Українська література, 5-12 кл


СТАРША ШКОЛА (БЕЗПРОФІЛЬНА)Сторінка7/13
Дата конвертації11.04.2017
Розмір2,1 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13СТАРША ШКОЛА (БЕЗПРОФІЛЬНА)

10-й клас

Усього — 70 год. На тиждень — 2 год.

Резервний час — 8 год.

Текстуальне вивчення творів — 62 год.
К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки учнів

Додатки:
Мистецький контекст. Міжпредметні зв’язки

1

ВСТУП
Українська література в контексті розвитку суспільства другої половини ХІХ ст. Її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації. Зв’язок художнього мислення митця з провідними тенденціями доби. Українська література у світовому контексті, її своєрідність на загальноєвропейському тлі.
ТЛ: поняття національного і вселюдського.

Вміти пояснити зв’язок літератури як мистецтва слова з провідними тенденціями свого часу. Вміти користуватися довідковими відомостями, словниками, виділяти найнеобхіднішу інформацію.
Усвідомлення суспільного призначення національної літератури.
(22)

ЛІТЕРАТУРА 70—90-х років ХІХ ст.
Складні історико-культурні умови розвитку лiтератури. Новий етап національно-визвольного руху, культурно-просвітницька діяльність “Громади”. Періодичні видання (“Правда”, “Зоря”, “Житє і слово”). Розвиток реалізму, натуралізму, пізній романтизм.

Вміти схарактеризувати в загальних рисах історико-культурні умови розвитку літератури цього періоду.

Е. Золя, Л. Толстой, Ф. Достоєвський, драматургія Г. Ібсена
(зарубіжна література).

4

Іван Нечуй-Левицький. “Кайдашева сім’я”
Основні віхи життя І. Нечуя-Левицького. Творчість письменника — новий імпульс розвитку української літератури. Загальна характеристика творчості. “Колосальне всеобіймаюче око України” (І. Франко). “Кайдашева сім’я” — соцiально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Утвердження цінностей національної етики засобами комічного.
ТЛ: соціально-побутова повість, повість-хроніка, поглиблення поняття про реалізм. Засоби змалювання комічного.

Вміти розповісти про письменника, назвати його основні твори.
Прокоментувати оцінку І. Франком творчої спадщини І. Нечуя-Левицького. Вміти визначити жанр твору, прокоментувати основну проблему, схарактеризувати образи-персонажі, засоби їх зображення. Розвиток уміння порівнювати образи-персонажі, з’ясувати авторську позицію. Вміти виділяти засоби комічного у творі, пояснювати їхню роль. Розвивати вміння висловлювати власну думку про українську ментальність, національний характер, народну мораль і етику.
Усвідомлення основних рис української ментальності, їхнього значення для самопізнання та успішної адаптації у сучасному суспільстві.

Ф. Різниченко, “Вид на гору Спаса у Стеблеві”.
А. Куїнджі, “Українська ніч” — улюблена картина І. Нечуя-Левицького (образотворче мистецтво).
Л. ван Бетховен, “Апасіоната” — улюблена мелодія письменника.

4

Панас Мирний (П. Рудченко). “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” (скорочено)
Життєвий і творчий шлях. Загальна характеристика творчості.
Перший в українській літературі соціально-психологічний роман, свідчення великих можливостей у художньому дослідженні дійсності. Співавторство з І. Біликом. Широта представлення народного життя. Еволюція Ничипора Варениченка: від правдошукацтва до розбійництва, до втрати людської подоби. Типове й екстремальне у долі героя. Проблема життєвого вибору. Жіночі образи, утвердження народних поглядів на чесне, духовно здорове життя людини.
ТЛ: соціально-психологічний роман.

Знати про життя прозаїка, про основні його твори, про історію написання роману. Знати і вміти коментувати сюжет.
Вміти схарактеризувати образи-персонажі, зокрема образ Чіпки, простежити еволюцію його поведінки, вміти пояснювати її психологічними чинниками. Характеризувати жіночі образи, розкрити їхню роль у творі. Вміти аргументовано висловлювати власну думку про життєвий вибір Чіпки, коментувати власне розуміння понять честі, справедливості, людської гідності та можливі способи їх утвердження. Порівнювати роман із “Кайдашевою сім’єю” І. Нечуя-Левицького, шукати спільне і відмінне у художній манері прозаїків.
Вміння переконливо і толерантно висловлювати власні судження. Усвідомлення значення правильності життєвого вибору для становлення і самореалізації людини.

І. Нечуй-Левицький, “Кайдашева сім’я”, Панас Мирний, “Повія”; Л. Толстой, “Воскресіння”.

3

Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). “Мартин Боруля”
Життєвий і творчий шлях. Багатогранність діяльності.
Жанрова різноманітність творів: трагікомедія (“Сто тисяч”, “Мартин Боруля”), сатирична комедія (“Хазяїн”), соціально-психологічна драма (“Безталанна”), історична трагедія (“Сава Чалий”). І. Карпенко-Карий і “театр корифеїв”.
Драматургічне новаторство.
Трагікомедія “Мартин Боруля” і її більш ніж 100-річне життя на сцені. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесність, порядність, працелюбство) становою приналежністю. Психологічна переконливість і трагікомічне звучання образу Мартина Борулі.
Значення творчості І. Карпенка-Карого.
ТЛ: поглиблення поняття про жанри драматичного твору.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху драматурга. Мати уявлення про “театр корифеїв”. Розуміти причини просвітницьких ідейних пріоритетів світогляду письменника.
Знати зміст трагікомедії “Мартин Боруля”. Розуміти причину особистої драми Мартина Борулі — абсолютизацію формальних ознак життя дворянства. Вміти схарактеризувати (із залученням тексту твору) головного героя, образи Марисі, Степана, Миколи, Омелька, чиновника Трандалєва. Вміти розкрити значення творчості І. Тобілевича для розвитку української драматургії.
Виховання любові до театру. Усвідомлення, що життєва позиція кожного впливає на життя всього суспільства.
Усвідомлення негативних наслідків прагнення людини вивищитись над оточенням, нехтуючи родовими традиціями, народною етикою і мораллю.

“Міщанин-шлях-тич” Мольєра і п’єси І. Карпенка-Карого.

3

Михайло Старицький. “Оборона Буші”
Життя і творчість. Багатогранність діяльності.
М. Старицький і театр. Творча співпраця з М. Лисенком. Оцінка І. Франком діяльності М. Старицького.
Пригодницький сюжет, драматизм історико-романтичної повісті “Оборона Буші”. Її антимiлiтаристське спрямування. Багатопроблемність твору. Шлях помсти і крові як трагічні сторінки в житті українського і польського народів. Образи та символи твору, особливості характеротворення, функція картин природи.

Мати уявлення про значення творчості М. Старицького для розвитку української літератури і театру.
Знати зміст повісті “Оборона Буші”, вміти визначити її жанр, головну ідею, характеризувати образи та символи. Вміти розкрити романтизм характеру Орисі, висловити власну думку про неї, порівнювати з іншими жіночими образами в українській прозі цього періоду. Характеризувати інші образи твору (сотник Завісний, Антось Корецький). Пояснювати образ-символ Ісуса Христа. З’ясовувати роль описів природи у романтичній повісті.
Виховання почуття гордості за українську інтелігенцію, яка зіграла вирішальну роль у згуртуванні суспільства, культурному піднесенні України.
Розвиток почуття патріотизму, власної відповідальності за долю батьківщини.
Усвідомлення краси вірності вітчизні, родові, коханій людині.
Формування переконань про доброту, милосердя, любов і повагу до ближнього як кращих моральних якостей, осуд зарозумілості, погорди, кастової вищості у спілкуванні.

Усвідомлення віри у справедливість Божих заповідей жити в мирі і любові.

Переклади творів Г. К. Андерсена, В. Шекспiра, Дж. Байрона, І. Крилова, сербських народних пісень.

Інсценізація творів М. Гоголя, Ю. Крашевського, Е. Ожешко та ін.Історико-пригодницькі романи В. Скотта.

8

Іван Франко
Письменник, учений, громадський діяч. Багатогранність діяльності в українській культурі, її вплив на культурний і політичний розвиток України. Основні книги і праці. Франко-перекладач. Значення творчості для розвитку української літератури, у пробудженні національної свідомості. Творчість І. Франка у музиці. І. Франко та світова література.

Знати етапи життєвого і творчого шляху митця, вміти окреслити основні сфери його багатогранної діяльності. Називати основні твори. Сформувати власне ставлення до таких особистостей, як І. Франко.
На прикладі життєдіяльності І. Франка формування ціннісного переконання: можливість силою високого духу сягнути від “селянської хати” до світових вершин інтелекту.

Переклади І. Франком творів Дж. Мільтона, Дж. Байрона, Й. В. Ґете, Г. Гейне, В. Гюго, А. Міцкевича та ін.
Лірика збірки “З вершин і низин”. Загальне уявлення про зміст і композицію збірки. Франкова концепція поступу людства, вираз незламного оптимізму (“Гімн” (“Замість пролога”). Твор-

Вміти пояснити багатозначність понять “вершини” і “низини” (через домінантний пафос збірки) у назві збірки. Називати твори (цикли) з неї, ідеї яких видаються актуальними сьогодні.

Музика М. Лисенка, С. Людкевича, Б. Лятошинського,
чість великих майстрів Відродження; символ вічної жіночності, материнства, краси; суперечки про роль краси і користі (“Сікстинська мадонна”).
ТЛ: сонет.

Аналізувати поезії, вміти визначити і пояснити символіку “Гімну”, розкрити значення поняття “вічний революціонер”.
Усвідомлення облагороджуючого впливу мистецтва на людину. Формування віри в людину (яка була притаманна І. Франкові). Формування переконання, що поступ здійснюється не шляхом насилля, а розвитком духовності людини.

А. Кос-Анатольського та ін. до творів І. Франка.
Поетична збірка “Зів’яле листя”: “Безмежнеє поле...”, “Ой ти, дівчино, з горіха зерня”, “Чого являєшся мені...”. Місце любовної теми у творчості І. Франка. Життєві імпульси появи творів (автобіографічність). Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, ідеалу кохання.

Вміти аналізувати поезії, визначити літературні й фольклорні начала, пояснити образи-символи тощо.
Вивчити напам’ять: 2 поезії (на вибір).
Усвідомлення того, що любов — найвеличніше із людських почуттів, яке необхідно берегти і цінувати.

Цикли любовної лірики в Овідія, Катулла, Данте, Ф. Петрарки, А. Міцкевича (зарубіжна література).
Філософська і громадянська поезія. Змістовий зв’язок “Легенди про вічне життя” із поезією “Зів’ялого листя”. Драматизм людських стосунків, роздуми про безсмертя людини, взаємне кохання як критерій щастя, можливість чи неможливість його досягнення. “Декадент” — поетичне кредо І. Франка. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця. Вірш-заклик “Розвивайся ти, високий дубе...” — віра в майбутнє своєї нації.

Вміти пояснити використання біблійних мотивів і образів, умовність художнього світу легенд і притч. Сформулювати провідну думку “Легенди...”. Проаналізувати вірш “Декадент”, висловити власні роздуми про мету і сенс художньої творчості людини. Вміти визначити головну ідею вірша “Розвивайся...”, розкрити символічний образ дуба, знайти фольклорні елементи у творі.
Усвідомлення неуникного драматизму людського життя. Усвідомлення того, що українці — представники народу, що “вгору йде”, що відкидає занепад у будь-якій формі.Поема “Мойсей” — одна з вершин творчості І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам’яті. Пролог до поеми — заповіт українському народові.
ТЛ: філософська поезія, віршовані розміри (повторення), терцини.

Вміти з’ясувати основну сюжетну лінію твору, визначити найнапруженіші фрагменти. Пояснити біблійну основу сюжету, його актуальність для епохи національно-визвольних рухів. Розкрити алегоричність образу Мойсея, передати зміст його сумнівів, роздумів і сформулювати думку-підсумок цих роздумів. Вмiти висловлювати власні міркування про майбутнє свого народу, шляхи до нього, про провідників нації, її лідерів. Дискутувати про це.

Скульптура Мiкеланджело “Мойсей” як поштовх до написання поеми.Осмислення поняття нації як повноправного суб’єкта історії. Усвідомлення відповідальності місії провідників нації, народу, керівників держави.Проза І. Франка
Ідеї, проблеми, порушені в ній. Багатство жанрів Франкової прози. Новаторські шукання прозаїка. Франко і український модернізм.
Новела “Сойчине крило” — жіноча доля в новітній інтерпретації. Модерні засоби письма і національна етична традиція. Різні емоційні типи головних героїв (їхнє зіставлення). Помилка вибору героїні та її наслідки. Образ героя-адресата — уособлення боротьби між “естетом” і “живим чоловіком”. Особливості композиції та змісту твору: етапи страдницького шляху героїні — еволюція настроїв і світогляду героя. Гуманізм новели.
Узагальнення вивченого про І. Франка та його твори.

Мати уявлення про прозу митця, схарактеризувати її тематику. Розглянути і прокоментувати композицію і сюжет новели “Сойчине крило”. Розкрити образ Марії, його неоднозначність. Схарактеризувати образ героя-адресата. Вміти визначити основний морально-етичний пафос новели та висловити власну оцінку твору.
Усвідомлення перемоги добра над злом, “великодушності над невдячністю”.


Шанобливе ставлення до творчості поета як до великого надбання українського народу. Усвідомлення внеску українського письменника і мислителя у світову культуру.
(33)
2

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА 10-х років ХХ ст.
Домінуючі особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв’язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського модернізму (О. Кобилянська, М. Коцюбинський, В. Стефаник, Леся Українка, М. Вороний, В. Винниченко). Альманах “З-над хмар і з долин”, угруповання “Молода муза” — зв’язок зі світовою літературою, “нова школа” у прозі, “нова” драма на рубежі століть.

Мати загальне уявлення про модерністичні тенденції в українській літературі 10-х років ХХ ст.
Вчитися знаходити необхідну інформацію в довідкових виданнях і користуватися нею.

Зарубіжна література початку ХХ ст.
Борис Грінченко. “Каторжна”
Життя і різножанрова творчість. Багатогранність діяльності. Укладач 4-томного Словника української мови, організатор і голова товариства “Просвіта”.
Грінченко-перекладач. І. Франко про Б. Грінченка — “робітника без одпочину” на культурно-освітній ниві. Майстер малої прози. Оповідання “Каторжна” — утвердження прагнення людини до любові, добра. Психологізм твору.

Мати уявлення про велику подвижницьку дiяльність Б. Грінченка, вміти розповісти про неї. Розглянути зміст оповідання “Каторжна”. Вміти визначити його головну думку, пояснити причини душевних страждань Докії. Розкрити чинники формування її характеру. Пояснити причини неординарного вчинку головної героїні під час пожежі.
Висловлювати власні міркування про діяльність Б. Грінченка.

Переклад Б. Грінченком творів Ф. Шіллера, Г. Гауптмана, М. Метерлінка, Г. Ібсена, Й. В. Ґете, Г. Гейне, В. Гюго, Д. Дефо, О. Пушкіна та ін.Усвідомлення важливої ролі наполегливості та працелюбності як вирішальних факторів на шляху до поставленої мети.
Усвідомлення неприйняття зла, жорстокості, помсти у стосунках людей та переваги співчуття, доброзичливості, уваги до ближнього як необхідних моментів гармонійного спілкування.

5

Михайло Коцюбинський. “Intermezzo”, “Тіні забутих предків”
Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості М. Коцюбинського. Еволюція художньої свідомості: від народництва і реалізму до модернізму. Значення стильового новаторства М. Коцюбинського для української літератури.
Психологічна новела “Intermezzo” з жанровими ознаками “поезії у прозі”. Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини. Символічні образи, ускладнена метафора. Поетика імпресіонізму.

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.
Вміти розпізнавати та проаналізувати новелістичний твір. Мати уявлення про імпресіонізм у літературі та образотворчому мистецтві.

Визначити проблематику “Intermezzo”, пояснити глибокий психологізм новели, особливості її композиції. Аналізувати імпресіоністичну поетику: роль пейзажу, звукових образів, світлотіні. Знайти і пояснити символічні образи, ускладнені метафори. Розкрити образотворчі засоби: внутрішній монолог, прийом контрасту.Європейський лiтературний імпресіонізм (К. Гамсун, А. Чехов).
Малярство художників-імпресіоністів Сезанна, К. Моне, К. Піссарро, О. Ренуара.
Український імпресіонізм (М. Бурачек, “Овини” та ін.).
Повість “Тіні забутих предків”
Трагічна доля Івана і Марічки як наслідок суперечності між мрією і дійсністю. Духовний світ людини у зв’язку зі світом природи. Фольклорне тло твору. Образи та символи в ньому. Образи Івана та Марічки як втілення романтичної ідеї незнищенності кохання.
ТЛ: новела, імпресіонізм.

Знати зміст повісті “Тіні забутих предків”. Вміти пояснити образи і символи твору, проаналізувати образи Марічки та Івана, розкрити пантеїзм світобачення героїв, виражений через побут, звичаї, обряди, почуття, мораль. Вміти показати протиставлення реалій життя внутрішньому світові душевно багатих натур. Пояснити роль описів природи у творі. Схарактеризувати мовний колорит повісті.
Усвідомлення гуманізму як основи світоглядних переконань особистості, оптимізму і життєствердження як важливих духовних цінностей буття людини. Усвідомлення краси природи, її благотворного впливу на людину. Прищеплення рис співчуття, співпереживання як важливих ознак гуманізму людини. Усвідомлення краси глибокого почуття кохання і деспотизму антигуманних звичаїв.

“Ромео і Джульєтта” В. Шекспіра.

6

Ольга Кобилянська. “Земля”
Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (європейська культура, український феміністичний рух). Її проза — найяскравіша модель раннього українського модернізму. Жанрові особливості, провідні теми та ідеї прози. Ідеї краси вільної душі, аристократизму духу.
“Земля” — психологічне трактування вічних проблем (людини і землі, злочину і кари) на українському матеріалі. Модерністична проблема сакрально-містичного зв’язку людини із землею. Розкриття споконвічного прагнення селянина бути господарем на землі. Трагічна історія родини Федорчуків — новітня інтерпретація християнського мотиву братовбивства. Михайло і Сава — протилежні психологічні типи. Марійка та Івоніка — уособлення цінностей народної моралі. Сава і Рахіра — втілення духовної деградації. Трагедія шляхетної, чутливої душі в жорстоких обставинах тогочасного сільського життя (образ Анни). Глибокий психологізм і символізм твору як новаторство О. Кобилянської.
ТЛ: поняття про модернізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху О. Кобилянської. Знати сюжет повісті “Земля”. Розвивати вміння визначати основні проблеми твору, характеризувати образи-персонажі у їхньому порівнянні (Михайло, Сава, Марійка, Івоніка, Анна, Рахіра, Петро та ін.). Вміти аналізувати соціальні та біологічні фактори характеротворення, виділяти елементи детективного сюжету, пояснити символіку твору (образ землі). Вміти пояснити композиційно-характеротворчий принцип контрасту.
Усвідомлення глибинної пов’язаності української людини і землі. Розвиток шанобливого ставлення до землі, поваги до праці селянина.
Усвідомлення того, що злочин — хибний шлях до щастя. Осудження злочину як протиправної, ворожої для людини дії, як духовної деградації особистості.


Твори Ф. Ніцше, Ф. Шіллера,
Й. В. Ґете, Г. Ібсена, Г. Гейне, К. Гамсуна, І. Тургенєва, Ф. Достоєвського, М. Метерлінка.

3

Василь Стефаник. “Камінний хрест”
Життя і творчість. Творча співдружність В. Стефаника з Л. Мартовичем і Марком Черемшиною (“Покутська трійця”).
Новаторство письменника. “Камінний хрест” — психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості. Трагічна подія — композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з полем, рідною землею. Останній танець Івана Дідуха перед від’їздом із села як символ трагізму і розпачу прощання з рідним краєм.
ТЛ: експресіонізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменника.
Вміти прокоментувати зміст новели “Камінний хрест” як модерністичного твору, пояснити особливості сюжету, композиції, емоційно напружений драматизм ситуації. Схарактеризувати образ головного героя Івана Дідуха. Вміти розкрити історичну основу новели, пояснити багатозначність символів камінного хреста, горба, прізвище головного героя.
Виховання співчуття, співпереживання до драматичних, напружених життєвих ситуацій. Усвідомлення того, що готовність допомогти є виявом гуманної та громадянської позиції людини.

Європейський експресіонізм
(Ф. Кафка, М. Шагал, Е. Мунк, Г. Кайзер).

Еміграція українців за кордон наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст. (історія України).6

Леся Українка. “Contra spem spero!”, “І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”, “Хвиля”, “Стояла я і слухала весну...”, “Все-все покинуть, до тебе полинуть...”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..””, “Лісова пісня”
Життєвий і творчий шлях. Роль родини, культурного оточення і самоосвіти у формуванні світобачення письменниці. Неоромантизм як основа естетичної позиції Лесі Українки. Символічність, романтичні образи, образотворчий прийом контрасту, світоглядна декларація сильної вольової особистості у вірші “Contra spem spero!”. Громадянська лірика (“І все-таки до тебе думка лине...”, “І ти колись боролась, мов Ізраїль...”). Утвердження духовної цінності почуття любові у віршах інтимної лірики (“Все-все покинуть, до тебе полинуть...”, “Уста говорять: “Він навіки згинув!..””).
Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-мiфологічна основа сюжету. Символічність образів Мавки і дядька Лева — уособлення духовності й краси. Мати Лукаша і Килина — антиподи головній героїні Мавці. Симбіоз високої духовності та буденного прагматизму в образі Лукаша.
Природа і людина у творі. Неоромантичне утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей. Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією. Почуття кохання Мавки і Лукаша як розквіт творчих сил людини. Художні особливості драми-феєрії.
ТЛ: неоромантизм, драма-феєрія.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху письменниці.
Вміти розкрити основні теми і мотиви віршів, схарактеризувати композиційні та ритмомелодійні особливості, образи-символи, алегоричні образи.
Вміти визначити основні проблеми, порушені в “Лісовій пісні”, розкрити фольклорну основу сюжету, схарактеризувати образи. Порівнювати образи Мавки і Килини.
Вміти показати на прикладах із тексту духовну бідність Килини і матері Лукаша, їхню меркантильність, байдужість до краси, природи, мистецтва. Розкрити красу глибокого почуття, антигуманність меркантильності та користолюбства. Висловити власні міркування про життя і творчість Лесі Українки.
Вивчити напам’ять: “Contra spem spero!”; уривок із “Лісової пісні” (на вибір).
Виховання шани до життя-подвигу славетної українки.
Усвідомлення духовної цінності неоромантичного світогляду.
Розуміння того, що любити “слово у вірші” — могутній засіб впливу на духовність, інтелект людини. Розвиток естетичного смаку. Усвідомлення кохання як життєствердного почуття, творчої сили, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.
Вміти бачити переваги високої духовності над буденністю.


Поезія Г. Гейне.
Типологічна спільність “Лiсової пісні” із західноєвропейською драмою (М. Метерлінк, Г. Гауптман).

“Лісова пісня” Лесі Українки і “Тіні забутих предків” М. Коцюбинського.

Музика П. Чайковського, Ф. Шопена, Р. Шумана, Л. ван Бетховена — улюблених композиторів Лесі Українки.

Живопис І. Айвазовського, О. Мурашка, який любила Леся Українка.2

Микола Вороний. “Іванові Франкові”, “Блакитна Панна”, “Інфанта”
Життя і творчість, багатогранна діяльність.
М. Вороний — “ідеолог” модернізації української літератури. Його творчість — перша декларація ідей і форм символізму.
Зміст і художні особливості поезії М. Вороного. Мотив необхідності для поета бути “цілим чоловіком” (“Іванові Франкові”). Єдність краси природи і мистецтва (“Блакитна Панна”). Узагальнено-ідеалізований жіночий образ як сюжетний центр вірша. Згадка про революцію як данина естетиці доби соціальних перетворень (“Інфанта”).
ТЛ: символізм.

Знати основні віхи життєвого і творчого шляху М. Вороного.
Вміти розпізнавати символічний твір серед інших.
Вміти характеризувати тематику і проблематику віршів М. Вороного, визначати їхні жанрові і ритмомелодійні особливості. Вміти вказати на художні ознаки символізму у творі.

Розкрити неоромантичне звеличення краси природи у вірші “Блакитна Панна”. Передати власні емоційні відчуття від вірша, аналізувати поетику символізму у вірші “Інфанта”.


Вивчити напам’ять: “Блакитна Панна”.
Розуміння національної свідомості як важливого фактора громадянської позиції кожного. Поцінування краси поетичного слова, його здатності об’єднувати людей роздумами над вічними проблемами життя.

Вплив французького (Ш. Бодлер, А. Рембо, П. Верлен) і російського (К. Бальмонт, О. Блок,
В. Брюсов) символізму на творчість М. Вороного.

4

Олександр Олесь (О. Кандиба). “З журбою радість обнялась...”, “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий!..”, “По дорозі в Казку”
Життя і творчість, світоглядні переконання. Неоромантичні, символістські тенденції у творчості. Прагнення гармонії людини і природи. Музичність, звукова виразність поезій. Майстерність у відтворенні настрою і почуття. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів (“О слово рідне! Орле скутий!..”).
Символізм драматичного етюду “По дорозі в Казку”. Дорога в казку — символ духовних поривань людини до кращого життя. Проблема вождя і маси. Лідер — духовно сильна особистість. Трагічна суперечність між духовністю, мрією і жорстокістю.
ТЛ: драматичний етюд.

Знати основні події життєвого і творчого шляху письменника.
Вміти визначити провідні мотиви поезій, пояснити ритмомелодійні особливості, художні засоби (контраст, антитеза, символіка тощо). Вміти визначити поетичні жанри, проаналiзувати образи. Висловлювати власні міркування з приводу художніх особливостей поезії митця.
Знати зміст етюду “По дорозі в Казку”. Вміти визначити його тему, проблеми, розкрити власне розуміння образів-символів, зокрема символ дороги в Казку. Сформулювати відповідь на питання: “Казка життя людства — вимисел чи реальність?”. Порівняти драматичний етюд “По дорозі в Казку” і поему “Мойсей” І. Франка.
Вміти висловити власні міркування з приводу порушених у творі проблем (лідерства, шляхів успішного досягнення мети).
Вивчити напам’ять: одну з поезій (на вибір).
Розуміння, що свобода і незалежність особистості є обов’язковою умовою творчості митця. Усвідомлення того, що любов до рідного краю — джерело творчої наснаги, мрія — це природне прагнення людини жити краще, спонука до активної діяльності. Осмислення благородства вчинків, які здійснюються заради щастя людей.

Шевченківські мотиви, біблійно-християнська символіка в поезії О. Олеся.
Перегуки з творчістю Дж. Байрона, П. Б. Шеллі.
Перегуки з творчістю М. Метерлінка, Г. Гауптмана, Г. Ібсена.
Ідеї філософії Ф. Ніцше.

5

Володимир Винниченко. “Момент”
Життя і творчість, громадська і політична діяльність.
Прозові й драматичні твори. Мала проза: ідейно-стильові особливості збірки “Краса і сила”. Перший український науково-фантастичний роман “Сонячна машина”. Популярність Винниченка-драматурга на світовій сцені.
Поєднання в новелі “Момент” реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту (плинність життя, щастя людини, мить — частинка вічності тощо). Образ Панни — втілення ідеї вічної жіночності, краси. Імпресіонізм новели.
Значення художньої спадщини В. Винниченка.
ТЛ: неореалізм.

Знати основні моменти життєвого і творчого шляху письменника. Мати уявлення про його громадську та політичну діяльність, творчу спадщину, збірку “Краса і сила”.
Знати зміст, тематику і проблемні питання новели “Момент”.
Вміти розкрити її філософський підтекст. Схарактеризувати образ Панни, роль героя-оповідача. Розвивати вміння аргументовано передавати власні роздуми про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини. Вміти розкрити стильові особливості твору.
Означити місце В. Винниченка в українській та світовій літературах. Працювати з допоміжними літературно-критичними статтями, користуватися довідниками і словниками.
Усвідомлення художнього слова як увічненого для поколінь досвіду життя людини, її думок, переживань.

Науково-фантастичний роман у світовій літературі (О. Толстой, Г. Уеллс, Р. Бредбері, С. Лем) і “Сонячна машина” В. Винниченка.

Західноєвропейський і російський модернізми (Г. Ібсен, М. Метерлінк, Г. Гауптман, А. Чехов).3

НОВИНКИ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ЖИТТЯ
Ознайомлення з творами сучасних письменників.

Вміти аналізувати їхні ідейно-художні особливості, пояснювати власні уподобання, мистецькі інтереси. Готувати повідомлення про сучасних письменників та їхні твори.
Формування естетичного смаку і гуманістичних уподобань.
2

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю (відповідно до вікових зацікавлень десятикласників).

Вміти самостійно характеризувати твори письменників-земляків, висловлювати власні судження про них. Самостійно готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді.
1

УРОК-ПІДСУМОК
Бесіда про вивчені твори української літератури.

Вміти характеризувати вивчений період української літератури з точки зору ідейно-художніх особливостей найпоказовіших творів, висловлювати власні судження про них. Вміти пояснювати їхню актуальність для нашого часу.
Каталог: fileadmin -> user upload -> documents -> ukr.lit -> metodlit
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 5 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Конспект за такими аспектами вивчення літератури: літературно-історична характеристика епохи
ukr.lit -> 1 План біографії письменника. Чим характерна історична епоха, в яку жив письменник?
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 6 класу (ІІ семестр)
metodlit -> Атестація з української літератури за курс 9 класу
metodlit -> Необхідність вивчення біографічного матеріалу та його особливості


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Схожі:

Українська література, 5-12 кл iconГіпермаркет Знань>>Українська література 10 клас
Українська література:«Життя І творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру»
Українська література, 5-12 кл iconДавня українська література — література українського народу XI-XVIII ст. Давня українська література — література українського народу XI-XVIII ст
Нова періодизація давнього письменства базується на схемі Д. Чижевського, поданій в "Історії української літератури"
Українська література, 5-12 кл iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
Українська література, 5-12 кл iconУкраїнська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....
Українська література, 5-12 кл iconВчитель Лукашук Н. М. Українська література 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....
Українська література, 5-12 кл icon10 клас Твори для вивчення Українська література
Українська література для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Українська література, 5-12 кл iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Українська література, 5-12 кл iconУкраїнська література 11 клас Українська література за межами України
...
Українська література, 5-12 кл iconПоурочно-тематичний план з предмета: "Українська література"
Українська література в контексті розвитку суспільства певного часу. Її вимушена історична місія, особлива роль у житті поневоленої...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка