УкргазвидобуванняСторінка1/3
Дата конвертації02.02.2018
Розмір0,55 Mb.
ТипПротокол засідання
  1   2   3

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова комітету з конкурсних торгів

ПАТ “Укргазвидобування”
______________ Гордієнко О.М.

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від

“19” травня 2016 р. № 16Т-309ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"


ДОКУМЕНТАЦІЯ


ПРОЦЕДУРИ ЗАПИТУ ПРОПОЗИЦІЙ У ДВА ЕТАПИ
28.14.1 Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

(засувки ЗМ 65х21 та ЗМ 65х35)
Відділ організації закупівель /______________/_______________

Відповідальний структурний підрозділ /__________/____________
Відповідальний виконавець/______________/_______________ЗМІСТ

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

2. Інформація про замовника процедури закупівлі

3. Інформація про предмет закупівлі

4. Процедура закупівлі

5. Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції процедури закупівлі.Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації процедури закупівліРозділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

2. Зміст пропозиції процедури закупівлі учасника

3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції процедури закупівлі учасникомРозділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі

3. Орієнтовний час початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи

4. Комерційні переговори

Розділ 5. Визначення переможця

1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

2. Відхилення пропозицій процедури закупівлі

3. Відміна замовником процедури закупівлі

4. Інша інформація

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договоруРозділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.Додатки

1. Кваліфікаційні критерії та вимоги до учасників

2. Форма цінової пропозиції

3. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

4. Проект договору до договору про закупівлю, який буде укладено із переможцем торгів.

5. Анкета контрагента.

6. ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель
Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації процедури закупівлі

Документація процедури закупівлі розроблена відповідно до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг ПАТ «Укргазвидобування» затвердженого наказом від 15.03.16р. №139 (надалі –Порядок).

Терміни, які використовуються в цій документації процедури закупівлі, вживаються в значеннях, визначених Порядком закупівель товарів, робіт та послуг.


2. Інформація про Замовника процедури закупівлі:

Повна назва: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”

Місцезнаходження: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

Посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з Учасниками: відповідальний менеджер: Арістов Ю.В., тел. (044) 461-29-61

за довідками: технічні питання – Клоченко І.В., , тел.: (044) 461-29-89;

за довідками, щодо проведення процедури закупівлі – тел. (044) 461-27-11; е-mail: tender@ugv.com.ua


3. Інформація про предмет закупівлі

Найменування предмета закупівлі: 28.14.1 - Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів

Вид предмета закупівлі засувки ЗМ 65х21К1 РД 26-16-40-89; ЗМ 65х35 К1 РД 26-16-40-89.
Місце, кількість, обсяг поставки товарів: Полтавська обл., 2 найменування; 450 шт.;

Кількість: ЗМ 65х21К1 РД 26-16-40-89 – 50 шт.; ЗМ 65х35 К1 РД 26-16-40-89 – 400 шт.

Строк поставки товарів: 30.08.2016.

(докладніше зазначено в додатку 2 та додатку 3 до документації процедури закупівлі)

Очікувана вартість закупівлі: 9 772 500,00 грн. з ПДВ.


4. Процедура закупівлі: процедура запиту пропозицій в два етапи
5. Недискримінація учасників: Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.
6. Інформація  про  валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції процедури закупівлі.

Валютою пропозиції процедури закупівлі є гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий учасник може зазначити ціну пропозиції процедури закупівлі у доларах США або ЄВРО. При розкритті пропозицій процедури закупівлі ціна такої пропозиції торгів перераховується у гривні за офіційним курсом гривні до дол. США або ЄВРО, встановленим Національним банком України на дату розкриття пропозицій процедури закупівлі, про що зазначається у протоколі розкриття.

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені пропозиції процедури закупівлі.

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються Замовником та Учасником, викладаються українською мовою або російською мовою, а також за рішенням Замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Якщо в складі пропозиції процедури закупівлі надається документ, що складений не на українській або російській мовах, Учасник надає завірений у встановленому порядку переклад цього документу на українську або російську мову.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації процедури закупівлі

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації процедури закупівлі

Учасник, має право не пізніше ніж за 4 дні до закінчення строку подання пропозицій процедури закупівлі, звернутися до Замовника за роз'ясненнями щодо документації процедури закупівлі. Замовник надає письмове роз'яснення на запит протягом трьох робочих днів з дня його отримання. Датою отримання є дата реєстрації запиту в комітеті з конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації процедури закупівлі, продовживши строк подання та розкриття пропозицій не менше ніж на три дні, та оприлюднити протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін на власному веб-сайті.

Розділ 3. Підготовка пропозицій процедури закупівлі

1. Оформлення пропозиції процедури закупівлі

Пропозиція процедури закупівлі, подається у одному запечатаному пакеті і містить два внутрішніх окремих запечатаних конверта:

- конверт з кваліфікаційною пропозицією – прошитою, пронумерованою з зазначенням кількості скріплених аркушів на звороті останнього аркушу та скріпленою підписом та печаткою Учасника;

- конверт з ціновою пропозицію.

Конверти з кваліфікаційною пропозицією та ціновою пропозицією процедури закупівлі запечатуються в одному пакеті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.

На пакеті повинно бути зазначено:

- номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту

- повне найменування і місцезнаходження Замовника: Публічне акціонерне товариство „Укргазвидобування”, 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28;

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури запиту пропозицій в два етапи;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження, юридична адреса, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів, факс, електронна адреса, П.І.Б. керівника підприємства;

- маркування: „Не відкривати до _________ (зазначається дата та час розкриття  пропозицій)”*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

На внутрішніх конвертах з відповідними частинами пропозиції зазначаються:

1.  Номер запиту пропозицій у два етапи за даними сайту;

2.  Предмет запиту пропозицій;

3.  Найменування та адресу замовника;

4.  Найменування та адресу учасника;

5.  Найменування частини заявки (кваліфікаційна або цінова пропозиція).

Якщо та чи інша частина пропозиції складається з декількох пакетів, упакованих в окремі конверти, то на кожному такому конверті додатково вказується номер пакету відповідної частини заявки.

Одночасно із пропозицією, яка подається у письмовій формі, учасником надається електронна копія кожної із частин пропозиції на одному або декількох компакт-дисках CD-R/DVD-R (без можливості подальшої зміни інформації, що зберігається на таких носіях), до складу якої входять всі документи, що становлять відповідну частину пропозиції учасника. CD-R/DVD-R компакт-диски в обов’язковому порядку підписуються перманентним маркером з зазначенням дати та часу запису інформації, назви Учасника та підписом його уповноваженої особи.

До складу електронної копії повинні бути включені скановані варіанти документів (у формі, доступній для візуального сприйняття), підготовлених на паперовому носії, і переважно у форматі Portable Document Format (* .pdf), за принципом: один файл - один документ. З назви кожного документа, що міститься в електронній копії пропозиції, повинно чітко слідувати який саме документ міститься у файлі. Файли не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або їх друку. Найменування файлів має однозначно відповідати змісту в них електронних копій документів, при цьому назва файлу не повинна перевищувати 25 символів.

Кожен електронний носій, що становить електронну копію частини пропозиції, повинен бути вкладений у внутрішній конверт із відповідною частиною заявки Учасника.

До складу однієї електронної копії частини пропозиції повинні входити всі документи, що становлять оригінал цієї частини. Зміст електронних версій документів, що входять в електронну копію, повинен повністю відповідати змісту оригіналу. У разі виявлення невідповідностей між оригіналом і електронною копією, пропозиція такого Учасника може бути відхилена.

Не допускається надання електронної копії обох частин (кваліфікаційної та цінової) на одному електронному носії. У разі виявлення електронних копій двох частин пропозиції Учасника на одному електронному носії, заявка такого Учасника може бути відхилена.

Отримана пропозиція процедури закупівлі вноситься Замовником до реєстру отриманих пропозицій.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію процедури закупівлі.

Учасникам закупівлі дозволяється подавати пропозиції процедури закупівлі як по всьому предмету закупівлі, так і по визначеним частинам предмета закупівлі (лотам).

Усі сторінки пропозиції процедури закупівлі Учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції Учасника процедури закупівлі підтверджуються: випискою з протоколу засновників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів пропозиції.2. Зміст пропозиції процедури закупівлі Учасника

Пропозиція процедури закупівлі, яка подається Учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- кваліфікаційної пропозиції;

- цінової пропозиції.Кваліфікаційна пропозиція містить :

- документально підтверджену інформацію про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям та вимогам, згідно з додатком 1 до документації;

- документальне підтвердження відповідності пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним вимогам і якісним характеристикам, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником, згідно з додатком 3 до документації;

- технічні вимоги і якісні характеристики та основні умови, які будуть включені до договору про закупівлю (додаток 3 документації), підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника;

- анкета контрагента, підписана, та завірена печаткою згідно з додатком 5 до документації.

- ДЕКЛАРАЦІЯ про прийняття умов проведення процедур закупівель згідно з додатком 6, підписані уповноваженою особою та засвідчені печаткою Учасника.


Цінова пропозиція містить :

- пропозицію складену за формою згідно з додатком 2 до документації.3. Забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не вимагається.4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції процедури закупівлі

Не передбачено.

5. Строк, протягом якого пропозиції процедури закупівлі є дійсними

Пропозиції процедури закупівлі вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття пропозицій. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій процедури закупівлі.6. Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників

Кваліфікаційні критерії та вимоги до Учасників зазначено в додатку 1 до документації.

Перелік документів, що підтверджують кваліфікацію та вимоги, зазначено в додатку 1 до документації.
7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі наведені в додатку 3 до документації.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі кваліфікаційної пропозиції документи, які підтверджують відповідність пропозиції процедури закупівлі Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції процедури закупівлі

9. Внесення змін або відкликання пропозиції Учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції процедури закупівлі. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції процедури закупівлі враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозиції процедури закупівлі.Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій процедури закупівлі


  1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій процедури закупівлі:

Пропозиції процедури закупівлі, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не приймаються.

- спосіб подання пропозицій процедури закупівлі: Особисто або через уповноваженого представника або кур’єром - «особисто в руки».

місце подання пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, 904.

- кінцевий строк подання пропозицій (дата, час): Кінцевий строк: 01.06.2016 року, до 16.00 год.


2. Місце, дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі на І-му етапі:

- місце розкриття пропозицій процедури закупівлі: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28, актовий або конференц-зал.

- дата та час розкриття пропозицій процедури закупівлі: 02.06.2016 року, 10.30 год.

Розкриття конвертів із пропозиціями проводиться Замовником у два етапи без участі Учасників відповідно до інструкції з проведення попереднього кваліфікаційного відбору контрагентів ПАТ «Укргазвидобування» (що розміщена на сайті компанії www.ugv.com.ua в розділі «Закупівля-нормативні документи»). На першому етапі – відбіркова стадія закупівлі - проводиться розкриття кваліфікаційної пропозиції Учасників. На другому етапі – оціночна стадія закупівлі – проводиться розкриття конвертів із ціновою пропозицією Учасників, що рішенням комітету з конкурсних торгів, допущені до оціночної стадії.

За результатами розкриття конвертів із пропозиціями формується відповідний протокол, в якому фіксується інформація про подані, відкликані, змінені заявки, зазначаються найменування, адреса та місце знаходження Учасника, а також інша інформація.

Цінові пропозиції Учасників, яким рішенням комітету з конкурсних торгів відмовлено в допуску до оціночної стадії, розкриттю не підлягають.

У рамках відбіркової стадії Замовник розглядає кваліфікаційні пропозиції Учасників на відповідність вимогам, встановленим у документації про закупівлю. Мета відбіркової стадії - допуск до подальшої участі в закупівлі пропозицій, що відповідають вимогам документації і відхилення інших, як неприйнятних. Протокол результатів відбіркової стадії розміщується на сайті Замовника.


Конверти з ціновими пропозиціями Учасників на першому етапі не розкриваються.
Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій.
Відбіркова стадія повинна бути завершена протягом 21 робочого дня після закінчення терміну подання пропозиції чи іншого вказаного у повідомленні та документації терміну. Термін проведення розгляду пропозицій на відбірковій стадії може бути продовжений на термін не більше ніж 10 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.
3. Орієнтовна дата початку ІІ-го етапу процедури запиту пропозицій в два етапи:

- дата розкриття пропозицій процедури закупівлі: протягом 21 робочого дня з дати проведення І етапу.

На другому етапі Замовник розкриває конверти з ціновими пропозиціями Учасників, пропозиції яких не було відхилено на першому етапі та співставляє їх.


Оціночна стадія повинна бути завершена протягом 10 робочих днів після підведення підсумків відбіркової стадії. Термін проведення оціночної стадії може бути продовжений не більше ніж на 5 робочих днів. Рішення про продовження строків розгляду пропозицій оформляється рішенням комітету з конкурсних торгів.
За результатами зіставлення цінових частин пропозицій комітет з конкурсних торгів приймає одне з таких рішень:

- про проведення комерційних переговорів;

- про вибір переможця.
4. Комерційні переговори

Комерційні переговори проводяться у заочній формі з розсиланням повідомлення Учасникам.

У комерційних переговорах мають право брати участь всі Учасники, що пройшли відбіркову стадію. Учасник має право не брати участь у комерційних переговорах, тоді його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Пропозиції Учасника щодо погіршення первинно поданих пропозицій не розглядаються, такий Учасник вважається таким, що не брав участь у комерційних переговорах, при цьому його пропозиція залишається чинною з раніше оголошеними умовами. Комерційні переговори можуть проводитись більше одного разу за рішенням комітету з конкурсних торгів відповідно до його компетенції.

При проведенні комерційних переговорів за рішенням комітету з конкурсних торгів Учасникам закупівлі може бути надана можливість поліпшення наступних умов заявки:

- зниження ціни;

- зменшення термінів поставки продукції;

- поліпшення умов оплати.

Умови, що пропонуються Замовником є без винятку однакові для всіх Учасників, що пройшли відбіркову стадію.

Повідомлення про проведення комерційних переговорів направляється в сканованому вигляді факсом або електронною поштою на адресу Учасника з обов’язковим отриманням повідомлення про доставку. У разі неотримання повідомлення про доставку, повідомлення про комерційні переговори направляється повторно.

При проведенні комерційних переговорів Учасники закупівлі, до встановленого організатором закупівлі терміну, представляють особисто або через свого уповноваженого представника у письмовій формі в порядку, встановленому для подачі заявок на участь в закупівлі документи, що визначають змінені умови заявки на участь у процедурі закупівлі. Учасник вправі відкликати подану пропозицію з новими умовами в будь-який час до моменту початку розкриття конвертів з пропозиціями нових умов.

Розкриття конвертів по комерційним переговорам проводиться в порядку, передбаченому для процедури розкриття конвертів, що надійшли на процедуру закупівлі. За результатами проведення процедури розкриття конвертів формується протокол, в який вноситься інформація про основні параметри зміненої заявки.

Якщо комітет приймає рішення про повторне проведення комерційних переговорів, Учасникам розсилаються повторні повідомлення.

Строк проведення комерційних переговорів визначається комітетом з конкурсних торгів, але не повинен бути менше, ніж 3 робочих дні та не більше, ніж 10 робочих днів.


Розділ 5. Визначення переможця


  1. Оцінка пропозицій процедури закупівлі та акцепт пропозиції.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найбільш економічно вигідними умовами виконання договору. У разі, якщо Учасник конкурсних торгів, який надав цінову пропозицію з найбільш економічно вигідними умовами не є платником ПДВ, комітетом з конкурсних торгів приймаються для оцінки цінові пропозиції наступних Учасників без ПДВ.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції.

У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність кваліфікаційним вимогам, наявність підстав, зазначених у документації процедури закупівлі, або факту зазначення у пропозиції торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника.

Про акцепт пропозиції переможця складається протокол.

Повідомлення про переможця процедури закупівлі публікується на веб-сайті Замовника протягом трьох робочих днів з дня акцепту пропозиції.
2. Відхилення пропозицій закупівлі

Замовник відхиляє пропозицію Учасника, у разі якщо:

- Учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам, в тому числі за технічним та якісними характеристиками предмету закупівлі (лоту) встановленими документацією процедури закупівлі;

- Учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником;

- пропозиція процедури закупівлі подана Учасником, який є пов'язаною особою з іншими Учасниками процедури закупівлі;

- Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту;

- Учасника внесено до реєстру недобросовісних Учасників.
3. Відміна Замовником закупівлі

Замовник відміняє закупівлю у разі:

- відсутності фінансування чи потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг;

- подання для участі у торгах менше двох пропозицій;

- ціна найбільш вигідної пропозиції торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі;

- якщо до ІІ етапу, після І етапу (кваліфікації) допущено менше ніж два Учасника;

- не прийняття рішення щодо акцепту пропозиції Учасника, який брав участь у процедурі закупівлі;

- не укладання договору за результатами процедури закупівлі;

Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).

4. Інша інформація

Ціни вказуються з урахуванням вимог, визначених в п. 6 розділу 1 цієї документації процедури закупівлі, із врахуванням податку на додану вартість та вартості інших витрат, необхідних для виконання договору, на умовах, визначених цією документацією.

Учасник зазначає ціну цінової пропозиції з урахуванням всіх витрат, пов'язаних з товаром, до моменту здійснення його поставки відповідно до умов цієї документації, в тому числі транспортні витрати, а також усі мита, податки та інші збори, що підлягають сплаті при експорті товару та які потребуються для його транзитного перевезення через будь-яку країну до моменту здійснення його поставки. Вартість митних процедур в країні імпорту покладається на Учасника.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником пропозиція, якого було акцептовано, не пізніше двадцяти робочих днів з дня акцепту пропозиції цього Учасника.


2. Проект договору або основні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Проект договору про закупівлю визначений в додатку 4 до цієї документації.3. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації процедури закупівлі або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений цим Порядком, Замовник може укласти договір з іншим Учасником, що зайняв наступне місце, а також провести комерційні переговори з ним щодо зменшення ціни його пропозиції. Таке рішення оформляється протоколом, із зазначенням найменування нового переможця (переможців) закупівлі, із зазначенням обсягу, ціни продукції, що закуповується, термінів виконання договору;

- відмовитись від укладення договору і припинити процедуру закупівлі.

- провести повторну процедуру закупівлі;4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.


5. Перелік документів для Учасника-переможця, необхідних для укладення договору

та які надаються до Департаменту безпеки

При укладанні договору Учасник-переможець надають наступні документи:

Копії, завірені Учасником - переможцем:

а). статут (положення), засновницький/ установчий договір, рішення про утворення суб’єкта господарювання );

б). Оригінал або копія витягу з реєстру платників ПДВ чи єдиного податку (крім осіб, що є нерезидентами України);

в). документ, який підтверджує повноваження особи, що підписує Договір (паспорт та копія наказу або копія довіреності, або копія рішення вищого органу управління юридичної особи, або інший документ, який підтверджує право особи на підписання Договору);

г). витяг/виписка/довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

д). довідка про взяття на облік платника податку в ДПІ або свідоцтво платника єдиного податку;

е). баланс підприємства за останній звітний період (у відповідності до статті ___ Податкового Кодексу України);

ж). дозвіл на здійснення певних видів діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством на певний вид діяльності (ліцензія, патент, сертифікат тощо);

з). довідка з банку про відкриття поточного рахунку за реквізитами, вказаними в Договорі;

і). довідка з банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

к). довідка з ДПІ про відсутність заборгованості перед бюджетом по сплаті обов’язкових податків та зборів, яка має бути датована не раніше останнього дня кварталу, що передує публікації оголошення про торги;

л). довідка з державного органу з питань банкрутства про відсутність порушеного провадження у справі про банкрутство та відсутність рішення про визнання банкрутом;

м). довідка про фактичне місцезнаходження Контрагента та номера телефонів керівника та головного бухгалтера або особи, яка виконує його функції;

н). для державних та комунальних підприємств, установ, організацій, які надають послуги, виконують роботи для Компанії, замість документів, передбачених п.п. з), і), к), л), можуть надаватися із зазначених питань довідки за підписом керівника такого підприємства, установи, організації.


Розділ 7. Реєстр недобросовісних Учасників.

1. Включення до реєстру недобросовісних Учасників.

Замовник складає реєстр недобросовісних Учасників. Включення Учасника до реєстру недобросовісних Учасників приймається за рішенням Замовника.

Відомості до реєстру недобросовісних Учасників вносяться на строк, що не може перевищувати один рік. Реєстр недобросовісних Учасників публікується на веб-сайті Замовника. До реєстру недобросовісних Учасників включаються Учасники, що:

- безпідставно відмовилися від підписання договору;

- з якими було розірвано договори у зв'язку із суттєвими порушеннями ними умов договору;

- вчинили несхвальні та анти конкурентні узгоджені дії;

- порушили угоду про захист конфіденційної інформації;

- надали у пропозиціях будь-яку недостовірну інформацію;- допустили порушення обов’язків, згідно з укладеними Договорами.
Додаток 1Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Укргазвидобування iconПублічне акціонерне товариство "укргазвидобування"
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка