Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі.Сторінка10/18
Дата конвертації19.04.2017
Розмір4,08 Mb.
ТипУрок
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Тема 2. КИСЕНЬ

Сахно Ірина Володимирівна,

учитель хімії

Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ст.

Братської районної ради

Урок 28. Кисень. Повітря і його склад.

Мета: Сформувати в учнів уявлення про склад повітря, домішки в повітрі, джерела забруднення повітря; з’ясувати значення чистого повітря для життя людини; ознайомити учнів з найважливішими заходами з охорони повітря. Розвивати уміння порівнювати, узагальнювати, застосовувати знання у новій ситуації. Виховувати бережливе ставлення до свого здоров'я та навколишнього середовища.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: записи на дошці: тема уроку, завдання уроку, таблиця «Склад повітря», чисті аркуші паперу, фломастери, Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.

Хід уроку

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

 1. Відгадайте загадку:

Куди ступиш – всюди маєш,

Хоч не бачиш, а вживаєш. (Повітря) 1. Бесіда.

 • Що таке повітря?

 • Що таке атмосфера?

 • Чому без повітря не можливе життя на землі?

 1. Заповнення схеми Властивості повітря.

ІІІ. Оголошення теми і мети уроку.

 • Тема нашого уроку Повітря та його склад.

Завдання які ми повинні виконати на уроці, вивчаючи новий матеріал, - це з’ясування:

 • Повітря є чистою речовиною чи сумішшю;

 • Склад повітря;

 • Причини забруднення повітря;

 • Заходів щодо охорони повітря;

 • Необхідність чистого повітря для життя людини.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

 • Чуючи слово «повітря», більшість з нас асоціює його з диханням. З точки зору біології, повітря є середовищем для підтримання життя. Без повітря людина може прожити кілька хвилин. Для фізиків повітря – це газова оболонка, що оточує Землю. Географи вважають, що повітря – це земна атмосфера.

 • Що ж таке повітря з точки зору хіміків? Для чого потрібно знати склад повітря?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Формування знань про вивчення складу повітря. Дослід Лавуазьє.

Пояснення вчителя.

Висновок: Наприкінці ХVІІІ стол. Лавуазьє визначив, що до складу повітря входить оксиген, нітроген.

2. Заповнення таблиці Склад повітря


Нітроген N2

78%

Оксиген O2

21%

Аргон Ar

0,93%

Карбон (ІV) оксид CO2

0,03%

Інші

0,04%

3.Визначення джерел забруднення атмосферного повітря. Робота в группах.

Вступне слово вчителя.

- Атмосферне повітря забруднюється різними газами, дрібними часточками і рідкими речовинами, які негативно впливають на живі істоти, погіршуючи умови їх існування. Джерела його забруднення можуть бути природними і штучними.

Завдання для групп:

1-ша визначає природні забруднювачі атмосфери. Проаналізувати його вплив на все живе.

2-га визначити штучні забруднювачі повітря, проаналізувати його вплив на живу природу.

VІ. Закріплення знань, умінь, навичок.

Розв'язування задач. 1. Обчислити відносну молекулярну массу таких речовин: озону, оксигену, нітрогену, карбон (ІV) оксиду, води.

 2. Розрахуйте масову частку оксигену в карбон (ІІ) оксиді і карбон (ІV) оксиді.

VІІ. Підсумок уроку.

 • Яку тему почали вивчати?

 • Що нового дізналися?

 • Як забруднюється повітря?

VІІІ. Домашнє завдання.

Текст підручника. Скласти Правила поведінки в природі.


Сорокіна Надія Федорівна,

учитель хімії

Новогргорівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Вознесенської районної ради

Урок № 29. Оксиген. Поширення оксигену в природі

Мета уроку:

 • Формувати поняття про поширення та колообіг Оксигену в природі (в земній корі, атмосфері), планетарне значення рослин;

 • Розвивати вміння складати хімічні рівняння, знаходити масові частки хімічних елементів в речовинах, проводити аналіз, узагальнювати, робити висновки; працювати з підручником, з діаграмами;

 • Виховувати екологічне мислення, шанобливе ставлення до природи;

 • Формувати громадянську компетентність

Тип уроку: комбінований

Форма уроку: урок – пошук знань

Обладнання:

 • плакат «Колообіг Оксигену в природі»,

 • таблиця «Склад повітря»,

 • таблиця «Вміст хімічних елементів в земній корі»,

 • кросворд «Особистість в науці»,

 • картки з індивідуальними завданнями,

 • схема – « Сонечко»,

 • хімічне обладнання для проведення дослідів,

 • пляшка мінеральної води «Тонус – кисень».Технологічна картка уроку

елемент уроку

його зміст

Що повинен знати учень?

вміст Оксигену в земній корі, атмосфері;

етапи колообігу хімічного елемента в природі;

планетарне значення рослин; екологічні проблеми, які пов’язані з колообігом Оксигену.


Що повинен вміти учень?

описувати поширеність Оксигену в природі;

поясняти схему колообігу Оксигену, планетарне значення рослин;

оцінювати роль кисню в життєдіяльності організмів.


Контроль вчителя

індивідуальний контроль - картки з індивідуальними завданнями, експериментальна робота, доповіді «Екологічні проблеми атмосфери»

фронтальний контроль – гра «Морський бій»

Тип навчального заняття

комбінований

Форма уроку

урок – пошук знань

Обладнання

 • плакат «Колообіг Оксигену в природі»,

 • таблиця «Склад повітря»,

 • таблиця «Вміст хімічних елементів в земній корі»,

 • кросворд «Особистість в науці»,

 • картки з індивідуальними завданнями,

 • схема – «Сонечко»,

 • обладнання для експерименту,

 • пляшка мінеральної води «Тонус – кисень».
Домашнє завдання

п. 20

І-ІІ рівень с. 153 №7

ІІІ-ІV рівень с. 153 «Медіасторінка»3,

творче завдання с. 153 № 9
Структура уроку

з/п
Етап

час


форма проведення


Мета етапу уроку

1.

Організаційний

1
Організація класу, перевірка готовності до уроку

2.

Цільова установа

2

асоціативний кущ

Учні самостійно озвучують мету уроку через те, що пригадують план характеристики хімічного елементу

3.

Актуалізація опорних знань

3.1.

Індивідуальна робота (біля дошки)

«хіміку-теоретику»5


кросвордПеревірка теоретичних знань учня з теми «Кисень і Оксиген»,«хіміку – досліднику»

хімічний дослід


формування навичок ставити досліди і аналізувати здобуті результати,

«екологу»екологічна задача


розвиток вміння застосовувати математичні навички на уроці хімії при розв’язання екологічних задач,

«хіміку-аналітику»

хімічні рівняння

перевірка рівня вмінь складати хімічні рівняння, розставляти коефіцієнти в хімічних рівняннях

Картки з індивідуальними завданнями (за партами)

письмова самостійна робота


перевірка рівня вмінь розставляти коефіцієнти в хімічних рівняннях, знаходити масову частку елемента в речовині

3.3.

Фронтальна робота

5

гра «Морський бій»

Розвиток вміння користуватися хімічною мовою, розпізнавати оксиди.

4.

Мотивація уроку

2

вірш – загадка «Ода Оксигену»

Показати міжпредметний зв’язок хімії з літературою, підготувати учнів до пошуку знань.

5.

Основна частина уроку

5.1.

Робота з діаграмами підручника

7

фронтальна робота

Формування поняття про поширеність Оксигену в земній корі, повітрі.

5.2.

Парна робота з малюнком і текстом підручника


7

складання колажу «Колообіг Оксигену в природі»

Формування поняття про колообіг Оксигену в природі, планетарне значення рослин

5.3.

Звіт про експериментальну роботу

3

індивідуальна робота школяра -проект «Планетарне значення рослин»

Формування навичок експериментальної роботи в галузі природничо-математичних наук

5.4.

Інформ - бюро «Екологічні проблеми атмосфери»

5

усні доповіді учнів

Формування навичок працювати з додатковою літературою, навичок соціальної компетентності

6.

Узагальнення матеріалу уроку

6.1.

«Мікрофон»

2

«Сьогодні на уроці я зрозумів, що…»

Учні розставляють акценти в набутих знаннях

6.2.

«Лабораторія»

2

дослід

перевірка вміння застосовувати набуті знання

7.

Домашнє завдання

2

п. 20

І-ІІ рівень с. 153 №7, ІІІ-ІV рівень с. 153 «Медіасторінка»

творче завдання с. 153 №9

8.

Підведення підсумків уроку

2

Оцінювання навчальних досягнень учнів


Хід уроку

1. Організаційний момент

 • Організація класу;

 • налаштування на роботу;

 • перевірка наявності підручників, зошитів, щоденників, канцелярського обладнання.

2. Цільова установа

Вправа «Асоціативний кущ»

Учні самостійно озвучують тему, яка зараз вивчається. Пригадують план характеристики хімічного елементу та простої речовини.
3. Актуалізація опорних знань

3.1. Індивідуальні завдання (біля дошки)
Хімік – теоретик

Завдання: Відгадайте кросворд;

назвіть ключове слово;

який вклад в науку внесла ця людина?
1. Реакція між кількома речовинами з утворенням одного продукту реакції.

2. Реакція окиснення з виділенням світла і тепла.

3. Наука про речовини та їх перетворення.

4. Складна речовина, яка складається з двох елементів, один з яких обов’язково Оксиген.

5. Те, що виділяється при горінні речовин.

6. Речовина, яка прискорює хімічну реакцію.

7. Агрегатний стан кисню при температурі від -183С0 до -218С0
Кросворд - загадка

На одній з площ міста в Англії стоїть бронзова скульптура молодого гарного чоловіка у модному костюмі 18 століття. У бронзі вдячні співвітчизники закарбували видатного хіміка.

Хімік – практик

Завдання: Виконайте, опишіть й поясніть дослід.

Ви маєте сиру та варену картоплю, пероксид Гідрогену. Доведіть, що в живих клітинах присутні ферменти.Дайте відповіді на запитання:

Чому для досліду необхідно було взяти саме сиру та варену картоплю?

Що відбувається при додаванні пероксиду гідрогену в сиру картоплю?

Що відбувається при додаванні пероксиду гідрогену в варену картоплю?

Про що це свідчить?
Еколог

Завдання: В атмосфері в результаті горіння палива накопичуються оксиди N2O3, SO2, CO, які викликають глобальні екологічні проблеми: «парниковий ефект», «кислотні дощі» тощо.

Напишіть хімічні рівняння утворення цих оксидів, визначте типи хімічних реакційХімік – аналітик

Задача

Протягом доби людина вдихає близько 25 кг повітря. Під час роботи автомобіля кожні 100 км шляху використовується 1825 кг кисню. Обчисліть, скільки часу могла б дихати людина цим киснем, якщо масова частка кисню в повітрі дорівнює близько 23%


3.2. Індивідуальні картки (учні виконують за партами)


Картка №1 (10 б)

Розставте коефіцієнти в хімічних рівняннях:

1. H2O = H2 + O2

2. Mg + O2 = MgO

3. N2 + O2 = N2O5

Вкажіть тип реакції (1)

Як називаються продукти реакції (2) і (3)

Картка №2 (12 б)

Яке мінеральне добриво багатіше на Оксиген: NH4NO3 чи K3PO4?

Картка №3 (8 б)

Складіть формули оксидів Нітрогену (I), Фосфору (V), Кальцію (ІІ), Алюмінію (ІІІ), Мангану (VII), Феруму (ІІІ), Карбону (IV), Цинку (ІІ)
Картка №4 (6 б)

Вставте пропущені слова в речення:

Хімічний елемент Оксиген утворює прості речовини ………………….. та ……… За звичайних умов кисень має ………………………………….. агрегатний стан. Ця речовина ………………………. за повітря, тому його можна зібрати в ……….... ……………………..При температурі -1830С він стає …………………………..

В лабораторії його добувають із …………………………………..Наявність кисню можна визначити внесенням ……………………………………………………………

в посудину, вона ………………………………… спалахує.

3.3. Фронтальна робота – гра «Морський бій»

На столах у учнів знаходиться ігрове поле, на якому написані формули простих і складних речовин. Першому учневі координати задає учитель: учень, який відповідає, повинен прочитати формулу і сказати, чи є ця речовина оксидом. Ця формула викреслюється, і учень називає нові координати учневі іншого ряду. Гра іде до тих пір, поки все поле не буде закреслено.


А

Б

В

Г

1

CuO

HCL

Al2O3

Fe

2

H2

N2O5

H2CO3

BaF2

3

HNO3

MgO

NH3

S

Каталог: Files -> downloads
downloads -> «Це склад книжок» так скептик говорив, «Це храм душі» естет йому відмовив, Тут джерело всіх радощів земних, І їх дарують нам без цінним словом…»
downloads -> Для вчителів зарубіжної літератури
downloads -> Методичні рекомендації щодо викладання світової літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році // Зарубіжна літератури в школах України. 2013. №7-8
downloads -> Талант людини це божий дар
downloads -> Василь Стус постать,що єднає
downloads -> Антон павлович чехов
downloads -> Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста. Моя автобіографія
downloads -> Урок 1 т ема. Вступ. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18

Схожі:

Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon1. З’ясувати, що означає слово “хімія”; З’ясувати, що означає слово “хімія”
З’ясувати, що означає слово "хімія"; Слово «хімія» має кілька значень. Так називають науку І навчальний предмет. Іноді слово «хімія»...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconДержавна бібліотека україни для юнацтва хімія – наука для всіх
Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Хімія – наука для всіх» є черговим випуском серії «Для тих, хто хоче знати більше». Покажчик...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconІсторія хімія (курс лекцій)
Роль історичного матеріалу в методиці викладання хімії. Періодизація історії хімії. Походження терміна „хімія”
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconКонкурсів: на кращий плакат «Хімія моїми очима; хімічна казка; конкурс аплікацій та саморобок з різних матеріалів «У світі речовин»
Обладнання та реактиви: плакати «Використання оксидів», «Використання кислот», «Використання основ», «Використання солей»; індикатори:...
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. icon11 клас Хімія (для всіх 11 класів)
Підручник Гончаренко §48 – «Радіолокація», §50 – «Розвиток засобів зв’язку», читати
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconПрограма державного іспиту для магістрів за спеціальністю: Oрганічна хімія
Методи синтезу циклопропанів, що включають генерування карбенів чи карбеноїдів. Реакція Кулінковича
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconНа допомогу вступникам Українська мова та література 8, 10 кл. Математика 8, 9, 10 кл. Історія України 10 кл. Фізика 9, 10 кл. Хімія 9, 10 кл. Біологія 9, 10 кл. Географія 10 кл. Англійська мова 8, 10 кл
Утворіть просту І складну форму найвищого ступеня порівняння прикметників дорогий, поганий, відважний
Урок : Хімія природнича наука. Хімія в навколишньому світі. iconБібліографічний покажчик до Нобелівських читань
Альфред Нобель заповідав перетворити на щорічну премію І присуджувати її за діяльність, що послужила прогресу людства в науковій...


База даних захищена авторським правом ©biog.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка