Управління освіти виконкому Полтавської міської радиСторінка1/4
Дата конвертації22.04.2017
Розмір0,62 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Управління освіти виконкому Полтавської міської ради

Полтавський міський центр позашкільної освіти

Полтавської міської ради Полтавської області

Полтавське територіальне відділення Малої академії наук України

Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

Полтава - 2014


Білявська І.В., Гринь С.В. Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України: посібник. – Полтава: ЦПО, 2014. – 82 с.

У посібнику подано перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів, що брали участь у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011-2012н.р., 2012-2013н.р., 2013-2014н.р..
ЗМІСТВСТУП………………………………………………….


4

Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за 2011-2012 навчальний рік………………………………………....

6

Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за 2012-2013 навчальний рік…………………………………………

41

Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за 2013-2014 навчальний рік…………................................................

72


ВСТУП

Наукова робота в МАН – це перша творча робота. Це підсумок та систематизація вмінь та навичок, які набув учень безпосередньо працюючи зі своїм науковим керівником. Науково-дослідницька робота повинна відповідати тим вимогам і за змістом, і за формою, що висуваються до будь-якої наукової праці. У роботі розглядається наукова або науково-практична проблема: узагальнюються та критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використанням отриманих результатів. Отже, науково-дослідницька робота – це не переказ, і тим більше не виклад літератури або інших джерел, а самостійна творча робота з елементами наукового дослідження. Важливим етапом у підготовці учня до наукової роботи є вибір теми. Тема конкурсної роботи повинна відповідати перспективним напрямам певного розділу науки і мати теоретичну і практичну цінність, а також має бути пов'язаною зі шкільним курсом та іншими суміжними навчальними предметами.

Вимоги до теми:

- актуальність, відображення проблем сучасної науки і практики, відповідність нагальним потребам суспільства;

- змістовність, інформативність і розробленість в науці;

- можливість пошуку достатньої кількості літератури;

- наявність елементу новизни;

- тема повинна містити якийсь спірний момент, передбачати зіткнення різних точок зору на одну проблему;

- назва роботи може і не включати в себе слово проблема, але, так чи інакше, проблемність повинна матися на увазі;

- тема повинна бути конкретною.

Для вдалого вибору теми рекомендується додержуватися низки простих правил. • Тема мусить відповідати підготовці і нахилам конкретного учня.

 • Основні першоджерела мають бути досяжними (тобто в учня є можливість одержати їх для опрацювання без надзусиль).

 • Основні тексти мають бути такими, що їх можна осягнути (тобто інтелектуально підсильними для конкретного учня).

 • Обрана методологія розробки теми має реально відповідати здібностям конкретного учня.

Тема роботи може бути обрана самостійно учнем, або запропонована науковим керівником. Щоб успішно вирішити поставлене в темі завдання, необхідно чітко визначити все те, що було зроблено раніше.

У посібнику подано перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів, що брали участь у конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011-2012н.р., 2012-2013н.р., 2013-2014н.р..Перелік тем науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

за 2011-2012 навчальний рік
Відділення: біології, екології, хімії, аграрних наук і наук про людину

Секція: хімія

 • Загальна залежність вмісту вітаміну С в різних сортах яблук від кліматичних умов.

 • Характеристика індикаторів та дослідження практичного використання рослинних індикаторів у навчальній практиці.

 • Дослідження деяких якісних характеристик хліба та хлібобулочних виробів.

 • Вплив зовнішніх умов та термінів зберігання на якісні показники деяких сортів борошна.

 • Дослідження вмісту каротину в різних сортах моркви.

 • Хіміко-біологічні властивості меду.

 • Порівняльна оцінка харчової цінності та дослідження фізико-хімічних властивостей шоколаду вітчизняного виробництва.

 • Вплив зовнішніх умов та зберігання на якісні показники деяких видів хліба та хлібобулочних виробів.

 • Вплив мікроелементу Мангану з різним ступенем окислення на проростання , ріст і розвиток гороху.

 • Дослідження вмісту важких металів у ґрунтах м. Полтави.

 • Вплив стимуляторів росту на проростання, ріст і розвиток гороху.

 • Характеристика індикаторів та дослідження практичного використання рослинних індикаторів у навчальній практиці.

 • Характеристика Важких металів та визначення їх вмісту в ґрунтах Полтавщини на прикладі йонів Кадмію.

 • Фізіологічний вплив води на рослинні організми.

 • Визначення відповідності санітарним нормам питної води та відкритих водойм річки Ворскла в Ленінському районі м. Полтави.

 • Важкі метали у воді. Визначення йонів Феруму в стічних промислових водах заводів ПААЗ і ПТМЗ.

Секція: психологія

 • Психологічне дослідження стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях підлітків, які мають прояви агресивної поведінки.

 • Мотивація навчання підлітків.

 • Психологічне дослідження впливу самооцінки та рівня досягнень на формування навчальної мотивації підлітків.

 • Психологічне дослідження суїцидальних намірів підлітків-неформалів із вираженим відчуттям самотності.

 • Проблема адаптації дітей-інвалідів до умов навчання в загальноосвітній школі.

 • Використання мобільного телефону як чинник психоемоційного стану підлітка.

 • Психологічні особливості міжособистісної толерантності підлітків з різним рівнем творчого мислення.

 • Причини виникнення ворожості в шкільному колективі з урахуванням статевих відмінностей.

 • Дослідження рівня сформованості конфліктологічної культури та компетентності учасників НВП в НВО № 14.

 • Вплив комп’ютерів на психіку підлітка.

 • Психологічне дослідження суїцидальних намірів підлітків-неформалів із вираженим відчуттям самотності.

 • Дослідження агресивності підлітків.

 • Страждання чи евтаназія? Евтаназія як психологічна девіація.

 • Дослідження особливостей міжособистісного ставлення у спілкуванні співрозмовників з різним рівнем емпатії.

 • Прояви та причини агресивної поведінки дітей дошкільного віку.

 • Каністерамія як фактор зниження психологічного напруження у родині.

 • Психологічне дослідження самооцінки та рівня досягнень на формування навчальної мотивації підлітків.

 • Психологічне дослідження стратегії поведінки в конфліктних ситуаціях підлітків, які мають прояви агресивної поведінки.

 • Психологічні особливості брехні.

 • Вплив статусу учня на сприймання міжособистісних стосунків у класному колективі.

 • Мотивація навчання підлітків.

 • Гендерна роль як фактор ставлення до співрозмовника в процесі спілкування.

Секція: медицина

 • Застосування меланіну для експертної корекції стресорних ушкоджень шлунка.

 • Епідеміологія та профілактика вірусних гепатитів В і С.

 • Експериментальне дослідження впливу кисломолочних напоїв на імунітет школярів.

 • Застосування скенар-терапії при захворюваннях органів дихання.

 • Застосування меланіну для експериментальної корекції стресорних ушкоджень шлунка.

 • Епідеміологія і первинна профілактика вірусних гепатитів В і С.

 • Порівняльна характеристика хірургічного шовного матеріалу жгут виготовленого із різноманітних видів тварин.

 • Вплив захворюваності вагітності і пологів у юних жінок на становлення репродуктивного здоров’я.

 • Поширеність бронхіальної астми серед жителів Полтавської області та причини її виникнення.

 • Вплив кисломолочних продуктів на кишкову мікрофлору організму людини.

 • Ефективність застосування деяких видів ефірних олій для профілактики захворювань органів дихання.

 • Рак легенів та фактори ризику.

 • Епідеміологічні аспекти ВІЛ-інфекції у Полтавській області та підходи до її профілактики.

 • Вплив сонячних променів на шкіру людини.

 • Застосування скенар-терапії при захворюваннях органів дихання.

 • Епідеміологічні аспекти ВІЛ-інфекції у Полтавській області та підходи до її профілактики.

 • Вплив сонячних променів на шкіру людини.

Секція: біологія

ботаніка, зоологія

 • Дослідження чисельності синиці блакитної в центральній частині м. Полтави.

 • Синантропна біофлора мохів району Сади 1 м. Полтави.

загальна біологія

 • Вплив гемогенату трутневих личинок, як біологічно активної речовини на живий організм пацюка декоративного.

 • Біологічна характеристика сенполій та особливості їх вирощування.

 • Порушення режиму харчування як один з чинників захворювання на гастродуоденіт у дітей шкільного віку.

 • Вплив гомогенату трутневих личинок на живий організм дрібної тварини пацюка декоративного.

 • Корисні та шкідливі речовини вітчизняного чорного шоколаду.

 • Вивчення ролі фітонцидних речовин у лікування та профілактиці грипу.

 • Ефірні олії. Дослідження впливу ефірної олії шавлії лікарської на пам’ять учнів.

 • Вплив тютюнового диму на активність £-амілазу слини.

 • Дослідження використання дієт для покращення здоров’я підлітків.

 • Дослідження чисельності синиці блакитної в центральній частині м. Полтави.

 • Лускокрилі Полтавщини.

біологія людини

 • Ефірні олії. Дослідження впливу ефірної олії шавлії лікарської на пам'ять учнів.

 • Стевія – природний цукрозамінник.

 • Вплив тютюнового диму на активність амілазу £-слини.

Секція: валеологія

 • Визначення вмісту Феруму (ІІІ) у соках.

 • Дослідження основних компонентів валеологічної культури старшокласників.

 • «Швидка» їжа та здоров’я школярів.

 • Дослідження основних показників валеологічної культури старшокласників.

 • Визначення вмісту Ферума ( ІІІ ) в соках.

 • «Швидка» їжа та здоров’я школярів.

 • Валеологічні аспекти профілактики девіантної поведінки учнівської молоді.

Секція: екологія

 • Мохи – бріоіндикатори навколишнього середовища (на прикладі Октябрського району м. Полтави).

 • Ліхеноіндекація якості атмосферного повітря міста Полтави.

 • Дослідження амброзії полинолистої на території мікрорайону Алмазний м. Полтава.

 • Аспект повторного квітування у рослин.

 • Соціально-екологічні аспекти проблеми безпритульності тварин.

 • Аналіз поводження з твердими побутовими відходами в м. Полтаві.

 • Еколого-біологічні особливості рябчика малого в околицях с. Безручки.

 • Збереження «Гришкового лісу», як осередку лісової біорізноманітності.

 • Мохи – бріоіндекатори навколишнього середовища ( на прикладі Октябрського району м. Полтави).

 • Перспективи використання теплових насосів в аграрному виробництві.

 • Екологічні особливості дендрофлори мікрорайону Левада м. Полтави.

 • Ліхеноіндикація якості атмосферного повітря м. Полтави.

 • Полтавський хліб – обирай якість.

 • Збереження льодовиків на Північному полюсі.

 • Збереження «Гришкового лісу» як осередку лісової біорізноманітності.

 • Поводження з твердими побутовими відходами в м. Полтаві.

Секція: аграрні науки:

Агрономія

 • Дослідження ерозії ґрунтів у Полтавській області .

 • Визначення кількості опадів і вологості ґрунтів та їх вплив на врожайність пшениці озимої.

 • Особливості вирощування та зберігання перспективних сортів та гібридів моркви посівної.

 • Взаємозв’язок живої маси перепілок у віці 5-6 місяців та різними показниками їхньої яєчної продуктивності.

 • Селекція озимої пшениці за допомогою молекулярно-генетичних маркерів.

 • Аналіз ефективності використання настоїв інсектицидних рослин та їх сумішей для боротьби з колорадським жуком на рослинах картоплі.

 • Визначення вологи і вологості ґрунту та їх вплив на врожайність озимої пшениці.

 • Особливості вирощування та зберігання перспективних сортів та гібридів моркви посівної.

 • Біологічні особливості та сортовивчення виду Alliymcepa L в умовах присадибної ділянки с. Опішнє.

 • Діагностика гломерулонефриту у домашніх котів.

 • Дослідження ерозії ґрунтів в Полтавській області.

 • Непряма оцінка зимостійкості озимої пшениці за фотоперіодичною чутливістю та видовженістю періоду яровизації.

 • Спортивне конярство в Україні.

Ветеринарія та зоотехнія

 • Діагностика гломерулонефриту домашніх котів.


Генетика та селекція

 • Селекція озимої пшениці за допомогою молекулярно-генетичних маркерів.

 • Непряма оцінка зимостійкості озимої пшениці за фотоперіодичною чутливістю та видовженістю періоду яровизації.

Відділення: історії, географії, філософії та суспільствознавства

Секція: географія та ландшафтознавство

 • Комплексна характеристика харчової промисловості міста Полтави.

 • Суспільно-географічна характеристика міста Полтави.

 • Степи Полтавщини: історія вивчення, використання та охорони.

 • Адміністративно-територіальний устрій Полтавської області: історія формування та сучасний стан.

 • Комплексна характеристика харчової промисловості м. Полтави.

 • Адміністративно-територіальний устрій Полтавської області: історія формування та сучасний етап.

 • Інтеграція «нетрадиційних» емігрантів в Україні.

 • Суспільно-географічна характеристика м. Полтави.

 • Аналіз погодно-кліматичних умов м. Полтави у 2010-2011 рр..

 • Історія еволюції системи догляду за агроландшафтами (на прикладі Полтавщини).

 • Комплексна характеристика водних ресурсів полтавської області.

 • Територіальні та галузеві особливості розвитку тваринництва (на прикладі Полтавщини).

 • Географія сірих лісових грантів.

 • Особливості розвитку зеленого туризму на Полтавщині.

 • Геологоморфологічна характеристика Височківського горба.

 • Сучасний етап, проблеми та перспективи розвитку соціальної інфраструктури м. Полтави.

 • Степи Полтавщини. Історія досліджень: використання та охорона.

 • Аналіз та прогноз демографічної ситуації в Полтавській області (географічні аспекти).

 • Економіко-географічна характеристика Полтавського району.

Секція: геологія

 • Геологічні особливості залягання нафти і газу в Полтавській області.

 • Залежність нафтогазовіддавання пластів Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області від геологічної будови.

 • Геологічні умови утворення родовищ розсолів, їх добуток та проблеми раціонального використання.

 • Геологічні особливості залягання нафти і газу в Полтавській області.

 • Загальна характеристика мінералів, що використовуються у ювелірній справі.

 • Вплив геологічної будови на підвищення нафтогазовидобування пластів Дніпровсько-Донецької нафтогазоносної області.

 • Геологічні умови утворення родовищ розсолів, їх добування та проблеми раціонального використання.

Секція: кліматологія

 • Аналіз погодно-кліматичних умов міста Полтави у 2010-2011 рр..

 • Агро кліматичні дослідження (на прикладі Полтавського дослідного поля).

Секція: історичне краєзнавство

 • Національно-культурне життя українців у період окупації в роки Другої Світової війни.

 • Гуманна місія Українського Червоного хреста в часи фашистської окупації Полтавщини.

 • Дитинство в суспільстві гетьманщини ХVІІІ ст..

 • Історія полтавського міського дендрологічного парку у період з 1962 по 2011 рік.

 • Розвиток волейболу у Полтаві.

 • Народний танець: минуле і сучасне.

 • Сталінські репресії. Погляд у майбутнє.

 • Видатний народний цілитель Микола Касьян.

 • Видатний Полтавський архітектор Лев Семенович Вайгорт.

 • Аерокосмічний розвиток на Полтавщині.

 • Гунські пам’ятки Полтавщини та їх місце серед старожитностей України.

 • Невідомі сторінки життя Бориса Серги.

 • Чемпіони чемпіонів (з історії полтавського спорту).

 • Доля нащадків німецьких колоністів на Полтавщині.

 • Полтавчани-герої Вітчизняної війни 1812 року.

 • Меценатство на Полтавщині як джерело національно-культурного відродження: минуле і сьогодення.

 • Василь Кричевський. Використання кераміки в архітектурі земського будинку.

 • Історія родини Капністів.

 • Участь жінок Полтавщини у Другій світовій війні.

 • Голокост як геноцид єврейського народу на прикладі подій, що відбулися на Полтавщині.

 • Історія Полтавської митниці.

 • Місце і роль художників на розвиток культурного життя Полтавській губернії ІІ пол. ХІХ ст..

Секція: археологія

 • Гунські пам’ятки Полтавщини та їх місце серед старожитностей України.

 • Дитячі поховання Черняхівської культури.

 • Використання інноваційних технологій археологами України.

 • Гунські пам’ятки Полтавщини та їх місце серед старожитностей України.

 • Дитячі поховання Черняхівської культури наддніпрянської України

 • Використання інноваційних технологій археологами України.

 • Поширення християнства в середовищі племен черняхівської культури (за археологічними та історичними джерелами).

Секція: етнологія

 • Художнє плетіння предметів народного побуту українців.

 • Історія роду невід’ємна від історії народу.

 • Побутування українського імені: історія і сучасність.

 • Народна картина як самобутній вид декоративно-прикладного мистецтва українців.

 • Побут міських жителів Полтавщини кінця ХVІІ-ХVІІІ.

 • Художнє плетіння предметів народного побуту українців.

 • Хліб у сімейній обрядовості українців.

 • Українська хата на межі тисячоліть.

 • Традиції виготовлення вінків у різних регіонах.

 • Традиційні та сучасні українські страви.

 • Мій рід – моє коріння.

 • Новорічно-колядні та русальні міфи.

 • Вузлова лялька на Полтавщині: історія та сучасність.

 • Побутування українського імені: історія та сучасність.

Секція: всесвітня історія

 • Історичний портрет Томаша Масарика.

 • Партія народної самооборони «Чорні пантери».


Секція: історія України

 • Участь жінок Полтавщини у Другій світовій війні.

 • Василь Кричевський та використання кераміки в архітектурі будинку Полтавського губернського земства.

 • Аерокосмічний розвиток на Полтавщині.

 • Історія Полтавської митниці.

 • Європейський досвід українського благодійництва.

 • Десталінізація в Україні: особливості.

 • Національно-культурне життя українців у період окупації в роки Другої світової війни.

 • Розпад СРСР в контексті історичної перспективи.

 • Гуманна місія Українського Червоного Хреста в часи фашистської окупації Полтавщини в 1941-1945 рр..

 • Ідея консолідації в концепції федералізму наукового доробку Михайла Драгоманова.

 • УПЦ в роки німецької окупації 1941-1943 років.

 • Дитинство в суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст..

 • Трансформація сім’ї в радянській Україні 1930-тих років.

 • Анархістський рух на Україні та Полтавщині у чверті ХХ століття.

 • Із історії створення і діяльності Полтавського Облагробуду.

 • Якою бачила Полтаву Маруся Чурай?

Секція: правознавство

 • Адміністративне судочинство в Україні.

 • Соціальне партнерство в Україні.

 • Становище гендерної рівноправності в Україні і світі.

 • Правові основи меценатства на Україні. Історія та сучасні проблеми.

 • Матеріальна відповідальність роботодавця.

 • Адміністративне судочинство в Україні.

 • Рейдерство в Україні.

 • Правозахисний рух в Україні.

 • Державне регулювання туризму в Україні.

 • Правозастосування як особлива форма регуляції норм права.

 • Проголошення і розбудова незалежної демократичної держави України.

 • Особливості регулювання праці неповнолітніх за трудовим законодавством України.

 • Укладання шлюбу за українським звичаєвим правом.

 • Бюджетна система України і шляхи її вдосконалення.

 • Соціальне партнерство в Україні.

 • Правоохоронна функція держави України.

 • Становище гендерної рівноправності в Україні і світі.

 • Насильство в сім’ї: основні способи та методи попередження та подолання проблеми .

 • Правопорушення серед молоді та їх профілактика.

Секція: релігієзнавство та історія релігії

 • Діяльність церковнопарафіяльних шкіл Полтавщини.

 • Історична трансформація релігійних символів та обрядів давніх слов’ян у християнстві.

 • Історико-культурний заповідник – Качанівка.

 • Православні аспекти системи ювенальної юстиції.

 • Чернечий скит у Великих Будищах.

 • Масонство як релігія.

 • Вознесенська церква: із забуття в безсмертя.

 • УАПЦ та АЦ на Полтавщині у період нацистської окупації.

 • Козельщанський жіночий монастир.

 • Дванадцять основних ікон православ’я та дванадесяті церковні свята в Україні.

 • Історична трансформація релігійних символів та обрядів давніх слов’ян у християнстві.

 • Історія греко-католицької церкви в контексті церковно-державних відносин.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4

Схожі:

Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconВідділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та літератури острог-2015 Відділ освіти виконкому Острозької міської ради Методичний кабінет на допомогу вчителю української мови та

Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconВиконавчий комітет харківської міської ради харківської області управління освіти адміністрації київського району харківської міської ради
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2013 році та завдання на 2014 рік
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconЗаконів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»
«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних та міських програм у галузі освіти,...
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconВідділ освіти виконкому Комсомольської міської ради
Формування правильної звуковимови молодших дошкільнят через розвиток рухливості органів артикуляційного апарату
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconЗвіт про роботу відділу культури марганецької міської ради за 2014 р
Відділ культури виконавчого комітету Марганецької міської ради діє на підставі «Положення про самостійний структурний підрозділ відділ...
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconУправління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №108 Харківської міської ради Харківської
Формування національної свідомості учнів на уроках французької мови шляхом використання краєзнавчого матеріалу
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconВідділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради Комунальний заклад освіти середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами
Жовтоводська середня загальноосвітня школа №12 з профільними класами, спеціаліст вищої категорії
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconПрограма для вокального гуртка художньо естетичного напряму позашкільної освіти
Наказ управління освіти виконавчого комітету Мукачівської міської ради №
Управління освіти виконкому Полтавської міської ради iconУправління освіти горлівської міської ради горлівська гімназіяБаза даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка