«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина»Скачати 343,83 Kb.
Дата конвертації11.06.2017
Розмір343,83 Kb.

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК

ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР «ЧАСИ КОЗАЦЬКІ»
ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА АСОЦІАЦІЯ

«УКРАЇНА-ТУРЕЧЧИНА»*

* Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» додано у випуску 18.


    
НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Ред. кол.: Телегін Д. Я. (відп. редактор), Титова О. М. (заст. відп. редактора) та ін.

Вип. 15. – К., 2006. – 336 с.
О. Титова (Київ) Традиційне зібрання козакознавців у Києві.

– 3.
І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
В. Приймак (Суми) Історична географія Путивльського повіту Литовської доби. – 6.
М. Жуковський (Нікополь) Про місце вручення гетьманських клейнодів Б. Хмельницькому 19 квітня 1648 р. – 16.
І. Тоцька (Київ) Про підземні ходи на подвір”ї Софії Київської. –

21.
І. Голубєва (Харків) Відновлення досліджень Валківської фортеці. – 27.


В. Колода (Харків) Господарчі будівлі Верхнього Салтова (друга половина ХVII – початок ХVIII ст.). – 31.
Д. Філімонов (Дніпропетровськ) До питання про місцезнаходження Усть-Самарського Ретраншементу. – 38.
И. Филиппенко (Луганск) Новые исследования комплекса казацких памятников в районе села Пархоменко Луганской области. – 44.
З. Маріна, В. Ромашко (Дніпропетровськ) Матеріали XVIII ст. із розкопок в с. Миколаївка на Дніпропетровщині. – 47.
Л. Виногродська, Д. Недопако (Київ) Металеві вироби з розкопок городища-замчища в смт Брацлав Вінницької області. – 52.
В. Векленко (Дніпропетровськ) Нові знахідки православних старожитностей з території посаду Новобогородицької фортеці. – 58.
В. Шалобудов (Дніпропетровськ) Нумізматичні колекції з містечка Самарь–Богородицької фортеці. – 62.
Д. Куштан (Черкаси) Сюжетні кахлі козацької доби з Черкас. – 68.

Р. Павленко, Д. Куштан (Черкаси) Колекція пізньосередньовічних кахлів з с. Водяники на Черкащині. – 71.
Я. Діденко (Чигирин) Фрагмент металевого захисного обладунку (панцира) воїна середньовіччя (із фондів Національного історико-культурного заповідника “Чигирин”). – 75.
О. Коваленко (Полтава) Глиняні люльки XVII – XVIIІ століття (термінологічна розвідка). – 78.
М. Вихристюк, О. Прилуцька (Умань) Пам'ятки козацької доби у фондах Уманського краєзнавчого музею. – 82.
І. Піскурьова (Миколаїв) Історія козацтва мовою музейних артефактів. – 85.
О. Брель (Чигирин) Церква Петра і Павла: історія та археологія. – 87.
В. Троян (Луганск) Новые исследования пещерных монастырей Луганской области. – 92.
А. Перепелиця (Чигирин) З історії Спасо-Преображенської церкви міста Чигирин (кінець ХVІ – ХVІІІ ст.). – 95.

О. Старік (Дніпропетровськ) До питання поховальної обрядності запорозького козацтва. – 98.
І. Михальчишин (Київ) Козацьке кладовище ХVІІ ст. у м. Кременці. – 102.Л. Красильникова, К. Красильников (Луганск) Новое в технологии изготовления христианских крестов. – 104.
О. Манаєв (Сімферополь) Сучасні проблеми охорони пам’яток мусульманської архітектури в Криму. – 109.
О. Демиденко (Київ) Сучасні проблеми збереження пам’яток українського козацтва. – 112.
ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


Я. Гуцал (Умань) Запорізька Січ в контексті міжнародних відносин у XVII ст. – 117.
І. Головко (Пирятин) Воєнні дії 1708-1709 років на території пирятинських козацьких сотень (нумізматичні свідчення з добірки Пирятинського історико-краєзнавчого товариства).

– 119.


К. Івангородський (Черкаси) Трансформація українського козацтва в етносоціальній структурі української спільноти (XVI – перша половина XVII ст.). – 125.Л. Якименко (Умань) Козацька доба у творчості Тараса Шевченка. – 132.
Ю. Пазиніч (Дніпропетровськ) Аналіз наказів депутатів Законодавчої комісії по складанню нового “Уложення” від українського козацтва та міщанства. – 135.
В. Яремченко (Полтава) Склад сотень Миргородського полку. – 140.
М. Васильєв (Київ) З історії Стародубського козацького полку. – 147.
В. Володько (Київ) Вихідці з сотенної козацької старшини в повітових судово-адміністративних установах Київського намісництва 80-х рр. XVIII ст. – 149.
І. Кривошея, Л. Шачковська (Умань) Магнати Потоцькі і греко-католицька церква на Уманщині у XVIII ст.: еволюція стосунків. – 154.
В. Франчук (Київ) Діяльність вихованців Києво-Могилянської академії в Росії. – 157.
С. Любоємський (Умань) Задунайська січ та російська імперія: генеза взаємовідносин. – 161.
А. Єрмоленко (Умань) Розвиток торгівлі на Київщині в кінці ХVІІІ ст. – 163.
Н. Сенченко (Київ) Немирівський Свято-Троїцький жіночий монастир. – 166.
М. Шлапак (Сімферополь) Бастионная крепость Белгорода-Днестровского. – 170.
В. Онищенко (Київ) П’ятницький козачий некрополь 1648 року. – 175.
А. Бовгиря (Київ) Рукописні історичні збірники Лівобережної України-Гетьманщини XVIII ст. – 177.
О. Гринь (Чернігів) Опис Новгород-Сіверського намісництва 1779 – 1781 рр. як джерело з історії козацтва. – 179.
Ю. Мазурик (Луцьк) Городище доби пізнього середньовіччя

в с. Нова Вижва на Волині. – 183.


Б. Колосок (Київ) Коли будували костьол святих апостолів Петра і Павла в Олиці. – 186.
А. Примак (Київ) Новомиргород – містечко козацьке. – 190.
Р. Захарченко (Київ) Повідомлення про Гумань 1616 року: довге повернення до дослідника. – 194.
С. Васильєв (Умань) Парки “Софіївка” та “Олександрія” в контексті розвитку європейського паркобудування кінця XVIII ст. – 202.

Т. Якубова (Київ) Польськомовний фонд НБУВ як унікальний історіографічний ресурс з історії формування козацького стану на прикордонних територіях Північного Причерномор’я (XVI-XVII ст.). – 206.В. Сокирська (Умань) Події Національно-визвольної революції XVII століття на Уманщині у краєзнавчих розвідках Г. Ю. Храбана. – 209.
І. Волошин (Черкаси) Умань козацька в творчості історика Миколи Ткаченка. – 213.
О. Петровський (Київ) Козаччина в зарубіжній історіографії. – 216.
Л. Рева (Київ) Ілько Борщак – популяризатор творів української проблематики у франкомовному науковому середовищі. – 221.
О. Кузьмук (Київ) Межигірський намісник Феодорит Рудкевич (1722 – 1784 рр.). – 227.
В. Корнієнко (Київ) Потенційні можливості пам’яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складової

екскурсійного маршруту „Гетьманська столиця”. – 230.


ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ДОБИ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Ю. Осінчук (Київ) Конфесійна лексика у козацьких творах . – 235.С. Вербич (Київ) Антропонімікон Острожчини XVI-XVII століть з погляду походження. – 239.

О. Скопненко (Київ) Берестейсько-пинські говірки та писемні пам’ятки ХІV – ХVІІ ст. – 243.С. Гриценко (Київ) Польські запозичення в українських писемних пам’ятках XVI – XVII ст. – 246.
Л. Костич (Київ) Мовне вираження семантики особи

у творах Іоаникія Галятовського. – 252.


О. Михальчук (Київ) Назви урочищ у XVII столітті (на матеріалі „Літопису Самовидця ''). – 256.
І. Даценко (Київ) Адвербіальна транспозиція прийменниково-відмінкових форм у староукраїнських текстах XVI – XVIIІ cт.

– 259.
Л. Андрієнко (Київ) Лексичне багатство української поезії Бароко як культурологічний феномен. – 263.


І. Чепіга (Київ) Мовний світогляд українських книжників XVI – XVII ст. – 267.
ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Э. Чаушева (Бахчисарай) Огнестрельное оружие на территории Крымского полу острова. – 272.
В. Ластовський (Київ) Кримський хан Саадат-Герай. – 274.
С. Біляєва, О. Фіалко, І. Карашевич (Київ) Віконниці в системі архітектурних реконструкцій (Османська лазня Аккерманської фортеці). – 277.
Е. Кангієва (Сімферополь) Пам’ятки історії і культури Кримського ханства на сторінках періодичних видань кримськотатарської діаспори. – 285.
У. Мусаєва (Сімферополь) З історії сходознавчих досліджень у Кримській АРСР: Поліна Яківна Чепуріна (1920 – 1930 рр.). 288.
А. Непомнящий (Сімферополь) Початок вивчення писемних джерел з історії Кримського ханату. – 297.
А. Баукова (Львів) Кримськотатарська колекція Керченського

історико-культурного заповідника. – 304.


Н. Кармазіна (Сімферополь) Охорона пам’яток мусульманської культури в Криму в 50-80-х рр. ХХ ст. – 305.
А. Ясыба (Донецк) Тюркское население Донбасса: прошлое и современность. – 308.
V. ДИСКУСІЇ ТА ГІПОТЕЗИ
А. Петровський (Южноукраїнськ) Відповідь на лист Юрія Яцини, опублікований у XIV випуску збірки "Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні" за 2005 рік. – 313.
Н. Лавріненко (с. Івківці) Де шукати прах Богдана Хмельницького? – 316.
А. Петровський (Южноукраїнськ) Гардарія. – 320.
    
НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Ред. кол.: Телегін Д. Я. (відп. редактор), Титова О. М. (заст. відп. редактора) та ін.

Вип. 16. – К., 2007. – 476 с.
О. Титова (Київ) Передмова. – 3.

І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИО. Супруненко (Полтава) Дослідження культурних нашарувань козацької доби у Кременчуці. – 5.
Є. Осадчий (Суми) Городища козацької доби Слобожанщини. – 12.
Ю. Мазурик (Луцьк) Городище пізнього середньовіччя в смт Рожище на Волині. – 16.
Ю. Пуголовок (Полтава) Нові дані про кладовища доби пізнього українського середньовіччя на території Полтавської області. – 20.
А. Мандзій (США), В. Чорновус (Львів) Дослідження та збереження поля Зборівської битви 1649 року. – 23.
О. Погорілець (Хмельницький) До проблеми пошуку місця битви під Пилявцями (11 – 13 вересня 1648 р.) . – 27.
В. Тітов (Кривий Ріг) Пошуки Шарівського трактиру при балці Княжі Байраки на Дніпропетровщині. – 32.
Д. Тетеря (Переяслав-Хмельницький) Історико-археологічні дослідження на території Вознесенського монастиря у Переяславі. – 34.
Д. Філімонов (Дніпропетровськ) Археологічні розвідки на території Ігренського півострова. – 41.

С. Пустовалов (Київ) Дослідження Хортицької експедиції в 2006 р. – 46.Д. Куштан (Черкаси) Результати археологічних досліджень на місці резиденції Б.Хмельницького у Чигирині. – 52.
В. Капуста (Чигирин) З історії Чигиринської фортеці: бастіон Дорошенка. – 59.
О. Старік (Дніпропетровськ) Сотенне містечко Китайгород (розкопки 2006 р.) . – 63.

О. Кузьмук, Ю. Толкачов (Київ) Меджибізька фортеця у працях істориків та краєзнавців. – 66.І. Голубєва (Харків) Два типи жител козацької доби на Слобожанщині. – 71.
А. Щербань (Опішне) Параметри підземель Опішного. – 75.

Н. Кукса (Суботів) Архітектурно-конструкційні особливості церкви Святого Пророка Іллі в Суботові за результатами археологічних досліджень 2005-2006 рр. – 81.О. Погорілець, С. Стопенчук (Хмельницький) Роль замків Верхнього Побужжя у європейському торговому сполученні періоду пізнього середньовіччя. – 87.
Л. Чміль, А. Чекановський (Київ) Дослідження пізньосередньовічного замчища в с. Лісники біля Києва. – 91.
О. Тітков (Полтава) Невідомий меч XV ст. з Полтавського краєзнавчого музею. – 98.
І. Ковальова, В. Шалобудов (Дніпропетровськ) Колекція важків з розкопок містечка Самарь та Богородицької фортеці. – 100.
Я. Діденко (Чигирин) Середньовічні скарби у збірці музею Б. Хмельницького Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» . – 104.
В. Векленко (Дніпропетровськ) Натільні хрести 2006 р. з Богородицької фортеці. – 111.
Н. Чергік (Запоріжжя) Колекція кам’яних хрестів та надмогильних знаків ХVІІІ-ХІХ ст. з фондової збірки Національного заповідника “Хортиця”. – 116.
О. Коваленко (Полтава) Типологія глиняних люльок XVII-XVIIІ століть (за матеріалами Полтавщини). – 126.

О. Бреяк (Київ) Цегельне виробництво на Київщині в ХУІІ – ХІХ ст. – 134.О. Пашковський, Д. Куштан (Черкаси) Скляний посуд початку ХІХ ст. з Чигирина. – 141.
Ю. Осадча (Дніпропетровськ) Кахлі ХVІІ - ХVІІІ ст. зі старого фонду Дніпропетровського історичного музею ім. Д. І. Яворницького. – 143.
Д. Староверов (Киев) Стеклянные гранаты XVIII в. из раскопок

на территории Киевского Арсенала. – 147.


В. Онищенко (Київ) Гончар козацького краю. – 151.
О. Щербань (Опішне) Посуд в «Енеїді» Івана Котляревського. – 155.
Р. Луговий (Полтава) Матеріали XVIII століття з території Полтавської фортеці. – 159.
С. Балакін (Київ) Деякі матеріали до археологічної карти Києво-Печерської лаври. – 161.
О. Харитонова (Дніпропетровськ) Гутне скло XVII–XVIII ст. з посаду Богородицької фортеці. – 168.

ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯА. Петровський (Южноукраїнськ) Кінбурн, що загубився. – 173.
Т. Якубова  (Київ) Місто-фортеця Очаків як стратегічний та торговельний центр турецько-татарського прикордоння XVI ст. – 178.
Г. Щур (Згурівка Київської області) Населені пункти Згурівського району Київської області у ХVIII столітті за Описом Київського намісництва 1781 року та Книгою Київського намісництва 1787 року. – 182.
О. Савчук (Краматорськ) Барвінківська паланка: аспекти проблеми. – 186.

Н. Ольхіна (Донецьк) Запорозька Січ у працях істориків першої половини ХІХ ст. – 192.А. Іванців (Дніпропетровськ) Джерела з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд. – 197.
В. Пірко (Донецьк) Матеріали Бахмутської комісії як джерело до історії Кальміуської паланки. – 208.
Я. Волерт (Чернігів) Матеріали Генерального слідства маєтностей Чернігівського полку в редакції полкової старшини 1729 р. – 212.
В. Шерстюк (Полтава) Лубенські сотні: територіальний історико-археологічний аналіз. – 216.
О. Харлан (Дніпропетровськ) До питання локалізації місцезнаходження та архітектурно-містобудівних особливостей дерев’яної Архангело-Михайлівської церкви Старого Кодака. – 222.
Н. Сенченко (Київ), П. Петльований (Немирів Вінницької області) Козацькі сторінки Немирова. – 234.
І. Головко (Пирятин Полтавської області) Водяні млини на Пирятинщині в період пізнього середньовіччя. – 238.
Б. Колосок (Київ) Давні греблі та мости Луцька (про третю версію їх розташування). – 249.
К. Івангородський (Черкаси) Цивілізаційний феномен українського козацтва в етносоціальних трансформаціях Великого Кордону (XV – XVII ст.) . – 253.
Я. Гуцал, І. Кривошея (Умань) Запорозька Січ в системі міжнародних відносин в добу гетьмана Мазепи. – 259.
І. Кривошея, С. Любоємський (Умань) „Козацьке питання" в політиці російського царизму у XIX столітті. – 260.
Ю. Пазиніч (Дніпропетровськ) Специфіка політичної системи України другої половини XVII – XVIII ст. – 264.
С. Дідик (Запоріжжя) Зносини адміністрації Нової Сербії і Новослобідського козацького полку з іноземними урядовцями. – 269.
З. Священко (Умань) Соціальна природа козацтва Уманщини (XV – середина XVIІ ст.) . – 276.
В. Богуненко (Часів Яр), С. Татаринов (Артемівськ) Бахмутський козацький полк. – 281.
Д. Драголюбов (Сіверськ), С.Татаринов (Артемівськ) Донські отамани Єфремови і Бахмут. – 283.
І. Ярмошик (Житомир) «Коліївщина» у висвітленні польського мемуариста кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського. – 286.
Ю. Гаврилюк (Польща) Перший підляський воєвода та його нащадки (штрихи до історії руського роду Сопігів). – 291.
С. Смолянніков (Київ) Юрій Федорович Лісянський – яскравий представник морського українського козацтва. – 295.
А. Петровський (Южноукраїнськ) Сава Чалий – онук славного кошового отамана Запорозької Січі Якова Чалого. – 304.
А. Палій (Умань) Юрій Тютюнник — борець за незалежність України. – 307.
І. Чернікова (Харків) Використання пам’яток історії та культури на Харківщині у 20–30-х рр. ХХ ст. – 319.
О. Язвинська (Київ) Методика використання писемних джерел козацької доби у вищих навчальних закладах. – 328.
ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА


В. Франчук (Київ) Середньовічна українська книжка в слов’янському світі. – 334.
І. Чепіга (Київ) Найдавніша українська збірка прислів’їв та приказок. – 337.
О. Лазаренко (Київ) Лексичні запозичення в польськомовних творах

українських письменників XVII ст. – 340.


І. Шевчук (Умань) Вираження заклику, пропозиції та рекомендації в українській мові XVI – XVIII ст. – 345.
Л. Костич (Київ) Мовні засоби вираження оцінки в староукраїнській поезії. – 349.
С. Вербич (Київ) Антропонімікон Великого князівства Литовського

з погляду походження. – 352.В. Денисюк (Умань) Військова фразеологія в “Лhтописh краткомъ...” . – 357.
Т. Жила (Умань) Адміністративно-територіальна лексика козацької доби в історичних романах. – 360.
О. Михальчук (Київ) Особливості номінації замків у ХVІ - ХVІІ столітті (на матеріалі „Літопису Самовидця”). – 364.
С. Грищенко (Київ) Побутова лексика польського походження

доби козаччини. – 367.


Л. Андрієнко (Київ) Епістолярний світ Димитрія Ростовського. – 374.
Г. Воронич (Київ) Дистрибуція словозмінних парадигм

іменника в середньонаддніпрянському говорі XVII ст. – 378.


Ю. Осінчук (Київ) Назви християнських приватних богослужінь у пам’ятках староукраїнської мови. – 383.
Л. Гнатюк (Київ) Чи така вже віденська віденська кава? (історія слів в історії народів). – 386.
Л. Москаленко (Київ) Прийменникові конструкції в актових книгах Полтавського полкового суду 2 пол. ХVII – поч. XVIII ст. – 390.
Т. Полякова (Київ) Відображення життя українського козацтва

в художніх творах В. Г. Короленка. – 396.


Т. Зарубенко (Київ) Козацькі мотиви в листах кореспондентів

О. О. Потебні. – 400.


О. Царенко (Київ) Листування українських ченців. – 404.
Л. Рева (Київ) Духовність та ментальність – особливі риси українців: "Ми є тими, що ми пам'ятаємо" (К. Ушинський) . – 408.
ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Н. Бокій, І. Козир, Т. Позивай (Кіровоград) Археологічні дослідження Золотоординської пам'ятки в басейні Синюхи. – 414.
Е. Градун, І. Черняков (Київ) Володіння татарських ханів на заході степів Причорномор`я перед Синєводською битвою 1362 р. – 424.
С. Біляєва, Ю. Болтрик, О. Фіалко (Київ) Ювелірні вироби з розкопок Портового двору Аккерманської фортеці. – 432.
А. Баукова (Львів) До питання про поширення турецької кераміки

XIV – XVIII ст. в Криму. – 437.


Л. Виногродская (Киев) Орнаментальные мотивы на украинских рельефных изразцах ХVI – XVII веков. – 439.
М. Шлапак (Республика Молдова, Кишинев) Цитадель Килийской крепости. – 448.
М. Чореф (Бахчисарай) Борьба за Украину в 1654-1666 годах

или к биографии Мухаммед Гирая IV. – 453.


О. Хлівнюк (Сімферополь) Налагодження справи охорони кримськотатарських пам’яток у Криму в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. – 458.
    
НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Ред. кол.: Телегін Д. Я. (відп. редактор), Титова О. М. (заст. відп. редактора) та ін.

Вип. 17. – К., 2008. – 420 с.
І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
С. Пустовалов (Київ) на о. Байда знайдена оселя аристократа. – 3.
В. Нерода, В. Нестеренко (Черкаси) Ще раз до питання про замок Д. Вишневецького у Черкасах. – 9.
П. Деменко, М. Остапенко, Д. Кобалія (Запоріжжя) Підводні дослідження на місці Нової Січі у 2003 та 2005 роках. – 16.

В. Капуста (Чигирин) Конструктивні особливості бастіону Дорошенка. – 20.В. Гугля (Суботів) Замчище Хмельницьких: нові знахідки. – 24.
Д. Куштан, О. Пашковський (Черкаси) Історико-археологічні дослідження Канівського Покровського чоловічого монастиря. – 27.
І. Ковальова (Дніпропетровськ) Дослідження Богородицької фортеці 2007 року. – 31.
Л. Виногродська (Київ) Історико-археологічні дослідження Барської фортеці. – 35.
С. Балакін (Київ) Трапезна церква та палата Печерського монастиря (археологічний аспект). – 41.
Ю. Коваленко (Глухів Сумської області) Археологія Глухова доби українського козацтва XVII – XVIII ст. – 49.
А. Кондратьев (Димитров Донецкой области) Казацкие поселения в среднем течении Северского Донца. – 56.
Г. Свистун (Люботин Харківської області) Житло XVII ст. на Чугуївському городищі. – 60.
В. Приймак, В. Приймак, А. Охріменко, Є. Осадчий (Котельва, Суми) Нові матеріали козацької доби з території Більського городища. – 64.
І. Ігнатенко, А. Цеков, І. Вінніков (Чернігів) Архітектурно-археологічні дослідження будинку Чернігівського полковника В. Дуніна-Борковського. – 69.
А. Козловський, В. Крижановський (Київ) Деякі конструктивні особливості погребу. – 73.
І. Головко (Пирятин Полтавської області) Пам’ятки селітроварного виробництва на Пирятинщині. – 82.
П. Макаров (Нікополь) История селитроварения и производства пороха на Украине. – 90.
О. Зажигалов (Київ) Знахідки наконечників стріл на території КПЛ. – 96.
В. Яремченко, Р. Луговий, О. Ткаченко (Полтава) Скляні вироби з Полтавської фортеці за матеріалами розкопок 2005 р. – 99.
О. Пискун (Чигирин) Керамічний посуд XVII - поч. XVIII ст. із колекції музею Б. Хмельницького. – 105.
Л. Чміль (Київ) Керамічні тарілки з Арсеналу. Попередні підсумки. – 111.
Р. Луговий, О. Коваленко, В. Яремченко, В. Верещака (Опішне Полтавської обл.) Гончарні горни XVIII ст. з Решетилівки. – 119.
Ю. Осадча (Дніпропетровськ) Фрагменти кахлів козацької доби (з розкопок Китайгородської експедиції). – 124.
Д. Куштан (Черкаси) Типологія сюжетів центральноєвропейських пізньосередньовічних кахлів (за каталогом В. Бріха кахлів Чеського Національного музею). – 128.
Я. Діденко (Чигирин) Монетно-речовий скарб XVII століття. – 133.

В. Нестеренко (Черкаси) Козацькі раритети Черкаського обласного краєзнавчого музею. – 135.К. Поворознюк (Хмельницький) Скарб НМ-584 в фондах Хмельницького обласного краєзнавчого музею. – 141.
В. Векленко (Дніпропетровськ) Знахідки натільних хрестів з території Богородицької фортеці та її посаду у 2007 р. – 145.
В. Шалобудов (Дніпропетровськ) Фальшиві півтораки з території Богородицької фортеці. – 149.
С. Мірошніченко (Свердловськ Луганської області) Дослідження підземних монастирiв України. – 152.
В. Кобець (Київ) Археологічні підводні дослідження загибелі військового корабля XVIII століття в районі мису Тарханкут. – 155.
Л. Кучугура (Маріуполь) Домаха в гирлі Кальміуса. – 159.
В. Парацій (Бережани Тернопільської області) Функціональне використання замковиx комплексів Тернопілля: теоретичні осмислення та аналоги історичних традицій. – 162.
І. Голубєва (Київ) Досвід експертного сприяння порушенню кримінальної справи за ст. 298 Кримінального Кодексу України. – 171.
ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАМ’ЯТОК ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ


І. Тоцька (Київ) Церковно-політичне життя України у першій половині ХVІІ ст. і «Софія Київська» . – 176.
Ю. Пазинич (Дніпропетровськ) Історико-філософський аналіз української еліти доби козаччини. – 181.
О. Язвінська (Київ) Формування вітчизняної вищої освіти в козацьку добу. – 185.
Ю. Ніколенко (Київ) Осередки шляхетської освіти на Правобережжі

на час інкорпорації регіону до складу Російської імперії. – 192.


К. Івангородський (Черкаси) Етносоціальне значення Запорозької Січі (друга половина XVI – перша половина XVII ст.). – 195.
І. Ярмошик (Житомир) Історія українського козацтва на сторінках „Encyklopedii Kresów”. – 200.
В. Ластовський (Київ) Остафій Дашкович в «Історії русів» та козацькому літописанні. – 204.
С. Ганницький (Черкаси) Міфізація образу Криштофа Косинського як ватажка "селянсько-козацького повстання" (на основі аналізу газетних публікацій 70 – 80-х років XX ст.). – 208.
М. Жуковський (Нікополь) Історичні місця початку Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. – 211.
І. Ушаков (Київ) Хмельниччина і європейська державно-політична парадигма. – 215.
Д. Бадаєв (Харків) До питання про „Конотопську битву” 1659 р. – 219.

С. Татаринов (Артемівськ Донецької області) 300 років бунту К. О. Булавіна. – 222.


В. Кочерга (Черкаси) Гетьман Іван Мазепа і Запорозька Січ. – 228.
О. Паталах (Херсон) Херсонський пікінерний полк. – 232.
Р. Божко (Мариуполь) Документы о взаимоотношениях азовских казаков и мариупольских греков в фондах Мариупольского краеведческого музея. – 237.
Н. Майнгардт-Гоголь (Хмельницький) Нові об'єкти історії козацької доби на Хмельниччині. – 240.
А. Іванців (Дніпропетровськ) Українська лінія очима сучасників. –

244.
О. Коваленко (Полтава) Домогосподарства гончарів в структурі житлової забудови м. Полтави XVIII ст. (за матеріалами Генерального перепису 1765 – 1766 років). – 248.


Л. Набок (Переяслав-Хмельницький) “Володимир Заболотний – дослідник архітектурних пам’яток козацької доби”. – 253.
В. Онищенко (Київ) Сисой Шалматов – різьбяр Запорозької Січі. – 255.

Ю. Мазурик (Луцьк) Печатка містечка Вижви першої половини ХVІІІ ст. – 259.
Б. Колосок (Київ) Давні назви Луцька. – 262.
А. Примак (Київ) Питання збереження Батуринського палацу

в архівній спадщині М. Ф. Біляшівського. – 264.


О. Харлан (Дніпропетровськ) До історії церкви святого Архістратига Михаїла села Грушівка Вищетарасівської волості Катеринославського повіту. – 267.
ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ

ВИВЧЕННЯ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА


У. Штанденко (Київ) Функціонування дієслівних утворень

у староукраїнських текстах XIV – XVIII ст. – 273.


В. Задорожний (Київ) Особливості наголосу деяких дієслів у "Лексисі" Л. Зизанія. – 276.
Г. Ярун (Київ) Вживання дієслів у Літописі Самовидця. – 280.
Г. Воронич (Київ) Особливості формування середньонаддніпрянського говору XVII ст. – 285.
Ю. Осінчук (Київ) Церковно-богослужбові книги XVII ст. як джерело лексики конфесійного стилю української мови. – 288.
Л. Андрієнко (Київ) Традиційні метафори та сталі вирази у барокових текстах XVII ст. – 293.
С. Торба (Київ) Концепт «страх» у мовній картині світу українця xvii століття. – 297.
О. Лазаренко (Київ) Українське козацтво в польській літературі XVII століття. – 300.
Т. Зарубенко (Київ) Атрибути українського побуту в перекладах „Одіссеї”. – 304.
М. Дем’янюк (Київ) Вплив “Граматики” М.Смотрицького на розвиток української граматичної думки другої половини XVIII ст. – 309.
Л. Москаленко (Київ) Прийменникові конструкції в Актових книгах Полтавського міського суду 2 пол. ХVII–поч. XVIII ст. (в + З. в.) . – 311.
О. Царенко (Умань) Образ нечистої сили в Києво-Печерському патерику. – 317.
І. Синиця (Київ) Лінгвокультурологічний портрет козацтва

(за працею Д. І. Яворницького “Історія запорозьких козаків”). – 320.


Л.Рева (Київ) Микола Чернявський і “Слово о полку Ігоревім”. – 325.
Т. Жила (Умань) Назви на позначення вулиці за особливістю рельєфу. – 335.
ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
М. Шлапак (Кишинев) Янычарские символы в крепостях Молдавии. –

340.


С. Біляєва, А. Мартинюк-Медвецька, К. Присяжний (Київ) Історичний розвиток Турецького барбакану Портового двору Аккерманської фортеці за результатами археологічно-архітектурних досліджень, проведених у 2006 – 2007 роках. – 350.Ю.Белик (Керч) Некоторые элементы ограды в османских укреплениях на примере крепости «Ени-Кале». – 355.
Л. Красильникова, К. Красильников (Луганск) Сакральные комплексы населениястепей юго-восточной Украины в средние века. – 359.
С. Біляєва, О. Фіалко (Київ) Ізнікська кераміка з розкопок Портового двору Аккерманської фортеці. – 364.
О. Харитонова (Дніпропетровськ) Українське гутне скло в турецькому археологічному комплексі XVII ст. – 370.

О. Юрченко (Переяслав-Хмельницький) Турецькі фаянсові люльки з Переяслава-Хмельницького. – 373.Ч. Зарипова-Четин (Турция, Мугла) Приметы и верования в коротких песнях татар. – 376.
І. Прушковська (Київ) Індійський стильу турецькій літературі (XVII-XVIII ст.). – 381.
Т. Якубова (Київ) Історіографічні матеріали фондів НБУВ про формування східних та європейських військово-культурних традицій у Північному Причорномор’ї (XVI ст.) . – 384.
Ю. Кочубей (Київ) Питання методології сходознавчих досліджень

у працях В. В. Дубровського (1897 – 1966). – 389.


ІV. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ
А. Петровський (Южноукраїнськ) Особливе місце Гарду в історії українських земель. – 396.
А. Драголюбов (Сіверськ), С. Татаринов (Артемівськ) Два козака – три гетьмани, або куди йде Бахмутське козацтво? – 402.
V. МАТЕРІАЛИ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОСТАННІХ РОКІВ
О. Титова, І. Симоненко (Київ) Дослідження Олешківської січі у 2003 р. – 405.
    
НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ'ЯТОК

КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ В УКРАЇНІ

Ред. кол.: Телегін Д. Я. (відп. редактор), Титова О. М. (заст. відп. редактора) та ін.

Вип. 18. – К., 2009. – 428 с.
І. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ КОЗАЦЬКОЇ ДОБИ
Микола Товкайло Нові дослідження в околицях Запорозького Ґарду
Віктор Гугля, Станіслав Юрченко (Суботів) Замчище Хмельницьких в Суботові: археологічні знахідки 2008 року
Володимир Капуста (Чигирин) Кронверк Чигиринської фортеці. 1678 р.
Ірина Ковальова (Дніпропетровськ) Археологічні дослідження житлової забудови Богородицької фортеці у 2008 році
Томаш Важний (Ітака), Юрій Болтрик (Київ), Северин Сагайдак (Київ) Вивчення залишків допоміжних дерев‘яних конструкцій Аккерманської фортеці
Ірина Голубєва (Харків) Дві культурні традиції на Слобожанщині козацької доби
В. Баранов (Київ) Нововиявлена пам’ятка старої Печерської фортеці

на території Мистецького Арсеналу


Володимир Шалобудов (Дніпропетровськ) Виробниче приміщення з території Богородицької фортеці

Роман Гуцуляк (Київ) Виконання консерваційно-реставраційних робіт зі збереження археологічної знахідки — “козацької чайки” на о. Хортиця
Дмитро Філімонов (Дніпропетровськ) Поселення XVIII cт. поблизу озера Солоний Лиман (за матеріалами археологічних розвідок Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей)
Олександр Колибенко, В'ячеслав Лоха (Переяслав-Хмельницький) Курганна група "Три брата" – унікальна історико-культурна

пам'ятка Переяславщини


Віталій Яремченко, Олександр Ткаченко (Полтава) Гончарні горни кінця ХVІІ – початку ХVІІІ століття з Полтави
Юлія Мисько (Чернівці) Керамічні матеріали з розкопок на території Хотинської фортеці
Леся Чміль (Київ) Імпортна кераміка з розкопок Старого Арсеналу в Києві
Дмитро Куштан (Черкаси) Іконографія пізньосередньовічних кахлів та народний лубок
Роман Луговий (Полтава), Оксана Коваленко (Полтава) Кахлі з Полтави ХVІІІ століття
Лариса Гущина (Київ), Дар’я Фінадоріна (Київ) Про одну групу мальованих кахель XIX ст. з фондів НКПІКЗ
Інна Івакіна (Київ) Cакральні зображення на керамічних виробах ХVІІ ст. (за матеріалами розкопок Київського Арсеналу)
Олександр Мірошниченко (Дніпропетровськ) Керамічні люльки XVII – XVIII ст. з Глухова
Олена Харитонова (Дніпропетровськ) спроба датування скляного посуду з Самарі – Богородицької фортеці
Владимир Коваль (Харьков) Еще раз о стеклянной посуде.
Вера Мирошниченко (Донецк) Характеристика керамического комплекса поселений Среднего течения Северского Донца (XVII – XVIII вв.)
Анатолій Гейко (Опішне, Полтавщина) Крем’яхи ХVІІ – ХVIIІ ст.
Віктор Векленко (Дніпропетровськ) Запорозькі натільні хрести XVIII ст. з території середнього Присамар’я
Олександр Старік (Дніпропетровськ) Пам’ятки козацької доби в археологічних дослідженнях ДІМ 2008 р.
Ольга Брель ( Чигирин) Археологічні дослідження середньовічного Чигирина
В’ячеслав Шерстюк (Полтава) Говтвянське та Гребінківське городища пізньосередньовічного часу на Полтавщині
Євген Калашник (Полтава) Перша Маяцька сотня: деякі риси матеріальної культури (попереднє повідомлення)
Наталія Майнгардт-Гоголь (Хмельницький) Археологічні дослідження козацької доби на території Хмельницької області
Игорь Игнатьев (Днепропетровск) Применение мотопараплана для фотографирования с высоты в археологических изысканиях

Ірма Тоцька (Київ) Малюнки Софії Київської середини ХVІІ ст.Євген Осадчий (Суми) Монастирі козацької доби північного сходу Слобожанищини
ІІ. ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТОК

ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ
Мирослав Жуковський (Нікополь) Про походження прапора гетьмана Богдана Хмельницького
Ігор Марцінковський (Миколаїв) Медичні аспекти життя, хвороба та причина смерті Зіновія-Богдана Хмельницького
Валерій Ластовський (Київ) Життя і діяльність Остафія Дашковича у другій половині ХV ст. (спроба реконструкції)
Іван Ярмошик (Житомир) Постать Остафія Дашкевича в польській

історіографії ХІХ – ХХ ст.


Валентина Нестеренко (Черкаси) Поминальник Красногірського Золотоніського монастиря в контексті дослідження козацьких родоводів
Юлія Пазинич (Дніпропетровськ) Соціальна структура українського суспільства другої половини XVII – XVIII ст. та її співвідношення з владними повноваженнями
Яніна Діденко (Чигирин) Трансакція Чуднівська
Світлана Піценко (Дніпропетровськ) Участь українських козаків у Хотинській війні в джерелах та історіографії (до початку ХХ ст.)

Оксана Коваленко (Полтава) Гуральництво у Полтаві XVIII століття
Костянтин Івангородський (Черкаси) Етносоціальний контекст державотворчої парадигми українського Козацтва в XVI – першій половині XVII ст.Володимир Парацій (Бережани) Фортифікаційне мистецтво запорозького козацтва в науково-дослідній та науково-популярній інтерпретації Дмитра Яворницького
Станіслав Степенькін (Корсунь-Шевченківський) Встановлення місцезнаходження сотень Корсунського полку на основі Реєстру 1649 р.
Анатолій Палій (Умань) Участь України в Полтавській битві 1709 року
Ігор Симоненко (Київ) Повернення Івана Мазепи до історичної пам’яті українського народу

Павел Макаров (Никополь) Как казаки в Африку ходилиСергій Юрченко (Київ) Деякі відомості про архітектуру Омбишського монастиря
Олексій Кузьмук (Київ) «Козацька легенда» Межигірського монастиря
Сергій Васільєв (Умань) Місто Умань у XVII – XVIII ст.: від полкового осередку до маєтку Потоцьких
Ігор Кривошия, Ірина Кривошия (Умань) Геральдика Умані:

від козацької доби до козацької символіки


Богдан Колосок (Київ) Динаміка росту населення Луцька
Юрій Пуголовок (Полтава) Сельбищна традиція населення Нижнього Поворскля
Ярослав Волерт (Чернігів) «Вільні військові» володіння на території Чернігівського полку (за матеріалами Генерального слідства про маєтності 1729 – 1731 рр.)
Анатолій Щербань, Олена Щербань (Опішне, Полтавська область) Церкви Опішного у XVII – XVIIІ ст.
Анатолій Щербань (Опішне, Полтавська область) Опішненське сотництво Филона Лихопоя
Олена Язвінська (Київ) Історичні пісні та думи – унікальне явище літературного процесу в Україні часів козаччини
Олександр Харлан (Дніпропетровськ) Стилістичні й типологічні особливості дерев’яних храмів Запорозьких Вольностей ХVІІ-ХVІІІ ст.
Юрій Мазурик (Луцьк) Історичне підґрунтя народних переказів про битву доби козацтва біля с. Журавники на Волині
Людмила Кудлай (Харків) Перенесення церков як джерело з історії Слобідської України
Заміна Алієва (Київ) Специфіка народних традицій та побуту кубанських козаків XIX ст.
Людмила Маленко (Запоріжжя) Джерела з історії Чорноморського козацького війська в українських архівних та музейних установах
ІІІ. ПИСЕМНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Юрій Осінчук (Київ) Лексика Таїнства Сповіді
Лілія Москаленко (Київ) Прізвищеві назви в Актових книгах Полтавського полкового суду (1683 – 1740 рр.)
Василь Яцій (Київ) До походження українських антропонімів (на матеріалі «Реєстру Війська Запорозького 1649 р.»)
Ганна Воронич (Київ) Дистрибуція іменникових категорій

у середньонаддніпрянському говорі XVII ст.


Уляна Штанденко (Київ) Дієслівні запозичення у староукраїнських

пам’ятках козацької добиРуслана Коца (Київ) Особливості префіксального способу творення прикметників XVIXVIII ст.Лілія Андрієнко (Київ) Їжа земна і небесна: антиномії барокового світогляду у метафізичній поезії XVII ст .
Світлана Торба (Київ) Вербалізація концепту «страх» у творі Климентія Зіновієва «Вірші. Приповісті посполиті»
Лариса Рева (Київ) До духовності Василя Фащенка: перманенція його поглядів
Марина Дем’янюк (Київ) Українська лексична спадщина в латинсько-слов’янському словнику І. Максимовича
Валентина Федонюк (Київ) Історія козацтва на сторінках праць європейських вчених
Микола Гламазда (Київ) Книга про українське козацтво
Валерій Бєлашов (Глухів) До питання публікації списків літопису Григорія Покаса «Дві історії о козацькім народі» (1751 р.) і «Дві історії малоросійських козаків» (1756 р.)
ІV. ТЮРКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Надія Гаврилюк (Київ) Методика вивчення та збереження пам`яток пізнього середньовіччя (на прикладі дослідження Дюрбе хана Хаджі Герая)
Світлана Біляєва, Олена Фіалко (Київ) Освітлювальні прилади з розкопок Нижнього двору Аккерманської фортеці
Світлана Біляєва (Київ), Роман Гуцуляк (Київ), Алла Мартинюк-Медвецька (Львів), Костянтин Присяжний (Львів) Нові дані щодо архітектурно-будівельної структури турецької лазні у нижньому дворі Аккерманської фортеці
Ігор Головко (Пирятин), Марина Руднєва (Київ) Тюркські мотиви в козацькій військовій символіці
Михаил Чореф (Бахчисарай) Церковь Бахчисарайского дворца
Тетяна Якубова (Київ) Турецько-татарське прикордоння в польських історичних джерелах Історико-культурних фондів (XVI – XVII ст.)
Светлана Орешкова (Москва) Крымское ханство: десять лет независимости и Россия
Андрей Непомнящий (Симферополь) Неизвестные страницы крымской ориенталистики: Украинское общество изучения Крыма и Кавказа
Оксана Тищенко-Монастирська (Київ) Воїн у фольклорному порівнянні українців та кримських татар
Омер Дерменджі (Київ) Ономастика півдня України у світлі теорії семантики кольорів назв
V. ГІПОТЕЗИ ТА ДИСКУСІЇ
Анатолій Петровський (Южноукраїнськ) Кінбурн, що загубився
VІ. Х Р О Н І К А
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «Про відзначення у 2009 році 360-ї річниці подій, пов'язаних зі створенням Української козацької держави»
В. Сальніков, О. Тітков (Полтава) Виставка кераміки-реконструкцій посуду козацької доби
    
Каталог: wp-content -> uploads -> 2011
2011 -> Стипендія ім. Григорія Сковороди
2011 -> Т. Г. Шевченка нан україни Павло Михед Слово художнє, слово сакральне
2011 -> Гордість вінниччини
2011 -> Марченко тетяна михайлівна + 82-94 епоха богдана хмельницького в російській романтичній картині світу: трансформація фольклорних, літописних, історіографічних традицій
2011 -> Усе рухалося, вирувало, було охоплено
2011 -> Розпад радянського союзу
2011 -> Розпад радянського союзу
2011 -> The Oral History Усна Історія of Independent Ukraine Незалежної України 1988-1991


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconУроку по темі «Туреччина міст між Європою та Азією»
До часів турецького середньовіччя належить будівництво Блакитної Мечеті у Стамбулі. Її мінарети, численні бані й гармонія кольорів...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconБібліотека Університету "Україна"
Могилівська Т. О.] / Універсиситет “Україна”. – Київ : [Універсиситет “Україна”], 2017. – 47 c
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconУроку. «Йому вклоняється у шані Україна»
Тема уроку. «Йому вклоняється у шані Україна». Короткі відомості про В. Короленка. В. Г. Короленко І україна. Сюжет повісті «Сліпий...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconА ще Україна це чудові заквітчані села, з їх працелюбними, мудрими мешканцями
Україна… в одному цьому слові для нас І навіть для чужинців бринить музика смутку І жалю… Україна – країна трагедій І краси, країна,...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» icon«Моя Батьківщина Україна» І. Загальні положення
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconМоя Батьківщина Україна” І. Загальні положення
України, формування гармонійно розвиненої особистості шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної та культурної...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconЛебедія як І коли виникла Україна есе івано-Франківськ «Місто нв» 012 ббк 84 (4укр) п 37 плачиндас. П. п 37 лебедія. Як І коли виникла Україна
Ня української націїяк палили нашу пам'ятьяк І коди виникла україна?Орана — першодержава давніх українцівзолота доба україниоріана...
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconУкраїна має півстолітній досвід космічної діяльності. Україна буде активним учасником реалізації космічної політики Європи

«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconУкраїна у тренді. Які перспективи експорту українського одягу Саміра Аббасова, для еп
У лютому 2016 року журнал Vogue заявив, що Україна пережила фешн-революцію у 2014 році
«україна-туреччина» Гриф Історико-культурної асоціації «Україна-Туреччина» iconВ'ячеслав Чорновіл – буревісник української незалежності «Україна починається з тебе!»
«Ще переорем негаразди долі Розквітнуть ниви колосом добра. І україна буде, Чорноволе!!! Яку так тяжко першим ти орав.»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка