 1991 Ужченко, Т.Г.

98. Синоніми в лексикографії. 1987 Нечитайло, О.І.

99. Питання історичної ономастики України. 1994 Карпенко, О.П.; Желєзняк, І.М.; Стрижак, О.С.

100. Нарис словотворчої системи української актової мови 14-15 ст. 1958 Гумецька, Л.Л.

101. Синтаксис і стилістична семантика. 1982 Єрмоленко, С.Я.

102. Про культуру української мови. Збірник статей. 1997 Одарченко, П.

103. Питання іменникового словотвору в східнослов'янських мовах у порівнянні з іншими слов'янськими мовами 1. 1958 Ковалик, І.І.

104. Розвиток структури слов'янського речення. 1966 Мельничук, О.С.

105. Система і структура східнослов'янських мов. 1997 збірник

106. Лексичні та граматичні засоби у функціональній стилістиці слов'янських мов. 1973 їжакевич, Г.П.; Пилинський, М.М.

107. Письмо і шрифт. 1978 Різник, М.Г.

108. Білоруська мова. Підручник. 1997 Півторак, Г.

109. Ukrajinština vážne i vesele. 1999 Anderš, J.

110. Česko-ukrajinské dialogy. Jazyková etiketa. Vzory dokumentů. 1998 Anderš, J.

111. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1972 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.

112. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1975 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.

113. Українська мова для студентів-іноземців (початковий курс) 1. 2000 Вінницька, В.М.; Голов'ящина, Л.С.; Плющ, Н.П.

114. Українська мова для студентів-іноземців (початковий курс) 2. 2000 Вінницька, В.М.; Голов'ящина, Л.С.; Плющ, Н.П.

115. Praktický kurs ukrajinštiny 2. 2001 Myronova, H.

116. Ukrainian for Foreigners. 2000 Kosmakova-Bratushenko, T.D.

117. Ukrajinština. Praktický jazykový průvodce. 1998 Juříčková, T.

118. Сучасні ділові папери. 2001 Глущик, С.В.; Дияк, О.В.; Шевчук, С.В.

119. Добридень! Посібник з української мови в малюнках і мовленнєвих моделях. 1998 Намакштанська, І.Є.

120. A Historical Phonology Of The Slavic Languages. 1979 Shevelov, Y.G.

121.Ukrainian. A Text-Book For Beginners. 1973 Zhluktenko, Yu. O.; Totska, N.I.

122. Eволюция русского, польского и украинского язков: социолингвистический аспект. 2005 Будняк, Д.

123. Іменні граматичні категорії. 1991 Безпояско, О.К.

124. Говірки чорнобильської зони. 1996 Гриценко. П. Ю.

125. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань. 2004 Шевцова, Л.С.

126. Складні питання граматики та орфографії. 1978 Чак, Є.Д.

127. Складні випадки українського слововживання. 1965 Чак, Є.Д.

128. Історія української літературної мови. 1971 Плющ, П.П.

129. Українська мова: з минулого в майбутнє. 1998 збірник

130. Волинські грамоти 16 ст. 1995 Заборожний, В.Б.; Матвієнко, А.М.

131. Північне наріччя української мови в 16-17 ст. Фонетика. 2006 Мойсієнко, В.М.

132. Праслов'янська акцентологія. 1998 Скляренко, В.Г.

133. Філологічні семінари. Мова і література: Кроки до національної ідентичності. Випуск 2. 1999 збірник

134. Вокалізм південно-західних говорів української мови. 1973 Залеський, А.М.

135. Українська радянська лексикографія. 1978 Білодід, І.К.

136. Українська радянська лексикографія. 1978 Білодід, І.К.

137. Методика навчання дітей української мови в дошкільному закладі. 1994 Богуш, А.М.; Котик, Т.М.

138. З історії слов'янського мовознавства. 1961 Кравчук, Р.В.

139. Українці: звідки ми і наша мова. 1993 Півторак, Г.

140. Українська історична лексикологія. 1972 Павлюк, М.В.

141. Настільні мовні ігри. 1969 Гамалій, А.Т.

142. Структура і розвиток українських говорів на сучасному етапі. 1983 збірник

143. Питання перекладу. 1957 збірник

144. Сприйняття українського мовлення в умовах шумових завад. 2000 Багмут, А.Й.; Борисюк, І.В.; Покидько, О.М.

145. Формування спільного фонду соціально-політичної лексики східнослов'янських мов. 1983 Бурячок, А.А.

146. Структура лексичної і граматичної семантики. 1988 Русанівський, В.М.

147. Збірник диктантів з української мови. 1979 Поєдинок, Г.П.

148. Числівники в слов'янських мовах. 2000 Лукінова, Т.Б.

149. Українська мова на лінгвістичній картині Канади. 1990 Жлуктенко, Ю. О.

150. Вђдомђсть о рускомъ языцђ. 2003 Могильницький, І.

151. Дієприкметник у сучасній українській літературній мові. 1982 Гнатюк, Г.М.

152. Числівник української мови. 1980 Арполенко, Г.П.; Городенська, К.Г.; Щербатюк, Г.Х.

153. Ruthenische Grammatik. 1913 Smal-Stockyj, S. von

154. Grammatik der ruthenischen (ukrainischen) Sprache. 1913 Smal-Stockyj, S. von

155. Dzieje języka ukraińskiego v zarysie. 1956 Lehr-Spławiński; Zwoliński, P.; Hrabec, S.

156. Проблеми зіставної семантики. 1997 збірник

157. Словозміна української мови. 2003 Тараненко, О.О.

158. Українській правопис і наукова термінологія: Проблеми, норми та сучасність. 1997 збірник

159. Складні випадки українського слововживання. 1969 Чак, Є. Д.

160. Загальна та експериментальна фонетика. 2001 збірник

161. Basic Translation. Основи перекладу. 2002 кол.

162. Мова тоталітарного суспільства. 1995 збірник

163. Системне навчання лексики новогрецької мови. 1992 Вовк, О.Б.

164. Наука про рідномовні обов'язки. 1936 Огієнко, І.

165. О. О. Потебня і проблеми сучасної філології. 1992 збірник

166. Берестейсько-пинські говірки: генеза і сучасний стан. 2001 Скопненко, О.І.

167. Граматика апеляції в українській мові. 2003 Скаб, М.

168. Питання розвитку мови української радянської художньої прози. 1955 Білодід, І.К.

169. Говірки чорнобильської зони. 1996 Гриценко, П.Ю.

170. Усне побутове літературне мовлення. 1970 кол.

171. Типологія дієслів із рефлексивним комплексом в індоєвропейських мовах. 2004 Басиров, Ш.Р.

172. Функції і значення чеських прагматичних кліше в комунікативному контексті. 2002 Баландіна, Н.Ф.

173. Синоніми в лексикографії. 1987 Нечитайло, О. І.

174. Як ми говоримо. 1991 Антоненко-Давидович, Б.

175. Матеріали до словника буковинських говірок. 1972 кол.

176. Українська мова і її говори. 1990 Матвіяс, І.Г.

177. З біографії слова. 1976 Чак, Є.

178. Чи правильно це написано? 1972 Русанівський, В.М.

179. Чи правильно це написано? 1972 Русанівський, В.М.

180. Барви української мови. 1997 Горбачук, В.

181. Динамічний аспект номінації. 2004 Мойсієнко, А.

182. Життя слова. 1978 Русанівський, В.М.; Єрмоленко, С. Я.

183. Щоб словам було тісно, а думкам просторо. 1970 Лагутіна, А.В.

184. Робота з стилістики в 4-6 класах. 1984 Пентилюк, М.І.

185. Філологічний збірник. 1958.

186. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Том 9. 2002

187. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 9., 1999, č. 4.

188. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8., 2003, č. 1.

189. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8., 1998, č. 3.

190. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник

191. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник

192. Мовні конфлікти і гармонізація суспільства. 2002 збірник

193. Збірник праць двадцять п'ятої наукової шевченківської конференції. 1983

194. Slavica 34. 2005 sborník

195. XI. Medzinárodný zjazd slavistov. 1993 sborník

196. Studie z textové lingvistiky. 1990 sborník

197. Slavica olomucensia VI. 1987 sborník

198. Слов'янський збірник. Випуск 9. 2002 збірник

199. Слов'янський збірник. Випуск 10. 2003 збірник

200. Вісник Львівського університету. Випуск 34. Частина 1. 2004

201. Вісник Львівського університету. Випуск 34. Частина 2. 2004

202. Мовознавчі студії. 2002 збірник

203. Українська мова: питання системи і функціонування. 1995 збірник

204. Jazyk a jazykověda. 2001 Čermák, F.

205. Historie a etymologie českých rčení. 1998 Stěpanova, L.

206. Čeština – řeč a jazyk. 2000 Čechová, M. a kol.

207. Česká theorie překladu. 1957 Levý, J.

208. Preklad včera a dnes. 1986 sborník

209. Nauka o slovní zásobě. 1980 Hauser, P.

210. Stylistika češtiny. 1990 Chloupek, J. a kol.

211. Vývoj českého jazyka a dialektologie. 1964 kol.

212. Čtení o českém jazyku. 1971 Jelínek, J.; Styblík, V.

213. Historická mluvnice česká 1. Hláskosloví. 1958 Komárek, M.

214. Základy české skladby. 1958 Kopečný, F.

215. Úvod do sémantiky. 1963 Schaff, A.

216. Spisovný jazyk v současné komunikaci. 1978 Jedlička, A.

217. Kniha o překládáni. Příspěvky k otázkám překladu z ruštiny. 1953 sborník

218. Historická mluvnice jazyka českého 1. Hláskosloví. 1963 Gebauer, J.

219. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1995 sborník

220. Čeština a polština z hlediska typologického. 1981 Lotko, E.

221. Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka. Štúdie a materiály.2002 Mušinka, M.

222. Nová bibliografie prác Ivana Paňkevyča. 2002 Dolnycká, M.

223. Úvod do štúdia jazykov. 1981 Ondruš, Š.; Sabol, J.

224. Slovenská štylistika. 1965 Mistrík, J.

225. Введение в историю чешского языка. 1953 Гуйер, О.

226. Učební texty z polského jazyka pro rusisty bakaláře. Dobrotová, I.

227. Книга о языке. 1977 Фолсом, Ф.

228. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Рівненський інститут слов'янознавства. Випуск 3. 2003

229. Слов'янський вісник. Збірник наукових праць. Рівненський інститут слов'янознавства. Випуск 4. 2003

230. Наукові записки. Київський національний університет ім. Т. Шевченка. Том 13. 2004 збірник

231. Bibliografie publikační činnosti pracovníků Katedry bohemistiky a slavistiky FF UP v Olomouci za léta 1976-1980. 1983

232. Bohemistika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 1946-1996

233. Праці Українського Історично-Філологічного Товариства в Празі. 1942 збірник

234. Українська термінологія і сучасність. 2007 збірник

235. Слов'янський вісник. Рівненський інститут слов'янознавства. 2004 збірник

236. Вопросы славянского языкознания. Выпуск 1. 1954

237. История славянских литературных языков. 1965 кол.

238. Записки Української господарської академії ВЧСР 3. Випуск 2. 1931

239. Записки Наукового товариства імені Шевченка. Том 246. 2003

240. Праці Українського високого педаґоґічного інституту ім. Михайла Драгоманова у Празі. Том 2. 1934 збірник

241. Библиография Чехословацкой русистики. 1982

242. Russian Linguistics. International Journal for the Study of the Russian Language. Volume 3, N. ¾. 1977

243. Studien zu deutsch-ukrainischen Beziehungen 4. 2000 sborník

244. Sborník Matice slovenskej. Časť prvá. Jazykoveda. Roč. 15, č. 1-2. 1937

245. Acta Hungarica 1998. 2000

246. Studia Bohemica 4. 1987

247. Прилози. Contributions 12.2. 1987

248. Зборник. Матице српске за филологиjу и лингвистику. 2001

249. Изучаем украинский язык. Самоучитель. 1991 Под ред. Русановского, В.М.

250. Самоучитель украинского языка. 1990 Исиченко, Ю.А.; Калашник, В.С.; Свашенко, А.А.

251. Изучаем украинский язык. Самоучитель. 1996 Под ред. Русановского, В.М.

252. Самоучитель украинского языка. 1993 Исиченко, Ю.А.; Калашник, В.С.; Свашенко, А.А.

253. Я вывчу украинский язык. 1991 Ющук, И. Ф.

254. Украинский язык для начинающих. Українська мова для початківців. 2000 Терлак, З.; Сербенська, О.

255. Русско-украинско-английский разговорник. 1991 Шкляр, А.Н.

256. Praktická konverzace česko-ukrajinská. 1997 Matejko, L.

257. Praktická konverzace česko-ukrajinská. 1997 Matejko, L.

258. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей 1. 1938 Панькевич, І.

259. Тези доповідей Міжвузівської республіканської славістичної конференції 1962. 1962 збірник

260. Из истории изучения русского синтаксиса. 1958 Виноградов, В.В.

261. Семантико-синтаксическая организация предложения. 1977 Богданов, В.В.

262. Из истории восточно-славянской лексики. 1965 Брицын, М.А.

263. Интернациональные элементы в лексике и терминологии. 1980 кол.

264. Историческая диалектология русского языка. 1972 Горшкова, К.В.

265. Из диахронической морфологии славянских и балтийских языков. 1978 Журавлев, В.К.; Мажюлис, В.П.

266. Славянское языкознание. 9 международный съезд славистов. 1983 збірник

267. 10 международен конгрес на славистите. 1991

268. Принципы и методы функционально-семантического описания языка. Итоги, направления, перспективы. 1997 збірник

269. Русский язык, литература и культура на рубеже веков 1. 1999 збірник

270. Rossica Ostraviensia 1995. Lingua rossica in sphaera mercaturae. 1995 sborník

271. Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující generace. 3. mezinárodní studentská konference. 2002

272. Příspěvek k bádání v oboru rusistika. Nastupující generace. 3. mezinárodní studentská konference. 2003

273. Rossica Olomucensia 38. 1. část. 2000 sborník

274. Rossica Olomucensia 38. 1. část. 2000 sborník

275. Rossica Olomucensia 38. 2. část. 2000 sborník

276. Ivan Paňkevyč a otázky spisovného jazyka. Štúdie a materiály. 2002 Mušinka, M.

277. Opera slavica. Slavistické rozhledy. Roč. 8. č. 4. 1998 sborník

278. Spisovná čeština a jazyková kultura 1993. 1995

279. Grammatica slavo-ruthena … Budae 1830. 1979

280. Götheborgs Universitet – Slaviska Institutionen. Взаємовідношення національного й інтернаціонального в українській семантичній термінології. Жовтобрюх, М.А. 1980

281. Славянский вестник. Выпуск первый. 2003 збірник

282. Славянский вестник. Выпуск второй. 2004 збірник

283. Славістичний збірник. 1963

284. Слов'янське мовознавство 4. Збірник статей. 1962

285. Українська діалектологія і ономастика 1. Збірник статей. 1964

286. Літературна ономастика української та російської мов: взаємодія, взаємозв'язки. Збірник наукових праць. 1992

287. Як ми говоримо. 1970 Антоненко-Давидович

288. Гуманістичний вісник. Число 1-2. 1999

289. Префіксальні дієслова у системі міжрівневих мотиваційних відношень. 2004 Соколова, С. О.

290. Листування українських славістів з Францем Міклошичем. 1993

291. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах. 1998 Фабіан, М.П.

292. Етикетна лексика в українській, англійській та угорській мовах. 1998 Фабіан, М.П.

293. Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 3. 2005 збірник

294. Атлас українських говорів східної Словаччини. 1991 Латта, В.

295. Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. 1993 Kubijowytsch, W.

296. Historischer Atlas der Ukraine. Ein deutsches Dokument aus dem Jahr 1941. Begleitband 1993 Kubijowytsch, W.

297. Лінгвістичний атлас українських говорів східної Словаччини 1. 1981 Ганудель, З.

298. Лінгвістичний атлас українських говорів східної Словаччини 1. 1981 Ганудель, З.

299. Методика застосування мовленнєвих ситуативних завдань. 2004 Шевцова, Л.С.

300. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. 1972 Швець, І.П.

301. Українська літературна мова другої половини 19 - початку 20 століття, шляхи її розвитку і специфіка її. 1958 Плющ, П.П.

302. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов'янських літературних мовах. 1968 Русанівський, В.М.

303. Спільні тенденції розвитку лексики слов'янських мов у післявоєнний період. 1968 Коломієць, В.Т.

304. Взаємодія української літературної мови з територіальними діалектами. 1983 Герман, К.Ф.

305. Контакти української мови з іншими слов'янськими і уніфікація її усної літературної форми. 1968 Білодід, І.К.

306. 10 Всеукраїнська славістична конференція "Духовне відродження слов'ян у контексті європейської та світової культури". Том 1. 1992 збірник

307. Теорія центрів і периферії фонологічної та акцентологічної систем. 1997 Вовк, П.С.

308. Українська термінологія і сучасність. 1996 збірник

309. Сопоставительное изучение вторичных функций грамматических категорий глагола в славянских языках. 1983 Широкова, А.Г.

310. Ukrajinština vážně i vesele. 1999 Anderš, J.

311. До атласу української літературної вимови. Випуск 2. 2007 Вовк, П.

312. До атласу української літературної вимови. Випуск 3. 2007 Вовк, П.

313. Ukrajinština pro Čechy a Slováky. 1972 Moravec, J.; Zatovkaňuk, M. a kol.

314. Історична граматика української мови. 1957 кол.

315. Історична граматика української мови. 1962 кол.

316. Перспективне мовознавство в Галичині (перша половина 19. ст.). 2001 Мацюк, Г.

317. Мова і суспільство. Постколоніальний вимір. 2004 Масенко, Л.

318. Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. Випуск 6. 2006 збірник

319. Украинский язык для начинающих. Українська мова для початківців. 1991 Терлак, З.; Сербенська, О.

320. Я вывчу украинский язык. 1992 Ющик, И.Ф.

321. Дидактичний матеріал з української мови для 6 класу. Словотвір. 1991 Литвин, І.В.; Литвин, Л.П.

322. Український правопис: так і ні. 1997 Тараненко, О.О.

323. Ділове мовлення. Модульний курс. 2003 Шевчук, С.В.

324. Сучасна українська літературна мова. 1994 Плющ, М.Я.

325. Українська мова. Усний та письмовий екзамени. 1992 Мацько, Л.І.; Сидоренко, О.М.

326. Українська історична та діалектна лексика. Випуск 3. 1996 збірник

327. Складні безсполучникові конструкції в сучасній українській мові. 1980 Дорошенко, С.І.

328. Сучасна українська мова. Збірник вправ. 1989 кол.

329. Українська мова. 2001 Ладоня, І.О.

330. Українська мова. Практикум. 2000 кол.

331. Українська мова. Збірник диктантів для учнів середніх шкіл усіх типів. 1996 Мацько, Л.І.; Сидоренко, О.М.

332. Збірник диктантів для середньої школи. 1961 Олійник, І.С.; Ганич, Д.І.; Москальова, Н.П.

333. 120 диктантів з української мови для учнів 10-11 класів та абітурієнтів (з граматичним коментарем). 2000 Ткаченко, Є.М.

334. Складаємо іспит з рідної мови. Диктант. Твір. Посібник для абітурієнтів. 1997 Шевчук, С.В.; Яхно, Л.В.

335. Українська мова. Збірник диктантів. Навчальний посібник для учнів 10-11 класів. 1999 Шевчук, С.В.

336. Перекази за новою шкільною програмою. Збірник текстів для переказів з української мови 9-11 класи. 1999 кол.

337. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1987

338. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу синтаксису сучасної української мови. 1986

339. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1985

340. Методичні вказівки та контрольні завдання з курсу синтаксису сучасної української мови. 1986

341. Лабораторні завдання з морфології сучасної української літературної мови. 1985

342. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988

343. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988

344. Методичні рекомендації до курсу старослов'янської мови. 1988

345. Лабораторні заняття з курсу лексики сучасної української літературної мови. 1988

346. Програми: українська філологія. 1972

347. Лабораторні роботи з курсу лексики сучасної української літературної мови. 1990

348. Методичні рекомендації та контрольні роботи з курсу практичної стилістики. 1991

349. Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літературної мови. 1989

350. Методичні вказівки до вивчення курсу "Сучасна українська літературна мова. Розділ Словотвір". 1990

351. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з української мови. 1986

352. Методичні вказівки з української літератури для підготовчого відділення. 1982

353. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу морфології сучасної української мови для студентів відділення російської мови та літератури. 1981

354. Методичні вказівки та контрольні завдання до курсу морфології сучасної української мови для студентів відділення російської мови та літератури. Випуск 2. 1982

355. Методичні вказівки до вивчення курсу історії української літературної мови. 1989

356. Програма, методичні поради та завдання з української мови для студентів заочних підготовчих курсів. 1975

357. Контрольні завдання із старослов'янської мови для студентів-заочників філологічних факультетів. 1980

358. Програмовані завдання з старослов'янської мови. Частина 1. 1981

359. Програма спецкурсу "Українська лексикографія". 1976

360. Завдання для контрольних робіт з історичної граматики української мови. 1962

361. Проблеми граматичної синонімії сучасної української мови. 1982

362. Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. Випуск 1. 1981

363. Лабораторні роботи з синтаксису сучасної української мови. Випуск 2. 1982

364. Історична граматика української мови. 1972

365. Практикум з орфографії та пунктуації сучасної української літературної мови. 1989

366. Програма курса история русского языка. 1979

367. Програма дисциплины "Теория и практика перевода" 1985

368. Програма спецкурса "История Языкознания" 1978

369. Програма курса "Введение в славянскую филологию". 1978

370. Програма курса "История сербской и хорватской литератур". 1979

371. Програма дисциплини "Болгарский язык". 1985

372. Учебные задания по грамматике болгарского языка. 1986

373. Учебные задания по грамматике болгарского языка. 1986

374. Програма курса "Современный болгарский язык". 1981

375. Програма курса "История болгарского языка". 1978

376. Програма дисциплини "История болгарского языка". 1985

377. Мовознавство 6. 1935

378. Мовознавство 6. 1979

379. Мовознавство 1. 1983

380. Мовознавство 5. 1984

381. Мовознавство 6. 1989

382. Мовознавство 2. 1992

383. Мовознавство 2. 1993

384. Мовознавство 5. 1993

385. Мовознавство 5. 1993

386. Мовознавство 6. 1993

387. Мовознавство 1. 1994

388. Мовознавство 1. 1994

389. Мовознавство 2/3. 1994

390. Мовознавство 2/3. 1994

391. Мовознавство 4/5. 1994

392. Мовознавство 6. 1994

393. Мовознавство 1. 1999

394. Мовознавство 1. 2000

395. Мовознавство 2/3. 2000

396. Мовознавство 4/5. 2002

397. Мовознавство 2. 2005

398. Питання мовної культури 1. 1967

399. Питання мовної культури 2. 1968

400. Питання мовної культури 3. 1969

401. Питання мовної культури 4. 1970

402. Рідне слово 5. 1971

403. Рідне слово 6. 1972

404. Рідне слово 7. 1973

405. Рідне слово 8. 1974

406. Рідне слово 9. 1974

407. Культура слова 10. 1976

408. Культура слова 11. 1976

409. Культура слова 12. 1977

410. Культура слова 13. 1977

411. Культура слова 14. 1978

412. Культура слова 15. 1978

413. Культура слова 16. 1979

414. Культура слова 17. 1979

415. Культура слова 18. 1980

416. Культура слова 19. 1980

417. Культура слова 20. 1981

418. Культура слова 21. 1981

419. Культура слова 22. 1982

420. Культура слова 23. 1982

421. Культура слова 24. 1983

422. Культура слова 24. 1983

423. Культура слова 25. 1983

424. Культура слова 25. 1983

425. Культура слова 26. 1984

426. Культура слова 28. 1985

427. Культура слова 29. 1985

428. Культура слова 30. 1986

429. Культура слова 31. 1986

430. Культура слова 32. 1987

431. Культура слова 33. 1987

432. Культура слова 35. 1988

433. Культура слова 36. 1989

434. Культура слова 37. 1989

435. Культура слова 38. 1990

436. Культура слова 39. 1990

437. Культура слова 41. 1991

438. Культура слова 42. 1992

439. Культура слова 43. 1992

440. Культура слова 44. 1993

441. Культура слова 45. 1994

442. Культура слова 46-47. 1996

443. Культура слова 48-49. 1996

444. Культура слова 50. 1997

445. Srbocharvátština pro jazykové školy 1. 1973 Ljacká, V.; Malá, L.

446. Srbocharvátština pro jazykové školy 1. 1973 Ljacká, V.; Malá, L.

447. Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаємодействие. 1969 Ярцева, В.Н.; Шведова, Н.Ю.

448. Русская диалектология. 1965 Аванесова, Р.И.; Орловой, В.Г.

449. Лексическая типология славянских языков. 1983 Супрун, А.Е.

450. Принципы структурной типологии. 1962 Успенский, Б.А.

451. Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. 1992 Яворская, Г.М.

452. Языковая семантика в ее динамических аспектах. 1989 Тараненко, А.А.

453. Семантика и мотивированность терминов. 1977 Канделаки, Т.Л.

454. Контекстная семантика. 1980 Колшанский, Г.В.

455. Введение в языкознание. 1955 Реформатский, А.А.

456. Синхронная социолингвистика. 1976 Никольский, Л.Б.

457. Сравнительно-типологические исследования славянских языков и литератур. 1983 збірник

458. Славянские языки. 1962 Кондрашов, Н.А.

459. Аналитические конструкции в языках различных типов. 1965 Жирмунский, В.М.; Суник; О.П.

460. Общее языкознание. 1987 Попова, З.Д.

461. Общее языкознание. 1983 под ред. Супруна, А.Е.

462. Очерк сравнительнои грамматики славянских языков. 1961 Бернитейн, С.Б.

463. Историческая типология славянских языков. 1986 под ред. Мельничука, А.С.

464. Локатив в славянских языках. 1961 Топоров, В.Н.

465. Славянские языки. 1956 Кондрашов, Н.А.

466. Сравнительный метод в историческом языкознании. 1954 Мейе, А.

467. Структурная типология языков. 1965 Успенский, Б.А.

468. Чешко-български речник. 1961 Романска, Ц.

469. Грамматика болгарского языка. 1981 Маслов, Ю. С.

470. Сучасная беларуская мова. 1987 Бурак, Л.І.

471. Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков. 1994 збірник

472. Словоизменение существительных в восточнославянских языках. 1975 Затовканюк, М.

473. Русские народные говоры в советский период. 1967 Баранникова, Л.И.

474. Очерки по сравнительной семасиологии германских, балтийских и славянских языков. 2005 кол.

475. Психолингвистика за рубежом. 1972 Леонтьев, А.А. Сахарный, Л.В.

476. Краткий очерк истории письма. 1955 Кочергина, В.А.

477. Логическая фраза и предложение. 1961 Чесноков, П.В.

478. История лингвистических учений. 1979 Кондрашов, Н.А.

479. Гипотезы о происхождении языка. 1984 Якушин, Б.В.

480. Категории языка. 1982 Мартынов, В.В.

481. Пражский лингвистический кружок. 1967 збірник

482. Vývoj ruského jazyka. 1981 Mrhačová, E.

483. Vývoj ruského jazyka. 1981 Mrhačová, E.

484. Vývoj ruského jazyka. 1998 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.

485. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.

486. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.

487. Vývoj ruského jazyka. 1989 Skorochodov, M.S.; Zimková, L.

488. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.

489. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.

490. Historický vývoj ruštiny. 1984 Mrázek, R.; Popova, G.V.

491. Ruská mluvnice pro střední školy. 1986 Čára, V.; Balcar, M.; Ladmanová, J.

492. Ruská mluvnice pro střední školy. 1986 Čára, V.; Balcar, M.; Ladmanová, J.

493. Русский речевой этикет. 1978 Акишина, А.А.; Формановская, Н.И.

494. Этимология 1971. 1973 збірник

495. Этимология 1979. 1981 збірник

496. Грамматика современного русского литературного языка. 1970 Шведова, Н.Ю.

497. Русская грамматика 1. 1980 кол.

498. Русская грамматика 2. 1980 кол.

499. Григорій Петрович Півторак: Бібліографія до 70-річчя. 2005 Селігей, П.О.

500. Русский в Чехословакии. 1961 Vymětal, V.

501. Лінгвоконцептуальна репрезентація фрагментів когніції в термінопросторі української мистецтвознавчої картини світу. 2007 Іваненко, В.Л.

502. Питання слов'янської філології. Випуск 1. 1960 (збірник)

503. Слово а труд. 1976 (збірник)

504. Гуцульські говірки. Короткий словник. 1997 кол.

505. Гуцульські говірки. Лінгвістичні та етнолінгвістичні дослідження. 2000 кол.

506. Язиковые контакты. 1979 Вайнрайх, У.

507. Нарис історії українського радянського мовознавства (1918-1941). 1991 Жовтобрюх, М.А.

508. Словотвірна структура чеських іменників-агентивів у характерологічному висвітленні. 2007 Антоненко, О.

509. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. 1961 Бурячок, А.А.

510. Wuknjemy serbski. 1960 Žur, Jan

511. 75. Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України 1930-2005. Матеріали до історії. 2005 Скляренко, В.Г.; Лукінова, Т.Б.; Селігей, П.О.

512. Карта говорів української мови. 1958 Жилко, Ф.Т.

513. Карта говорів української мови.

514. Praktický kurs ukrajinštiny 1. 1999 Myronova, H.

515. Українська мова. Практичний курс граматики для студентів-іноземців. 1997 Вінницька, В.М.; Плющ, А.П.

516. Олександр Савич Мельничук: Бібліографія до 80-річчя. 2001 Зимовець, Г.В.

517. Українські говори Підкарпатської Русі і сумежних областей 1. 1938 Панькевич, І.

518. фольклор і літературна мова. 1987 Єрмоленко, С.Я.

519. Говірка села Машеве чорнобильського району. Частина 4. 2005 (збірник)

520. Полісся: мова, культура, історія. 1996 (збірник)

521. Літературна мова Українців Закарпаття і Східної Словаччини. 1969 Штець, М.

522. Як народжується слово. 1991 Клименко, Н.Ф.

523. Орест Борисович Ткаченко: Біобібліографія до 80-річчя. 2005 Зимовець, Г.В.

524. Віталій Макарович Русанівський: Біобібліографія до 70-річчя. 2001 Озерова, А.Г.

525. Віталій Макарович Русанівський: Біобібліографія до 75-річчя. 2006 Озерова, А.Г.

526. На честь 100-річчя від дня народження Артема Амвросійовича Москаленка. 2004 Бондар, О.І.; Хрустик, А.М., Хаценко, Л.І.

527. Д.І.Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність.1971 Шубравська, М.М.

528. Листування українських славістів з Францем Міклошичем. 1993 кол.

529. Олена Рудловчак. Бібліографія праць та літопис життя. 2001 Закривидорога, О.; Ільченко, Л.; Падяк, В.

530. Функціонально-семантичний аспект градації в українській мові. 2007 Марчук, Л.М.

531. Мова – краса і сила. Суспільно-креативна роль української мови в ХІ – середині ХІХ ст. 2007 Фаріон, І.

532. Орфоепія сучасної української мови. 2007 Кульбабська, О.В.; Пацаранюк, Ю.М.

533. Нариси з основоцентричної дериватології. 2007 Ґрещук, В.; Бачкур, Р.; Джочка, І.; Пославська, Н.

534. Діалектологічні студії 5. Фонетика, морфологія, словотвір. 2005 збірник

535. Діалектологічні студії 6. Лінгвістичний атлас – від створення до інтерпретації. 2006 збірник

536. Атлас українських говірок північної Буковини. Фонетика, фонологія. 1995 Герман, К.Ф.

537. Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери. 2008 Скаб, М.

538. Етюди з топонімії Сумщини. 2001 Беценко, Т.

539. Українське ділове мовлення. 2007 Іванова, І.Б.

540. Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 1. část. 2008 збірник

541. Ucrainica III. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 2. část. 2008 збірник

542. Перспективи розвитку словакістики в Україні. 2003 збірник

543. Мова, культура, стиль. 2002 Кононенко, В.

544. Диалог культур. Теория и практика преподавания языков. 2008 збірник

545. Основи ґендерного аналізу в дисциплінах соціогуманітарного циклу. Методичні рекомендації. 2004 Малес, Л.В.

О.Г.


546. Ukrajinistika – minulost, přítomnost, budoucnost 1. Ukrainica Brunensia. Masarykova univerzita Brno 2004 sborník

547. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності українського художнього дискурсу: діахронічний аспект. 2008 Переломова, О.С.

548. Мовний світ сучасного галицького села (Ковалівка Коломийського району). 2008 Лесюк, М.

549. Від Наукового Товариства ім. Шевченка до Українського Вільного Університету. 1992 збірник

550. Ювілейний збірник на честь 70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. 2000 збірник

551. Слово і час. №1 (529) січень 2005. кол.

552. Слово і час. №9 (549) вересень 2006. кол.

553. Слово і час. №12 (564) грудень 2007. кол.

554. Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія Філологія. Том 4 №2 2001. кол.

555. Вісник Київського Лінгвістичного Університету. Серія Філологія. Том 5 №1 2002. кол.

556. Науковий збірник 24 Музею Української Культури у Свиднику. 2007 збірник

 Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconsydorove_0_0.docx [біографія кравчука]

Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconUS1.docx [біографія міністра аграрної політики]

Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconЖиття та діяльність Петра Могили
Постать митрополита Петра Могили є однією з найвизначніших в історії України. Життя та діяльність Петра Могили мали великий вплив...
Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconlypynsky_2.docx [біографія бачинського юліана]
Матеріали міжнародної наукової конференції “В’ячеслав Липинський: історико-політологічна спадщина І сучасна Україна”, яка відбулася...
Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconПетра Степановича Березівського Дубляни 2016 ббк 65. 050. 9(2)2 я54
Сучасний менеджмент: витоки, реалії та перспективи розвитку: збірник тез Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції...
Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconBakalarska_prace__Lenka_Heinigova.docx [биография мадонны]

Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconШтрихи до біографій івана боберського та петра І тараса франків
Анотація. Епістолярні джерела з фонду родини Грушевських Центрального державного історичного архіву України у м. Києві доповнюють...
Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconДокумент Microsoft Word (25).docx [хё ри биография]

Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] icon«Хай слава його не вмре, не поляже…» До 400-річчя козацького походу Петра Конашевича Сагайдачного на Москву
Османської імперії І московського царства. Козацька доба української історії – приклад звитяги І слави. Шестирічне гетьманство Петра...
Ukrajinsk-knihovna.docx [біографія петра мідянки] iconRegistration Form_conference PBU_2017.docx [кторов биография]База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка