Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва


Національна кампанія «Стоп насильству!»Сторінка7/7
Дата конвертації16.03.2018
Розмір0,87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Національна кампанія «Стоп насильству!»


http://khntusg.com.ua/sites/default/files/image/psiholog_servis/stop.jpg

1 грудня 2010 року на засіданні Кабінету Міністрів України був ухвалений план заходів з проведення Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року.

Національна кампанії «Стоп насильству!» триватиме до 25 листопада 2015 року (Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства стосовно жінок).

Мета Національної кампанії «Стоп насильству!» – привернення уваги українського суспільства і його лідерів до актуальної проблеми подолання насильства в сім’ї як до порушення прав людини і залучення всіх громадян до боротьби з цим явищем.

Завдання Національної кампанії:


 • підвищення обізнаності населення про те, що насильство є порушенням прав людини, та заохочення громадян боротися із цим явищем;

 • формування у свідомості населення нетерпимого ставлення до насильства; вдосконалення законодавчої бази з питань протидії насильству;

 • розробка дієвих механізмів попередження, зупинення та подолання насильства.

На жаль, насильство у родині лишається однією з актуальних проблем українського суспільства. Держава – основний суб’єкт протидії насильству, тому органи державної влади повинні формувати у суспільстві неприйняття насильства, вживати необхідних заходів для його запобігання та створювати систему захисту жертв і подолання наслідків насильства.

ВИСНОВКИ

Проблеми насильства відображають проблеми сучасного суспільства. Незважаючи на різнобічне вивчення проблеми насильства, не з'ясовано ще чимало аспектів цього соціального явища. Але можна підвести підсумок: 1. Насильство - це, передусім соціальна проблема і її необхідно розглядати, як комплексну проблему, що включає заходи, створені задля припинення злочинів у відношенні особи і щоб забезпечити право кожного членів сім'ї як громадянина на безпеку життя, волю і охорону гідності, і навіть заходи, створені задля соціальну профілактику, тобто в попередження насильства у ній. Сімейне або домашнє насильство - це реальна дія або загроза навмисного фізичного, сексуального, психологічного чи економічного впливу, примусу із боку одного членів сім'ї стосовно іншому з метою контролю, залякування чи задоволення якихось своїх потреб.

 2. Насильство - це проблема, яку не можна не помічати. Насильство - дія, за допомогою якого добиваються необмеженої влади над людиною, повного контролю поведінки, думок, почуттів іншої людини. Способами досягнення подібної влади та контролю є приниження, образу, погрози, залякування, маніпуляції, шантаж, загроза фізичного впливу, надмірне обмеження, а так само використання фізичного, психологічного, сексуального та економічного насильства.

 3. Оскільки випадки насильства в офіційних статистичних даних зазвичай не виділяються в окрему категорію і складають значну частку прихованої від очей злочинності, то справжні масштаби різних видів насильства визначити важко. Незважаючи на брак даних про масштаби насильства в його різних формах і проявах, наявної інформації достатньо для того, щоб привернути до цього явища широку увагу.

 4. Жорстоке поводження з дітьми, нехтування їхніми інтересами не лише завдає непоправної шкоди їх фізичному здоров´ю, але й тягне за собою важкі психічні та соціальні наслідки. У більшості дітей-жертв насильства з´являються серйозні відхилення в психічному, фізичному розвитку, в емоційній сфері.

 5. Технології соціальної роботи з жінками та дітьми, що зазнають насильство виявляються на базі соціально - реабілітаційних центрів допомоги сім'ї і дітям, припускають: індивідуальне консультування, що дозволяє більш повно концентруватися на особистому житті; групи підтримки; тренінги впевненості у собі, безпечної поведінки, самооборони; телефон довіри та інші. Фахівцями центрів проводиться не тільки реабілітаційна робота, але також профілактика і соціальний патронаж, що дозволяє вирішувати проблему насильства над жінками комплексно. Сімейне насильство сприймається як серйозна соціальна проблема, вона залежить від соціального орієнтації нашого суспільства.

Безвиході не буває

Пам’ятайте! Ви маєте право на особисті почуття, друзів, думки, секрети. Ніхто не повинен Вас гнобити - ні рідні батьки, ні опікуни, ні близькі люди.
Рекомендований список літератури:

Підручники, посібники:

 1. Україна. Закони. Цивільний кодекс України: Офіц. текст: Прийнятий Верх. Радою України 16 січ. 2003 р.: Набирає чинності з 1 січ. 2004 р. – К. : Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. – 432 с. – ISBN 966-313-050-4.

 2. України. Закони. Сімейний кодекс України; Житловий кодекс Української РСР: Офіц. видання: Із змінами та допов. станом на 1 лют. 2007 / М-во юстиції України. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2007. – 200с.

 3. Асанова, Н. К. Жестокое обращение с детьми: основные методологические вопросы, практические и правовые аспекты // Руководство по предупреждению насилия над детьми / Под ред. Н.К. Асановой. – М.: ВЛАДОС, 1997. – С. 16-45.

 4. Бондаровська, А. Що ми можемо зробити, щоб запобігти домашньому насильству / А. Бондаровська. – К., СДМ – Студіо, 1999. – 64 с.

 5. Блаклок, Н. Насилие в семье: работа с нарушителями, общественностью и организациями // Обзор современной психиатрии. – 2001. – Вып. 2 (10). – С. 33–39.

 6. Головкін, Б. М. Сімейно-побутові конфлікти в системі детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень: Дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.08. – Харків, 2003. – 218 с.

 7. Дмитренко, М. І. Попередження насильства у сім'ї: Метод. рекомендації / М. І. Дмитренко, М. В. Тропін, П. О. Власов. – Дніпропетровськ: Дніпропетр. юрид. ін-т МВС України, 2001. – 56 с.

 8. Дмитренко, Н. И. Предотвращение домашнего насилия: Методичeские рекомендации / Н. И. Дмитренко, Н. В. Тропин, П. А. Власов. – Днепропетровск: Днепропетровский юридический институт МВД Украины, 2001. – 50 с.

 9. Домашнє насильство в Україні: наук. звіт / Правозахисники Міннесоти; С. Бенуелл, Е. Барклай, Е. Дьюбан, Р. Філліпс. – США, 2000. – 52 с.

 10. Запобігання і протидія насильству в сім’ї: Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К.: ДЦССМ, 2004. – 192 с.

 11. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод. посібник / К. Б. Левченко, О. А. Удалова, І. М. Трубавіна та ін.; Заг. ред. К. Б. Левченко та О. А. Удалової. – К.: "ВЕРСО-04", 2005. – 210 с.

 12. Злобіна, О. Ю. Організація допомоги сім'ї в ситуації домашнього насильства / О. Ю. Злобіна, О. Ю. Шевцова. – М. : Світ, 2005. -72с.

 13. Крайнова, А. М. Домашнє насильство / А. М. Крайнова. - М.: Світ, 2006.- 92 с.

 14. Кримінально-виконавче право України: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів / За ред. проф. А. Х. Степанюка. – Х. : Право, 2006. – 256 с. – ISBN 966-8467-51-5.

 15. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология: Развитие ребенка от рождения до 17 лет: Учеб. пособие. – 2-е узд. – М. Изд-во УРАО, 1997. – 176 с.

 16. Левченко, К. Б. Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей: Навч.-метод. посібн. / К. Б. Левченко, О. А. Удалова. – К.: Міленіум, 2005.

 17. Левченко, К. Б. Система захисту дітей від жорстокого поводження: Навчально-методичний посібник / Левченко, К. Б., Трубавіна І. М. - Держсоцслужба, 2005. – 56с.

 18. Максимова, Н. Ю. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна. – К.: Комітет сприяння захисту прав дітей, 2003. – 344 с.

 19. Обыкновенное зло: исследования насилия в семье / Сост. и ред. О. М. Здравомысловой. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 200 с.

 20. Основы социальной работы / Отв. ред. П. Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 395 с.

 21. От Я до Мы: Азбука семейной жизни / Сост. С. В. Ковалев. – 2-е из.. доп. – М. : Педагогика, 19990. – 336 с. : ил. – ISBN 5-71-55-0412-0.

 22. Права дитини: сучасний досвід та інновації / Заг. редакція Г. Лактіонової. – К.: Либідь, 2005.

 23. Права людини [основні міжнародно-правові документи] : Зб. документів / Упоряд. Ю. П. Качуренко. – К. : Наук. думка, 1989. – 248 с. – ISBN 5-12-001860-2.

 24. Права людини: підруч. для 10-11 класів ЗОШ, ліцеїв та гімназій / За ред. М. Буременський. – К. : Вид-во "Право", 1997. – 226 с.

 25. Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментрарі: Офіційне видання перекладів рішень Європейського суду з прав людини / За ред. З. П. Бортновська. – Вип. 2. – К.: Міністерство юстиції України, 2013. – 240 с.

 26. Сафонова, Т. Я. Жестокое обращение с детьми: сущность, причины, социально-правовая защита / Т. Я. Сафонова, Е.И. Цымбал. – М., 1993. – 98 c.

 27. Соціальна педагогіка: теорія та технології: Підручник / За ред. І. Д. Звєрєвої – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

 28. Соціальна робота: психологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. проф. А.Й. Капської. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с.

 29. Соціально-економічні причини насильства в сім`ї в Україні: аналіз проблем та шляхи запобігання: Матеріали за результатами соціологічного опитування. – К.: Державний ін-т проблем сім`ї та молоді, 2004. – 144 с.

 30. Співак, В. М. Законодавство України про шлюб і сім´ю / В. М. Співак, В. С. Гопанчук. – К. : Наукова думка, 1998. – 240 с.

 31. Стандарти соціальних послуг: Збірка проектів документів / За ред. Л. Л. Сідєльнік. – Кн. 2. – К.: ТОВ "ЛДЛ", 2007. – 232 с.

 32. Трубавіна, І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: Навчальний посібник / І. Трубавіна. – К.: ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 33. Фирсов, М. В. Теория социальной работы / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенков. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 240 с.

 34. Холостова, Є. І. Соціальна робота з сім'єю: Навчальний посібник / Є. І. Холостова. – 2-ге вид. – М.: «Дашков і Ко°», 2008.

Періодичні видання:

 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підтримки сім´ї до 2016 року: Розпорядження Кабінету міністрів України від 31 травня 2012 р. №325-р. // Урядовий кур´єр. – 2012. – 13 лип. – С. 13.

 2. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження плану заходів з реалізації Національної стратегії профілактики соціального сирітства на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів від 27 травня 2013 р. №419-р // Урядовий курґєр. – 2013. - №121. – С. 13-15.

 3. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім´ї, дітей та молоді: Постанова Кабінету Міністрів від 1 серпня 2013 року № 573 // Урядовий кур´єр. – 2013. - №160 (5 верес.). – С. 9.

 4. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року: Постанова Кабінету Міністрів від 26 вересня 2013 року №717 // Урядови йкур´єр. – 2013. - №193. – С. 11-15.

 5. Балакірєва, О. Права дітей в Україні / О. Балакірєва, О. Бабак // Соціальна політика і соціальна робота. – 2001. – №1. – С. 3-8.

 6. Васюнець, Н. Ображають батьки? Телефонуй!: [про створення "гарячої лінії" для захисту прав дітей та підлітків] / Наталія Васюнець // Експрес. – 2013. – 17-24 січ. – С. 3.

 7. Вітер, О. Зміцнювати сім´ї планують інформаційними кампаніями / О. Вітер // Голос України. – 2013. - №90. – С. 10: фото.

 8. Волавка, Я. Біля витоків насильства: агресивність батьків – причина агресивності їхніх нащадків? // Безпека життєдіяльності. – 2003. – №10. – С. 24-25.

 9. Горбунова, О, Захистити дітей від сексуального насильства / О. Горбунова// Голос України. – 2010. – 25 лист. – С. 3.

 10. Коваль, Л. Не відвертайтесь від дитини! / Л. Коваль // Урядовий кур´єр. – 2013. - № 120 (09 липня). – С. 15.

 11. Держава допоможе зберегти родину // Урядовий кур´єр. – 2013. - №86. – С. 3.

 12. Коваль, Л. Хто не захистить дитину ,той не матиме майбутнього : нарада / Л. Коваль // Урядовий кур´єр. – 2013 (05 жовт.). - №182. – С. 2.

 13. Коваль, Л. Пам´ятайте: у життєвих негараздах ви не самі!: [інтерв´ю з директором Державної служби для сім´ї, дітей та молоді] / Л. Коваль // Урядовий кур´єр. – 2011. – 23 лют. - №34. – С. 17.

 14. Левченко, К. Б. Чи може Україна стати вільною від тілесних покарань дітей / К. Б. Левченко // Безпека життєдіяльності. – 2007. – №9. – С. 9-12.

 15. Лисенко, І. Кримінально-правовий захист дітей від експлуатації / І. Лисенко // Право України. – 2007. – №4. – С. 65-69.

 16. Макаренко, Н. Лиха доля у підлітків без ласки: правозахист неповнолітніх / Н. Макаренко // Молодь України. – 2010. – 13 квітня. – С. 1-2.

 17. Максимова, Н. Ю. Конфліктна сім’я потребує допомоги: про психологічні аспекти попередження насильства в таких сім’ях / Н. Ю. Максимова // Практична психологія та соціальна педагогіка. – 2004. – №7. – С. 14-19.

 18. Мельник, Ю. В. Надання допомоги дітям – жертвам насильства / Ю. В. Мельник, С. В. Шаргородський // Психологічна газета. – 2007. – №8. С. 9-20.

 19. Миколюк, О. "В Україні не відчувається вага слова дитини…": Комітет ООН про дотримання прав дитини / О. Миколюк // День. – 2011. - 9 лют. - №22. – С. 1,6.

 20. Московка, М. М. Жорстокість та насильство до дітей у сім’ї як соціальний феномен / М. М. Московська // Все для вчителя. – 1999. – №1. – С. 43-46.

 21. Нечерда, О. Коли в сім’ї насильство / О. Нечерда // Науковий світ. – 2000. – №8. – С. 14-15.

 22. Онищенко, Ю. В. Насильство в сім’ї: стан та проблеми / Ю. Онищенко // Педагогіка толерантності. – 2001. – №3-4. – С. 39-47.

 23. Онишко, О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б, Онишко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. - №3. – С. 36.

 24. Ролінський, В. Соціально-педагогічна проблема запобіганню насильства над підлітками та подолання його / В. Ролінський // Психолог. – 2004. – №19. – С. 10-16.

 25. Сандул, Н. Батрачить на долю: [детский труд в Украине эксплуатируют нещадно – за гроши и по-взрослому] / Н. Сандул // Корреспондент. – 2010. – 8 окт. – С. 34.

 26. Сафонова, Т. Я. Жестокое обращение с детьми / Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал, Н.А. Иванова, И.М. Демьяненко // Социальная педагогика. – 2003. – №3. – С. 73-82.

 27. Стародубцева, И. В. Воспитание и педагогическое сопровождение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию / И. Стародубцев // Проблеми освіти. – 2004. – Вип. 40. – С. 76-82.

 28. Степанов, І. "Мама ти не права. І в мене права!": права людини починаються з прав дитини / І. Степанов // Київська правда. – 2011. - №52. – Додаток. – С. 2.

 29. Хархан, О. Стосунки батьків, дітей, та їх вплив на поведінку підлітків/ О. Хархан // Соціальна психологія. – 2003. – №4. – С. 139-142.

 30. Шендеровський, К. С. Попередження насильства в сім’ї: Технологія тренінгу / К. С. Шендеровський // Психологічна газета. – 2004. – №12. – С. 2-31.

 31. Щербак, Н. Соціально-педагогічна профілактика жорстокого ставлення до дітей в сім’ї / Н. Щербак // Рідна школа. – 2002. – №10. – С. 26-29.

 32. Холодна, Я. На чиїй совісті скалічене дитинство? Дитина – маленька людина, яку потрібно ростити, виховувати і захищати / Я. Холодна / Урядовий кур´єр. – 2012. – 4 лют. – С. 6.


ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………………………4

Насилля в сім´ї: поняття, особливості, види…………………………………5

Жінки – жертви насильства…………………………………………………………..13

Діти – жертви насильства………………………………………………………………15

Загальні індивідуально-психологічні

особливості жертв насильства в сім'ї……………………………………………17

Правові основи запобігання та протидії

насильству в сім’ї……………………………………………………………………………20

Органи та установи, на які покладається здійснення

заходів з попередження насильства в сім’ї…………………………………30

Основні методи допомоги жінкам та дітям,

що постраждали від насильства……………………………………………………35

Спеціальні заходи з попередження насильства в сім’ї……………….38

Проблемні питання надання соціальної допомоги………………………41

Попередження насильства в сім’ї та над дітьми в Київській області……………………………………………………………………………………………..43

Громадські організації та центри, які допомагають жертвам насилля……………....................................................................46

Висновки………………………………………………………………………………………….55

Рекомендований список літератури.Підручники, посібники……..57

Періодичні видання………………………………………………………………………..59

Примітки………………………………………………………………………………………….64ПРИМІТКИ


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Зарубіжна література
2015 -> Тест №1 микола вороний. Олександр олесь. Павло тичина. Максим рильський. Богдан ігор антонич. Володимир сосюра
2015 -> Озповідає про своє життя Рим 1996 Генеральний Дім Дочок Милосердя Каносіянок Via Stazione Ottavia, 70 00135 Roma Назва оригіналу
2015 -> Ю. О. Матвієнко, С. В. Матвієнко еміль крепелін. До 160-річчя з дня народження
2015 -> FHI-25.docx [александър абт биография фигурист]
2015 -> Навчальний посібник За загальною редакцією ректора Національної академії Служби безпеки України
2015 -> Програма всеукраїнської наукової конференції " історія степової україни XVII хх століття"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Час темряви»
Час темряви: методико-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. О. Кліменко]; Київська обласна бібліотека для юнацтва. – К., 2013. –...
Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «70-ій річниці звільнення Київщини присвячується»
Київщини присвячується : до 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній...
Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури, національностей та релігій київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва «Світлий шлях духовного прозріння»
Світлий шлях духовного прозріння : до 1025-річчя хрещення Київської Русі : інформаційно-бібліографічні матеріали / [уклад. Н. Я....
Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури І туризму київської облдержадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва
Майстер-клас : Інформаційний бюлетень з бібліотечно-бібліографічного обслуговування юнацтва : / [уклад. Т. І. Василькевич]; Київська...
Управління культури, національностей та релігій київської обласної держадміністрації київська обласна бібліотека для юнацтва iconУправління культури І туризму облдержадміністрації Одеська обласна бібліотека для юнацтва
Управління культури І туризму, національностей та релігій Одеської обласної державної адміністрації


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка