Укргазвидобування


Додаток 2 до документації процедури закупівліСторінка3/3
Дата конвертації02.02.2018
Розмір0,55 Mb.
ТипПротокол засідання
1   2   3Додаток 2

до документації процедури закупівлі


Форма „Цінова пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ФОРМА " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ"

(подається Учасником на фірмовому бланку)


«Пропозиція № _______ від ____ 2016 року»

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі на закупівлю __________________________відповідно до вимог, що запропоновані Замовником – .

Вивчивши документацію та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах:

 1. Повне найменування Учасника _______________________________________________

 2. Адреса (юридична та фактична) _______________________________________________

 3. Телефон/факс _______________________________________________________________

 4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _______________________________________

 5. Код ЄДРПОУ ______________________________________________________________

 6. Форма власності та юридичний статус учасника; назва та адреса головного підприємства учасника, дата утворення, місце реєстрації; спеціалізація _______________

 7. Банківські реквізити ___________________________________________________________

 8. Коротка довідка про діяльність _________________________________________________

 9. Ціна пропозиції (загальна ціна договору про закупівлю) становить (включаючи ПДВ та ПФ), грн.:

Цифрами ________________________________________________________________________

Літерами _________________________________________________________________________ 1. Умови оплати: _____________

 2. Строк поставки товару: до ___________

 3. Країна походження та виробник товару :_____________

 4. Умови поставки :________________

 5. Пропозиція щодо предмету закупівлі Таблиця 1

 6. Рік виготовлення

Таблиця 1

п/п


Найменування товару*

Оди. вим.

Кіль-кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ, (грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

1


2


…..

Всього* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі
___________________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(* Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)

Додаток 3

до документації процедури закупівлі


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ОСНОВНІ УМОВИ, ЯКІ БУДУТЬ ВКЛЮЧЕНІ ДО ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ


п/п

Найменування продукції, повна її характеристика, ДЕСТ*

Од. вим.

Кіл-сть

1

Засувка ЗМ 65х21К1 РД 26-16-40-89

Шт.

50

2

Засувка ЗМ 65х35К1 РД 26-16-40-89

Шт.

400

* - Учасник зазначає назву товару (продукції) ту що зазначена в сертифікаті якості або паспорті на предмет закупівлі
Рік виготовлення продукції: 2016 р.

Місце призначення: Склад (станція) вантажоотримувача

 • ГПУ «Полтавагазвидобування (ПГВ): Полтавська область, Машівський район, с.Селещина, вул. Богдана Хмельницького 9, Центральний склад № 1


Умови поставки : DDP – станція (склад) призначення

Транспортні витрати по доставці товару в місце призначення (при умовах поставки, DDP) включені в ціну товару(предмету закупівлі)
Вимоги до тари та упаковки – згідно з заводською упаковкою: тара безповоротна, вартість тари включена в ціну товару

Відвантаження товару - згідно рознарядки Замовника (поштову адресу отримувача замовник вказує в рознарядці).
Граничний термін постачання: серпень 2016р.
Умови оплати: Оплата по факту поставки протягом 30 календарних днів
Вимоги до якості: Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом якості або паспортом з відміткою ОТК виробника у відповідності до діючої програми забезпечення якості підприємства при поставці товару.
Оригінали документів, видані  іноземними органами державної влади, які надаються разом із  пропозицією процедури закупівлі, повинні бути легалізовані або засвідчені апостилем відповідно до вимог законодавства країни походження документу, а також бути офіційно переведені на українську або російську мову (такий переклад повинен бути відповідним чином завірений).


Додаток 4

до документації процедури закупівлі

ДОГОВІР ПОСТАВКИ

(закупівля товару за власні кошти)
м. ________ _________ 20____ р.
__________________________________, далі – Постачальник, в особі _________________________________, що діє на підставі ________________, з однієї сторони, та

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», далі – Покупець, в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, з іншої сторони, разом іменовані надалі - Сторони, уклали даний договір поставки, далі – Договір про наступне:


I. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Покупцеві товар, зазначений в специфікації/-ях (далі –Товар), що додається/ються до Договору і є його невід'ємною/-ими частиною/-ами), а Покупець - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування/асортимент Товару, одиниця виміру, кількість, ціна за одиницю Товару та загальна вартість Договору вказується у специфікації/-ях. (далі – Специфікація/-ії)

1.3. Постачальник гарантує, що Товар, який є предметом Договору належить йому на праві власності або іншому речовому праві, що надає йому право розпоряджатися Товаром, є новим і не був у використанні, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого чинним законодавством України.

1.4. Постачальник підтверджує, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить нормам чинного законодавства України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання всіх необхідних дозволів та погоджень), а також підтверджує те, що укладання та виконання ним цього Договору не суперечить цілям діяльності Постачальника, положенням його установчих документів чи інших локальних актів.
II. Якість Товару

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цим Договором, якість якого відповідає сертифікатам якості або паспортом виробника, Держстандартам, технічним або іншим умовам, які пред’являються до Товару даного виду та підтверджується відповідними документами.


2.2. Постачальник гарантує якість і надійність Товару, що постачається, протягом гарантійного строку. Гарантійний строк Товару не може бути меншим від гарантійного строку заводу-виробника. Гарантійний строк на Товар встановлюється в Специфікації/-ях до цього Договору.
III. Ціна Договору

3.1. Ціна цього Договору вказується в Специфікації/-ях в гривнях з урахуванням ПДВ (для резидента) або в іноземній валюті (для нерезидента).

3.2. Загальна вартість Договору визначається загальною вартістю Товару, вказаного в

Специфікації/-ях до цього Договору.


Постачальник_____________________ Покупець____________________


IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом:

оплати Покупцем після пред’явлення Постачальником рахунку на оплату Товару та підписаного Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної, шляхом перерахування коштів на рахунок Постачальника, з урахуванням ПДВ, на умовах, зазначених у Специфікації/-ях.

4.2. До рахунка додаються: підписаний уповноваженими представниками Сторін акт приймання-передачі Товару або видаткова накладна.


V. Поставка Товару

5.1. Строк поставки, умови та місце поставки Товару, інформація про вантажовідправників і вантажоотримувачів вказується в Специфікації/-ях до цього Договору.

5.2. Обсяг поставки Товару визначається в рознарядках Покупця та узгоджується до поставки Товару. Відвантаження Товару проводиться тільки після отримання Постачальником рознарядки. Відвантаження Товару без рознарядки забороняється.

5.3 Датою поставки Товару є дата підписання уповноваженими представниками Сторін акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної. Право власності на Товар переходить від Постачальника до Покупця з дати підписання Сторонами акту приймання–передачі Товару або видаткової накладної.

5.4. За вимогою Покупця Постачальник письмово повідомляє Покупця і вантажоотримувача про готовність до відвантаження Товару шляхом направлення листа (для резидента).

Постачальник за 15 днів до дати відвантаження Товару зобов`язаний надати Покупцю (факсом або електронною поштою) слідуючу інформацію: • номенклатуру Товару

 • вартість Товару

 • кількість місць

 • габарити Товару

 • вага нето/брутто

Відвантаження Товару здійснюється після отримання Постачальником погодження Покупця (для нерезедента).

5.4.1. За вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний відвантажувати Товар в присутності уповноважних представників Покупця.

5.5. Протягом 48 годин після закінчення відвантаження Постачальник повідомляє про це Покупця і вантажоотримувача.

5.6. Постачальник надає на адресу Покупця наступні документи: • товаросупровідні документи (товарно - транспортна накладна);

 • сертифікат якості та/або паспорт виробника (на вибір Покупця);

 • відвантажувальна специфікація (акт завантаження) або пакувальний лист (за вимогою Покупця);

 • сертифікат походження (за вимогою Покупця);

 • сертифікат відповідності (за вимогою Покупця);

 • інвойс (для нерезидента);

 • інші документи, на вимогу Покупця, у разі проведення митного оформлення Товару Покупцем.

5.7. Постачальник зобов’язаний надати Покупцю додатково до документів, зазначених у п. 5.6 даного Договору, наступні документи:

5.7.1. При здійсненні перевезення Товару залізничним транспортом:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару та копію залізничної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та залізничної накладної.


Постачальник_____________________ Покупець____________________
5.7.2. При здійсненні перевезення Товару автотранспортом:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару або видаткової накладної, другий примірник товарно-транспортної накладної (ф.№1-ТН) та копію товарно-транспортної накладної,

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі товару та міжнародної автомобільної накладної (СМR).

5.7.3. При здійсненні перевезення Товару авіатранспортом:

для резидента: оригінал акту приймання–передачі товару та авіаційної вантажної накладної.

для нерезидента: оригінали акту приймання–передачі Товару та авіаційної вантажної накладної (Air Waybill).

5.7.4. Постачальник, до моменту відвантаження Товару, попередньо погоджує з Покупцем надання документів, що вказані в підпунктах 5.7.1 -5.7.3 та в пунктах 5.4, 5.6 Договору (для нерезидента).

5.8. Якщо Постачальник відповідно до умов поставки самостійно здійснює митне оформлення Товару, він зобов’язаний надати копії документів, вказаних у п. 5.7 (для нерезидента) та оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України митну декларацію (МД).

Товарно-транспортна накладна при перевезенні Товару автотранспортом повинна бути оформлена відповідно до Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні чинних на день складання товарно-транспортної накладної.

Відправлення вказаних документів здійснюється Постачальником протягом 2-х (двох) робочих днів з дати поставки, нарочним або рекомендованим листом кур’єрською поштою, але у будь-якому разі не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки.

5.9. По прибуттю Товару в кінцевий пункт призначення його приймання проводиться безпосередньо вантажоотримувачем.

5.10. Передача та отримання Товару (за виключенням передачі або отримання Товару на підставі актів приймання-передачі товару) проводиться за довіреністю, відповідно до Інструкції про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженої наказом ПАТ «Укргазвидобування».

5.11. Приймання Товару по кількості проводиться відповідно до Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання по кількості, затвердженої постановою Держарбітражу № П-6 від 15.06.1965р., по якості - Інструкції про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання за якістю, затвердженої постановою Держарбітражу

№ П-7 від 25.04.1966р., та сертифікату якості та/або паспорту заводу-виробника. У разі виявлення невідповідності в якості або нестачі Товару, виклик представників Постачальника - обов'язковий, а представників заводу-виробника - за вимогою Покупця.

5.12. Відповідальність за правильність та повноту оформлення товаросупровідних документів і наслідки, пов'язані із затримками при постачанні Товару, приймає на себе Постачальник.

5.13. При виникненні додаткових витрат у зв’язку з неправильністю оформлення товаросупровідних документів або неможливістю відправлення Товару з вини Постачальника, такі витрати (у тому числі по доставці Товару в кінцевий пункт призначення) здійснюються Постачальником.

5.14. Вантажовідправником Товару за цим Договором є Постачальник або завод-виробник, або уповноважена (залучена) ними особа, про що зазначається у Специфікації/-ях.

5.15. Упаковка і маркування Товару повинні відповідати встановленим правилам, стандартам і технічним умовам.

5.16. Упаковка повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для Постачальник_____________________ Покупець____________________

можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром).

5.17. Порядок і строки повернення тари, умови розрахунків за тару обумовлюються у Специфікації/-ях.
VI. Права та обов'язки Сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар.

6.1.2. Приймати поставлений Товар, у разі відсутності зауважень, згідно з актом приймання-передачі товару або видатковою накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання чи неналежного виконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його за 30 днів до дати розірвання Договору.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. Не здійснювати оплату Постачальнику у разі неналежного оформлення документів, необхідних для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів тощо).

6.2.5. Відмовитися від Товару, який не поставлений в строк, вказаний у специфікації\ях.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором та Специфікацією/-ях.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.3.3. Зареєструвати податкову накладну в електронній формі в строки, встановлені чинним законодавством України.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.
VII. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством України та цим Договором.

7.2. Товар, що не відповідає комплекту/комплектності та/або кількості, або/та якості може прийматися Покупцем або вантажоотримувачем на відповідальне зберігання за рахунок Постачальника, до його заміни та/або доукомплектації. Постачальник зобов'язаний розпорядитися Товаром, прийнятим на відповідальне зберігання протягом 10 днів. Якщо Постачальник у цей строк не розпорядиться Товаром, Покупець має право реалізувати Товар для відшкодування понесених своїх збитків.

7.3. Якщо протягом гарантійного строку будуть виявлені дефекти або невідповідність якості Товару, обумовленої Договором, Постачальник зобов'язаний за свій рахунок усунути дефекти Товару за його місцезнаходженням або замінити неякісний Товар на Товар належної якості в узгоджені Сторонами строки, але не більше 20 календарних днів з дня отримання повідомлення від вантажоотримувача чи Покупця про дефекти або невідповідність якості Товару.

7.4. За постачання Товару неналежної якості або некомплектного Товару, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 20 % від вартості Товару неналежної якості або некомплектного Товару.

7.5. За відвантаження Товару без отримання рознарядки, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від суми Товару, відвантаженого без рознарядки.


Постачальник_____________________ Покупець____________________

7.6. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про дату відвантаження Товару Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 1% від вартості Товару, про відвантаження якого було не повідомлено або не своєчасно повідомлено.

7.7. У випадку ненадання або порушення строків надання товаросупровідних документів і/або інших документів відповідно до п. 5.7. даного Договору, Постачальник виплачує Покупцю штраф у розмірі 10% від вартості Товару, документи щодо якого ненадані або надані з порушенням строку.

7.8. Якщо Постачальник не зареєстрував, неправильно або несвоєчасно зареєстрував податкову/і накладну/і в системі електронного адміністрування податку на додану вартість чи вчинив інші дії/бездіяльність, в результаті чого Покупець втратив права на податковий кредит, Постачальник зобов’язаний сплатити Покупцю штраф у розмірі 20% від суми операції/й по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасного зареєстровано податкову/і накладну/і. Такий штраф Постачальником сплачується у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги Покупцем.

7.9. У випадку невиконання Постачальником взятих на себе зобов’язань по даному Договору, Постачальник зобов’язаний відшкодувати Покупцю всі

збитки, що завдані йому таким невиконанням, у тому числі за простій транспорту, що виник через відсутність необхідних для приймання Товару документів.

7.10. Постачальник компенсує витрати Покупцю за простій транспорту, коли такий простій буде викликаний необхідністю приймання Товару у присутності уповноважних представників Постачальника, у разі поставки Товару, що не відповідає вказаній у товаросупровідних документах кількості та якості.

7.11. У разі невиконання Постачальником взятих на себе зобов‘язань з поставки Товару у строки, зазначені у Специфікації/-ях до даного Договору, останній сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково сплачує штраф у розмірі 7% від вартості непоставленого або несвоєчасно поставленого Товару.

7.12. За порушення строків оплати Покупець сплачує на користь Постачальника пеню в розмірі 0,001% від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.

7.13. Сплата господарських санкцій не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань за Договором.


VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим уповноваженим на це органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.
IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.


Постачальник_____________________ Покупець____________________
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
X. Строк дії Договору

          10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та скріплення його  печатками Сторін і діє до повного виконання  Сторонами зобов’язань.XI. Інші умови

11.1. Договір може бути змінений чи розірваний лише за згодою Сторін, крім випадків, встановлених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. У випадку якщо в період встановленого строку поставки Договір не виконаний або виконаний Постачальником не у повному обсязі та Покупець виявив Товар/и за ціною, меншою ніж ціна, зазначена в Договорі, Покупець направляє Постачальнику лист з пропозицією внесення до Договору змін щодо зменшення ціни Товару/ів в частині непоставленого Постачальником Товару до ціни, виявленої Покупцем, та проект додаткової угоди про внесення таких змін до Договору, підписаний Покупцем. Постачальник протягом трьох робочих днів з дня отримання листа Покупця та проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору щодо зменшення ціни Товару/ів, зобов’язаний підписати та повернути Покупцю додаткову угоду про внесення змін до Договору. У випадку якщо Постачальник не повернув Покупцю підписану Постачальником додаткову угоду у строк, зазначений в цьому пункті, Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку без відшкодування будь-яких збитків Постачальнику.

11.3. Покупець має право відмовитися від Договору в односторонньому порядку в наступних випадках:

- ненадання Постачальником документів приналежності товару, що стосується Товару та підлягають переданню разом з Товаром;

- якщо Постачальник передав меншу кількість Товару, ніж це встановлено даним Договором (в тому числі Покупець має право відмовитися від уже переданого Товару);

- якщо Постачальник передав Товар, який не відповідає комплекту/комплектності;

- якщо Постачальник передав Товар неналежної якості;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.4. У випадку прийняття Покупцем рішення про відмову від Договору, з підстав, вказаних у п. 11.3 даного Договору, Покупець має право:

- письмово повідомити Постачальника про відмову від Договору в односторонньому порядку з зазначенням підстав прийняття такого рішення. В даному випадку Договір припиняє дію з дати відправлення повідомлення про відмову від Договору.

- встановити Постачальнику строк, в який він зобов’язаний усунути недоліки, які призвели до прийняття рішення про відмову від Договору в односторонньому порядку. В такому випадку Покупець направляє Постачальнику письмове повідомлення з зазначенням недоліків та строку для усунення таких недоліків. Якщо недоліки не будуть усунуті в установлений Покупцем строк, Договір припиняє дію зі спливом строку, встановленого Покупцем для усунення недоліків.

11.5. Всі доповнення, специфікації і додатки до Договору є його невід'ємними частинами, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноважними представниками Сторін та скріплені їх печатками.

11.6. Постачальник не має права передавати свої права та обов`язки за Договором третім особам без письмової згоди Покупця.

11.7. Підписанням цього Договору Постачальник підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Інструкцією про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей, затвердженою наказом ПАТ «Укргазвидобування».

11.8. При тлумаченні умов поставки за цим Договором застосовуються Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів ІНКОТЕРМС (редакція 2010 року) з урахуванням особливих умов поставки, визначених Сторонами у даному Договорі.

Постачальник_____________________ Покупець____________________

11.9. Договір, його зміст, не підлягають розголошенню або використанню Сторонами без згоди іншої Сторони, крім випадків передбачених чинним законодавством України.

11.10. Відповідно до Податкового кодексу України Постачальник за даним Договором є/не є платником податку на прибуток _________________ та є/не є платником податку на додатну вартість на загальних умовах; Покупець є платником податку на прибуток та податку на додатну вартість на загальних умовах.

11.11. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України. Якщо в даному Договорі Сторони відступили від положень актів цивільного законодавства, врегулювавши свої відносини на власний розсуд, то пріоритет мають норми Договору.

11.12. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у строк не пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення.

11.13. У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків Сторони, така Сторона зобов`язана письмово повідомити іншу Сторону протягом 3-х днів про такі зміни.

11.14. Договір складений українською мовою – для резидентів або українською та англійською – для нерезидентів в двох примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю), які мають однакову юридичну силу. У разі розбіжностей між текстами на українській та англійській мовах, текст на українській мові має переважну силу.
XII. Антикорупційне застереження

12.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.

При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як дача / отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:


 • надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;

 • надання будь-яких гарантій;

 • прискорення існуючих процедур;

 • інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з принципами прозорості та відкритості

взаємин між Сторонами.

12.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі. Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження повинне бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.

У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або

Постачальник_____________________ Покупець____________________

може відбутися порушення будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

12.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків залучення Сторін у корупційну діяльність.

12.4. З метою проведення антикорупційних перевірок Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з моменту укладення цього Договору, а також у будь-який час протягом дії цього Договору за письмовим запитом Покупця надати Покупцю інформацію про ланцюжок власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) за формою згідно з Додатком №2 до цього Договору з додаванням підтверджуючих документів (далі - Інформація).

У разі змін у ланцюжку власників Постачальника, включаючи вигодонабувачів (у тому числі, кінцевих) та (або) у виконавчих органах Постачальник зобов'язується протягом (5) п'яти робочих днів з дати внесення таких змін надати відповідну інформацію Покупцю.

Інформація надається на паперовому носії, завірена підписом належним чином уповноваженої посадової особи Постачальника, і направляється на адресу Покупця шляхом поштового відправлення з описом вкладення. Датою надання Інформації є дата отримання Покупцем поштового відправлення.

12.5. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки - від зниження рейтингу надійності контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.

12.6. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.

12.7. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.

12.8. У разі відмови Постачальника від надання Інформації, як визначено у цьому розділі, фактичного ненадання такої інформації, надання інформації з порушенням строків, встановлених у цьому розділі, або надання недостовірної Інформації, Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.9. У разі надання Інформації не в повному обсязі, зазначеної у формі Додатку №2 до цього Договору Покупець має право направити повторний запит про надання Інформації за вказаною формою з метою доповнення відсутньої інформацією із зазначенням строків її надання. У разі неподання такої інформації, порушення строків її надання, а також надання недостовірної інформації Покупець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання Договору шляхом направлення письмового повідомлення про припинення Договору. Договір припиняє свою дію через 5 (п'ять) робочих днів з моменту направлення повідомлення.

12.10 Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
Постачальник_____________________ Покупець____________________

XIIІ. Додатки до Договору
13.1. Додаток №1: Специфікація/-ї №__.

13.2. Додаток №2: Форма – «Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів.».


XIV. Місцезнаходження та банківські

реквізити СторінПОСТАЧАЛЬНИК

ПОКУПЕЦЬ
Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»

Адреса: 04053, Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 , п/р ______________

код ЄДРПОУ 30019775

ІПН 300197726657

Тел. _________________Тел./факс

від Постачальника:


від Покупця:______________________

М.П.


________________________

М.П.Додаток №1

до Договору №_______ від ________
СПЕЦИФІКАЦІЯ №_____

від «___» ______________ 20__ р.
п/п

Найменування Товару

ДЕСТ/ТУ


УКТ ЗЕД*

Одиниця виміру

Кіль

кість

Ціна за одиницю без ПДВ, (грн.)

Загальна вартість без ПДВ, (грн.)

ПДВ,

(грн.)

Загальна вартість із ПДВ,

(грн.)Всього:

УКТ ЗЕД* вказується якщо товар імпортного походження або підакцизний

 1. Загальна вартість Товару, що поставляється по цій Специфікації, складає (______________________________________________________________) гривень, у т.ч. ПДВ________ .

 2. Умови поставки Товару:

 • DDP: кінцеве місце призначення _____________________________________________________________

(назва кожного місця призначення, адреса, код станції т.д.)

_______________________________________________________________


 1. Строк поставки Товару: ________________________________________________________________________

 2. Умови та строки оплати: ___________________________________________________

 3. Транспортні витрати ______________________________________________________

 4. Гарантія на Товар становить ________________________________________________

 5. Виробник товару: _________________________________________________________

 6. Рік виготовлення Товару_______________________________________________

9. Відвантаження Товару проводиться за рознарядкою Покупця.

10. Вимоги до тари та упаковки _________________________________________________

11. Реквізити Вантажовідправника:____________________________________________

12. Реквізити Вантажоотримувача:_____________________________________________

13. У разі, якщо код УКТЗЕД імпортованого товару, вказаний в митній декларації (МД), відрізняється від коду УКТ ЗЕД імпортованого Товару, який вказаний у цій Специфікації, Потсачальник зобов’язується надати разом з актом приймання-передачі або видатковою накладною копії митних декларацій (МД) на підтвердження кодів УКТ ЗЕД імпортованих Товарів.

14. Ця Специфікація є невід’ємною частиною вищевказаного Договору.

15. Ця Специфікація складена в 2-х (двох) примірниках (1 примірник Постачальнику та 1 примірник Покупцю).
ПІДПИСИ СТОРІН:


Постачальник:

Покупець:______________________

М.П.

________________________

М.П.


Додаток №2

до Договору №_______ від ________


Інформація про власників контрагента, включаючи вигодонабувачів
(в тому числі кінцевих)


(станом на «___»__________201__ р.)

(ФОРМА)


п/п

Найменування контрагента (ІПН та вид діяльності)

Інформація про власників контрагента , вигодонабувачів (в тому числі кінцевих)

(ПІБ, паспортні дані, ІПН)

Підтверджуючі документи (найменування, реквізити)

1

2

3

4


Достовірність та повноту даної інформації підтверджую.
"___"________20___ р.

____________________________________________(підпис особи – уповноваженого представника -контрагента)

М.П.


ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Покупець:______________________

М.П.

________________________

М.П.Додаток 5

до документації процедури закупівлі

АНКЕТА КОНТРАГЕНТА

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ

Найменування (повна назва) учасника


Організаційно-правова форма __________________________________________________________________

Основні власники / засновники __________________________________________________________________

Орган державної реєстрації __________________________________________________________________

Номер і дата реєстрації ______________________________________________

ЄДРПОУ ______________________________________________________________

ІПН __________________________________________________________________

Номер свідоцтва платника ПДВ __________________________________

Статус платника податків ____________________________________________

Адреса учасника:

Юридичний __________________________________________________________


Фактичний ___________________________________________________________
Телефон факс______________________

E-mail ____________________

Афілійовані організації /гілка власників_________________________________________________________

Дата та номер ліцензії, найменування органу, що її видав ________________

Якщо Ваша компанія, її філії або дочірні компанії працюють або планують працювати з ПАТ «Укргазвидобування» або його філіями, перерахуйте такі:

_________________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БАНК

Назва банку контрагента

Адреса банку

Телефон / факс банку _______________________________________________

Номер рахунку контрагента __________________________________________________________________

МФО _________________________________________________________________

Дані про осіб, які мають право підпису, щодо яких відсутні судові рішення про дискваліфікацію:

1. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер ______________ виданий _______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________

2. Посада __________________________________________________________

П.І.Б. __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія ___________ номер _____________ виданий ____ _____________ р

Ким виданий паспорт _________________________________________________________________

3. Посада __________________________________________________________________

П.І.Б __________________________________________________________________

Число, місяць і рік народження __________________________________________________________________

паспорт: серія _________ номер _____________ виданий _____ ______________ р

Ким виданий паспорт __________________________________________________________________


Примітки:

- Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та отримання їх щодо вищевказаних працівників відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

-Учасник гарантує достовірність поданих відомостей та відсутність підстав для відхиленні пропозицій і та готовий надати підтверджуючі документи.

Товариство має право на перевірку всіх відомостей, зазначених в анкеті.


Дата заповнення підпис П.І.Б.

Виконавець П.І.Б.

(учасника)

Додаток 6


до документації процедури закупівлі
ДЕКЛАРАЦІЯ

про прийняття умов проведення процедур закупівель
______________________ (далі – Учасник) повністю та беззастережно

(назва Учасника)

підтверджує, що ознайомлений з правилами проведення процедури закупівлі, установленими ПАТ «Укргазвидобування», а також цілком усвідомлює та погоджується, що зазначені процедури закупівлі проводяться відповідно до затвердженого ПАТ «Укргазвидобування» внутрішнього Порядку закупівель товарів, робіт та послуг. Учасник підтверджує, що процедура закупівлі, в якій він має намір прийняти участь, не підпадає під дію законів України «Про публічні закупівлі», «Про здійснення державних закупівель» та повністю відповідає нормам чинного законодавства України.
У зв’язку з цим, Учасник усвідомлює, що будь-які правові наслідки, пов'язані з процедурою проведення ПАТ «Укргазвидобування» закупівлі, у тому числі в частині її оскарження, не регулюються зазначеними вище законодавчими актами.
Претензії та зауваження до Порядку закупівель товарів, робіт та послуг, затвердженого ПАТ «Укргазвидобування», відповідно до якого проводиться закупівля, у Учасника відсутні.
Учасник підтверджує, що ознайомлений з його правом у встановленому ПАТ «Укргазвидобування» порядку звернутися зі скаргою до Конфліктної комісії ПАТ «Укргазвидобування».

___________________________________________________________________________________
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*

(*Ця вимога не стосується Учасників, які в своїй діяльності не користуються печаткою згідно з чинним законодавством)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3

Схожі:

Укргазвидобування iconПублічне акціонерне товариство "укргазвидобування"
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка