Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва


представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї або стали жертвами насильства в сім’їСторінка3/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

представляють у суді інтереси неповнолітніх та недієздатних членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї або стали жертвами насильства в сім’ї;

 • здійснюють інші повноваження щодо попередження насильства в сім’ї, передбачені законом.  Працівники кризових центрів:

  • здійснюють прийом членів сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

  • здійснюють прийом осіб, які вчинили насильство в сім’ї, для проходження корекційної програми;

  • організують надання необхідної психологічної, педагогічної, медичної, юридичної допомоги членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

  • розробляють корекційні програми та організовують їх проходження особами, які вчинили насильство в сім’ї;

  • відповідно до можливостей надають притулок для тимчасового перебування членам сім’ї, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;

  • повідомляють членів сім’ї, де виникає реальна загроза вчинення насильства в сім’ї або де було вчинено насильство в сім’ї, про права, заходи і послуги, якими вони можуть скористатися;

  • повідомляють службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах дітей про виявлені факти реальної загрози застосування насильства в сім’ї або про факти вчинення такого насильства;

  • вивчають і узагальнюють причини та умови конкретних проявів насильства в сім’ї;

  • надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів;

  • забезпечують збереження конфіденційної інформації щодо осіб, які звернулися до кризового центру про допомогу;

  • взаємодіють із засобами масової інформації, громадськими організаціями у проведенні просвітницької та виховної роботи з питань попередження насильства в сім’ї.

     

  Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї створюються відповідно до законодавства, що регламентує створення закладів охорони здоров’я. Центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї можуть створюватися в системі діючих закладів охорони здоров’я.

  В центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї поміщаються жертви насильства в сім’ї (з їхньої згоди або на їхнє прохання) на підставі рішення медичної комісії центру. Щодо неповнолітніх членів сім’ї необхідна згода одного з батьків, усиновителів, опікуна чи піклувальника, у разі, якщо вони не зазнали насильства від одного з них, або органу опіки і піклування.

  Жертви насильства в сім’ї перебувають у центрах медико-соціальної реабілітації протягом терміну, необхідного для їхнього лікування та психо-соціальної реабілітації. За їхнім бажанням вони можуть пройти курс лікування та психо-соціальної реабілітації амбулаторно.

   Працівники центрів медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім’ї:

  • надають жертвам насильства в сім’ї первинну медико-санітарну і психологічну допомогу, окремі види психіатричної допомоги на підставах та в порядку, передбачених Законом України “Про психіатричну допомогу”, іншими законами;

  • за необхідності направляють жертв насильства в сім’ї для відповідного подальшого лікування;

  • організовують надання юридичних консультацій жертвам насильства в сім’ї;

  • повідомляють про вчинене насильство в сім’ї службу дільничних інспекторів міліції чи кримінальну міліцію у справах дітей;

  • надають інформацію з питань попередження насильства в сім’ї на запит уповноважених органів.


  Основні методи допомоги жінкам та дітям, що постраждали від насильства.

  Соціальна робота з дітьми та молоддю - це діяльність уповноважених органів підприємств, організацій та установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності, та окремих громадян, яка спрямована на створення соціальних умов життєдіяльності, гармонійного та різнобічного розвитку дітей та молоді, захист їх конституційних прав, свобод і законних інтересів, задоволення культурних та духовних потреб (Закон України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю").

  Соціальна робота в аспекті протидії жорстокому поводженню з дітьми має такі завдання: інформувати про сутність і наслідки жорстокого поводження з дітьми, відповідальність за них; показувати моделі сімейного та суспільного виховання, людських стосунків, які засновані на гуманних і демократичних засадах; змінювати ставлення суспільства до жорстокого поводження з дітьми, активізує громадську позицію людей; сприяти самореалізації дітей і дорослих.

  Основними методами соціальної роботи з дітьми можна назвати такі : соціально-психологічні, спрямовані на внутрішній світ дитини, які передбачають певну корекцію його системи цінностей і орієнтацій; соціально-педагогічні, які дають можливість підвищити освітній і інтелектуальний рівень дитини, сформувати адекватну оточуючим його умовам систему ціннісних орієнтацій і уявлень (методи освіти і педкорекції); соціально-медичні, які призначені для надання дитині своєчасної і необхідної медичної допомоги (лікування, соціально-медична реабілітація і адаптація, організація необхідного і комфортного середовища існування тощо); соціально-правові, що включають в себе юридичний і правовий захист інтересів дитини, правова просвіта, правовий контроль, правові санкції; соціально-економічні, які спрямовані на вирішення проблем матеріального благополуччя дитини, матеріальна підтримка і допомога, працевлаштування тощо; соціально-групові, що дозволяють соціальному працівникові і іншим спеціалістам вести роботу з соціальним оточенням дитини (сімейне консультування, корекція системи відношень в дитячому колективі, організація дитячих колективів, які орієнтовані на позитивну діяльність).

  Соціальна профілактика, згідно Закону України "Про соціальну роботу з дітьми та молоддю" - це робота, спрямована на попередження аморальної, протиправної,асоціальної поведінки дітей та запобігання такому впливу.

  В Україні функціонує комплекс кризових центрів і відділень соціальних центрів, куди жінка може звернутися у важкій життєвій ситуації.

  Головною метою діяльності цих установ є надання спеціалізованої, комплексної допомоги жінкам, які перебувають у кризовому і небезпечному, для фізичного і душевного здоров'я пріоритетними напрямками діяльності таких установ вважаються: виявлення жінок, які зазнали насильства і гостро потребують негайної допомоги та підтримки; надання кваліфікованої консультативної допомоги та супровід жінок у постреабілітаційний період. Жінки, що зіткнулися з проблемою домашнього насильства, мають можливість особисто звернутися по допомогу або ж можуть бути виявлені через установи і відомства соціальної сфери ,за сприяння знайомих, друзів, родичів. Після звернення жінки за допомогою вона вже є клієнтом установи соціального захисту, які перебувають на обліку, а отримані від неї відомості заносяться в систему даних.

  Наступним етапом роботи з даної проблеми, є надання комплексної допомоги жінкам - жертвам домашнього насильства. Спеціаліст із соціальної роботи надає екстрену і комплексну соціальну допомогу (термінова економічна допомога, сприяння в отриманні юридичних, медичних послуг) жінкам, які перенесли насильство. Здійснює соціальний патронаж, як самої клієнтки, так і її сім'ї. У центрах з жінками організовуються «групи взаємодопомоги», що складаються з 5-7 жінок , які зазнали домашнього насильства, проводяться тренінги. Юрист, в ході консультацій, допомагає знайти вихід з ситуації, що склалася, наприклад, правильно оформити заяву в суд, прокуратуру, оскаржити неправомірні дії кривдника. Психолог здійснює психологічну допомогу (консультування, діагностика). Організовує та проводить психокорекційні та реабілітаційні заняття з жінками, що опинилися в ситуації домашнього насильства. Головною метою втручання фахівців у ситуацію, що склалася полягає в тому, щоб надати всю необхідну інформацію та підтримку для того, щоб жертва насильства прийняла своє власне рішення намітити можливі шляхи виходів із ситуації, навчити протистояти агресорові, допомогти розкрити свій власний потенціал. Фахівці різних центрів у своїй роботі з жінками - жертвами насильства використовують різні форми і методи роботи. Серед них: бесіда, консультація, «телефон довіри», соціальний патронаж, тренінги, психодрама. Під час консультації позиція консультанта не повинна суперечити поглядам клієнта. Викликати ж до себе емоційно-позитивне ставлення клієнта є важливим завданням фахівця з соціальної роботи. У ході консультації фахівці використовують такі методи роботи: спостереження, тестування, навіювання, переконання, інформування, метод художніх аналогій, міні-тренінг. Отримані дані фіксуються в документації. Специфічним видом консультативної діяльності є екстрена психосоціальна допомога - «Телефон довіри». Консультування такого роду, дозволяє багатьом жінкам, що зазнали насильства і не наважуються звернутися за допомогою до фахівця-консультанта або не мають такої можливості, отримувати психологічну підтримку, а також рекомендації щодо хвилюючим їхніх проблем. Особливістю телефонного консультування є принцип анонімності, який формує в жінки фантазійний образ консультанта.

  Ефективним груповим методом реабілітації жінок, що постраждали від домашнього насильства є психодрама. У психодрамі людина програє події, які дійсно відбувалися з ним у минулому, вводячи в сюжет реальних осіб чи вигаданих персонажів. У ході програвання ситуацій виникає справжня емоційна зв'язок між учасниками, звільнення від накопичених негативних переживань, що сприяє формуванню нового бачення своєї життєвої ситуації. Також в центрах широко використовується застосування різних видів терапевтичного впливу, таких як казкотерапія, ароматерапія, арттерапія, кінотерапія та інші.

  Казкотерапія підходить тим, хто заплутався в собі і не розуміє, як йому жити далі. Фахівець на групових заняттях пропонує кожному написати казку. Разом прочитати і спробувати зрозуміти свої проблеми, а після знайти шляхи їх вирішення.

  Ароматерапія - складна наука, яка має враховувати різні обставини - від часу доби, роду діяльності, роду недуги та індивідуальних якостей людини. Під час процедури людина забуває про проблеми, а потім вони не здаються йому такими вже складними.

  Арттерапія - лікування музикою, малюванням, танцями, ліпленням, грою. Тут вітаються всі форми творчості. Сенс у тому, що людина переносить свою проблему, наприклад, на папір, і тим самим вчиться з нею жити [7, с.13].

  Кінотерапія - проблема вирішується простіше, коли є приклад того, як хтось з нею довго жив, а потім впорався. Перегляд конкретних фільмів допомагає вирішувати ситуації.

  Таким чином, соціально-реабілітаційні центри допомоги сім'ї та дітям надають допомогу жінкам у різних ситуаціях і різними способами: індивідуальне консультування, що дозволяє більш повно концентруватися на особистому житті; групи підтримки; тренінги впевненості у собі, безпечної поведінки, самооборони; телефон довіри та інші. Фахівцями центрів проводиться не тільки реабілітаційна робота, але також профілактика і соціальний патронаж, що дозволяє вирішувати проблему насильства над жінками комплексно. Люди, які страждають від насильства в сім’ї, нерідко вагаються, чи варто розповідати про це іншим. А якщо розповідати, то кому і чи допоможе це вирішити проблему.

  -Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї.

  Члену сім’ї, який вчинив насильство в сім’ї, виноситься офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, за умови відсутності в його діях ознак злочину, службою дільничних інспекторів міліції або кримінальною міліцією у справах дітей, про що йому повідомляється під розписку.

  Офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї може бути винесено осудній особі, яка на момент його винесення досягла 16-річного віку.

  У разі вчинення особою насильства в сім’ї, після отримання нею офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, ця особа направляється до кризового центру для проходження корекційної програми, а також щодо неї у випадках і в порядку, передбачених цим Законом, може бути винесено захисний припис.

  Проходження корекційної програми для такої особи є обов’язковим.

  Членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, служба дільничних інспекторів міліції чи кримінальна міліція у справах дітей беруть на профілактичний облік.

  Зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, які вчинили насильство в сім’ї, проводиться органами, які брали особу на такий облік, якщо протягом року після останнього факту вчинення насильства в сім’ї особа жодного разу не вчинила насильства в сім’ї.

  Порядок взяття на профілактичний облік та порядок зняття з профілактичного обліку членів сім’ї, яким було винесено офіційне попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, затверджуються Міністерством внутрішніх справ України.

  Особі, яка вчинила насильство в сім’ї після отримання офіційного попередження про неприпустимість вчинення насильства в сім’ї, дільничним інспектором міліції або працівником кримінальної служби у справах дітей за погодженням з начальником відповідного органу внутрішніх справ і прокурором може бути винесений захисний припис.

  Захисний припис не підлягає погодженню у разі наявності в діях особи, яка вчинила насильство в сім’ї, ознак злочину.

  Захисний припис може бути винесений до осудної особи, яка на момент винесення захисного припису досягла 16-річного віку. Захисним приписом особі, стосовно якої він винесений, може бути заборонено чинити певну дію (дії) по відношенню до жертви насильства в сім’ї, а саме:


  • чинити конкретні акти насильства в сім’ї;

  • отримувати інформацію про місце перебування жертви насильства в сім’ї;

  • розшукувати жертву насильства в сім’ї, якщо жертва насильства в сім’ї за власним бажанням перебуває у місці, що невідоме особі, яка вчинила насильство в сім’ї;

  • відвідувати жертву насильства в сім’ї, якщо вона тимчасово перебуває не за місцем спільного проживання членів сім’ї;

  • вести телефонні переговори з жертвою насильства в сім’ї.


  Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
  2015 -> Зарубіжна література
  2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
  2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
  2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
  2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
  2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
  2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   2   3   4   5   6   7

  Схожі:

  Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Час темряви»
  Час темряви: методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. –...
  Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «70-ій річниці звільнення Київщини присвячується»
  Київщини присвячується : до 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній...
  Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
  Світлий шлях духовного прозріння : до 1025-річчя хрещення Київської Русі : інформаційно-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. Я....
  Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
  Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
  Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва
  Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації


  База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка