Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. ГмирьоваСторінка1/10
Дата конвертації19.06.2017
Розмір1,36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

ІМ. О. ГМИРЬОВА
Бібліографічний покажчикМиколаїв

2012

Періодичні видання ХVIII – поч. ХХ ст. у фонді Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова : бібліогр. покажч. / склад. Т. Серебрякова ; ред. Л. Голубенко ; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О. Гмирьова. – Миколаїв, 2012. – 114 с.Передмова
Періодичні видання складають значну групу джерел, що мають наукову цінність, суспільне та культурне значення. Вони відіграють важливу роль у житті кожної країни. На їхніх сторінках віддзеркалюються всі процеси та події політичного, економічного, наукового, літературного та культурного життя суспільства.

Найважливішою складовою частиною фонду Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова є журнали та газети минулих століть, що видавалися на території Російської імперії російською та українською мовами. Результатом їхнього наукового і бібліографічного опрацювання є даний покажчик.

Основним практичним завданням праці є надання інформації про усі періодичні видання XVIII – поч. XX ст., за виключенням краєзнавчих, що зберігаються у фонді бібліотеки. Покажчик складається з двох розділів: «Журнали» та «Газети». У кожному розділі матеріал розташований в алфавітному порядку назв видань.

Бібліографічний опис складається з таких елементів: назва, відомості, що відносяться до назви, видавець, місце видання, перший і останній роки видання, наявність номерів у фонді бібліотеки, анотація. Назва, відомості, що відносяться до назви, видавець подані в описі мовою оригіналу.

Незважаючи на докладний аналіз кожного документа, у деяких випадках встановити перший або останній роки видання не вдалося. Тому відомості, що викликають сумніви, а також складені за підсумками ретельного вивчення всіх примірників, що має бібліотека, подано у покажчику у квадратних дужках.

Анотація включає відомості про структуру, зміст видання, зміни назви, наявність додатків.

Видання містить посилання від змінених назв до основного опису документа. Довідково-бібліографічний апарат включає хронологічний покажчик початку виходу у світ періодичних видань та бібліографію.

Покажчик призначений науковцям, фахівцям різних галузей знань, аспірантам, викладачам, студентам, бібліотечним працівникам.Журнали
Аполлон : художеств. и лит. журн. – СПб., 1909-1917.

Наявність у фонді: 1910 – № 4, 6-9, 1913 – № 1-10, 1914 – № 1-10.

У журналі публікувалися матеріали з історії російського і європейського мистецтва, огляди виставок, рецензії на театральні постановки, відомості про культурне життя в Росії та за кордоном, обговорювалися питання охорони пам’ятників. У виданні друкувалися відомі мистецтвознавці, критики, представники різних течій літератури: І.Ф. Анненський, В.Я. Брюсов, В.І. Іванов, О.О. Блок, М.С. Гумільов. Редагували часопис С.К. Маковський та барон М.М. Врангель.

Часопис ілюстрований репродукціями картин відомих художників світу, а також малюнками та фотознімками пам’ятників архітектури і скульптури.
Артист : театр., музык. и художеств. журн. – М., 1889-1895.

Наявність у фонді: 1889 – кн. 1-4, 1890 – кн. 2-8, 1891 – № 12-18, 1892 – № 19-25, 1893 – № 26-32, 1894 – № 33-44, 1895 – № 45,46.

Журнал видавав драматург, перекладач та артист Ф.О. Куманін. Зміст часопису складали драматичні твори, повісті, мемуари, теоретичні та критичні статті, матеріали з теорії театру та музики, рецензії. Серед співробітників журналу були відомі композитори та літератори: М.С. Лєсков, В.І. Немирович-Данченко, М.С. Тихонравов, А.П. Чехов, Ц.А. Кюї.


Археологическая летопись Южной России : журн., посвящ. южно-рус. старине. – К., 1903-1905.

Наявність у фонді: 1903 – № 1, 3/4-6, 1904 – № 1/2-6.

Перший журнал, присвячений археології Півдня України. Зібрано матеріал про всі пам’ятки старовини, починаючи зі стародавнього періоду і закінчуючи ХІХ століттям.

На сторінках часопису постійно друкувалися оригінальні статті та переклади, цікаві замітки про нові відкриття, знахідки з області археології, матеріали щодо діяльності вчених комісій, товариств, музеїв. Значне місце займали критика і бібліографія та питання охорони та збереження пам’яток старовини. Видання містить художні ілюстрації, таблиці, плани.

У журналі друкувалися відомі вчені: В.Б. Антонович, М.В. Довнар-Запольський, Д.М. Анучин, В.М. Доманицький та ін.


Без заглавия : полит. еженедельник. – СПб., 1906.

Наявність у фонді: 1906 – № 1-12.

Часопис видавався з січня по травень 1906 р. Вийшло 16 номерів. Засновники журналу виступали проти самостійної класової політики пролетаріату. У виданні публікувалися статті і матеріали з питань політики, економіки, суспільного і профспілкового рухів. Головним редактором журналу був політичний діяч С.М. Прокопович.


Беседующий гражданин : ежемесячное издание, заключающее в себе рассуждения вольным слогом и на стихах, как на природном российском языке сочиненные, так и заимствованные переводом у самых лучших иностранных писателей, чрез разные роды творений открывающие путь к ясному познанию главнейших обязанностей человека в особенности, а наипаче гражданина. – СПб., 1789.

Наявність у фонді: 1789 – ч.1 (січ.-квіт.), ч.2 (трав.-серп.).

Видання засноване Товариством друзів словесних наук, мало масонську спрямованість. Головне місце у журналі займала тема самопізнання і морального удосконалення, велика увага приділялася суспільним проблемам. В оригінальних статтях та перекладах порушувалися питання громадського обов’язку і патріотизму. Для поетичних творів характерними були теми самотності, спокою, близькості з природою. За час існування видання вийшло 3 частини (12 номерів).


Библиограф : крит.-библиогр. журн. – СПб., 1869.

Наявність у фонді: 1869 – № 1-3.

Часопис був створений з метою реклами друкованої продукції. З жовтня по грудень 1869 р. вийшло 3 номери. У виданні публікувалися тематичні огляди літератури та рецензії на окремі книги і журнали. Автори статей порушували актуальні на той час суспільно-політичні питання.


Библиограф : изд. период. – СПб., 1885-1914.

Наявність у фонді: 1890 – № 5/6, 12.

Журнал відіграв велику роль у розвитку бібліографічної періодики та розробці статистики творів друку. На його сторінках публікувалися історичні матеріали щодо літературних і художніх пам’яток старовини, відомості з історії книгодрукування, книготоргівлі, видавничої діяльності. Велике місце займали огляди літератури. Друкувалися каталоги книг, покажчики статей у періодичних виданнях, списки нових журналів і газет.


Библиографические известия / Рус. библиогр. о-во при имп. Моск. ун-те. – М., 1913-1918.

Наявність у фонді: 1913 – № 1-4, 1914 – № 1-4, 1915 – № 1-4, 1916 – № 1-4, 1917 – № 1/2.

Мета журналу – сприяти розвитку бібліографознавства. У часописі, крім теоретичних досліджень, було опубліковано ряд важливих бібліографічних покажчиків. Редактором і найактивнішим автором видання був відомий книгознавець Б.С. Боднарський. На сторінках журналу розміщували свої праці видатні бібліографи: С.О. Венгеров, М.О. Рубакін, К.М. Дерунов та ін.


Библиотека для чтения : журн. словесности, наук, художеств, пром-сти, новостей и мод. – СПб., 1834-1865.

Наявність у фонді: 1836 – т. 15-17.

Перше російське періодичне видання великого об’єму. Часопис був заснований журналістом О.І. Сенковським та книговидавцем О.Ф. Смірдиним. У розділах «Російська словесність» та «Іноземна словесність» було надруковано багато художніх творів видатних письменників: О.С. Пушкіна, М.Ю. Лермонтова, Ф.В. Булгаріна, О. Бальзака, П. Меріме, В. Гюго, Ч. Діккенса та ін. У розділах «Науки і мистецтва» та «Новини наукового світу» розміщувалися цінні наукові статті з різних галузей знань. Розділ «Промисловість і сільське господарство» містив практичні поради. У формі додатків деякі номери мали гравійовані ілюстрації «Парижские моды».


Библиотека «Театра и исскуства». – СПб., 1898-1918.

Наявність у фонді: 1902 – вип. 1-6, 9/10, 11/12, 1903 – кн. 1-24, 1904 – кн. 1-24, 1905 – кн. 1-24, 1907 – кн. 1-12, 1908 – кн. 1-12, 1909 – кн. 1-12, 1910 – кн. 1-12, 1911 – кн. 1-12, 1912 – кн. 1, 3, 6-8, 10-12, 1913 – кн. 3, 4, 9, 10, 12, 1914 – кн. 1-12, 1915 – кн. 1-12, 1917 – кн. 1.

Видання виходило як безкоштовний додаток до журналу «Театр и искусство». У ньому публікувалися театральні п’єси, оповідання, повісті, сценічні мініатюри та статті з історії театру.


Библиотекарь / О-во библиотековедения. – СПб., 1910-1917.

Наявність у фонді: 1910 – т. 1 вип. 1-4, 1911 – т. 2 вип. 1-4, 1912 – т. 3 вип. 1-4, 1913 – т. 4 вип. 1-4, 1914 – т. 5 вип. 1-4, 1915 – т. 6 вип. 1-4.

Журнал заснований у 1910 р. Товариством бібліотекознавства з метою удосконалення бібліотечної справи в Росії. Видання висвітлювало роботу Товариства, містило матеріали щодо діяльності різних бібліотек, рецензії на нові наукові та науково-популярні книги, бібліографію спеціальної літератури.


Бомба : журн. революц. сатиры. – Одесса, 1917.

Наявність у фонді: 1917 – № 2, 3.

Ілюстрований сатиричний часопис. На його сторінках друкувались оповідання та вірші, в яких висміювалася царська влада.


Бурелом : еженед. лит.-сатир. журн. – СПб., 1905-1906.

Наявність у фонді: 1905 – 25 груд.

Щотижневий літературний та сатиричний журнал демократичного напрямку. Кількість виданих номерів не установлена. На № 2 1906 р. був накладений арешт, видання заборонено. Журнал містив сатиричні оповідання, вірші, фейлетони, ілюстрації.


Былое : журн., посвящ. истории освобод. движения. – Лондон (1900-1904) ; СПб. (1906-1907, 1917-1926), 1900-1904, 1906-1907, 1917-1926.

Наявність у фонді: 1906 – № 1-12, 1907 – № 1-10, 1917 – № 1-6.

Історичний журнал, заснований російським публіцистом і видавцем В.Л. Бурцевим у Лондоні. З 1900 по 1904 рр. за кордоном вийшло 6 книжок. У 1906-1907 рр. часопис видавався щомісячно у Петербурзі за редакцією історика В.Я. Богучарського і літературознавця П.Є. Щоголєва. В 1907 р. журнал був заборонений та поновився тільки у липні 1917 р. За час його існування вийшло 63 номери, в яких було надруковано багато цінних матеріалів історичного характеру. Публікувалися статті та дослідження, присвячені російському визвольному руху другої пол. ХІХ – поч. ХХ ст., біографії революційних діячів. У розділі «Сучасне життя» висвітлювалися події суспільно-політичного життя.


Бюллетени литературы и жизни. – М., [1909]-[?]

Наявність у фонді: 1911/1912 – № 1-22, 1913 – № 2-7, 9-12, 14, 1914 – № 1-8, 10-22, 1915 – № 9-24, 1915/1916 – № 7-9, 11-18, 1916/1917– № 1-8, 10, 12, 14, 1917 – кн. 1, 4, 5, 13-16.

У журналі друкувалися матеріали з літературознавства, мистецтвознавства, філософії, висвітлювалися головні суспільно-політичні події у світі. Значне місце займали відгуки та рецензії на нові книги, бібліографія. У кінці кожного номера розкривався зміст російських часописів.


Варшавские университетские известия / Совет имп. Варшав. ун-та (1915-1917). – Варшава (1870-1915) ; Ростов-на-Дону (1915 кн. 6, 1917) ; Харьков (1916), 1870-1917.

Наявність у фонді: 1914 – кн. 1-9, 1915 – кн. 1, 2, 6, 1916 – кн. 3, 4.

У збірнику публікувалися наукові статті з природознавства, медицини, історії, філософії, психології та інших галузей знань. Друкувалися курси лекцій, відгуки на дисертації та твори студентів, навчальні програми, скорочені протоколи засідань Ради Варшавського університету. У кожному випуску розміщалися критичні статті, бібліографічні замітки і покажчики літератури з різних наукових питань. Заслуговують на увагу і матеріали щодо історії університету.

Видання наукового характеру, розраховано на студентів, викладачів та людей, які займаються науково-дослідною діяльністю.
Ведомости сельского хозяйства и промышленности : справ. изд. / Южно-рус. о-во поощрения земледелия. и сел. пром-ти. – К., 1897-[1906].

Наявність у фонді: 1905 - № 1-105, 1906 – № 1-8.

Журнал видавався за такою програмою: огляд хлібної торгівлі, телеграфні відомості про ціни на хліб з найбільш важливих російських та іноземних ринків, докладні відомості Варшавської, Одеської, Миколаївської, Бреславської хлібних бірж, ціни на худобу. У кожному номері друкувалися рекламні оголошення для людей, зайнятих у сільському господарстві.


Вера и разум : журн. богосл.-филос. – Харьков, 1884-1916.

Наявність у фонді: 1893 – т. 1 ч. 1, 2, т. 2 ч. 1, 2, 1894 – т. 1 ч. 1, 2, т. 2 ч. 1, 2, 1902 – № 1/2-7/8.

Часопис виходив російською мовою, містив три розділи – церковний, філософський та «Листок для Харківської єпархії». Авторами статей були викладачі Харківської духовної семінарії і священики, редакторами – ректори семінарії.

Розрахований на освічену аудиторію, журнал приділяв велику увагу проблемам культури, науки, політики, моралі, аналізуючи та коментуючи їх з позиції православ’я. Велика роль відводилася художній літературі, аналізувалися твори письменників і поетів – українських, російських та європейських.

На сторінках журналу велася полеміка з виданнями, що популяризували соціалістичні ідеї. Аргументовано доводилися практична неможливість втілення цих ідей, а також їхня непридатність для українського народу.

Журнал займав гідне місце серед церковної преси кінця ХІХ – початку ХХ ст. та відіграв велику роль у громадському, політичному і культурному житті країни.
Вестник виноделия : ежемес. ил. журн. – СПб. (1892-1895 № 1-5) ; Одесса (1895 № 6-12 - 1918), 1892-1918.

Наявність у фонді: 1892 – № 1-4, 1893 – № 1-12, 1895 – № 1-12, 1896 – № 1-12.

На сторінках журналу публікувалися статті видатних російських та іноземних вчених і спеціалістів з виноградарства. Друкувалися матеріали про хвороби винограду, нові сорти і умови їхнього зрощування. Редакція постійно порушувала проблему фальсифікації вин. Особлива увага приділялася законодавчим документам, що торкалися питань виноробства і виноторгівлі.

Журнал ілюстрований, протягом усіх років існування виходив без попередньої цензури. Розрахований на садовласників, а також рекомендований для середніх землеробських училищ і сільськогосподарських шкіл.
Вестник воздухоплавания : науч.-попул. ил. журн. : (б-ка воздухоплавания). – СПб., 1909/1910-1913.

Наявність у фонді: 1911 – № 1-22.

На початку ХХ ст. повітроплавання зазнало значного розвитку, тому з’явилася потреба у спеціальному виданні, що відображало б прогрес у цій галузі науки і техніки. На сторінках журналу розміщувалися статті, в яких висвітлювався сучасний стан та історія повітроплавання в Росії та за кордоном, друкувалися повідомлення про нові винаходи, публікувалися біографії відомих авіаторів. Видання ілюстроване.

У 1909-1910 рр. часопис мав назву «Библиотека воздухоплавания».
Вестник воспитания : науч.-попул. журн. – М., 1890-1917.

Наявність у фонді: 1891 – № 3, 4, 1892 – № 1-8, 1893 – № 1-8, 1894 – № 1-8, 1895 – № 1-8, 1896 – № 1-8, 1897 – № 1-8, 1898 – № 1-8, 1899 – № 1-8, 1900 – № 1-8, 1901 – № 1-9, 1902 – № 1-9, 1903 – № 1-9, 1904 – № 1-9, 1905 – № 1-9, 1906 – № 1-9, 1907 – № 1-9, 1908 – № 1-9, 1909 – № 1-9, 1910 – № 1-9, 1911 – № 1-9, 1912 – № 2-9, 1913 – № 1-9, 1914 – № 1-9, 1915 – № 1-9, 1916 – № 1-9, 1917 – № 1-9.

Науково-популярний журнал для батьків та вихователів, заснований дитячим лікарем Є.А. Покровським.

Часопис складався з таких розділів: «Оригінальні статті і переклади», «Критико-історичні статті», «Реферати і дрібні повідомлення», «Педагогічна хроніка», «Бібліографія». Журнал сприяв розповсюдженню прогресивних для свого часу поглядів на виховання та освіту, встановленню тісного зв’язку між педагогами і лікарями. На його сторінках публікувалися матеріали, присвячені анатомії та фізіології людини, основним завданням фізичного виховання, гігієни, друкувалися наукові статті з природознавства, психології, філософії, філології, історії. Особлива увага приділялася питанням початкової дошкільної та позашкільної освіти, розвитку дитячої літератури.
Вестник всемирной истории : ежемес. журн. ист. лит. и науки. – СПб., 1899-1902.

Наявність у фонді: 1900 – № 1-12, 1901 – № 1-12, 1902 – № 1-3.

У журналі публікувалися статті історичного змісту. Особлива увага приділялася взаємовідносинам Росії з іншими державами. Друкувалися історичні романи, матеріали з області археології. У розділі «Літературний літопис» містилися огляди статей історичної тематики, надрукованих в інших журналах. Видання ілюстроване портретами видатних осіб.

У формі додатків часопис випускав художньо-історичні і науково-популярні книги.

У 1903-1908 рр. журнал виходив під назвою «Всемирный вестник».


Вестник Европы : журн. ист.-полит. наук. – СПб., 1866-1918.

Наявність у фонді: 1868 – № 1-9, 1869 – № 10, 1870 – № 1, 3-12, 1871 – № 1-7, 9, 11, 12, 1872 – № 1-12, 1873 – № 1, 2, 4-12, 1874 – № 1-7, 9-12, 1875 – № 1-12, 1876 – № 2, 3, 5-12, 1877 – № 1-12, 1878 – № 1-12, 1879 – № 1-12, 1880 – № 2-12, 1881 – № 1-12, 1882 – № 1-12, 1883 – № 1-12, 1884 – № 1-12, 1885 – № 1-12, 1886 – № 1-12, 1887 – № 1-12, 1888 – № 1-12, 1889 – № 1-12, 1890 – № 1-4, 6-12, 1891 – № 1-12, 1892 – № 1-12, 1893 – № 1-12, 1894 – № 1-12, 1895 – № 1-12, 1896 – № 1-12, 1897 – № 1-12, 1898 – № 1-12, 1899 – № 1, 3-12, 1900 – № 1-12, 1901 – № 1-12, 1902 – № 1-12, 1903 – № 1-12, 1904 – № 1-12, 1905 – № 1-12, 1906 – № 1-12, 1907 – № 1-12, 1908 – № 1-12, 1909 – № 1-4, 6-12, 1910 – № 1-12, 1911 – № 1-4, 6, 8-12, 1912 – № 1-12, 1913 – № 1-12, 1914 – № 1-12, 1915 – № 1-12, 1916 – № 1-12, 1917 – № 1-6, 9-12.

У часописі друкувалися наукові статті з історії, літературознавства, природознавства, географії, матеріали з питань економіки, внутрішньої та зовнішньої політики, художні твори. У різний час співробітниками журналу були відомі вчені, публіцисти і письменники: П.Д. Боборикін, Ф.І. Буслаєв, О.М. Веселовський, І.О. Гончаров, М.І. Костомаров, О.М. Пипін, І.С. Тургенєв, М.С. Тихонравов та ін. Також публікувалися статті іноземних авторів щодо суспільно-політичного та літературного життя за кордоном.


Вестник естествознания / С.-Петерб. о-во естествоиспытателей. – СПб., 1890-1893.

Наявність у фонді: 1891 – № 1-9, 1892 – № 1-9, 1893 – № 1-9.

Видання містить оригінальні статті та переклади з таких галузей знань: ботаніка, зоологія, фізіологія, геологія, палеонтологія, мінералогія та мікроскопічна техніка. У журналі друкувалися також звіти з’їздів та засідань учених товариств, огляди наукових виставок, критика і бібліографія нової літератури з природознавства.


Вестник знания : ил. лит. и попул.-науч. журн. с прил. для самообразования. – СПб., 1903-1918.

Наявність у фонді: 1903 – № 1-12, 1904 – № 1, 2, 5-12, 1905 – № 1-12, 1906 – № 1-12, 1907 – № 1-3, 5-12, 1908 – № 1-12, 1909 – № 1-4, 7-12, 1910 – № 1, 2, 5-10, 1911 – № 1-12, 1912 – № 1-12, 1913 – № 1-12, 1914 – № 1-4.

Щомісячний журнал, на сторінках якого розміщувалися наукові та популярні статті різної тематики. Редакція у першому номері часопису заявила, що метою видання є розповсюдження знань як головної запоруки прогресу і добробуту людини. Незважаючи на таку, цілком просвітницьку програму, журнал викривав несправедливість політичного уряду царської Росії, розповідав про економічну відсталість країни і важке матеріальне становище народу. До часопису виходили додатки: «Неделя «Вестника знания», «Научное обозрение» та ін. У них друкувалася інформація про новини науки і техніки, науково-популярні статті, огляди винаходів.


Вестник и библиотека самообразования : науч.-попул. журн. по всем отраслям знания. – СПб., 1903-1905.

Наявність у фонді: 1903 – № 1-52, 1904 – № 1-52, 1905 – № 1-52.

У першому номері журналу редакція зауважила, що читання в цілях самоосвіти є необхідним для кожної людини, тому на його сторінках у систематичній послідовності та загальнодоступному викладі подано матеріал за всіма галузями знань. Крім змістовних статей також містяться дрібні повідомлення, огляди наукової літератури, звістки про технічні винаходи, фейлетони, математичні розваги, цікаві фізичні досліди. Текст супроводжується пояснювальними ілюстраціями, таблицями та кресленнями.


Вестник изящных искусств / имп. Акад. художеств. – СПб., 1883-1890.

Наявність у фонді: 1883 – вип. 1-4, 1884 – вип. 1-6, 1885 – вип. 1-6, 1886 – вип. 1-6, 1887 – вип. 1-6, 1888 – вип. 1-6, 1889 – вип. 1-6, 1890 – вип. 1-6.

«Журнал» виходив шість разів на рік. На його сторінках велике місце займали ілюстрації, фототипії, політипажі, в ознайомленні російського суспільства з прогресивним мистецтвом позитивну роль відіграли репродукції з картин видатних художників. У часописі надруковано чимало матеріалів, присвячених російському та іноземному живопису, проблемам художньої техніки. Заслуговують на увагу статті про В.В. Верещагіна, І.І. Шишкіна, В.М. Васнецова, В.Г. Перова та ін.

Як додаток до журналу два рази на місяць виходили «Художественные новости», де друкувалися невеликі статті і замітки щодо поточних художніх подій і явищ у світі.
Вестник императорского Русского географического общества. – СПб., 1851-1860. див. Известия императорского Русского географического общества. – СПб., 1848-1917.
Вестник императорского Русского общества акклиматизации животных и растений. – М., 1889-[?].

Наявність у фонді: 1890 – № 2, 4, 6-8, 1890 – № 1-6, 9, 10, 1892 – № 1, 3/4, 1893 – № 5/12, 1895 – № 1, 1896 – № 4, 1898 – № 5, 1899 – № 6, 1900 – т. 7, 1901 – № 8.

У журналі відображалася діяльність імператорського Російського товариства акліматизації тварин і рослин, публікувалися праці членів товариства. Низка матеріалів присвячена історії Московського Зоологічного саду. Автори статей велику увагу приділяли охороні навколишнього середовища.


Вестник иностранной литературы : ежемес. лит.-ист. журн. – СПб., 1891-1916.

Наявність у фонді: 1892 – кн. 3-5, 7-12, 1893 – кн. 3-12, 1894 – кн. 3-6, 8-12, 1895 – кн. 1-12, 1896 – кн. 2-12, 1897 – кн. 1-12, 1898 – кн. 1-12, 1899 – кн. 1-5, 7, 10-12, 1900 – кн. 1, 2, 5-12, 1901 – кн. 1-5, 7-12, 1902 – кн. 2-12, 1903 – кн. 1, 2, 4-12, 1904 – кн. 1, 2, 4-12, 1905 – № 1, 2, 4-12, 1906 – кн. 1-12, 1907 – 1-5, 7-12, 1908 – кн. 1, 4, 1912 - кн. 6, 1915 – кн. 1-6, 8-12.

Мета журналу – ознайомити російських читачів з творами іноземних письменників. У часописі друкувалися як новинки західноєвропейської літератури, так і переклади класиків. Розміщувалися огляди художньої літератури. До 1905 р. журнал містив виключно переклади творів іноземних авторів та рецензії. З 1905 р. програма змінилася, з’явилися нові розділи: «Закордонна хроніка», «Суспільне життя», «Наука», «Міжнародні відносини», «Ілюстрована хроніка», «Наукові і технічні новини».

Як додатки передплатники отримували зібрання творів видатних іноземних письменників.
Вестник общественной ветеринарии / Рос. ветеринар. о-во. – СПб., 1889-[?].

Наявність у фонді: 1902 – № 1-24, 1903 – № 1-24, 1904 – № 1-24.

Видання містив оригінальні статті та переклади з питань хвороб тварин та їхнього лікування. Крім того, публікувалися матеріали щодо санітарного стану м'ясо-молочної промисловості, урядові розпорядження і накази, звістки з сільськогосподарських виставок, огляди спеціальних періодичних видань та книг, повідомлення про діяльність ветеринарних товариств, звіти з’їздів лікарів і фермерів.


Каталог: arc
arc -> Нан україни Київ україніка в бахметевському архіві колумбійського університету
arc -> Частина ІI
arc -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"
arc -> Оп. № Центральне представництво української еміграції в Німеччині (цпуен)
arc -> О. Гмирьова Миколаївщина в книгах та періодичних виданнях
arc -> Центр наукових публікацій міжнародна конференція «інтернаціоналізація наукового пошуку: перспективи та проблеми»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова (пам’ятні дати Миколаївщини на 2016 рік) Методико-бібліографічний покажчик Миколаїв
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова
Управління культури, національностей та релігій миколаївської обласної державної адміністрації
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова аналітична довідка Миколаїв
Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області за 2012 рік : аналіт довідка / склад. Т. Вірьовка; ред.: Т. Астапенко, Л. Голубенко;...
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconОбласна універсальна наукова бібліотека
Управління культури І туризму, національностей та релігій сумської обласної державної адміністрації
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconТернопільська державна обласна універсальна наукова бібліотека
...
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури, національностей та релігій Миколаївської обласної державної адміністрації
Мирослав Дочинець : біобібліогр покажч. / уклад.: А. Вінницька, Є. Руденко; ред. Л. Голубенко; Миколаїв обл універс наук б-ка ім....
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва ім. В. В. Маяковського
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації
Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова iconУправління культури І туризму Сумської обласної держадміністрації Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н. К. Крупської
...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка