Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тижденьСкачати 409,5 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації03.11.2017
Розмір409,5 Kb.
#14914
  1   2   3


Українська література

11 – клас (профільний рівень)

140 годин на рік, 4 години на тиждень

за/п

Дата

Тема і зміст уроку

Кількість годин за програмою

Кількість годин з РЗМ

Примітка

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 1920-1930-Х РОКІВ

1.
Українська література ХХ ст. як новий етап в історії національної культури. Складні суспільно-історичні умови розвитку. Основні напрямки: модернізм, соцреалізм, постмодернізм. Актуалізація проблем: митець і влада, свобода творчості.

Українська література і духовне відродження нації в першу третину ХХ ст. Літературні організації в Україні. Модерністські та авангардистські течії.

Утвердження соціалістичного реалізму. Тісний зв’язок літератури з політикою, надмірна ідеологізація літературного процесу. Поняття «розстріляного відродження». Розвиток української літератури на західноукраїнських землях. Еміграційна літератураПоезія 1920 – 1930 рр.

2.
Провідна роль поезії у 1920-ті роки.

Павло Тичина. Життєвий і творчий шлях. Трагізм його творчої долі. Багатогранність таланту. Мистецькі уподобання (малярство, музика)
3.
Новаторський характер поезії П. Тичини, особливості його поетичного стилю. Місце видатного лірика в українській та світовій літературі.

Вірш «Ви знаєте, як липа шелестить» - мотив єдності людини з природою. Вплив символізму та імпресіонізму на ранню творчість поета
4.
Павло Тичина. Збірка «Соняшні кларнети» - знакове явище в українській поезії перших десятиліть ХХ ст.

Вірш «Арфами, арфами…»
5.
Павло Тичина. Вірш «Десь на дні мого серця…». Вплив імпресіонізму в розкритті внутрішнього світу людини в інтимній ліриці поета («Не дивись так привітно…», «Подивилась ясно…»). Майстерне зображення глибоких переживань ліричного героя «О, панно Інно…»


6.
Павло Тичина. Лірична поема «Золотий гомін». Вірші «Одчиняйте двері», «Скорботна мати». Образи-символи у вірші «Пам’яті тридцяти». Гуманістичний пафос збірки «Замість сонетів і октав».

Збірка «Плуг», цикл «В космічному оркестрі»
7.
Київські «неокласики». Загальна характеристика поезії «неокласиків», її особливості.

Різногранний творчий шлях М. Зерова – лідера «неокласиків». Вірш «Київ – традиція»
8.
Микола Зеров. Культурологічна основа збірки «Камена». Філософічність, афористичність його сонетів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті та в душі, вітаїзм, сповідальність. Вірш «Чистий четвер»


9.
Максим Рильський. Життєвий і творчий шлях. Приналежність до групи київських «неокласиків». Багатогранна діяльність.

Рання творчість М. Рильського. Збірки «На білих островах», «Під осінніми зорями», «Синя далечінь». Вплив символізму на творчість поета
10.
Максим Рильський. Вірш «Яблука доспіли, яблука червоні…» Майстерне змалювання в ньому настроїв і почуттів ліричного героя.

Життєстверджуючий пафос у змалюванні природи в образах поезії «Молюсь і вірю. Вітер грає…»

Філософічна сповідальність пейзажної лірики поета в поезії «Запахла осінь в’ялим тютюном…»11.
Максим Рильський. Естетика природної краси й гармонії.

Вірш «Солодкий світ!». Щире захоплення красою й неосяжною величчю світу.

Вірш «Коли усе в тумані життєвому…» як естетичне кредо митця, гімн вічному мистецтву, нетлінності його витворів. Мотиви пошуків душевної рівноваги, краси в житті: поезії «Мова», «Троянди й виноград»12.
Євген Плужник. Стисла розповідь про життєву долю одного з провідних поетів «розстріляного відродження». Збірки його поезій «Дні» та «Рання осінь» як вагомий новаторський внесок в українську поезію 20-х років.

«Громадянський інтим», сповідальність, ліричність, філософічність його поезій («Суди мене судом своїм суворим…»).

Вірш «Для вас,історики майбутні» - зразок громадянської лірики поета13.
Євген Плужник. Космічні мотиви в його поезії «Ніч… а човен – як срібний птах!..».

Захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії в поезії «Вчись у природи творчого спокою…». Майстерність у передачі миттєвого настрою ліричного героя, інтимна лірика поета: «Річний пісок слідок ноги твоєї…»
14.
Євген Плужник. Поема «Галілей» - унікальне явище в літературі 20-х років про болючі роздуми над тогочасною дійсністю


15.
Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Асоціативні образи-символи у збірці «Вересень».

Мотиви самотності і самоізоляції ліричного героя («І цей листочок, як я»)
16.
Володимир Свідзинський. Філософічність поезії («Голубими очима вдивляється в небо дитя…»). Лірична мініатюра «У рідній моїй стороні». Казкові мотиви поезії «Ти увійшла нечутно, як русалка»


17.
Володимир Сосюра. Життєвий і творчий шлях поета. Роздвоєність його душі («Два Володьки»). Поема «Мазепа» (пролог).

Художня довершеність інтимної лірики поета («Коли потяг у даль загуркоче», «Ластівки на сонці», «Марія»). Майстерність ліричної мініатюри «Люблю». Вірш «Так ніхто не кохав…».Майстерне поєднання в поезії любові до Вітчизни, рідної природи і коханої («Білі акації будуть цвісти…»)


18.
Володимир Сосюра. Поема «Розстріляне безсмертя» як щире і правдиве слово автора про драматичні сторінки історії українського народу. Автобіографічний роман «Третя Рота»


19.
Розвиток мовлення. Ідейно-художній аналіз віршів українських поетів 20 - 30-х рр. ХХ ст.


20.
Контрольна робота № 1


Проза 1920 – 1930 рр.

21.
Жанрово-стильове розмаїття української прози цього періоду. Нові теми, проблеми, часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерні стичні пошуки, опертя на національну та європейську традиції. Зв’язок з поезією. Микола Хвильовий (Фітільов). Життєвий і творчий шлях «основоположника нової української прози». Його провідна роль у літературному житті 1920-х років, у проведенні літературної дискусії 1925 - 1928 рр. (літературно-публіцистичні статті-памфлети «Камо грядеши?», «Думки проти течії», «Україна чи Малоросія?»). Романтичність світобачення. Тематичне і стильове розмаїття його прози


22.
Микола Хвильовий. Новела «Я(Романтика)». Проблема добра і зла в житті та в душі людини, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя. Психологічний злам у його душі. Символічний образ матері у творі


23.
Микола Хвильовий. Повість «Іван Іванович» як сатира на новий радянський побут. Майстерне розкриття психології «вічного» обивателя


24.
Микола Хвильовий. Змалювання образу сильної, вольової особистості у повісті «Сентиментальна історія». Трагічна історія створення «Вальдшнепів» - «роману політичної ідеї та соціальної тези, роману-памфлету». Значення творчості письменника в розвитку української літератури


25.
Позакласне читання. О. Слісаренко. «Чорний ангел»


26.
Григорій Косинка (Стрілець). Життєвий і творчий шлях письменника. Трагічна доля митця. Новелістична майстерність митця («На золотих богів», «В житах», «Політика», «Серце»). Перевага імпресіонізму в стильовій палітрі


27.
Григорій Косинка. Імпресіоністична новела «В житах». Проблематика твору. Зорові і слухові образи, художні деталі в новелі


28.
Григорій Косинка. Оповідання «Фавст» - новітня інтерпретація відомого «вічного» образу Фауста із твору Й.В. Гете. Втілення європейської ідеї бунту, активної протидії людини обставинам. Особливості художнього стилю письменника


29.
Валер’ян Підмогильний. Біографічні відомості про письменника як представника психологічної прози, перекладача, творця українського модерністського роману («Місто») та екзистенційної повісті («Повість без назви»).

Своєрідний підхід письменника до розкриття традиційної теми покинутої дівчини у романі «Невеличка драма». Ранні оповідання й повісті («Син», «Гайдамака», «Третя революція», «Повстанці», «Історія пані Івги» та ін.)
30.
Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто» - взірець української урбаністичної прози. Світовий мотив підкорення людиною міста, ідея самоствердження, інтерпретованій на національному ґрунті


31.
Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто». Образ «цілісної» людини в єдності її біологічного, духовного, соціального – інтелігента Степана Радченка, складність і неоднозначність його характеру. Іронічний характер змалювання


32.
Валер’ян Підмогильний. Роман «Місто». Жіночі образи у творі


33.
Юрій Яновський. Життєвий і творчий шлях письменника-романтика. Активна участь Ю. Яновського у становленні українського кіно, відбиття цього у його творчості (роман «Майстер корабля»)


34.
Юрій Яновський. Роман «Чотири шаблі», його трагічна творча історія. Оригінальність композиції, символічність назви


35.
Юрій Яновський. Роман у новелах «Вершники» як соцреалістичний твір. Новела «Шаланда в морі» - утвердження високих загальнолюдських ідеалів кохання і вірності, відданості своєму громадському обов’язку.

Особливості стилю, своєрідність композиції і жанру, проблематика, романтичне змалювання дійсності
36.
Юрій Яновський. Роман «Вершники». Новела «Подвійне коло» - проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

Новела «Дитинство» - ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті
37.
Остап Вишня (Павло Губенко). Життєвий і творчий шлях одного з найвидатніших українських письменників-гумористів. Продовження ним сатирично-викривальних традицій української літератури. Велика популярність і значення усмішок Остапа Вишні у 20-ті роки. Табірний щоденник «Чиб’ю. 1934»


38.
Остап Вишня. Тематична і жанрова різноманітність творчості. Утвердження засобами гумору народної моралі.

«Моя автобіографія» як оригінальний жанр, гумористична розповідь про своє життя і літературну творчість. Гумореска «Чухраїнці» - висміювання деяких негативних рис української ментальності
39.
Остап Вишня. Гуморески. «Як варити і їсти суп із дикої качки», «Сом». Особливості стилю письменника


40.
Контрольна робота № 2


Драматургія 1920-1930 рр.

41.
Розвиток національного театру («Березіль» Леся Курбаса, Харківський театр ім. І. Франка). Драматургія 20 – 30-х років. П’єси В. Винниченка, М. Куліша, І. Дніпровського, І. Кочерги, Я. Мамонтова на перетині традицій «корифеїв», зарубіжної класики і модернізму


42.
Микола Куліш. Життєвий і творчий шлях драматурга-новатора. Утвердження загальнолюдських цінностей і сатиричне викриття потворних явищ тогочасної дійсності у п’єсах.

Огляд його драматичних творів («97», «Народний Малахій», «Маклена Граса» та ін.)
43.
Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості сюжету. Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості. Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння. Драматургічна майстерність автора. Актуальність п’єси в наш час.


44.
Микола Куліш. Сатирична комедія «Мина Мазайло». Особливості стилю М. Куліша.

Новаторство драматурга, його місце серед найвизначніших драматургів-новаторів ХІХ – ХХ ст. Актуальність п’єс М. Куліша сьогодні
45.
Розвиток мовлення. Дискусія за твором М. Куліша «Мина Мазайло» про вплив імені та прізвища людини на її особистість, успіх у житті, кар’єру


46.
Позакласне читання. Юрій Яновський. «Голівуд на березі Чорного моря»


47.
Іван Кочерга. Життєвий і творчий шлях письменника. Тематична й жанрова особливість його драматичних творів


48.
Іван Кочерга. Драматична поема «Свіччине весілля», її історична основа. Символічні образи у п’єсі


49.
Іван Кочерга. Драматична поема «Ярослав Мудрий» як глибоко патріотичний твір про наших славних предків. Своєрідність драматургії І. КочергиСкачати 409,5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconПрограма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. К; 2010. 111с
Навчальний предмет. Українська література 11 клас. Розділ. Еміграційна література
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – годин
Зарубіжна література – духовна скарбниця людства. Роль книжки в сучасному житті
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconКлас Усього – 0 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; резервний час – години
Література І культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки. Літературний процес. Основні літературні епохи,...
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconСвітова література клас Усього – 0 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години; контрольних робіт – годин
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені...
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconСвітова література клас Усього – 70 годин; текстуальне вивчення творів – 56 годин; розвиток мовлення – години; позакласне читання – години
Фольклор, його характерні ознаки. Фольклорні жанри різних народів (прислів’я, приказки, загадки, пісні). Гуманістичні цінності, втілені...
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень icon11 клас Профільний рівень (4 год на тиждень)
М. Хви­льо­во­го. Модерністські (імпресіонізм, неоромантизм, екс­пр­есіонізм, сим­во­лізм) та авангардистські
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconВаріант календарно-тематичного планування з української літератури для 11 класу Профіль – українська філологія
Українська література. 11 клас. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям...
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconПояснювальна записка до питань для підсумкової атестації з української мови за курс школи ІІІ ступеня (10-11 клас)
Дані питання розроблені на основі діючої програми: Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 – 11 класи....
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень iconКалендарне планування з літератури 10 клас (2 години на тиждень – 32 год.) І семестр форми контролю
Тематична –; напам’ять – 2; контрольний твір – (класний, домашній); рм – 2; позакласне читання – 1; література рідного краю 1; зошит...
Українська література 1 – клас (профільний рівень) 140 годин на рік, години на тиждень icon11 клас Твори для вивчення Рівень стандарту, академічний рівень
Українська література ХХ ст як новий етап в історії національної культури. Актуалізація проблем: митець І влада, свобода творчості....
База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка