України Львівський коледж транспортної інфраструктуриСторінка3/4
Дата конвертації08.04.2017
Розмір0,62 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Дж.Джойс

187.(1) У своєму есе «Джакомо Джойс» Дж.Джойс

А) оспівував кохану жінку;

Б) розкриває сенс мистецтва, як він його розуміє;

В) розповідає про власне дитинство.

188.(2) «Потік свідомості» - літературний прийом, спосіб зображення героя, який використовує

А) О. де Бальзак у повісті «Гобсек»;

Б) Дж.Джойс у есе «Джакомо Джойс»;

В)Ф,Кафка у новелі «Перетворення».

189.(3) У творі Дж.Джойса «Джакомо Джойс» згадані митці Джон Дауленд, Ян Пітерс Свелінк належать до епохи:

А) середньовіччя;

Б) Відродження;

В) ХХ ст.

190.(4) У фрагменті твору

Її герб: шолом, поле червоне і тупий спис, поле чорне. (Пер. Р.Семківа)

описується родовий герб:

А) Дж.Байрона;

Б) В.Шекспіра;

В) А.Данте.

191.(5) Визначте, що стало основою твору:

А) знайомство з біографією Г.Ібсена;

Б) закоханість Дж.Джойса в Амалію Поппер;

В) історія одруження Дж.Джойса.

192.(6) Твір починається запитанням:

А) «Хто?»;

Б) «Чому?»;

В) «Куди?».

193.(7) Рядки Дж.Джойса

Її тіло не має запаху: це квітка без запаху. (Пер. Р.Семківа)

навіяні митцеві сонетом:

А) А.Данте;

Б) Ф.Петрарка;

В) В.Шекспір.

194.(8) Головна тема психологічного есе «Джакомо Джойс» є історією:

А) мистецтва;

Б) кохання;

В) людської свідомості.

195.(9) Головний герой твору:

А) пересічна людина;

Б) духовно багата, творча особистість;

В) типовий представник обивателів.

196.(10) Визначте характерну особливість композиції есе:

А) послідовність, події розгортаються в хронологічному порядку;

Б) ретроспективність, герой згадує про минуле;

В) фрагментарність, у свідомості героя поєднуються різні часи.

197.(11) Асоціації, що з’являються у свідомості героя (лоша, випещена в неволі птиця, чорняве курчатко, зоряна гадюка), характеризують:

А) Гедду Габлер;

Б) кохану;

В) Нору.

198.(12) Вкажіть, який заклик головного героя свідчить про його прагнення одухотворити світ:

А) «Не йди!»;

Б) «Не залишай!»;

В) «Не вмирай!».
Реалізм

199.(1) Коли в Європі реалізм утвердився як літературно-художній напрям?

А) наприкінці ХVІІІ ст.;

Б) у 30-х рр. ХІХ ст.;

В) у 50-х рр. ХІХ ст.;

Г) у 60-х рр. ХІХ ст.

200.(2) Вкажіть характерні ознаки реалізму як літературно-художнього напряму:

А) музичність і нечіткість смислу фрази, широке використання звукопису, навіювання певного настрою;

Б) наявність героя – носія однієї домінуючої пристрасті;

В) порушення всіх норм і правил. Герой – самотній будівник;

Г) правдоподібне зображення життя людини та суспільства, аналіз законів суспільного розвитку.

201.(3) Вкажіть представників французького реалізму:

А) Стендаль, Оноре де Бальзак, Проспер Меріме, Гюстав Флобер;

Б) Джейн Остен, Чарльз Діккенс, Шарлотта Бронте, Вільям Теккерей;

В) Федір Достоєвський, Іван Тургенєв, Іван Гончаров, Лев Толстой;

Г) Марк Твен, Генрі Джеймс, Джек Лондон, Теодор Драйзер.

202.(4) Коли реалізм як літературно-художній напрям набув класичних ознак?

А) у ХХ ст.;

Б) у ХІХ ст.;

В) у ХVІІІ ст.;

Г) у ХХІ ст.

203.(5) На початковому етапі в європейських літературах реалізм взаємодіяв з:

А) романтизмом;

Б) класицизмом;

В) бароко;

Г) сентименталізмом.

204.(6) У ХІХ ст. на розвиток реалізму як літературно-художнього напряму вплинув:

А) природничі науки та філософія;

Б) мистецтво;

В) політика;

Г) релігія.

205.(7) Вкажіть провідні напрями реалізму:

А) драматичні, зокрема соціально-психологічна драма;

Б) ліричні, зокрема сонет;

В) прозорі, передусім роман;

Г) ліро-епічні, зокрема поема.

206.(8) «Золотою добою» класичної прози називають:

А) ХІХ ст.;


Б) ХХ ст.;
В) ХVІІІ ст.;
Г) межу ХІХ і ХХ ст.
207.(9) Вкажіть представників американського реалізму:
А) Стендаль, Оноре де Бальзак, Проспер Меріме, Гюстав Флобер;

Б) Джейн Остен, Чарльз Діккенс, Шарлотта Бронте, Вільям Теккерей;

В) Федір Достоєвський, Іван Тургенєв, Іван Гончаров, Лев Толстой;

Г) Марк Твен, Генрі Джеймс, Джек Лондон, Теодор Драйзер.

208.(10) У працях яких письменників уперше з’явився термін «реалізм»?

А) О. де Бальзака і Стендаля;

Б) Г.Флобера і Е.Золя;

В) Ж.Шанфлері та Л.-Е.Дюранті;

Г) Ф.Достоєвського та Л.Толстого

Завдання для підсумкового контролю знань студентів за І семестр

Варіант 1


1. Кому з повісті Бальзака “Гобсек” належать слова: “Я з’являюсь як відплата, як докір cумління”?


 1. Дервілю;

 2. Гобсеку;

 3. графу де Ресто.

2. Який персонаж роману “Злочин і кара” втілює ідею Ф.Достоєвського про самопожертву, самозречення:

 1. Соня;

 2. Раскольников;

 3. Лужин.

3.Від імені кого ведеться розповідь у повісті Оноре де Бальзака “Гобсек”?

 1. від імені автора;

 2. від імені Гобсека;

 3. від імені Дервіля.

4. Сукупність літературних напрямів і течій к. ХІХ- п. ХХ ст. нереалістичного спрямування отримала назву :

а) неоромантизм;

б) декаданс;

в) модернізм.

5. Більшість поезій В. Вітмена написані в формі:

а) класичного вірша;

б) білого вірша;

в) вільного вірша.

6. Трагедія швидкоплинності життя, неможливості повернути втрачене розкривається в поезії П. Верлена «Осіння пісня» в символічному образі :

а) осінніх скрипок;

б) годинника;

в) пожовклого листя.


Продовжіть речення.

1. Маркіз де Ла-Моль – герой твору………………………(Назвіть твір і автора.Що нам про неї відомо.)

2.«Єдиний спосіб збутися спокуси – піддатись їй» - ця парадоксальна думка належить…(Назвіть твір і автора. Що нам про цього героя відомо.)

3. Роман «Червоне і чорне» починається з опису___________ Вкажіть автора та напрям, в якому він творив.Дайте відповіді на запитання:

1.Дайте визначення поліфонічному роману.

2.Визначте жанр роману О. Уайльда «Портрет Доріана Грея».

3.Яким є фінал п’єси «Пігмаліон» Б.Шоу?


Написати твір-мініатюру на тему: «Поезія- це завжди неповторність…».

Варіант2


1. Про себе він говорив: «Медицина – моя законна дружина, література – незаконна. Обидві, звичайно, заважають одна одній, але не настільки, щоб виключати одна одну»:

 1. О. Уайльд

 2. Л. Толстой

 3. А. Чехов

 4. Ф. Стендаль

2. Кого хотів бачити перед смертю Ж.Сорель, герой роману Стендаля «Червоне і чорне»:

 1. Дервіль

 2. Воке

 3. Луїзу де Реналь

 4. Матильду де Ла – Моль

3. Героїня п’єси «Ляльковий дім» підробляє фінансовий документ і отримує гроші:

 1. для розваг

 2. для лікування члена родини

 3. для власних потреб

4. Прагнення до інтуїтивного пізнання дійсності через символ, відмова від сприйняття світу через конкретні образи притаманні:

а) символістам;

б) імпресіоністам;

в) декадентам.

5. Зачинателем та теоретиком французького символізму прихильники вважають:

а) Ш. Бодлера;

б) П. Верлена;

в) А. Рембо.

6. Гімном символізму, його програмою вважали поети-символісти поезію П. Верлена:

а) «Осіння пісня»;

б) «Пан Прюдом»;

в) «Поетичне мистецтво».


Продовжіть речення.

 1. Фанні Мальво – героїня твору …………………………(Назвіть твір і автора.Що нам про неї відомо.)

 2. Хто допоміг Доріану позбутися тіла Безіла?... (Назвіть твір і автора.Що нам про нього відомо.)

 3. В основу роману «Червоне і чорне» покладено__________ Вкажіть автора та напрям, в якому він творив.

Дайте відповіді на запитання:

1.Дайте визначення «нової драми». Вкажіть представників.

2.У чому полягає новаторство Уайльда-романіста? Чим пояснюється його популярність сьогодні?

3.Яка сцена у п’єсі Б.Шоу «Пігмаліон» є кульмінаційною?


Написати твір-мініатюру на тему: «Я б хотів бути головним героєм твору …».

Варіант 3


1. Позначте прийом, який Бальзак використав під час створення «Людської комедії»:

 1. Перехідні персонажі

 2. Перехідні епітети

 3. Текст у тексті

 4. Повторення

 5. Гомерові порівняння

2. Назвіть героя, який здогадався, що Раскольніков скоїв злочин:

 1. Дуня

 2. Мати Родіона

 3. Разуміхін

 4. Порфирій Петрович

 5. Лужин

3. «Жинтільмен», «хранцуз», «драстя вам», «прохвесор» - так вимовляє звичні слова:

 1. Любов Андріївна

 2. Анна Сергіївна

 3. Альона Іванівна

 4. Еліза Дулітл

4. Ліричний герой – особистість, здатна перетворити мрію на дійсність, подолати розрив між ідеалом і дійсністю характерний для:

а) імпресіонізму;

б) символізму;

в) неоромантизму.

5. Рисами символізму наділений вірш В. Вітмена:

а) «Для тебе, о Демократіє»;

б) «Пісня про самого себе»;

в) «О капітане».

6. Образ поета постає в ліриці Ш. Бодлера в символічному образі:

а) ластівки;

б) капітана;

в) альбатроса.


Продовжіть речення.

 1. Епопея «Людська комедія» належить письменнику…………………………...(Назвіть автора.) Вкажіть напрям, в якому творив письменник.

 2. За що вбиває Доріан художника Безіла? (Назвіть твір і автора. Що нам про героя відомо.)

 3. Закінчіть цитату: "Якщо людяність, спілкування з ближніми вважати релігією, то Гобсек у цьому відношенні був …"_____________________

Дайте відповіді на запитання:

1.Дайте визначення естетизму. Вкажіть представників.

2.Що чи хто, на вашу думку, спричиняє деградацію Доріана Грея як особистості: лорд Генрі, суспільство чи сам юнак? Думку обґрунтуйте.

 3.Подумайте, що споріднює драму Б.Шоу з античним світом і що відрізняє?
Написати твір-мініатюру на тему: «Мій улюблений герой у …».

Варіант 4


1. Назвіть ім’я жінки, яка пов’язала долю О. де Бальзака з Україною:

 1. Евеліна Ганська

 2. Авеліна Гапська

 3. Лаура

 4. Франческа да Ріміні

 5. Поліна Віардо

2. Позначте жанр, створений Ф. Достоєвським та письменниками – його сучасниками:

 1. Фантастичний роман

 2. Ідеологічний роман

 3. Романтичний роман

 4. Психологічний роман

 5. Сентиментальний роман

3. “Влада і насолода – хіба не в цьому полягає суть усього нашого суспільного ладу? Таких, як я, в Парижі чоловік десять; ми мовчазні і невідомі володарі, вершителі вашої долі… Золото – ось філософія духу вашого теперішнього суспільства”, - каже

 1. герой повісті Бальзака Гобсек;

 2. герой роману Достоєвського Раскольников;

 3. герой роману Стендаля маркіз де Ла-Моль.

4. Імпресіонізм та символізм – течії:

а) романтизму;

б) модернізму;

в) реалізму.

5. Блукання ліричного героя в бурхливому морі життя є темою поезії А. Рембо:

а) «Моя циганерія»;

б) «П’яний корабель»;

в) «Голосівки».

6. Складіть відповідність «письменник - твір»:

а) В. Вітмен а) «Альбатрос»;

б) Ш. Бодлер б) «Голосівки»;

в) П. Верлен в) «О капітане»;

г) А. Рембо г) «Осіння пісня».


Продовжіть речення.

1. Твори «Троє товаришів», «Тріумфальна арка» належить письменнику……………(Назвіть автора.). Вкажіть напрям, в якому творив письменник.

2.Чому художник Безіл не хоче виставляти портрет Доріана Грея? (Назвіть твір і автора. Що нам про цього героя відомо.)

3. Повість «Гобсек» Бальзак умістив у «Людській комедії» до_________________ Вкажіть напрям, в якому творив письменник.Дайте відповіді на запитання:

1.Дайте визначення реалізму. Вкажіть представників.

2.Як ви вважаєте, «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда є моральним чи неморальним твором?

3.Образ Елізи Дулітл.


Написати твір-мініатюру на тему: «Мої враження про героя (героїню) у …».
Варіант5


1. Позначте жанр, створений Ф. Достоєвським та письменниками – його сучасниками:

 1. Фантастичний роман

 2. Ідеологічний роман

 3. Романтичний роман

 4. Психологічний роман

 5. Сентиментальний роман

2. Як називають судження чи вислів, що суперечить усталеним нормам, поняттям, здоровому глузду; мета якого – висміяти догму, епатувати, вразити:

 1. Парадокс

 2. Анекдот

 3. Прислів’я

 4. Афоризм

3. Назвати французьких письменників:

 1. Л. Толстой

 2. К.Гамсун

 3. Ф. Стендаль

 4. П. Верлен

4.Настрої песимізму, занепаду, розчарування характерні для літератури:

а) декадансу;

б) естетизму;

в) романтизму.

5.. «Пейзажами души» називають поетичні твори:

а) Ш. Бодлера;

б) П. Верлена;

в) А. Рембо.

6.. Свою поетичну теорію, згідно якої поет повинен стати „... найбільш хворим з усіх, найбільш злочинним, найбільш проклятим – і найбільш ученим з усіх учених!” А. Рембо назвав:

а) теорією «ясновидіння»;

б) теорією «осяяння»;

в) теорією «галюцинацій».


Продовжіть речення.

 1. Яке справжнє ім’я: Cтендаля _______________Найвідоміші твори__________ Вкажіть напрям, в якому творив письменник.

2.Де знайомиться читач із Доріаном Греєм? (Назвіть твір і автора. Що нам про цього героя відомо.)

3.Хто був кумиром Жульєна Сореля ___________Чому?Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке модернізм? Назвіть його основні течії.

2. Спираючись на текст передмови до роману «Портрет Доріана Грея», сформулюйте головні тези естетичної програми Уайльда.

3.Образ професора Хігінса.


Написати твір-мініатюру на тему: «Щасливий той, хто прочитав…».
Варіант 6


1. Назвіть імена героїв роману Стендаля «Червоне і чорне»:

 1. Мартін, Рут

 2. Жульєн, Луїза,Матильда

 3. Патриція, Роберт

2. Назвіть автора вислову «Краса врятує світ»:

 1. О. де Бальзак

 2. М. Гоголь

 3. І. Бунін

 4. Ф. Достоєвський

3. Улюбленою книгою Ж. Сореля була:

 1. «Історія Франції» Велі

 2. «Щоденники» Летуаля

 3. «Меморіал Святої Єлени» Ласказа

 4. «Іліада» Гомера

4.Головним принципом школи «чистого мистецтва» була орієнтація на:

а) соціальну роль мистецтва;

б) звільнення мистецтва від соціальної ролі;

в) космічну всеосяжність, планетарність творчості.

5. Збірка життя Ш. Бодлера має назву:

а) «Вечірні вогні»;

б) «Листя трави»;

в) «Квіти Зла».

6. Думка, що Добро і Зло однаковою мірою можуть бути джерелом прекрасного звучить в поезії Ш. Бодлера:

а) «Гімн Красі»;

б) «Альбатрос»;

в) «Вечорова гармонія».


Продовжіть речення.

1.Назвіть відомі твори Ф.Достаєвського. Вкажіть напрям, в якому творив письменник. 1. Які зміни відбулися на портреті після вбивства Доріаном Безіла Холуорда? (Назвіть твір і автора. Що нам про цього героя відомо.)

 2. Кому з письменників належать слова: «Я беру квиток у лотереї, головний виграш якої, щоб мене читали у 1935 році»________Перелічіть основні твори цього автора. Вкажіть напрям, в якому творив письменник.

Дайте відповіді на запитання:

1. Дайте визначення поняттю верлібр. Для творчості якого письменника характерний цей вірш?

2.Що стало з Доріаном Греєм після знищення ним портрета?

3.Дайте своє трактування фіналу п’єси «Пігмаліон», порівняйте із закінченням поясненим драматургом у післямові.


Написати твір-мініатюру на тему: «Над сторінками …».
Перелік орієнтовних питання для ПІДСУМКОВОЇ РОБОТИ із світової літератури


 1. Хто автор твору «Гобсек»?

А Стендаль

Б О. де Бальзак

В О. Дюма

Г В. Гюго

 1. Чому Гобсек над усе цінує гроші?

А Він купує собі гарні речі

Б Він купує собі смачні наїдки та напої

В Вони дають йому відчуття влади

Г Вони приносять йому великі відсотки

 1. Для чого Раскольников прийшов до старої лихварки напередодні вбивства? За романом Ф. Достоєвського «Злочин і кара»

А Придивитись до місць злочину

Б підібрати ключа до її квартири

В подивитися, де вона ховає гроші

Г дізнатися, коли Лизавети не буде вдома

 1. Хто з героїв «Злочин і кара» каже ці слова: «Возлюби, в чергу самого себе, бо все на світі на особистому інтересі побудоване»?

А Лужин

Б Раскольников

В Свідрігайлов

Г Разуміхін

 1. Що можна вважати етичним «девізом» Л.Толстого та його улюблених героїв?

А Самодослідження

Б незадоволення собою

В самовдосконалення

Г самозречення

 1. Яким віршовим розміром написано поезії В. Вітмена?

А Білим віршем

Б верлібром

В дольником

Г ямбом

 1. Кому з поетів к. 19ст. належать слова: « Щоб стати поетом, треба стати ясновидцем, зробити себе ясновидцем»?

А А. Рембо

Б П. Верлен

В Ш. Бодлер

Г С. Малларме

 1. Хто така Сібіл Вейн? За романом О. Вальда «Портрет Доріана Грея»

А Співачка

Б актриса

В служниця

Г танцівниця

 1. Яким чином Доріан хоче покінчити з усім мерзенним у своєму житті? За романом О. Вальда «Портрет Доріана Грея»

А покінчити з життям

Б знищити портрет

В вбити лорда Генрі

Г піти в монастир

 1. Якої мети торкається Кафка в новелі «Перевтілення»?

А невиліковної хвороби

Б відчуженості особистості

В жорстокості влади

Г руйнування родинних зв’язків

 1. Який з перелічених творів ввійшов до збірки Аполлінера «Каліграми. Вірші миру та війни»?

А «Міст Мірабо»

Б «Зарізана голубка і водограй»

В «Зона»

Г «Пісня нелюбого»

 1. Як пояснюється назва напряму «футуризм»?

А Мистецтво молодих

Б мистецтво майбутнього

В оновлене мистецтво

Г майбутня краса

 1. Яке ставлення ліричного героя до життя відображене у вірші Блока «Весно, весно без меж і без краю»?

А насолода життям

Б розчарування

В любовно-ворожесприйняття життя

Г оптимістичне ставлення

 1. Про що пише у згаданому вірші Б. Пастернак

Це-загуслий заливистий свист,

Це-при березі лускіт льодинок

Це-умерзлий у темряву лист,

Це-кількох солов'їв поєдинок

А Про кохання

Каталог: attachments
attachments -> Урок-роздум після знайомства з інтимною лірикою Анни Ахматової та Ліни Костенко
attachments -> Вступ Література кінця XIX
attachments -> Усний журнал
attachments -> Проблема особистості людини у творчості А. П. Чехова
attachments -> Уроку : Антон Павлович Чехов «Товстий і тонкий»
attachments -> Позакласний захід із світової літератури На гостину до ювіляра
attachments -> Костенко Ліна Василівна
attachments -> Конспект відкритого уроку в 11 класі
attachments -> Тема компаративний аналіз творчості Б.І. Антонича та Вітмена. Характеристика образів у поезіях митців. Мета


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconАртемівський коледж транспортної інфраструктури
Розробник викладач вищої категорії двнз "Артемівський коледж транспортної інфраструктури" руденко тетяна іванівна
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconДержавний вищий навчальний заклад
Підготував Алєксєєнко О. Г. – викладач історії двнз,, Слов’янського коледжу транспортної інфраструктури”
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconМетодична розробка
...
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconПрограма козацько-лицарського виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
...
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconФ. Кафки “Перевтілення
Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів І природокористування України “Бобровицький коледж економіки та менеджменту...
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconВп нубіп україни „немішаївський агротехнічний коледж
Матеріали підготували викладачі української мови та літератури: Костюк Наталія Іванівна Яригін Андрій Вікторович
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconЄ. Храпливого зарубіжна література
Національного університету біоресурсів І природокористування України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconМіністерство аграрної політики І продовольства україни могилів-подільський технолого-економічний коледж
В пошуковій роботі ґрунтовно подається краєзнавчий матеріал про визначні пам’ятки
України Львівський коледж транспортної інфраструктури iconМіністерство освіти та науки України Запорізький електротехнічний коледж Самостійна робота
Автобіографія. Складні випадки керування в службових документах. Правопис географічний назв в ділових паперах


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка