Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійнихСторінка1/3
Дата конвертації08.10.2017
Розмір0,49 Mb.
  1   2   3


Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради
Методичний кабінет
Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5


Використання

мультимедійних презентацій

та відеоматеріалів

на уроках світової літератури

з метою виховання творчої особистості

в системі креативної освіти

З досвіду роботи

учителя світової

літератури Зінченко І.Г.
2013 рік

Анотація

У даній роботі узагальнено матеріали щодо використання у начально-виховному процесі інформаційно-комунікативних технологій. Учитель розкриває нетрадиційні підходи у проведенні уроків світової літератури з використанням мультимедійних презентацій та відеоматеріалів, що створює умови для високоякісного засвоєння навчального матеріалу, розвитку інтелектуальних, творчих здібностей учнів, виховання гармонійної особистості, підготовки учнів до життя у розвиненому інформаційному середовищі.

Уроки розроблені згідно з вимогами чинної навчальної програми для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України.

Рекомендується для використання учителями світової літератури.
ЗМІСТ

1.

ВСТУП.

Використання інноваційних технологій на уроках світової літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4


2.

ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1.

Мультимедійні презентації та відеоматеріали на уроках світової літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

2.2.

Класифікація мультимедійних презентацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

2.3.

Опорний конспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.4.

Віртуальна подорож. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

2.5.

Художня галерея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 10

2.6.

Слайд-шоу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 10

2.7.

Творчий звіт по проекту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 10

2.8.

Звіт по дослідженню. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 11

2.9.

Урок-гра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 10

2.10.

 1. Документальні та відеоматеріали. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 12

3.

ВИСНОВОК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 14

4.

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. 18
ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19


1. ВСТУП

Той, хто навчає, сам навчається.

Сенека

Метою загальноосвітньої школи ХХІ ст. є формування особистості, здатної вийти за межі отриманих знань, відкритої до інновацій, спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому житті.

Сучасний період розвитку державності України потребує виховання покоління з високим інтелектуально-культурним і національно-патріотичним потенціалом.

За роки незалежності нашої країни мовно-літературна освіта стала однією з найбільш значущих складових навчально-виховного процесу в середній школі. І саме учителю-словеснику належить відіграти особливо важливу роль у вихованні майбутнього громадянина України.

Моя система роботи будується на сучасних педагогічних технологіях, головна мета яких — зробити процес навчання творчим. Використання елементів інноваційних технологій забезпечує формування стійкого інтересу учнів до світової літератури, результатом якого є розвиток мислення високого рівня й формування мовленнєвої культури школярів та компетентної особистості.

Перевагу надаю особистісно зорієнтованому навчанню, основи якого висвітлені у Концепції літературної освіти, дидактичних працях

І.С. Якиманської, яка наводить основні шляхи його реалізації і вважає, що «ключовим компонентом є розуміння і пошанування загальнолюдських і національних цінностей та формування компетентності школяра»[ 13.ст. 34 ].

Працюючи над індивідуальним навчанням, здійснюючи диференційований підхід, шукаючи шляхи для самореалізації особистості школярів, я використовую інноваційні технології, спираючись на досвід Шуляр В.І. “Сучасний урок літератури: технологічні моделі”, О.Пронкевич «Стратегії літературної освіти школярів у системі профільного навчання”, досвід учителів Дніпропетровської області Пуліної Г.О., Гусєвої О.В., Ільчук С.Є.

Для формування життєвих компетентностей учнів практикую традиційні та інноваційні технології організації навчальної діяльності. Особливу увагу приділяю використанню інформаційно-комунікативної технології. Плани-конспекти уроків із застосуванням інформаційно-комунікативних та елементів інших інноваційних та традиційних технологій представлені в цій роботі.

У своїй педагогічній діяльності намагаюся поважати будь-яку особистість, не залишати поза увагою жодної талановитої дитини, готувати кожного учня до життя.

Своєю метою вважаю забезпечення професійного підходу до навчання на уроках в умовах технологізації освіти, формування в учнів здатності знаходити правильне рішення в різних життєвих ситуаціях. Тому на уроках ставлю перед собою такі завдання:


 • розвивати критичне мислення, творчі здібності;

 • адаптувати учня у світовому інформаційному просторі;

 • формувати інформаційну культуру учнів, забезпечити їх інформаційні потреби;

 • удосконалювати науково–методичне забезпечення навчально-виховного процессу.

Результатами своєї діяльності бачу:

 • підвищення якості знань учнів;

 • зростання інтересу до літератури як до мистецького явища та до світової літератури як до шкільного предмету;

 • підвищення читацької активності учнів;

 • участь вихованців у пошуково-дослідницькій діяльності;

 • творчу участь школярів у позашкільних заходах;

 • вміння учнів вільно орієнтуватися в інформаційному середовищі та самостійно користуватися інтернет-ресурсами.

2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Мультимедійні презентації та відеоматеріали

на уроках світової літератури

У своїй педагогічній діяльності намагаюсь використовувати сучасні інформаційні технології. Комп’ютер, мультимедійний проектор, інтерактивна дошка, Інтернет – ще 2-3 роки тому ці слова для мене нічого не означали. Але зараз я не уявляю свого уроку без демонстрації ілюстрацій до будь-яких творів літератури, показу навчальних презентацій, слайд-шоу, проведення інтерактивних семінарів, тестування учнів, створення учнівський проектів та їх захисту.

Під час підготовки та проведення уроків світової літератури застосовую різні комп’ютерні програми, такі як: електронні підручники або програмовані педагогічні засоби (ППЗ), авторські тести (за допомогою програми "TEST - W"), виготовлення буклетів, листівок, стіннівок (програма MS Publisher), побудова схем та таблиць( MS Excel), але особливу увагу приділяю використанню авторських презентації (програма "Pоwer Рoint"), та відеоматеріалів.

2.2. Класифікація мультимедійних презентацій

Я вважаю, що завдяки мультимедійним засобам сухий теоретичний матеріал оживає, видатні історичні події стають близькими, абстрактні поняття постають як конкретні явища. Тому особливу увагу приділяю використанню мультимедійних презентацій. Активно працюючи над цією проблемою, розробила класифікацію презентацій в залежності від мети їх використання: • опорний конспект;

 • віртуальна подорож;

 • художня галерея;

 • слайд – шоу;

 • творчий звіт по проекту;

 • звіт по дослідженню;

 • гра2.3. Опорний конспект

Мультимедійна презентація дозволяє мені створити анімаційний опорний конспект уроку, зобразити в динаміці явище, подію. Такий прийом, по-перше, допомагає вільно орієнтуватися у великій кількості інформації, у доступній формі донести її до учнів, чітко дотримуватися етапів уроку, по-друге, викликає цікавість до теми, допомагає легше засвоїти новий навчальний матеріал. Наприклад, під час введення в тему «Література Середньовіччя», спираючись на презентацію протягом усього уроку, не лише надаю учням нову інформацію, а й ілюструю її (Додаток 1).
  1. Віртуальна подорож.

Віртуальні подорожі на моїх уроках дають можливість учням «подорожувати» різними країнами світу, бачити найвидатніші музеї та галереї, «стати свідками» історичних подій, відвідати визначні місця, пов’язані з життям чи творчістю того або іншого письменника. Особливо ефективні такі віртуальні подорожі на уроках - знайомствах із життям та творчістю письменників. Часто використовую перегляд документальних роликів або мультимедійних презентацій з попереднім завданням. Наприклад, під час вивчення біографії М.Гоголя ми здійснюємо віртуальну подорож гоголівськими місцями. Перед переглядом мультимедійної презентації учні, в залежності від підготовленості класу, отримують завдання: скласти план розповіді про життя М.Гоголя, хронологічну таблицю, тези ( Додаток 2).
2.5.Художня галерея.

Немає сумнівів, що література нерозривно пов’язана з іншими видами мистецтва. Тому під час вивчення творчості того чи іншого письменника, поета, обов’язково звертаю увагу на те, як його творчість відобразилася в музиці, образотворчому мистецтві. І ось тут, на мій погляд, незамінні презентації - художні галереї. У поєднанні з музичним супроводом, вони створюють реальні відчуття присутності в найбільших музеях, галереях, виставках світу. Так, на заключному уроці по темі «Фауст» Й. В. Гете, використовую презентацію «Образ Фауста в образотворчому мистецтві». Під час знайомства з репродукціями полотен різних художників у супроводі уривків з музичних творів відомих композиторів, виховую в учнів естетичний смак, почуття прекрасного, розширюю їхній кругозір (Додаток 3)
  1. . Слайд-шоу

Я вважаю, що неможливо вивчати творчість письменника, оминувши традиції, історію, культурні надбання його народу. На таких уроках, на мій погляд, необхідний яскравий, вражаючий ілюстративний матеріал, який не залишить учнів байдужими. У цих випадках мені на допомогу приходить слайд-шоу.

Наприклад, знайомлячи учнів 5 класу з творчістю Мацуо Басьо, на етапі формування мотивації навчання, під час перегляду слайд-шоу «Культура Японії» знайомлю учнів зі світом автора, готую до сприйняття його філософських поглядів, внутрішніх переконань, за допомогою пояснень та ілюстрацій збільшую ефект мотивації навчання (Додаток 4).


2.7. Творчий звіт по проекту

Познайомившись з «Intel®Навчання для майбутнього», я дізналась, що для організації навчальної діяльності учнів ця програма пропонує використання методу проектів. Він мене зацікавив, і я почала використовувати його елементи. Ставлю перед учнями ключові (не мають конкретної відповіді), тематичні та змістові запитання, об’єдную школярів у групи та розподіляю ролі.

Результатом роботи над проектом можуть бути публікації, афіші, плакати, листівки, візитні картки героїв тощо. Найчастіше мої учні для захистів своїх проектів використовують мультимедійні презентації. Їх створення вимагає від учнів умінь аналізувати, порівнювати, оцінювати факти, події та літературні тексти. Це дає змогу дітям творчо пов’язати між собою різні аспекти теми, відчувати та здійснювати взаємозв’язки з іншими навчальними предметами та їх особистим досвідом. Так під час вивчення теми «Срібна доба російської поезії» учні отримують завдання проаналізувати різні напрямки модерністських течій в російській поезії початку XX століття та підготувати повідомлення про їх представників. Як результат - створення презентації «Мысль, вооруженная рифмами» (Додаток 5).
2.8. Звіт по дослідженню

У мережі Інтернет можна скачати будь-які за тематикою презентації, але особливе задоволення отримуєш, створюючи їх самостійно. Цьому я навчаю і своїх учнів. Деякі з них стали моїми незамінними помічниками. Отримавши випереджальні завдання, вони залюбки шукають цікаву інформацію про письменників та поетів, історію написання творів, «мандрують» музеями та галереями світу, використовують електронні бібліотеки, щоб прочитати твори в повному обсязі. Найбільш вдалі мультимедійні презентації потім використовую на своїх уроках (Додаток 6).


2.9.Гра

Під час узагальнення знань часто використовую нетрадиційні форми уроку: урок-подорож, конференція, семінар , творчі звіти та інші. Однією з улюблених форм став для мене та учнів урок-гра. Готуючись до підсумкового заняття по творчості Ф.М.Достоєвського, я замислилась як підняти такий урок на більш високий рівень і зацікавити учнів. Ідею мені надали самі школярі, запропонувавши провести інтелектуальне шоу «Своя гра». Для проведення її я створила презентацію (Додаток 7). Вважаю, що такі нетрадиційні уроки в наш час неможливі без комп’ютерної підтримки.
  1. Відеоматеріали

За допомогою документальних, художніх відеоматеріалів ми маємо можливість перенести образи з сторінок літературних творів на екран. Звичайно, кінофільм ніколи не замінить книгу, але, я думаю, що для глибшого аналізу образу літературного героя, ілюстрації тієї чи іншої історичної епохи, створення національного колориту відеоматеріали незамінні.

Використовуючи документальні та художні відеоматеріали на своїх уроках, я не лише ілюструю матеріал, а й формую в учнів вміння аналізувати побачене, порівнювати з текстом художнього твору для глибшого вивчення навчального матеріалу. Так, на уроці в 10 класі під час аналізу образу Родіона Раскольнікова та Соні Мармеладової з роману Ф. Достоєвського «Злочин і кара», після перегляду уривку з художнього кінофільму, я пропоную учням порівняти літературні образи Раскольнікова та Соні з кінематографічними, висловити власну думку: «Чи змогли творці художнього фільму втілити в життя задум Ф.Достоєвського. Після перегляду ролика «Петербург Достоєвського?» написати твір-роздум

«Образ Петербурга – віддзеркалення світовідчуття Родіона Раскольнікова»

(Додаток 8).

Я вважаю, що мистецтво навчання полягає не в умінні повідомляти, а в умінні збуджувати, зацікавлювати, оживляти. Саме використання мультимедійних презентацій, відеоматеріалів, інших інформаційно-комунікативних технологій у навчально-виховному процесі «оживить» будь-який урок, зацікавить учнів, пробудить їх до активної співпраці з вчителем. Вони є потужним засобом підвищення ефективності навчання, значно розширюють можливості подачі навчальної інформації за допомогою кольору, графіки, звуку. Також зростає мотивація учнів до навчання. 1. ВИСНОВОК

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках - вимога часу. Звичайно, комп’ютер не повинен замінювати живого слова, але він дає змогу зробити урок літератури значно ефективнішим. За останні роки комп’ютер став для мене надійним помічником на уроці. Я вважаю, що активне впровадження ІКТ на уроках літератури підвищує інтерес учнів до навчання, розвиває творче мислення, формує правильне відношення до інформаційних знань, до освіти та самоосвіти з використанням ІКТ, а також мультимедіа та Інтернет ресурсів. Сучасні інформаційні технології відкривають учневі та учителеві в зручний для них час доступ до величезної кількості інформації, за допомогою якої вони зможуть підготуватися до навчальних занять, дізнатися про щось корисне по необхідній тематиці без відвідування бібліотек, архівів,

Я вважаю, що поєднання традиційних технологій з інформаційно-комунікативними при викладанні світової літератури та застосування їх під час проведення позакласних заходів підвищують:

- продуктивність праці вчителя і учнів;

- інформаційність процесу викладання;

- можливості використання наочності на уроці;

- мотивацію та індивідуалізацію навчання;

- розвиток творчих можливостей учнів;

- рівень сприятливого емоційно-психологічного стану.

Результатом використання традиційних, інноваційних технологій на моїх уроках є:

 • підвищення рівня навчальних досягнень учнів;

Діаграма 1. Порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів
- активна участь школярів у позакласних заходах зі світової літератури;Фото1. Засідання творчої лабораторії з підготовки тижня світової літератури

- підвищення рейтингу участі у міжнародних інтерактивних конкурсах:   • «Русский медвежонок – языкознание для всех» ( 2011рік : 2 золотих , 4 срібних,1 бронзовий сертифікат; 2012 рік: 4 золотих, 4 срібних сертифіката),

   • «Лукоморье» ( 2011 рік: 3 золотих, 4 срібних, 3 бронзових сертифіката);

 • підвищення читацької активності учнів;

 • зростання інтересу до світової літератури як до шкільного предмету;

 • підвищення рейтингу в пошуково-дослідницькій діяльності:

  • участь у Всеукраїнській історико -етнографічній експедиції «Україна вишивана» (2009 рік –І місце в міському етапі, 2010 рік – І місце в міському етапі, 2011 рік – ІІ місце в міському етапі),

  • Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» ( 2012 рік в номінації «З попелу забуття» - І місце, в номінації «Славні імена земляків» - І місце);Фото 2. Зустріч у літературній світлиці з поетом-земляком Г.БіднякомФото 3. Переможці міського туру Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»


 • підвищення рівня досягнень у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін ;

 • уміння вільно орієнтуватися у інформаційному просторі, оцінити якість інформації, швидко її обробити та при необхідності застосувати.

Методично правильний, сучасний підхід до викладання світової літератури, поєднання традиційних та інноваційних технологій забезпечує повноцінне сприйняття ними художнього твору, дає можливість збагатити школярів знаннями життя, розширює їхній світогляд, виховує високий художній смак.

Вивчати літературу як мистецтво слова означає:

- виховувати особистість з сучасними поглядами на життя;

- вміння, спираючись на досвід поколінь, що передається в літературних творах, адекватно оцінювати реальність, і при цьому не втратити духовності, кращих моральних якостей, що накопичило людство.


4. Використана література

 1. Вишневська, С.О. Використання ІКТ в освітній діяльності на уроках / С. О. Вишневська / / Інтернет-журнал "Ейдос". - 2009. 6.

 2. Владимирова, Л.П. Взаємодія вчителів у мережевих спільнотах / Л. П. Владимирова / / Інформатика та освіта. - № 6. - 2006. - 25 с.

 1. Гаммершмідт, І.І. Інформаційні технології в сільській школі / І. І. Гаммершмідт, Д. А. Гаммершмідт / / Інформатика та освіта .- № 7 .- 2005.

 2. Гершунский, Б.С. Комп'ютеризація в сфері освіти: Проблеми і перспективи / Б. С. Гершунский. - М.: Педагогіка, 1987. - 265 с.

 3. Горемичкін, А.І. Про стратегію комп'ютеризації / А. І. Горемичкін / / Інформаційні технології. - 2009. - № 2. - C.10-16.

 4. Зайцева, Л.А. Використання інформаційних комп'ютерних технологій у навчальному процесі та проблеми його методичного забезпечення / Л. А. Зайцева. - М.: Просвещение, 2003. - С.253.

 5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: Метод. Посібник.- К., 2002.

 6. Машбиць, Є.І. Комп'ютеризація навчання: Проблеми і перспективи. - М.: Знання, 1986. - 80 с.

 7. Машбиць, Є.І. Психолого-педагогічні проблеми комп'ютеризації навчання / Є. І. Машбиць. - М.: Педагогіка, 1988. - 191 с.

 8. Концепція літературної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 58

 9. Освітні технології: Навч.-метод. Посіб. / О.М.Пєхота, А.К.Кіктенко, О.М.Лобаоська та ін..; за аг. Ред.. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

 10. Шуляр В.І. Сучасний урок літератури: технологічні моделі / В.І. Шуляр. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 136 с.

 11. Якиманська І.С. Особистісно зорієнтоване навчання в сучасній школі/ М.: Сентябрь, 1996 – 96 с.

Додаток 1

8 клас

Тема: Середньовіччя як історична і культурна доба. Жанрово-тематичне розмаїття середньовічної літератури

Мета: ознайомити учнів з особливостями розвитку культури Середньовіччя; розвивати навички конспектування, зв'язного писемного мовлення, логічного мислення; формувати вміння систематизувати навчальний матеріал, робочі зошити учнів.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: мультимедійна презентація
ХІД УРОКУ

І. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

ІІ. СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 1. Лекція вчителя.

Людство невпинне у своєму поступові. Минав час, збагачувалися знання про навколишній світ, і людина намагалася визначити своє місце в цьому світі. В історії настала нова доба, яка отримала назву «Середньовіччя».

Це поняття ввели в ужиток італійські гуманісти на межі XV і XVI ст., вважаючи даний період часом глибокого занепаду європейської культури. Однак Середньовіччя — важливий етап становлення світової культури. Саме воно стало тим підґрунтям, на якому складалися самобутні культури Сходу і Заходу.

Хронологічно межі Середньовіччя визначаються по-різному. Вчені вважають, що цей період історії людства охоплює приблизно час від IV до XIV ст.

Розвиток культури Середньовіччя відбувався за умов грандіозних історичних подій. В Європі в силу внутрішніх протиріч та під натиском мігруючих племен остаточно занепала Римська імперія. На її уламках утворилися нові «варварські" держави. Почався процес формування націй. У суспільстві виникли нові феодальні відносини. Крах Римської імперії та перехід до феодального Середньовіччі супроводжувався зміцненням, християнської ідеології. Християнська католицькі церква панувала над культурним життям Західної Європи.

У зв'язку з цим з'являється нове світобачення, нова концепція особистості, моральних та суспільних обов'язків. Релігійне виховання формує ідею вірності християнським канонам, служіння Богу, а феодальні відносини узаконюють служіння васала сеньйору та сюзерену.

Важливим надбанням було посилення інтересу до внутрішнього світу людини. Велику роль у цьому відіграли праці «батьків церкви» і філософів-письменників Софронія, Євсевія, Ієроніма та Аврелія Августина.

Важливе значення світових релігій зумовило високий авторитет Біблії та Корану, що стали невичерпною скарбницею тем, сюжетів і образів для художніх творів. У релігійній літературі розповідається Про праведне життя й страждання святих мучеників за віру, обґрунтовується ідея про безсмертя душі й неминучість розплати за скоєні гріхи. Подібні твори допомагали викоріняти поганські, «варварські» уявлення із свідомості новонавернених християн.

Оскільки нові держави й нації формувалися на території колишньої Римської імперії, то мовою культури у цьому регіоні залишалася латинська. З часом вона поступово занепадала, і почали розвиватися національні мови.

У цей період існували різні види Літератур. Поряд із церковною (або клерикальною) розвивалася література світська, для якої був чужим похмурий, аскетичний дух. Вона брала свій початок у народній творчості. При дворах впливових феодалів виникла куртуазна література. З розвитком міст з'являється так звана міська література.

Література Середньовіччя відзначається жанровим розмаїттям. 1. Перегляд мультимедійної презентації

 2. Продовження лекції учителя

Залишається актуальним героїчний епос, який у різних народів має свої особливості (саги,руни, слово). Найпопулярнішими жанрами міської літератури були короткі опові­дання комічного чи сатиричного характеру (у Франції їх називали «фабльо», у Німеччині — «шванки»). Розвивалося театральне мистецтво.

Середньовіччя стало часом виникнення слов'янських літератур. Особливо високий потенціал мала держава східних слов'ян — Київська Русь. Одним із важливих факторів її розвитку було прийняття християнства. Київська Русь, Болгарія контактували з Візантією і приєдналися до греко-православного напря­му, центром якого був Константинополь. Основою їх розвитку стало прийняття слов'янської писемності, створеної братами Кирилом та Мефодієм.

Чехія, Польща мали розвинені зв'язки з країнами Західної Європи, тому в цих державах у боротьбі двох релігійних напрямів перемогло римо-католицьке духовенство. Внаслідок цього писемність формувалася на основі латини.

Значного розвитку досягла також література Сходу. У творах персько-таджи­цьких, вірменських, азербайджанських, грузинських митців виявилися спорід­нені тенденції.ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

 1. Підсумкова бесіда.

 • Який період у розвитку людства називають Середньовіччям?

 • Які хронологічні межі цього періоду?

 • Хто ввів в ужиток дане поняття?

 • Які зміни відбулися в суспільному житті за цей період?

 • Які види літератур були поширеними в епоху Середньовіччя?

 • Назвіть жанри, що були найбільш популярними у літературі цієї доби.

 • Як розвивалися літератури слов'янських народів?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити конспект; підготувати повідомлення про життя і творчість китай­ських поетів Ду Фу та Лі Бо.Додаток 2

7 клас


Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3

Схожі:

Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconУправління освіти виконавчого комітету шепетівської міської ради методичний кабінет
Укладач Гарбарець Валентина Миколаївна вчитель англійської мови навчально-виховного комплексу №1 у складі: «Загальноосвітня школа...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconВідділ освіти артемівської міської ради міський методичний кабінет опис педагогічного досвіду вчителя англійської мови артемівського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 ім. Артема – багатопрофільний ліцей»
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconВиконавчий комітет нововолинської міської ради управління освіти міський методичний кабінет загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Усний журнал для учнів молодшого віку
Мета: Виховувати пошану до нашої геніальної землячки Лесі Українки, поглибити знання з біографії поетеси, спонукати до самостійного...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconМій рідний край – чарівна Україна
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 відділу освіти виконавчого комітету
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconВідділ освіти Уманської міської ради Методичний кабінет Уманський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа-інтернат імені
Укладач: учитель української мови та літератури Уманського навчально-виховного комплексу Загальноосвітня школа-інтернат І – ІІ ступенів...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconВідділ освіти Березанської районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Березанська загальноосвітня школа І- ііі ступенів Березанської районної ради Миколаївської області
Березанської зош І – ІІІ ступенів. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії»
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconВиконавчий комітет нововолинської міської ради управління освіти міський методичний кабінет загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Літературно-музична мандрівка вулицями міста для учнів 7-11 класів
Батьківщиною, єдність рідного міста з історією І життям нашої країни, збагатити духовний світ учнів, закріпити навички пошукової...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconУправління освіти виконавчого комітету Шепетівської міської ради Методичний кабінет Навчаємо, розвиваємо та виховуємо в позаурочний час
Упорядник: Шевченко В. І., вчитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, «Вчитель-методист». Толстюк Л. В., вихователь групи...
Управління освіти виконавчого комітету Марганецької міської ради Методичний кабінет Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5 Використання мультимедійних iconУправління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради Харківської
Формування національної свідомості учнів на уроках французької мови шляхом використання краєзнавчого матеріалу


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка