Українська музична літератураСторінка4/4
Дата конвертації14.04.2017
Розмір0,66 Mb.
ТипПлан-конспект
1   2   3   4

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Абрамович С. Чікарькова М. Світова та українська культура / Навчальний посібник. – Львів: Світ, 2004.

 2. Архимович Л. Шляхи розвитку української радянської опери. – К.: Музична Україна, 1970.

 3. Архимович Л., Каришева Т., Шеффер Т., Шреєр-Ткаченко О. Нариси з історії української музики. – К.: Мистецтво, 1964. ч. 1,2.

 4. Антонович Д. Українська музика //Українська культура: лекції за редакцією Д.Антоновича. – К., 1993.

 5. Борис Николаевич Лятошинский. Сб. статей /Сост. М.Д.Копица– К.: Музична Україна, 1987.

 6. Боровик М. Творчість Андрія Штогаренка. – К.: Наукова думка, 1965.

 7. Боровик М. Український радянський камерно-інструментальний ансамбль. – К.: Музична Україна, 1968.

 8. Булат Т. Український романс. – К.: Наукова думка, 1979.

 9. Бялик М. Л.М.Ревуцький. – Л.: Сов. композитор, 1979.

 10. Бялик М. Л.М.Ревуцький. Риси творчості. – К.: Музична Україна, 1973.

 11. Віталій Губаренко: сторінки творчості. Статті, дослідження, спогади //Науковий вісник НМАУ ім. П.Чайковського.- Вип..32.- Кн.4. – К., 2003.

 12. Виноградов Г. Андрій Штогаренко. – К.: Музична Україна, 1973.

 13. Волинський Й. А.А.Кос-Анатольський. – К.: Мистецтво, 1965.

 14. Волинський Й. Композитор М.Колесса. – Львів, 1954.

 15. Волинський Й. Хорова творчість Е.Козака. – К.: Мистецтво, 1964.

 16. Витвицький В. За океаном / Збірка статей. – Львів, 1996.

 17. Герасимова-Персидська Н. М.І.Вериківський. – К.: Держ.вид., 1959.

 18. Гнатів Т. Мирослав Скорик //Українське музикознавство. – К.: Музична Україна, 1968, вип. 3.

 19. Гордійчук М. Леся Дичко. – К.: Музична Україна, 1978.

 20. Гордійчук М. Г.І.Майборода – К.: Мистецтво, 1963.

 21. Гордійчук М. Українська радянська симфонічна музика. – К.: Музична Україна, 1969.

 22. Горюхіна Н. Симфонізм Ревуцького. – К.: Мистецтво, 1965.

 23. Грушевський М. Історія України. – К.: МП ,,Либідь”, 1992.

 24. Довженко В. Героїчна увертюра В.Косенка. – К.: Мистецтво, 1962.

 25. Довженко В. Нариси з історії української радянської музики. – К.: Держ. вид-во; ч.1. – 1957, ч.2. – 1967.

 26. Загайкевич М. Українська балетна музика. – К.: Наук. думка, 1969.

 27. Запорожец Н. Б.Н.Лятошинский. – М.: Сов.композитор, 1960.

 28. Зинькевич О. Евгений Станкович /Композиторы союзных республик. – М.: Сов. композитор, 1986, вып. 5.

 29. Історія української культури /За загальною редакцією І. Крип’якевича – К.: Либідь, 1994.

 30. Історія української музики: В 6 томах– К.: Наукова думка, 1989-1992.

 31. Історія української радянської музики: Учбовий посібник /Редколегія: Зінькевич О., Ляшенко І., Пясковський І., Шреєр-Ткаченко О. – К.: Музична Україна, 1990.

 32. Історія української культури /За заг. ред. І.Крип’якевича. – К., 1994.

 33. Кияновська Л. Мирослав Скорик: творчий портрет композитора в дзеркалі епохи. – Львів: Сполом, 1998.

 34. Кияновська Л. Стильова еволюція галицької музичної культури ХІХ – ХХ ст. – Тернопіль, 2000.

 35. Кияновська Л. Українська музична культура. Посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Тернопіль: Астон,2000.

 36. Кияновська Л. Українська музична культура. Посібник. – К., 2002.

 37. Клин В. Українська радянська фортепіанна музика /1917-1977/. – К.: Наукова думка, 1930.

 38. Колодій Я. Композитор Євген Козак. – Львів, 1974.

 39. Копица М. Симфонії Б.Лятошинського: епоха, коллізії. Драматургія. – К.: Музична Україна, 1990.

 40. Королюк Н. Маленькі історії про українських композиторів XVIII-XXст. - К.: Райдуга, 1998.

 41. Лисько З. Музичний словник. – К.: Музична Україна, 1994.

 42. Лісецький С. Є.Станкович. – К.: Музична Україна, 1987.

 43. Ляшенко Г. Деякі аспекти новаторського трактування старовинної сюїти в “Партиті” М.Скорика //Сучасна музика. – К.: Музична Україна, 1973.

 44. Мазепа Л. Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2-х томах. – Львів: Сполом, 2000.

 45. Малишев Ю. “Симфонічні фрески” Л.Грабовського //Українське музикознавство. – К.: Музична Україна, 1968. Вип.З.

 46. Мирослав Скорик. Збірка статей – Львів: Сполом, 1999.

 47. Михайлов М. К.Данькевич. – K.: Музична Україна 1974.

 48. Москаленко В. Євген Станкович. – К.: Музична Україна, 1982.

 49. Музично-історичні концепції у минулому і сучасності: Матеріали міжнародної наукової конференції. Ред.- упоряд. О.Зінькевич, В.Сивохіп. – Львів, 1997.

 50. Муха А. Композитори України та української діаспори. Довідник. – К.: Музична Україна, 2004.

 51. Нариси з історії української музики. Ч.2. – К.: Мистецтво, 1964.

 52. Нестьева Н. Творчество В.Сильвестрова // Композиторы союзных республик. – К.: Сов.композитор, 1933, вып.4.

 53. Ольховський Л. Нарис історії української музики /Ред. упоряд. Л.Корній. – К.: Музична Україна, 2003.

 54. Павлишин С. В.В.Сильвестров. – К.: Музична Україна, 1983.

 55. Павлишин С. Ігор Соневицький. – Львів, 1995.

 56. Павлишин С. Композитор Мар’ян Кузан. – Львів, 1993.

 57. Павлишин С. Валентин Сильвестров. – К., 1989.

 58. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навч. посібник. – Львів, 2005. – 232 с.

 59. Паламарчук О. Микола Колесса. – К.: Музична Україна, 1990.

 60. Поставна А. Становлення творчого методу Л.Ревупького. – К.: Музична Україна, 1978.

 61. Рудницький А. Українська музика. Історико-критичний огляд. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1963.

 62. Самохвалов В. Черты симфонизма Б.Лятошинского. – К.: Музична Україна, 1974.

 63. Самохвалов В. Борис Лятошинский. – К.: Музична Україна, 1974.

 64. Ст.Людкевич та М.Колесса – два корифеї української музики ХХ ст. // Мат. наук.-практичної конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження М.Колесси та 125-річчю від дня народження С.Людкевича. – Дрогобич: Коло, 2006, 168с.

 65. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія (1917 –1945). – К.: Музична Україна, 1980.

 66. Терещенко А. Українська радянська кантата і ораторія (1945 –1974). – К.: Музична Україна, 1975.

 67. Українське музикознавство: Науково-методичний міжвідомчий щорічник. – К.: Музична Україна, вип. 1-32.

 68. Український музичний архів. Документи і матеріали з історії української музичної культури. Вип. 2. – К., 1995.

 69. Фільц Б. Український радянський романс. – К.: Наукова думка, 1970.

 70. Шевченко і музика / Матеріали наукових читань, присвячених 191р. від дня народження Т.Шевченка, які відбулися 9-10 березня 2005р. Ред. упоряд. О.Яцків, П.Гушоватий. – Дрогобич, 2005.

 71. Щириця Ю. Мирослав Скорик // Творчі портрети українських композиторів. – К., 1979.

 72. Якубяк Я. Микола Колесса як комозитор // (Микола) Колесса – композитор, диригент, педагог. Збірка статей – Львів, 1996. – С. 19-29.

 73. Syntagnation. Збірка наукових статей на пошану доктора мистецтвознавства, професора С.Павлишин. – Львів: Сполом, 2000.


Зміст

Віктор Косенко-------------------------------------------------3

Левко Ревуцький-----------------------------------------------7

Борис Лятошинський-----------------------------------------13

Андрій Штогаренко-------------------------------------------17

Костянтин Данькевич-----------------------------------------22

Українська музична культура 50-60-х років ХХст.-----28

Микола Колесса------------------------------------------------30

Українська музична культура 70-90-х років ХХст.----32

Віталій Губаренко---------------------------------------------34

Леонід Грабовський-------------------------------------------37

Мирослав Скорик----------------------------------------------41

Леся Дичко------------------------------------------------------45

Валентин Сильвестров---------------------------------------49

Євген Станкович-----------------------------------------------51

Музика української діаспори--------------------------------57Список літератури---------------------------------------------66


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Українська музична література
2017 -> Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою
2017 -> Конспект лекцій з дисципліни „Історія театру України для студентів 3 курсу спеціальності 02020101 «Театральне мистецтво» спеціальності «Актор драматичного театру»
2017 -> Галузь знань 101 Педагогічна освіта Спеціальність 010101 Дошкільна освіта І семестр – 32 год. (іспит) дитяча література з методикою навчання теми І плани лекцій (середа, пара
2017 -> Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання за окр
2017 -> №1 Ф. Стендаль (1783-1842). “ Червоне і чорне ”
2017 -> На формування та удосконалення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4

Схожі:

Українська музична література iconВимоги з предмета українська музична література для студентів ІІІ курсу /5-й семестр, зимова сесія/ спеціалізація,,Теорія музики” викл. Соловей Л. М
Музична культура IX – І пол. ХV ст. Княжа доба. Духовно-християнська галузь культури
Українська музична література iconУкраїнська література, 5-12 кл
Відповідно, у сьогоднішній загальноосвітній системі предмет "українська література" набуває особливої актуальності
Українська музична література iconГіпермаркет Знань>>Українська література 10 клас
Українська література:«Життя І творчість Івана Карпенка-Карого – одного з корифеїв українського театру»
Українська музична література iconДавня українська література — література українського народу XI-XVIII ст. Давня українська література — література українського народу XI-XVIII ст
Нова періодизація давнього письменства базується на схемі Д. Чижевського, поданій в "Історії української літератури"
Українська музична література iconУрок № українська література 11 клас 27. 01. 2014
...
Українська музична література iconУкраїнська література 1920-1930 pp. Урок №1 -2 українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії. Українська література й духовне відродження нації в першу третину xx
Українська література XX ст. Як новий етап в історії національної культури, її періодизація. Модерністські та авангардистські течії....
Українська музична література iconВчитель Лукашук Н. М. Українська література 11 клас
Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями (модернізм, cоцреалізм, постмодернізм)....


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка