Українська книжка року


«Озірщина. Історія і люди»Сторінка4/6
Дата конвертації20.01.2018
Розмір0,94 Mb.
1   2   3   4   5   6

«Озірщина. Історія і люди»

В.А. Бондар,

О.О. Бондар


ФОП

Харитоненко В.М. м. Бородянка2015

Автор:

В.А. Бондар

м. Бородянка


Книжка Віри Бондар і Оксани Бондар «Озірщина. Історія і люди» містить багаторічний пошуковий матеріал із недосліджених архівних джерел, публікацій періодичних видань, спогадів та розповідей свідків. День виходу книги в селі Озірщина перетворився на свято і започаткував щорічний День села. Сторінки книги ілюстровані фотографіями простих сільських трударів, які творили славу України і її мальовничого куточка - села Озірщини.

27.

«Слово о полку Ігоревім»

М.М. БондаренкоПВП «Видавничий будинок «Еллада»

м. Суми


2015

«Буринська районна централізована бібліотечна система»

м. БуриньАльбом ліноритів Миколи Михайловича Бондаренка «Слово о полку Ігоревім» - це 80 робіт, над якими автор працював 5 років, своєрідний графічний переклад твору в картинках. Крім графічних аркушів, в цьому альбомі надруковані першоджерела поеми: список «Слово о полку Ігоревім», в свій час підготовлений для російської імператриці Катерини Другої, та текст першого видання «Слова о полку Ігоревім» (Москва, 1800 р.), здійснене російським колекціонером О.І.Мусіним-Пушкіним.

28.

«Сторінки історії Пеньківки Мурафської (1717-2017 рр.)»

А.Н. НагребецькийТОВ «Меркьюрі-Поділля»

м. Вінниця2017

Шаргородська РДА

Відділ культури і туризму

м. Шаргород


Книга Анатолія Нагребецького «Сторінки історії Пеньківки Мурафської» - це 300-літній літопис села з древності до нашого часу. Багато сторінок автор присвятив загальній історії нашої країни, сільським жителям, які протягом трьох століть творили славну історію свого краю. У книзі зібрано багатий історичний та фактичний матеріал.

29.

«Словник музичних термінів»

Укладачі:

В.М. Тимків,

О.С. ПодручнаПП

В.М. Карпенко

м. Київ


2017

ПП

В.М. Карпенко

м. Київ


Книга «Словник музичних термінів» містить основні терміни, що стосуються музики, співу, танцю, хореографії, та концертної діяльності, а також назви музичних інструментів, їх основних частин та деталей. Видання включає значну кількість ілюстрацій, підібраних з різних вітчизняних та зарубіжних джерел.

30.

«Українська соціал-демократична спілка на початку ХХ ст.: у пошуках ідейно-політичної ідентичності»

О. М. Федьков«Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка»

м. Кам’янець-Подільський2017

«Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка»

м. Кам’янець-ПодільськийУ монографії розглянуто соціокультурні умови діяльності та обґрунтовано класифікацію соціал-демократичних політичних партій і спілок, які функціонували в Російській імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. Предметом наукового аналізу в ній стала Українська соціал-демократична спілка (1904-1912 рр.), що виникла в Наддніпрянській Україні на перехресті інтернаціональних впливів у марксизмі. Це була впливова політична організація, яка поширювала свій уплив на більшу частину українських губерній і суміжні території Білорусі та Молдови.

31.

«Українська повстанська армія-гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944»

І.Р. ВітикПП

В.М. Карпенко

м. Київ


2017

ПП

В.М. Карпенко

м. Київ


Книга про причини та передумови створення Української повстанської армії. У ній висвітлено основні бої УПА з німецькими й радянськими окупантами української землі. В основу покладено напрацювання істориків та дослідників українського національно-визвольного руху, спогади учасників боротьби за створення Української Соборної Самостійної Держави — провідників ОУН, бійців-козаків і офіцерів УПА, а також документи, що описують цю боротьбу.

32.

«Історія рідного краю. Миколаївщина»

Кер. авт. кол.:

М.М. Шитюк


ТОВ «Іліон»

м. Миколаїв2015

«Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського»

м. МиколаївУ книзі висвітлюється історія Миколаївщини від давнини до сучасності. Значна увага приділена кіммерійському, скіфському та сарматському періодам нашої історії. Чільне місце відведено історії козацтва на Миколаївщині, колонізаторській політиці Російської імперії в Північному Причорномор'ї у XVIII ст. та виникненню міста Миколаєва. Головна увага авторського колективу зосереджена на суперечливій історії XX ст.: Українська революція 1917-1921 рр.; трагічні сторінки доби тоталітаризму: голодомори, суцільна колективізація сільського господарства та масові політичні репресії 1920 - поч. 1950-х рр.; події Другої світової війни на теренах Миколаївщини (1941-1944 рр.). У книзі розкривається історія краю в 1960-1980-х рр., доба «перебудови» та перші роки незалежності України. Одна із тем присвячена революційним подіям на території Миколаївщини у 2014-2015 рр.

33.

«Лісова пісня» мовою гінді.

Переклад:

Ю.В. Ботвінкін


ВПЦ «Київський університет»

м. Київ


2016

«Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченка»

м. КиївПереклад відомого твору Лесі Українки «Лісова пісня» мовою гінді здійснений асистентом кафедри мов і літератур Близького та Середнього Сходу Ботвінкіним Юрієм Володимировичем. Метою здійснення перекладу було донести до гіндімовного читача перлину класичної української літератури, яка, на думку перекладача, належить до тих творів, що найповніше і найглибше відображають духовність українців та їх споконвічне прагнення жити в гармонії з собою і Природою. Образи «Лісової пісні» своєю емоційною насиченістю напрочуд близькі до образів індійської міфології, що робить їх зрозумілими індійським читачам. До того ж, гіндімовна читацька аудиторія у світі - це близько півмільярда осіб, і переклад української класики цією мовою - вагомий крок на шляху популяризації української культурної спадщини за межами України.

34.

«Пам’ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця»

Упорядники:

Ю.А. Зінько,

А.М. Подолинний
ТОВ «Нілан-ЛТД»

м. Вінниця2016

КП «Центр історії Вінниці», «Вінницький державний педагогічний університет»

м. ВінницяЦе перша сучасна книга, присвячена архітектурному ландшафту міста. До сьогодні історики та архітектори послуговувались дослідженням О. Бирулі «Архітектурна історія Вінниці» (1930). Це видання є своєрідним нарисом історії містобудування Вінниці від заснування до кінця 1920-х років. Однак інформація, подана у книзі, застаріла, потребує оновлення та розширення. Цю місію виконує номінована праця «Пам'ятки історії та культури Вінницької області. Вінниця». Серед поданих у дослідженні історичних пам'яток - об'єкти, що існували раніше, та ті, що збереглись до сьогодні; місця, пов'язані з Українською революцією 1917-1921 рр. місця масових поховань жертв голодоморів та репресій, воєнних конфліктів, пам'ятники та меморіальні дошки, встановлені у місті.

35.

«Суспільний статус староукраїнської (руської) мови у XIV-XVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива»

І.Д. Фаріон«Видавництво Львівської політехніки»

м. Львів


2015

Національний університет «Львівська політехніка»

м. Львів


Це перше в українському мовознавстві дослідження, що цілісно розкриває еволюцію статусу староукраїнської (руської) мови та мовної і мовно-етнічної (національної) свідомості впродовж ХІУ-ХУП століть у двох провідних елітарних середовищах: урядово-шляхетському та духовно-освітньому. Авторка досліджує зміну моделі світу наших предків крізь призму змін староукраїнської (руської) мови та інших мов: від теоцентризму до антропоцентризму; від панславізму до староукраїнської (руської) мови; від мовного універсалізму до українськомовного етнонаціонального самоусвідомлення. Саме ця мова, що відходила в минуле за надскладних суспільно-політичних обставин XVIII століття, відкрила шлях для виходу на арену національної історії живої народної мови, явленої в «Енеїді» І. Котляревського. Пропонована праця - перше в історії українського мовознавства дослідження з діахронної соціолінгвістики, що розраховане на широку читацьку аудиторію і рекомендоване передусім філологам, історикам, філософам, культурологам, духівництву, релігієзнавцям та всім зацікавленим у розв'язанні складних мовно-суспільних проблем сьогодення, що закорінені в колоніальне українське минуле.

36.

«Українська мала енциклопедія» в 4-х томах. Т.1

Є.Д.Онацький«Університетське видавництво «Пульсари»

м. Київ


2016

«Університетське видавництво «Пульсари»

м. Київ


Один із талановитих синів України, дійсний член УВАН і НТШ, громадський діяч, журналіст і науковець професор Євген Онацький (1894-1979) народився у Глухові Чернігівської губернії (тепер Сумщина). Після революції представляв молоду УНР на світовій конференції в Парижі, виконував дипломатичну місію в Італії, працював в університетах Неаполя і Рима. В 1943-44 рр. був ув'язнений нацистами. З 1947 р. оселився в Аргентині там і перебував до кінця життя. У роботі потрактовані теми суспільних наук, оскільки вони торкаються духовної культури — етики, релігії, психології, філософії, вірування, забобонів, символіки, народної творчості, історії, літератури. Не тільки багата фактологія, а й потужний емоційний заряд «Енциклопедії» підносять її до першорядних довідників. Важливо, що зміст багатьох статей актуальний сьогодні, як і тоді, коли вони писалися.

37.

«Старосільці та навколишні землі»

О.В. ТунікФОП О.О.Євенок

м. Житомир2017

ФОП О.О.Євенок

м. ЖитомирКнижка із серії «Історія українського села» третя у доробку автора. У ній у контексті загальноукраїнських подій минулого з посилання на історичні документи, праці краєзнавців, спогади жителів, подано історію села Старосільці Коростишівського р-ну Житомирської обл. від давнини до сьогодення. Видання багато ілюстроване світлинами з родинних, бібліотечних архівів тощо.

38.

«Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності»

І.Т. Богданов,

В.В. Крижко,

С.В. ЛісаковВД «Освіта України»

м. Київ


2017

Бердянський державний педагогічний університет,

м. БердянськКолективна монографія присвячена феномену «проводу» та «провідництва» в освіті України. Використано метод хронотопу для дослідження цього феномену в історичному минулому. Автори визначили представників національної еліти, які формували концепт проводу і самі виступали провідниками національної ідеї. Засобами наукового дискурсу автори визначили координати освітнього проводу в системі соціального управління. Вперше запропоновано наукове визначення дефініції «провідництво в освіті». Використано унікальні архівні матеріали, що відтворюють жертовну провідницьку роль К.Д. Ушинського, М.О.Корфа, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та В.Ф.Шаталова. Орієнтована на науковців, дослідників, педагогів, студентів та громадськість.


39.

«Козацька Русь. Гетьман Іван Виговський»

О.Ф. КухарчукПП «Рута»

м. Житомир2015

Автор:

О.Ф. Кухарчук

м. Бердичів


У романі розповідається про видатного козацького полководця Івана Виговського, котрий пройшов шлях від полоненого татарської орди до гетьмана Козацької Русі-Гетьманщини. Який у 1659 році розгромив під Конотопом стоп'ятдесятитисячне військо Московії, і з попелу Київської Русі створив нову державу — Велике Князівство Русь. У цьому творі, окрім опису батальних сцен та особистих якостей Івана Виговського, автор приділяє особливу увагу його діяльності як геніального далекоглядного державотворця, стратега і дипломата. Діяльність Івана Виговського має надзвичайну історичну значимість для прийдешніх поколінь та дає розуміння того, що зрада частини продажної козацької старшини на користь Московського царства змінила шлях розвитку Великого Князівства Русь і на три з половиною століття Русь-Україну зробила колонією азійської Московії...

40.

«Учитель життя. Сковорода як гасло часу»

В.Я. Стадниченко«Видавництво «Успіх і кар’єра»

м. Київ


2016

«Видавництво «Успіх і кар’єра»

м. Київ


Книга «Учитель життя. Сковорода як гасло часу» - збірник нарисів, досліджень, інтерв'ю про філософські погляди та життя самобутнього світового мислителя, європейського та українського мораліста, видатного представника українського народу Григорія Савича Сковороди. Особливістю книги є детальне розкриття концепції Г. С. Сковороди «філософії щастя», сміливим проникненням у таїну побудови Всесвіту, в першу чергу, поділом його на «видимий» і «невидимий» світи, що стало передвісником відкриття сучасною наукою невидимої, «темної енергії», яка є основною складовою зоряного світу.

41.

«Мова української християнської віршованої молитви XIX — початку XXI ст.» Г.В. Баран

ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф»

м. Чернігів2015

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського

м. ЧернігівУ монографії вперше в українському мовознавстві проведене комплексне дослідження мови української християнської віршованої молитви XIX — початку XXI ст. Системно проаналізовано особливості лексики, фразеології та синтаксису, притаманні цьому жанрові. Простежено спільні й відмінні риси канонічної та віршованої молитви, здійснено періодизацію віршів-молитов, з'ясовано роль провідних українських поетів у збагаченні художнього стилю засобами релігійної лексики та біблійної фразеології, визначено співвідношення питомих і запозичених елементів.

42.

«Біографічно-історичний народний календар-альманах «Лохвиця, Посулля, Україна...»,

О.І. ПанченкоВидавництво «ГАДЯЧ»

м. Гадяч, Полтавська обл.2015

Видавництво «ГАДЯЧ»

м. Гадяч, Полтавська обл.В книзі зібрано та впорядковано описи визначних подій, звичаїв, прикмет та традицій українського народу, а також біографічні дані видатних український діячів, гетьманів, митців. Крім того вона містить сотні світлин з тривалого періоду українського історії та краєзнавства, а також унікальні зображення церков Наддніпрянщини, репродукції іконостасів, 8 гравюр та інших творів на релігійну тематику, 9 світлин священиків, сотні репродукцій з життя видатних українців тощо.

43.

«Друга Дивізія УНА. Енциклопедія воєнної доби. УНК, УНА, 2-га Дивізія УНА, Протипанцерна бригада «Вільна Україна», УВВ, УВК, УДП у боротьбі за Волю України в подіях, персоналіях, спогадах, реконструкціях, версіях та інформаціях. - Історія»

О.І. Панченко, І.В. БуртикВидавництво «ГАДЯЧ»

м. Гадяч, Полтавська обл.2016

Видавництво «ГАДЯЧ»

м. Гадяч, Полтавська обл.Книга має великий формат, в ній подано близько 1500 світлин та мап, вона налічує 800 сторінок тексту. Нову книгу-енциклопедію присвячено всім тим, які в часі воєнного лихоліття останньої світової війни, у трагічний період визвольних змагань українського народу, сповнені віри у краще його майбуття, були за цю віру гнані й переслідувані. Видання присвячене відважній боротьбі проти московського большевизму командирів та вояків Другої Дивізії й усієї Української Національної Армії.

44.

«Ціна свободи: хроніка визволення довічно ув'язненого»

Дмитро ПавліченкоТОВ «ДІА»

м. Київ


2017

Громадська організація «Захист звичайних людей»

м. Київ


Ця книга автобіографічна. В її основі —- події з життя автора і членів його сім'ї, які відбувалися в Україні 2011 року. Корумпована система,щоб знищити родину, свідомо звинуватила батька з сином у жорстокому вбивстві, засуджує старшого — на довічне ув'язнення, молодшого — на тринадцять років...

Так би все і залишилося, якби не Революція гідності з її легендарним Майданом, якби не широка хвиля підтримки, розпочата уболівальниками київського "Динамо", які підняли на боротьбу проти свавілля. Це охопило не тільки Україну, але й зарубіжжя...45.

«Дорогого каміння сховище. Антологія української поеми часів Козацької держави
Х\/ІІ-Х\/ІІІ століть»

В.О. ШевчукДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


2017

ДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


Ця книга, небувала з часів існування Козацької держави – цілої епохи нашої державності, - увіч показує, до якого надвисокого рівня піднялось мистецтво поезії на нашій землі. Твори в окремий том не збиралися, отже, принесуть читачеві вишукані зразки поетичного мистецтва, що творилися у другій половині ХVІІ-ХVІІІ ст.

46.

«Бойчук та його школа»

С.І. БілокіньДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


2017

ДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


У виданні репрезентується творчий шлях одного з найвидатніших українських митців Розстріляного Відродження Михайла Львовича Бойчука (1882-1937) – творця двох мистецьких шкіл (першої – паризької, чи франко-польської, другої – київської), члени яких згодом за його ім'ям отримали назву бойчукістів.

47.

«Авангард. Українські художники першої третини XX століття»

Д.О. ГорбачовДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


2017

ДП ДСВ «Мистецтво»

м. Київ


У виданні всебічно репрезентовано розвиток авангардного мистецтва в Україні. У ньому подано репродукції понад 300 творів українських майстрів-авангардистів, що нині зберігаються в музеях і приватних зібраннях багатьох країн світу.

48.

«Янголи букового краю»

Н.П. Боярчук-БрянськаТОВ «Друк Арт»

м. Чернівці
2017

Громадсько-політична газета «Буковина»

м. Чернівці
Книга «Янголи букового краю» - художньо-публіцистичне видання. Це - пошанівок пам'яті загиблих у боях із російськими агресорами та незаконними банд формуваннями українських воїнів-патріотів. У ній зібрані матеріали, що впродовж майже двох років друкувалися в обласній газеті «Час».

49.

«Скриня. Речі Сили»

Ярина Винницька, Юлія Табенська, Дмитро ОсиповТОВ «Видавництво Старого Лева»

м. Львів


2016

ТОВ «Видавництво Терра Інкогніта»

м. Львів


Це спроба систематизувати те, з чого колись складався світ наших бабусь і що невблаганно зникає з нашого життя, наче міфічна Атлантида. Речі ужиткові, але настільки прекрасні, що мимо­волі погоджуєшся із визначенням «неземна краса».

50.

«Мовний потенціал творчої

спадщини Д. І. Яворницького»

Н.Г. Майборода,

І.С. Попова


ТОВ «Акцент ПП»

м. Дніпро2016

Міністерство освіти і науки України, Дніпровський національний університ імені Олеся Гончара

м. ДніпроМонографія є спробою цілісного аналізу мистецького ідіолекту, мовного потенціалу письменника, історика, археолога, фольклориста, лексикографа Дмитра Яворницького. У роботі представлено науковий зміст поняття мовної особистості як об'єкта лінгвістичного дослідження; визначено екстра- та штралінгвальні чинники формування Д. І. Яворницького як мовної особистості; висвітлено його погляди на питання розвитку й функціонування української мови; розглянуто різнорівневі мовні засоби художніх та епістолярних текстів.

51.

Каталог: document
document -> Конспект уроку української літератури у 9 класі Мистецтво бачити слово. Візуальна (зорова) поезія сьогодні
document -> Надія, яка, за легендою, впродовж всього життя допомагає людям терпіти страждання та турботи на шляху до досягнення поставленої перед собою мети. І хоча Пандора добре ставиться до надії, в інших джерелах її характеризують І як благословіння
document -> Видань утос
document -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
document -> Українська література, 5-12 кл
document -> 11 клас. Профільний рівень
document -> Тема. Життєвий І творчий шлях М. Петренка. Поезія Петренка. Мета
document -> Іі семестр музичне мистецтво в нашому житті. Урок 17 Тема: Джаз Мета: Ознайомити з особливостями сучасних музичних явищ (джазом),розглянути особливості понять «імпровізація»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Українська книжка року iconПерелік видань, висунутих на здобуття щорічної премії Президента України«Українська книжка року» 2011-2012 рр. Номінація «за видатні досягнення у галузі художньої літератури»
Перелік видань, висунутих на здобуття щорічної премії Президента України«Українська книжка року» 2011-2012 рр
Українська книжка року icon5 лютого 2015 року клас Українська мова
Найпоширеніші види ґаджетів: мобільний телефон, смартфон, портативна ігрова приставка, gрs-навігатор, електронна книжка
Українська книжка року iconТрудова книжка. Особова справа
Трудова книжка це документ установленого зразка, що підтверджує трудову діяльність особи І служить для встановлення загального, безперервного...
Українська книжка року iconВасиль іванишин нація державність націоналізм вф „відродження” дрогобич 1992 Свого часу перша книжка Василя Іванишина „Українська Церква І процес національного відродження”

Українська книжка року iconПодії тижня «Книжка року 2014» назвала 66 переможців
Всього експертна комісія оцінила 919 видань, які розподілила за сімома номінаціями. До Коротких списків увійшли книжки 66 видавництв...
Українська книжка року iconГалицька перлина
Галицька перлина”, (надалі за текстом ˮФестивальˮ) заснований Міжнародним благодійним фондом “Українська Сім’яˮ, який починаючи з...
Українська книжка року iconПам’ятка для дітей «Книжка в житті школяра»
А. Якщо прагнеш розвинути свій інтерес, намагайся читати не менше години на день
Українська книжка року iconПояснювальна записка Програма вступного екзамену складена на основі програми зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року «Українська мова І література»База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка