Урок № Дата проведення


непримиренний конфлікт вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості і тиранічної влади)Сторінка3/7
Дата конвертації14.04.2017
Розмір2,2 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7
непримиренний конфлікт вільнолюбства і тиранії, природних прав і несправедливих суспільних законів, вільної особистості і тиранічної влади)

ІV. Підготовка до контрольного домашнього твору: «Лист Вільгельму Теллю»
V. Домашнє завдання

Написати лист до літературного героя драми Шіллера (за вибором учнів) або скласти кросворд за темою «Шіллер».

Урок №_____ Дата проведення__________

Тема: Урок розвитку мовлення. Рекламне представлення творів Ф. Шіллера

Мета: узагальнити знання про життя та творчість Ф. Шіллера; розвивати усне та писемне зв’язне

мовлення, творчі здібності учнів, уміння аргументовано відстоювати та представляти власну точку

зору.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення; комбінований.В одній із казок Андерсена засохлий кущ серед жорстокої зими вкривається білими духмяними квітами, тому що до нього доторкнулася добра людська рука. Ця казка могла бути написана про Фрідріха Шіллера.

К. Паустовський

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Зачитування листа до літературного героя драми Ф. Шіллера (3–4 учні за бажанням).

Представлення учнями кросвордів.

Кросворд «навпаки»

Завдання: придумати завдання-опис до слів у кросворді.


1. Предмет, якому повинні були вклонятися швейцарці.

2. Жанр твору «Вільгельм Телль».

3. Одна із найвідоміших п’єс поета і драматурга.

4. Ім’я ландфогта.

5. Держава, що прагнула заволодіти Швейцарією.

6. А А втор драми про боротьбу швейцарського народу за незалежність.

7. Вільгельм … .

8. Назва країни, з якою пов’язані роки життя та творчості Шіллера.

9. Соціальний статус борців за незалежність.

10. Назва кантону.

11. Галявина на березі озера, де відбулась нарада.

12. Ім’я дружини Вільгельма Телля.

13. Час початку повстання.

Ключове слово: епоха в історії західноєвропейських культур ХVІІІ ст.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Естетичні пошуки Шіллера привели його до усвідомлення краси як необхідної умови існування людства: «Краса мусить вивести людину на істинний шлях». З часу Шіллера ідея краси як рятувальної сили («краса врятує світ») підтримується багатьма діячами наступних поколінь. Мислитель намагався знайти зв’язок між красою і корисністю. Навіть у драмі «Вільгельм Телль» він поетизував боротьбу за національну незалежність та свободу особистості.

Важко зрозуміти людину, не заглянувши в її душу. Звісно, це вдається не всім. Але ми мали змогу частково це зробити. Тому на сьогоднішньому уроці ми спробуємо допомогти іншим відкрити світ Шіллера. Для цього створимо своєрідну рекламу творів поета.
ІІІ. Робота над темою уроку

Створення «реклами» творів Ф. Шіллера

Учні самостійно об’єднуються у довільні групи. Кожна група готує презентацію одного з творів Ф. Шіллера (за вибором учнів). На підготовку відводиться 15–20 хв (залежно від кількості груп). Підготувавшись, учні «рекламують» обрані ними твори.
ІV. Рефлексія

1. «Вільне письмо» (есе) на тему «Шіллер»


V. Домашнє завдання

Повторити вивчене за темою «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»; підготуватись до тематичної контрольної роботи № 3.

Урок № _____ Дата проведення__________

Тема. Тематична контрольна робота № 3

Мета: контроль знань та умінь учнів за темою «Література ХVІІІ ст. Просвітництво»; розвивати творчі

здібності учнів, виховувати прагнення досягти високих результатів; готувати учнів до незалежного

зовнішнього оцінювання.

Обладнання: картки із завданнями.

Тип уроку: урок контролю.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети уроку

ІІ. Ознайомлення із завданнями та їх виконання

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть століття, яке увійшло в історію людства як доба Просвітництва:

а) ХVІ ст.; б) ХVІІ ст.; в) ХVІІІ ст.; г) ХІХ ст.

2. Укажіть, хто з цих авторів не жив у добу Просвітництва:

а) Д. Дефо; б) Д. Дідро; в) Ж.-Ж. Руссо; г) Г. Гейне.

3. Укажіть твір, написаний Ґете під час адвокатської практики в м. Вецлар, який зробив ім’я автора відомим у Європі:

а) «Прометей»; б) «Герман і Доротея»; в) «Страждання юного Вертера»; г) «Фауст».

4. Укажіть головну проблему трагедії «Фауст»:

а) людина в її ставленні до суспільства; б) проблема життя і смерті;

в) людина та її призначення на землі; г) проблема кохання.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть, яку мету переслідує Мефістофель:

а) спокусити Фауста, щоб довести недосконалість людини;

б) зробити Фауста молодим і гарним, улюбленцем жінок;

в) зробити з Фауста геніального, шанованого в усьому світі вченого;

г) зробити Фауста найбагатшою людиною в місті.

6. Укажіть, які слова мав сказати Фауст на знак повного задоволення життям:

а) «Людина — вінець творіння»; б) «Спинися, мить, прекрасна ти!»;

в) «Майбутнє прекрасне»; г) «От тепер можна і помирати!»

7. Укажіть, чого Фауст прагне найбільше в житті:

а) багатства; б) кохання; в) нових знань, істини; г) влади.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Укажіть жанр твору Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) комедія; б) трагедія; в) драма; г) повість.

9. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «довершений витвір»; б) «окраса Всесвіту»; в) «смішний божок землі»; г) «тварина із тварин».

10. Укажіть відповідність між сценами І частини «Фауста» та їх символічним змістом.
а) «Відьмина кухня»;

б) сцени з Маргаритою;

в) «Вальпуржина ніч»;

г) «Авербахів склеп»;

1) випробування Фауста розвагами;

2) випробування Фауста вином;

3) намагання спокусити Фауста молодістю;

4) випробування Фауста коханням.
(а3, б4, в1, г2)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Біблія нового часу, яка пояснювала все життя з позицій Розуму і налічувала 28 томів,— це… (енциклопедія).

12. Якими рисами народного епічного героя і звичайної людини наділив Ф. Шіллер Вільгельма Телля?
Варіант ІІ

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть, хто такі просвітники:

а) університетські викладачі; б) ті, хто видавав і друкував книги; в) освічені люди, які поставили собі за мету навчити грамоти простий народ; г) письменники, філософи, учені, які стверджували, що людина — досконала істота, здатна сама будувати життя і суспільство.

2. Укажіть, твори якого жанру вперше з’являються в добу Просвітництва:

а) історичні романи; б) енциклопедії; в) драми; г) хроніки.

3. Укажіть, до якого творчого угрупування належав у молоді роки Й. Ґете:

а) акмеїстів; б) символістів; в) дадаїстів; г) штюрмерів.

4. Укажіть, як Мефістофель називає людину:

а) «смішний божок землі»; б) «окраса Всесвіту»; в) «довершений витвір Бога»; г) «намісник Бога на землі».

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть причину розлучення Фауста і Маргарити:

а) вони розлюбили один одного; б) рідні Маргарити проти їх стосунків;

в) Фауст кидає Маргариту; г) хочуть уникнути поголосу.

6. Укажіть, хто з персонажів «Фауста» проголошує: «Я свідок лиш мізерності людської… Погано він живе! Не треба було б йому давать і крихти світла з неба. Тим розумом владає він, щоб жити, як тварина із тварин»:

а) Фауст; б) Архангел; в) Бог; г) Мефістофель.

7. Укажіть, чому Мефістофель не має влади над Маргаритою:

а) вона відьма; б) вона невинна, щира; в) вона не вірить у нечисту силу; г) вона щиро кохає.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Укажіть, коли відбуваються події, описані у драмі Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»:

а) наприкінці ХІІ ст.; б) наприкінці ХVІ ст.; в) на початку ХІV ст.; г) у ХVІІ ст.

9. Позначте основні ідеї Просвітництва:

а) культ розуму, науки;

б) віра у творчі можливості людини, в її здатність перебудувати світ на розумних засадах;

в) виховання високоморальної, гармонійної людини за законами розуму;

г) культ не високоморальної, а сильної людини; д) прославлення монархізму та релігії;

е) проголошення цінності людини незалежно від її походження, утвердження рівності всіх людей.

10. Установіть відповідність між іменами письменників та їх творами:
а) «Розбійники»;

б) «Іфігенія в Тавриді»;

в) «Страждання юного Вертера»;

г) «Марія Стюарт»;

д) «Прометей»;

е) «Орлеанська діва».

1. Й. Ґете;

2. Ф. Шіллер.
(1б, в, д; 2а, г, е)

Високий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

11. Укажіть пропущене в реченні слово.

Й. Ґете стверджував: «Природа є…» (досконалість).

12. Розкрийте ставлення цісарського намісника Геслера до швейцарського народу, яке виявляється в сцені стрільби з лука (за твором Ф. Шіллера «Вільгельм Телль»).

III. Домашнє завдання

За підручником історії повторити відомості про ситуацію в Європі наприкінці ХV ІІІ — початку ХІХ ст.; учні за бажанням можуть підготувати стислі повідомлення.

Урок № _____ Дата проведення__________

Тема: Особливості романтизму як художнього напряму, його естетичні принципи. Специфіка

романтичного світосприйняття. Багатство і розмаїття літератури романтизму, її художні відкриття

і найвидатніші представники

Мета: ознайомити з поняттям «романтизм»; навчити визначати характерні риси романтизму;

активізувати читацький інтерес учнів; розвивати навички конспектування; дати поняття про

романтичну лірику.

Обладнання: портрети відомих митців-романтиків, висловлювання романтиків.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Романтизм — це своєрідна реакція на Французьку революцію.

К. Маркс


Хід уроку

І. Оголошення результатів тематичної контрольної роботи № 3. Аналіз типових помилок

ІІ. Мотивація навчальної діяльності та актуалізація опорних знань

На попередніх уроках ми знайомилися з досить значною епохою в культурі та науці — епохою Просвітництва. Як і все в житті, згадана епоха добігла кінця. Суспільство розвивається, змінюється, а тому змінюються погляди, традиції, філософія життя. Ми сьогодні розпочнемо розмову про нову епоху. Перед тим, як ознайомитись з традиціями, які прийшли на зміну Просвітництву, ми послухаємо повідомлення ваших товаришів про ситуацію в Європі наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ століття.

1. Повідомлення учнів про ситуацію в Європі наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ ст.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Лекція учителя (учні складають конспект)

Передумови виникнення романтизму та його основне завдання

Велика французька буржуазна революція завершила епоху Просвітництва. Відомий філософ Карл Маркс сказав: «Романтизм — це своєрідна реакція на Французьку революцію». Письменники, художники, музиканти стали свідками грандіозних історичних подій, революційних струсів, що кардинально змінили життя. Багато хто з них захоплено привітав зміни та був у захваті від проголошених ідей Свободи, Рівності та Братерства. Але йшов час, вони помічали, що новий суспільний порядок далекий від ідеалів того суспільства, що передрікали філософи XVIII ст. Наступило розчарування.

На початку століття у філософії та мистецтві прозвучали трагічні ноти сумнівів щодо перетворення світу на принципах Розуму. Це сприяло виникненню нової світоглядної системи — романтизму. Романтики нерідко ідеалізували патріархальне суспільство, яке вважали царством добра, щирості, порядності. Оспівуючи минуле, вони брали за основу старовинні легенди та народні казки. Романтизм набув особливого характеру в кожній з європейських культур: у німецькій — містика; у англійській — це особистість, яка протиставляє себе розумній поведінці; у французькій — це незвичайні історії. Що ж об’єднало їх в одну течію?

Романтики не втікали від проблем життя. Головним завданням романтизму було вираження внутрішнього світу, душевних переживань, а цього можна було досягти, використовуючи історії, мі-стику і т. п. Потрібно було показати парадокс внутрішнього життя, його ірраціональність.

Запитання до учнів • Якими були передумови виникнення романтизму?

Запис у зошити

Термін «романтизм» указує на зв’язок із Середніми віками, коли в літературі був популярним жанр рицарського роману. Головні особливості цього жанру — фантастичність, зображення високого, ідеального кохання, лицарських подвигів, добрих і злих чарівників, казкового пейзажу.

 • Характерні ознаки романтизму і його відмінність від класицизму та сентименталізму

Класицизм з його суворими правилами все в житті чітко розмежовував: погане — добре, чорне — біле. У романтизмі немає такої чіткості, у ньому існують відтінки, напівтони. Класицизм — це система, а романтизм — ні. Що стосується сентименталізму, він відображає внутрішнє життя людини в гармонії з навколишнім світом. А романтизм протиставляє внутрішньому світові цю гармонію.

 • Ознаки романтичного твору: у романтичному творі немає ди-станції між героєм і автором; автор не засуджує героя, навіть якщо щиро зображує його духовне падіння, із сюжету зрозуміло, що герой не винний — винні обставини, що склалися. Сюжет такого твору, як правило, романтичний. У романтиків особливе ставлення до природи, їм до душі бурі, грози, катаклізми.

 • Особливістю романтичного мистецтва є перевага в ньому суб’єктивно-ліричного моменту. Зображення переживань героя, ставлення героя до життя для романтика важливіше за зображення самого життя. З усіх видів мистецтва романтики віддавали перевагу насамперед музиці, оскільки через неї багатогранніше та повніше можна виявити внутрішній світ людини.

 • Романтичний герой — це індивідуаліст, людина, яка пройшла у своєму розвитку дві стадії: до зіткнення з похмурою реальністю вона прагне подвигу та має бажання перебудувати світ; зіткнувшись з реальністю, герой усе ще вважає цей світ похмурим, нікчемним та підлим, стає циніком та песимістом. Зрозумівши, що світ змінити не можна, герой більше не прагне подвигу, зате все одно щоразу наражається на небезпеку.

 • Характерні ознаки романтизму

1) Заперечення раціоналізму, що панував у добу Просвітництва, культ почуттів людини.

2) Увага до особистості, її індивідуальних рис.

3) Провідні мотиви — самотність, світова скорбота (національна туга) та романтичний бунт і нескореність.

4) Історизм творів і захоплення фольклором. • Найвидатніші представники мистецтва романтизму

В Англії — Дж. Байрон, Дж. Кітс, П. Б. Шеллі; у Німеччині — Е. Гофман, Г. Гейне, Новаліс; у Франції — А. Мюссе, Ж. Санд, В. Гюго; у США — Е. По, Дж. Ф. Купер, Г. Мелвілл; у Польщі — А. Міцкевич, Ю. Словацький; в Угорщині — Ш. Петефі; в Росії — О. Пушкін, М. Лермонтов, М. Гоголь.
4. Читання вибраних поезій (В. Вордсворта, С. Колріджа, Джона Кітса, Персі Біші Шеллі, Г. Гейне, В. Гюго та ін.)

Романтична лірика — це переважно лірика настрою. Романтики вміло і тонко створювали картини природи. Але головним у цих картинах був не опис пейзажу. Людина і світ — ось що передусім хвилювало романтиків.


ІV. Рефлексія

 1. Складання грона на тему «Романтизм»

V. Домашнє завдання

Підготувати запитання з вивченої теми для однокласників; виписати у словнички визначення романтизму; випереджальні завдання: для учня-«біографа» — підготувати повідомлення про Е. Гофмана; для учня-«історика» — «Німеччина наприкінці ХVІІІ — початку ХІХ ст.».

Урок №____ Дата проведення_________


Тема: Ернст Теодор Амадей Гофман (1776–1822) — багатогранний митець-романтик.
«Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели

Мета: поглибити знання про романтизм як напрям світової літератури; ознайомити з життям та творчістю

Гофмана; розвивати творчу уяву і читацький інтерес учнів; виховувати інтерес до літератури та

мистецтва.

Обладнання: портрет Е. Т. А. Гофмана.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

Великі люди — це зміст книги людства.

Ф. Геббель

Великі люди рідко з’являються в самотині.

В. Гюго


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнів

1. Перевірка домашнього завдання. Методика взаємозапитань

2. Повідомлення учня-«історика» «Німеччина кінця ХVІІІ — початку ХІХ століття»


ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Наполеонівські війни викликали реакцію в Німеччині. Для збереження основ феодального устрою створюється Священний Союз Німецької нації на чолі із Прусією, суворий режим якого протримався від 1815 до 1830 рр. Опонентом Священного Союзу став Ернст Теодор Амадей Гофман. Як мислитель Гофман виступає спадкоємцем єнської школи. Вимоги, які там було висунуто до ідеального художника — універсальність мистецтва, концепція романтичної іронії, синтез мистецтв,— були реалізовані Гофманом, з життям та творчістю якого ми розпочинаємо знайомство.


Зверніть увагу на запропоновані епіграфи уроку. Обидва висловлювання стосуються імені дійсно великої людини, яким був відомий письменник та музикант. Як ви розумієте ці висловлювання?
ІІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учня-«біографа» про життя та творчість Гофмана із доповненнями вчителя

Завдання для учнів: паралельно із прослуховуванням повідомлення скласти хронологічну таблицю, до якої внести найважливіші події із життя Гофмана.

Запитання до учнів • Які факти біографії Гофмана вам найбільше запам’ятались?

2. Повідомлення учителя

«Крихітка Цахес» — шедевр романтичної казки-новели. Саме художніми творами Гофман здобув собі світову славу. Більшість його оповідань та повістей і навіть один роман мають казкові сюжети, у них поряд із людьми діють феї, чаклуни, добрі й лихі духи, тварини. Ці казкові істоти живуть у Гофманових творах за своїми власними законами, але часто й за законами людськими, а вони, звісно, бувають несправедливі й підступні, служать не добру, а злу. Письменник дотепно висміює і такі закони, і тих, хто їх запроваджував.

1819 року з’явилася новела «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер», де під жанром казки прихована гостра соціальна сатира. Тут для того, щоб добро перемогло, мусять утрутитися добрі чарівники. У славетній казці про малого Цахеса нам демонструється соціальна механіка закону відчуження — привласнення певних заслуг тими, кому вони не належать.
ІV. Рефлексія

1. «Мікрофон»

Заверште речення: «Найцікавішим для мене сьогодні було…».

V. Домашнє завдання

Прочитати твір Е. Гофмана «Крихітка Цахес

Урок № ____ Дата проведення__________

Тема: «Крихітка Цахес на прізвисько Ціннобер». Специфіка романтизму Гофмана: переплетіння

реальності та нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного,

потворного

Мета: проаналізувати сюжетну лінію, тематику і проблематику повісті; розвивати навички аналізу

художнього твору, складання характеристики персонажу; виховувати кращі риси людського

характеру.

Обладнання: ілюстрації до твору.

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

…художник — не професія,

художник — спосіб життя…

Е. Гофман

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Учитель (зачитавши епіграф уроку). Ці слова належать Ернсту Теодору Амадею Гофману. Сучасники згадували його таким:

«…У ньому була зовнішня різкість: різкі рухи, гострі, високо підняті плечі, високо і прямо посаджена голова, неслухняне волосся, підстрибуюча хода».

«…Він говорив дуже швидко і раптом замовкав».

«…Він був не такий, як усі, наче зітканий з протиріч: м’який, лагідний погляд — й іронічна посмішка, добрий гумор — і зла іронія».

«…Друзів у нього було мало, більшість не розуміла дивака і не любила його».

Хто він, цей шалений чоловік, єдиний такого роду письменник у світовій літературі, з піднятими бровами, із загнутим донизу тонким носом, з волоссям, яке назавжди піднялося дибки? Є свідчення, що пишучи, він так боявся того, що зображав, що просив дружину сидіти з ним поруч. Що ж такого він писав, щоб відчувати страх перед зображуваним?

Саме над цим запитанням ми сьогодні замислимося і спробуємо знайти відповіді.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

Учні роблять стисле повідомлення змісту казки-новели.

ІІІ. Робота над текстом твору «Крихітка Цахес»

1. Словникова робота

Філістер, -а, ч., кн.— самовдоволена, обмежена людина з міщанським світоглядом і святенницькою поведінкою; міщанин, обиватель.

2. Індивідуальна робота

Завдання: знайти та виписати в зошити приклади реального і фантастичного у творі. Пояснити свої записи. На виконання завдання — 5 хв.

Бесіда


 • Як ви думаєте, з якою метою автор поєднав у творі реальне та фантастичне?

 • Кого із героїв можна назвати головним? Назвіть основні риси його характеру. Якою є його постать: фантастичною чи реальною?

3. Складання колективної характеристики філістерів та мрійників

Герої Гофмана поділяються на дві категорії: на щасливих обивателів, задоволених собою та своїм існуванням, які слухняно грають свої безглузді ролі, і на мрійників, ентузіастів, людей «не від світу цього». Життя, як правило, вселяє в них жах, тому вони втікають у свій внутрішній світ, але й там не знаходять спокою. На які категорії поділяються герої цього твору? Складіть таблицю героїв.Бесіда


 • Чим відрізняються філістери від мрійників?

 • Хто, на ваш погляд, утілює риси авторського ідеалу?

 • Як вплинув фольклор на творчість Гофмана в цілому? Яке значення має образ-символ золотих волосин?

 • Хто піддається чарам, а хто — ні? Чому?

3. Бесіда

Риси романтизму в повісті-казці

Назвіть риси романтичного героя.

Чи можемо ми назвати Балтазара романтичним героєм? Чому? (Балтазар тому і є романтичним героєм, що вступає в поєдинок із злодієм, перевертнем, який краде все, що потрапляє йому на очі. Знаючи, що Балтазар закоханий у Кандіду, Цахес відбирає у нього кохану. Тоді студент розшукує чародія Альпануса, і той розкриває таємницю Цахеса. Балтазар, за законами казки, одружується з коханою та отримує подарунок від Альпануса — помешкання та засоби до життя.)
4. Колективна робота

Завдання


Знайдіть характерні риси романтизму в повісті-казці.

1) Основний конфлікт твору (протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса) як утілення неприйняття романтиками буденності реального життя і звеличення «життя духу».

2) Переплетіння реальності та нестримної фантазії.

3) Контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, потворного у творі як конкретне втілення антитези: з одного боку — недосяжного романтичного ідеалу, з другого — ницої буденної реальності.


ІV. Рефлексія

Твір-мініатюра «Наскільки актуальною є повість-казка “Крихітка Цахес” сьогодні?»


V. Домашнє завдання

Повторити значення термінів «алегорія», «сатира», «гротеск», «іронія», «гумор»; скласти кросворди за казкою «Крихітка Цахес»; переглянути епізод уведення освіти у князівстві.

Урок № ____ Дата проведення___________

Тема: Сатирико-метафоричний зміст твору «Крихітка Цахес». Іронія та гротеск у творі як важливі риси

індивідуального стилю Гофмана

Мета: навчити учнів визначати у творі наявність іронії та гротеску; розвивати навички аналізу

художнього твору; виховувати найкращі риси людського характеру.

Обладнання: аркуші із запитаннями для «Каруселі».

Тип уроку: урок-дослідження; комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Експрес-опитування «Продовжити речення»

Гофман народився… .

Закінчив… факультет університету.

Перший літературний твір — … .

Фантастичні повісті-казки — … .

1819 року написана повість-казка… .

З 1814 року до… Гофман живе в Берліні.

Улюблене заняття Гофмана — … .
1. І м’я карлика-потвори. (Цахес)

2. Друг і однодумець Балтазара. (Фабіан)

3. І І м’я князя, який запровадив «освіту». (Пафнутій)

4. Кохана Балтазара. (Кандіда)

І семестр. Із літератури романтизму 175

5. І І м’я феї, яка зробила «подарунок» малюку. (Рожа)

6. І І м’я поета-мрійника, що викрив малюка. (Балтазар)

7. Назва князівства, у якому відбувалися описані події. (Керепес)

8. І І м’я мага, який розкрив таємницю малюка. (Проспер)
ІІ. Робота над темою уроку

1. Робота над теорією літератури

Бесіда


 • Що таке алегорія? Як її використовує Гофман?

 • Що таке «сатира»? Чим вона відрізняється від «гумору»?

 • У чому виявляється сатирична спрямованість повісті-казки?

 • Що таке «гротеск»? Знайдіть елементи гротеску на сторінках твору.

 • Що таке «іронія»? Чи присутня іронія в повісті-казці

2. Індивідуальна робота

Завдання: знайти і зачитати епізод, який містить опис уведення освіти; прокоментувати його.

Очікувана відповідь

Події казки відбуваються у вигаданому князівстві Керепес, де колись заходами князя Пафнутія Великого було запроваджено «освіту». Сплинули роки, а плоди «освіти» наочні: у місцевому університеті пояснюють природу за допомогою фізичних дослідів, роблять дивовижні відкриття на зразок: «темнота походить від нестачі світла». Серед молоді поширене чинопочитання, прагнення зробити службову кар’єру та збагатитися.

Гофман висміює псевдопрограму освіти, де корисне змішане з безглуздим, важливе — з дурницею. Освітою керує колишній лакей, який спромігся стати міністром. Ось які новації в галузі освіти пропонує цей невіглас князеві: «Вирубати ліси, зробити річку судноплавною, розвести картоплю, покращити сільські школи, насадити акацій і тополь, навчити юнацтво співати на два голоси ранкові й вечірні молитви, прокласти шосейні дороги і привити віспу». Автор включає в цей перелік те, що дійсно робилось у Прусії на межі століть. Гофман створив чудову пародію на так звану філософію здорового глузду і тверезих міркувань, яка визначала суть суспільного життя тогочасної Німеччини.


Запитання до класу

Чого автор досягає, використовуючи у творі іронію та гротеск? (Автор із сумом констатує непереборну владу реальності, яка поглинає романтичні мрії.)


3. Слово вчителя

— Як ви знаєте, казка має щасливий кінець. У реальному житті нами управляють Цахеси, і нікому вирвати ті три золоті волосинки. Лише деякі Балтазари розуміють реальний стан речей — та й то через те, що особисто зазнали утисків. Щоправда, у казці з’являється добрий Проспер Альпанус, але в житті таких чаклунів немає, і Ціннобери одружуються з прекрасними Кандідами, вони — при владі, доля ж ентузіастів — вигнання, приручення, а то й в’язниця. Гофман висміює не стільки «пасинка природи» — маленького Цахеса, нікчемного і безпомічного обранця феї, скільки середовище, що сприяє процвітанню Ціннобера, суспільство, яке схильне бачити у виродку красеня, у бездарності талант, в абсолютній тупості мудрість, у недолюдку «окрасу суспільства». Цахеси народжуються, Цахеси живуть і процвітають, ніби говорить Гофман своєю казкою, лише завдяки нікчемності, вульгарності середовища, що їх породило. І вже не дивує те, що в такій країні знецінюються таланти, знання, моральні якості, навіть любов. Але сам автор, дуже точно показавши симптоми хвороби суспільства, не дає прямолінійних, раціональних пояснень її причин, а тим більше способів її лікування. У «Крихітці Цахесі» зроблено декілька припущень про джерела виникнення Цінноберів. Це — влада грошей, людське божевілля, різні прояви чарівних сил. Кожне з них залишається недоведеною гіпотезою. Романтичне щастя за Гофманом — лише казка, фікція, поетична фантазія.

Завдяки особливостям своєї уяви Гофман умів писати про нереальне так переконливо, що його фантазії здавались реальнішими за дійсність. Він був не байдужим спостерігачем, а дотепним іронічним критиком тих жалюгідних або відразливих явищ, з якими стикався щодня. Як справжній романтик, Гофман протиставляв ницому світу, бездуховному існуванню черні постать талановитого митця, який уособлював для нього ідеал чистої, безкорисливої творчої людини. Його проза напрочуд поетична, образний світ настільки багатий, барвистий, музичний, що він бере читача в полон, зачаровує, впливає на всі його почуття — зір, слух, дотик.
ІІІ. Рефлексія

1. Бесіда.

Запитання

1) Наскільки гуманним був подарунок феї Рожі Гожої?

2) Чи лише волосини затьмарили розум обивателям суспільства? Поясніть думку.

3) Чи міг би Балтазар перемогти Цахеса без допомоги чаклуна? Поясніть думку.

4) Чому наречена Балтазара Кандіда також не бачила справжньої сутності Цахеса?

5) Чи заслуговує Цахес на співчуття? Поясніть думку.


2. «Мікрофон»

Однією фразою учні по черзі підбивають підсумок уроку.


V. Домашнє завдання

Підготуватись до написання твору «Над якими проблемами життя спонукала мене задуматись повість-казка “Крихітка Цахес”», склавши тезисний план.


Урок №____ Дата проведення___________

Тема. Урок розвитку мовлення. Протистояння митця Балтазара та філістера Цахеса

Мета: розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності; виховувати прагнення володіти художнім словом; розвивати критичне мислення і толерантне ставлення до думок інших.

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення; комбінований.

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання

Ознайомлення із тезисними планами до твору «Над якими проблемами життя спонукала мене задуматись повість-казка “Крихітка Цахес”», підготовленими вдома.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Усі ви, звісно, звернули увагу на те, наскільки несправедливим було «панування» такої істоти, як Цахес. З одного боку, зрозумілим є бажання феї Рожі Гожої допомогти нещасному. Але вона не заглянула в його душу і не подумала про наслідки. Постає запитання: чому ж ті, хто розгледів його сутність, нічого не робили для того, щоб ця сутність стала якнайшвидше видимою для інших?

ІІІ. Робота над темою уроку

1. «Кутки»

Запитання для опрацювання

Чи міг Балтазар раніше розвінчати Цахеса?

Методичний коментар

«Кутки». Цей вид роботи спрямований на формування вмінь прислухатися до того, що говорять інші, формувати власну точку зору та відстоювати її в словесній полеміці.

Спочатку вчитель формулює запитання до класу.

Учні в зошитах креслять і заповнюють таблицю. Вони повинні підібрати по три виважені аргументи для позитивної та негативної відповідей.

180 Усі уроки зарубіжної літератури. 9 клас

Так

Ні

1.2.

3.

1.2.

3.

Робота продовжується біля дошки, на якій заздалегідь учитель накреслив шкалу.

Кожен учень робить позначку, яка відповідає його особистій позиції, оцінюваної певною кількістю балів. На основі заповненої шкали учні об’єднуються в три групи: 1 — «Так», кількість балів 4–9; 2 — «Ні», кількість балів 4–9; 3 — кількість балів від «Так» 3 до «Ні» 3.

Створені групи обговорюють підібрані кожним її членом аргументи та виробляють спільну позицію для ведення дискусії. Група обирає речника, який висловлює думки членів групи.

Свої позиції групи представляють по черзі. Групи також дають відповіді на запитання членів інших груп і висувають свої контраргументи.

Кожен учень має право зі своєї групи перейти до іншої, пояснивши, який саме аргумент переконав його змінити думку.

ІV. Рефлексія

Написання есе («вільне письмо») «Потворство приховане та видиме»

V. Домашнє завдання

Прочитати твір Е. Гофмана «Золотий горнець».
Урок № ____ Дата проведення_________

Тема. Урок додаткового читання. Е. Гофман. «Золотий горнець»

Мета: поглибити знання про творчість Гофмана; ознайомити учнів з твором Е. Гофмана «Золотий

горнець»; виховувати інтерес до літератури та мистецтва.

Обладнання: схема.

Тип уроку: додаткове читання з елементами аналізу епічного твору.

Художник — не професія,

художник — спосіб життя.

Е. Гофман

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Два паралельні світи можуть перехрещуватися, можуть існувати паралельно, але завжди існує трагічне, хоча й іронічно осмислене протиріччя між світом таланту і фантазії та світом бездуховності й обмеженості. Гофмана не зрозуміли сучасники, але вже через декілька десятирічь після його смерті письменника почали вважати пророком. Едгар По, Оноре де Бальзак, Федір Достоєвський, Олександр Блок, Франц Кафка та багато інших вважали Гофмана своїм учителем. У першій книзі «Фантазії в манері Калло. Листи з щоденника мандруючого ентузіаста» Е. Гофман стверджує: художник — не професія, художник — спосіб життя. Таким є Ансельм із новели «Золотий горнець» (1814). Уже ця рання новела демонструє основні особливості творчості Гофмана: зображуючи матеріальний світ, він майстерно передає колорит через естетичну деталь (дія відбувається в Дрездені, місто легко впізнати), реально відображає життя німецького бюрґерства (мрії Вероніки є типовими мріями духовно обмеженої особистості жіночої статі). «Золотий горнець» так само, як і «Крихітка Цахес», приголомшує своєю чудернацькою фантастикою. Але чим неймовірнішою є пригода, тим стає більш очевидним — усе це є плодом нестримної вигадки пи-сьменника, усе це є казкою. Сьогодні ми про казку й поговоримо.

ІІ. Робота над темою уроку

Колективне складання схеми сюжетної лінії твору


ІІІ. Рефлексія

1. Підсумкова бесіда

Чому міщани висміювали Анзельма?

Яка подія дала початок дивним пригодам героя?

Які кумедні випадки вам запам’яталися?

Про що розповіла Анзельму Серпентина?

Що символізує в казці сулія?

Як співвідноситься фантастичне і реальне в казці?

Чи можливе подібне поєднання в нашому житті?


IV. Домашнє завдання

До наступного уроку додаткового читання «Мазепа у творах світової літератури» прочитати твори В. Гюго «Мазепа», О. Пушкіна «Полтава», В. Сосюри «Мазепа», Ю. Словацького «Мазепа» в групах (об’єднуються учні довільно); підготувати повідомлення про історію створення твору, його жанрову своєрідність, сюжет і художні особливості та стислу характеристику образу Мазепи

Урок № _____ Дата проведення_________

Тема: Генріх Гейне (1797–1856) — німецький поет-роман-тик. «Книга пісень» — видатне явище

німецького романтизму

Мета: повторити відомості про романтизм; продовжити знайомство із найвидатнішими представниками

цього напрямку; розвивати читацький інтерес учнів, розвивати творче мислення; виховувати

вдумливого читача, повагу до духовних надбань людства; познайомити учнів із життям і творчістю

Генріха Гейне.

Обладнання: портрети Генріха Гейне, репродукції картин ХVІІІ ст. із зображенням німецьких пейзажів,

Дюссельдорфа, таблиця, гроно на тему «Романтизм».

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок.

Кожна людина — це світ, який з нами народжується і з нами вмирає; під кожною могильною плитою лежить всесвітня історія.

Г. Гейне


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Колективне гронування на тему «Романтизм»

Учні по черзі виходять до дошки і записують по одному терміну щодо запропонованої теми, стисло його коментують, паралельно ведеться робота в зошитах.

2. Повторення


 • З чим у вас асоціюється слово «романтизм»?

 • Що ви знаєте про романтизм як напрям мистецтва?

 • У чому полягає суть романтизму?

 • Що є витоками, першоосновою творів романтиків?

 • Укажіть найвизначніші досягнення романтиків у літературі.

 • Назвіть найвідоміших письменників, імена яких пов’язані з романтизмом.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Серед згаданих імен поетів-романтиків ви вказали ім’я Генріха Гейне, який одного разу порівняв своє серце з дивовижною тропічною квіткою, яка розквітає один раз на сто років. І дійсно, відомий німецький поет, яскравий талант якого розквітнув на початку ХІХ ст., є визначним майстром світового рівня. Саме про нього та його творчість ми говоритимемо на найближчих уроках.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Відомості про життя та творчість Г. Гейне

2. Огляд творчості Генріха Гейне. «Книга пісень»

Учитель. Ліричні вірші раннього періоду творчості Гейне склали цілу книгу — «Книга пісень» (1827). Ця поетична збірка принесла йому визнання в Німеччині, а згодом і в усьому світі. За життя автора вона видавалась 13 разів; багато віршів були покладені на музику Р. Шуманом, Ф. Шубертом, Й. Брамсом, П. Чайковським, Р. Штраусом, Е. Грігом та ін. Історія переживань ліричного героя образно передає світосприйняття молодого поета, який перебуває у глибокому розладі з навколишнім середовищем. Зміст перших циклів «Книги пісень» не вичерпується нещасною любов’ю поета до багатої гамбурзької родички. Тема нерозділеного кохання в «Книзі пісень» слугує лише поетичним вираженням трагічної самотності героя у світі. Ці настрої посилює романтичний образ самотньої сосни, відомий російському читачеві за знаменитим перекладом М. Лермонтова. Якщо перші цикли «Книги пісень» написані за традицією німецької романтичної лірики, то згодом своєрідність поетичного таланту Гейне постала з усією яскравістю. Він уміє химерно поєднувати романтичні сни з точністю і ясністю реалістичної деталі. Він майстерно користується іронією як засобом викриття незбутніх ілюзій, вигадок, але знову й знову повертається до романтичних образів. Значний вплив на поетичну творчість Гейне справила німецька народна пісня, на зразках якої він учився майстерності безпосереднього, щирого зображення почуттів.

Гейне починав писати в той час, коли в Німеччині лірична поезія переживала розквіт. Епоха романтизму зробила лірику традиційним жанром німецької літератури. Його поезія стала вищим досягненням німецького романтизму. Гейне відкидав застарілі поетичні умовності, висловлюючи свої почуття без риторики й поетики, а іноді дозволяв собі навіть іронізувати над їх пристрастю. Простота, природність, імпровізаційність його поезії підкорили тодішнього читача. Гейне сприяв «спрощенню» лірики, з космічних висот і неозорої далечі він переніс поезію в бюргерську вітальню, але від цього вона не перестала бути щирою і значущою. Без кохання немає щастя, без щастя неможливе життя — це кредо ліричного героя «Книги пісень» Гейне. Ліричні вірші насичені ознаками повсякденності, які змушують повірити в щирість почуттів. Крізь ліричну схвильованість постійно проривається іронічна інтонація. Герой «Книги пісень», який би він не був щасливий, завжди пам’ятає, що це лише мить, а не одвічне блаженство. Він знаходить у собі сили посміхнутися, навіть коли його почуття не поділяють, жити далі й знову кохати. Завдяки іронії Гейне піднімається над своїм ліричним героєм, автор завжди мудріший, аніж той, про кого він пише. Назвою «Книги пісень» Гейне визначив жанр і традицію своєї лірики: поет у першій своїй книзі наслідував традиції німецького фольклору. Він узяв деякі теми й мотиви з усної народної творчості, форма багатьох його віршів близька до пісні. Подібно до німецької пісні вірші Гейне часто схожі на ліричний монолог, а явища природи й почуття героя утворюють паралель. Жанрова своєрідність пісні зумовила вільну поетичну форму. Разом з тим у «Книгу пісень» увійшло багато віршів, які були написані в строгих канонічних жанрах сонета, балади, романсу. Молодий Гейне намагався показати свій поетичний хист у різних жанрах, які відбивали зміни настрою ліричного героя.


ІV. Рефлексія

Бесіда


 • Скільки разів за життя поета видавалась збірка «Книга пісень»?

 • У чому суть духовних переживань ліричного героя збірки?

 • Які образи створюють почуття самотності?

 • У чому новаторство поезії Гейне?

 • Чому Гейне свою збірку назвав «Книга пісень?

 • У чому новаторство Гейне-поета?

V. Домашнє завдання

Із збірки «Книга пісень» вибрати для виразного прочитання та короткого аналізу поезії, у яких розкривається тема кохання та доля поета-вигнанця; одну із поезій збірки вивчити напам’ять (за вибором).

Урок №_____ Дата проведення__________

Тема: Любов — першооснова життя. Вираження в поезіях Гейне особистої долі поета-вигнанця, його

нерозділеного кохання

Мета: продовжити знайомство з творчістю Генріха Гейне; розвивати творче мислення учнів, навички

виразного читання поетичних творів; збагачувати й удосконалювати мовлення; розвивати читацькі

інтереси учнів.

Тип уроку: аналіз ліричних творів; комбінований.

Алмаз запишався б, якби поет порівняв його з людським серцем.

Г. Гейне


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Експрес-опитування


 • На які етапи можна поділити життя Гейне? Що ви про них можете розповісти?

 • Які факти із життя поета вам особливо запам’ятались? Чому?

 • Як відбилися події життя Гейне на його творчості?

 • Як ви вважаєте, чому до творчості Гейне завжди була прикута увага читачів і митців слова?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Справжнього поета можна порівняти з натягнутою струною на скрипці буття. Дотик — і заспіває, заплаче душа поета. А людям залишаються вірші... Особливо це стосується тих, у кого велике і палке серце, здатне відчувати прекрасне, та чиста співоча душа. Генріх Гейне стояв біля витоків романтизму, був його фундатором разом із Байроном, Міцкевичем, Пушкіним, Шевченко. У кожного з цих поетів була своя книга, що принесла йому світову славу. Для Гейне такою книгою була збірка поезій «Книга пісень», яку сьогодні ми розгорнемо для того, щоб наблизитись до образу її творця.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Вступне слово вчителя

— До збірки увійшли вірші, створені протягом 1816–1827 років. Переважна їх більшість написана на зразок народних пісень, про що і свідчить назва. «Книга пісень» складається з чотирьох розділів. Перший розділ, «Юнацькі страждання», є найбільш романтичним. Перед нами — переживання і муки нерозділеної любові. Ліричний герой впадає у відчай. Він сприймає свою трагедію як найбільшу у світі. Життя і смерть борються в його свідомості. Більша частина віршів присвячена коханню. Сімнадцятирічним юнаком Гейне закохується у доньку свого багатого дядька Амалію. Але горда дівчина не звертає уваги на юного кузена. Юнак страждає, серце його шалено б’ється, і на світ з’являється шедевр світової лірики, який потім увійшов до «Ліричного інтермецо».

Загалом тема кохання начебто розділена на три частини: «Юнацькі страждання» — кохана з’являється до нього в уяві; «Ліричне інтермецо» — кохання розцвітає у сновидіннях; «Знову на батьківщині» — любов оживає лише в пам’яті поета.

Удома ви працювали над поезіями Генріха Гейне, окремі з них вивчили напам’ять. Після прочитання поезії скажіть, що вас вразило у ній, як ви зрозуміли її зміст.
2. Читання та стислий аналіз поезій


Самотній кедр на стромині

В північній стоїть стороні,

І кригою й снігом укритий,

Дрімає і мріє вві сні.

І бачить він сон про пальму,

Що десь у південній землі

Сумує в німій самотині

На спаленій сонцем землі.

(Переклад Л. Первомайського)

Саме цей вірш можна вважати зразком романтичної поезії. Через образи природи автор передає свої почуття. Ніколи не зустрітися кедру і пальмі, ніколи не бути поету зі своєю коханою. Здавалось би, ми читаємо про звичайні події з життя людини. Але звичайне любовне розчарування переростає в трагедію самотності людини в бездуховному міщанському оточенні. Перед нами постають образи-символи самотності.

Коли розлучаються двоє,

За руки беруться вони,

I плачуть, і тяжко зітхають,

Без ліку зітхають, смутні.

З тобою ми вдвох не зітхали.

Ніколи не плакали ми;

Той сум, оті тяжкі зітхання

Прийшли до нас згодом самі.

Очікувана відповідь

Центральна тема вірша — тема розлуки, прощання. Відчуття втрати завжди приходить пізніше, особливо, якщо йдеться про нерозділене кохання. Поет любить і страждає через те, що кохана

дівчина не відповідає йому взаємністю.

ІV. Рефлексія

1. Підбиття підсумків

Нерадісним було кохання Гейне до Амалії. А через сім років Генріх закохується в молодшу сестру Амалії — Терезу. Але й ця дівчина не відповіла поету взаємністю. І знову — нещасне кохання, душевні страждання і — нові вірші, які пізніше увійдуть до циклу «Знову на батьківщині». Узагалі, тема нещасного кохання — не нова для поетів, але твори Гейне відрізняються тим, що в них не лише душевний біль, але й соціальний протест — ніколи б багатий дядько Соломон не погодився на шлюб своєї доньки з бідним небожем. Поет страждає через невизнання родичами його особистості. Він значно краще почувається серед простих, щирих людей, ніж серед «золотої молоді». Гейне, як і всі поети, страждає через самотність, але його ліричний герой не мовчазний і не покірний. Гейнівський герой не хоче миритися з дійсністю, його не приваблює зустріч з коханою на небесах, він прагне звичайного людського щастя на землі. Віршам Гейне властиві глибока задушевність, щирість, зрозумілість і простота, але романтична відвертість не завжди знаходить розуміння, нерідко вона викликає сміх.


V. Домашнє завдання

Знайти висловлювання Гейне та прокоментувати ті з них, що найбільше сподобались; підготуватись до виразного читання віршів Г. Гейне напам’ять.

Урок №_____ Дата проведення__________

Тема. Змалювання природи в поезіях Г. Гейне — спосіб бачення і пізнання світу та власної душі

Мета: продовжити вивчення творчості Генріха Гейне; учити учнів виразно читати поезії напам’ять;

активізувати читацький інтерес учнів.

Обладнання: картки для вправи «Збережи останнє слово за мною».

Тип уроку: комбінований.

Хотів би я в слово єдине

Вмістити всю думу смутну,

Віддать його вільному вітру —

Нехай би відніс вдалину.

Г. Гейне

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Перевірка д/з

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На попередніх уроках ми познайомилися з ліричним героєм Генріха Гейне, який є відвертим і щирим у своїх почуттях, душа його вразлива та ніжна. Трагедію кохання він сприймає як світову катастрофу, тому образи, пов’язані з коханою, часто асоціюються в його уяві зі смертю, загибеллю. Розширюючи інтимну тему до глобально-філософського звучання, Гейне надає образу ліричного героя особливого, універсального значення. Не менш талановито поет говорить і про любов до природи, змальовує її красу та неповторність.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Виразне читання учнями віршів Генріха Гейне напам’ять

2. Розв’язання проблемного запитання

Запитання до учнів

— Як ви розумієте вислови Гейне?

«Доброта завжди переможе красу».

«Євреї несли Біблію крізь століття наче свою переносну батьківщину».

«Чим більше я пізнаю людей, тим більше мені подобаються собаки».

«У жодного народу віра в безсмертя не була такою сильною, як у кельтів; у них можна було позичати гроші за умови, що повернеш їх в іншому світі».

«Наше літо — тільки пофарбована в зелений колір зима».

«Усі здорові люди люблять життя».

3. Запис у зошити

В Україні серед тих, хто знав і шанував поезію Гейне, першим слід назвати Тараса Шевченка. Молода Леся Українка зробила першу вдалу спробу передати засобами української мови не лише зміст, але й поетичну форму ліричних творів Гейне.

Переклади 92 поезій з «Книги пісень», які належать її перу, малюють образ юного Гейне, побачений очима нашої поетеси. Леся Українка вловила не лише романтичні настрої раннього Гейне, які привертали увагу її попередників. Вона тонко відтворює гумор поета, що втілюється часом у примхливих образах. Твори німецького поета перекладали також І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, В. Стефаник, М. Рильський, П. Тичина, М. Бажан, В. Сосюра, А. Малишко, Л. Первомайський, М. Славинський, Д. Паламарчук, Є. Дроб’язко та інші.

ІV. Рефлексія

Усне словесне малювання на тему «Яким я бачу Генріха Гейне»


V. Домашнє завдання

Повторити вивчене, підготуватись до тематичної атестації № 4.


Урок №_____ Дата проведення___________

Тема. Тематична контрольна робота № 4

Мета: здійснити контроль знань за вивченою темою; перевірити засвоєння термінів із теорії літератури;

виховувати прагнення досягти високого результату.

Обладнання: картки із завданням.

Тип уроку: урок контролю знань.

Хід уроку

І. Оголошення теми та мети уроку

ІІ. Ознайомлення учнів із завданням.
Виконання роботи

Варіант І

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть, яке з тверджень є правильним щодо суті романтизму:

а) протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності; б) наявність правил та канонів;

в) тенденція до типізації, настанова на «правдиве» відображення світу;

г) гуманізм та зображення гармонійно розвиненої людини.

2. Укажіть добу, до якої зверталися романтики у пошуках естетичного ідеалу:

а) Відродження; б) Середньовіччя; в) античність; г) Просвітництво.

3. Укажіть, які твори не належить перу Е. Гофмана:

а) «Золотий горнець»; б) «Володар мух»; в) «Лускунчик»; г) «Володар бліх».

4. Укажіть, що слугувало Е. Гофману засобом для розуміння умовностей життя:

а) новітня філософія; б) теорія єдності зі світом; в) прагматизм; г) фантастика.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть, що подарувала фея Рожа Гожа малому Цахесові:

а) гроші; б) титул; в) золоті волосини; г) чарівний гребінець.

6. Укажіть, у якому місті відбуваються події, зображені в казці Гофмана «Золотий горнець»:

а) у Дрездені; б) у Берліні; в) у Празі; г) місто невідоме.

7. Укажіть тему вірша Г. Гейне «Чому троянди…»:

а) природа; б) нерозділене кохання; в) поет і поезія; г) самотність.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Укажіть, які твори належать перу Г. Гейне:

а) «Лорелей»; б) «Ніч тиха»; в) «Лускунчик»; г) «Самотній кедр…».

9. Образ героя, переживання, думки і почуття якого відображені в літературному творі, це — … (ліричний герой).

10. Зіткнення яких двох світів відображено у творах Е. Гофмана? (Матеріального та духовного)

Високий рівень (2 бали)

11. Коротко охарактеризуйте ліричного героя «Книги пісень» Г. Гейне і скажіть, чи тотожний він авторові.

Варіант ІІ

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Укажіть, як називається літературний напрям, якому притаманним є протиставлення ідеальних уявлень буденній реальності.

а) імпресіонізм; б) класицизм; в) реалізм; г) романтизм.

2. Укажіть, як називається негативна оцінка предмета або явища через його висміювання; комічний ефект досягається завдяки тому, що справжній смисл висловлювання замаскований.

а) сатира; б) гумор; в) іронія; г) сарказм.

3. Укажіть, якій тематиці присвячені перші твори Е. Гофмана:

а) музичній; б) пригод та подорожей; в) філософській; г) оспівування природи.

4. Укажіть, ким був Балтазар, герой твору Е. Гофмана «Крихітка Цахес»:

а) філософом; б) скептиком; в) філістером; г) поетом.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

5. Укажіть, хто допомагає Балтазарові:

а) фея Рожа Гожа; б) Ціннобер; в) Проспер Альпанус; г) князь Барсануф.


6. Укажіть, як звати головного героя казки Е. Гофмана «Золотий горнець»:

а) Фабіан; б) Анзельм; в) Мош Терпін; г) Пульхер.

7. Укажіть тему вірша Г. Гейне «Не знаю, що стало зі мною…»:

а) природа; б) нещасливе кохання; в) поет і поезія; г) самотність.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

8. Укажіть, які з творів належать перу Е. Гофмана:

а) «Золотий горнець»; б) «Володар мух»; в) «Лускунчик»; г) «Володар бліх».

9. Неіснуюче в дійсності, створене фантазією, уявою — … (фантастика).

10. Яке останнє благодіяння для Ціннобера робить фея Рожа Гожа після його смерті? (Фея перетворює Ціннобера на красеня, а у його матері на городі виросла чудова солодка цибуля.)

Високий рівень (2 бали)

11. Назвіть романтичні риси поезії Г. Гейне (не забудьте при цьому розповісти про почуття і світосприйняття автора).
III. Домашнє завдання

Повторити вивчене про романтизм; для 2–3 учнів: підготувати повідомлення про життя та творчість Дж. Байрона, підібрати цікаві факти з біографії поета; знайти визначення терміна «карбонарії».

Урок №____ Дата проведення ____________

Тема: Джордж Ноел Гордон Байрон (1788–1824) — англійський поет-романтик, фундатор течії

байронізму. Провідні мотиви і домінуючі настрої його творчості

Мета: познайомити учнів з особистістю поета та його романтичним світоглядом; сприяти вихованню

власного світогляду та читацьких інтересів; навчити сприймати лекційний матеріал і складати

тезисні конспекти.

Обладнання: портрети Байрона, ілюстрації із зображенням Шотландії.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

…він любив людство, але зневажав і ненавидів людей, серед яких почувався одиноким і покинутим.

В. Бєлінський

Хід уроку

І. Оголошення результатів тематичної контрольної роботи № 4. Аналіз типових помилок

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Продовжити речення

«Романтизм — це…»

2. Словникова робота

Карбонарії — таємне патріотичне товариство, яке прагнуло звільнити Італію від австрійської неволі й об’єднати країну.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. «…він любив людство, але зневажав і ненавидів людей, серед яких почувався одиноким і покинутим»,— так сказав про Джорджа Ноела Гордона Байрона відомий російський літературний критик Віссаріон Бєлінський. Байрон уособлює все романтичне в житті, людській поведінці і творчості. Не лише в першій половині ХІХ ст., коли жив поет, а й пізніше досить розповсюдженим був тип молодих людей, які свідомо або несвідомо наслідували лорда Байрона чи його героїв. І Чайльд-Гарольд, і Манфред, і Корсар, і ліричні герої більшості поезій Байрона уособлюють тип романтичного індивідуаліста, розчарованого у навколишньому світі, самотнього і гордого у своїй самотності. Він жадає і не може знайти в коханні щастя. Він шукає великого діла, але не може знайти нічого, що б, на його погляд, було варте його зусиль. Рідко буває так, що справжній талант може бути визнаний за життя. Чому ж улюбленець долі, що любить людство, ненавидить людей і відчуває глибоку самотність? І до чого тут карбонарії? Відповіді на ці запитання сьогодні ми спробуємо

ІV. Робота над темою уроку

Повідомлення учнів і доповнення учителя про життєвий та творчий шлях Байрона

Завдання: паралельно із повідомленнями занотовувати основні події із життя Байрона.


V. Рефлексія

1. Ознайомлення із записами учнів

Учні за бажанням зачитують записи, у яких відтворені найцікавіші відомості про життя та творчість Байрона, пояснюють, чому саме це їх вразило.

ІІ семестр. Із літератури романтизму 209

2. Підсумкова бесіда з класом

Як ви вважаєте, чому Байрон, творчістю якого захоплювались сучасники, вважав себе самотнім?

Чому, на вашу думку, Бєлінський вважав, що Байрон любив людство і ненавидів людей?

Чи є щось спільного між карбонаріями та Байроном?


VI. Домашнє завдання

Повторити вивчене за конспектом; читати й аналізувати поезії Байрона; одну з поезій вивчити напам’ять (за вибором учнів); у літературознавчому словнику знайти й опрацювати значення терміну «лірика».


Урок №_____ Дата проведення______________

Тема: Байронічний герой і настрої «світової скорботи» у віршах поета

Мета: поглибити знання з теорії літератури про лірику, дати поняття про байронічного героя; навчати

вдумливого читання ліричних творів; розвивати творчі здібності, уміння аналізувати; виховувати

любов до прекрасного.

Обладнання: портрет Байрона.

Тип уроку: проблемний урок з елементами дослідницької роботи.

Володар дум.

О. Пушкін

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Колективна робота

Основні періоди творчості Байрона

I. 1807–1809 рр.— лірична збірка «Години дозвілля».

II. 1809–1817 рр.— поеми «Паломництво Чайльд Гарольда», східні поеми, «Єврейські мелодії» (цикл — 23 вірші — любовна лірика).

III. 1817–1824 рр.— поеми, роман у віршах. «Дон Жуан» — найбільший за обсягом і значенням твір.

ІІ. Робота над темою уроку

1. Теорія літератури

Лірика — один із трьох жанрів літератури. Особливість лірики — дійсність зображується через змалювання почуттів, переживань, думок ліричного героя. Лірика поділяється на:

громадянську (суспільно-політичну) — роздуми поета про суспільне життя;

філософську — роздуми про сенс людського буття;

пейзажну — роздуми, навіяні природою;

інтимнy — роздуми і почуття, пов’язані з дружбою та коханням.

Станси — різновид лірики, поезія-роздум, у кожній строфі якої висловлюється певна думка або спостереження.

2. Виразне читання учнями поезій Байрона та коментарі учителя до них


 • Які домінуючі риси поезії Байрона можна відзначити?y y

ІІІ. Рефлексія

Колективна робота • Формулювання визначення та характерних рис байронічного героя (запис у зошити)

 • Байронічний герой — людина романтична за характером.

 • Характерні риси байронічного героя:

 • гостре сприйняття недосконалості навколишнього світу;

 • благородство душі;

 • глибина і сила почуття;

 • підкреслене почуття вищості, зневага до людей;

 • самотність.

 • Особливості любовної та політичної лірики Байрона (запис у зошити)

Загальні особливості лірики Байрона

 • Яскраво виражене суб’єктивне (особисте) начало (автобіографічна канва творів або опосередкована розповідь про себе).

 • Страдницька душа ліричного героя.

 • Джерело страждань ліричного героя — недосконалість життя.

 • Загадковість, недоговореність, внутрішня енергія поезії.

 • Порушення традиційних форм поезії: обірваний на середині рядок; залучення слів із побутової лексики; різний ритм, розмір, довжина рядків, строф; створення нового поетичного жанру — стансів, «віршів на випадок» (вірш, написаний з якогось певного приводу чи звернений до конкретного адресата); написання поезії у вигляді внутрішнього монологу поета.

IV. Домашнє завдання. Прочитати поему Байрона «Мазепа».
Урок №____ Дата проведення__________

Тема: Поема «Мазепа»: історична основа та романтичний міф. Риси романтичного героя в образі Мазепи

Мета: поглибити знання учнів з теорії літератури про романтизм, романтичну поему, романтичного

героя, про творчість Байрона; формувати аналітичне читацьке вміння, уміння будувати

аргументоване власне висловлювання; виховувати любов до історії України, до батьківщини.

Обладнання: гроно на тему «Байрон», ілюстрації із зображенням Мазепи.

Тип уроку: поглиблене вивчення художнього твору.

Той, хто не любить свою батьківщину, нічого любити не може.

Дж. Байрон

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

Колективне складання грона на тему «Байрон»
ІІ. Мотивація навчальної діяльності

За Байроном, «сильна», «природна» людина Сходу на відміну від «кволої», «штучної» людини Заходу здатна померти від кохання або вбити через ревнощі. Усюди «на схід від Заходу» Байрон знаходить такі риси. Наприклад, в Україні, де він ніколи не був, але про яку прочитав у Вольтера, нібито вона, як Ірландія, «завжди прагнула свободи»; російському цареві Петру I Вольтер протиставляв Мазепу. Цій антитезі Байрон надав суто романтичного звучання в поемі «Мазепа», написаній 1818 року. Слід наголосити, що Мазепа — найбільш симпатичний з усіх героїв Байрона. Саме про поему Байрона «Мазепа», про її головного героя, історичну основу твору та романтичний міф ми говоритимемо на сьогоднішньому уроці.


ІІІ. Робота над темою уроку

1. Теорія літератури

Поема — віршований твір, у якому зображені значні події (що мають загальнолюдське значення) та яскраві характери. Розповідь супроводжується розкриттям авторських переживань і роздумів. Поеми бувають героїчні, дидактичні, сатиричні, бурлескні, ліро-драматичні, романтичні.

2. Повідомлення учня-«історика»

3. Повідомлення учнів-«літературознавців»

Романтичний міф про Мазепу

Поему «Мазепа» Байрон написав під час перебування в Італії (у Венеції та Равенні) в 1818 або 1819 році. Дехто з дослідників уважає, що на розповіді Мазепи про його закоханість у молоді роки в юну красуню Терезу, дружину старого багатого графа-воєводи, позначилися взаємовідносини самого Байрона з юною дружиною графа Гвічіоллі, яку також звали Терезою.

На початку своєї поеми Байрон подав довідку, яка свідчила, що в її основу був покладений один із епізодів з «Історії Карла XII» французького письменника Вольтера про те, як «шляхтич» Мазепа в юності за зв’язки з жінкою польського вельможі був покараний — прив’язаний до дикого коня, якого відпустили в степ. Тоді «Мазепа від страждань і з голоду трохи не вмер». Ця подія й становить основний зміст поеми. Про неї розповідає Мазепа шведському королеві Карлу XII, коли після розгрому Петром І під Полтавою 1709 року вони втікали до Туреччини.


Запитання до учнів

 • Чим відрізняються повідомлення учня-«історика» та учня-«літературознавця»? Які ще відомості можете додати про Мазепу?

4. Робота над змістом поеми Д. Байрона «Мазепа»;

 • Складання плану твору

Орієнтовний план

1. Поразка шведів під Полтавою.

2. Мазепа серед почту короля Карла ХІІ .

3. Розмова Карла із Мазепою.

4. Розповідь Мазепи про себе:

а) при дворі короля Казиміра

б) дружина графа-воєводи

в) зародження кохання

г) взаємність почуття

д) викриття

е) покарання

ж) бажання помсти

и) на спині у коня

к) загибель коня

л) порятунок

м) пояснення порятунку

5. Завершення поеми.
ІV. Рефлексія

1. Узагальнення матеріалу


С. Павличко писала: «Вольтер, а за ним і Байрон помилялися, уважаючи Мазепу польським шляхтичем, який випадково потрапив на Україну. Однак у цій помилці була своя романтика… У чужих землях Мазепа завойовує владу, славу, навіть королівський титул. Це романтичний міф, на якому частково відбилася особистість самого Байрона, який у чужій країні — Італії — став карбонарієм, а потім прагнув приєднатися до Болівара в Перу чи очолити або хоча б об’єднати національно-визвольний рух Греції».

2. Виявлення ставлення учнів до образу Мазепи

Запитання до учнів


 • Чи можна вважати Мазепу романтичним героєм?

 • Учні за бажанням відповідають на запитання, аргументуючи їх.

V. Домашнє завдання

Підготуватись до виразного читання напам’ять поезій Байрона; намалювати ілюстрації до творів Байрона (за бажанням).

Урок № _____ Дата проведення_________

Тема: Урок виразного читання. Виразне читання та аналіз поезій Байрона

Мета: навчати виразного читання поетичних творів; перевірити якість заучування поезій напам’ять;

розвивати пам’ять та артистизм; учити презентувати власні ілюстрації, виховувати прагнення

передавати своє бачення поезії у зорових образах; розвивати навички публічного виступу, творчі

здібності учнів.

Обладнання: учнівські ілюстрації до творів Байрона.

Тип уроку: виразне читання.

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Творчість Байрона була новаторською. У ній містяться ідеї, які хвилювали сучасників і наступні покоління. Для викладу цих ідей Байрон знайшов нові форми — жанри, яких до нього не знала поезія. А ліричний герой Байрона виник за певних історичних умов і віддзеркалив основні проблеми свого часу, тому і виявився близьким багатьом поетам. «Байронічний герой» збуджував у людині відчуття своєї неповторності, свого права на власні думки і почуття. Такий герой не знає причин «світової скорботи» і як її позбутися. І він залишає за собою право не ховатися від неї, а вистраждати її. Сьогодні поезія Байрона звучатиме впродовж уроку.


ІІ. Виразне читання учнями напам’ять поезій Байрона

1. Виразне читання поезій Байрона

2. Презентація учнівських ілюстративних робіт
ІІІ. Рефлексія

1. «Вільне письмо» на тему «Байронічний герой»

Приклад

Байронічний герой… Жорстокість світу примушує утікати від його реалій. Самотню душу охоплює відчуття світової скорботи та світлий сум через палке кохання. Прагнення до світової гармонії та щастя утримує поета в такому жорстокому і байдужому світі. Холодний відчай, розчарування в людях призводять до бунту проти існуючих соціальних відносин. Фіналом життя може бути смерть в ім’я свободи…2. Об’єднання учнів в групи для роботи на наступному уроці
IV. Домашнє завдання

Випереджувальне завдання: опрацювати в групах та підготувати презентацію творів:

група 1 — В. Гюго «Мазепа»;

група 2 — В. Сосюра «Мазепа»;

група 3 — О. Пушкін «Полтава»;

група 4 — Ю. Словацький «Мазепа».

Урок № _____ Дата проведення___________

Тема. Додаткове читання. Образ Мазепи у творах світової літератури

Мета: познайомитись з образом Івана Мазепи у творах світової літератури та мистецтва; активувати читацький інтерес учнів; формувати уміння презентувати результати своєї роботи.

Обладнання: портрети І. Мазепи, кросворд «Квадрати Вена».

Тип уроку: додаткове читання.

ІІ семестр. Із літератури романтизму 223

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

1. Назва села, у якому народився Іван Мазепа. (Мазепинці)

2. Французький письменник, який описав романтичну історію кохання Мазепи. (Вольтер)

3. Країна, у якій відбувались події, описані Вольтером і Байроном. (Польща)

4. Ім’я дружини графа-воєводи, в яку начебто був закоханий Мазепа. (Тереза)

5. Ім’я короля, при дворі якого служив молодий Мазепа. (Казимір)

6. Назва села, у якому помер Мазепа. (Варниця)

7. Ім’я короля, якому у творі Байрона Мазепа розповів про історію свого кохання. (Карл)

8. Назва міста, біля якого військо шведського короля зазнало поразки. (Полтава)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Гетьман Іван Мазепа є найбільш відомим в Європі та Америці представником України. Йому присвячено 186 гравюр, 42 картини, 22 музичних твори, 17 літературних творів, шість скульптур. Серед найбільш відомих творів — гравюри І. Мигури, І. Щирського, Д. Галяховського, Л. Тарасевича, М. Бернінгротга; портрети невідомих художників XVII — початку XVIII ст., що зберігаються в музеях України; полотна історико-легендарного змісту відомих художників А. Деверія, Ю. Коссака, Л. Булянже, Г. Верне, Т. Жеріко, Е. Делакруа, Є. Харпентера, М. Геримського; поетичні та прозові твори Дж. Байрона, В. Гюго, Ю. Словацького, О. Пушкіна, Ф. Булгаріна, Г. Асакі; музичні інструментальні та оперні твори П. Сокальського, К. Педротті, Ш. Пурні, Дж. В. Гінтона, Ф. Педреля, П. Чайковського, М. Гранваля, Ф. Ліста, Ж. Матіаса, О. Титова, С. Рахманінова. Як бачимо, ім’я Мазепи було і залишається досить популярним. Звичайно, ми не можемо на одному уроці познайомитись з усіма творами мистецтва, присвяченими цій легендарній людині, але з деякими познайомимося.

ІІІ. Робота над темою уроку

1. Повідомлення учнів, які опрацьовували поему В. Гюго «Мазепа»

2. Повідомлення учнів, які опрацьовували поему О. Пушкіна «Полтава»

3. Повідомлення учнів, які опрацьовували твір В. Сосюри «Мазепа»

4. Повідомлення учнів, які опрацьовували твір Ю. Словацького «Мазепа»

ІV. Рефлексія

1. «Мікрофон»

Заверште речення: «Сьогодні на уроці я навчився/ замислився/ зрозумів/ відчув, що …».


V. Домашнє завдання

Повторити вивчене за темою «Життя та творчість Байрона».

Урок №____ Дата проведення____________

Тема. Урок розвитку мовлення. «Спілкування з Байроном»

Мета: розвивати усне та писемне зв’язне мовлення, творчі здібності учнів; повторити вивчений матеріал;

учити писати твори-листи до літературних героїв або письменників.

Обладнання: аркуші із завданнями для проведення «Каруселі».

Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення.

Кожна епоха породжує свого героя.

Корейське прислів’я

Хід уроку

І. Узагальнення та систематизація знань

1. «Карусель». Робота в 5 групах

Запитання для «Каруселі»

1) Чи може для вас особисто внутрішній світ Байрона правити за ідеал (зразок) інтенсивності і насиченості духовного життя? Що ви приймаєте в його внутрішньому світі, що вам здається надмірним? Чому?

2) Охарактеризуйте ліричного героя Байрона на прикладі одного з віршів. У чому виявляється свобода ліричного самовираження поета?

3) Якого нового значення надає Байрон у вірші «Прометей» слову «титан»? Які риси характеру героя поет оспівує? У чому Прометей Байрона споріднений із самим Байроном?

4) Як настрій «світової скорботи» в поезії Байрона відповідав

історичній реальності початку ХІХ ст.?

5) Якими джерелами користувались Байрон і Гюго під час написання творів про гетьмана Мазепу? Чому їх зацікавила постать українського гетьмана? Чим, крім назви, схожі їхні поеми і чим вони відрізняються?


2. Лист до літературного героя або автора (робота в парах)


II. Мотивація навчальної діяльності

«Кожна епоха породжує свого героя». Так стверджує корейське прислів’я. А Ф. Достоєвський сказав: «Людина є таїна. Її треба розгадати, і якщо будеш її розгадувати все життя, не кажи, що згаяв час; я займаюся цією таїною, бо ж хочу бути людиною». Таїна людського життя є дійсно незбагненною. Напевно, її намагатимуться розгадати ще не одне століття. На попередніх уроках ми знайомились із поглядами Байрона на людину та її призначення. Ф. Достоєвський про нього сказав: «Байронізм хоч і був короткочасним, але великим, святим і необхідним явищем у житті європейського людства, та мало й не всього людства. Байронізм з’явився у хвилину жахливої нудьги людей, розчарування, майже відчаю… Старі кумири лежали розбиті. У цю хвилину й явився великий та могутній геній, пристрасний поет. У його звуках лунала тодішня нудьга людства…»


ІІІ. Рефлексія

Підбиття підсумків. «Мікрофон»


IV. Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про життя та творчість Адама Міцкевича; для учня-«історика» — підготувати повідомлення про ситуацію в Європі, насамперед у Польщі, першої половини ХІХ ст.

Урок № _____ Дата проведення___________

Тема: Творчість Адама Міцкевича (1798–1855) — апогей польського романтизму. Перебування поета в

Росії й Україні, відображення вражень у його поезії (цикл «Кримські сонети»)

Мета: продовжити знайомство із представниками європейського символізму; познайомити учнів з

особистістю Адама Міцкевича та його романтичним світоглядом.

Обладнання: портрети А. Міцкевича.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі умінь та навичок.

Адам Міцкевич, без сумніву, найбільший поет польської нації і один із найгеніальніших людей, який видало людство.

І. Франко

Хід уроку

І. Мотивація навчальної діяльності

Польська література мала змістовну багатовікову традицію. У другій половині ХVІІІ ст. вона висунула майстрів просвітницького класицизму. Але світової слави зажив польський романтизм. З романтизмом пов’язана творчість видатних композиторів Ф. Шопена (1810–1849) та С.Монюшко (1809–1849), поета і драматурга Ю. Словацького (1809–1849) і найпрекраснішого в цій плеяді — видатного польського поета Адама Міцкевича. Його значення для польської літератури можна порівняти зі значенням Пушкіна для російської літератури, Шевченка — для української. Міцкевич був родоначальником нової польської літератури й нової польської мови.


ІІ. Робота над темою уроку

1. Коротке повідомлення учня-«історика»

— Романтичний рух у Польщі розвивався в обстановці посилення національно-визвольного руху. Польща втратила свою незалежність 1795 року: територія її була поділена між трьома державами — Росією, Прусією та Австрією. Польський народ не міг миритися з поневоленням — невдоволеність зростала і вилилась у збройне повстання 1830–1831 рр. Боротьба поляків за свободу викликала співчуття передових людей Росії і Заходу й отримала відгук у творчості письменників різних країн.

2. Повідомлення учнів із доповненням учителя • Огляд життя та творчості Адама Міцкевича

 • Виразне читання «Оди молодості» (див. додаток)

3. Робота в парах

Учні ознайомлюють один одного зі зробленими у зошитах записами.

4. Слово вчителя

Поезія Міцкевича мала величезне значення для польського національно-визвольного руху, для розвитку демократичної думки, відновлення польської літератури; вона збагатила літературну мову, віршування, поетичні жанри. У Росії Міцкевич набув популярності ще за життя. Його вірші перекладали О. Пушкін, М. Л Л ермонтов, К. Рилєєв, І. Козлов, М. Огарьов, А. Майков, М. Михайлов, А. Фет, В. Брюсов, І. Бунін. Українські поети ще за життя Міцкевича в Росії почали цікавитися його творчістю. 1826 року П. Гулак-Артемовський публікує свій переклад балади «Твардовський». Перший переклад з циклу «Кримських сонетів» — сонет «Акерманські степи» — надрукував Шпигоцький 1830 року. Творчість А. Міцкевича високо цінували Т. Шевченко, І. Франко, Леся Українка. У дореволюційний час досить значна частина творів Міцкевича була перекладена українською мовою. Видатним досягненням перекладацького мистецтва є переклад М. Рильським «Пана Тадеуша» і «Кримських сонетів».
ІІІ. Рефлексія

1. Робота в малих групах

Учні складають запитання для взаємної перевірки знань з теми «Міцкевич». Найцікавіші запитання озвучуються.

V. Домашнє завдання

Скласти запитання для взаємоперевірки за матеріалом, опрацьованим на уроці; підготувати виразне читання поезій Міцкевича, запропонованих учителем; одну із поезій вивчити напам’ять (за вибором).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Урок № Дата проведення iconУрок №1/1 Дата проведення: Тема уроку: Абетка електростатики. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Силові лінії електричного поля
Сформувати уявлення про електричне поле, пояснити властивості електричного поля, дати поняття напруженості електричного, навчити...
Урок № Дата проведення iconЗ історії – 2016 Дата проведення – 26 листопада 2016 р
Максимально можлива сумарна кількість балів по класах: кл. – 65, кл. – 67, 10 – 108, 11 – 95 б
Урок № Дата проведення iconУрок №6 Дата Тема (семестру,) Палітра музичних образів Тема уроку Образ танцю. Тип уроку: комбінований Жанр урок композиція
Моріса Равеля та особливостями розвитку образу звучання симфонічної п'єси
Урок № Дата проведення iconСиро-Винний тур Закарпаттям” (зимовий варіант) Дата проведення туру
Карпати, замки, вина, сири, все найкраще, що може запропонувати гостинне Закарпаття
Урок № Дата проведення iconУрок № Дата Тема : Урок позакласного читання. Пауль Маар. «Що не день, то І субота» Мета
Суботика, його віру в силу думки й фантазії; виявити елементи фольклору (казки) та їхнє значення для розкриття головної ідеї реалізації...
Урок № Дата проведення iconЧекає на Вас якщо Ви відвідаєте “Сиро-Винний тур Закарпаттям” (2д/1н) Дата проведення туру
Карпати, замки, вина, сири, все найкраще, що може запропонувати гостинне Закарпаття
Урок № Дата проведення iconУрок №31 Дата Група
Методична мета: Використання інтерактивних методів для формування історичного мислення учнів
Урок № Дата проведення iconЗвіт №3 Про роботу за Проектом «Енергоефективні школи» № з/п Назва заходу Дата проведення Учасники (якісний та кількісний склад) Примітка
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа №142 еколого-економічного профілю»


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка