Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта»Скачати 117,09 Kb.
Дата конвертації05.07.2017
Розмір117,09 Kb.

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»

Кафедра (циклова комісія) словесників

Українська література

Семінарські заняття

спеціальність 5.01010301 «Дошкільна освіта»Викладач: СУЛІМОВА Л.О.

2012-2013


  1. Опис навчальної дисципліни


КУРССЕМЕСТР


Всього аудиторнихЛекції


Практичні


Семінарські


Самост.

робота


Форма

контролю

1

1

32

22

4(6)

6

10
1

2

63

52

4(6)

6

14
2

3

32

23

4(6)

6

12
2

4

42

32

4(6)

6

11

іспит

ВСЬОГО 216

169

129(121)

16(24)

24

47

І курс

І семестр
Семінарське заняття №1


Тема. Українська драматургія і театр 70-90 років ХІХ ст.


Мета. Ознайомлення з непростим процесом становлення  українського театру в умовах заборон і переслідувань. Розвивати вміння аналізувати літературний процес. Виховувати життєвий оптимізм на прикладі  особистостей.

План

1.    Суспільні обставини, які негативно впливали на розвиток українського театру


70-90 років.
2.    Організація перших професійних театральних груп.
3.    Корифеї українського театру:
    родина Тобілевичів;
    Марко Кропивницький;
    Марія Заньковецька
4.    Внесок композиторів М.Лисенко. П.Ніщинського, К.Стеценка у розвиток театральної справи в Україні.

Завдання

1.    Зробити опорний конспект матеріалів з теми.


2.    Підготувати коротке повідомлення про життя і творчість одного з корифеїв українського театру.
3.    Виписати літературного словника значення слова «корифеї».

Література
1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010р.,с.61-70
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта,1998р., с.13-22

Семінарське заняття №2


Тема. Багатогранність діяльності Михайла Старицького.
Мета. Ознайомитися з життям і творчістю письменника. Розвивати вміння аналізу драматичного твору. Виховувати найкращі якості на прикладі життя письменника.

План

1.    Життєвий шлях письменника.


2.    Основні мотиви поетичної спадщини.
3.    Перекладацька діяльність.
4.    Огляд найвідоміших драматичних творів. («Не судилось», «Талан»).
5.    Пригодницький сюжет та драматизм історико-драматичної повісті «Оборона Буші».
6.    Роль М.Старицького у розвитку українського театру ІІ половини ХІХ ст.

Завдання
1.    Зробити хронологічну таблицю життя і творчості митця.
2.    Вивчити напам’ять вірш «Виклик», проаналізувати художні засоби і прийоми.
3.    Зробити порівняльну характеристику образів сотника Завісного та гетьмана Потоцького.
Література

1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010р.,С.83-96
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта,1998р., с.328-331

Семінарське заняття №3


Тема. Багатогранність діяльності майстра малої прози Б.Грінченка.
Мета. Ознайомити з творчим шляхом та основними життєвими віхами письменника. Допомогти усвідомити, що духовні цінності і життєвий оптимізм важливіші за матеріальне. викликати інтерес до творчості письменника.

План

1.    Різножанрова творчість письменника.


2.    Організація та головування в «Просвіті».
3.    Оповідання «Каторжна»  проблематика.
4.    Утвердження прагнення людини до любові і добра в образі Докії.

Завдання
1.    Зробити хронологічну таблицю життя і творчості письменника і науковця.
2.    Прочитати оповідання «Каторжна».
3.    Дати відповідь на запитання «Які морально-етичні цінності утверджує Б.Грінченко у своїх творах?»

Література
1.    Семенюк Т. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: Освіта, 2010р.,С.156-165.

ІІ семестр

Семінарське заняття №1


Тема. Життєвий подвиг Лесі Українки.
Мета. Розширити та поглибити знання учнів про життя та творчість письменниці. Розвивати вміння аналізувати й узагальнювати факти. Виховувати активну життєву позицію.

План.

1.    Життєвий шлях письменниці.


2.    Роль родинного та культурного оточення у становленні Лесі Українки як письменниці.
3.    Самоосвіта та формування світобачення.
4.    Ліричні та романтичні захоплення поетеси.
5.    Життя Лесі Українки в епістолярній спадщині її сучасників.

Завдання.

1.    Зробити опорний конспект матеріалів з теми.


2.    Прочитати спогади сестри Ольги про захоплення Лесі українки, її вподобання, переписку з друзями.
3.    Вивчити напам’ять один із віршів поетеси (на вибір).
4.    Прочитати драматичний твір «Бояриня» (за бажанням).

Література
1.    Семенюк Т.  Українська література. Підручн. для 10 класу – К.: Освіта, 2010 р., с.243-249
2.    Хропко П. Українська література. Підручник для 10 кл. – К.: «Освіта», 1998 р., с.263-270
3.    Українка Леся. Вибране: Т.9 – К.: Веселка, 1983 р. с. 268-290

Семінарське заняття №2

ТЕМА. Ю.Яновський.  Роман «Вершники»

Запитання до семінарського заняття
1.Ю. Яновський. Творча біографія митця. (Хронологічна таблиця).

2.Романтичність світовідчуття і стилю в ранній творчості.

3.Роман у новелах «Вершники» (Історія написання. Особливості жанру).

4. «Сюжетний ланцюжок» новели «Подвійне коло».


Схарактеризуйте кожного з братів Половців. Чи всі перемагають у чесному бою?У чому причина трагедії родини Половців?

5.Новела «Подвійне коло» з роману «Вершники». Умовність зображення, ідея протиставлення загальнолюдських вартостей класовим.Проблема розпаду роду, родини як трагедія народу.

6. Новели «Дитинство», «Шаланда в морі» Ідея нетлінної вартості національних основ буття, спадковості поколінь, духовної пам’яті. Утвердження високих
загальнолюдських ідеалів вірності й кохання, відданості громадянському обов’язку.

Завдання:
•    Визначити основні життєві події в біографії Ю Яновького.
•    Прочитати новелу «Подвійне коло».
•    Схарактеризувати братів Половців.

Література
    Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
         Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).
       Кислий Ф.С. Вивчення творчості Юрія Яновського в школі./ Ф.Кислий.- К.: Рад.школа,- 1972.-118с.
       Плачинда С. Майстерність Юрія Яновського (Літературно-критичний нарис) .- к.: Рад . письменник,-1969.-249с.
        Семенчук І.Р. Юрій Яновський:Життя і творчість: Книга для учителя.- К.: Рад. школа,-1990.-256с.
        Панченко В.Є. Юрій Яновський : Життя і творчість.- К.: Дніпро,-1988.-294см.
       Яновський Ю. Вибрані твори/ Упоряд. текстів та передм. Я.Ю. Голобородько.- Харків: Веста: Вид."Ранок",2003.-368с.

Семінарське заняття №3


Тема.  Драматургія та театр 20-30-х років ХХ ст.
Мета. Ознайомити студентів з особливістю розвитку драматургії та театру  20-30-х   років ХХ ст. Поглиблювати вміння студентів аналізувати драматичні твори.  Виховувати патріотичні почуття.

План.
1.    Особливості  розвитку драматургії та театру в 20-30-х роках
2.    Новаторство Леся Курбаса як режисера.
3.    Драматурги 20-30-х років та їхні п’єси.
•    Розповісти про п’єси В. Винниченка,
•    М. Куліша (крім «Мина Мазайло»),
•    І. Дніпровського,
•    І. Кочерги,
•    Я. Мамонтова.
Завдання

1.     Скласти короткий конспект з теми.


2.    Підготувати розповідь про одного з драматургів та його твори.
3.    Прочитати п’єсу І Кочерги «Свіччине весілля»
4.    Уявіть , що ви режисер. Яку з п’єс драматургів цього часу ви б поставили на сцені? Чому? На чому б акцентували увагу глядача?


Література.
1.    Семенюк Г.. Українська література. підручник для 11 класу.(Профільний рівень) – К.: „Перун”, 2000 р.
с. 17-62, с. 294-310, с. 169-191
2.    Голобородько Я.  Духовний подіум Миколи Куліша // Дивослово.— 2002.— № 12.— С. 10–14.


ІІ курс

І семестр

Семінарське заняття №1

Тема: Еміграційна література. «Празька школа» поетів.
Мета: Ознайомити студентів з еміграційною українською літературою 30-50-х років ХХ ст. Поглиблювати вміння студентів аналізувати літературні  процеси в Україні і за кордоном. Виховувати патріотичні почуття.

План

1.    Організація МУР(«Мистецький український рух») . „Празька поетична школа” українських письменників та її представники.


2.    Юрій Дараган – родоначальник школи.
3.    Леонід Мосендз.Його творчий діапазон.
4.    Олена Теліга – «поетка вогненних меж».
5.    Олекса Стефанович  та Оксана Лятуринська.
6.    Юрій Липа. Його творчий доробок.

Завдання
1.    Зробити опорний конспект матеріалів з теми.
2.    Чим актуальні для нашого часу ідеї поетів «Празької школи»
3.    Підготувати короткий огляд життя і творчості одного із представників еміграційної літератури.
4.    Зробити аналіз поетичного твору  твору за схемою (на вибір).

Література.
1.    Мовчан Р. Українська література. підручник для 11 класу. – К.: „Перун”, 2000 р. с. 17-62, с. 294-310, с. 312-330
2.    Мовчан Р. Українська література. Хрестоматія для 11 класу. – К.: „Перун”, 2004 р. с. 39-55

 Семінарське заняття №2Тема. Українська література другої половини ХХ —початку ХХІ ст.
Мета: допомогти студентам  усвідомити основні тенденції розвитку української літератури другої
половини ХХ — початку ХХІ ст., познайомити їх із найвидатнішими представниками, тематикою та проблематикою творів; розвивати навички виділення головного з отриманої інформації, систематизації та узагальнення, виведення висновків; виховувати прагнення до літературно-мистецької освіти, любов до літератури.

План

1. Українське «шістдесятництво».


2. Нью-Йоркська група.
3. Провідна історична тематика в прозі 70–80-х років ХХ ст.
4. Українська література 90-х років ХХ ст.
5. Пошукове стильове і жанрове розмаїття літератури другої половини ХХ — початку ХХІ ст. Тенденції постмодернізму.

Література
    Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
         Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).
    Семенюк Г.. Українська література. підручник для 11 класу.(Профільний рівень) – К.: „Перун”, 2000 р.
Самостійна робота №3

Тема. Особливості індивідуального стилю та багатогранність творчого доробку Ліни Костенко

План

1.Особливості індивідуального стилю Ліни Костенко:


•    алюзії
•    вимогливість
•    шляхетність
•    притче вість
•    реалістичність
•    патріотизм
•    афористичність
•    метафоричність
•    психологізм
•    філософічність.
2. Багатогранність творчого доробку Ліни Костенко..
3. Історичний роман у віршах «Маруся Чурай». Теми для обговорення:
•    «Душа належить людству і епохам»
•    «Якби знайшлась неопалима книга…» (Трагічні картини минулого та історія у творі)
•    «Найтяжча кара звалася життям» (Доля Марусі Чурай)
•    Образи козаків у романі: гриць Бобренко та Іван Іскра.
•    Нерівня душ: Маруся і Гриць; Мавка і Лукаш. (Порівняльна характеристика героїв  Ліни Костенко та Лесі Українки.

Завдання.
1.    Вміти пояснити риси індивідуального стилю Ліни Костенко.
2.    Вибрати одну з тем за романом «Маруся Чурай» та підготуватися до обговорення .

Література
1.    Семенюк Г.Ф.. Українська література. Підручник для 11 класу. – К.: „Освіта”, 2011 р. -  с. 307-330
2.    Борзенко О.І.. Українська література. Хрестоматія-довідник  для 11 класу. – «Видавництво «Ранок», -  2011 р. -  с. 351-389

ІІ семестр

Семінарське заняття №1


Тема. Поети-піснярі ІІ половини ХХ ст.
Мета.  Ознайомити студентів з творчим доробком українських поетів-піснярів. Розвивати уміння аналізувати та узагальнювати вивчений матеріал. Виховувати любов до української пісні.

План

1.    Огляд життя та творчості найвідоміших поетів-піснярів ІІ половини ХХ ст.:


-    Андрія Малишка;
-    Михайла Ткача;
-    Володимира Івасюка;
-    Миколи Сингаївського;
-    Дмитра Луценка;
-    Вадима Крищенка;
-    Миколи Луківа.
2.    Народознавчі мотиви, яскраві поетичні образи, ліризм та задушевність поезій, що стали піснями.

Завдання

1.    Прочитати тексти віршів, що стали піснями визначених авторів.


2.    Підготувати коротке повідомлення про життя і творчість одного з поетів-піснярів.
3.    Зробити аналіз художніх засобів і прийомів одного з рекомендованих текстів: „Пісня про рушник”, „Червона рута”, „Чорнобривці”, „Мамина вишня”, „Росте черешня в мами на городі”.


Література.
1.    Мовчан Р. Українська література. Підручн. для 11 класу. – К.:„Перун”, 2004 р. с. 294-308

    Семінарське заняття №2.   
Тема. Українська історична проза та її представники З.Тулуб, Р.Іваничук, М.Мушкетик, І.Білик.

Мета:  дати уявлення про розвиток української історичної прози другої половини XX ст.; ознайомити із життям і творчістю П. Загребельного, зацікавити ними, спонукати до читання; розвивати навички самостійного добору інформації, презентації її в цікавій формі, вміння аналізувати, співставляти суспільні та історичні явища, висловлювати любов до літератури, повагу до митців, усвідомлення потреби в літературній самоосвіті.

План

1.    Розвиток української історичної прози другої половини XX ст.;


2.    Твори З. Тулуб, Р. Іваничука, Ю. Мушкетика, І. Білика.
3.    Р.Іваничук «Яничари». Визначення основних рис характеру Аліма, Селіма та Мальви.

Завдання

1.    Опорний конспект з теми.


2.    Підготувати повідомлення про одного з прозаїків  та його твори (2 питання)
3.    Прочитати твір Р.Іваничука «Яничари»

Література
1.           Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
2.     Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с. – (Джерела).


Семінарське заняття №3 .


Тема.  Українська тематика у творах українських російськомовних поетів
Мета:  ознайомити учнів з українською російськомовною поезією, її основними темами та мотивами, особливостями; розвивати й удосконалювати навички самостійного оцінювання різних літературних явищ, аналізу поетичних творів; поглиблювати вміння висловлювати
власні думки з  приводу прочитаного; виховувати толерантність, любов до літератури, естетичний смак.

План

1.    Л. Кисельов із тих поетів, чий талант спалахнув яскравою зорею, але до-


часно дуже рано згас разом із життям,  стильоваї манера  автора.
2.    Микола Миколович Ушаков .Його поезії.
3.    Леонід Миколайович Вишеславський .Його поезії.
4.    Борис Олександрович Чичибабін .

Завдання

1.    Приготувати розповідь по однго з поетів.


2.    Вивчити одну з поезій напам’ять  .
3.    Вміти аналізувати поезії: Л.Кисельова « Я позабуду все обиды…», «Цари», «Язык не может сразу умереть…». М. Ушакова «Суровый Дант не презирал поета…», «П.Г.Тычине». Л. Вишеславського «Мова», «Косарал».


Література
   
1.          Українська література: підруч. для 11 кл. загальноосв. навч. закл. (профільний рівень) / Г.Ф.Семенюк, М.П.Ткачук, О.В.Слоньовська та ін.; за заг. ред.. Г.Ф.Семенюка. – К.: Освіта, 2011. – 528с.
2.    Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Хрестоматія-довідник/ Упорядник О.І.Борзенко.- Х.: Вид-во «Ранок», 2011. – 576с.
Каталог: ld
ld -> Ахматова Анна Андріївна Ахматова Анна Андрі́ївна (Горенко) — російська поетеса, родом з України, представниця акмеїзму. Лауреат міжнародної літературної премії «Етна-Таорміна»
ld -> Творчість
ld -> Освіта. Виховання. Навчання бабенко, Тамара Василівна
ld -> 49 науково-дослідних робіт із 52, які виконувалися за договорами із замовниками у 2013 році, були складовими частинами державних і галузевих програм (планів)
ld -> Альбер Камю. Життєвий І творчий шлях. Філософські й естетичні погляди. Камю І екзистенціалізм. Провідні мотиви творчості
ld -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів
ld -> Проект змін до програми Робоча група
ld -> Художня спадщина: студії
ld -> В. Домонтович Доктор Серафікус. Без ґрунту [Романи]
ld -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни


Поділіться з Вашими друзьями:

Схожі:

Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconУкраїнська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Технологічна освіта»
Мета. Ознайомлення з непростим процесом становлення українського театру в умовах заборон І переслідувань. Розвивати вміння аналізувати...
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconУкраїнська література Практичні роботи спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconДитяча література Галузь знань 01 Освіта Спеціальність 012 «Дошкільна освіта»
...
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconПрограма вступних випробувань «дитяча література»
...
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconГалузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
Дит літ як навч дисципліна у системі підготовки вчителя поч школи І як складова поч освіти у загальноосв школі
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconEuropean credit transfer system ects інформаційний пакет галузь знань: 01 Освіта Спеціальність: 014 Середня освіта Спеціалізація: Українська мова І література

Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconПрактичні роботи спеціальність 01010301 «Технологічна освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconУкраїнська література Практичні роботи спеціальність 01010201 «Початкова освіта»
Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків І дітей
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconУкраїнська література Самостійні роботи Спеціальність: 01010201 «Початкова освіта»
Як ви думаєте, чому Галя, «розбишацька дочка», виросла чесною, прагнула позбутися такого життя?
Українська література Семінарські заняття спеціальність 01010301 «Дошкільна освіта» iconКафедра дошкільної І початкової освіти Спеціальність «Дошкільна освіта» Викладач: доцент Єнгаличева І. В. Назва навчальної дисципліни «література для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»
Ного віку : є ознайомлення студентів з досягненнями як вітчизняної, так І світової літератури для дітей, виробити навички виразного...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка