Українська література, 5-12 кл


Додаток 1 РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯСторінка10/13
Дата конвертації11.04.2017
Розмір2,1 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Додаток 1

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ
5 клас

1. Бондарук О. Міфи народів світу.— Львів, 1997.

2. Булашев Г. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космогонічні українські народні погляди та вірування.— К., 1993.

3. Бурко О. Твір, що вчить дітей оптимізму (Вивчення казки Василя Симоненка “Цар Плаксій та Лоскотон” у 5 класі) // Дивослово.— 2003.— № 2.

4. Веселка. Антологія української літератури для дітей: У 3 т.— К., 1985.

5. Весни розспіваної князь. Слово про Антонича.— Львів, 1989.

6. Вітренко Р. Чи світ обійдеться без диваків? (П’ятикласники аналізують оповідання Г. Тютюнника “Дивак”) // Дивослово.— 2003.— № 11.

7. Головацький Я. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія укладена Я. Ф. Головацьким.— К., 1991.

8. Доля. Книга про Тараса Шевченка в образах та фактах.— К., 1993.

9. Жила С. Аналіз ранньої творчості Павла Тичини у взаємозв’язку з суміжними видами мистецтв // Дивослово.— 1995.— № 4.

10. З живого джерела. Українські народні казки в записах, переказах та публікаціях українських письменників / Упоряд. Л. Дунаєвська.— К., 1990.

11. Знойко О. Міфи Київської землі та події стародавні.— К., 1989.

12. Золота книга казок. Українські народні казки. Серія: “Золота бібліотека учня”.— К., 1990.

13. Казки старого Лева / Упоряд. Л. Андрієвська.— Львів, 2003.

14. Калинова сопілка. Антологія української народної прозової творчості.— К., 1998.

15. Кононенко В. Шляхами народних приповідок.— К., 1994.

16. Королів-Старий В. Нечиста сила. Казки.— К., 1992.

17. Крип’якевич І. Було колись в Україні.— К., 1994.

18. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

19. Мафтин Н. Українська література. Розробки уроків. 5 клас.— К., 2003.

20. Мовчун А. Мовні скарби. Вивчення прислів’їв та приказок у школі.— К., 2000.

21. Мороз Л. Григір Тютюнник.— К., 1991.

22. Олена Пчілка. Годі, діточки, вам спать! — К., 1991.

23. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології.— К., 1993; Міфи і легенди давньої України.— К., 1997.

24. Семиліточка. Українські народні казки у записах та публікаціях письменників ХІХ — поч. ХХ ст.— К., 1990.

25. Тихолоз Н. “Як дітям мати, з любові...” (Етика і поетика Франкових казок) // Дивослово.— 2003.— № 11.

26. Срібна книга казок. Українські літературні казки.— К., 1992.

27. Українська література. Хрестоматія нововведених творів.— К., 2002, 2004.

28. Українські приказки, прислів’я і таке інше.— К., 1993.

6 клас

1. Васильченко С. Мужицький ангел. Оповідання, повість, п’єси.— К., 2000.

2. Грінченко Б. Зернятка. Вірші, поеми, оповідання.— К., 1989.

3. Жулинський М. Слово і доля.— К., 2002.

4. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

5. Золотослов. Поетичний космос Давньої Русі / Упорядкув., переклади М. Москаленка.— К., 1988.

6. Календарно-обрядові пісні.— К., 1987.

7. Колядки і щедрівки.— К., 1991.

8. Лозко Г. Українське народознавство.— К., 1995.

9. Погрібний А. Життя і творчість Б. Грінченка // Дивослово.— 1994.— № 3.

10. Рудницька О. Доброта і жорстокість в оповіданні С. Черкасенка “Маленький горбань” // Дивослово.— 2003.— № 10.

11. Рудницька О. Коли миші стають кольоровими. Конспект уроку на тему “Світ дитинства в поезіях Ліни Костенко” // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 2003.— № 5.

12. Руснак І. Український фольклор у школі // Укр. мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2, 3, 2000.— № 3.

13. Українська література. Хрестоматія нововведених творів... / Упоряд. Р. Мовчан.— К., 2002, 2004.

14. Шевченко А. Феномен Євгена Гуцала // Дивослово.— 2003.— № 3.

15. Яременко В. Була колись Гетьманщина: Шевченкова поема “Тарасова ніч” // Сучасність.— 1993.— № 4.7 клас

1. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.— К., 1989.

2. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн. / За ред. В. Дончика.— К., 1993, 1998.

4. Кисельов Л. Тільки двічі живемо. Вірші, проза, спогади про поета.— К., 1991.

5. Ковальчук О. Українська література. Розробки уроків за новою програмою. 7 клас.— К., 2003.

6. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

7. Лепкий Б. Про життя і твори Тараса Шевченка.— К., 1994.

8. Мовчан Р. Українська проза ХХ ст. в іменах: Посібник.— К., 1997.

9. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.— К., 1985.

10. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2, 3, 2000.— № 3.

11. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.— К., 2000.

12. Ткаченко А. Василь Симоненко. Літературний портрет.— К., 1990.

13. Токмань Г. Цілісність сприйняття ліричного твору. Текстуальний аналіз. Методика вивчення віршування // Дивослово.— 2003.— № 1.

14. Черненко О. Не зміліє пам’яті криниця. Спогади про Григорія та Григора Тютюнників.— К., 2001.

8 клас

1. Бойцун І. Роль “посередника” в розкритті внутрішнього світу дітей у творах Євгена Гуцала // Дивослово.— 1998.— № 5.

2. Бондаренко А., Бондаренко Ю. Українська література. Розробка уроків за новою програмою. 8 клас.— К., 2003.

3. Гуцало Є. Твори: У 5 т.— К., 1996 — 1997.

4. Дрозд В. Вибрані твори: У 2 т.— К.,1989.

5. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження. Антологія 1917 — 1933.— К., 2000.

6. Мовчан Р. “Естетичне людинознавство” ранньої прози Ірини Вільде // Українська мова та література.— 2000.— № 17.

7. Сосюра В. Розстріляне безсмертя. Вірші та поеми.— К., 2000.

8. Соя Б. З книги минулого нашого народу (урок-конференція за твором Романа Іваничука “Яничари” (“Мальви”) // Дивослово.— 2003.— № 11.

9. Українське слово. Хрестоматія / Упоряд. В. В. Яременка.— К., 2001.9 клас
ВСТУП

1. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури / За ред. О. Галича.— К., 2001.

2. Літературознавчий словник-довідник.— К., 1997.

3. Пахаренко В. Нарис української поетики: до нових підходів у вивченні літератури // Українська мова та література.— 1997.— № 29—32.

4. Слово. Знак. Дискурс: Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.— Львів, 1996.

5. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. К., 1998.

6. Український живопис. Сто вибраних творів. Альбом.— К., 1989.
УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

1. Закувала зозуленька. Антологія української народної поетичної творчості / Упоряд. Н. Шумада.— К., 1998.

2. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність: Посібник для студентів.— Львів, 2000.

3. Нудьга Г. Слово і пісня. Дослідження.— К., 1985.

4. Руснак І. Український фольклор у школі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2—3.

5. Сиваченко М. Сторінки української літератури і фольклористики.— К., 1990.


ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

1. Білоус Б. “Повість минулих літ”: історія чи література? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.— 2004.— № 2.

2. Білоус П. Українська паломницька проза: історія жанру.— К., 1998.

3. Давня українська література. Хрестоматія / Упорядкув., передм. та комент. М. Сулими.— К., 1996.

4. Європейське Відродження та українська література ХІV— ХVIII ст. Зб. наук. пр.— К., 1993.

5. Жулинський М. Григорій Сковорода // Слово і доля.— К., 2002.

6. Ісіченко Ю. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця ХVІ — початку ХVІІІ ст. на Україні.— К., 1990.

7. Історія української літератури: У 8 т. / Відп. ред. Л. Махновець.— К., 1967 — Т. 1.

8. Макаров А. Світло українського бароко.— К., 1994.

9. Махновець Л. Григорій Сковорода. Біографія.— К., 1972.

10. Мишанич О. Григорій Сковорода: Нарис життя і творчості.— К., 1994.

11. Мишанич Я. “Історія русів”: історіографія, проблематика, поетика.— К., 1999.

12. Мовчан Р. “Перший інтелігент” у вирі національного відродження (Григорій Сковорода як текст 20-х років ХХ століття) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях та колегіумах.— 2004.— № 2.

13. Українська література: У портретах і довідках. Давня література — література ХІХ ст.— К., 2000.

14. Сулима В. Біблія і українська література: Навчальний посібник.— К., 1998.

15. Ушкалов Л. Світ українського бароко. Філологічні етюди.— Харків, 1994.

16. Шевчук В. Дорога в тисячу років.— К., 1990.

17. Шевчук В. Ідея простоти в елітарному світогляді Г. Сковороди // Україна. Наука і культура. Вип. 26—27.— К., 1993.

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ВСТУП


1. Білецький О. Українська література серед інших літератур світу // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Бондар М. Діалог з історичним часом: формування нової української літератури // Київська старовина.— 1998.— № 5.

3. Грабович Г. Функції жанру і стилю у становленні української літератури // Грабович Г. До історії української літератури.— К., 1997.

4. Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

5. Федченко П. Літературно-критична думка в Україні від її зародження до середини ХІХ ст. // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: В 3 кн.— К., 1996.— Кн. 1.

6. Яценко М. Література перших десятиріч ХІХ ст. // Історія української літератури ХІХ століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ

1. Білецький О. “Енеїда” І. П. Котляревського // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 1.

2. Гром’як Р. “Енеїда” І. Котляревського і час (із спостережень над естетичною оцінкою поеми) // Гром’як Р. Давнє і сучасне.— Тернопіль, 1997.

3. Єфремов С. Котляревський // Єфремов С. Літературно-критичні статті.— К., 1993.

4. Жулинський М. Духовна епоха в історії України: До 200-ліття виходу в світ “Енеїди” // Київська старовина.— 1998.— № 5.

5. Зеров М. Українське письменство ХІХ ст. // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

6. Кирилюк Є. Іван Котляревський: Життя і творчість.— К., 1981.

7. Нахлік Є. Творчість Івана Котляревського: Замовчувані інтерпретації. Дискусійні проблеми. Спроба нового прочитання.— Львів, 1994.

8. Сверстюк Є. Іван Котляревський сміється // Україна: Наука і культура.— К., 1991.— Вип. 25.

9. Шевчук В. “Енеїда” Івана Котляревського в системі літератури українського бароко // Дивослово.— 1998.— № 2, 3.

10. Яценко М. Іван Котляревський // Котляревський І. Поетичні твори. Драматичні твори. Листи.— К., 1982.
ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО

1. Гончар O. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778—1843) // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

2. Горболіс Л. З’ясування фольклорних джерел творів Г. Квітки-Основ’яненка // Дивослово.— 1994.— № 10—11.

3. Єфремов С. Квітка // Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

4. Жулинський М. Квітка-Основ’яненко // Слово і доля.— К., 2002.

5. Зеров М. Григорій Квітка-Основ’яненко // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

6. Ільєнко I. Григорій Квітка-Основ’яненко: Повість.— К., 1973.

7. Куліш П. Григорій Квітка-Основ’яненко та його повісті.— СПб, 1858.

8. Лімборський І. Сентименталізм // Історія української літератури XIX століття: В 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

9. Полєк В. Твори Григорія Квітки-Основ’яненка за рубежем // Всесвіт.— 1978.— № 11.

10. Турчин М. Філософська повість на Україні: Про творчість Г. Квітки-Основ’яненка // УМЛШ (Дивослово).— 1993.— № 11.

МИКОЛА ГОГОЛЬ

1. Барабаш Ю. Почва и судьба. Гоголь и украинская литература: у истоков.— М., 1995.

2. Грабович Г. Гоголь і міф України // Сучасність.— 1994.— № 9.

3. Єфремов С. Між двома душами // Єфремов С. Літературно-критичні статті.— К., 1993.

4. Ковальчук О. Гоголь: буття і страх.— Ніжин, 2002.

5. Коптілов В. Батьківщина поета — батьківщина його душі // Слово і час, 1996.— № 3.

6. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком.— К., 1998.

7. Михед П. Пізній Гоголь і бароко: українсько-російський контекст.— Ніжин, 2002.
ПОЕТИ-РОМАНТИКИ

1. Бондар М. Поезія // Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

2. Гончар О. Зачарований небом: Романтичний світ М. Петренка — поета ХІХ ст. // Слово і час.— 1997.— № 11—12.

3. Гончар О. Українська література передшевченківського періоду і фольклор.— К., 1982.

4. Деркач Б. П. Гулак-Артемовський // Гулак-Артемовський П. Поезії.— К., 1989.

5. Деркач Б. Євген Гребінка.— К., 1974.

6. Нахлік Є. Українська романтична проза 20—60-х років ХІХ ст.— К., 1988.

7. Нудьга Г. Українська балада (З теорії та історії жанру).— К., 1970.

8. Петраш О. “Руська трійця”: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький та їхні літературні послідовники.— К., 1986.

9. Федченко П. Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка // Гулак-Артемовський П., Гребінка Є. Поетичні твори. Повісті та оповідання.— К., 1984.

10. Хропко П. Становлення нової української літератури.— К., 1988.

11. Яценко М. Романтизм // Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн.— К., 1995.— Кн. 1.

12. Яценко М. Українська романтична поезія 20—60-х років ХІХ ст. // Українські поети-романтики: Поетичні твори.— К., 1987.
ТАРАС ШЕВЧЕНКО

1. Брайко О. Художні особливості поеми Тараса Шевченка “Сон” (“У всякого своя доля”) // Українська мова та література.— 1996.— № 15.

2. Дзюба І. “Застукали сердешну волю”: Шевченків “Кавказ” на тлі непроминального минулого // Сучасність.— 1995.— № 3.

3. Дзюба І. У всякого своя доля: Літературно-критичний нарис.— К., 1989.

4. Доля: Книга про Т. Шевченка в образах та фактах / Упоряд. В. Шевчука.— К., 1993.

5. Жулинський М. Тарас Шевченко // Слово і доля.— К., 2002.

6. Забужко О. Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу.— К., 1997.

7. Івакін Ю. Поезія Шевченка періоду заслання.— К., 1984.

8. Клочек Г. Поезія Тараса Шевченка: сучасна інтерпретація.— К., 1998.

9. Коцюбинська М. Етюди про поетику Шевченка.— К., 1990.

10. Мовчанюк В. Медитативна лірика Т. Г. Шевченка.— К., 1993.

11. Новиченко Л. Тарас Шевченко — поет, борець, людина.— К., 1982.

12. Пахаренко В. Незбагнений апостол.— Черкаси, 1999.

13. Роят А. Ідейно-художній зміст поеми Т. Шевченка “Великий льох”. Розробка уроку // Українська мова та література.— 1998.— № 9.

14. Русова С. “Мати” в поезії Шевченка // Дивослово.— 1995.— № 9.

15. Сверстюк Є. Шевченко і час.— К., 1996.

16. Скоць А. Поема Тараса Шевченка “Наймичка” // Дивослово.— 1994.— № 3.

17. Смілянська В. Поема “Марія” Т. Шевченка // Сучасність.— 1997.— № 3.

18. Смілянська В. “Святим огненним словом”: Тарас Шевченко: Поетика.— К., 1990.

19. Смілянська В., Чамата Н. Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка.— К., 2000.

20. Спогади про Тараса Шевченка / Упорядкув. В. Бородіна і М. Павлюка.— К., 1982.

21. Т. Г. Шевченко: Біографія / Відп. ред. Є. Кирилюк.— К., 1984.

22. Федченко П. Тарас Григорович Шевченко.— К., 1989.

23. Франко І. Шевченкова “Марія” // Франко І. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1983.— Т. 39.

24. Шевченківський словник: У 2 т.— К., 1978.
МАРКО ВОВЧОК

1. Бондар М. Особливості втілення художнього конфлікту в оповіданнях Марка Вовчка // Марко Вовчок. Статті i дослідження.— К., 1985.

2. Брандіс Є. Марко Вовчок. Повість.— 1975.

3. Гончар О. Марко Вовчок // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

4. Єфремов С. Марко Вовчок: Школа Марка Вовчка // Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

5. Клочек Г. Анатомія добра i зла: Повість Марка Вовчка “Інститутка” // Українська мова та література.— 1998.— № 19.

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ

1. Бандура О. Вивчення роману П. Куліша “Чорна рада” // УМЛШ (Дивослово).— 1992.— № 11—12.

2. Гнідан О., Осьмак Н. Світогляд Пантелеймона Кyлiшa // УМЛШ (Дивослово).— 1991.— № 10.

3. Гончар О. Роман “Чорна рада” П. Куліша в школі // Слово і час.— 1992.— № 9.

4. Дзюба Т. Xyтipcькa концепція П. Куліша // Слово i час.— 1998.— № 4—5.

5. Жулинський М. Пантелеймон Kyлiш: Літературний портрет // Kyлiш Пантелеймон. Чорна рада.— К., 2000.

6. Зеров М. Пантелеймон Куліш: “Чорна рада” // Зеров Микола. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

7. Маланюк Є. В Кулішеву річницю // Дивослово.— 1994.— № 8.

8. Нахлік Є. “Любов”... благословляю...” Про особисту лірику П. Куліша // Дзвін.— 1995.— № 10.

9. Нахлік Є. Пантелеймон Куліш // Історія української літератури XIX століття: У 3 кн.— К., 1996.— Кн. 2.

10. Погребенник В. Пантелеймон Куліш // Українська мова i література.— 1998.— № 21—24.

11. Слоньовська О. “Гетьмани, гетьмани, якби-то ви встали...”: Аналіз роману Пантелеймона Куліша “Чорна рада” // Дивослово.— 1994.— № 12.

12. Слюсар А., Турло I. Тестові завдання до теми “Пантелеймон Куліш” // Дивослово.— 1994.— № 12.

13. Степанишин Б. Українська національна ідея Панька Куліша // Дивослово.— 1997.— № 12.

14. Тетеріна О. Значення перекладацької діяльності П. Кулiша // Українська мова та література.— 1997.— № 12.

З ЛІТЕРАТУРИ ХХ ст.

1. Багряний І. Під знаком Скорпіона: З творчої спадщини письменника: Поезія, проза, публіцистика.— К., 1994.

2. Дзюба І. Громадянська снага і політична прозірливість // Дивослово, 1996.— № 10.

3. Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.— К., 1994.— Кн. 2.— Ч. 1.

4. Клочек Г. Романи Івана Багряного “Тигролови” і “Сад Гетсиманський”: Навчальний посібник.— Кіровоград, 1998.

5. Костюк Г. Іван Багряний: Сторінки спогадів // Українська мова і література в школі.— 1993.— № 10.

6. Мойсієнко А. Традиції модерну і модерн традицій.— К., 2001.

7. Череватенко Л. “Ходи тільки по лінії найбільшого опору і ти пізнаєш світ” // Дніпро.— 1990.— № 12.

8. Шугай О. Іван Багряний, або через терни Гетсиманського саду.— К., 1996.10 клас
ВСТУП

1. Бондар М. Творчість Володимира Cамійленка // Cамійленко В. Твори.— К., 1990.

2. Зеров М. “Непривітаний співець” (Я. Щоголів) // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

3. Історія української літератури ХІХ століття: У 3 кн.— К., 1997.— Кн. 3.

4. Камінчук О. Олена Пчілка: аспекти творчої діяльності // Слово і час.— 1999.— № 6.

5. Хропко П. Українське літературне життя 70—90-х років ХІХ ст. (Матеріал до оглядової лекції у 10 класі) // Дивослово.— 1994.— № 3.


ІВАН НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ

1. Білецький О. Іван Семенович Левицький (Нечуй) // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Зборовська Н. Український світ Нечуя-Левицького: гендерний підхід // Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків.— Львів, 1999.

3. Крутікова Н. У світі художньої правди і краси // Нечуй-Левицький І. Твори: У 3 т.— К., 1988.— Т. 1.

4. Міщук Р. Співець душі народної: До 150-річчя від дня народження І. Нечуя-Левицького.— К., 1987.

5. Панченко В. Дві повісті Івана Нечуя-Левицького (“Хмари”, “Кайдашева сім’я”) // Дивослово.— 2003.— № 8.

6. Погрібний А. Всевидяще око України.— І. Нечуй-Левицький // Погрібний А. Класики. Не зовсім за підручником.— К., 2000.

7. Хропко П. Романи І. Нечуя-Левицького з життя інтелігенції // Українська мова і література в школі.— 1988.— № 11.


ПАНАС МИРНИЙ

1. Білецький О. Панас Мирний // Білецький О. Зібрання праць: У 5 т.— К., 1965.— Т. 2.

2. Горленко В. “Повія”, роман П. Мирного // Історія української літературної критики та літературознавства: Хрестоматія: У 3 кн.— К., 1998.— Кн. 2.

3. Міщук Р. Реалізм Панаса Мирного і проблема художньої розповіді // Проблеми історії та теорії реалізму української літератури ХІХ — початку ХХ ст.— К., 1991.

4. Пивоваров М. Майстерність психологічного аналізу (Роман “Повія” Панаса Мирного).— К., 1960.

5. Сиваченко М. Корифей української прози.— К., 1967.

6. Черкаський В. Художній світ Панаса Мирного.— К., 1989.
ІВАН КАРПЕНКО-КАРИЙ

1. Галабутська Г. Життєві і творчі обрії Карпенка-Карого // Дивослово.— 1995.— № 12.

2. Мороз Л. Іван Карпенко-Карий (Іван Тобілевич). Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

3. Рильський М. Гордість української драматургії: Про творчість Карпенка-Карого // Рильський М. Статті про літературу.— К., 1980.

4. Свербілова Т. Уроки “Хазяїна” наприкінці ХХ ст.: не зовсім за підручником // Слово і час.— 1998.— № 3.
МИХАЙЛО СТАРИЦЬКИЙ

1. Комишанченко М. Михайло Старицький (Літературний портрет).— К., 1968.

2. Левчик Н. Історична проза М. Старицького: далекі образи — близькі ідеї // Слово і час.— 1990.— № 12.

3. Левчик Н., Мороз Л. Михайло Старицький // Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

4. Повернення з небуття: Романи “Молодість Мазепи” і “Руїна” в контексті світоглядно-естетичних концепцій історичної прози М. Старицького // М. Старицький. Молодість Мазепи. Руїна.— К., 1997.

5. Подолинна І., Подолинний А. Повість “Облога Буші” Михайла Старицького // Дивослово.— 1994.— № 3.

6. Поліщук В. Методологічні аспекти творчості.— Черкаси, 2003.

7. Поліщук В. Художня проза Михайла Старицького.— Черкаси, 2003.

8. Франко І. Михайло Петрович Старицький // Зібрання творів: В 50 т.— К., 1982.— Т. 33.

ІВАН ФРАНКО

1. Басс І., Каспрук А. Іван Франко: життєвий і творчий шлях.— К., 1983.

2. Вервес Г. Іван Франко і світова література // Українська література в загальнослов’янському і світовому контексті: У 5 т.— К., 1987.— Т. 1.

3. Гундорова Т. Франко — не Каменяр.— Мельбурн, 1996.

4. Дей О. Іван Франко, життя і діяльність.— К., 1981.

5. Денисюк І. Невичерпність атома.— Франкознавчі студії.— Львів, 2001.

6. Єфремов С. Іван Франко: Критико-біографічний нарис.— К., 1926.

7. Жулинський М. Від традицій ХІХ ст. до ранніх пошуків ХХ ст. та Іван Франко // Сучасність.— 1997.— № 5.

8. Зеров М. Франко — поет // Зеров М. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

9. Іван Франко і світова культура: Матеріали Міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО: В 3 кн.— К., 1990.

10. Іван Франко — письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції.— Львів, 1998.

11. Павличко Д. З глибин душі // Франко І. Зів’яле листя.— К., 1985.

12. Погребенник Ф. З вірою в силу духа народного (Поема І. Франка “Мойсей”) // Українська мова і література в школі.— 1986.— № 8.

13. Рудницький Л. Іван Франко і німецька література.— Мюнхен, 1974.

14. Скупейко Л. Іван Франко про творчу індивідуальність письменника.— К., 1986.

15. Франко З. У спектрі засобів майстерності філософських поем Каменяра // Українське літературознавство.— 1969.— Вип. 7.

16. Шерех Ю. Другий “Заповіт” української літератури // Шерех Ю. Третя сторожа: Література. Мистецтво. Ідеології.— К., 1993.


ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.

1. Геник-Березовська З. Про неоромантичну драму. Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному контексті // Геник-Березовська З. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм.— К., 2000.

2. Зеров М. Марко Черемшина і галицька проза // Зеров М. Твори: В 2-х т.— К., 1990.— Т. 2.

3. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.— К., 1993.— Кн. 1.

4. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм в українській прозі кінця ХІХ — початку ХХ ст. (проблеми естетики і поетики).— К., 1995.

5. Мишанич О. В безмежжі зим і чужини... // Черкасенко С. Твори в 2 т.— К., 1991.— Т. 1.

6. Розсипані перли. Поети “Молодої музи”.— К., 1991.

БОРИС ГРІНЧЕНКО

1. Левчик Н. Борис Грінченко // Історія української літератури ХІХ ст.— К., 1997.— Кн. 3.

2. Погрібний А. Борис Грінченко в літературному процесі кінця ХІХ — початку ХХ ст.— К., 1990.

3. Погрібний А. Життя і творчість Бориса Грінченка // Дивослово.— 1994.— № 3.
МИХАЙЛО КОЦЮБИНСЬКИЙ

1. Агеєва В. Імпресіоністична поетика Михайла Коцюбинського // Слово і час.— 1994.— № 9—10.

2. Гундорова Т. Початок ХХ ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.— К., 1993.— Кн. 1.

3. Кузнєцов Ю. Імпресіонізм як мрія про гармонію (на прикладі новели М. Коцюбинського “Іntermezzo” // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 1999.— № 2.

4. Кузнєцов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани: Вивчення творчості Коцюбинського в школі.— К., 1990.

5. Листи до Михайла Коцюбинського.— Ніжин, 2002 — 2003.

6. Логвин Г. М. Коцюбинський та імпресіонізм // Дивослово.— 1996.— № 10.

7. Логвин Г. Ще раз про імпресіонізм М. Коцюбинського // Дивослово.— 1999.— № 4.

8. Пахаренко В. “Над берегами вічної ріки” // Дивослово.— 1994.— № 7.

9. Поетика прози Михайла Коцюбинського.— К., 1989.

10. Черненко О. Михайло Коцюбинський — імпресіоніст.— Мюнхен, 1977.

11. Шевчук В. Поезія не живе на смітнику... Михайло Коцюбинський та його проза // Михайло Коцюбинський. Що записано в книгу життя. Повісті та оповідання.— Харків, 1994.

ОЛЬГА КОБИЛЯНСЬКА

1. Горбач А.-Г. Німецький духовний світ молодої Кобилянської // Сучасність.— 1984.— № 11.

2. Гундорова Т. Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської.— К., 2002.

3. Гундорова Т. Кобилянська—Довженко: навколо землі або різниця аналогій // Слово і час, 1997.— № 11.

4. Гундорова Т. Початок ХХ ст. Загальні тенденції художнього розвитку // Історія української літератури ХХ ст.: У 2 кн.— К., 1993.— Кн. 1.

5. Дзюба І. Читаючи Кобилянську // Українська мова і література в школі, 1986.— № 2.

6. Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.— К., 1998.

7. Кобилянська О. Слова зворушеного серця: Щоденники, Автобіографії. Листи. Статті та спогади.— К., 1982.

8. Ковальчук О. Ольга Кобилянська та її повість “Людина” // Дивослово, 2002.— № 12.

9. Ковальчук О. Письменницька позиція в повісті О. Кобилянської “Земля” // Дивослово.— 1993.— № 2.

10. “Мені не соромно отворити уст про мої чувства”. Неопублiковані листи Ольги Кобилянської до Осипа Маковея // Сучасність, 2003.— № 2.

11. Павлишин М. Автобіографічна персона та дарвіністська “Людина” Ольги Кобилянської // Сучасність, 2001.— № 4.

12. Пахаренко В. Погляд у безодню // Українська мова та література, 1999.— № 1, 2.

13. Полякова Л. Музичні образи в творчості Ів. Тургенєва та О. Кобилянської // Радянське літературознавство.— 1985.— № 11.

14. Филипович П. Ольга Кобилянська в літературному оточенні // Филипович П. Літературно-критичні статті.— К., 1991.

15. Филипович П. Спустошена ідилія (“Земля” О. Кобилянської) // Филипович П. Літературно-критичні статті.— К., 1991.


ВАСИЛЬ СТЕФАНИК

1. Гаєвська Л. Василь Стефаник. Поетика стилю // Індивідуальні стилі українських письменників ХІХ — початку ХХ ст.— К., 1987.

2. Гладкий В. Стефаник перекладає // Слово і час.— 1991.— № 5.

3. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ — початку ХХ ст.— Львів, 1999.

4. Євшан М. Василь Стефаник // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.— К., 1998.

5. Єфремов С. Стефаник і його школа // Історія українського письменства.— К., 1995.

6. Козій Д. Стефаникова людина в межових ситуаціях // Сучасність.— 1972.— № 10.

7. Корбутяк Д. Секрети творчості Василя Стефаника // Сучасність.— 1971.— № 7—8.

8. Кучинський М. Стильові особливості новел В. Стефаника антивоєнного циклу // Дивослово.— 1995.— № 5—6.

9. Музичка М. Штрихи до біографії В. Стефаника // Дивослово.— 1995.— № 5—6.

10. Стефаник Ю. Трагедія і тріумф роду Стефаників // Сучасність.— 1971.— № 6.

11. Токарик М. Новели Василя Стефаника як експресіоністичне відображення дійсності // Дивослово.— 2003.— № 2.

12. Черненко О. Експресіонізм у творчості Василя Стефаника.— Мюнхен, 1989.

13. Черненко О. Імпресіонізм та експресіонізм // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики.— К., 1994.


ЛЕСЯ УКРАЇНКА

1. Агеєва В. Поетеса зламу століть. Творчість Лесі Українки в постмодерній інтерпретації.— К., 1999.

2. Бетко І. Біблія як джерело ідей у творчості Лесі Українки // Слово і час.— 1991.— № 3.

3. Бойко Ю. Естетичні погляди Лесі Українки та її стильові шукання // Бойко Ю. Вибрані праці.— К., 1992.

4. Борисюк Т. “Лісова пісня” Лесі Українки і “Затоплений дзвін” Гергарта Гауптмана // Слово і час.— 1990.— № 3.

5. Геник-Березовська З. Драматична творчість Лесі Українки в тогочасному літературному контексті // Геник-Березовська З. Грані культур: Бароко. Романтизм. Модернізм.— К., 2000.

6. Давидюк В. Позатекстова міфологічна символіка “Лісової пісні” // Дивослово.— 1994.— № 2.

7. Донцов Д. Поетка українського рісорджимента (Леся Українка).— Львів.— 1992.

8. Драй-Хмара М. Бояриня // Леся Українка. Бояриня.— К., 1991.

9. Євшан М. Леся Українка // Євшан Микола. Критика. Літературознавство. Естетика.— К., 1998.

10. Жулинський М. Леся Українка // Слово і доля.— К., 2002.

11. Зборовська Н. Моя Леся Українка. Есей.— Тернопіль, 2002.

12. Камінчук О. Художній світогляд та особливості поетики Лесі Українки // Дивослово.— 2003.— № 1.

13. Криловець А. “Сім струн я торкаю” (Із секретів поетичної творчості Лесі Українки) // Дивослово.— 1995.— № 7.

14. Мірошниченко Л. Над рукописами Лесі Українки. Нариси з психології творчості та текстології.— К., 2001.

15. Филипович П. Образ Прометея в творах Лесі Українки // Дивослово.— 1996.— № 2.

16. Франко І. Леся Українка // Франко Іван. Зібр. творів: У 50 т.— К., 1981.— Т. 31.

17. “Хотіла б я піснею стати”: Матеріали для проведення позакласного часу з теми “Леся Українка та музика” // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах.— 2000.— № 2 (журнал присвячений Лесі Українці).

18. Шевчук Т. Тестові завдання до теми “Творчість Лесі Українки” // Дивослово.— 1995.— № 8.
МИКОЛА ВОРОНИЙ

1. Білецький О. Двадцять років нової української лірики (1903—1923) // Білецький О. Літературно-критичні статті.— К., 1990.

2. Вервес Г. Микола Вороний // Микола Вороний. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика.— Серія “БУЛ”.— К., 1996.

3. Вервес Г. Поет повертається на батьківщину // Вороний М. Твори.— К., 1989., або ж: Вервес Г. Поет повертається на батьківщину // Рад. літературознавство.— 1989.— № 1.

4. Євшан М. З приводу книжки Миколи Вороного // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.— К., 1998.

5. Ільєнко І. Боже! За віщо? Судний день Миколи Вороного // Літературна Україна.— 1991.— 14 березня.

6. Кузьменко В. Палімпсести Миколи Вороного // Дивослово.— 1996.— № 12.

7. Лесик В. Поетична спадщина Миколи Вороного // Дивослово.— 1994.— № 12.

8. Мороз-Стрілець Т. Спогад про Миколу Вороного // Вітчизна.— 1988.— № 5.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ

1. Дем’янівська Л. Символізм як один із напрямів української літератури (Драми Олександра Олеся) // Українська мова і література в школі.— 1992.— № 9—10.

2. Євшан М. Червоні маки... (Про п’єсу О. Олеся “По дорозі в казку”) // Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика.— К., 1998.

3. Єфремов С. На початку нового віку: Олесь // Єфремов С. Історія українського письменства.— К., 1995.

4. Жулинський М. Олександр Олесь // Слово і доля.— К., 2002.

5. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Поезія Олеся і спроба нового її трактування // Зеров Микола. Твори: В 2 т.— К., 1990.— Т. 1.

6. Качуровський І. Метрика Олександра Олеся // Слово і час.— 1998.— № 12.

7. Радишевський Р. Журба і радість Олександра Олеся // Олесь О. Твори: В 2 т.— К., 1990.

8. Чернова І. Міфологема долі в художньому світі Олександра Олеся // Слово і час.— 1998.— № 12.

ВОЛОДИМИР ВИННИЧЕНКО

1. Гнідан О., Дем’янівська Л. Володимир Винниченко: Життя, діяльність, творчість.— К.,1996.

2. Жулинський М. Володимир Винниченко // Слово і доля.— К., 2002.

3. Зеров М. Від Куліша до Винниченка: Нариси з новітнього українського письменства // Зеров М. Твори: У 2 т.— К., 1990.— Т. 2.

4. Історія української літератури ХХ століття: У 2 кн.— К., 1993.— Кн. 1.

5. Ковальчук О. Анатомія гріха (Драма Володимира Винниченка “Гріх”) // Дивослово.— 2003.— № 10.

6. Ковальчук О. Щастя як проблема буття (Психологічний аналіз оповідання Володимира Винниченка “Момент”) // Дивослово, 2003.— № 3.

7. Костюк Г. Світ Винниченкових образів та ідей // Українське слово: Хрестоматія: У 3 кн.— К., 1994.— Кн. 1.

8. Мороз Л. “Сто рівноцінних правд”: Парадокси драматургії В. Винниченка.— К., 1994.

9. Панченко В. Будинок з химерами.— Кіровоград, 1996.

10. Слабошпицький М. Письменник світового масштабу: Штрихи до портрета Володимира Винниченка // Українська мова і література в школі.— 1990.— № 2.

11. Українка Леся. Винниченко // Винниченко В. Раб краси.— К., 1994.

12. Франко І. Новини нашої літератури // Винниченко В. Раб краси.— К., 1994.Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> ukr.lit -> metodlit
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи
ukr.lit -> 1 План біографії письменника. Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник?
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 9 класу
metodlit -> Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Схожі:

Українська література, 5-12 кл iconГіпермаркет Знань>>Українська література 10 клас
Українська література:«Життя І творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру»
Українська література, 5-12 кл iconДавня українська література — література українського народу XI-XVIII ст. Давня українська література — література українського народу XI-XVIII ст
Нова періодизація давнього письменства базується на схемі Д. Чижевського, поданій в "Історії української літератури"
Українська література, 5-12 кл iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
Українська література, 5-12 кл iconУкраїнська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....
Українська література, 5-12 кл iconВчитель Лукашук Н. М. Українська література 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Українська література, 5-12 кл icon10 клас Твори для вивчення Українська література
Українська література для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Українська література, 5-12 кл iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Українська література, 5-12 кл iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України
...
Українська література, 5-12 кл iconПоурочно-тематичний план з предмета: "Українська література"
Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка