Улас самчукСторінка1/5
Дата конвертації28.04.2017
Розмір0,8 Mb.
  1   2   3   4   5


РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Серія “Славетні земляки”


УЛАС САМЧУК:
„ВОЛИНЬ” – МОЄ ВІРУЮ

Й ІСПОВІДУЮ...:
РІВНЕНСЬКА ДЕРЖАВНА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА


ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Серія “Славетні земляки”УЛАС САМЧУК:

„ВОЛИНЬ” – МОЄ ВІРУЮ Й ІСПОВІДУЮ...:


Біобібліографічний покажчик

до 100-річчя від дня народження Уласа Самчука

РІВНЕ – 2005

ББК 91.9:63.3(4Укр.-4Рів.)

В 67“Волинь” – моє вірую й ісповідую: Біобібліографічний покажчик до 100-річчя від дня народження Уласа Самчука / Укладач П.І.Демчук; Наук. ред. І.В. Мілясевич; редактор Л.Г.Сахнюк. – Рівне: Волинські обереги, 2005. - с. – (Сер. “Славетні земляки”)

Відповідальний за випуск:

Ярощук Валентина Петрівна -

кандидат історичних наук,

директор Рівненської державної обласної бібліотеки

Укладач:


Демчук Павліна Іванівна –

бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії

Рівненської державної обласно бібліотеки
Науковий редактор:

Мілясевич Ірина Володимирівна –

кандидат педагогічних наук, доцент Рівненського

державного гуманітарного університету


Рецензент:

Жив'юк Андрій Анатолійович -

кандидат історичних наук,

завідувач кафедри історії України Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука


Редактор:

Сахнюк Людмила Гордіївна -

зав. редакційно-видавничим відділом

Рівненської державної обласної бібліотеки

Комп'ютерний набір:

Давидчук І.В., Тирак З.М.


ISBN © Рівненська державна обласна бібліотека
ВІД УКЛАДАЧА
Один із видатних майстрів української прози ХХ століття Улас Олексійович Самчук народився 20 лютого 1905 року в с. Дермані на Рівненщині в селянській родині.

Про свій рід і своє життя розповів у книгах спогадів “На білому коні” (1955) та “На коні вороному” (1975), як і в інших книгах мемуарного характеру – “П’ять по дванадцятій” (1954), “Планета Ді-Пі” (1979) та романі-хроніці “Чого не гоїть огонь” (1959).

Початкову освіту здобув у Дерманській сільській школі. Далі навчався у Кременецькій гімназії. 1927 року дезертирував з польського війська до Німеччини. Вступив на навчання до Бреславського (нині Вроцлавського) університету, згодом переїхав до Праги і закінчив там навчання в Українському університеті.

Друкуватися почав рано. Перше друковане оповідання “На старих стежках” опублікував у 1926 році. Широке визнання Улас Самчук здобув повістю “Марія” (1933) про Голодомор 1932-33 рр. У цей час працює над повістю “Кулак” і найвизначнішим своїм творчим досягненням - романом-трилогією “Волинь”. Цей епопейний твір - гімн Волинській землі, його самобутнім людям, селянській праці, любові до землі, сімейним підвалинам народного життя. 1939 р. У. Самчук видає збірку оповідань “Віднайденний рай” і роман “Гори говорять”.

З осені 1941-го по 1943 рік працював редактором газети “Волинь” у Рівному. Ці роки перебування на Україні мали важливе значення для подальшої його творчості.

1943 року письменника було заарештовано і вивезено до Німеччини на слідство, звідки він уже не повернувся.

У перші повоєнні роки У. Самчук був ініціатором створення нової літературної організації українських емігрантських письменників – Мистецького українського руху (МУР).

У 1947 році переїздить до Торонто. Близько чотирьох десятків років письменник працював над панорамним романом “Ост”. У кожному з трьох томів “Осту” відтворена важлива віха української історії ХХ віку.

Є в письменницькому доробку У. Самчука романи “Юність Василя Шеремети” (1947) та “На твердій землі” (1967). Окремої уваги заслуговує публіцистика прозаїка. Тут нариси і спогади, втілені на письмі враження від подорожей. Серед них такі книги, як “Слідами піонерів”, “Живі струни”, “Сонце з заходу”, “В країні занепаду й руїни” тощо.

Помер Улас Олексійович Самчук 9 липня 1987 року в Торонто.

Улас Самчук найповніше втілив у своїй творчості долю українського народу в ХХ столітті. Його твори висувалися на здобуття Нобелівської премії.

20 лютого 2005 року українці в усьому світі відзначали 100 років від дня народження письменника. Найбільшого розмаху врочистості з цієї нагоди досягли на Рівненщині, батьківщині письменника. Найвагомішою подією у відзначенні ювілею земляка стало відкриття йому пам’ятника 20 лютого 2005 року у Рівному.

Рівненська державна обласна бібліотека до 100-річчя Уласа Самчука підготувала даний бібліографічний покажчик. У ньому відображені документи, опубліковані з 1932 р. по 1 грудня 2005 р.

Всі матеріали переглянуті укладачем de Viso і зберігаються у фондах Рівненської державної обласної бібліотеки, Державного архіву Рівненської області, Рівненського краєзнавчого музею, бібліотеки Рівненського обласного товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка.

Покажчик містить описи книг, брошур, архівних документів, статей з видань, що продовжуються, збірників, журналів, газет українською, російською, польською мовами. Включено також описи матеріалів з мережі Інтернет.

Покажчик складається з таких основних розділів: 1. Твори Уласа Самчука.

 2. Життя і творчість Уласа Самчука.

 3. Дослідження творчої спадщини Уласа Самчука.

 4. Редакторська та публіцистична діяльність письменника.

 5. Спогади про Уласа Самчука.

 6. Вивчення творчості Уласа Самчука.

 7. Улас Самчук і сучасність.

У межах розділів виділені підрозділи і окремі дрібні ділення. В середині розділів, підрозділів матеріали впорядковано за алфавітом авторів або назв творів. Описи з мережі Інтернет подані в кінці кожного ділення.

1-й розділ включає окремо видані художні та публіцистичні твори Уласа Самчука та підрозділ публікацій у збірниках та періодичних виданнях. Виокремлені підрозділи публікацій у газеті “Волинь” за 1941-1943 рр., яка зберігається у фондах державного архіву Рівненської області, та листи письменника.

У 2-ому розділі подано матеріали про життя і творчість Самчука.

3-й розділ представляє дослідження різних сторін діяльності письменника та аналіз його окремих творів.

Матеріали 4-го розділу висвітлюють редакторську та публіцистичну діяльність У. Самчука.

5-й розділ знайомить із спогадами сучасників Самчука.

У 6-й розділ включено матеріали на допомогу вивченню творчої спадщини письменника у середній та вищій школі.

Розділ “Улас Самчук і сучасність” знайомить з матеріалами про вшанування пам’яті письменника, присвяченими йому літературними та мистецькими творами.

У кінці подано іменний покажчик, список переглянутих періодичних видань та список фотоілюстрацій.

Бібліотеки-фондоутримувачі у покажчику позначені сиглами: • Рівненська державна обласна бібліотека - 1;

 • Державний архів Рівненської області – 2;

 • Рівненський державний обласний краєзнавчий музей – 3;

 • Бібліотека Рівненського обласного товариства “Просвіта” ім. Т.Г. Шевченка – 4.

Посібник розрахований на науковців, викладачів, студентів, краєзнавців, а також всіх, хто цікавиться життям і творчістю Уласа Самчука.

На певних етапах роботи над посібником брали участь: Ігор Володимирович Марчук, заступник директора Рівненського краєзнавчого музею та Людмила Анатоліївна Леонова, завідуюча відділом Державного архіву Рівненської області.ПЕРЕДМОВА
Відзначення 100-річчя з дня народження Уласа Самчука, попри значимість і різноманітність здійснених до ювілею заходів, виявило одну, але суттєву прогалину в самчукознавстві. Починаючи з 1991 р., в Україні вийшли з друку (окремими виданнями, у хрестоматіях і журнальному варіанті) більшість головних творів письменника. Відбулось 7 наукових конференцій, на яких розглядалась громадсько-політична діяльність і літературна творчість Уласа Самчука. Опубліковано десятки і сотні біографічних, літературознавчих, мовознавчих, історичних, популярних студій в періодичних виданнях, що віддзеркалюють світогляд, суспільну і творчу індивідуальність «всеукраїнського волиняка». Зрештою, до 90-річчя письменника були укладені перші бібліографічні покажчики, які, однак, відобразили лише початковий етап повернення і рецепції постаті та творчості Уласа Самчука.

Тому бібліографічний покажчик, підготовлений працівниками Рівненської обласної бібліотеки, може претендувати одночасно на першість і системність. Та обставина, що він з'являється не до, а після 100-річчя, дозволила авторові-упорядникові зафіксувати повноту ювілейного Самчукового дискурсу, свідомо пожертвувавши «датською» кон'юнктурою. Покажчик охоплює тексти, написані У.Самчуком і про нього, що зберігаються у фондах установ та організацій Рівного: обласних архіву, бібліотеки, музею, читальні «Просвіти». Такий підхід зумовлений прикладним характером видання і надає йому додаткової репрезентативності. За умови аналогічного підходу бібліографів Тернополя та інших регіонів, у недалекому майбутньому можемо отримати повний репертуар самчукіани в Україні. Така методологія, на нашу думку, могла б стати прийнятною при укладанні також інших серій тематичних (персоналійних) покажчиків, які отримували б прив'язку до фондів конкретних бібліотечних установ і полегшили б пошук першоджерельних текстів.

Додатковим плюсом пропонованого покажчика є використання в ньому самчукознавчих ресурсів інтернет-мережі. Даний контекст, окрім всього, чітко виявляє головний принцип, яким керувався автор-упорядник - взяти, щоб віддати: розроблена і оприлюднюється для використання поруч з друкованою електронна версія покажчика.

Залишається подякувати за проведену роботу працівникам Рівненської обласної бібліотеки і побажати всім нам творчих знахідок у царині самчукознавства за допомогою надійного компаса - бібліографічного покажчика «Улас Самчук: “Волинь” - моє вірую й ісповідую».Андрій Жив'юк,

кандидат історичних наук,

завідувач кафедри історії України Міжнародного економіко–гуманітарного університету

імені академіка Степана Дем'янчука

ТВОРИ УЛАСА САМЧУКА


Каталог: data -> library -> img
img -> Рівненська державна обласна унівесальна наукова бібліотека
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Дослідники Рівненського краю”
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”
img -> Криниці щедрої душі
img -> Новини краєзнавчої літератури
img -> Рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки” До 100-річчя від дня народження рівненська державна обласна бібліотека серія „Славетні земляки”


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5

Схожі:

Улас самчук iconУлас Самчук Марія
...
Улас самчук iconТип уроку: урок-дослідження
Тема. Улас Самчук. Життєвий І творчий шлях письменника. Проблема людської гідності та національної свідомості в статті «Нарід чи...
Улас самчук iconУлас Самчук. Життєвий І творчий шлях письменника. «Марія» перший в українській літературі твір про голодомор. Головна героїня – сильний характер І борець, символ незалежності та страдниці України

Улас самчук icon11 клас Фізика Розділ №3 § 24-29 (підручник Коршак) Економіка
В. Барка «Жовтий князь»; Улас Самчук «Марія»; Ю. Яновський «Вершники» (новели «Подвійне коло», «Шаланда в морі», «Дитинство»); М....
Улас самчук iconУлас Самчук 1905 1987 “Палкий патріот України…”
Навчався спочатку в народній школі в Тилявці, потім Дерманська двокласна школа при семінарії, Кам”янецька гімназія, яку не скінчив...
Улас самчук iconДалекий, мов зоря
Улас Самчук із юних літ мріяв про велику Україну. Його життя в цілому так І пройшло в Європі, потім у Канаді. А народився майбутній...
Улас самчук iconОгляд прози українських літераторів в еміграції. Улас Самчук. Роман
Обладнання: Презентація біографії У, Самчука, роману «Марія», презентація «Голодомор 1932-33 рр.», підручник, хрестоматія, розламана...
Улас самчук iconУроку №1-2 " " 20 р. Курс ІІІ предмет: Українська література
Тема: Улас Самчук «Марія». Перший твір про Голодомор в Україні. Іван Багряний. Основні віхи життя й творчості митця. «Тигролови»...
Улас самчук iconОпрацюй біографію Уласа Самчука, запиши в зошиті її план. Прочитай публіцистичну статтю У. Самчука «Нарід чи чернь»
Тема: Улас Самчук. Життєвий І творчий шлях. Публіцистика У. Самчука уривки зі статті «Нарід чи чернь?»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка