Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта»Скачати 136,63 Kb.
Дата конвертації09.10.2017
Розмір136,63 Kb.

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

Кафедра (циклова комісія) словесників

Українська література
Самостійні роботи


Спеціальність: 5.01010201 «Початкова освіта»

Викладач: СУЛІМОВА Л.О.
2012-2013  1. Опис навчальної дисципліни


КУРССЕМЕСТР


Всього аудиторнихЛекції


Практичні


Семінарські


Самост.

робота


Форма

контролю

1

1

48

38

4

6

4
1

2

66

56

4

6

4
2

3

32

22

4

6

6
2

4

42

30

4(6)

6

8

іспит

ВСЬОГО 210

188

148(146)

16(18)

24

22

І семестр
Самостійна робота№1
Тема. Характеристика жіночих образів роману Панаса Мирного
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
Завдання

     1. Охарактеризуйте Мотрю, матір Чіпки.


•    Як оцінювати вчинок матері — донесення у волость на сина?
    2.  Дайте відповіді на запитання:
•    -Як ви думаєте, чому Галя, «розбишацька дочка», виросла чесною, прагнула позбутися такого життя?
•    Що привабило Галю в Чіпці?
•    Яку умову поставила Галя для одруження з Чіпкою?
•    Яких помилок припустилася жінка в сімейних стосунках? Чому?
•    Чи вірите ви, що Галя змогла б перевиховати чоловіка? Відповідь
аргументуйте.
•    Як ви ставитеся до останнього вчинку Галі — самогубства?
•    Порівняйте Галю і Христю. Що в них спільне та відмінне?
    3.  Змалюйте відповідно до народних поглядів, показаних Панасом Мирним, ідеал української жінки, дружини (у селянському стані).
 

Література

Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.


         Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).

Самостійна робота №2

Тема. Визначення основних рис характеру головного героя комедії
І.Карпенка-Карого «Хазяїн»
Завдання
1.    Скласти цитатний план характеристики образу Терентія Гавриловича Пузиря.
2.    Скласти план характеристики Соні та Марії Іванівни.
3.    Специфіку твору визначив сам автор: «Хазяїн — зла сатира на чоловічу любов до стяжання, без жодної іншої мети. Стяжання для стяжання!». Прокоментуйте цю фразу( у вигляді твору-роздуму)

Література
1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010р.
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта,1998р .

Самостійна робота №3

Тема. Перший історичний твір Михайла Старицького – повість «Оборона Буші»
Завдання
1.    Скласти хронологічну таблицю життя і творчості письменника..
2.    Прочитати повість «Оборона Буші».
3.    З’ясувати жанрові ознаки твору.
4.    Сформулювати ідею твору.
5.    Зробити порівняльну характеристику сотника Завісного і гетьмана Потоцького.

Література
1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. (Профільний рівень) – К.: Освіта, 2010р.,
С. 96-111
2.    Семенюк Т.. Українська література. Підручник для 10 кл.(Рівень стандарту) – К.: Освіта,1998р , -С.83-96


Самостійна робота №4

Тема. Поема «Мойсей» Івана Франка – одна з вершин творчості письменника
Завдання
1.    Прочитати поему «Мойсей».
2.    Прочитати  про біблійного  Мойсея.
3.    Сформулювати ідею твору.
4.    Складіть порівняльну таблицю образів Мойсея біблійного,
Мойсея — героя твору та самого автора..
5.    Визначити віршовий розмір поеми (прологу), спосіб римування.
6.    Виписати з поеми висловлювання, які можна віднести до  крилатих.


Література
7.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. (Профільний рівень) – К.: Освіта, 2010р.,
С. 96-111
8.    Семенюк Т.. Українська література. Підручник для 10 кл.(Рівень стандарту) – К.: Освіта,1998р , -С.83-96

ІІ семестр

Самостійна робота №1


Тема.  Розкриття імпресіоністичної поетики новели М.Коцюбинського «Цвіт яблуні», «Intermezzo».
Мета.  Допомогти усвідомити еволюцію творчості письменника. Дати поняття імпресіонізму у творчості митця. Поглиблювати вміння визначати тему, ідею, проблематику твору. Виховувати почуття краси, на прикладі художнього українського слова, вжитого великим майстром.

План

1.    Автобіографічна основа психологічної новели „Intermezzo”.


2.    Проблема суспільного та особистісного в образі митця і головного героя новели „Цвіт яблуні”.
3.    Імпресіоністичні мотиви у новелах М.Коцюбинського.

Завдання

1.    Прочитати новели „Intermezzo” та „Цвіт яблуні”.


2.    Визначити риси імпресіонізму в одній з новел (на вибір).
3.    Підготувати повідомлення „Життєва основа твору „Intermezzo”.
4.    Виписати метафори, зорові та слухові образи з тексту новели (на вибір).

Література

1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010 р., с. 174-183


2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 1998 р., с.230-248
3.    Семенюк Т. Духовні криниці: Хрестоматія з української літератури, ч.ІІ - К.: Освіта, 2003 р., с. 5-61
4.    Лесин В. Система образів твору (новела М.Коцюбинського
«Intermezzo») / / Дивослово.— 2000.— № 8.— С. 7-9.
5.     Логвин Г. М. Коцюбинський і імпресіонізм / / Дивослово.—
1996.— № 10.— С. 17-19.

    Самостійна робота №2Тема. Новели Василя Стефаника – шедеври української новелістики.
Мета. Ознайомлення з творчістю видатного українського новеліста. Поглибити вміння аналізу художнього образу. Виховувати любов до художнього твору.

План

1.    Творча співдружність Василя Стефаника з Лесем Мартовичем та Марком Черемшиною («покутська трійця»).


2.    Психологічне розкриття теми еміграції в оповіданні «Камінний хрест».
3.    Заглиблення в психологію батька - страдника у новелі «Новина».
4.    Елементи експресіонізму в творчості Василя Стефанника.

Завдання

1.    На прикладі новели «Новина» прослідкувати психологічні зміни характеру Гриця Летючого.


2.    Виписати цитати до образу Івана Дідуха (оповідання «Камінний хрест»).
3.    Прочитати драматичний твір «Бояриня» (за бажанням).


Література
1.    Семенюк Т.  Українська література. Підручн. для 10 класу – К.: Освіта, 2010 р., с.226-240
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: «Освіта», 1998 р., с.330-340.

Самостійна робота №3

Тема. Мала проза Володимира Винниченка.
Мета. Поглиблювати вміння аналізу прозового твору за схемою. Виховувати любов до художнього слова.

План

1.    Популярність Винниченка - новеліста. Огляд творів.


2.    Поєднання реалістичного змалювання дійсності і філософського підтексту у новелі „Момент”
3.    Втілення ідеї вічної жіночності, краси в образі Панни.

Завдання

1.    Зробити опорний конспект з матеріалів про письменника.


2.    Виписати цитати до образу Панни.

Література
1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010 р., с. 317-330
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 1998 р., с.342-355
3.     Гриценко Т. Грані таланту Володимира Винниченка / / Дивослово.— 1994.— № 9.— С. 35-38.
4.    Ковальчук О. Щастя як проблема буття. Психологічний аналіз
оповідання Володимира Винниченка / / Дивослово.— 2002.—
№ 7.— С. 10-11.

Самостійна робота №4

Тема.  В. Підмогильний. Роман «Місто».
Мета:  допомогти учням усвідомити глибину проблем і  характерів твору письменника, його індивідуальний стиль; розвивати навички аналізу прозового твору великої форми, характеристики героїв; поглиблювати вміння висловлювати власні враження та думки,
виділяти провідні риси й  деталі, робити висновки; виховувати повагу до літератури, загальнолюдських цінностей, естетичний смак.

Завдання
1.Складіть «ланцюжок» світоглядної та психологічної еволюції характеру
головного героя.

2.Хто автор  твору — іронічний  спостерігач чи дійова особа роману? (Поясніть свою думку)


3. (Дослідницька робота).


Ознайомтесь із тезами статті В. Шевчука. Доберіть до них докази.
1.  В. Підмогильний продовжував  традиції нашої класичної літератури, яка свою поетику будувала на увазі й співчутті до людини, а виявлення й боротьба в ній добра  і зла ставали одним із основних проблемних важелів. Свій родовід як письменник В. Підмогильний, безперечно, веде від М. Коцюбинського — недаремно він умістив у романі «Місто» цілий пасаж про враження від читання творів свого попередника.
2.  В. Підмогильний не наслідує свого вчителя, а йде стежкою власною, він віртуозно володіє оповіддю, він — майстер  чіткої фрази, точного образу — вміє  тонко відтворити найглибші порухи  людської душі. Немале значення для нього має імпресія, любить
він фразу — афоризм…
3.  З великою експресивністю й точністю описує письменник господарчу розруху тих часів, голод, трагедію морального занепаду людини, передусім інтелігентної, яка опиняється у вирі подій і стає ніби сміттям, що його зносить у  збуреній воді стихія,— саме цю тему умів В. Підмогильний з-поміж своїх сучасників розробляти найліпше.
4.  Деякі колізії життя героя роману «Місто» Степана Радченка й справді накладаються на колізії життя самого В. Підмогильного… але роман цей не автобіографічний.
5.  Дещо впізнаємо в герої В. Підмогильного й від Любого Друга з відомого роману Гі де Мопассана, але він складніший, неординарніший, я  б сказав, небезпечніший за Любого Друга, бо й  темінь його душі неоглядна для нього самого. Більше того, оту темінь душі герой легко здобуває й легковажить нею, адже мета в нього одна — завойовництво,  і  саме на це він витрачає себе, свої здібності й талант.
6.  Письменник ставить  проблему велику — чистоти  й  нечистоти творчого «я». Вульгарно-соціологічна критика, яка вимагала, як ми казали, плакатної однозначності героя, підняла навколо роману В. Підмогильного галас: роман не тільки не зрозуміли, але
й не хотіли розуміти; героя, а заодно й автора, судили за непозитивність.

Література
      1.  Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
      2. Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).
      3. Підмогильний В. Місто.— К.: Молодь, 1989.— 445 с.
4.Пославська В. А. Літературна дискусія 1920-х років в Україні та участь
у ній В. Підмогильного // Вивчаємо українську мову та літературу.—
2009.— № 28  (212).— С. 31–34.

ІІІ семестр
Самостійна робота №1


Тема. Визначення основних мотивів віршів Євгена Маланюка, Олега Ольжича, Олени Теліги.
 Мета. Шліфувати вміння аналізувати ліричний твір. Поглиблювати знання з теорії літератури. Виховувати любов до поетичного слова.
Завдання
1.    Виразно  прочитати поезії  Євгена Маланюка («Стилет чи стилос?», «Знаю – медом сонця, ой Ладо», «Ностальгія», «Під чужим небом», «Земна Мадонна»), Олега Ольжича („Пройшли пурпурні фенікійські дні" , „Був же вік золотий", „Зимовник"), Олени Теліги ( «Літо», «Лист», «Без назви») .
2.    Визначити основні  мотиви поетичних творів ( на вибір одного з авторів).
3.    Опрацювати  основні художні засоби і прийоми віршів (контраст, антитеза, символіка) ( на вибір одного з авторів).
4.    Висловлення власних суджень з приводу художніх особливостей поезії митця( на вибір одного з авторів).


Література
1.            1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф. Семенюка. – К.: Освіта, 2011, - С.225-234.
2.    Борзенко О.І. Джерела. Хрестоматія для 11 кл. – Х.: Вид-во»Ранок», 2011 р., С. 240-243.


Самостійна робота №2

Тема.  Улас Самчук «Марія»
Завдання
1.    Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Уласа Самчука.
2.    Причитати твір «Марія».

Запитання для самоперевірки.
    Кому присвячено роман «Марія»?
    Зі скількох частин складається твір?
    На тлі яких історичних подій розгортається сюжет роману?
    Порівняйте образи Гната й Корнія. Яких Гнатових рис бракувало Корнієві, а Корнієвих – Гнатові? Чому Марія обрала таки Корнія?
    Як ставиться Улас Самчук до поняття «кулак»? Чим викликане його ставлення?
    Що в’яже твір із Біблією? Що – з язичництвом, світоглядом наших пращурів?
    Чому головною героїнею твору про голодомор в Україні є саме жінка – жінка-мати, жінка Марія?


Література
        1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – С.235-242.

Самостійна робота №3

Тема.  Іван Багряний «Тигролови»
Завдання
1.    Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Багряного.
2.    Причитати роман «Тигролови».

Запитання для самоперевірки.
    Які події покладено в основу роману «Тигролови»?
    Вкажіть риси «Тигроловів» як пригодницького роману.
    Чому слідчий Медвин «полює» на Григорія Многогрішного?
    Визначте образи-символи, які зустрічаються у романі.
    Григорій Многогрішний – герой чи злочинець?


Література
        1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – С.268-279.
2.    Борзенко О.І. Джерела. Хрестоматія для 11 кл. – Х.: Вид-во»Ранок», 2011 р., С. 244-282.

Самостійна робота №4


Тема. Художній світ Василя Барки:

1.    Драматизм життєвого шляху письменника.


2.    Перші книжки поезій: "Шляхи” (1930), "Цехи” (1932).
3.    Початок літературної діяльності в Німеччині. Збірки поезій "Апостоли” (1946), "Білий світ” (1947).
4.    Переїзд до Америки. Створення великих ліро-епічних творів "Океан” (1959), "Свідок для сонця шестикрилих” (1981).
Релігійні мотиви в поезії В.Барки, сюрреалістичний характер образності.
5.    Проза письменника. Роман "Жовтий князь” (1962). Утвердження незнищенності народного духу. Автор про три плани роману – реалістичний, психологічний, метафізичний.
6.    Літературно-критична спадщина В.Барки.
Завдання:
1.    Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Барки.
2.    Прочитати роман «Жовтий князь»

Література
        1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – С.268-279.
2.    Борзенко О.І. Джерела. Хрестоматія для 11 кл. – Х.: Вид-во»Ранок», 2011 р., С. 244-282.

Самостійна робота №5

Тема О.Довженко «Щоденник»
Завдання
1.    Скласти хронологічну таблицю життя і творчості О.Довженка.
2.    Дослідити викриття радянської репресивної системи та звинувачувального акту фашистським злочинам у «Щоденнику».
3.    Чому «Щоденник» Довженка вважають бездонним колодязем для спраглих читачів? Чим саме ця книга цікава для нащадків?
Література
        1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – С.249-268.
       2.  Плачинда С. Довженко, якого ми не знали:Про невідомі факти з біографії великого митця//Дивослово.- 1994.- №8.


Самостійна робота №6


Тема. Василь Земляк «Лебедина зграя»

Завдання:
1.    «Химерна проза»  у потоці української літератури 70-80-х рр.
2.Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Земляка.
3.Ознайомитися зі скороченим варіантом твору «Лебедина зграя».

Література
        1.Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – С.268-279.
2.    Борзенко О.І. Джерела. Хрестоматія для 11 кл. – Х.: Вид-во»Ранок», 2011 р., С. 244-282
3.    Українська література: Хрестоматія для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2012 / [упорядк. Авраменка О. М.]. − К.: Грамота, 2011.
4.    Авраменко О.М. Українська література. Міні-конспекти для підготовки до  зовнішнього незалежного оцінювання. – К.: Грамота, 2012. 

ІV семестр
Самостійна робота № 1.

Визначення проблематики творів О. Гончара «За мить щастя»,
 «Залізний острів»

Завдання
1.    Схарактеризуйте  образи новели О.Гончара «За мить щастя», висловіть своє ставлення до них.
2.    Назвіть елементи композиції та сюжету в новелі «Залізний острів», враховуючи те, що вона входить до складу роману.
3.    Висловити власні думки з приводу порушених автором проблем у новелах «За мить щастя», «Залізний острів».

Література
1.           Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
2.    Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).

        3 . Єрмоленко С. Творчість Олеся  Гончара і мовно-естетична культура су-


часника // Дивослово.— 1998.— № 7.— С. 11–13.Самостійна робота №2

Читання твору Р.Іваничука «Яничари». Визначення основних рис характеру Аліма, Селіма та Мальви

Завдання
1.Прочитати твір Р.Іваничука  «Яничари».
2.Записати сюжетний ланцюжок твору.
3. Визначити основні риси  характеру Аліма, Селіма, Мальви (одного героя на вибір).

Література

1 .       Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.


2.     Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).Самостійна робота №3

Ознайомлення з романом П.Загребельного «Роксолана». Сходження Роксолани до вершин Османської імперії

    Завдання   


       1.Прочитати роман.  Підготува повідомлення «Історичний прообраз героїні Роксолани» .
2.    Роксолана - символ українського жіноцтва .
3.    Якою має бути дружина державного діяча за повістю «Роксолана»?
4.    Специфіка образу Роксолани у романі Загребельного . Думка Загребельного про роман "Роксолана" взагалі та специфіку створення образу головної героїні .
5.     Висловити свою думку з приводу запитання : Роксолана – зрадниця чи патріотка.

Література
1.        Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
2.    Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).Самостійна робота №4

Ознайомлення з творчістю улюбленого письменника Волині


Завдання

1. Вміти самостійно характеризувати твори письменника-земляка (Василя Гея, Людмили Патлашинської ), висловлювати свої судження про них.


2. Самостійно готувати реферати про їхню творчість, виголошувати доповіді.

Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconУкраїнська література Практичні роботи спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconЗавдання для самостійної роботи із світової літератури спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Порівняти жіночі образи роману Матильди де Ламоль та пані де Реналь відповідно до плану
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconУкраїнська література Практичні роботи спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література

Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта / Спеціальність 010102 Початкова освіта І семестр – 16 год. (залік) – практичних занять / ІІ семестр – 32 год. (іспит) – 16 практичних занять дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconГалузь знань 01 Освіта» Спеціальність 013 «Початкова освіта» Бакалавр початкової освіти
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconРобоча програма навчальної дисципліни методика викладання зарубіжної літератури у старших класах І внз
Середня освіта (Мова І література (російська) за освітньою програмою Мова І література (російська) додаткова спеціальність 014 Середня...
Українська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта» iconУкраїнська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта»
Мета. Ознайомлення з непростим процесом становлення українського театру в умовах заборон І переслідувань. Розвивати вміння аналізувати...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка